NATJE¤’AJ za upis u I. razred srednje ¥Œkole za ¥Œkolsku ... ZA UPIS U...¢  Provjera znanja stranog

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NATJE¤’AJ za upis u I. razred srednje ¥Œkole za ¥Œkolsku ... ZA...

 • hrvatski jezik matematika strani jezik fizika kemija

  TEHNIČKA ŠKOLA tehnička kultura 35000 SLAVONSKI BROD hrvatski jezik

  informatika

  za prijavu-potvrda nadležnog školskog liječnika

  Elektrotehničar 4 26 engleski jeziknjemački jezik za prijavu-liječnička

  svjedodžba medicine rada

  Računalni tehničar za strojarstvo 4 52

  engleski jezik njemački jezik

  za upis u I. razred srednje škole za školsku godinu 2015./2016.

  NAZIV ŠKOLE Adresa Telefon

  NAZIV PROGRAMA

  Tr aj

  an je

  ob ra

  zo va

  nj a

  Broj učenika

  NASTAVNI PREDMETI ZNAČAJNI ZA IZBOR

  KANDIDATA

  informatika

  N a temelju točke xv.Odluke o upisu učenika u I.razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. i Strukture upisa učenika za škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne)samouprave od 8.svibnja 2015.godine Tehnička škola , Slavonski Brod objavljuje

  NATJEČAJ

  PRVI STRANI JEZIK KOJI SE UČI U ŠKOLI

  POSEBNI UVJETINatjecanje kojese boduje

  35000 SLAVONSKI BROD hrvatski jezik Eugena Kumičića 55 matematika

  telefon: 035/ 411-478 strani jezik tssb@tssb.hr fizika

  kemija tehnička kultura hrvatski jezik matematika strani jezik fizika likovna kultura tehnička kultura hrvatski jezik matematika strani jezik fizika geografija tehnička kultura

  informatika

  informatika

  informatika

  za prijavu liječnička svjedodžba medicine rada

  Tehničar cestovnog prometa 4 26

  engleski jezik njemački jezik

  za prijavu-liječnička svjedodžba medicine rada

  Arhitektonski tehničar 4 26 engleski jeziknjemački jezik

  Elektrotehničar 4 26 engleski jeziknjemački jezik za prijavu-liječnička

  svjedodžba medicine rada

 • hrvatski jezik matematika strani jezik fizika kemija tehnička kultura hrvatski jezik matematika strani jezik fizika geografija tehnička kultura

  UKUPNO 182

  informatika za prijavu-potvrda nadležnog školskogliječnika Tehničar za logistiku i špediciju 4 26

  engleski jezik njemački jezik

  informatikaTehničar zaelektroniku 4 26 engleski jezik njemački jezik

  za prijavu-liječnička svjedodžba medicine rada

 • EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA Naselje Andrija Hebrang 13/1

  35000 Slavonski Brod tel: 035/443-175, fax: 035/442–326

  skola@ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr

  Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. (Narodne novine br. 52/15.) i u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine br. 49/15.) objavljuje:

  NATJEČAJ za upis u I. razred srednje škole za školsku godinu 2015./2016.

   Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje.

   Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.

   U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina.

   Iznimno, uz odobrenje Školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje kandidat stariji od 18 godina.

   Prijave i upis kandidata u prvi razred Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, provodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

   U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

  POPIS PROGRAMA OBRAZOVANJA I BROJ UPISNIH MJESTA Naziv

  obrazovnog programa

  Trajanje obrazovanja

  Broj uučenika

  Nastavni predmeti značajni za izbor

  kandidata

  Strani jezici koji se uče u

  Školi

  Posebni uvjeti

  Natjecanje iz znanja koje se vrednuje

  Ekonomist 4 78

  Hrvatski jezik Matematika 1. strani jezik Povijest Geografija Tehnička kultura

  Engleski jezik Njemački jezik

  Za upis- potvrda nadležnog školskog liječnika

  Hrvatski jezik Matematika 1. strani jezik Povijest Geografija Tehnička kultura

  Upravni referent 4 26

  Hrvatski jezik Matematika 1. strani jezik Povijest Geografija Tehnička kultura

  Engleski jezik Njemački jezik

  Za upis- potvrda nadležnog školskog liječnika

  Hrvatski jezik Matematika 1. strani jezik Povijest Geografija Tehnička kultura

  Poslovni tajnik 4 26

  Hrvatski jezik Matematika 1. strani jezik Povijest Geografija Tehnička kultura

  Engleski jezik Njemački jezik

  Za upis- potvrda nadležnog školskog liječnika

  Hrvatski jezik Matematika 1. strani jezik Povijest Geografija Tehnička kultura

 • Hotelijersko -turistički tehničar

  4 26

  Hrvatski jezik Matematika 1. strani jezik Povijest Geografija Tehnička kultura

  Engleski jezik Njemački jezik Talijanski jezik

  Za upis- potvrda nadležnog školskog liječnika

  Hrvatski jezik Matematika 1. strani jezik Povijest Geografija Tehnička kultura

  Prodavač 3 26

  Hrvatski jezik Matematika 1. strani jezik

  Engleski jezik Njemački jezik

  Za upis- potvrda nadležnog školskog liječnika

  Hrvatski jezik Matematika 1. strani jezik

  UKUPNO 182

  Provjera znanja stranog jezika za učenike koji u osnovnoj školi nisu učili strani jezik (njemački i engleski jezik), a biraju ga kao 1. strani jezik održat će se 1. srpnja 2015. godine u 9 sati u prostorijama Škole.

  UPISNI ROKOVI

  Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. u ljetnom i jesenskom upisnom roku.

  LJETNI UPISNI ROK

  OPIS POSTUPAKA DATUM

  Početak prijava kandidata u sustav 25.5.2015. Početak prijava obrazovnih programa 26.6.2015. Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 30.6.2015

  Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 1.7.-6.7.2015. Rok dostave dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ– a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis 26.6.2015 Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

  25.5.2015. – 29.6.2015.

  Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

  7.7.2015.

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 8.7.2015. Zaključivanje odabira obrazovnih programa Početak ispisa prijavnica 8.7.2015. Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostaviti prijavnice

  10.7.2015

  Objava konačnih ljestvica poretka 11.7.2015. Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja ( potvrda ovlaštenog školskog liječnika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu

  13.7. – 17.7.2015. od 8 do 16 sati

  Objava slobodnih mjesta za jesenski rok 21.7.2015

 • JESENSKI UPISNI ROK

  OPIS POSTUPAKA DATUM

  Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 24.8.2015. Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

  24.8.2015.

  Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 25.8.2015.

  Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 26. - 27.8.2015. Završetak prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelji kojih se ostvaruju dodatna prava za upis Završetak unosa rezultata popravnog ispita Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

  28.8.2015.

  Zaključivanje odabira obrazovnih programa Početak ispisa prijavnica 31.8.2015.

  Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

  2.9.2015.

  Objava konačnih s ljestvica poretka 3.9.2015. Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda ovlaštenog školskog liječnika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole. Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

  4.9.2015. od 8 do 16 sati

  PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – LJETNI UPISNI ROK OPIS POSTUPKA DATUM

  Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazov