Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prosument - Cel. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

PowerPoint Template

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych rde energii Cz 4)

Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i monta mikroinstalacji odnawialnych rde energiiNarodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnejw w w. n f o s i g w. g o v. p l11Prosument - Cel

Efekt ekologiczny: ograniczenie lub uniknicie emisji CO2 w wyniku zwikszenia produkcji energii z odnawialnych rde poprzez zakup i monta maych lub mikroinstalacji oze do produkcji ciepa lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Zwikszenie produkcji energii - 360 000 MWh/rok

Ograniczenie emisji CO2 - 165 000 Mg/rokWskaniki realizacji

w w w. n f o s i g w. g o v. p lParametry programuOkres wdraania: 2014 2020 (umowy do 2018 r.) Budet : 600 mln z:150 mln z dotacje450 mln z niskooprocentowane poyczki / kredyty

w w w. n f o s i g w. g o v. p lOdbiorcy pomocy

CzWniosek skadaWniosek przyjmujeOdbiorca pomocy4a)JSTNFOiGWOsoba fizycznaWsplnota mieszkaniowaSpdzielnia mieszkaniowa4b)Osoba fizycznaWsplnota mieszkaniowaSpdzielnia mieszkaniowaBank4c)WFOiGWNFOiGWw w w. n f o s i g w. g o v. p lRodzaje przedsiwzi

produkcja energii elektrycznejprodukcja ciepa i energii elektrycznejbudynki istniejcebudynki nowepotrzeby mieszkaniowe beneficjenta (> 50% powierzchni budynku)mikroinstalacjemae instalacjew w w. n f o s i g w. g o v. p lRodzaje przedsiwzi cd. rdo energii cieplnej do 300 kWtrda ciepa opalane biomaspompy ciepakolektory sonecznerdo energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kWesystemy fotowoltaicznemae elektrownie wiatrowemikrokogeneracjaInstalacje hybrydowe

w w w. n f o s i g w. g o v. p lprzedsiwzicie nie zakoczone przed zoeniem wnioskujeden budynek jedno dofinansowaniepomoc de minimisnabr w trybie cigym pocztek: kwiecie 2014wyczenie innych rodkw publicznychWarunki dofinansowania

w w w. n f o s i g w. g o v. p lTransza pilotaowa 2014-2015: 100 mln z,Dofinansowanie do100 % kosztw kwalifikowanych:

Dotacja:20% - biomasa, pompa ciepa, kolektory soneczne40% - fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja(od 2016 r. odpowiednio 15% i 30%)

Poyczka:Minimalna kwota 1 000 tys. zOprocentowanie 1% Okres udzielenia 15 lat Okres karencji 6 m-cyRealizacja przedsiwzicia 24 m-ce

Forma dofinansowania - JST

w w w. n f o s i g w. g o v. p lMaksymalny koszt I. Maksymalny koszt kwalifikowany dla budynku: dla osb fizycznych (bez mikrobiogazowni)a) jedno rdo OZE100 tys. zb) kilka rde OZE150 tys. zdla Spdzielni/Wsplnot mieszkaniowych (+ mikrobiogazownie) a) jedno rdo OZE300 tys. z b) kilka rde OZE450 tys. zII. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji

w w w. n f o s i g w. g o v. p lWarunki techniczne Projektowanie instalacjiuprawnienia projektantaobliczenie uzysku energiiDobr urzdzewysoka jako instalowanych urzdze (normy, certyfikaty)zakres kosztw kwalifikowanychinstalacja licznikw energiigwarancja producenta urzdze 5 latMonta instalacjiuprawnienia instalatorapisemna umowa z wykonawc gwarancja uzyskwrkojmia wykonawcy - 3 lata

w w w. n f o s i g w. g o v. p lWstpne umowy z wacicielami / zarzdcami budynkwwyboru obiektw do montau instalacji na podstawie zgosze od osb fizycznych, wsplnot lub spdzielni mieszkaniowychokrelenie w umowie warunkw realizacji, finansowania, udostpniania nieruchomoci, eksploatacji inwestycji oraz kontroliWniosek o dofinansowanieoszacowanie zakresu zamwienia (rodzaje instalacji, moc) oraz kosztu kwalifikowanegominimum 1 mln z. kosztw kwalifikowanychza pomoc Generatora Wnioskw o Dofinansowaniedwa wnioski cznie: o poyczk i o dotacjzaczniki: owiadczenie o zawarciu wstpnych umw, arkusz Lista budynkw

Samorzdy - proceduraw w w. n f o s i g w. g o v. p lUmowa dofinansowaniapo ocenie wniosku i negocjacjach warunkwwg wzoru NFUmowa ostateczna z wacicielami / zarzdcami budynkwPrzetargna projekt i wykonawstwowymagania dla instalacji z programujeden lub kilku wykonawcwRealizacja przedsiwziciawypaty poyczki i dotacji w transzach na podstawie faktur

Samorzdy procedura cd.w w w. n f o s i g w. g o v. p lDzikuj za uwag

w w w. n f o s i g w. g o v. p l