Click here to load reader

Nasyonalismo sa timog silangang asya

  • View
    41.436

  • Download
    26

Embed Size (px)

Text of Nasyonalismo sa timog silangang asya

  • 1. Nasyonalismo sa Timog Silangang Asya

2. Nasyonalismo sa Burma (Myanmar) Nasakop ng mga Ingles ang burma noong1896, at ginawang probinsya ng India at angpamamahala nito ay itinulad din sa Hindu 3. Ang myanmar ay ginawangPangunahing tagaluwas ng BIGAS. 4. Kumalat ang maraming kilusan upang mapalaya ang bansang sinakop ng kolnya Ikinatakot ng Inglatera na baka mag aklas dinang burma kayat binigyan nila ito ngbahagyang autonomiya, pero wala silangnagawa dahil patuloy parin ang paklas ng mgamamayan. 5. SAYA SAN Siya ang namuno nang magsagawa ng isangarmadong rebelyon laban sa mga Ingles. Hindi sila nagtagumpay, pero naiparatingnaman sa Inglatera ang pangangailangangihiwalay ng kolonya ang burma 6. Thakin Aung San Hindi sapat ang ginawa ni saya san, kaya siThakin Aung San, isang LIDER NG MGAESTUDYANTE ang nagsalita sa pagkakaroon ngkalayaan Umalis sya sa burma at pumunta saTSINA, kung saan nakipagsanib pwersa siya sahapon, na pinangakuan sya na tutulong sakanyang mga hangarin. 7. Nag sanay din sila ng militar sa JAPAN. 1994-natal ng hapon at burmese ang Ingles. Ngunit ng matapos ang APAT NA TAON,nabawi muli ng BRITANYA ang BURMA. Pero nang malaman ni Aung san nakagustuhan din pala ng mga hapon napamunuan ang burma bumalikltad si Aung-san---- At kumamping muli sa britanya 8. PAGLAYA NG INDOCHINA Pagkaraan ng WW1 nahati ang indo china saapat:MGA BANSA Cochin China (Saigon at protestantes)Cambodia Laos Vietnam 9. Naging hadlang sa pagunlad at paglaya ang kanilang lahi, kultura at wika kayahindi sila agasd-agad nakakabuong nagkakaisang samahan 10. 1939- Naitatag ang samahang: VietMinh (o League Fr the independenceof vietnamSi Ho Chi Minh ang namuno dito. 11. Ho Chin Minh Isang kumonistang lider na namun sa VIETMINH. 12. 1954- inihayag ng pranses na nahati sa dalawa ang VIETNAM Hilagang Vietnam- Demokratikong Republika Timog Vietnam- Republika 13. 1976-Nanalo ang Hilagang Vietnam ngmagkaroon ng digmaang sibil Ang buong Vietnam ay tinawag na BANSANGKUMONISTA at SOSYALITANG REPUBLIKA NGVIETNAM. 14. 1953- Lumaya ang CAMBODIA sa kamay ng mga pranses sa pamumunoni HARING NORODOM SIHANOUK. Nang makalaya ay sinuko ni sihanouk angtrono sa kanyang ama noong 1955. Nanatiling prinsipe at pangunahing pinuno ngSANGKUM.(kilos pulitika) 1960- nahalal sya bilang pinuno ng estado 15. Hindi alam ni sihanouk na may isangnamumuong kumonistang grup sapamumuno ni Soloth Sar o mas kilalasa palayaw na PolPot at sunubok na ibagsak ang Gobyerno kasama ang grupo niyangKhmer Rouge noong1968 16. Nang iwan ng pranses ang LAOS, hindisila natahimik, nagkaroon ng pagakahahati ng mga kumikiling samga KOMUNISTA at sa ibang panig ngROYAL GOVERNMENT 17. PATHET LAO ang itinawag sa mala-kumonistang grupo na umangkin sa HILAGANG LAOS Kasama ang PRO-WESTERN RIGHTIST napinamumunuan nina HENERAL PHOUMINOSAVAN at PRINSIPE SOUVANNA(neutralna pamumun) sa pakikipag agawan upangmakontrol ang bansa.Ang resulta ng pagaagawan ay ang pagbagsak ng MONARKIYA matapos mahulog ang TIMOG VIETNAM at CAMBODIA sa mga kumonista. 18. INDONESIA Sapilitang pagtatanim ng produktong pangagrikultura ang mga tao ng Indonesia upangmailuwas sa EUROPA. Mga OLANDES lang ang nakikinabang sapagbebenta ng TSAA at TABAKO Kinagalit ito ng mga indonesian dahil sa pag pwersa na sa kanila na maging trabahador lamang at magbigay ng ani. 19. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula ng mgakilos protesta si SUKARMO. Naging kilala siya bilang tagapagtaguyod ngnasyonalismo at namuno sya sa PartaiNasional Indonesia. 20. Nilabanan nya ang IMPERYALISMO atKAPITALISMO dahil naniniwala siya napinalala ng dalawang sistema angkahirapan ng buhay ng mga taga-Indonesia. 21. Inakala nya ring makakatulong anghapon. 1942napasok ng IMPERIAL JAPAN angindonesia at kaagad natalo ang mga OLANDES. Ang mga HAPON ang nag UDYOK kaySUKARMO na magdeklara ng kasarinlan noongaugust 17 1945. Pero hindi lahat ng INDoNESIAN ay tinanggapang republikang tinatag ni sukarno. 22. Binitawan na ng NETHERLANDS ang indonesiaat naging opisyal na UNANG pangulo ng bansasi sukarno. 1956 ipinakilala ni sukrno ang konsepto ngGUIDED DEMCRACY, at lahat ngimpluwensyang kanluranin ay ipinagbawal. Dahil sa pagbabawal ng impluwensyangkanluranin bumagsak ang kanilang ekonomiya,nanatili syang pangul hanggang 1967 atpinalitan ni SUHARTO noong 1968. 23. MALAYSIA 1946 ng mabuwag ang BRITISH MALAYA , nangit ay muling buuin muli, ito ay kinilala bilangFEDERATION OF MALAYA nabinunuo ngSINGAPORE, SARAWAK, BRITISH NORTHBORNEO. 24. UNANG TAON NG PEDERASYON Nagkaroon ng ARMADONG SAGUPAAN labansa INDONESIASA KALAUNAN Natanggal ang singapore sa pederasyon.Napaunlad ng Malaysia ang ekonmiya sahuling bahagi ng ikadalawampung dantaon 25. SINGAPORE Tulad ng ibang bansa ginamit din ng ingles angsingapore upang tayuan ng pabrika attagagawa ng kagamitang maaring iluwas. 1946- naging hiwalay na CROWN COLONY angsingapore. 1963 naman ay sumali sila sa pederasyon ngmalaysia sa kadahilanang gust nilangmabawasan ang nagdadagsaang tsino sasingapore. 26. Tinanggal sa pederasyon ang singapore dahil hindi magkasundo ang pinun ng dalawang bansa. Dahil dito nag sl naang bansang singapore at tuluyangumangat sa larangan ng pulitika atekonomiya. 27. PILIPINAS Napakaraming nagalsa laban sa paninikil ngmananakop na mga kastila pilipinas 28. ANG mga dakilang bayani tulad ninaJose Rizal , Emilio aguinaldo , Andress BonifacioAng nagsulong diwang nasyonalismo sa bansangpilipinas. 29. Noong Hulyo 13 1898 idineklara ni EMILIOAGUINALDO na malaya na ang pilipinas, perHINDI pala tunay na lumaya na ang pilipinasdahil ipinasa lang pala ng KASTILA angkapangyarihan sa AMERICANONG tumulongsa kanila. 1935 hinayaang PILIPINO ang mamun sabansa---sa pamumuno ni PANGULONGMANUEL L. QUEZON naitatag angCOMMONWEALTH. 30. HULYO 4 1946 nang kilalanin ng ESTADOSUNIDOS ang pilipinas bilang nagsasarilingbansa at naging pangulo nito si MANUELROXAS.

Search related