of 5 /5
T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 1 Diplomski sveučilišni studij Smjer: GEOTEHNIKA Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet Nasute i potporne građevine 7 Prof. dr. sc. Tomislav Ivšić Građevinski fakultet Zagreb T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 2 T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 3 Sadržaj kolegija POTPORNE KONSTRUKCIJE Primjena i vrste potpornih konstrukcija Osnove proračuna zemljanih pritisaka 1 (koncepti opisa zemljanih pritisaka, parametri čvrstoće) Osnove proračuna zemljanih pritisaka 2 (Rankineova stanja, Coulombova metoda i točnost) Osnove proračuna zemljanih pritisaka 3 (dodatno opterećenje na površini terena, djelovanje potresa) Potporni zidovi, armirane zemljane konstrukcije Ukopane potporne stijene, sidrenje potpornih konstrukcija, elementi proračuna geotehničkih sidara Proračuni ukopanih potpornih stijena (projektni i teorijski zahtjevi)Proračuni ukopanih potpornih stijena (proračunski postupci) T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 4 Potporna konstrukcija Prirodne kosine - pejzaž b~j • Nastale raznim geološkim procesima • Današnja stabilnost ovisi o rasporedu i čvrstoći slojeva , te podzemnoj vodi Pješčane dine : • rahle naslage-kosine od suhog pijeska nanesene vjetrom nedavno (nema cementacije, nema vode) • približno na granici stabilnosti F s ~ 1 b < j F s = tg j / tg b F s > 1.4 F s <1 b > j Nasuta građevina – umjetna zemljana kosina nestabilno stabilno

Nasute i potporne gra evine 7 - grad.unizg.hr · T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 9 Zasipane potporne konstrukcije Potporni zidovi vrste masivni pristaniani zid zidovi od monta~nih elemenata

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Nasute i potporne gra evine 7 - grad.unizg.hr · T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 9 Zasipane potporne konstrukcije Potporni zidovi vrste masivni pristaniani zid zidovi od monta~nih elemenata

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 1

Diplomski sveučilišni studij Smjer: GEOTEHNIKA

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Nasute i potporne građevine 7

Prof. dr. sc. Tomislav IvšićGrađevinski fakultet Zagreb

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 2

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 3

Sadržaj kolegijaPOTPORNE KONSTRUKCIJE

• Primjena i vrste potpornih konstrukcija• Osnove proračuna zemljanih pritisaka 1

(koncepti opisa zemljanih pritisaka, parametri čvrstoće)

• Osnove proračuna zemljanih pritisaka 2 (Rankineova stanja, Coulombova metoda i točnost)

• Osnove proračuna zemljanih pritisaka 3 (dodatno opterećenje na površini terena, djelovanje potresa)

• Potporni zidovi, armirane zemljane konstrukcije

• Ukopane potporne stijene, sidrenje potpornih konstrukcija, elementi proračuna geotehničkih sidara

• Proračuni ukopanih potpornih stijena (projektni i teorijski zahtjevi)Proračuni ukopanih potpornih stijena (proračunski postupci)

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 4

Potporna konstrukcija

Prirodne kosine - pejzaž

β ∼ ϕ

• Nastale raznim geološkim procesima

• Današnja stabilnost ovisi o rasporedu i čvrstoći slojeva , te podzemnoj vodi

Pješčane dine :

• rahle naslage-kosine od suhog pijeska nanesene vjetrom nedavno (nema cementacije, nema vode)

• približno na granici stabilnosti

Fs ∼ 1

β < ϕ

Fs = tg ϕ / tg β

Fs > 1.4Fs< 1

β > ϕ

Nasuta građevina –umjetna zemljana kosina

nestabilno

stabilno

Page 2: Nasute i potporne gra evine 7 - grad.unizg.hr · T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 9 Zasipane potporne konstrukcije Potporni zidovi vrste masivni pristaniani zid zidovi od monta~nih elemenata

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 5

Vrste potpornih konstrukcijaSvrha, izbor i podjela potpornih konstrukcija

Potporne konstrukcije – građevinske konstrukcije koje podupiru tlo, slične (zrnate) materijale ili vodu.

Materijal je poduprt (pridržan) ukoliko stoji s pokosom strmijim od onog kojeg bi eventualno zauzeo kad ne bi bilo konstrukcije (kut odlaganja, “prirodni pokos”).

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 6

Podjela potpornih konstrukcija

• Zasipane potporne konstrukcije -potporni zidovi, gravitacijske potporne konstrukcije (trad. zidovi od kamena, nearmiranog betona, armiranog betona, armirano tlo)

• Ugrađene potporne konstrukcije –ukopane (umetnute u tlo) konstrukcije, savitljive potporne konstrukcije (dijafragme, talpe ili platice…)

• Potporni sklopovi

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 7

Zasipane potporne konstrukcije

Potporni zidovi – tradicionalna potporna konstrukcija

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 8

Zasipane potporne konstrukcijePotporni zidovi – vrste

gravitacijski polugravitacijski

konzolni

konzolni potporni zidovi s ukrutama(kontrafori, potpore)

Page 3: Nasute i potporne gra evine 7 - grad.unizg.hr · T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 9 Zasipane potporne konstrukcije Potporni zidovi vrste masivni pristaniani zid zidovi od monta~nih elemenata

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 9

Zasipane potporne konstrukcijePotporni zidovi – vrste

masivni pristanišni zid

zidovi od montažnih elemenata

držačiuzdužne grede

lice zida

masivni upornjaci mostova

granitna naglavnica pristan

granitno lice (odbojnici)

prirodno tlo

kamena ispuna

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 10

Primjeri primjene potpornih zidovaUz prometnice

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 11

Primjeri primjene potpornih zidova

Potporni sklop – armirano tlo

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 12

Primjeri primjene potpornih zidovaObalne konstrukcije, industrija, mostovi

Page 4: Nasute i potporne gra evine 7 - grad.unizg.hr · T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 9 Zasipane potporne konstrukcije Potporni zidovi vrste masivni pristaniani zid zidovi od monta~nih elemenata

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 13

Ugrađene potporne konstrukcije

Plitki razuprti iskopi

Iskopi s poduporama

površina terena

zabijeno žmurje

dno iskopa

razupora uzdužna greda

a) žmurje zabijeno prije iskopa

b) prvi red razupora na početku iskopa

c) dodatni redovi razupora

projektna dubina iskopa

uzdužna greda

reakcijski blok

bermaostavljena na mjestu

kosnik

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 14

Ugrađene potporne konstrukcije

Obalni zid sa zategom Zaštita dubokog iskopa

zabijeno žmurje uzdužna greda kosnik

sidrišni blok

Primjene zagatnih stijena s usidrenjem

zatega

sidra

AB dijafragma sa sidrima

prvobitni teren

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 15

Primjeri ukopanih potpornih konstrukcija

Građevna jama za Importanne galeriju na Iblerovom trgu u Zagrebu, štićena armirano betonskom dijafragmom s tri reda sidara (gore); poprečni presjek kroz dijafragmu (dolje)

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 16

Primjeri ukopanih potpornih konstrukcija

Građevna jama – centar “Branimir”

Page 5: Nasute i potporne gra evine 7 - grad.unizg.hr · T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 9 Zasipane potporne konstrukcije Potporni zidovi vrste masivni pristaniani zid zidovi od monta~nih elemenata

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 17

Primjeri složenih konstrukcija

Raščlanjena obalna konstrukcija u Njemačkoj

potporna konstrukcija postaje dio nosivog temeljnog sklopa

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 18

Primjeri složenih potpornih konstrukcija

Luka Osijek – projekt okomite obale

T.Ivsic NP 7 2009 / 2010 19

Primjeri složenih potpornih konstrukcija

Osiguranje pokosa i složeni temelji visokog mosta u Austriji