of 15 /15
NASTAVA NA DALJINU RODITELJI analiza ankete N=330 Pripremila: pedagoginja, Ana Maria Ugrin

NASTAVA NA DALJINU RODITELJI - gogss.hr

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NASTAVA NA DALJINU RODITELJI - gogss.hr

NASTAVA NA DALJINU RODITELJI25,8%
30%
26,1%
18,2%
1.razred
2.razred
3.razred
4.razred
93,6% etverogodišnji
6,4% trogodišnji
Znam samo da se nastava odvija od kue, na daljinu.
Poznato mi je da dijete koristi platformu Teams.
Prilino sam ukljuen/a u podršku djetetu u nastavi na daljinu (npr. pogledam TV emisiju, pratim informacije od MZO, pratim dnevni rad
djeteta i dr.)
15,8%
45,5%
38,8%
4. Je li Vaše dijete prati nastavu po individualiziranom/prilagoenom programu?
5. Koliko je Vaše dijete samostalno u nastavi na daljinu?
Ne trebam brinuti ni o emu, potpuno samostalno obavlja
sve zadatke
19,7%
5,5%
3,9%
Potrebna mu/joj je pomo drugih osoba (lanova obitelji i/ili prijatelja)
oko odraivanja zadataka
2,4%.
6. U prosjeku, koliko vremena Vaše dijete ukupno dnevno provede u prouavanju obrazovnih sadraja koje je nastavnik pripremio i samostalnom uenju tijekom nastave na daljinu?
25,5% 4-6 sati
20% 1-2 sata
10,3% 6 sati+
44,2% 2-4 sata
7. Što je po Vašem mišljenju potrebno Vašem djetetu za još uspješnije uenje na daljinu
DA NE Bolja organizacija dnevnog vremena
Bolja informatika oprema (raunalo, tablet…)
Manje sadraja i zadaa
Više sadraja i zadaa
Više kontakta sa nastavnicima
Ništa, ovako je optimalno
52,4% 47,6% 31,8% 68,2% 49,4% 50,6% 17,3% 82,7% 61,2% 38,8% 33,9% 66,1% 41,5% 58,5%
64,5% Kvaliteta znanja koju je potrebno usvojiti
42,4% Zakljuivanje ocjena
17,6% Dravna matura (ako ste roditelj maturanta)
3,3% Ostalo
8. Kada je u pitanju škola i virtualna nastava, što Vas i Vašu djecu najviše brine?
9. Na koji nain se Vaše dijete u ovoj situaciji "odmara" od škole i nastavnih sadraja?
10,9% Provodi vrijeme na raunalu
24,5% Fizika aktivnost/vjebanje
2,4% Gledanje TV-a
33% Razgovori i druenja s obitelji
4% Sve navedeno
nastave) Stalno spava i izolira se u
svojoj sobi Crta PS4 razgovor sa prijateljicama
putem mobitela i raunala
10. Koja je vaša procjena vanosti ouvanja mentalnog zdravlja u ovoj situaciji?
94,8% 4,5% 0,6%
izvoenja nastave na daljinu.
“Predmeti kao što su matematika, fizika, kemija trebali bi se odvijati u zoom aplikaciji ili nekoj slinoj. Mislim da nema smisla i da je nemogue da uenici shvate gradivo ukoliko im to netko ne objasni. Nema smisla poslati tono riješene zadatke i onda oekivati da e oni to sami razumjeti.”
“Dodatni sadraji/zadaci za uenike koji nemaju problema sa standardnom nastavom”
“Mislim da je problem u terminu odravanja nastave, uvijek ujutro rano, kad je veina još vrlo uspavana i teško se koncentriraju na sadraj nastave. Uglavnom onda prate nastavu iz postelje, nekad se dogodi da i zaspu pa ih treba stalno provjeravati. Eto, moja sugestija je da termin odravanja nastave barem prati smjenski rad te da im se da više praktinih zadataka iz njihove struke, da bi što bolje iskoristili ovo vrijeme izolacije.”
“Naš prijedlog je da se nastavi dosadašnji intenzitet rada, bez dodatnog pritiska pri kraju same godine.”
“Bilo bi "zdravije" da se svi nastavnici zahtjevaju pisanje u biljenice pa naknadno slikati i poslati, tako da djeca ne izgube grafomotoriku.”
“Poveanje vremena za odgovore, jer ne tipkaju svi super brzo. Na mobitelima da, ali na tipkovnici badaju s dva prsta i minuta za odgovor na nešto kod ispitivanja pokazuje više brzinu tipkanja pojedinaca nego znanje. Hvala”
“Rokovi za rješavanje nekih testova su prekratki jer moje dijete radi po individualiziranom postupku i njoj ne bi trebalo biti isto vrijeme kao drugima, a to u nastavi na daljinu nije riješeno.”
Poboljšanje interakcije s jasno definiranim zadacima i nainima provjere realizacije istih
“Treba prepoznati u ovakvoj situaciji na emu treba inzistirati, što je posebno vano, a što moda i nije baš toliko. Ne ih zatrpati detaljima da tu gube vrijeme, a potruditi se i potrošiti vremena koliko treba tamo gdje je puno vanije. Nadam se da e prevagnuti razum u realizaciji mature obzirom na sadraje koji e u ispitima biti.”
“Više kontakta sa nastavnicima putem video linkova i mogunost individualnih konzultacija za uenike!”
“Bilo bi puno laše kada bi se ovim mladim ljudima u njihovom psihikom i fizikom razvoju pristupilo s razumijevanjem i podrškom koji su im potrebni. Ipak su se i profesori i uenici našli u jednoj posve novoj i vrlo zahtjevnoj situaciji. I zato svima veliko hvala.”
“Bolja organizacija vremena profesora to jest poštivanje rasporeda. I molim vas da se profesorima ukae na vanost slobodnih vikenda. Ipak ima i onih roditelja koji rade i imaju više aka u školi pa da bar vikendom moemo biti bez školskih briga.”
“Mislim da se uenici lako pogube u svim zadaama i gube koncentraciju kada svaki profesor zadaje puno domaeg za njegov predmet i ini mi se da zaboravljaju da postoje i ostali predmeti.”
. “Sve pohvale uiteljima,nastavnicima,profesorima na uloenom trudu i radu. Nije lako razgovarati s "ekranom"
i nadati se da te neko prati/razumije/uje, a uz sve to i usvaja znanje potrebno za daljnje školovanje. Nije lako, prilagoavamo se mi roditelji, djeca i svi ostali ukljueni u ovaj udan svijet virtualnog pouavanja.Sretno u daljnjem radu. Roditelji maturanta.”
“Ohladite malo. Ova situacija je i sama od sebe teska za roditelje i djecu.”
“Bilo bi puno laše kada bi se ovim mladim ljudima u njihovom psihikom i fizikom razvoju pristupilo s razumijevanjem i podrškom koji su im potrebni. Ipak su se i profesori i uenici našli u jednoj posve novoj i vrlo zahtjevnoj situaciji. I zato svima veliko hvala.”
“Uenici s disleksijom/diskalkulijom i sl. esto u ovakvim online oblicima nastave ne stignu napisati odgovor bre od ostalih ili proitati sadraj ispravno. Moda se i srame pisati jer znaju da griješe i sl. Mislim da i o tome treba promisliti. Inae bi pohvalila školu jer su se brzo prilagodili, te se sva nastava odrava, a uenicima je jasno što se od njih trai, što nije sluaj s drugim srednjim školama u Splitu.”
“Preopseni domai radovi sa nerealno kratkim rokovima! Profesori bi se trebali uskladit po pitanju postavljanja opsenih zadaa po danima, a neki se ne snalaze dobro u aplikaciji. Potreban je vei anganman profesora za usvajanje novog gradiva koji se temelji na matematikim zadacima. Usvojenim znanjem se ne moe smatrati kada pojedinac/najbolji uenik riješi novi zadatak dok drugima postupak apsolutno nije jasan, a pitanja uenika se ignoriraju.”