39
A što pita š , džanum majke A što pitaš, džanum majke, kako, što mi je? Bolje pitaj: Luda ćero, momče gde ti je? Of lele le, jadna sirota, of lele le, kakva grehota! Će bolujem, će da mrijem, će me sahrane! Aoj, Bože, viš' ne može tako da jane! Of lele le, jadna sirota, of lele le, kakva grehota! A što pitaš, džanum majke, kako, što mi je? Bolje pitaj: Luda ćero, momče gde ti je? Of lele le, jadna sirota, of lele le, kakva grehota! A što si se, Jano "A što si se, Jano, rosom orosila, a što si se, Jano, rosom orosila?" "Ja sam bila, male, u rosne livade, ja sam bila, male, u rosne livade. Kad sam bila, male, u rosne livade, susrete me, male, mlado neženjeno, pa me tera, male, kroz rosne livade, tune sam ti, male, đerdan orosila." A što su ti, sele "A što su ti, sele, pucad popucala, a što su ti, sele, pucad popucala? Da se nisi, sele, s kime vragovala, da se nisi, sele, s kime vragovala?" "Nisam, bato, nisam, imena mi moga, nisam, bato, nisam, imena mi moga! Al' je kriva, bato, tuđeg brata ruka, al' je kriva, bato, tuđeg brata ruka. Pucad, bato, mala sama popucala, pucad, bato, mala sama popucala." Ajd' d' idemo, Rado Dragiša Nedović Ajd' d' idemo, Rado, ajd' d' idemo, dušo, ajd' d' idemo, bela Rado, dole do Morave. Da vidimo, Rado, da vidimo, dušo, da vidimo, bela Rado,

NARODNE PESME

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NARODNE PESME

A što pita š , džanum majke  

A što pitaš, džanum majke, kako, što mi je?Bolje pitaj: Luda ćero, momče gde ti je?

Of lele le, jadna sirota,of lele le, kakva grehota!

 Će bolujem, će da mrijem, će me sahrane!

Aoj, Bože, viš' ne može tako da jane!Of lele le, jadna sirota,

of lele le, kakva grehota! 

A što pitaš, džanum majke, kako, što mi je?Bolje pitaj: Luda ćero, momče gde ti je?

Of lele le, jadna sirota,of lele le, kakva grehota!

A što si se, Jano

"A što si se, Jano, rosom orosila,a što si se, Jano, rosom orosila?"

"Ja sam bila, male, u rosne livade,ja sam bila, male, u rosne livade.

 Kad sam bila, male, u rosne livade,susrete me, male, mlado neženjeno,pa me tera, male, kroz rosne livade,tune sam ti, male, đerdan orosila."

A što su ti, sele 

"A što su ti, sele, pucad popucala,a što su ti, sele, pucad popucala?

Da se nisi, sele, s kime vragovala,da se nisi, sele, s kime vragovala?"

 "Nisam, bato, nisam, imena mi moga,nisam, bato, nisam, imena mi moga!

 Al' je kriva, bato, tuđeg brata ruka,al' je kriva, bato, tuđeg brata ruka.Pucad, bato, mala sama popucala,pucad, bato, mala sama popucala."

Ajd' d' idemo, RadoDragiša Nedović

 Ajd' d' idemo, Rado,ajd' d' idemo, dušo,

ajd' d' idemo, bela Rado,dole do Morave.

 Da vidimo, Rado,da vidimo, dušo,

da vidimo, bela Rado,kako čamac plovi.

 Čamac plovi, Rado,čamac plovi, dušo,

čamac plovi, bela Rado,a krmar govori:

 "Ne udaj se, Rado,ne udaj se, dušo,

ne udaj se, bela Rado,još si dete mlado!"

Ajde, dragi, d'imo bliže bregaMilatovac, Homolje

 Ajde, dragi, d'imo bliže brega,

da vidimo kako vila bega. 

Vila bega, pred noge ne gleda.Osuđena nije više vila.

 Osuđena nije više vila,

što da ljubi ju gore pastira.

Ajde, Stameno Kosovo i Metohija

Ajde, Stameno, bela rumeno,ajde, Stameno, bela rumeno,

ajde, nema koj, lele, nosi me doma, more,ajde, nema koj, lele, nosi me doma!

 Ke si go najde ličnogo muža,ke si go najde ličnogo muža,

ličnogo muža, lele, nedomaćina, more,ličnogo muža, lele, nedomaćina.

 Ličnogo muža, nedomaćina,ličnogo muža, nedomaćina,

nedomaćina, lele, nevrtikuća, more,

Page 2: NARODNE PESME

nedomaćina, lele, nevrtikuća. 

Svako mesenje, torba tresenje,svako mesenje, torba tresenje,

svako pečenje, lele, treski berenje, more,svako pečenje, lele, treski berenje.

Ajde, sunce zađeKosovo i Metohija

zapis: sestre Janković 

Ajde, sunce zađemeđu dve planine, nane mila,

ajde, sunce zađemeđu dve planine.

 Ajde, u planine

zelena livada, nane mila,ajde, u planinezelena livada.

 Ajde, u livade

dva bela čadora, nane mila,ajde, u livade

dva bela čadora. 

Ajde, u čadorabolna moma leži, nane mila,

ajde, u čadorabolna moma leži.

Angelino, momo 

"Angelino, momo, što si razljutena, džanum,Angelino, momo, što si razljutena?

Da l' te boli glava, ili polovina, džanum,da l' te boli glava, ili polovina?"

 "Nit me boli glava, niti polovina, džanum,

nit me boli glava, niti polovina,već sam razljutena na mojutu majću, džanum,

već sam razljutena na mojutu majću, 

zašto me je dala u Veliko Selo, džanum,zašto me je dala u Veliko Selo,

u Veliko Selo za momče maleno, džanum,u Veliko Selo za momče maleno."

Anđelija vodu lila 

Anđelija vodu lila,aj, Anđelija vodu lila.

 Nad vodu se nadnijela,aj, sama sebi govorila:

 "Mili bože, lepa li sam,

aj, još da su mi čarne oči. 

 Sve bih momke zanijela,aj, ponajviše lepog Jovu."

 ♫ Anđelija Milić

Anica ovce čuvala 

Anica ovce čuvala,kraj njih je mlada zaspala.

 Momče je gorom hodilo

i lepu Anu spazilo. 

Hitro je momče poljubi,lepa se Ana probudi.

Atidži č e belo, crveno Gora

 "Atidžiče belo, crveno,

obleči džupče šareno, de.Idriz te čeka pod selo,

so beli kožuf na rame, de. 

Levata ruka sekirče,desnata ruka levorver, de.""Skendere, prvi gledanik,kupaj mi vvna matora, de.

 Da ja napraim tirjanka,

pa da ti idem kitlarka, de,vo tija selo Orgosta,

vo tija gorno ma'alo, de."

Page 3: NARODNE PESME

Bela vilo, na tebe mi krivoselo Milatovac, Homolje

prema pevanju Svetlane Stević 

"Bela vilo, na tebe mi krivo!Što ne javiš da l' je roblje živo?"

 "Živo, živo, al' ne mož' da dođe,širok Dunav ne može da prođe."

 "Kose reži, pa veži brodove,pa prevedi te naše robove."

 "Ja sam noćas do lagera bila,

na lagera vrata otvorila."  

♫ Svetlana Stević

Beli lice Prizrenka devojka 

"Aj, beli lice Prizrenka devojka,Prizrenka devojka.

Aj, otišla je na nove bunare,aj, ozdol ide mladi biligbaša:

 "Aj, dobro jutro, Prizrenko devojko,

Prizrenko devojko!Aj, za kim beliš tvoje belo lice,aj, za kim beliš tvoje belo lice?

 Aj, da l' za mene, il' za mog sevdaja,

il' za mog sevdaja?""Aj, nit' za tebe, nit' za tvog sevdaja,aj, nit' za tebe, nit' za tvog sevdaja.

 Aj, no ga belim za moga dragana,

za moga dragana,aj, koga čekam tri godine dana,aj, koga čekam tri godine dana."

Bilbil pile, ne poj rano 

Bilbil pile, bilbil pile,jagnje moje, ne poj rano,

of, aman, aman,devojčice mala, ne poj rano!

 Ne mi budi, ne mi budi,

jagnje moje, gospodara,of, aman, aman,

devojčice mala, gospodara! 

Sama sam ga, sama sam ga,jagnje moje, uspavala,

of, aman, aman,devojčice mala, uspavala.

 Sama ću ga, sama ću ga,jagnje moje, razbuditi,

of, aman, aman,devojčice mala, razbuditi.

 "Dig' se, dig' se, dig' se, dig' se,

jagnje moje, gospodaru,of, aman, aman,

devojčice mala, gospodaru! 

Saba' zora, saba' zora,jagnje moje, slunce ogrejalo,

of, aman, aman,devojčice mala, slunce ogrejalo!"

  

* bilbil, bulbul - slavuj * saba' zora - rana zora

Bolna leži dilber Tuta 

Bolna leži dilber Tuta,bolna leži dilber Tutaod meraka i sevdaha,od meraka i sevdaha.

 Njoj govori stara majka,njoj govori stara majka,stara majka Jorgoševa,stara majka Jorgoševa:

 "Ustaj, ustaj, dilber Tuto,ustaj, ustaj, dilber Tuto,

došli su ti prosioci,prosioci, niški momci."

  

♫ Zora Drempetić

Page 4: NARODNE PESME

Bosioče moj zeleni 

Bosioče moj zeleni,ej, na mom srcu zasađeni,ej, na mom srcu zasađeni.

 Gde si, dragi? Gde si, kaži?

Ej, moje srce tebe traži,ej, moje srce tebe traži.

 Otiš'o je s jaranima,

ej, s jaranima Prizrencima,ej, s jaranima Prizrencima.

Bre devojče, bre đavolče 

"Bre devojče, bre đavolče,čija beše ti?"

"Ja sam ćera ćir Jovanova,ne li me znaješ ti?"

 "Bre devojče, bre đavolče,

sećaš li se tikad smo bili u azbašči

samo ja i ti? 

Grlismo se, ljubismo sesamo ti i ja,

zaklesmo se, uklesmo seda niko ne zna."

  

♫ Vasilija Radojčić

Bre devojče, majka te nemala 

"Bre devojče, majka te nemala,nit' imala, nit' te kome dala!

 Izede me tvoja lepotinja,lepotinja: tvoje crne oči,crne oči, rumeni obrazi."

 "Baš kad sam ti tako omilela,

a ti dođi noći u ponoći. 

Al' ne jaši konja adžamiju,niti paši sablju dimiskiju."

 

Od radosti momče ne dočulo,pa uzjaha konja adžamijui pripasa sablju dimiskiju.

 ♫ Danica Obrenić i Branislav Simonović

Bre iskoči, ludo mlado 

"Bre iskoči, ludo mlado,porta da otvoriš, gosti da pričekaš.

Ako j' momče s tatka došlo,a ti mu otvori, na tatko nek' zbori."

 "Neje s tatka, samo došlo,

i cveće mi nosi, oće da me prosi.""Ne puštaj ga, no mu kaži:

Ne da mene nana još godinu dana!"

Vazda žnjeješ, Janookolina Bujanovca

 Vazda žnjeješ, Jano,vazda ne prozbaraš.Zar ne čuješ, Jano,

mori, ovčar kude vika:"Dođi, Jano, dođi,

mori, dete da si uzneš.Vazda sam ga, Jano,mori, pod ovcu dojio,

a sad neće, Jano,mori, ovcu da mi doji."

Varaj, Leno Magdaleno 

"Varaj, Leno Magdaleno,varaj, imaš crne oči.

Varaj, Leno Magdaleno,barem da si od koleno."

 "Ako nesam od koleno,ja si imam ruse kose.

Ako nesam od koleno,ja si imam belo lice.

Ako nesam od koleno, ja si imam crne oči."

Page 5: NARODNE PESME

Vetar duše, al-katmer miriše 

Vetar duše, vetar duše,al-katmer miriše.

Draga dragom, draga dragomsitnu knjigu piše:

"Pozdrav tebi, pozdrav tebi,moje milo drago.

Pošalji mi, pošalji midušu u pamuku,

crne oči, crne očiu šećer narandži,

bele ruke, bele rukeu tankoj 'artiji..."

 * al-katmer - karanfil

Visoko se soko vije 

Visoko se soko vije,još su viša gradu vrata,Anđa im je kapidžija:

suncem glavu povezala,mesecom se opasala,a zvezdama nakitila.

Više sela 

Više sela, diko moj,zelena livada, oj.

 Na livadi, diko moj,

mlado momče spava, oj. 

Otud idu, diko moj,tri mlade devojke, oj.

 Prva veli, diko moj:

Ajd' da ga budimo, oj. 

Druga veli, diko moj:Ajd' da ga ljubimo, oj.

 Treća veli, diko moj:

Neka ga, nek' spava, oj.

Vrbice, vrbo zelenaPrizrenska Gora, Kosovo i Metohija

 "Vrbice, vrbo zelena,š'o si se rano razvila?Ne li si gajle imala,

ne li te majka karala?" 

"Vrbice, vrbo zelena,ovčara sum go imala.

Do ponoć sum go čekala,od ponoć sum prespivala."

 * gajle - briga

Vrti, vrti kolo 

Vrti, vrti kolo k'm to mene,vrti kolo k'm to mene,

a bajća će, a bajća će k'm to tebe,a bajća će k'm to tebe.

 Vrti, vrti kolo,

vrti kolo k'm to mene,a bajća će, a bajća će k'm to tebe,

a bajća će k'm to tebe. 

Bajća će ti, bajća će ti kupi nešto,bajća će ti kupi nešto:

svilen z'b'n, svilen z'b'n i šamiče,svilen z'b'n i šamiče.

 Vrti, vrti kolo,

vrti kolo k'm to tebe,a bajća će, a bajća će k'm to tebe,

a bajća će k'm to tebe. 

Bajća će ti, bajća će ti dava nešto,bajća će ti dava nešto:

celo srce, celo srce i dušata,celo srce i dušata,

zlatan merdžan, zlatan merdžan od dukata,zlatan merdžan od dukata.

Gajtano, mome, mori 

"Gajtano, mome, mori, Gajtano,gajtan ti veđe, ludo, na čelo,gajtan ti veđe, ludo, na čelo!Kude si bila, Gajto, šetala?

Page 6: NARODNE PESME

V'zdan ti oči, Gajto, ne vido,ni zalak lebac, mori, ne jedo."

 "Bila sam, ago, more, šetala,na gornji pazar, ago, gledala,kude se mladi Turci pisujev,kude se mladi Turci pisujev

u tursku vojsku, ago, da idev,u tursku vojsku, ago, da idev."

 "Gajtano, mome, mori, Gajtano,

da li me mene, mori, pisašeu tursku vojsku, ago, da idem?"

"Turčine, ago, mladi spaijo,naj napred tebe, more, pisaše

u tursku vojsku, ago, da ideš!" 

 ♫ Staniša Stošić

Gde ima voda studena, Radule 

Gde ima voda studena, Radule,da idem da se udavim, Radule,

da idem da se udavim? 

Gde ima drvo visoko, Radule,da idem da se obesim, Radule,

da idem da se obesim? 

Gde ima mome ubave, Radule,da idem da se oženim, Radule,

da idem da se oženim? 

Gde ima vino rumeno, Radule,da idem da se opijem, Radule,

da idem da se opijem?

Gde si bilo, jare moječobanska, Vranje

prema pevanju Maje Ivanović 

"Gde si bilo, jare moje?Gde si bilo, dušo, more?"

 "U planinu, gazdo, more.U planinu, dušo, more."

 "Koj te čuva, jare moje?

Koj te čuva, dušo, more?" 

"Svi čobani, gazdo, more.Svi čobani, dušo, more.Svi čobani planinari."

 "Koj te bije, jare moje?

Koj te bije, dušo, more?" 

"Svi čobani, gazdo, more.Svi čobani, dušo, more.Svi čobani planinari."

 "Kako plačeš, jare moje?

Kako plačeš, dušo, more?" 

"Keker-beker, gazdo, more.Keker-beker, dušo, more."

Gde si da si, moj golube 

"Gde si da si, moj golube,što se ne javiš?"

 "Evo mene pokraj tebe.

Zar me ne vidiš?" 

"A gde ti je stara majka,ne bilo ti je?"

 "Otišla je u đul baštu

cveće da bere. 

Cveće bere, mene kiti,da sam najlepša."

Gora goru ne mož' grlit' 

Gora goru ne mož' grlit',ne da dolina,

dan ne može dan poljubit',noć je međ' njima.

 Al' na gori, ode momče,

ode devojče,oni će se grlit', ljubit'

danas doveče. 

Dugo usta neće moćida se rastanu,

il' u to će i dva dana

Page 7: NARODNE PESME

da se sastanu. 

Gore, gore, dolina vaszalud rastavlja.

Dani, dani, noć vas deli,ljubav sastavlja.

Goranine, ćafanine 

"Goranine, ćafanine,Goranine, Goranine, ćafanine!

 Goranka ti dimije nema,

Goranka ti, Goranka ti dimije nema." 

Ako nema, će gu kupim,ako nema, ako nema, će gu kupim.

 Će gu kupim jum dimije,

će gu kupim, će gu kupim jum dimije. 

Jum dimije džamfezlije,jum dimije, jum dimije džamfezlije.

 Džamfezlije kod komšije,

džamfezlije, džamfezlije kod komšije."

Goro, goro bršljanova 

Goro, goro bršljanova,digni lisje ja da minem,

ja da minem, ja da vidim.Na mene su mlogo tuđe,mlogo tuđe devojačke.Varao sam tri devojće,čul sam jedna udala se,čul sam druga udala se,a trećata po dvor šeta,

po dvor šeta, ruće meta,ruce meta i govori:

"Uzni mene, seljanine.Ako li me ti ne uzneš,

Carigradu da promeniš,nigde ljube da ne najdeš.Ako li ga negde najdeš,muško čedo da dobiješ,u vojsku ga ispraćuješ,

družina mu doodili,pusti glasi donosili,

crna pisma raznosili."

Goro le, goro zelena 

Goro le, goro zelena,goro le, goro zelena!

Vodo le, vodo studena,vodo le, vodo studena!

 Ja imam brata junaka,ja imam brata junaka.

Ti, vodo, da ga napojiš!Ti, goro, da ga sačuvaš!

Grize dete jabukulazarička

 Grize dete jabuku,uapa se za ruku:

"Lele, lele, ručica,devojačka dušica!"

 Devojka ga lekuje:sitan biser ključeše,pa na knjigu soleše,pa na ruku lepeše.

Gugutka guka vo osojeKrajište, Južna Srbija

 Gugutka guka vo osoje, lele.

Nevesta šeta po dvori,i na gugutka govori:

"Gukaj mi, gukaj, gugutko, lele.I ja sam taka gukala,

koga sam bila pri mama.Koga me mama miješe, lele,

belo mi lice cv'teše.Koga me tata hraneše, lele,

ruse mi kose rasteše.

Gusta mi magla padnalaŠtrpce, Kosovo i Metohija

 Gusta mi magla padnala, more,

na toj mi ramno Kosovo. 

Page 8: NARODNE PESME

Ništa se živo ne vidi, more,do jedno drvo visoko.

 Pod njeg mi sediv terzije, more,

oni mi šijev jeleče. 

Kol'ko su zvezde na nebo, more,tol'ko su šarke na njega.

 ♫ Mara Ðorđević

Da znaješ, mori, momeVranje 

Da znaješ, mori, mome, da znaješkol'ka je žalba za mlados',kol'ka je žalba za mlados'...

 Na porta bi me, mome, čekala,od konja bi me, mome, skinala,od konja bi me, mome, skinala.

 Na čardak bi me, mome, vodila,

u lice bi me, mome, ljubila,u lice bi me, mome, ljubila!

  ♫ Zora Drempetić

Narodni orkestar V. P. Carevca

Da sam izvor voda ladnaokolina Negotina

 Da sam, da sam izvor voda ladna,

izvor voda ladna,ja bi' znala gde bi' izvirala,

gde bi' izvirala.Izvirala niže Milanovca,

niže Milanovca,proticala pored Kragujevca,

pored Kragujevca.Da mene piju momci i devojke,

momci i devojke,da mene piju, lice da umiju,

lice da umiju.

Da l' nemam ruse kose 

Da l' nemam, džanum, da l' nemamruse kose, majko le, de?

Tvoj ti je, sin ti je čifteli čapk'n,

al' da ga najde, zlo da ga najde,što behane najdo ja!

 Po mehane pije,po mahala spije,nikad doma nije,

majko le! 

Da l' nemam, džanum, da l' nemamcrne oči, majko le, de?

Tvoj ti je, sin ti je čifteli čapk'n,al' da ga najde, zlo da ga najde,

što behane najdo ja! 

Po mehane pije,po mahala spije,nikad doma nije,

majko le! 

Da l' nemam, džanum, da l' nemambelo lice, majko le, de?

Tvoj ti je, sin ti je čifteli čapk'n,al' da ga najde, zlo da ga najde,

što behane najdo ja! 

Po mehane pije,po mahala spije,nikad doma nije,

majko le!

Dva bilbila svu noć propevala 

Dva bilbila svu noć propevala,dva bilbila svu noć propevala.

 Slušala ih devojačka majka,slušala ih, pa im govorila:

 "Oj, Boga vam, dva bilbila mlada,

jeste l' braća ili bratučedi?" 

"Nismo braća, nit' smo bratučedi,već dva druga iz zelena luga.

 Imali smo i trećega druga,pa smo čuli da se oženio."

Page 9: NARODNE PESME

Devojka je pošla 

Devojka je pošla u goru za vodu,vodu da zahvati, kući da se vrati.Devojka je pošla u goru za vodu,vodu da zahvati, kući da se vrati.

 Susrete je momče, pa veli: "Devojče,oj, devojko rode, daj mi malo vode!"Susrete je momče, pa veli: "Devojče,oj, devojko rode, daj mi malo vode!"

 Devojka je stala, pa mu vode dala,

malo vode dala, pa se pokajala.Devojka je stala, pa mu vode dala,

malo vode dala, pa se pokajala.

Devojče belo, crveno 

Devojče belo, crveno,ne idi sitno pred mene,

 ne dizaj mirnu prašinu,d' idemo jutre na pazar,

 da kupim dzivgar volovi,

da orem suri dolovi.

Devojčica vodu gazi 

Devojčica vodu gazi,noge joj se bele;

za njom momče konja jaše,grohotom se smeje:

"Gazi, gazi, devojčice,ne bi l' moja bila!"

"Kad bi znala i videlada bi tvoja bila,

mlekom bi se umivala -da bi bela bila;

ružom bi se utirala -da b' rumena bila;

svilom bi se opasala -da bi tanka bila."

Devojčice, sitna ljubičice 

"Devojčice, sitna ljubičice,ljubio b' te, ali si malena."

"Ljub' me, dragi, biću i golema:maleno je zrno biserovo,

al' se nosi na gospodskom grlu;malena je tica prepelica,al' umori konja i junaka."

Devojčice ružičice, ružo rumena 

"Devojčice ružičice, ružo rumena,što ti sa mnom ne besediš, usta medena?"

"Ja bi s tobom besedila, ne smem od majke.""A gdi ti je tvoja majka, ne bilo ti je?""Eto mi je u gradini gdi neven bere,uvenulo njeno srce, k'o što je moje,a moje je uvenulo, većma ne može."

Deka si bila, Stojanke, mori 

"Deka si bila, Stojanke, mori,deka si bila, Stojanke, mori,

Stojanke, bela Vranjanke mori,Stojanke, bela Vranjanke?"

 "Ja sam si bila u lojze, more,ja sam si bila u lojze, more,sitan sam biser nizala, more,

sitan sam biser nizala. 

Sitan sam biser nizala, more,sitan sam biser nizala, more,

na belo grlo turala, more,na belo grlo turala.

 Na belo grlo turala, more,na belo grlo turala, more,

na svoje drago gledala, more,na svoje drago gledala."

Divna, Divna čarne oči ima 

Divna, Divna čarne oči ima,Divna, Divna čarne oči ima.

Da me 'oće, da me 'oće pogledati njima,da me 'oće, da me 'oće pogledati njima.

Page 10: NARODNE PESME

 Divna, Divna medna usta ima,Divna, Divna medna usta ima.

Da me 'oće, da me 'oće poljubiti njima,da me 'oće, da me 'oće poljubiti njima.

 Divna, Divna bele ruke ima,Divna, Divna bele ruke ima.

Da me 'oće, da me 'oće zagrliti njima,da me 'oće, da me 'oće zagrliti njima.

Dimitrije, sine MitreStana Avramović Karaminga

 "Dimitrije, sine Mitre,

moja živa rano. 

Pet godina, čedo moje,kako bolna legam.

 Ti ne pitaš, mili sine:

Od što, majke, legnaš? 

Ti ne vidiš, ludo moje,da te žena vara.

 Ti još spiješ, sine Mitre,

ona se promene. 

Bela rekla, mili sine,kopče zakopčane.

 Kopče zakopčane, sine Mitre,

kose očešljane. 

S kanate u ruke, ludo moje,na đerđenku ide.

 Kad se vrće, mili sine,

kopče pokidane. 

Kopče pokidane, čedo moje,kose raščupane.

 Zar ne vidiš, sine Mitre,

da te žena vara?" 

"Ako, ako, majke moje,barem je ubava."

 

 ~*~

 "Dimitrijo, sine Mitre,

majkino jedinče!Pet godine, sine, legam,

nesi me pitaja,nesi me pitaja, sine:

Od što, majke, legnaš? 

Dimitrijo, sine Mitre,moja živa rano!

Zar ne vidiš, sine Mitre,da te žena vara?"

"Ako, majke, ako, majke,barem je ubava!"

  

♫ Vasilija Radojčić

Dimitro le, ruse kose devojko 

Aj, Dimitro le, ruse kose devojko,aj, Dimitro le, ruse kose devojko!

 Aj, idi kaži tvojoj majci i mojoj,

aj, nek te pošlje sutra rano na vodu. 

Aj, čekaću te kod bunara pod dunjom,aj, da ti dadem vezen jagluk i dukat.

 * jagluk - maramica

Dobro veče, dobri gazdokorinđaška, Banatska Palanka

 Dobro veče, dobri gazdo!Mi smo došli tamo amo,da vam malo popevamo.Hristos nam se sinoć rodi

u jaslici, u štalici.Doletoše dva anđela,

donesoše dva kamena,sazidaše svetu crkvu,i u crkvi Sveti Sava,

Sveti Sava sveće pali,a Nikola sveće gasi.

Page 11: NARODNE PESME

 Dajte nam, dajte nam,

šta će da nam date:orajić u džepčić,dinarić u tasić,

kobasicu u torbicu.Ako je kolač da čekamo,ako je žarač da begamo!

Dodumali se dva vira vetra 

Dodumali se dva vira vetra,dva vira vetra, dva pobratima,

da razleleju dlboko more,te da pokriju široko polje.

Sadila Dobra pri more lozje,pri more lozje, pri brega dunjće,

d'n ga sadila, dva se kajala:"Zašto te sadim, zašto te gradim,

kada si nemam nigde nikoga?Sade si imam jednoga Boga,

jednoga Boga, drugoga draga.Bog je visoko, drag je daleko."

Drino vodo, što se krivo kunešJasika, okolina Kruševca

 Drino vodo, što se krivo kunešda na tebe nigde broda nema?

A ja, junak, još podockan pođo,pa ja nađo do dva do tri broda,

i provedo kićeni svatovi.

Dude, belo Dude 

"Dude, mori, Dude, belo Dude, doma li si, Dude, sama li si,

doma li si, Dude, sama li si?" 

"Doma jesam, ludo, sama nesam:doma su mi, ludo, stara majka,stara majka, ludo, i star tatko."

 "Ne se krši, Dude, ne se lomi,gore dole, Dude, niz čaršija,gore dole, Dude, niz čaršija.

 Napravi me, Dude, načini me

suvo drvo, Dude, javorovo,suvo drvo, Dude, javorovo."

Duni mi, duni, lađaneGnjilane, Kosovo i Metohija

 Duni mi, duni, lađane.

Dođi mi, dođi, dragane. 

U moju baštu zelenu,pod moju ružu rumenu.

 Sitan sam biser prosula.Dođi mi, dragi, skupi ga.

 Ti ćeš mi biser kupiti,

a ja ću tebe ljubiti.  

* lađan - povetarac

Ðurđevčice, mila 'ćero 

"Ðurđevčice, mila 'ćero,bre, iskoči, ludo mlado!

 Bre, otvori teške porte,teške porte zatvorene!"

 "Ne smem, ne smem, ludo mlado,

ne smem gosti da dočekam! 

Srdita mi stara majka,srdit mi je stari tatko."

Žali, Zare, da žalimookolina Vranja

 Žali, Zare, da žalimo kako će se razdvojimo,ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko.Ja će idem na daleko, na daleko belo Vranje,će se pišem u kumite, u kumite mlad kumita.

 Pa će uzmem kralsku sablju i toj kralsko sve

oružje,pa će idem č'k u Pčinju, č'k u Pčinju Prešev-

Kazu,

Page 12: NARODNE PESME

pa će pređem Vardar vodu, Vardar vodu bš golemu,

će se tepam s tija Turci, s tija Turci Arnauti. 

Žali, plači da žalimo kt će slunce da ogreje,kt će slunce da ogreje ti pomisli od Boga je,ti da znaješ toj je mojo, toj je mojo belo lice,ti da znaješ toj je mojo, toj je mojo belo lice.

 Kt će vetar da poduvne ti pomisli od Boga je,pa ti rekni toj je moja, toj je moja blaga duša.

Kt će rosa da zarosi ti pomisli od Boga je,pa ti rekni toj su moje, toj su moje drobne sluze.

  

* kumite, komite - borci s početka 20. veka na jugu Srbije,

koji su se na tadašnjim porobljenim teritorijama borili

za oslobođenje od tursko-arnautskog ropstva.

Zamuči se Božja Majkabožićna, selo Vukmanovo, Jugoistočna Srbija

 Zamuči se Božja Majkaod Ignjata do Badnjaka,pa si rodi Božja Majka,mladog Boga i Božića.

Kuma kumi Bozja Majka,kuma kumi Kum Jovana,Sveta Petka crkvu mete,

na sred nebo među magle.Zapojaše devet popa,zapojaše devet đaka,zapojaše sve vladike,i dvanajest kaluđera.

Dočula gi Božja Majka,pa je tijo govorila:

"Stani, goro, stani, vodo,da slušamo kako poju."Stanu gora, stanu voda,trepetljika ne stanula.

Proklela ju Božja Majka:"Ej, dabogda trepetljiko!Što ne slušaš devet popa,što ne slušaš devet đaka,što ne slušaš sve vladike,

i dvanaest kaluđera.Svako drvo cvet da cveta,cvet da cveta, rod da rodi.

Trepetljika da procveta,da procveta, rod da nema."Svako drvo cvet savtelo,cvet cavtelo, rod rodilo.Trepetljika procavtela,procavtela, rod nemala.

Zapali se Ivica planinaIz Popovića kod Negotina

 Zapali se Ivica planina.

Sve izgore, ništa ne ostade,sam' ostade drvo javorovo,i pod njime dete mali Jovo.

 Majka Jovi tijo govorila:

"Rasti, sine, za nedelju dana,za nedelju kano za godinu."

Zemi me, zemi 

Zemi me, zemi!A što me ne zemiš, Done mamino?!

 Karanfilčeto, trandafilčeto,kitko šarena, nemirisena!

 Ako me ne zemiš,

Gospod će te zemi, Done mamino! 

Karanfilčeto, trandafilčeto,kitko šarena, nemirisena!

 ♫ Danica Obrenić

Zima prođe 

"Zima prođe, a proleće dođe,ptice poju, cvetaju ružice;

sve se ljubi i vreme ne gubi,a ti, zlato, neljubljeno drago,

vreme gubiš, a mene ne ljubiš."

Igrale se delijeMilorad Petrović Seljančica

 Igrale se delije

na sred zemlje Srbije.Sitno kolo do kola

Page 13: NARODNE PESME

vilo se do Stambola. 

Svira frula iz dola,frula moga sokola.Sitno kolo do kola

čulo se do Stambola. 

Čulo se do Stambola,carskog grada ohola.Sitno kolo do kola

ne haje za Stambola.  

♫ Ljubivoje VidosavljevićNarodni orkestar Carevac

Igrali se vrani konji 

Igrali se vrani konjikraj Morave na obali.

 Među sobom govorili,među sobom govorili:

 "Daj nam, Bože, putovati,

a Moravu ne broditi!"  

♫ Jovan Vukotić

Iz Vranjansko pojdoh, nane 

Iz Vranjansko pojdoh, nane, Leskovačko dojdoh.Leskovčanke mome, nane, sve su konopljarke.

Of, lele, lele, izgorev za tebe,izgore mi, džanum Šano, srce za tebe.

 Leskovačko pojdoh, nane, u Nišlijsko dojdoh.

A Nišlijke mome, nane, sve su monopolke.Of, lele, lele, izgorev za tebe,

izgore mi, džanum Šano, srce za tebe. 

Iz Nišlijsko pojdoh, nane, Piroćansko dojdoh.Piroćanke mome, nane, sve su ćilimarke.

Of, lele, lele, izgorev za tebe,izgore mi, džanum Šano, srce za tebe.

Iz banju ide šejtan devojče 

Iz banju ide šejtan devojče,nane, mila nane, šejtan devojče.

 Iz banju ide, izbanjalo se,

nane, mila nane, izbanjalo se. 

Izbanjalo se, nagizdilo se,nane, mila nane, nagizdilo se.

 Nagizdilo se, promenilo se,

nane, mila nane, promenilo se. 

Čajče vrzalo pred ogledalo,nane, mila nane, pred ogledalo.

 S obadve strane kitka bosiljak,nane, mila nane, kitka bosiljak.

 Svi su reknali da je ubavo,

nane, mila nane, da je ubavo.

Izvor voda izviralažetelačka, Crnuća pod Rudnikom

 Izvor voda izvirala

ladna ledena,ladna ledena.

 Tu devojke šećer meću

da je medena,da je medena.

 A momci su vodonoše,

vodu popiše,vodu popiše.

Ja imadoh konja vrana 

Ja imadoh konja vranai u gradu tri dućana.

Ja imadoh konja vranai u gradu tri dućana.

 Zumbul Jelo, jagnje belo,aj, zumbul 'rano, odavno!

 Sve ja dadoh za tri noći

Page 14: NARODNE PESME

za te tvoje crne oči.Sve ja dadoh za tri noći

za te tvoje crne oči. 

Zumbul Jelo, jagnje belo,aj, zumbul 'rano, odavno!

 Okreni se, devojčice,da ti vidim belo lice!Okreni se, devojčice,da ti vidim belo lice!

 Zumbul Jelo, jagnje belo,aj, zumbul 'rano, odavno!

 ♫ Dragoljub Lazarević

Ja isprosih, milje moje 

Ja isprosih, milje moje,u selu devojku, more,haj haj, milje moje,

u selu devojku, more, haj. 

Ja je prosim, milje moje,a selo je ne da, more,haj haj, milje moje,

a selo je ne da, more, haj. 

Selo išće, milje moje,vodenicu jednu, more,

haj haj, milje moje,vodenicu jednu, more, haj.

 Ja je prosim, milje moje,

a otac je ne da, more,haj haj, milje moje,

a otac je ne da, more, haj. 

Otac išće, milje moje,čizmetine neke, more,

haj haj, milje moje,čizmetine neke, more, haj.

 Ja je prosim, milje moje,a majka je ne da, more,

haj haj, milje moje,a majka je ne da, more, haj.

 Mati išće, milje moje,

suknjetine neke, more,haj haj, milje moje,

suknjetine neke, more, haj.

Ja posadi vitu jelu 

Ja posadi vitu jelu,vitu jelu na kamenu.Ja posadi vitu jelu,

vitu jelu na kamenu. 

Ajde, Leno, beli be Leno! 

Pa ostavi dilber Lenuda mi čuva vitu jelu.Pa ostavi dilber Lenuda mi čuva vitu jelu.

 Ajde, Leno, beli be Leno!

 Al' ne prođe ni nedelja,od Lene mi aber dođe.Al' ne prođe ni nedelja,od Lene mi aber dođe.

 Ajde, Leno, beli be Leno!

 Jela ti se osušila

i grane ti razbacala.Jela ti se osušila

i grane ti razbacala. 

Ajde, Leno, beli be Leno! 

Jela ti se osušila,Lena ti se isprosila.

Jela ti se osušila,Lena ti se isprosila.

 Ajde, Leno, beli be Leno!

Ja projdo, ja prošetaStriževac

 Ja projdo, ja prošeta

kroz goru, kroz zelenu,kroz polje, kroz široko,kroz selo, kroz golemo,kraj vode, kraj studene.Tuj beše mlada moma,

Page 15: NARODNE PESME

belo si platno beli,rumeno lice mije,a ruse kose plete.

Prosi ju, male, za men!Ako ju ne isprosišselo ću da zapalim,svi redom da izgore,

samo ću ja ostatii ona tica sojka

što peva jutrom rano, te budi dvoje mladi.

Ja urani jutros ranoselo Štrpce, Kosovo i Metohija

 Ja urani jutros rano,

rano pred zore. 

Susrela me devojčica,bregom šetaše.

 Ja joj nazva: "Dobro jutro,

dobra devojko." 

Ona meni odgovara,tužno i žalosno:

 "Mani mi se, mlado momče,

ja sam žalosna. 

Imam dragog na daleko,u tuđu zemlju."

Jesam li ti govorila, MileCuline, srpsko Podrinje

 Jesam li ti govorila, Mile,

da ne piješ ladne vode Drine.Drinu vodu zatrovale vile,pa se bojim i tebe će, Mile.

Janko prosi u dalek devojkuRujište kod Boljevca

 Janko prosi u dalek devojku,

crn konac, crn gajtan, u dalek devojku.Janko prosi, trojica je kude,

crn konac, crn gajtan, trojica je kude.Prvi veli: Senjiva, dremljiva,

crn konac, crn gajtan, senjiva, dremljiva.Drugi veli: Ljuta kano zmija,

crn konac, crn gajtan, ljuta kano zmija.Treći veli: Od lošega roda,

crn konac, crn gajtan, od lošega roda. 

Kuj mi veli senjiva, dremljiva,crn konac, crn gajtan, senjiva dremljiva,

ne imao sanak u bolesti,crn konac, crn gajtan, sanak u bolesti!

Kuj mi veli ljuta kano zmija,crn konac, crn gajtan, ljuta kano zmija,

zmija mu se u srce uvila,crn konac, crn gajtan, u srce uvila!

Kuj mi veli od lošega roda,crn konac, crn gajtan, od lošega roda,

ne imao od srca poroda,crn konac, crn gajtan, od srca poroda!

Jovo đogu po mejdanu vadaokolina Užica

 Jovo đogu po mejdanu vada.Gledala ga Anka sa čardaka."Bolan Jovo, opaši se tvrdo,

jer sam sinoć čudan san usnila:đe tvoj fesić voda odnijela,

đe sam biser po travi prosula.Što tvoj fesić voda odnijela,to ćeš, Jovo, glavu izgubiti.

Što sam biser po travi prosula,to ću, jadna, suze proljevati."

Kad bi znala, dilber StanoBranislav Nušić

 Kad bi znala, dilber Stano,

kolika je ljubav moja,kolikim me žarom pekuta dva mila oka tvoja.

 Kad bi znala, ti bi menirad sevapa ljubav dala,

te ljubavlju k'o melemomove jade izvidala.

 Kad bi znala, dilber Stano,

moje bole, moje jade,koliko bi usne tvoje

mogle život da zaslade... 

♫ Ljubivoje Vidosavljević

Page 16: NARODNE PESME

Kad sam bila devojanaKosovska Mitrovica, Srbijazapis: Miodrag Vasiljević

 Kad sam bila devojana

od šesnaest leta,mislila sam da me nema

ni u pola sveta. 

A kada me udadošemladu i zelenu,

osta ruža i karanfilda za mene venu.

Karavilje, kara li te majkaselo Gornja Crnuća pod Rudnikom

 "Karavilje, lale moj, kara li te majka?""Nit me kara, lale moj, nit me ogovara,

već me šalje, lale moj, na Dunav na vodu,a ja ne znam, lale moj, otkle Dunav teče.""Dunav teče, lale moj, otkle i Morava."

Karanfil se na put sprema 

Karanfil se na put sprema i peva,aman, aman, na put sprema i peva,

a draga mu konja sedla i plače,aman, aman, konja sedla i plače.

 "Karanfile, cveće moje iz bašče,

aman, aman, cveće moje iz bašče,ti odlaziš, mene mladu ostavljaš,

aman, aman, mene mladu ostavljaš."  

"Ostavljam te tvojoj majci i mojoj,aman, aman, tvojoj majci i mojoj."

 "Šta će meni tvoja majka i moja,aman, aman, tvoja majka i moja,

kad ja nemam svoje drago kraj mene,aman, aman, svoje drago kraj mene?"

Karanfile, cveće mojePrizren, Kosovo i Metohija

 Karanfile, cveće moje,još da mi je seme tvoje,

ja bi' znala 'de bi' cvala -mom draganu pod pendžere.

Kad ustane, nek' miriše,nek' miriše i uzdiše.

Uzdih će se dalek' čuti,dol' od zemlje gor' do neba.

Bogu će se dožaliti,nas dvoje će sastaviti.

Koj će ti kupi al-kanariče 

Koj će ti kupi al-kanariče?Ja tebe, Magdo,

ja tebe, džandžigeru, ja tebe. 

Ti da ga nosiš, ja da te gledam,ja tebe, Magdo,

ja tebe, džandžigeru, ja tebe. 

Koj će ti kupi taj burnus pojas?Ja tebe, Magdo,

ja tebe, džandžigeru, ja tebe. 

Ti da ga nosiš, ja da te gledam,ja tebe, Magdo,

ja tebe, džandžigeru, ja tebe.  

* al-kanariče - crvena marama kojom glavu povezuju udate žene

* burnus pojas - pojas kojim se opasuju udate žene

Koje li je ovo doba noćiokolina Topole

 Koje li je ovo doba noći,koje li je ovo doba noći?

 Rek'o mi je moje drago doći,rek'o mi je moje drago doći.

 Rek'o doći, pa ga sade nema,rek'o doći, pa ga sade nema.

 Sigurno ga druga preduzela,sigurno ga druga preduzela.

Page 17: NARODNE PESME

Kolenike, kolenike, vreteno 

Kolenike, kolenike, vreteno!Kolenike, kolenike, vreteno!

Pošla cura na prelo, izgubila vreteno.Pošla cura na prelo, izgubila vreteno.

 Kolenike, kolenike, vreteno!Kolenike, kolenike, vreteno!

Naš'o dragi, pa ne da dok ne pođem za njega.Naš'o dragi, pa ne da dok ne pođem za njega.

 Tandrčak, tandrčak, vreteno!Tandrčak, tandrčak, vreteno!

Ne znam, majko, šta mi bi, pa vreteno izgubi.Ne znam, majko, šta mi bi, gde vreteno izgubi.

 ♫ Anđelija Milić

Kraj bunara zeleni se travaRibaševina kod Užica

 Kraj bunara zeleni se trava,

tu se Rade nedeljom odmara. 

Odmara se, pije vode ladne,misli mene da prevari Rade.

 Da si, Rade, prevariti znao,

ne bi za mnom letio k'o đavo. 

Da si, Rade, prevariti umjo,ne bi sa mnom moje ovce čuv'o.

Lepe li su, nano, Gružanke devojkeDragiša Nedović

 Lepe li su, nano, Gružanke devojke,lepe li su, nano, Gružanke devojke.Devojke iz Gruže lepe su k'o ruže,devojke iz Gruže lepe su k'o ruže.

 One nose, nano, jelek i opanke,one nose, nano, jelek i opanke.

Lepe li su, nano, Gružanke seljanke,lepe li su, nano, Gružanke seljanke.

 Kad kolo zaigra i frula zasvira,kad kolo zaigra i frula zasvira,u kolu je, nano, igrati milina,u kolu je, nano, igrati milina.

  

♫ Petar i Dragan Tanasijević

Magla padnala v dolinaVranje

 Magla padnala v dolina,od njuma se nišo ne vidi,samo jedan grm zelen,

grm zelen.Pod njim mi leži terzijče,terzijče, mlado komšijče.

 "Terzijče, mlado komšijče, terzijče,

da mi sašiješ 'elečeto:so aršin da go ne meriš,

so noškiti da go ne režeš,so igla da go ne bodeš,od oko da go sašiješ,od oko da go sašiješ!"

 "Božano, momo ubava, Božano,

će ti sašijem 'elečeto,al' da mi umesiš pogača:

kroz trepki brašno da seješ,so s'zi da go zamesiš,

na grudi da go razviješ,so duša da go ispečeš,so duša da go ispečeš!"

  ♫ Danica Obrenić

Malo selo rano večeraloToplica

 Malo selo rano večeralo,večeralo, pa je pospavalo,ostali su dvori otvoreni,

izlazili konji Damnjanovi,te potrli Miličin bosiljak.

Ljuto kune Milica devojka,ona kune konje Damnjanove:"Bog ubio konje Damnjanove,

što potrli Miličin bosiljak;ajde, male, obe da kunemo

ne bi li se junak obesioo zlo drvo, devojačko grlo!"

Page 18: NARODNE PESME

Maramica od belog fulara 

"Maramica od belog fulara,koga čekaš, dragi, kraj bunara?"

 "Čekam tebe da na vodu dođeš,da te pitam da za mene pođeš."

 "Ja sam sebi izabrala momka;kad govori, ko da biser broji,

kad se smeje ko da sunce greje." 

♫ Momčilo Trajković

Marijo, bela kumrijopečalbarska pesma, Kosovo i Metohija

 "Marijo, deli bela kumrijo, mori,

što ti je, Maro, krotko, mori, 'odenje,što ti je, Maro, ti'o, mori, zborenje?

 Da li ti, Maro, težit stomnite, mori,

ili ti, Maro, težit, mori, đerdani,ili ti, Maro, težit, mori, đerdani?"

 "Nito mi, ago, težit stomnite, more,nito mi, ago, težit, more, đerdani,nito mi, ago, težit, more, đerdani.

 Toko mi, ago, težit merakot, more,

moj merak, ago, mi je, more, daleko,moj merak, ago, mi je, more, daleko."

  * kumrija - gugutka

  ♫ Jordan Nikolić

Marijo, ćero, MarijoDubnica, sp. pčinjski, okr. vranjski

 "Marijo, ćero, Marijo,mamino pile šareno!Marijo, ćero, Marijo,

mamino jagnje najrano,uzmi dve stomne šarene,

na nanu vodu donesi,nana da ti se napije."

"Ne mogu, nano, ne mogu.Žute sam grivne nosila,

i grivne su se skršilei bele ruke slomile."

"Ne l'ži, ćero, ne l'ži!Koj ti je ruke slomija,taj ti je grivne skršija."

"Tamnina beše, ne vido.Troica be'u bekrijei sva tri piju rakiju,

s rakiju meze nemaše,moje mi oči zobaše,

to im je bilo za meze.Troica vino piješe,

sas vino meze nemaše,moje mi lice ljubiše,to im je bilo za meze.Troica čungur čukaše,na čungur tel se kidaše,moje mi kose skubaše,

na čungur tel si vrzaše."

Merak imam, more, merak imamKosovska Mitrovica

 Merak imam, more, merak imam

na karši komšijče, na karši komšijče. 

Plavo beše, more, plavo beše,al' mi ga uzeše, al' mi ga uzeše.

 Dobar mi gu, more, dobar mi gudrugar isprosija, drugar isprosija.

 Pa me vika, more, pa me vika

na svadbu da idem, na svadbu da idem. 

Pa me vika, more, pa me vikadever da mu bidem, dever da mu bidem,

 ili dever, more ili dever,

ili kum venčani, ili kum venčani. 

Meram imam, more, merak imam,merak će ostanem, merak će ostanem,

 a da idem, more, a da idem

kavgu ću napravim, kavgu ću napravim. 

Će da idem, more, će da idemda mi merak prođe, da mi merak prođe.

 "Venčaj, kume, more, venčaj, kume,

samo da ne kuneš, samo da ne kuneš!" 

Page 19: NARODNE PESME

"Ja ne kunem, more, ja ne kunem,samo srce kune, samo srce kune!"

Mesečina, a ja zovem prelo 

Mesečina, a ja zovem prelo,nije došlo moje luče belo.

 Nije došlo, ne može da dođe,

od dušmana ne može da prođe! 

Dok moj dragi prepreke savlada,čini mi se uvenuću mlada!

Mobu zove Jovo momče mladoRibaševina kod Užica

 Mobu zove Jovo momče mlado,

mobu zove i mobi se nada.Sva mu moba poranije došla,

zakasnila Marija devojka,zakasnila, česljala je majka.

More, vrćaj konjaVranje

 "More, vrćaj konja, Abdul-Ćerim ago,

more, vrćaj konja, pišman će da bidneš!" 

"More, ne ga vrćam, džan Stameno, mori,more, ne ga vrćam, da znam da poginem!"

 More, puče puška iz gusti orasi,

more, pa mi ubi Abdul-Ćerim agu.  

Legenda kaže:"U vreme Karađorđa živeo je u Vranju Abdul-

Ćerim aga,poznati bekrija i pustahija. Polazeći jednom iz

Vranja za Niš,konačio je u Grdeličkoj klisuri, u hanu prisne mu

Stamene.Znajući za pripremu ustanka u Nišu, ona ga je

odvraćalaod tog puta, izbegavajući da mu otvoreno kaže

razlog te njene brige.Pri polasku doviknula mu je: "More, vrćaj konja,

Abdul-Ćerim ago, pišman će da bidneš!""More, ne go vrćam, da znam da poginem,

bre!"- odgovori aga."

Na vrata seđaše Jevka Zamfirova 

Na vrata seđaše Jevka Zamfirova,na vrata seđaše, u knjigu gledaše.

 Trajna-na nina-na-na, u knjigu gledaše,trajna-na nina-na-na, u knjigu gledaše.

 U knjigu pisuje mnogo zdravo živo,

mnogo pozdravljuje Maksim kujundžija. 

Trajna-na nina-na-na, Maksim kujundžija,trajna-na nina-na-na, Maksim kujundžija.

 "Da l' bi mene, Jevko, ti mlada uzela?Ja bi' tebe, Jevko, skov'o tepeluka."

 Trajna-na nina-na-na, skov'o tepeluka,trajna-na nina-na-na, skov'o tepeluka.

 Na vrata seđaše Jevka Zamfirova,na vrata seđaše, u knjigu gledaše.

Trajna-na nina-na-na, u knjigu gledaše,trajna-na nina-na-na, u knjigu gledaše.

 * kujundžija - izrađivač nakita, zlatar

* tepeluk - kapa od crvene čoje, ukrašena biserima

 ♫ Jordan Nikolić

Na minder mi 

Na minder mi do tri Anke seđa'u, seđa'u, of aman aman,

na minder mi do tri Anke seđa'u, seđa'u, of aman aman.

 Pod pendžer mi do tri cveta cveta'u,

cveta'u, of aman aman,pod pendžer mi do tri cveta cveta'u,

cveta'u, of aman aman. 

U bašči mi do tri voćke rasta'u,rasta'u, of aman aman,

u bašči mi do tri voćke rasta'u,rasta'u, of aman aman.

 Pred kućom mi do tri češme teče'u,

teče'u, of aman aman,

Page 20: NARODNE PESME

pred kućom mi do tri češme teče'u,teče'u, of aman aman.

 * minder, minderluk - divan, vrsta sofe

Ne goni konja, more, momiče 

Ne goni konja, more, momiče,ne goni konja, lipca pod tebe,kako i ja, dušo moja, za tebe,kako i ja, dušo moja, za tebe.

 Zastani, more, mome, zastani,

umorna konja malo odmorii sas mene, dušo moja, prozbori,i sas mene, dušo moja, prozbori.

 Za konja treba trava zelena,za mene rujna ruža rumena,

i da ljubim usta tvoja medena,i da ljubim usta tvoja medena.

   ♫ Ljubivoje VidosavljevićNarodni orkestar Carevac

Ne plači, Stano, mori 

"Ne plači, Stano, mori, ne žali,ne plači, Stano, mori, ne žali,puno ti je trlo, mori, sa ovce,puno ti je trlo, mori, sa ovce.

 Ne plači, Stano, mori, ne žali,ne placi, Stano, mori, ne žali,ne roni suze, mori, krvave,

ne kaštaj sajče, mori, šareno. 

Pogledaj gore, mori, na nebo,pogledaj gore, mori, na nebo,

kol'ko su zvezde, mori, na nebo,tol'ko je skupo, mori, kupljeno."

 "Voda da nosi, mamo, mori, dukati,voda da nosi, mamo, mori, dukati,kad mi je momče, mori, malečko,kad mi je momče, mori, malečko!"

  ♫ Gordana Nedeljković

Neven veneOrahovac, Kosovo i Metohija

 Neven vene, neven veneza gorom, za zelenom,neven vene na livadi.

 Devojka mu poručuje:

"Oj, nevene, moj nevene,blago onom koj te bere!"

 "Mene bere mlada moma,pa me svome dragom daje,mene bere mlada moma."

 "I ja bi te mlada brala,

svome dragom kitu dala,i ja bi te mlada brala."

Nišnu se zvezda 

Nišnu se zvezda, Jano mori,niz vedro nebo.

Neje toj zvezda, Jano mori,no je devojka.

No je devojka, Jano mori,iz Turci bega,

iz Turci bega, Jano mori, u braću ide:

"Oj, braćo, braćo, Jano mori,odkupite me,

odkupite me, Jano mori,skupo ne traže,

skupo ne traže, Jano mori:tri litre zlato."

Ova kuća bogatadodolska, Kovin

 Ova kuća bogata

vredi trista dukata! 

Mi pevamo, mi sviramo,mi nikoga ne diramo!

 Dodolke su malene,Ciganke su vatrene!

Page 21: NARODNE PESME

Ne pitamo šta imate,već primamo šta nam date!

 Igraj, pevaj, Dodolko,gola, bosa Ciganko!

 Mi pevamo, mi sviramo,

mi nikoga ne diramo! 

Dodolke su malene,Ciganke su vatrene!Ne pitamo šta imate,

već primamo šta nam date! 

Imaš dete maleno,obuci ga šareno!

 Mi pevamo, mi sviramo,

mi nikoga ne diramo! 

Dodolke su malene,Ciganke su vatrene!Ne pitamo šta imate,

već primamo šta nam date!

Oj, devojko, dušo moja 

Oj, devojko, dušo moja,oj, devojko, dušo moja,

kako si se naučila,kako si se naučila?

 Sama legni, sama digni,sama legni, sama digni,a ja jadan sam ne mogu,a ja jadan sam ne mogu?

 Svu noć sedim, pa se mislim,svu noć sedim, pa se mislim,

za devojku u kojšije,za devojku u kojšije.

 Tovar drva na noć gorim,tovar drva na noć gorim,opet ne se nagrejujem,opet ne se nagrejujem.

 Kondir vino na noć pijem,kondir vino na noć pijem,

opet ne se napijujem,

opet ne se napijujem. 

Času sluze na noć lijem,času sluze na noć lijem,opet ne se naplakujem,opet ne se naplakujem.

Petlovi pojev 

"Petlovi, mori, pojev,Morava dz'mni,

petlovi, mori, pojev,Morava dz'mni.

 Puštaj me, zlato moje,

da idem,puštaj me, zlato moje,

da idem!" 

"Pa toj su, mori, petlovi,petlovi l'žovi,

pa toj su, mori, petlovi,petlovi l'žovi.

 Legaj mi, zlato moje,

kraj mene.legaj mi, zlato moje,

kraj mene!" 

♫ Staniša StošićNarodni orkestar Žarka Milanovića

Poduna gora zelena 

Poduna, more, poduna gora zelena,tuj mi se, more, tuj mi se cveće rasadi.

Braše ga, more, braše ga Milka devojka,turaše, more, turaše ocu u nedra.

Otac gu, more, otac gu cveće razmetna:Ni cveće, more, ni cveće, ni Milka moja!

 Turaše, more, turaše majke u nedra,turaše, more, turaše majke u nedra.

Majka gu, more, majka gu cveće razmetna,majka gu, more, majka gu cveće razmetna:Ni cveće, more, ni cveće, ni Milka moja!Ni cveće, more, ni cveće, ni Milka moja!

 Turaše, more, turaše bratu u nedra,turaše, more, turaše bratu u nedra.

Page 22: NARODNE PESME

Bratac gu, more, bratac gu cveće razmetna,bratac gu, more, bratac gu cveće razmetna:Ni cveće, more, ni cveće, ni Milka moja!Ni cveće, more, ni cveće, ni Milka moja!

 Turaše, more, turaše dragom u nedra,turaše, more, turaše dragom u nedra.

Dragi gu, more, dragi gu cveće prihvati,dragi gu, more, dragi gu cveće prihvati.

I cveće, more, i cveće i Milka moja!I cveće, more, i cveće i Milka moja!

Pošla Vanka na voda 

Pošla Vanka na voda,a po njima bećarin,a po njuma bećarin,

sas gidelam, ajde de, sas gidelam. 

"Stani, Vanke, zastani,da ti kažem dva zbora,da ti kažem dva zbora,

sas gidelam, ajde de, sas gidelam!" 

Uvati gu za ruku,iskrši gu prstenče,iskrši gu prstenče,

sas gidelam, ajde de, sas gidelam. 

Uvati gu za grlo,iskida gu đerdanče,iskida gu đerdanče,

sas gidelam, ajde de, sas gidelam.  

Pošla Vanka na vodu 

Pošla Vanka na vodui po njuma bećari,i po njuma bećari,

sas gidelam, ajde de, vas gidelam. 

"Stani, Vanke, zastani,da ti zboram dva zbora,da ti zboram dva zbora,

sas gidelam, ajde de, vas gidelam! 

Da ti zboram dva zbora,dori da te izgora,dori da te izgora,

sas gidelam, ajde de, vas gidelam!"  

♫ Divna ÐokovićSekstet Dušana Radetića

Pošla mi Milka za vodu 

Pošla mi Milka za vodu,pošla mi Milka za vodu,

pošla mi Milka, pošla mi Milkaza vodu, ajde, za vodu!

 S's dve-tri stomne u ruke,s's dve-tri stomne u ruke,

i s dva ibrika, i s dva ibrikasrebrna, ajde, srebrna.

 Pos'pna Milku kupina,pos'pna Milku kupina,

pos'pna Milku, pos'pna Milkukupina, ajde, kupina.

 Iskrši Milka dve stomne,iskrši Milka dve stomnei dva ibrika, i dva ibrikasrebrna, ajde, srebrna.

 "Ćuti mi, Milka, ne plači,ćuti mi, Milka, ne plači,

ćuti mi, Milka, ćuti mi, Milka,ne plači, ajde, ne plači!

 Ja će ti kupim dve stomne,ja će ti kupim dve stomnei dva ibrika, i dva ibrikasrebrna, ajde, srebrna."

Pošla Rumena Ponisavlje

Pošla Rumena, nano, rano na voda,of, lele, lele, rano na voda.

 Rano na voda, nano, po ladovina,

of, lele, lele, po ladovina. 

Po ladovina, nano, po mesečina,of lele lele, po mesečina.

Page 23: NARODNE PESME

 Vodu da vadi, nano, grlo da ladi,

of lele lele, grlo da ladi. 

Vodu da lije, nano, lice da mije,of lele lele, lice da mije.

Preleteše ptice lastaviceokolina Peći, Kosovo

 Preleteše ptice lastavice,

preleteše, žalosti, moj dilber,aj, nigde ne padoše.

 Al' padoše devojci na đerđef,al' padoše, žalosti, moj dilber,

aj, devojci na đerđef. 

Ljuto kune sirota devojka:"Iš odatle,  žalosti, moj dilber,

aj, ptice lastavice! 

Ne cepajte izvezeno platno,ne cepajte, žalosti, moj dilber,

aj, izvezeno platno! 

Vezla sam ga tri godine dana,vezla sam ga, žalosti, moj dilber,

aj, za moga dragana."  

♫ Mara Ðorđević

Problejalo mlado jagnjeLasovo, okolina Zaječara

prema pevanju Bokana Stankovića 

Problejalo mlado jagnje,a drugo ga pituvalo:

"Zašto blejiš, mlado jagnje?šta je tebi dodijalo?"

"Dok mi ovčar bećar beše,dotle meni dobro beše:po livadi travu pasem,po potoci vodu pijem,

po planine plan plandujem.Sad se bećar oženio,

po bunjišta travu pasem,po korita vodu pijem,

pod čandije plan plandujem.To je meni dodijalo."

Rasla dunja i jabukaBoljevac

 Rasla dunja, rasla dunja,

dunja i jabuka,dunja i jabuka.

 Dunja baca, dunja baca

miris na sve strane,miris na sve strane.

 A jabuka, a jabuka

grane u visine,a jabuka grane u visine.

 Ne čudim se, ne čudim se

dunje ni jabuke,dunje ni jabuke.

 Već se čudim, već se čudim

mome milom dragom,već se čudim mome milom dragom.

 Što se tol'ko, što se tol'ko

na me naljutio,što se tol'ko na me naljutio.

 Ako sam ga, ako sam ga

s okom pogledala,s okom pogledala.

 Ja ga nisam, ja ga nisam

srcem sevdisala,ja ga nisam srcem sevdisala.

 Moje srce, moje srcesvakog ne sevdiše,svakog ne sevdiše.

 Već sevdiše, već sevdiše,

jedinca ju majke,već sevdiše jedinca ju majke.

Rasti, rasti, moj zeleni boreHomolje

 Rasti, rasti, moj zeleni bore,rasti, rasti, moj zeleni bore,

Page 24: NARODNE PESME

 da se penjem tebe o vrhove,da se penjem tebe o vrhove,

 pa da gledam dole niz drumove,pa da gledam dole niz drumove.

 Pokraj druma zeleni se trava,pokraj druma zeleni se trava,

 tu mi dragi na dušeku spava,tu mi dragi na dušeku spava.

Simbil cveće 

Simbil cveće, more, simbil cveće,mavi i zeleno, mavi i zeleno.Moje srce, lele, moje srce,

jadno i čemerno, jadno i čemerno. 

Merak imam, more, merak imamna prvu komšijku, na prvu komšijku.

Aman mi gu, lele, aman mi gudrugar zaprosija, drugar zaprosija.

 Pa me vika, more, pa me vika

dever da mu bidnem, dever da mu bidnem.Da l' da idem, lele, da l' da idem,

da li da ne idem, da li da ne idem? 

Će da idem, more, će da idemmakar da ne dođem, makar da ne dođem!

  

♫ Jordan Nikolić

Srce mi boluje 

Srce mi boluje,srce mi boluje,

pa ne znam što mu je.Srce mi boluje,

pa ne znam što mu je. 

Da li od meraka,da li od meraka,ili od sevdaha?

Da li od meraka,ili od sevdaha?

 Da li žališ, momo,da li žališ, momo,svoje devovanje,svoje devovanje,ludo agovanje?

 Pusta mladost, momo,pusta mladost, momo,

pusto devovanje,pusto devovanje,ludo agovanje.

 Mladost brzo prođe,mladost brzo prođe, teška starost dođe.

Mladost brzo prođe,teška starost dođe.

  

♫ Mara Ðorđević

Stanika mi bolna legnala 

Stanika mi bolna legnala,Stanika mi, tugo, bolna legnala

od taja boles' golema,od taja pusta ljubav neverna.

 Stanika majke govori:

Uči me, majke, lele, karaj me.Uči me, majke, lele, karaj me.

 Ja letnji dani ne zaspa,

a zimski noći, lele, ne legna,ja letnji dani golemi,

mratinji noći, lele, dugački.  

♫ Zora Drempetić

Stojanke, bela Vranjanke 

Stojanke, mori, Stojanke,Stojanke, bela Vranjanke!

Koga te majka rodilana što je okom vodila:da li na sunce sjajanoili jablanče tanano?

Page 25: NARODNE PESME

Bre gidi, džanum, Stojanke,Stojanke, bela Vranjanke!

 Jas li te gledam kroz ma'le

u tija džanfez šalvare,gde tijo mineš niz dvore,kako jelenče kroz gore.

Ne znajem ništa za sebe,bre, lele, lele, momiče,

momiče, zumbul devojče,pogiboh, dušo, za tebe!

Bre gidi, džanum, Stojanke,Stojanke, bela Vranjanke!

  

♫ Živka Ðurić

Stojna moma brazdu kopaselo Gračanica, Kosovo i Metohija

 Stojna moma brazdu kopa,

brazdu kopa, vodu vadi,vodu vadi, cveće sadi.Zasadila struk bosiljak.Struk bosiljak uvenuće,

Stojna moma nikad neće.

Tamna noći, tamna li si 

"Tamna noci, tamna li si, tamna noći, dušo moja, tamna li si.

 Nevestice, bleda li si,

nevestice, dušo moja, bleda li si." 

"Nevolja mi bleda biti,nevolja mi, dušo moja, bleda biti.

 Imam dragog adžamiju,

imam dragog, dušo moja, adžamiju.  

Nikad kući ne dolazi,i kad dođe, dušo moja, s jadom dođe."

  

* adžamija - mlad, neiskusan

Tegnaj mi oro, mori, Bojano 

"Tegnaj mi oro, mori, Bojano,tegnaj mi oro, mori, Bojano."

 "Ne mogu, jadna, more, da tegnam,ne mogu, jadna, more, da tegnam.

 Svi momci imav', more, jeleci,svi momci imav', more, jeleci.

 A moje ar'o, more, kožu'če,a moje ar'o, more, kožu'če.

 Ja bi ga jadna, more, tegnila,ja bi ga jadna, more, tegnila.

 Ali ti nemam, more, košulju,ali ti nemam, more, košulju."

Tekla reka 

Tekla reka, tekla,tekla reka Lepenica

posred grada, posred,posred grada Kragujevca.

 Tu mi Rada, tu mi,

tu mi Rada platno beli."Ne stoj, Rado, ne stoj,

ne stoj, Rado, ne gledaj me! 

Odnese ti, odne,odnese ti voda platno!"

"Neka nosi, neka,neka nosi, odnela ga!

Izatkaće, iza,izatkaće Rada bolje!"

  

♫ Grupa pevača i Veliki narodni orkestarDirigent Ðorđe Karaklajić

Ti momo, ti devojko 

"Ti momo, ti devojko,ti moga brata mamišna tvoje gajtan veđe,na tvoje oči smeđe."

Page 26: NARODNE PESME

 "Sam se je prevario,sam se je namamio

na moje gajtan veđe,na moje oči smeđe."

 "Ti momo, ti devojko,ti moga brata mamiš

na tvoje lice belo,na tvoje vito telo."

 "Sam se je prevario,sam se je namamiona moje lice belo,na moje vito telo."

  

♫ Ljubivoje Vidosavljević

Tri devojke zbor zborileSeča Reka kod Užica

 Tri devojke zbor zborile, oj,među sobom govorile, oj.

Stoj, Drino, vodo hladna, stoj!Stan', devojko, rode moj!

 Najstarija govorila, oj:Ja bi zlato najvolela, oj.

Stoj, Drino, vodo hladna, stoj!Stan', devojko, rode moj!

 A srednja je govorila, oj:Ja bi svilu najvolela, oj.

Stoj, Drino, vodo hladna, stoj!Stan', devojko, rode moj!

 Najmlađa je govorila, oj:Ja bi dragog najvolela, oj.

Stoj, Drino, vodo hladna, stoj!Stan', devojko, rode moj!

Tupan mi tupaselo Vidrovac, okolina Negotina

 Tupan mi tupa u selo, male,

tupan mi tupa u selo,na sami danak Veligdan, male,

na sami danak Veligdan.

 Todora kolo vođaše, male,

Todora kolo vođaše,na sami danak Veligdan, male,

na sami danak Veligdan. 

Dunuše vile vetrovi, male,dunuše vile vetrovi,

Todore oči napraše, male,Todore oči napraše.

 Todora Boga moljaše, male,

Todora Boga moljaše:"Nemojte vile vetrovi, male,

nemojte vile vetrovi."  

* Veligdan -  Vaskrs

U bašti mi zumbul cveta 

U bašti mi zumbul cveta,ja ga ne berem.

Na zumbulu slavuj peva,ja ga ne slušam,

na zumbulu slavuj peva,aj, ja ga ne slušam.

 Već ja vadim stene kamen

da ga oteram:Id' odatle, slavuj 'tico,

da te ne slušam!Ovde nije moje drago,

aj, da te posluša.  

♫ Anđelija MilićNarodni orkestar Žarka Milanovića

U selo kavga golema 

U selo, u selo kavga, more, golema,u selo, u selo kavga, more, golema:

devet se, devet se brata, more, deliše,devet se, devet se brata, more, deliše.

 Najmilog, najmilog brata, more, ženiše,najmilog, najmilog brata, more, ženiše.Vikaše, vikaše sestru, more, na radost,

Page 27: NARODNE PESME

vikaše, vikaše sestru, more, na radost. 

Sestra gi, sestra gi aber, more, poruči:"Ne mogu, ne mogu, braćo, more, da dođem.

Micko mi, micko mi čedo, more, na ruke.Golema, golema njiva, more, nežnjena."

Udade se Živka SirinićkaKosovo i Metohija

 Udade se, jagodo,

udade se, draga dušo,udade se Živka Sirinićka,udade se Živka Sirinićka.

 Udade se, jagodo,

udade se, draga dušo,udade se za Ðorđa Ðakovca,udade se za Ðorđa Ðakovca.

 Kad to čuo, jagodo,

kad to čuo, draga dušo,kad to čuo Mika Prizrenlija,kad to čuo Mika Prizrenlija.

 Dzipnu Mika, jagodo,

dzipnu Mika, draga dušo,dzipnu Mika, kaj da se pomami,dzipnu Mika, kaj da se pomami.

 Pa otide, jagodo,

pa otide, draga dušo,pa otide pred Živkina vrata,pa otide pred Živkina vrata:

 "Zašto, Živke, jagodo,

zašto, Živke, draga dušo,zašto, Živke, ti mene prevari,

zašto, Živke, ti mene prevari?" 

"Nesam, Miko, jagodo,nesam, Miko, draga dušo,

nesam, Miko, ja tebe varala,nesam, Miko, ja tebe varala.

 Mene dali, jagodo,

mene dali, draga dušo,mene dali, nesu me pitali,mene dali, nesu me pitali."

Fatiše kolo vranjske devojke 

Fatiše kolo vranjske devojke,fatiše kolo vranjske devojke,

vranjske devojke na tu vranjsku češmu,vranjske devojke na tu vranjsku češmu.

 Na čelu kola Živkova Taša,

na čelu Živkova Taša,Živkova Taša, lepotinja naša,Živkova Taša, lepotinja naša.

 Fatiše kolo vranjske devojke,fatiše kolo vranjske devojke,

vranjske devojke na tu vranjsku češmu,vranjske devojke na tu vranjsku češmu.

 ♫ Grupa pevača i Veliki narodni orkestar

Dirigent Ðorđe Karaklajić

Cveto kalušo 

Što gu nema Cveta po dvor da mi šeta,što gu nema Cvetapo dvor da mi šeta, po dvor da mi šeta?

 Oj, Cveto, Cveto,

Cveto kalušo, srce i dušo! 

Po dvor da mi šeta,dvori da mi mete,dvori da mi mete,venci da mi plete,venci da mi plete.

 Oj, Cveto, Cveto,

Cveto kalušo, srce i dušo! 

Ðerdan da gu tropka,srce da mi kopka,

đerdan da gu tropka,srce da mi kopka,srce da mi kopka.

 Oj, Cveto, Cveto,

Cveto kalušo, srce i dušo! 

 ♫ Jovan Milošević

Page 28: NARODNE PESME

Čaglav č anke sve devojke  

Čaglavčanke sve devojke, jadna ja, jadna ja,žito nose, travu kose, jadna ja, jadna ja,platno tkaju u razboje, jadna ja, jadna ja,platno tkaju u razboje, jadna ja, jadna ja.

 A Lipljanke varošanke, jadna ja, jadna ja,cel d'n spiju, lice miju, jadna ja, jadna ja,

oro vode po sabore, jadna ja, jadna ja,oro vode po sabore, jadna ja, jadna ja.

 Čaglavčanke momci prose, jadna ja, jadna ja,Čaglavčanke momci prose, jadna ja, jadna ja,

a Lipljanke doma sede, jadna ja, jadna ja,a Lipljanke doma sede, jadna ja, jadna ja.

Čije je ono devojčeIstočna Srbija

zapis: Svetlana Stević 

Čije je ono devojče;Ðurđe le, Ðurđe momo, Ðurđe,

hej, vodo, vojvodo! 

Što nosi pero na 'ero;Ðurđe le, Ðurđe momo, Ðurđe,

hej, vodo, vojvodo! 

Što nosi dukat na čelo;Ðurđe le, Ðurđe momo, Ðurđe,

hej, vodo, vojvodo! 

Što nosi pole na dole;Ðurđe le, Ðurđe momo, Ðurđe,

hej, vodo, vojvodo! 

Da mu se noge ne bele;Ðurđe le, Ðurđe momo, Ðurđe,

hej, vodo, vojvodo! 

Ono je moje devojče;Ðurđe le, Ðurđe momo,Ðurđe,

hej, vodo, vojvodo!

Džanum, na sred sela 

Džanum, na sred selašarena češma tečaše, ago, tečaše,

of, na taj češma dve do tri momestajaše, ago, stajaše.

 "Ah, dajte meni tuj mutnu vodu,

da pijem, ago, da spijem.""Of, za te ima šarena sobada spiješ, ago, da ljubiš."

 ♫ Divna Ðoković

Sekstet Dušana Radetića

Šano, du š o  

Šano, dušo, Šano, mori,otvori mi vrata.

Ja ti nosim, džanum Šano,đerdan od dukata.

 Of, lele, lele,

izgore za tebe!Izgore mi, džanum Šano,

srce za tebe! 

Tvoje lice belo, Šano,sneg je sa planina.

Tvoje čelo, gidi Šano,kako mesečina.

 Of, lele, lele,

izgore za tebe!Izgore mi, džanum Šano,

srce za tebe! 

Ona usta tvoja, Šano,kako rujne zore.

Ono oko, dušo moja,mene me izgore.

 Of, lele, lele,

izgore za tebe!Izgore mi, džanum Šano,

srce za tebe! 

Noć li hodi tamna, Šano,ja si tuga vijem,

ubavinja tvoja, Šano,ne da mi da spijem.

 Of, lele, lele,

izgore za tebe!Izgore mi, džanum Šano,

Page 29: NARODNE PESME

srce za tebe!  

♫ "Šumadija"

Šetnala se Kuzum Stana 

Šetnala se, džanum, Kuzum Stana,lele, šetnala se Kuzum Stana,gore dole, džanum, po čaršiju,

lele, gore dole po čaršiju.Izgubila Stana kovan đerdan,lele, izgubila kovan đerdan.

 Tuj se šeta, džanum, mlado Turče,

lele, tuj se šeta mlado Turče."Ti tuj prođe, džanum, ti ga nađe,

lele, ti tuj prođe, ti ga nađe." "Nesam, Stano, džanum, Bog mi duša,

lele, nesam, Stano, Bog mi duša. 

Da se kunem, Stano, ne veruješ,lele, da se krstim, će se smeješ.Ako sam ti, Stano, našja đerdan,

lele, ako sam ti našja đerdan,kako njega, Stano, da se vijem,

lele, oko tvoje belo grlo?"

Što je lepo pod noć pogledati 

Što je lepo pod noć pogledati,što je lepo pod noć pogledati.

 Gde gospoda rujno vino pije,gde gospoda rujno vino pije.

 Pred njima je zlaćena trpeza,pred njima je zlaćena trpeza.

 Na trpezi sivi soko sedi,na trpezi sivi soko sedi.

 Pred trpezom zlatan jelen šeće,pred trpezom zlatan jelen šeće.

Što mi je merak 

Što mi je merakpoljak da bidnem, mori, Božano.

Što mi je merakpoljak da bidnem, mori, Božano.

 Poljak da bidnem

na tvoju njivu, mori, Božano.Poljak da bidnem

na tvoju njivu, mori, Božano. 

Ti da mi žnjeješ,ja da ti pojem, mori, Božano.

Ti da mi žnjeješ,ja da ti pojem, mori, Božano.

 Pesme da pojem,

puške da frljam, mori, Božano.Em da ti pojem,

puške da frljam, mori, Božano. 

♫ Staniša Stošić

Što Morava mutna tečeokolina Kragujevca

 Što Morava mutna teče

na ovoj dugoj noći,na ovoj mesečini jesenjoj?

 Kupale se dve sestrice

na ovoj dugoj noći,na ovoj mesečini jesenjoj.

 Magdalena i Jelena,na ovoj dugoj noći,

na ovoj mesečini jesenjoj. 

Magdalena prebrodila,na ovoj dugoj noći,

na ovoj mesečini jesenjoj. 

Jelena se utopila,na ovoj dugoj noći,

na ovoj mesečini jesenjoj.

Page 30: NARODNE PESME

Što si setna, neveselaselo Štrpce, Kosovo i Metohija

 "Što si setna, nevesela,

Dino mome, što si setna, neveselaka toj vreme na vrnenje,

Dino mome, ka toj vreme na vrnenje? 

Što ti kose zamrsene,Dino mome, što ti kose zamrsene

ka taj trava nekosena,Dino mome, ka taj trava nekosena?

 Što ti lice potvnelo,

Dino mome, što ti lice potvneloka toj platno nebeleno,

Dino mome, ka toj platno nebeleno?" 

"Turčin oće da me grabi,milo moje, Turčin oće da me grabi,

da me vodi Carigradu,milo moje, da me vodi Carigradu."