of 48 /48
PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9765 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE Tarifna oznaka Naziv Jedinica mjere Osnovna stopa carine Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu EU EFTA CEFTA Turska Island Norveška Švicarska i Lihtenštajn Albanija Bosna i Hercegovina Crna Gora Makedonija Moldova Srbija UNMIK/ Kosovo 8207 Izmjenjivi alati za ručne alate, neovisno imaju li pogon ili ne, ili za alatne strojeve (na primjer, za prešanje, utiski- vanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta, glodanje, tokarenje ili odvija- nje vijaka), uključujući matri- ce za izvlačenje ili istiskivanje kovina, te alati za bušenje stijena ili zemlje: - alati za bušenje stijena ili zemlje: 8207 13 00 - - s radnim dijelom od kermeta kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 19 - - ostali, uključujući dijelove: 8207 19 10 - - - s radnim dijelom od dijamanta ili od aglomeriranog dijamanta kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 19 90 - - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 20 - matrice za izvlačenje ili istiskivanje kovina: 8207 20 10 - - s radnim dijelom od di- jamanta ili od aglomeriranog dijamanta kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 20 90 - - s radnim dijelom od ostalih materijala kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 30 - alati za prešanje, kovanje ili prosijecanje: 8207 30 10 - - za obradu kovina kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 30 90 - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 40 - alati za izradu unutarnjih i vanjskih navoja: - - za obradu kovina: 8207 40 10 - - - alati za izradu unutarnjih navoja kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 40 30 - - - alati za izradu vanjskih navoja kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 40 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 50 - alat za bušenje, osim za bušenje stijena ili zemlje: 8207 50 10 - - s radnim dijelom od di- jamanta ili od aglomeriranog dijamanta kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - s radnim dijelom od ostalih materijala: 8207 50 30 - - - zidarska svrdla kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostali: - - - - za obradu kovina, s radnim dijelom: 8207 50 50 - - - - - od kermeta kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 50 60 - - - - - od brzoreznog čelika kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 50 70 - - - - - od ostalih materijala kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 50 90 - - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 60 - alati za razvrtanje ili pro- vlačenje: 8207 60 10 - - s radnim dijelom od di- jamanta ili od aglomeriranog dijamanta: 8207 60 10 10 - - - alati za razvrtanje kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 60 10 20 - - - alati za provlačenje kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA...

Page 1: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9765 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8207 Izmjenjivi alati za ručne alate, neovisno imaju li pogon ili ne, ili za alatne strojeve (na primjer, za prešanje, utiski-vanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta, glodanje, tokarenje ili odvija-nje vijaka), uključujući matri-ce za izvlačenje ili istiskivanje kovina, te alati za bušenje stijena ili zemlje:

- alati za bušenje stijena ili zemlje:

8207 13 00 - - s radnim dijelom od kermeta

kg sl - - - - - - - - - - - -

8207 19 - - ostali, uključujući dijelove: 8207 19 10 - - - s radnim dijelom od

dijamanta ili od aglomeriranog dijamanta

kg sl - - - - - - - - - - - -

8207 19 90 - - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 20 - matrice za izvlačenje ili

istiskivanje kovina:

8207 20 10 - - s radnim dijelom od di-jamanta ili od aglomeriranog dijamanta

kg sl - - - - - - - - - - - -

8207 20 90 - - s radnim dijelom od ostalih materijala

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8207 30 - alati za prešanje, kovanje ili prosijecanje:

8207 30 10 - - za obradu kovina kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 30 90 - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 40 - alati za izradu unutarnjih i

vanjskih navoja:

- - za obradu kovina: 8207 40 10 - - - alati za izradu unutarnjih

navojakg sl - - - - - - - - - - - -

8207 40 30 - - - alati za izradu vanjskih navoja

kg sl - - - - - - - - - - - -

8207 40 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 50 - alat za bušenje, osim za

bušenje stijena ili zemlje:

8207 50 10 - - s radnim dijelom od di-jamanta ili od aglomeriranog dijamanta

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - s radnim dijelom od ostalih materijala:

8207 50 30 - - - zidarska svrdla kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostali: - - - - za obradu kovina, s

radnim dijelom:

8207 50 50 - - - - - od kermeta kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 50 60 - - - - - od brzoreznog čelika kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 50 70 - - - - - od ostalih materijala kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 50 90 - - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 60 - alati za razvrtanje ili pro-

vlačenje:

8207 60 10 - - s radnim dijelom od di-jamanta ili od aglomeriranog dijamanta:

8207 60 10 10 - - - alati za razvrtanje kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 60 10 20 - - - alati za provlačenje kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 2: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9766 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

- - s radnim dijelom od ostalih materijala:

- - - alati za razvrtanje: 8207 60 30 - - - - za obradu kovina kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 60 50 - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - - - alati za provlačenje: 8207 60 70 - - - - za obradu kovina kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 60 90 - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 70 - alat za glodanje: - - za obradu kovina, s radnim

dijelom:

8207 70 10 - - - od kermeta kg sl - - - - - - - - - - - - - - - od ostalih materijala: 8207 70 31 - - - - s drškom kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 70 35 - - - - valjkasta (navojna)

odvalna glodalakg sl - - - - - - - - - - - -

8207 70 38 - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8207 70 90 - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 80 - alati za tokarenje: - - za obradu kovina, s radnim

dijelom:

8207 80 11 - - - od kermeta kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 80 19 - - - od ostalih materijala kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 80 90 - - ostali: 8207 80 90 10 - - - za obradu drva kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 80 90 90 - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 90 - ostali izmjenjivi alati: 8207 90 10 - - s radnim dijelom od dija-

manata ili od aglomeriranih dijamanata:

8207 90 10 10 - - - alati za poravnavanje brusnih ploča

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8207 90 10 90 - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - s radnim dijelom od ostalih

materijala:

8207 90 30 - - - nastavci za odvijač kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 90 50 - - - alati za izradu ozubljenja kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostali, s radnim dijelom: - - - - od kermeta: 8207 90 71 - - - - - za obradu kovina kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 90 78 - - - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - - od ostalih materijala: 8207 90 91 - - - - - za obradu kovina kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8207 90 99 - - - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8208 Noževi i rezne oštrice za

strojeve ili za mehaničke uređaje:

8208 10 00 - za obradu kovina kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8208 20 00 - za obradu drva: 8208 20 00 10 - - za rezanje furnira kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8208 20 00 90 - - ostali kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8208 30 - za kuhinjske uređaje ili

za strojeve što ih se rabi u prehrambenoj industriji:

8208 30 10 - - kružni noževi kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8208 30 90 - - ostalo kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8208 40 00 - za strojeve što ih se rabi u

poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8208 90 00 - ostalo kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 3: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9767 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8209 00 Pločice, štapići, vrhovi i slično za alate, neugrađeno, od kermeta:

8209 00 20 - izmjenjivi umeci kg sl - - - - - - - - - - - - 8209 00 80 - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - 8210 00 00 Mehanički uređaji na ručni

pogon, mase 10 kg ili manje, što ih se rabi za pripremanje ili posluživanje jela ili pića

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8211 Noževi s reznim oštricama, pa i ozubljenim (uključujući vrtlarske noževe), osim noževa iz tarifnog broja 8208, i njihove oštrice:

8211 10 00 - slogovi kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostalo: 8211 91 - - stolni noževi s nepomi-

čnim oštricama:

8211 91 30 - - - stolni noževi s drškom i oštricom od nehrđajućeg čelika

kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8211 91 80 - - - ostalo kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8211 92 00 - - ostali noževi s nepomi-

čnim oštricama:

8211 92 00 10 - - - za cijepljenje voćki i za obradu kože

kg sl - - - - - - - - - - - -

8211 92 00 90 - - - ostali kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8211 93 00 - - noževi sa sklopivim

oštricamakg sl - - - - - - - - - - - -

8211 94 00 - - oštrice kg sl - - - - - - - - - - - - 8211 95 00 - - dršci od običnih kovina kg sl - - - - - - - - - - - - 8212 Aparati za brijanje, britve i

britvice (uključujući priprem-ke za britvice u vrpci):

8212 10 - aparati za brijanje i britve: 8212 10 10 - - aparati za brijanje s nepro-

mjenjivim britvicamakom sl - - - - - - - - - - - -

8212 10 90 - - ostalo kom sl - - - - - - - - - - - - 8212 20 00 - britvice, uključujući pri-

premke za njih u vrpci1000 kom

sl - - - - - - - - - - - -

8212 90 00 - ostali dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8213 00 00 Škare, krojačke i slične škare,

i njihove oštricekg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8214 Ostali nožarski proizvodi (na primjer, strojevi za šišanje ili striženje, mesarske ili kuhinj-ske sjeckalice, bradve (sjekire s dugom oštricom i kratkim drškom, satare) i bradvilji, noževi za papir); sprave i slogovi sprava za njegu ruku ili nogu (manikir i pedikir) (uključujući rašpe za nokte):

8214 10 00 - noževi za papir, otvaranje pisama, brisanje (struganjem), šiljila za olovke i oštrice za njih

kg 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8214 20 00 - sprave i slogovi sprava za njegu ruku ili nogu (manikir i pedikir) (uključujući rašpe za nokte)

kg 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8214 90 00 - ostalo kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 4: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9768 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8215 Žlice, vilice, grabilice, žlice za obiranje, lopatice za servi-ranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski ili stolni proizvodi:

8215 10 - slogovi što sadrže najmanje jedan proizvod prevučen plemenitom kovinom:

8215 10 20 - - što sadrže samo proizvode prevučene plemenitom ko-vinom

kg 15 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - ostali: 8215 10 30 - - - od nehrđajućeg čelika kg 15 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8215 10 80 - - - ostali kg 15 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8215 20 - ostali slogovi: 8215 20 10 - - od nehrđajućeg čelika kg 15 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8215 20 90 - - ostali kg 15 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostali: 8215 91 00 - - prevučeni plemenitom

kovinomkg 15 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8215 99 - - ostalo: 8215 99 10 - - - od nehrđajućeg čelika kg 15 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8215 99 90 - - - ostalo kg 15 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

POGLAVLJE 83RAZNI PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA

Napomene1. Za svrhe ovog poglavlja, dijelove od običnih kovina razvrstava se s proizvodima za koje su namijenjeni. Međutim, proizvode od željeza ili

čelika iz tarifnih brojeva 7312, 7315, 7317, 7318 ili 7320 i slične proizvode od drugih običnih kovina (poglavlja 74 do 76 i 78 do 81), ne smatra se dijelovima proizvoda iz ovog poglavlja.

2. Za svrhe tarifnog broja 8302, pod pojmom »zglobni kotačići« podrazumijeva se kotačiće (uključujući i kotačiće s gumom) promjera ne većeg od 75 mm te kotačiće (uključujući i kotačiće s gumom) promjera većeg od 75 mm, uz uvjet da je širina kotačića ili gume postavljene na njega manja od 30 mm.

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

eška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8301 Lokoti i brave (na ključ, šifru ili električni), od običnih kovina; kopče i okovi s ko-pčama, s ugrađenim bravama, od običnih kovina; ključevi za bilo koji od spomenutih proizvoda, od običnih kovina:

8301 10 00 - lokoti kg sl - - - - - - - - - - - - 8301 20 00 - brave za motorna vozila kg sl - - - - - - - - - - - - 8301 30 00 - brave za pokućstvo kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8301 40 - ostale brave: - - brave za vrata zgrada: 8301 40 11 - - - cilindrične kg 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8301 40 19 - - - ostale kg 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8301 40 90 - - ostale brave kg 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 5: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9769 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

eška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8301 50 00 - kopče i okovi s kopčama, s ugrađenim bravama

kg 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8301 60 00 - dijelovi kg 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8301 70 00 - ključevi isporučeni posebno kg 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8302 Okov, pribor i slični proizvodi

za pokućstvo, vrata, stubišta, prozore, rolete, karoserije, sedlarske proizvode, kovčege, sanduke, kutije i slično, od običnih kovina; kuke za vješanje šešira, konzole i slično, od običnih kovina; zglobni kotačići, s elementima za pričvršćivanje od običnih kovina; automatski zatvarači vrata, od običnih kovina:

8302 10 00 - šarke kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8302 20 00 - zglobni kotačići kg 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8302 30 00 - ostali okov, pribor i slični

proizvodi za motorna vozilakg 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- ostali okov, pribor i slični proizvodi:

8302 41 00 - - za građevinarstvo kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8302 42 00 - - ostali, za pokućstvo kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8302 49 00 - - ostalo kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8302 50 00 - kuke za vješanje šešira,

konzole i sličnokg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8302 60 00 - automatski zatvarači vrata kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8303 00 Oklopljene ili ojačane bla-

gajne (sefovi), prenosive sigurnosne blagajne te vrata i pregrade za trezore, kutije (kasete) za novac ili isprave i slično, od običnih kovina:

8303 00 10 - oklopljene ili ojačane blagajne (sefovi) i prenosive sigurnosne blagajne

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8303 00 30 - oklopljena ili ojačana vrata i pregrade za trezore

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8303 00 90 - kutije (kasete) za novac ili isprave i slično

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8304 00 00 Ormari za arhive, ormari za kartoteke, kutije za sortiranje dokumenata, regali za papir, stalci za pera, stalci za pečate i slična uredska ili stolna oprema, od običnih kovina, osim uredskog pokućstva iz tarifnog broja 9403

kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8305 Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle, spajalice za spise i pisma, uglovi za papir, jahači za kartoteke i slični uredski predmeti, od običnih kovina; spojnice u traci (na primjer, za urede, tapeciranje, pakira-nje), od običnih kovina:

8305 10 00 - mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle

kg sl - - - - - - - - - - - -

Page 6: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9770 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

eška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8305 20 00 - spajalice u traci kg sl - - - - - - - - - - - - 8305 90 00 - ostalo, uključujući dijelove kg sl - - - - - - - - - - - - 8306 Zvona, gongovi i slično, nee-

lektrična, od običnih kovina; kipići i drugi ukrasni predme-ti, od običnih kovina; okviri za fotografije, slike i slično, od običnih kovina; zrcala od običnih kovina:

8306 10 00 - zvona, gongovi i slično kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - kipići i drugi ukrasni pre-

dmeti:

8306 21 00 - - prevučeni plemenitom kovinom

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8306 29 - - ostali: 8306 29 10 - - - od bakra kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8306 29 90 - - - od ostalih običnih kovina kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8306 30 00 - okviri za fotografije, slike ili

slično; zrcalakg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8307 Savitljive cijevi od običnih kovina, sa ili bez pribora:

8307 10 00 - od željeza ili čelika kg sl - - - - - - - - - - - - 8307 90 00 - od ostalih običnih kovina kg sl - - - - - - - - - - - - 8308 Kopče, okovi s kopčama,

spone, šnale, kukice, ušice, rupice i slično, od običnih kovina, za odjeću, obuću, ručne torbe, putne predmete i druge gotove proizvode; cjevaste ili račvaste zakovice, od običnih kovina; biserke (perle) i titrejke (šljokice), od običnih kovina:

8308 10 00 - kukice, ušice i rupice kg 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8308 20 00 - cjevaste ili račvaste zakovice kg 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8308 90 00 - ostalo, uključujući dijelove kg 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8309 Zatvarači, čepovi i poklopci

(uključujući krunske čepove, čepove s navojem i čepove kroz koje se toči), kapice za boce, navojni čepovi za bačve, poklopci za čepove, plombe i drugi pribor za pakiranje, od običnih kovina:

8309 10 00 - krunski čepovi kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8309 90 - ostalo: 8309 90 10 - - kapice od olova; kapice od

aluminija promjera većeg od 21 mm

kg 13 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8309 90 90 - - ostalo: 8309 90 90 10 - - - čepovi s navojem kg 15 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8309 90 90 20 - - - lako otvarajući poklopci za

limenke, promjera 73 mmkg sl - - - - - - - - - - - -

8309 90 90 90 - - - ostalo kg 13 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8310 00 00 Ploče sa znakovima, nazivi-

ma, adresama i slične ploče, brojevi, slova i drugi znakovi, od običnih kovina, isklju-čujući proizvode iz tarifnog broja 9405

kg 13 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 7: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9771 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

eška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8311 Žica, šipke, cijevi, ploče, elektrode i slični proizvodi, od običnih kovina ili kovinskih karbida, obloženi ili ispunjeni sredstvima za luženje ili taliteljima, što ih se rabi za meko lemljenje, tvrdo lemlje-nje, zavarivanje ili nanošenje kovina ili kovinskog karbida; žice i šipke, od aglomeriranog praha običnih kovina, za metalizaciju štrcanjem:

8311 10 - obložene elektrode od obi-čnih kovina, za elektrolučno zavarivanje:

8311 10 10 - - elektrode za zavarivanje s jezgrom od željeza ili čelika i oblogom od vatrostalnog materijala

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8311 10 90 - - ostale kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8311 20 00 - žica od običnih kovina s

jezgrom, za elektrolučno zavarivanje

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8311 30 00 - obložene šipke i žice s je-zgrom, od običnih kovina, za meko lemljenje, tvrdo lemlje-nje ili zavarivanje plamenom

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8311 90 00 - ostalo kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

ODSJEK XVISTROJEVI, APARATI I MEHANIČKI UREĐAJI; ELEKTRIČNA OPREMA; NJIHOVI DIJELOVI;

APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA, DIJELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE

Napomene1. Iz ovog se odsjeka isključuje: a) transportne vrpce ili pogonsko remenje, od plastičnih masa iz

poglavlja 39 ili od gume (tarifni broj 4010) te druge proizvode koje se rabi u strojevima, mehaničkim ili električnim aparati-ma te za druge tehničke potrebe, od vulkanizirane gume osim od tvrde gume (tarifni broj 4016);

b) proizvode od prirodne ili rekonstituirane kože (tarifni broj 4205) ili od krzna (tarifni broj 4303), vrsta koje se rabi za strojeve, mehaničke uređaje ili za druge tehničke svrhe;

c) navitke, kolute, svitke, špule, cijevke, jezgre, tuljke ili slične podloge, od bilo kojeg materijala (na primjer, poglavlje 39, 40, 44, 48 ili odsjek XV);

d) bušene kartice za žakarske ili slične strojeve (na primjer, po-glavlje 39 ili 48 ili odsjek XV);

e) transportne vrpce ili pogonsko remenje, od tekstilnog materi-jala (tarifni broj 5910) ili druge proizvode od tekstilnog mate-rijala za tehničke svrhe (tarifni broj 5911);

f) dragulje ili poludragulje (prirodne, sintetičke ili rekonstituira-ne) iz tarifnih brojeva 7102 do 7104, ili proizvode u cijelosti

izrađene od takvog kamena iz tarifnog broja 7116, osim ne-montiranih obrađenih safira i dijamanata za igle gramofonskihzvučnica (tarifni broj 8522);

g) dijelove opće uporabe, određene napomenom 2 uz odsjek XV (odsjek XV), od običnih kovina ili sličnu robu od plastičnih masa (poglavlje 39);

h) šipke za bušenje (tarifni broj 7304); ij) beskrajno remenje od kovinske žice ili vrpce (odsjek XV); k) proizvode iz poglavlja 82 ili 83; l) proizvode iz odsjeka XVII; m) proizvode iz poglavlja 90; n) satove ili druge proizvode iz poglavlja 91; o) izmjenljive alate iz tarifnog broja 8207 ili četke vrsta koje pred-

stavljaju dijelove strojeva (tarifni broj 9603); slične izmjenljive alate razvrstava se prema materijalu od kojeg je izrađen njihov radni dio (na primjer, u poglavlje 40, 42, 43, 45 ili 59, odnosno u tarifni broj 6804 ili 6909);

p) proizvode iz poglavlja 95; i q) vrpce za pisače strojeve ili slične vrpce, neovisno jesu li na

Page 8: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9772 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

svicima ili u kasetama ili ne (razvrstava ih se prema materijalu od kojeg su izrađene, ili u tarifni broj 9612 ako su natopljene tintom ili na drugi način pripravljene za davanje otisaka).

2. Uzimajući u obzir napomenu 1 uz ovaj odsjek, napomenu 1 uz poglavlje 84 i napomenu 1 uz poglavlje 85, dijelove strojeva (osim dijelova proizvoda iz tarifnog broja 8484, 8544, 8545, 8546 ili 8547) razvrstava se prema sljedećim pravilima:

a) dijelove koji predstavljaju robu navedenu u bilo kojem tarifnom broju poglavlja 84 ili 85 (osim tarifnih brojeva 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 i 8548) u svim se slu-čajevima razvrstava u svoje odgovarajuće tarifne brojeve;

b) druge dijelove, prikladne za uporabu samo ili uglavnom za određenu vrstu stroja ili za više strojeva iz istog tarifnog broja (uključujući strojeve iz tarifnog broja 8479 ili 8543), razvrstava se s tim strojevima ili u tarifni broj 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ili 8538, ovisno o slučaju. Međutim, dijelove koji su jednako prikladni za uporabu uglavnom s ro-bom iz tarifnih brojeva 8517 i 8525 do 8528, razvrstava se u tarifni broj 8517;

c) sve se ostale dijelove razvrstava u tarifni broj 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ili 8538 ovisno o slučaju ili, ako to nije moguće, u tarifni broj 8487 ili 8548.

3. Ako iz konteksta ne proizlazi drukčije, složene (kombinirane) strojeve koji se sastoje od dvaju ili više strojeva spojenih zajedno u cjelinu i druge strojeve konstruirane za obavljanje dviju ili više funkcija koje se nadopunjuju ili izmjenjuju, razvrstava se kao da

se sastoje samo od one komponente ili kao da predstavljaju samo onaj stroj koji obavlja glavnu funkciju.

4. Kad se stroj (uključujući kombinaciju strojeva) sastoji od više pojedinačnih komponenti (neovisno jesu li odvojene ili su među-sobno povezane cijevima, prijenosnim uređajima, električnim ka-belima ili drugim uređajima) namijenjenih da zajedno pridonose jasno definiranoj funkciji koja je navedena u jednom od tarifnihbrojeva poglavlja 84 ili 85, tada se cjelinu razvrstava u tarifni broj koji odgovara toj funkciji.

5. Za potrebe ovih napomena, pod pojmom »stroj« podrazumijeva se bilo koji stroj, uređaj, postrojenje, opremu, aparat ili spravu navedene u tarifnim brojevima poglavlja 84 ili 85.

Dodatne napomene1. Alate potrebne za montažu ili održavanje strojeva razvrstava se s

tim strojevima ako su isporučeni zajedno s njima. Izmjenljive ala-te koji su isporučeni sa strojevima također se razvrstava zajedno s njima, uz uvjet da čine dio uobičajenog pribora i da ih se obično prodaje s njima.

2. Na zahtjev carinskog tijela deklarant je dužan, kao prilog deklara-cije, dostaviti isprave (na primjer, opise robe, prospekte, izvatke iz kataloga, fotografije) iz kojih je vidljiv opis stroja, njegova namjenai glavne značajke, a za nesastavljeni stroj ili stroj u rastavljenom stanju, montažni nacrt i popis sadržaja pojedinih pakiranja.

3. Odredbe općeg pravila 2 a može se, na zahtjev deklaranta i uzi-majući u obzir uvjete propisane od nadležnog tijela, primijeniti i na strojeve koje se uvozi u odvojenim pošiljkama.

POGLAVLJE 84NUKLEARNI REAKTORI, KOTLOVI, STROJEVI, APARATI I MEHANIČKI UREĐAJI; NJIHOVI DIJELOVI

Napomene1. Iz ovog se poglavlja isključuje: a) mlinski kamen, brusni kamen i druge proizvode iz poglavlja

68; b) strojeve, aparate ili uređaje (na primjer, sisaljke) od kerami-

čkog materijala i keramičke dijelove strojeva, aparata i uređaja od bilo kojeg materijala (poglavlje 69);

c) staklenu laboratorijsku robu (tarifni broj 7017); strojeve, apa-rate ili druge proizvode za tehničke svrhe i njihove dijelove, od stakla (tarifni broj 7019 ili 7020);

d) proizvode iz tarifnog broja 7321 ili 7322 ili slične proizvode od drugih običnih kovina (poglavlja 74 do 76 ili 78 do 81);

e) usisače iz tarifnog broja 8508; f) elektromehaničke kućanske aparate iz tarifnog broja 8509; di-

gitalne kamere iz tarifnog broja 8525; ili g) ručne mehaničke aparate za čišćenje podova, neopremljene

motorom (tarifni broj 9603).2. Uzimajući u obzir odredbe napomene 3 uz odsjek XVI i napome-

ne 9 uz ovo poglavlje, strojeve ili uređaje koji odgovaraju nazivu jednog ili više tarifnih brojeva od 8401 do 8424 ili tarifnog broja 8486, a u isto vrijeme i nazivu nekog od tarifnih brojeva 8425 do 8480, razvrstava se u odgovarajući tarifni broj prve skupine ili u tarifni broj 8486, ovisno o slučaju, a ne druge skupine.

Međutim, u tarifni se broj 8419 ne razvrstava: a) uređaje za klijanje, inkubatore za perad ili umjetne kvočke

(tarifni broj 8436); b) mlinarske strojeve za vlaženje zrna (tarifni broj 8437);

c) difuzere za ekstrakciju šećernog soka (tarifni broj 8438); d) strojeve i aparate za toplinsku obradu tekstilne pređe, materi-

jala ili gotovih tekstilnih proizvoda (tarifni broj 8451); ili e) strojeve i uređaje konstruirane za obavljanje mehaničkih ra-

dnji, u kojima promjena temperature, čak ako je i nužna, ima sporednu ulogu.

U tarifni se broj 8422 ne razvrstava: a) strojeve za zašivanje vreća ili slične ambalaže (tarifni broj

8452); ili b) uredske strojeve iz tarifnog broja 8472. U tarifni se broj 8424 ne razvrstava tintne (ink-jet) pisače (tarifni

broj 8443).3. Alatne strojeve za obradu bilo kojeg materijala, koji odgovaraju

nazivu tarifnog broja 8456, a istodobno i nazivu tarifnog broja 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ili 8465, razvrstava se u tarifni broj 8456.

4. U tarifni se broj 8457 razvrstava samo alatne strojeve za obradu kovina, osim tokarilica (uključujući i centre za tokarenje), koji mogu izvoditi više različitih operacija obrade, bilo:

a) automatskom promjenom alata iz spremnika alata (»magazina«) ili na sličan način, sukladno programu obrade (obradni centri);

b) automatskom uporabom raznih jedinica, istodobno ili jedne za drugom, koje obrađuju nepomični izradak (strojevi izrađeni na načelu radnih jedinica s jednom stanicom); ili

c) automatskim prenošenjem izratka između raznih radnih jedi-nica za obradu (transfer strojevi s više stanica).

Page 9: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9773 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

5. A) Za svrhe tarifnog broja 8471, pod pojmom »strojevi za au-tomatsku obradu podataka« podrazumijeva se strojeve koji mogu:

1) pohraniti program ili programe i barem podatke koji su ne-posredno potrebni za provedbu programa;

2) biti slobodno programirani sukladno zahtjevima korisnika; 3) obavljati aritmetičke operacije sukladno zahtjevima korisni-

ka, i 4) izvršavati, bez posredovanja čovjeka, programa koji od njih

zahtijevaju izmjenu tijeka provedbe logičkom odlukom za vrijeme takve obrade.

B) Strojevi za automatsku obradu podataka mogu biti u obliku sustava kojeg čini različit broj posebnih jedinica.

C) Uzimajući u obzir sljedeće odlomke D i E, jedinicu se može smatrati dijelom sustava za automatsku obradu podataka ako ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

1) da je vrste koju se rabi isključivo ili uglavnom u sustavu za automatsku obradu podataka;

2) da ju se može povezati na središnju jedinicu bilo izravno bilo preko jedne ili više drugih jedinica; i

3) da može prihvaćati ili slati podatke u obliku (kodova ili si-gnala) koji sustav može koristiti.

Posebno podnesene jedinice stroja za automatsku obradu po-dataka razvrstava se u tarifni broj 8471.

Međutim, tipkovnice, X-Y koordinatne ulazne jedinice i disk jedinice pamtila, koje zadovoljavaju uvjete iz prethodnih sta-vaka C 2 i C 3, u svim će se slučajevima razvrstati kao jedinice iz tarifnog broja 8471.

B) U tarifni se broj 8471 ne razvrstava sljedeće jedinice kada su podnesene posebno, čak i kada one zadovoljavaju sve uvjete navedene prethodno u napomeni 5 C:

1) pisače, uređaje za kopiranje, telefaksne uređaje, neovisno jesu li kombinirani ili ne;

2) aparate za slanje ili primanje glasa, slika ili drugih podata-ka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dosega);

3) zvučnike i mikrofone; 4) televizijske kamere, digitalne kamere i videokamere (kam-

kordere); 5) monitore i projektore, bez ugrađenog televizijskog prijamni-

ka. B) Strojeve u koje su ugrađeni ili koji rade povezani sa strojem za

automatsku obradu podataka, a obavljaju posebne funkcije ra-zličite od obrade podataka, razvrstava se u tarifne brojeve koji odgovaraju njihovoj dotičnoj funkciji ili, ako takvi ne postoje, u tarifne brojeve za ostale nespomenute strojeve.

6. U tarifni se broj 8482 razvrstava, između ostalog, polirane če-lične kuglice čiji se najveći i najmanji promjeri ne razlikuju od nazivnog (nominalnog) promjera za više od 1% ili za više za 0,05 mm, što je god od toga manje.

Ostale se čelične kuglice razvrstava u tarifni broj 7326.7. Strojeve koje se rabi za više od jedne namjene (višenamjenske

strojeve) treba, za potrebe razvrstavanja, promatrati kao da je njihova glavna namjena istovremeno i njihova jedina namjena.

Uzimajući u obzir odredbe napomene 2 uz ovo poglavlje i napo-

mene 3 uz odsjek XVI, strojeve čija glavna namjena nije nave-dena niti u jednom tarifnom broju ili strojeve kojima niti jedna namjena nije glavna, razvrstava se, ako iz konteksta ne proizlazi drukčije, u tarifni broj 8479. U tarifni se broj 8479 također ra-zvrstava strojeve za izradu užadi, konopa ili kabela (na primjer, strojeve za sukanje, pletenje ili izradu kabela) od kovinske žice, od tekstilne pređe ili od bilo kojeg drugog materijala ili od kom-binacija tih materijala.

8. Za svrhe tarifnog broja 8470, pod pojmom »džepni« podrazumi-jeva se samo strojeve čije dimenzije nisu veće od 170 mm x 100 mm x 45 mm.

9. A) Napomene 8a i 8b uz poglavlje 85 primjenjuje se, u odnosu na pojmove »poluvodički elementi« i »integrirani krugovi«, i za potrebe ove napomene te tarifnog broja 8486. Međutim, za potrebe ove napomene i tarifnog broja 8486, pod pojmom »po-luvodički elementi» podrazumijeva se također i fotoosjetljive poluvodičke elemente te svjetleće (LED) diode.

B) Za potrebe ove napomene i tarifnog broja 8486, pod pojmom »proizvodnja ravnih pokaznika« podrazumijeva se ugradnju substrata u ravni pokaznik. Pojam ne obuhvaća proizvodnju stakla ili montažu tiskanih krugova ili drugih elektroničkih komponenti na ravni pokaznik. Pojam »ravni pokaznik« ne obuhvaća tehnologiju s katodnom cijevi.

C) U tarifni broj 8486 također se razvrstava i strojeve te aparate vrsta koje se rabi isključivo ili uglavnom za:

1) proizvodnju ili popravak maski i fotomaski; 2) montažu poluvodičkih elemenata ili elektroničkih integrira-

nih krugova; i 3) dizanje, rukovanje, utovar ili istovar poluvodičkih bloko-

va, poluvodičkih pločica (wafera), poluvodičkih elemenata, elektroničkih integriranih krugova i ravnih pokaznika

D) Uzimajući u obzir napomenu 1 uz odsjek XVI i napomenu 1 uz poglavlje 84, strojeve i aparate koji odgovaraju nazivu tarifnog broja 8486 razvrstava se u taj tarifni broj, a ne u druge tarifne brojeve nazivlja.

Napomene za podbrojeve1. Za svrhe podbroja 8471 49, pod pojmom »sustavi« podrazumijeva

se strojeve za automatsku obradu podataka čije jedinice zadovo-ljavaju uvjete navedene u napomeni 5 C uz poglavlje 84, a koji sadrže barem jednu središnju jedinicu, jednu ulaznu jedinicu (na primjer, tipkovnicu ili skener) i jednu izlaznu jedinicu (na pri-mjer, videopokaznik ili pisač).

2. U podbroj 8482 40 razvrstava se samo ležajeve s valjkastim (ci-lindričnim) elementima jednakog promjera ne većeg od 5 mm i dužine koja je najmanje tri puta veća od promjera. Krajevi valjaka mogu biti zaobljeni.

Dodatne napomene1. Za svrhe podbrojeva 8407 10 i 8409 10, pod pojmom »motori za

zrakoplove« podrazumijeva se samo motore konstruirane za ugra-dnju zračnog vijka (propelera) ili rotora.

2. U podbroj 8471 70 30 razvrstava se i čitače CD-ROM-a. To su jedinice pamtila (memorijske jedinice) za strojeve za automatsku obradu podataka koje se sastoje od pogonske jedinice konstrui-rane za čitanje signala s CD-ROM-a, audio CD-a i foto CD-a, a opremljene su utičnicom za naglavne slušalice, regulatorom jako-sti zvuka te sklopkom za uključivanje i isključivanje.

Page 10: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9774 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8401 Nuklearni reaktori; neozračeni gorivi elementi (ulošci) za nuklearne reaktore; strojevi i aparati za odvajanje (separaci-ju) izotopa:

8401 10 00 - nuklearni reaktori (Euratom) kg sl - - - - - - - - - - - - 8401 20 00 - strojevi i aparati za odva-

janje (separaciju) izotopa i dijelovi za njih (Euratom)

kg sl - - - - - - - - - - - -

8401 30 00 - neozračeni gorivi elementi (ulošci) (Euratom)

gi F/S sl - - - - - - - - - - - -

8401 40 00 - dijelovi nuklearnih reaktora (Euratom)

kg sl - - - - - - - - - - - -

8402 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom što mogu proizvoditi paru niskog pritiska); kotlovi za pregrijanu vodu:

- kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare:

8402 11 00 - - vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare većom od 45 t/h:

8402 11 00 10 - - - glavni brodski parni kotlovi

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - - ostali: 8402 11 00 20 - - - - s proizvodnjom pare ne

većom od 300 t/hkg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8402 11 00 30 - - - - s proizvodnjom pare većom od 300 t/h

kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8402 12 00 - - vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare ne većom od 45 t/h

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8402 19 - - ostali kotlovi za proizvo-dnju pare, uključujući hibri-dne kotlove:

8402 19 10 - - - plamenocijevni i dimnoci-jevni kotlovi

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8402 19 90 - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8402 20 00 - kotlovi za pregrijanu vodu kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8402 90 00 - dijelovi kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8403 Kotlovi za centralno grijanje,

osim kotlova iz tarifnog broja 8402:

8403 10 - kotlovi: 8403 10 10 - - od lijevanog željeza kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8403 10 90 - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8403 90 - dijelovi: 8403 90 10 - - od lijevanog željeza kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8403 90 90 - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8404 Pomoćni uređaji za kotlove iz

tarifnog broja 8402 i 8403 (na primjer, predgrijači napojne vode, pregrijači, uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova); kon-denzatori za parne strojeve:

8404 10 00 - pomoćni uređaji za kotlove iz tarifnog broja 8402 ili 8403

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 11: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9775 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8404 20 00 - kondenzatori za parne strojeve (energetske jedinice na vodenu ili drugu paru)

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8404 90 00 - dijelovi kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8405 Generatori generatorskog ili

vodenog plina, pa i s proči-stačima; generatori acetilena i slični generatori vlažnog postupka, pa i s pročistačima:

8405 10 00 - generatori generatorskog ili vodenog plina, pa i s proči-stačima; generatori acetilena i slični generatori vlažnog postupka, pa i s pročistačima

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8405 90 00 - dijelovi kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8406 Turbine na vodenu i drugu

paru:

8406 10 00 - turbine za pogon plovila kg 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostale turbine: 8406 81 - - snage veće od 40 MW: 8406 81 10 - - - parne turbine za pogon

električnih generatorakg 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8406 81 90 - - - ostale kg 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8406 82 - - snage 40 MW ili manje: - - - parne turbine za pogon

električnih generatora snage:

8406 82 11 - - - - ne veće od 10 MW kg 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8406 82 19 - - - - veće od 10 MW kg 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8406 82 90 - - - ostale kg 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8406 90 - dijelovi: 8406 90 10 - - rotorske i privodne (stator-

ske) lopatice, rotorikg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8406 90 90 - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8407 Klipni motori s unutarnjim

izgaranjem na paljenje pomoću svjećica s pravocrtnim i rota-cijskim kretanjem klipa:

8407 10 00 - motori za zrakoplove kom sl - - - - - - - - - - - - - pogonski motori za plovila: 8407 21 - - izvanbrodski motori: 8407 21 10 - - - radnog obujma ne većeg

od 325 cm³kom sl - - - - - - - - - - - -

- - - radnog obujma većeg od 325 cm³:

8407 21 91 - - - - snage ne veće od 30 kW kom sl - - - - - - - - - - - - 8407 21 99 - - - - snage veće od 30 kW kom sl - - - - - - - - - - - - 8407 29 - - ostali: 8407 29 20 - - - snage ne veće od 200 kW kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8407 29 80 - - - snage veće od 200 kW kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - klipni motori s pravocrtnim

kretanjem klipa za pogon vozila iz poglavlja 87:

8407 31 00 - - radnog obujma cilindra ne većeg od od 50 cm³

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8407 32 - - radnog obujma cilindra većeg od 50 cm³, ali ne većeg od 250 cm³:

8407 32 10 - - - radnog obujma cilindra većeg od 50 cm³, ali ne većeg od 125 cm³

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 12: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9776 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8407 32 90 - - - radnog obujma cilindra većeg od 125 cm³, ali ne većeg od 250 cm³

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8407 33 - - radnog obujma cilindra većeg od 250 cm³, ali ne većeg od 1000 cm³:

8407 33 10 - - - za industrijsku montažu: jednoosovinskih traktora iz podbroja 8701 10; motornih vozila iz tarifnih brojeva 8703, 8704 i 8705

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8407 33 90 - - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8407 34 - - radnog obujma cilindra

većeg od 1000 cm³:

8407 34 10 - - - za industrijsku montažu: jednoosovinskih traktora iz podbroja 8701 10; motornih vozila iz tarifnog broja 8703; motornih vozila iz tarifnog broja 8704 s motorom radnog obujma cilindra manjim od 2800 cm³; motornih vozila iz tarifnog broja 8705

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - - ostali: 8407 34 30 - - - - rabljeni kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - - novi, radnog obujma

cilindra:

8407 34 91 - - - - - ne većeg od 1500 cm³ kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8407 34 99 - - - - - većeg od 1500 cm³ kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8407 90 - ostali motori: 8407 90 10 - - radnog obujma cilindra ne

većeg od 250 cm³kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - radnog obujma cilindra većeg od 250 cm³:

8407 90 50 - - - za industrijsku montažu: jednoosovinskih traktora iz podbroja 8701 10; motornih vozila iz tarifnog broja 8703; motornih vozila iz tarifnog broja 8704 s motorom radnog obujma cilindra manjim od 2800 cm³; motornih vozila iz tarifnog broja 8705

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - - ostali: 8407 90 80 - - - - snage ne veće od 10 kW kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8407 90 90 - - - - snage veće od 10 kW kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8408 Klipni motori s unutarnjim

izgaranjem na paljenje po-moću kompresije (dizelski ili poludizelski motori):

8408 10 - pogonski motori za plovila: - - rabljeni: 8408 10 11 - - - za brodove namijenjene

za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 8904 00 10 i za ratne brodove iz podbroja 8906 10 00:

8408 10 11 10 - - - - snage ne veće od 150 kW

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8408 10 11 20 - - - - snage veće od 150 kW, ali ne veće od 400 kW

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 13: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9777 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8408 10 11 30 - - - - snage veće od 400 kW kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8408 10 19 - - - ostali: 8408 10 19 10 - - - - snage ne veće od 150

kWkom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8408 10 19 20 - - - - snage veće od 150 kW, ali ne veće od 400 kW

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8408 10 19 30 - - - - snage veće od 400 kW kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - novi, snage: - - - ne veće od 15 kW: 8408 10 22 - - - - za brodove namijenjene

za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 8904 00 10 i za ratne brodove iz podbroja 8906 10 00

kom sl - - - - - - - - - - - -

8408 10 24 - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - - - veće od 15 kW, ali ne veće

od 50 kW:

8408 10 26 - - - - za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 8904 00 10 i za ratne brodove iz podbroja 8906 10 00

kom sl - - - - - - - - - - - -

8408 10 28 - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - - - veće od 50 kW, ali ne veće

od 100 kW:

8408 10 31 - - - - za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 8904 00 10 i za ratne brodove iz podbroja 8906 10 00

kom sl - - - - - - - - - - - -

8408 10 39 - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - - - veće od 100 kW, ali ne

veće od 200 kW:

8408 10 41 - - - - za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 8904 00 10 i za ratne brodove iz podbroja 8906 10 00

kom sl - - - - - - - - - - - -

8408 10 49 - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - - - veće od 200 kW, ali ne

veće od 300 kW:

8408 10 51 - - - - za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 8904 00 10 i za ratne brodove iz podbroja 8906 10 00

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8408 10 59 - - - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - veće od 300 kW, ali ne

veće od 500 kW:

8408 10 61 - - - - za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 8904 00 10 i za ratne brodove iz podbroja 8906 10 00:

8408 10 61 10 - - - - - ne veće od 400 kW kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 14: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9778 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8408 10 61 20 - - - - - veće od 400 kW, ali ne veće od 500 kW:

kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8408 10 69 - - - - ostali: 8408 10 69 10 - - - - - ne veće od 400 kW kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8408 10 69 20 - - - - - veće od 400 kW, ali ne

veće od 500 kWkom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - - veće od 500 kW, ali ne veće od 1000 kW:

8408 10 71 - - - - za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 8904 00 10 i za ratne brodove iz podbroja 8906 10 00

kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8408 10 79 - - - - ostali kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - veće od 1000 kW, ali ne

veće od 5000 kW:

8408 10 81 - - - - za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 8904 00 10 i za ratne brodove iz podbroja 8906 10 00

kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8408 10 89 - - - - ostali kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - veće od 5000 kW: 8408 10 91 - - - - za brodove namijenjene

za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 8904 00 10 i za ratne brodove iz podbroja 8906 10 00

kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8408 10 99 - - - - ostali kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8408 20 - motori za pogon vozila iz

poglavlja 87:

8408 20 10 - - za industrijsku montažu: jednoosovinskih traktora iz podbroja 8701 10; motornih vozila iz tarifnog broja 8703; motornih vozila iz tarifnog broja 8704 s motorom radnog obujma cilindra manjim od 2500 cm³; motornih vozila iz tarifnog broja 8705

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - ostali: - - - za poljoprivredne i šumar-

ske traktore na kotačima, snage:

8408 20 31 - - - - ne veće od 50 kW kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8408 20 35 - - - - veće od 50 kW, ali ne

veće od 100 kWkom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8408 20 37 - - - - veće od 100 kW kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - za druga vozila iz pogla-

vlja 87, snage:

8408 20 51 - - - - ne veće od 50 kW kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8408 20 55 - - - - veće od 50 kW, ali ne

veće od 100 kWkom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8408 20 57 - - - - veće od 100 kW, ali ne veće od 200 kW

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8408 20 99 - - - - veće od 200 kW kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8408 90 - ostali motori: 8408 90 21 - - pogonski motori za tračni-

čka vozilakom sl - - - - - - - - - - - -

Page 15: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9779 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

- - ostali: 8408 90 27 - - - rabljeni kom sl - - - - - - - - - - - - - - - novi, snage: 8408 90 41 - - - - ne veće od 15 kW kom sl - - - - - - - - - - - - 8408 90 43 - - - - veće od 15 kW, ali ne

veće od 30 kWkom sl - - - - - - - - - - - -

8408 90 45 - - - - veće od 30 kW, ali ne veće od 50 kW

kom sl - - - - - - - - - - - -

8408 90 47 - - - - veće od 50 kW, ali ne veće od 100 kW

kom sl - - - - - - - - - - - -

8408 90 61 - - - - veće od 100 kW, ali ne veće od 200 kW

kom sl - - - - - - - - - - - -

8408 90 65 - - - - veće od 200 kW, ali ne veće od 300 kW

kom sl - - - - - - - - - - - -

8408 90 67 - - - - veće od 300 kW, ali ne veće od 500 kW

kom sl - - - - - - - - - - - -

8408 90 81 - - - - veće od 500 kW, ali ne veće od 1000 kW

kom sl - - - - - - - - - - - -

8408 90 85 - - - - veće od 1000 kW, ali ne veće od 5000 kW

kom sl - - - - - - - - - - - -

8408 90 89 - - - - veće od 5000 kW kom sl - - - - - - - - - - - - 8409 Dijelovi pogodni za uporabu

isključivo ili uglavnom s motorima iz tarifnog broja 8407 ili 8408:

8409 10 00 - za motore zrakoplova kg sl - - - - - - - - - - - - - ostali: 8409 91 00 - - pogodni za uporabu

isključivo ili uglavnom s klipnim motorima s unutar-njim izgaranjem i paljenjem pomoću svjećica

kg sl - - - - - - - - - - - -

8409 99 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8410 Hidraulične (vodne) turbine,

vodenična kola i regulatori za njih:

- hidraulične (vodne) turbine i vodenična kola:

8410 11 00 - - snage ne veće od 1000 kW kg sl - - - - - - - - - - - - 8410 12 00 - - snage veće od 1000 kW, ali

ne veće od 10.000 kWkg sl - - - - - - - - - - - -

8410 13 00 - - snage veće od 10.000 kW kg sl - - - - - - - - - - - - 8410 90 - dijelovi, uključujući regu-

latore:

8410 90 10 - - od lijevanog željeza ili lijevanog čelika

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8410 90 90 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8411 Turbomlazni motori, turbo-

propelerni motori i druge plinske turbine:

- turbomlazni motori: 8411 11 00 - - sa silom potiska ne većom

od 25 kNkom sl - - - - - - - - - - - -

8411 12 - - sa silom potiska većom od 25 kN:

8411 12 10 - - - sa silom potiska većom od 25 kN, ali ne većom od 44 kN

kom sl - - - - - - - - - - - -

8411 12 30 - - - sa silom potiska većom od 44 kN, ali ne većom od 132 kN

kom sl - - - - - - - - - - - -

8411 12 80 - - - sa silom potiska većom od 132 kN

kom sl - - - - - - - - - - - -

Page 16: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9780 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

- turbopropelerni motori: 8411 21 00 - - snage ne veće od 1100 kW kom sl - - - - - - - - - - - - 8411 22 - - snage veće od 1100 kW: 8411 22 20 - - - snage veće od 1100 kW, ali

ne veće od 3730 kWkom sl - - - - - - - - - - - -

8411 22 80 - - - snage veće od 3730 kW kom sl - - - - - - - - - - - - - ostale plinske turbine: 8411 81 00 - - snage ne veće od 5000 kW kom sl - - - - - - - - - - - - 8411 82 - - snage veće od 5000 kW: 8411 82 20 - - - snage veće od 5.000 kW,

ali ne veće od 20.000 kWkom sl - - - - - - - - - - - -

8411 82 60 - - - snage veće od 20.000 kW, ali ne veće od 50.000 kW

kom sl - - - - - - - - - - - -

8411 82 80 - - - snage veće od 50.000 kW kom sl - - - - - - - - - - - - - dijelovi: 8411 91 00 - - turbomlaznih ili turbopro-

pelernih motorakg sl - - - - - - - - - - - -

8411 99 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8412 Ostali motori i pogonski

strojevi:

8412 10 00 - reaktivni motori, osim turbomlaznih

kom sl - - - - - - - - - - - -

- hidraulični motori i pogon-ski strojevi:

8412 21 - - s pravocrtnim kretanjem (cilindri):

8412 21 20 - - - hidraulični sustavi kg sl - - - - - - - - - - - - 8412 21 80 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8412 29 - - ostali: 8412 29 20 - - - hidraulični sustavi kg sl - - - - - - - - - - - - - - - ostali: 8412 29 81 - - - - hidromotori kg sl - - - - - - - - - - - - 8412 29 89 - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - pneumatski motori i pogon-

ski strojevi:

8412 31 00 - - s pravocrtnim kretanjem (cilindri)

kg sl - - - - - - - - - - - -

8412 39 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8412 80 - ostali: 8412 80 10 - - parni strojevi na vodenu ili

drugu parukg sl - - - - - - - - - - - -

8412 80 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8412 90 - dijelovi: 8412 90 20 - - reaktivnih motora, osim

turbomlaznihkg sl - - - - - - - - - - - -

8412 90 40 - - hidromotora kg sl - - - - - - - - - - - - 8412 90 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8413 Sisaljke za tekućine, neovisno

jesu li opremljene mjernim uređajem ili ne; elevatori tekućina:

- sisaljke, opremljene ili konstruirane za opremanje mjernim uređajima:

8413 11 00 - - sisaljke za gorivo ili ma-zivo, vrsta što ih se rabi na benzinskim postajama ili u garažama

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8413 19 00 - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8413 20 00 - ručne sisaljke, osim sisaljki iz

podbroja 8413 11 ili 8413 19kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 17: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9781 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8413 30 - sisaljke za gorivo, podmazi-vanje ili rashladni medij, za klipne motore s unutarnjim izgaranjem:

8413 30 20 - - sisaljke za ubrizgavanje goriva

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8413 30 80 - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8413 40 00 - sisaljke za beton kom sl - - - - - - - - - - - - 8413 50 - ostale sisaljke za potiskivanje

izmjeničnim kretanjem:

8413 50 20 - - hidraulične jedinice (agre-gati)

kg sl - - - - - - - - - - - -

8413 50 40 - - odmjerne (dozirne) sisaljke kom sl - - - - - - - - - - - - - - ostale: - - - klipne sisaljke: 8413 50 61 - - - - sisaljke za hidrauliku kom sl - - - - - - - - - - - - 8413 50 69 - - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8413 50 80 - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8413 60 - ostale sisaljke za potiskivanje

rotacijskim kretanjem:

8413 60 20 - - hidraulične jedinice (agre-gati)

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - ostale: - - - zupčane sisaljke: 8413 60 31 - - - - sisaljke za hidrauliku kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8413 60 39 - - - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - krilne sisaljke: 8413 60 61 - - - - sisaljke za hidrauliku kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8413 60 69 - - - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8413 60 70 - - - vijčane sisaljke kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8413 60 80 - - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8413 70 - ostale centrifugalne sisaljke: - - uronjive sisaljke: 8413 70 21 - - - jednostupanjske kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8413 70 29 - - - višestupanjske kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8413 70 30 - - optočne (cirkulacijske)

sisaljke bez brtvenica, za centralno grijanje i opskrbu toplom vodom

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - ostale, nazivnog promjera izlaznog nastavka:

8413 70 35 - - - ne većeg od 15 mm kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - većeg od 15 mm: 8413 70 45 - - - - s rotorom što ima kanal

i s bočnim kanalom (obodne)kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - - - radijalne sisaljke: - - - - - jednostupanjske: - - - - - - jednoulazne: 8413 70 51 - - - - - - - monoblok kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8413 70 59 - - - - - - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8413 70 65 - - - - - - višeulazne kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8413 70 75 - - - - - višestupanjske: 8413 70 75 20 - - - - - - za ukapljeni propan-

butan plin, u »S« izvedbikom sl - - - - - - - - - - - -

8413 70 75 90 - - - - - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - - ostale centrifugalne

sisaljke:

8413 70 81 - - - - - jednostupanjske kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8413 70 89 - - - - - višestupanjske: 8413 70 89 20 - - - - - - za ukapljeni propan-

butan plin, u »S« izvedbikom sl - - - - - - - - - - - -

Page 18: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9782 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8413 70 89 90 - - - - - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostale sisaljke; elevatori

tekućina:

8413 81 00 - - sisaljke kom sl - - - - - - - - - - - - 8413 82 00 - - elevatori tekućina kom sl - - - - - - - - - - - - - dijelovi: 8413 91 00 - - sisaljki kg sl - - - - - - - - - - - - 8413 92 00 - - elevatora tekućina kg sl - - - - - - - - - - - - 8414 Zračne ili vakuumske sisaljke,

zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijska ili recirkulacijska hvatala pare (nape) s ugrađenim ventilato-rom, pa i s filterima:

8414 10 - vakuumske sisaljke: 8414 10 20 - - za uporabu u proizvodnji

poluvodičakom sl - - - - - - - - - - - -

- - ostale: 8414 10 25 - - - sisaljke s rotirajućim

klipom, rotacijske sisaljke s kliznim lamelama, molekulne sisaljke i Roots sisaljke

kom sl - - - - - - - - - - - -

- - - ostale: 8414 10 81 - - - - difuzijske, kriogene i

adsorpcijske sisaljkekom sl - - - - - - - - - - - -

8414 10 89 - - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8414 20 - zračne sisaljke na ručni ili

nožni pogon:

8414 20 20 - - ručne sisaljke za bicikle kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8414 20 80 - - ostale kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8414 30 - kompresori za rashladne

uređaje:

8414 30 20 - - snage ne veće od 0,4 kW kom sl - - - - - - - - - - - - - - snage veće od 0,4 kW: 8414 30 81 - - - hermetički ili poluher-

metičkikom sl - - - - - - - - - - - -

8414 30 89 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8414 40 - zračni kompresori ugrađeni

na šasiji prikolice:

8414 40 10 - - s dobavom ne većom od 2 m3/min

kom sl - - - - - - - - - - - -

8414 40 90 - - s dobavom većom od 2 m3/min

kom sl - - - - - - - - - - - -

- ventilatori: 8414 51 00 - - stolni, podni, zidni,

prozorski, stropni ili krovni ventilatori, s ugrađenim elektromotorom snage ne veće od 125 W

kom 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8414 59 - - ostali: 8414 59 20 - - - aksijalni ventilatori kom 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8414 59 40 - - - centrifugalni ventilatori kom 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8414 59 80 - - - ostali: 8414 59 80 10 - - - - rudarski i jamski ventila-

tori kapaciteta preko 3,5 m3/s, u »S« izvedbi

kom sl - - - - - - - - - - - -

8414 59 80 90 - - - - ostali kom 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8414 60 00 - hvatala pare (nape) s najve-

ćom vodoravnom stranicom ne većom od 120 cm

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 19: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9783 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8414 80 - ostalo: - - turbokompresori: 8414 80 11 - - - jednostupanjski kom sl - - - - - - - - - - - - 8414 80 19 - - - višestupanjski kom sl - - - - - - - - - - - - - - kompresori za potiskiva-

nje s izmjeničnim kretanjem, nazivnog tlaka:

- - - ne većeg od 15 bara, s protokom po satu:

8414 80 22 - - - - ne većim od 60 m3 kom sl - - - - - - - - - - - - 8414 80 28 - - - - većim od 60 m3 kom sl - - - - - - - - - - - - - - - većeg od 15 bara, s

protokom po satu:

8414 80 51 - - - - ne većim od 120 m3 kom sl - - - - - - - - - - - - 8414 80 59 - - - - većim od 120 m3 kom sl - - - - - - - - - - - - - - kompresori za potiskivanje

rotacijskim kretanjem:

8414 80 73 - - - jednoosovinski kom sl - - - - - - - - - - - - - - - višeosovinski: 8414 80 75 - - - - vijčani kompresori kom sl - - - - - - - - - - - - 8414 80 78 - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8414 80 80 - - ostalo kom sl - - - - - - - - - - - - 8414 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8415 Uređaji za klimatizaciju, s

ventilatorom na motorni pogon i elementima za mije-njanje temperature i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati:

8415 10 - prozorski ili zidni, kompak-tni i razdvojeni (»split«):

8415 10 10 - - kompaktni kg sl - - - - - - - - - - - - 8415 10 90 - - razdvojeni (»split«) kg sl - - - - - - - - - - - - 8415 20 00 - za osobe u motornim vo-

zilimakg sl - - - - - - - - - - - -

- ostali: 8415 81 00 - - s ugrađenom rashladnom

jedinicom i ventilom za promjenu ciklusa hlađenja ili grijanja (reverzibilne toplinske sisaljke)

kg sl - - - - - - - - - - - -

8415 82 00 - - ostali, s ugrađenom rashladnom jedinicom

kg sl - - - - - - - - - - - -

8415 83 00 - - bez ugrađene rashladne jedinice

kg sl - - - - - - - - - - - -

8415 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8416 Plamenici za ložišta na tekuće

gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; automatska ložišta uključujući i mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje:

8416 10 - plamenici za ložišta na tekuće gorivo:

8416 10 10 - - s trajno ugrađenim uređa-jem za automatsko upravljanje

kom 13 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8416 10 90 - - ostali kom 13 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 20: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9784 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8416 20 - ostali plamenici za ložišta, uključujući kombinirane plamenike:

8416 20 10 - - samo za plin, u monoblok izvedbi, s ugrađenim ventilato-rom i uređajem za kontrolu:

8416 20 10 10 - - - snage veće od 23,33 kW (kapaciteta većeg od 84 MJ/h)

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8416 20 10 90 - - - ostali kom 13 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8416 20 90 - - ostali: 8416 20 90 20 - - - za plin, uključujući kom-

binirane plamenike, snage veće od 23,33 kW (kapaciteta većeg od 84 MJ/h)

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8416 20 90 90 - - - ostali kg 13 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8416 30 00 - automatska ložišta, uklju-

čujući mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje

kg 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8416 90 00 - dijelovi kg 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8417 Industrijske ili laboratorijske

peći, uključujući peći za spaljivanje, neelektrične:

8417 10 00 - peći za prženje, taljenje ili drugu toplinsku obradu rudača, pirita ili kovina

kg sl - - - - - - - - - - - -

8417 20 - pekarske peći, uključujući peći za kekse:

8417 20 10 - - tunelske peći kg sl - - - - - - - - - - - - 8417 20 90 - - ostale kg sl - - - - - - - - - - - - 8417 80 - ostale: 8417 80 10 - - peći za spaljivanje otpada kg sl - - - - - - - - - - - - 8417 80 20 - - tunelske peći i muflovke

(peći s nutarnjim plaštem) za pečenje keramičkih proizvoda

kg sl - - - - - - - - - - - -

8417 80 80 - - ostale kg sl - - - - - - - - - - - - 8417 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8418 Hladnjaci, zamrzivači i ostali

uređaji za hlađenje ili zamr-zavanje, električni ili drugi; toplinske sisaljke, osim uređa-ja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415:

8418 10 - kombinirani hladnjak i za-mrzivač, opremljen posebnim vanjskim vratima:

8418 10 20 - - obujma većeg od 340 l kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8418 10 80 - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - hladnjaci, vrsta što ih se rabi

u kućanstvu:

8418 21 - - kompresijski: 8418 21 10 - - - obujma većeg od 340 l kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostali: 8418 21 51 - - - - stolni kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8418 21 59 - - - - ugradbeni kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - - ostali, obujma: 8418 21 91 - - - - - ne većeg od 250 l kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8418 21 99 - - - - - većeg od 250 l, ali ne

većeg od 340 lkom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8418 29 00 - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 21: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9785 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8418 30 - zamrzivači u obliku sandu-ka, obujma ne većeg od 800 l:

8418 30 20 - - obujma ne većeg od 400 l kom 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8418 30 80 - - obujma većeg od 400 l, ali

ne većeg od 800 lkom 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8418 40 - zamrzivači uspravnog tipa, obujma ne većeg od 900 l:

8418 40 20 - - obujma ne većeg od 250 l kom 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8418 40 80 - - obujma većeg od 250 l, ali

ne većeg od 900 lkom 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8418 50 - ostalo pokućstvo (škrinje, ormarići, pultovi, vitrine i slično) za čuvanje i izlaganje robe, s ugrađenim uređajem za hlađenje ili zamrzavanje:

- - pultovi i vitrine (s ugrađe-nom rashladnom jedinicom ili isparivačem):

8418 50 11 - - - za čuvanje smrznutih namirnica

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8418 50 19 - - - ostalo kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - ostalo rashladno pokućstvo: 8418 50 91 - - - za duboko zamrzavanje,

osim onog iz podbrojeva 8418 30 i 8418 40

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8418 50 99 - - - ostalo kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostali uređaji za hlađenje

ili zamrzavanje; toplinske sisaljke:

8418 61 00 - - toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8418 69 00 - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - dijelovi: 8418 91 00 - - pokućstvo konstruirano za

ugradnju uređaja hlađenje ili zamrzavanje

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8418 99 - - ostali: 8418 99 10 - - - isparivači i kondenzatori,

osim onih za hladnjake vrsta što ih se rabi u kućanstvu

kg 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8418 99 90 - - - ostali kg 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8419 Strojevi, uređaji ili labora-

torijska oprema, neovisno jesu li električno grijani ili ne (isključujući peći i drugu opremu iz tarifnog broja 8514), za obradu materijala postupcima što uključuju promjenu temperature kao što je grijanje, kuhanje, prže-nje, destilacija, rektifikacija,sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, isparavanje, kondenzacija ili hlađenje, osim strojeva ili uređaja vrsta što ih se rabi u kućanstvu; protočna ili akumulacijska grijala vode, neelektrična:

- protočna ili akumulacijska grijala vode, neelektrična:

8419 11 00 - - protočna plinska grijala vode

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 22: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9786 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8419 19 00 - - ostala kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8419 20 00 - medicinski, kirurški ili

laboratorijski aparati za sterilizaciju

kg sl - - - - - - - - - - - -

- sušare: 8419 31 00 - - za poljoprivredne proi-

zvodekg sl - - - - - - - - - - - -

8419 32 00 - - za drvo, papirnu masu, papir ili karton

kg sl - - - - - - - - - - - -

8419 39 - - ostale: 8419 39 10 - - - za keramičke proizvode kg sl - - - - - - - - - - - - 8419 39 90 - - - ostale kg sl - - - - - - - - - - - - 8419 40 00 - uređaji za destilaciju ili

rektifikacijukg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8419 50 00 - izmjenjivači topline kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8419 60 00 - uređaji za ukapljivanje zraka

ili drugih plinovakg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- ostali strojevi, uređaji i oprema:

8419 81 - - za pripravu toplih napitaka ili za kuhanje ili grijanje hrane:

8419 81 20 - - - filter aparati te ostali apa-rati za pripravu kave i drugih toplih pića

kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8419 81 80 - - - ostali kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8419 89 - - ostali: 8419 89 10 - - - rashladni tornjevi i slični

uređaji za izravno hlađenje (bez pregradne stijenke) pomoću optoka vode

kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8419 89 30 - - - uređaji za naparivanje kovina u vakuumu

kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8419 89 98 - - - ostali: - - - - za pripravu hrane: 8419 89 98 05 - - - - - kuhanjem kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8419 89 98 10 - - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8419 89 98 20 - - - - za parenje drva, indu-

strijskikg sl - - - - - - - - - - - -

8419 89 98 90 - - - - ostali kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8419 90 - dijelovi: 8419 90 15 - - sterilizatora iz podbroja

8419 20 00kg sl - - - - - - - - - - - -

8419 90 85 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8420 Kalandri i drugi strojevi za

valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih:

8420 10 - kalandri i ostali strojevi za valjanje:

8420 10 10 - - vrsta što ih se rabi u indu-striji tekstila

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8420 10 30 - - vrsta što ih se rabi u indu-striji papira

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8420 10 50 - - vrsta što ih se rabi u indu-striji gume i industriji plasti-čnih masa

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8420 10 90 - - ostali: 8420 10 90 10 - - - vrsta što ih se rabi u

kućanstvukg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8420 10 90 90 - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 23: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9787 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

- dijelovi: 8420 91 - - valjci: 8420 91 10 - - - od lijevanog željeza kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8420 91 80 - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8420 99 00 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8421 Centrifuge, uključujući cen-

trifuge za sušenje; uređaji i aparati za filtriranje ilipročišćavanje, za tekućine ili plinove:

- centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje:

8421 11 00 - - separatori za vrhnje kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8421 12 00 - - centrifuge za sušenje

rublja:

8421 12 00 10 - - - vrsta što ih se rabi u kućanstvu

kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8421 12 00 90 - - - ostale kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8421 19 - - ostale: 8421 19 20 - - - centrifuge vrsta što ih se

rabi u laboratorijimakg sl - - - - - - - - - - - -

8421 19 70 - - - ostale kg sl - - - - - - - - - - - - - uređaji i aparati za filtriranje

ili pročišćavanje tekućina:

8421 21 00 - - za filtriranje ili pročišća-vanje vode

kg sl - - - - - - - - - - - -

8421 22 00 - - za filtriranje ili pročišćava-nje pića, osim vode

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8421 23 00 - - filteri za ulje ili gorivo zamotore s unutarnjim izga-ranjem

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8421 29 00 - - ostali: 8421 29 00 10 - - - sterilni jednosmjerni dijali-

zator (za umjetni bubreg)kg sl - - - - - - - - - - - -

8421 29 00 90 - - - ostali kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - uređaji i aparati za filtriranje

ili pročišćavanje plinova:

8421 31 00 - - filteri za usisni zrak zamotore s unutarnjim izga-ranjem

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8421 39 - - ostali: 8421 39 20 - - - uređaji i aparati za filtrira-

nje ili pročišćavanje zrakakg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - - uređaji i aparati za filtri-ranje ili pročišćavanje drugih plinova:

8421 39 40 - - - - postupkom pomoću tekućine

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8421 39 60 - - - - katalitičkim postupkom kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8421 39 90 - - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - dijelovi: 8421 91 00 - - centrifuga, uključujući

centrifuga za sušenjekg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8421 99 00 - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 24: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9788 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8422 Strojevi za pranje suđa (su-đerice); strojevi i uređaji za čišćenje i sušenje boca i drugih spremnika; strojevi za punjenje, zatvaranje, pečaćenje i etiketira-nje boca, limenki, kutija, vreća i drugih spremnika; strojevi i uređaji za stavljanje poklopaca na boce, staklenke, cjevaste (tube) i slične spremnike; ostali strojevi za pakiranje i zama-tanje (uključujući strojeve za pakiranje folijom što se steže uslijed promjene temperature); strojevi za gaziranje pića:

- strojevi za pranje suđa (suđerice):

8422 11 00 - - za kućanstvo kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8422 19 00 - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8422 20 00 - strojevi za čišćenje i sušenje

boca i drugih spremnikakg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8422 30 00 - strojevi za punjenje, zatva-ranje, pečaćenje i etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća i drugih spremnika; strojevi i uređaji za stavljanje poklopaca na boce, staklenke, cjevaste (tube) i slične spremnike; strojevi za gaziranje pića

kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8422 40 00 - ostali strojevi za pakiranje ili zamatanje (uključujući strojeve za pakiranje folijom što se steže uslijed promjene temperature)

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8422 90 - dijelovi: 8422 90 10 - - strojeva za pranje suđa

(suđerica)kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8422 90 90 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8423 Vage (osim vaga osjetljivosti

5 centigrama i finijih) uklju-čujući i strojeve za brojenje i provjeru što rade na osnovi vaganja mase; utezi za sve vrste vaga:

8423 10 - vage za vaganje mase osoba, uključujući vage za dojenčad; kućanske vage:

8423 10 10 - - kućanske vage kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8423 10 90 - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8423 20 00 - vage za neprekidno (kontinu-

irano) vaganje robe na prijeno-snicama (transporterima)

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8423 30 00 - vage za stalnu (konstantnu) masu i vage za ispuštanje unaprijed određene mase materijala u vrećice, vreće ili spremnike, uključujući od-mjerne (dozirne) vage

kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- ostale vage: 8423 81 - - za najveću masu vaganja

ne veću od 30 kg:

8423 81 10 - - - vage za provjeravanje mase (sortiranje) i uređaji za automatsku kontrolu unaprijed zadane mase

kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 25: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9789 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8423 81 30 - - - uređaji za vaganje i etiketi-ranje upakirane robe

kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8423 81 50 - - - vage za prodavaonice kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8423 81 90 - - - ostale kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8423 82 - - za najveću masa vaganja

veću od 30 kg, ali ne veću od 5.000 kg:

8423 82 10 - - - vage za provjeravanje mase (sortiranje) i uređaji za automatsku kontrolu unaprijed zadane mase

kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8423 82 90 - - - ostale: 8423 82 90 10 - - - - elektronske vage za

vaganje životinja, što sadrže elektronski indikator s digital-nim pokaznikom i vrpcom za ukrcaj, ili ćelije u koje se mogu staviti noge za spajanje na indi-kator putem kabla ili bežično

kom sl - - - - - - - - - - - -

8423 82 90 90 - - - - ostale kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8423 89 00 - - ostale kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8423 90 00 - utezi za sve vrste vaga;

dijelovi vagakg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8424 Mehanički uređaji (neovisno jesu li na ručni pogon ili ne) za izbacivanje, štrcanje ili raspršivanje tekućina ili praha; aparati za gašenje požara, neovisno jesu li napunjeni ili ne; pištolji za štrcanje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje mlaza pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza:

8424 10 - aparati za gašenje požara, neovisno jesu li napunjeni ili ne:

8424 10 20 - - mase ne veće od 21 kg kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8424 10 80 - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8424 20 00 - pištolji za štrcanje i slični

uređajikg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8424 30 - strojevi za izbacivanje mlaza pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza:

- - uređaji za čišćenje mlazom vode, s ugrađenim motorom:

8424 30 01 - - - s uređajem za grijanje kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostali, snage motora: 8424 30 05 - - - - ne veće od 7,5 kW kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8424 30 09 - - - - veće od 7,5 kW kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - ostali strojevi: 8424 30 10 - - - pogonjeni stlačenim

zrakomkg 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8424 30 90 - - - ostali kg 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostali uređaji: 8424 81 - - za poljoprivredu ili horti-

kulturu:

8424 81 10 - - - uređaji za natapanje kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostali: 8424 81 30 - - - - prenosivi uređaji: 8424 81 30 10 - - - - - vinogradarske prskalice kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8424 81 30 90 - - - - - ostali kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 26: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9790 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

- - - - ostali: 8424 81 91 - - - - - uređaji za štrcanje i

zaprašivanje konstruirani za ugradnju na traktor ili za vuču traktorom:

- - - - - - atomizeri, obujma: 8424 81 91 10 - - - - - - - ne većeg od 400 l kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8424 81 91 20 - - - - - - - većeg od 400 l kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8424 81 91 90 - - - - - - ostali kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8424 81 99 - - - - - ostali: - - - - - - atomizeri, obujma: 8424 81 99 10 - - - - - - - ne većeg od 400 l kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8424 81 99 20 - - - - - - - većeg od 400 l kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8424 81 99 30 - - - - - - uređaji za umjetnu

kišukom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8424 81 99 90 - - - - - - ostali kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8424 89 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8424 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8425 Dizalice-koloturnici; vodo-

ravna i uspravna vitla; diza-lice za velike terete s malom visinom dizanja:

- dizalice-koloturnici: 8425 11 00 - - pogonjeni elektromotorom kom sl - - - - - - - - - - - - 8425 19 - - ostale: 8425 19 20 - - - ručne lančane dizalice-

koloturnicikom sl - - - - - - - - - - - -

8425 19 80 - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - - ostala vitla: 8425 31 00 - - pogonjena elektromotorom kom sl - - - - - - - - - - - - 8425 39 - - ostala: 8425 39 30 - - - pogonjena klipnim moto-

rom s unutarnjim izgaranjemkom sl - - - - - - - - - - - -

8425 39 90 - - - ostala kom sl - - - - - - - - - - - - - dizalice za velike terete s ma-

lom visinom dizanja; dizalice za dizanje vozila:

8425 41 00 - - ugradbene dizalice za radionice za popravak motor-nih vozila

kom sl - - - - - - - - - - - -

8425 42 00 - - ostale dizalice, hidraulične kom sl - - - - - - - - - - - - 8425 49 00 - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8426 Brodske zakretne dizalice; ka-

belne dizalice, mosne dizalice, prekrcajni mostovi i ostale dizalice; portalni prijenosnici, portalna nasložna kola i samokretne dizalice:

- mosne i portalne dizalice (osim okretnih) te prekrcajni mostovi; portalni prijenosnici i portalna nasložna kola:

8426 11 00 - - mosne dizalice na nepomi-čnim stupovima

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8426 12 00 - - portalni prijenosnici na pneumatskim kotačima i portalna nasložna kola

kg sl - - - - - - - - - - - -

8426 19 00 - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - 8426 20 00 - toranjske okretne dizalice: 8426 20 00 10 - - stacionarne kg sl - - - - - - - - - - - - 8426 20 00 90 - - ostale kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 27: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9791 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8426 30 00 - portalne okretne dizalice s dohvatnikom (strijelom)

kg sl - - - - - - - - - - - -

- ostale samokretne dizalice: 8426 41 00 - - na pneumatskim kotačima kg sl - - - - - - - - - - - - 8426 49 00 - - ostale kg sl - - - - - - - - - - - - - ostali strojevi i uređaji: 8426 91 - - konstruirani za ugradnju

na cestovna vozila:

8426 91 10 - - - hidraulične dizalice konstruirane za ukrcavanje ili iskrcavanje vozila

kom 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8426 91 90 - - - ostali kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8426 99 00 - - ostali kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8427 Viličari; ostala radna kolica

opremljena uređajima za dizanje ili rukovanje:

8427 10 - samokretni uređaji na elektromotorni pogon:

8427 10 10 - - za dizanje na visinu od 1 m ili veću

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8427 10 90 - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8427 20 - ostali samokretni uređaji: - - za dizanje na visinu od 1

m ili veću:

8427 20 11 - - - viličari za neravne terene i ostala kolica za slaganje

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8427 20 19 - - - ostali: 8427 20 19 20 - - - - nosivosti ne veće od 5 t kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - - ostali: 8427 20 19 91 - - - - - za prijevoz tekuće

šljake i kovina, nosivosti ne veće od 50 t

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8427 20 19 99 - - - - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8427 20 90 - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8427 90 00 - ostalo kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8428 Ostali strojevi za dizanje,

rukovanje, utovar ili istovar (na primjer, dizala, pokretne stube, transporteri, žičare):

8428 10 - dizala i vjedrični (skip) elevatori:

8428 10 20 - - električna: 8428 10 20 10 - - - osobna i teretna dizala, za

ugradnju u zgradekg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8428 10 20 90 - - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - 8428 10 80 - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - 8428 20 - pneumatski elevatori i

transporteri:

8428 20 30 - - posebno konstruirani za uporabu u poljoprivredi

kg sl - - - - - - - - - - - -

- - ostali: 8428 20 91 - - - za rasuti materijal kg sl - - - - - - - - - - - - 8428 20 98 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - ostali elevatori i transporteri

što rade neprekidno, za robu ili materijal:

8428 31 00 - - posebno konstruirani za podzemnu uporabu

kg sl - - - - - - - - - - - -

8428 32 00 - - ostali, s vjedricama kg sl - - - - - - - - - - - -

Page 28: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9792 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8428 33 00 - - ostali, s trakom kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8428 39 - - ostali: 8428 39 20 - - - valjkasti transporteri kg sl - - - - - - - - - - - - 8428 39 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8428 40 00 - pokretne stube i pokretne

stazekg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8428 60 00 - žičare s kabinama, žičare sa sjedalima, skijaške vučnice; vučni mehanizmi za tračničke uspinjače

kg sl - - - - - - - - - - - -

8428 90 - ostali strojevi: 8428 90 30 - - strojevi za valjaonice; kotr-

ljače za donošenje ili odnošenje izradaka; prekretnici i uređaji za rukovanje ingotima, blokovima, šipkama od pudlanog čelika i pločama

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - ostali: - - - utovarivači, posebno

konstruirani za uporabu u poljoprivredi:

8428 90 71 - - - - konstruirani za priključi-vanje na poljoprivredne traktore

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8428 90 79 - - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostali: 8428 90 91 - - - - mehanički utovarivači za

rasuti materijalkg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8428 90 95 - - - - ostali: 8428 90 95 10 - - - - - gurači rudarskih vago-

neta, lokomotivske ili vagonske prijenosnice, prekretnici vagona i slična oprema za rukovanje željezničkim vagonima

kg sl - - - - - - - - - - - -

8428 90 95 90 - - - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8429 Samokretni buldožeri, angl-

dozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi (strugači), jaružala (gliboderi), utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci:

- buldožeri i angldozeri (razrivači):

8429 11 00 - - gusjeničari kom sl - - - - - - - - - - - - 8429 19 00 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8429 20 00 - grejderi i ravnjači kom sl - - - - - - - - - - - - 8429 30 00 - skrejperi (strugači) kom sl - - - - - - - - - - - - 8429 40 - strojevi za nabijanje i cesto-

vni valjci:

- - cestovni valjci: 8429 40 10 - - - vibracijski kom sl - - - - - - - - - - - - 8429 40 30 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8429 40 90 - - strojevi za nabijanje kom sl - - - - - - - - - - - - - jaružala (gliboderi) i uto-

varivači:

8429 51 - - utovarivači sa čeono posta-vljenom žlicom:

8429 51 10 - - - utovarivači, posebno konstruirani za podzemnu uporabu

kom sl - - - - - - - - - - - -

- - - ostali: 8429 51 91 - - - - utovarivači sa žlicom

- gusjeničarikom sl - - - - - - - - - - - -

Page 29: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9793 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8429 51 99 - - - - ostali: - - - - - na kotačima, neto

snage:

8429 51 99 05 - - - - - - ne veće od 184 kW kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8429 51 99 10 - - - - - - veće od 184 kW kom sl - - - - - - - - - - - - 8429 51 99 90 - - - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8429 52 - - strojevi s gornjim dijelom

(nadgradnjom) što se okreće za 360°:

8429 52 10 - - - jaružala (gliboderi) – gu-sjeničari

kom sl - - - - - - - - - - - -

8429 52 90 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8429 59 00 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8430 Ostali strojevi za premještanje,

ravnanje, odsijecanje, kopanje, nabijanje (uključujući kom-paktore), vađenje ili bušenje, zemlje, minerala ili rudača; strojevi za zabijanje i vađenje pilota; sniježne ralice i strojevi što otpuhuju snijeg:

8430 10 00 - zabijala i strojevi za vađenje pilota

kom sl - - - - - - - - - - - -

8430 20 00 - sniježne ralice i strojevi što otpuhuju snijeg

kom sl - - - - - - - - - - - -

- strojevi za podsijecanje ugljena ili stijena i strojevi za bušenje tunela:

8430 31 00 - - samokretni kg sl - - - - - - - - - - - - 8430 39 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - ostali strojevi za bušenje i

dubinsko bušenje:

8430 41 00 - - samokretni kg sl - - - - - - - - - - - - 8430 49 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8430 50 00 - ostali samokretni strojevi kg sl - - - - - - - - - - - - - ostali nesamokretni strojevi: 8430 61 00 - - strojevi za nabijanje kom sl - - - - - - - - - - - - 8430 69 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8431 Dijelovi pogodni za uporabu

isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8425 do 8430:

8431 10 00 - za strojeve iz tarifnog broja 8425

kg sl - - - - - - - - - - - -

8431 20 00 - za strojeve iz tarifnog broja 8427

kg sl - - - - - - - - - - - -

- za strojeve iz tarifnog broja 8428:

8431 31 00 - - za dizala, vjedrične (skip) elevatore ili pokretne ste-penice

kg sl - - - - - - - - - - - -

8431 39 - - ostali: 8431 39 10 - - - za valjaonice iz podbroja

8428 90 30kg sl - - - - - - - - - - - -

8431 39 70 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - za strojeve iz tarifnog broja

8426, 8429 ili 8430:

8431 41 00 - - vjedrice, lopatice, grabilice i kliješta

kg sl - - - - - - - - - - - -

8431 42 00 - - rala za buldožere ili angl-dozere

kg sl - - - - - - - - - - - -

Page 30: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9794 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8431 43 00 - - dijelovi za strojeve za bušenje iz podbroja 8430 41 ili 8430 49

kg sl - - - - - - - - - - - -

8431 49 - - ostali: 8431 49 20 - - - od lijevanog željeza ili

lijevanog čelikakg sl - - - - - - - - - - - -

8431 49 80 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8432 Strojevi za pripremu ili kulti-

viranje zemlje za poljoprivre-du, hortikulturu ili šumarstvo; valjci za travnjake i športske terene:

8432 10 - plugovi: 8432 10 10 - - s ralom (lemešom) kom sl - - - - - - - - - - - - 8432 10 90 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - brane, nožaste drljače,

rovila (kultivatori), plijevilice i kopačice:

8432 21 00 - - brane tanjurače kom sl - - - - - - - - - - - - 8432 29 - - ostale: 8432 29 10 - - - rovila (kultivatori) kom sl - - - - - - - - - - - - 8432 29 30 - - - zupčaste brane kom sl - - - - - - - - - - - - 8432 29 50 - - - motorne (roto) kopačice kom sl - - - - - - - - - - - - 8432 29 90 - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8432 30 - strojevi za sijanje, sađenje i

presađivanje:

- - strojevi za sijanje: 8432 30 11 - - - sijačice sa centralnim

pogonom i preciznim razma-kom sijanja

kom sl - - - - - - - - - - - -

8432 30 19 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8432 30 90 - - strojevi za sađenje i presa-

đivanjekom sl - - - - - - - - - - - -

8432 40 - raspodjeljivači stajnjaka i umjetnog gnojiva:

8432 40 10 - - umjetnog gnojiva kom sl - - - - - - - - - - - - 8432 40 90 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8432 80 00 - ostali strojevi kg sl - - - - - - - - - - - - 8432 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8433 Strojevi i uređaji za berbu,

žetvu ili vršidbu, uključujući strojeve za baliranje slame i stočne hrane; kosilice za travu i druge kosilice; strojevi za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tarifnog broja 8437:

- kosilice za travnjake, perivo-je ili športske terene:

8433 11 - - motorne, s reznim uređa-jem što se vrti vodoravno:

8433 11 10 - - - električne kom sl - - - - - - - - - - - - - - - ostale: - - - - samohodne: 8433 11 51 - - - - - sa sjedalom kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 11 59 - - - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 11 90 - - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 19 - - ostale: - - - motorne: 8433 19 10 - - - - električne: kom sl - - - - - - - - - - - - - - - - ostale: - - - - - samohodne: 8433 19 51 - - - - - - sa sjedalom kom sl - - - - - - - - - - - -

Page 31: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9795 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8433 19 59 - - - - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 19 70 - - - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 19 90 - - - bez motora kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 20 - ostale kosilice, uključujući

polužne kosilice za priključi-vanje na traktor:

8433 20 10 - - motorne kom sl - - - - - - - - - - - - - - ostale: - - - konstruirani za ugradnju

na traktor ili za vuču trakto-rom:

8433 20 51 - - - - s uređajem za rezanje što se vrti vodoravno

kom sl - - - - - - - - - - - -

8433 20 59 - - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 20 90 - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 30 - ostali strojevi i uređaji za

dobivanje sijena:

8433 30 10 - - prevrtačice i poprečne grablje, uključujući kružne prevrtačice

kom sl - - - - - - - - - - - -

8433 30 90 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 40 - strojevi za baliranje slame

i stočne hrane, uključujući strojeve za baliranje što i prikupljaju bale:

8433 40 10 - - strojevi za baliranje što i prikupljaju bale:

kom sl - - - - - - - - - - - -

8433 40 90 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - ostali strojevi i uređaji

za berbu i žetvu; strojevi i uređaji za vršidbu:

8433 51 00 - - kombinirani kombajni za žetvu i vršidbu:

8433 51 00 10 - - - za žito i kukuruz, nazivne snage motora veće od 45 kW, ali ne veće od 167 kW

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8433 51 00 90 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 52 00 - - ostali strojevi i uređaji za

vršidbukom sl - - - - - - - - - - - -

8433 53 - - strojevi za vađenje i saku-pljanje korjenastih ili gomolja-stih plodova:

8433 53 10 - - - strojevi za vađenje krum-pira i kombajni za krumpir

kom sl - - - - - - - - - - - -

8433 53 30 - - - strojevi za rezanje stabljika repe i kombajni za repu

kom sl - - - - - - - - - - - -

8433 53 90 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 59 - - ostali: - - - kombajni za silažu: 8433 59 11 - - - - samohodni kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 59 19 - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 59 30 - - - strojevi za berbu grožđa kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 59 80 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8433 60 00 - strojevi za čišćenje ili sor-

tiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda

kg sl - - - - - - - - - - - -

8433 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8434 Strojevi za mužnju i strojevi

za mljekarstvo:

8434 10 00 - strojevi za mužnju kg sl - - - - - - - - - - - - 8434 20 00 - strojevi za mljekarstvo kg sl - - - - - - - - - - - -

Page 32: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9796 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8434 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8435 Tijesci (preše), muljače i

slični strojevi što ih se rabi u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova ili sličnih pića:

8435 10 00 - strojevi kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8435 90 00 - dijelovi kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8436 Ostali strojevi za poljoprivre-

du, hortikulturu, šumarstvo, peradarstvo i pčelarstvo, uključujući i uređaje za klija-nje s mehaničkom ili toplin-skom opremom; inkubatori za perad i umjetne kvočke:

8436 10 00 - strojevi i uređaji za pripravu hrane za životinje

kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- strojevi za peradarstvo; inkubatori za perad i umjetne kvočke:

8436 21 00 - - inkubatori za perad i umje-tne kvočke (tople baterije)

kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8436 29 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8436 80 - ostali strojevi: 8436 80 10 - - šumarski strojevi kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - ostali: 8436 80 91 - - - automatske pojilice kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8436 80 99 - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - dijelovi: 8436 91 00 - - strojeva za peradarstvo,

inkubatora za perad i umje-tnih kvočaka

kg sl - - - - - - - - - - - -

8436 99 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8437 Strojevi i uređaji za čišćenje,

sortiranje ili prosijavanje sjemenja, zrnja ili sušenog mahunastog povrća; strojevi za mlinsku industriju ili za preradu žitarica ili sušenog mahunastog povrća, osim strojeva i uređaja za poljopri-vredna gospodarstva:

8437 10 00 - strojevi i uređaji za čišćenje, sortiranje ili prosijavanje sjemenja, zrnja ili sušenoga mahunastog povrća

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8437 80 00 - ostali strojevi i uređaji kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8437 90 00 - dijelovi kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8438 Strojevi i uređaji što nisu spo-

menuti niti uključeni u druge tarifne brojeve ovog poglavlja, za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane ili pića, osim strojeva za dobivanje (ekstrakciju) ili pripremu ži-votinjskih ili stabilnih biljnih masti ili ulja:

8438 10 - pekarski stojevi i strojevi za proizvodnju tjestenine (makarona, špageta i sličnih proizvoda):

8438 10 10 - - pekarski strojevi kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 33: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9797 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8438 10 90 - - strojevi za proizvodnju tjestenine (makarona, špageta i sličnih proizvoda)

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8438 20 00 - strojevi za proizvodnju slatkiša, kakaa i čokolade

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8438 30 00 - strojevi za proizvodnju šećera kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8438 40 00 - strojevi za pivovarstvo kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8438 50 00 - strojevi za preradu mesa kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8438 60 00 - strojevi za preradu voća,

orašastih plodova i povrćakg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8438 80 - ostali strojevi: 8438 80 10 - - za pripravu, obradu ili

preradu kave ili čajakg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - ostali: 8438 80 91 - - - za pripravu ili proizvodnju

pićakg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8438 80 99 - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8438 90 00 - dijelovi kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8439 Strojevi za proizvodnju

celuloze od vlaknastih celu-loznih materijala ili strojevi za proizvodnju i dovršavanje papira ili kartona:

8439 10 00 - strojevi za proizvodnju celu-loze od vlaknastih celuloznih materijala

kg sl - - - - - - - - - - - -

8439 20 00 - strojevi za proizvodnju papira ili kartona

kg sl - - - - - - - - - - - -

8439 30 00 - strojevi za dovršavanje papira ili kartona

kg sl - - - - - - - - - - - -

- dijelovi: 8439 91 - - strojeva za proizvodnju

celuloze od vlaknastih celulo-znih materijala:

8439 91 10 - - - od lijevanog željeza ili lijevanog čelika

kg sl - - - - - - - - - - - -

8439 91 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8439 99 - - ostali: 8439 99 10 - - - od lijevanog željeza ili

lijevanog čelikakg sl - - - - - - - - - - - -

8439 99 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8440 Knjigoveški strojevi i uređaji,

uključujući i strojeve za šivanje knjiga:

8440 10 - strojevi i uređaji: 8440 10 10 - - strojevi za savijanje kg sl - - - - - - - - - - - - 8440 10 20 - - strojevi za sređivanje i

prikupljanjekg sl - - - - - - - - - - - -

8440 10 30 - - strojevi za šivanje, prošiva-nje žicom i za spajanje žičanim spojnicama

kg sl - - - - - - - - - - - -

8440 10 40 - - strojevi za uvezivanje bez šivanja

kg sl - - - - - - - - - - - -

8440 10 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8440 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8441 Ostali strojevi za preradu pa-

pirne mase, papira ili kartona, uključujući sve vrste strojeva za rezanje:

8441 10 - strojevi za rezanje: 8441 10 10 - - kombinirani strojevi za

rezanje i namatanje svitakakg sl - - - - - - - - - - - -

Page 34: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9798 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8441 10 20 - - drugi strojevi za uzdužno i poprečno rezanje

kg sl - - - - - - - - - - - -

8441 10 30 - - giljotine kg sl - - - - - - - - - - - - 8441 10 40 - - strojevi za rezanje s tri noža kg sl - - - - - - - - - - - - 8441 10 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8441 20 00 - strojevi za izradu vrećica,

vreća ili omotnica (kuverata)kg sl - - - - - - - - - - - -

8441 30 00 - strojevi za izradu kutija, tuljaka, cijevi, bubnjeva ili sličnih spremnika, osim prešanjem

kg sl - - - - - - - - - - - -

8441 40 00 - strojevi za oblikovanje proi-zvoda od papirne mase, papira ili kartona prešanjem

kg sl - - - - - - - - - - - -

8441 80 00 - ostali strojevi kg sl - - - - - - - - - - - - 8441 90 - dijelovi: 8441 90 10 - - strojeva za rezanje kg sl - - - - - - - - - - - - 8441 90 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8442 Strojevi, aparati i uređaji

(osim alatnih strojeva iz tarifnih brojeva 8456 do 8465) za pripravu ili izradu ploča, valjaka ili drugih tiskarskih formi; ploče, valjci i druge tiskarske forme; ploče, valjci i litografski kamen, pripravljeni za tiskarske namjene (na primjer, brušeni, nazrnčani ili polirani):

8442 30 - strojevi, aparati i uređaji: 8442 30 10 - - strojevi za fotoslog i kom-

pozerikom sl - - - - - - - - - - - -

- - ostali: 8442 30 91 - - - za lijevanje slova i slaga-

nje slova (na primjer, linotip, monotip, intertip strojevi), sa ili bez uređaja za lijevanje

kom sl - - - - - - - - - - - -

8442 30 99 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8442 40 00 - dijelovi prethodno nave-

denih strojeva, aparata ili uređaja

kg sl - - - - - - - - - - - -

8442 50 - ploče, valjci i druge tiskarske forme; ploče, valjci i lito-grafski kamen, pripravljeni za tiskarske namjene (na primjer, brušeni, nazrnčani ili polirani):

- - sa slikom za tiskanje:

8442 50 21 - - - za visoki tisak kg sl - - - - - - - - - - - -

8442 50 23 - - - za plošni tisak (litografiju) kg sl - - - - - - - - - - - -

8442 50 29 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - -

8442 50 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - -

Page 35: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9799 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8443 Tiskarski strojevi za tiskanje pomoću ploča, valjaka i drugih tiskarskih formi iz tarifnog broja 8442; ostali pisači, strojevi za kopiranje i telefaks uređaji, neovisno jesu li kombinirani ili ne; njihovi dijelovi i pribor:

- tiskarski strojevi za tiska-nje pomoću ploča, valjaka i drugih tiskarskih formi iz tarifnog broja 8442:

8443 11 00 - - strojevi za offset tisak, zapapir u svitcima

kom sl - - - - - - - - - - - -

8443 12 00 - - strojevi za offset tisak, zapapir u listovima, uredskog tipa (za listove s jednom stranom ne većom od 22 cm i drugom stranom ne većom od 36 cm u nepresavijenom stanju)

kom sl - - - - - - - - - - - -

8443 13 - - ostali strojevi za offsettisak:

- - - za papir u listovima: 8443 13 10 - - - - rabljeni kom sl - - - - - - - - - - - - - - - - novi, za listove dimen-

zije:

8443 13 31 - - - - - ne veće od 52 x 74 cm kom sl - - - - - - - - - - - - 8443 13 35 - - - - - veće od 52 x 74 cm, ali

ne veće od 74 x 107 cmkom sl - - - - - - - - - - - -

8443 13 39 - - - - - veće od 74 x 107 cm kom sl - - - - - - - - - - - - 8443 13 90 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8443 14 00 - - strojevi za visoki tisak, za

papir u svitcima, isključujući fleksografski tisak

kom sl - - - - - - - - - - - -

8443 15 00 - - strojevi za visoki tisak, osim za papir u svitcima, isključujući fleksografski tisak

kom sl - - - - - - - - - - - -

8443 16 00 - - strojevi za fleksografskitisak

kom sl - - - - - - - - - - - -

8443 17 00 - - strojevi za duboki tisak kom sl - - - - - - - - - - - - 8443 19 - - ostali: 8443 19 20 - - - za tiskanje na tekstilu kom sl - - - - - - - - - - - - 8443 19 40 - - - za uporabu u proizvodnji

poluvodičakom sl - - - - - - - - - - - -

8443 19 70 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - ostali pisači, strojevi za kopi-

ranje i telefaks uređaji, neovi-sno jesu li kombinirani ili ne:

8443 31 - - uređaji što obavljaju dvije ili više od funkcija tiskanja, kopiranja ili faksiranja, koje se može povezati na stroj za automatsku obradu podataka ili na mrežu:

8443 31 10 - - - uređaji što obavljaju fun-kcije kopiranja i faksiranja, neo-visno imaju li funkciju tiskanja ili ne, s brzinom kopiranja ne većom od 12 monokromatskih stranica u minuti

kom sl - - - - - - - - - - - -

Page 36: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9800 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

- - - ostali: 8443 31 91 - - - - uređaji što obavljaju

funkciju kopiranja pomoću skeniranja izvornika i tiskanje kopija pomoću elektrostatičkog tiskarskog uređaja

kom sl - - - - - - - - - - - -

8443 31 99 - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8443 32 - - ostali, što ih se može po-

vezati na stroj za automatsku obradu podataka ili na mrežu:

8443 32 10 - - - pisači (tiskaljke) kom sl - - - - - - - - - - - - 8443 32 30 - - - telefaksni uređaji kom sl - - - - - - - - - - - - - - - ostali: 8443 32 91 - - - - uređaji što obavljaju

funkciju kopiranja pomoću skeniranja izvornika i tiskanje kopija pomoću elektrostatičkog tiskarskog uređaja

kom sl - - - - - - - - - - - -

8443 32 93 - - - - ostali strojevi što oba-vljaju funkciju kopiranja pomo-ću ugrađenog optičkog sustava

kom sl - - - - - - - - - - - -

8443 32 99 - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8443 39 - - ostali: 8443 39 10 - - - uređaji što obavljaju

funkciju kopiranja pomoću skeniranja izvornika i tiskanje kopija pomoću elektrostatičkog tiskarskog uređaja

kom sl - - - - - - - - - - - -

- - - ostali: 8443 39 31 - - - - s ugrađenim optičkim

sustavomkom sl - - - - - - - - - - - -

8443 39 39 - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8443 39 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - dijelovi i pribor: 8443 91 - - dijelovi i pribor tiskarskih

strojeva za tiskanje pomoću ploča, valjaka i drugih tiskar-skih formi iz tarifnog broja 8442:

8443 91 10 - - - za strojeve iz podbroja 8443 19 40

kg sl - - - - - - - - - - - -

- - - ostali: 8443 91 91 - - - - od lijevanog željeza ili

lijevanog čelikakg sl - - - - - - - - - - - -

8443 91 99 - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8443 99 - - ostali: 8443 99 10 - - - elektronički sklopovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8443 99 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8444 00 Strojevi za ispredanje (proti-

skivanje, ekstruziju), istezanje, teksturiranje ili rezanje umje-tnih ili sintetičkih tekstilnih filamenata:

8444 00 10 - strojevi za ispredanje (proti-skivanje, ekstruziju)

kom sl - - - - - - - - - - - -

8444 00 90 - ostali kom sl - - - - - - - - - - - -

Page 37: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9801 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8445 Strojevi za pripravu tekstilnih vlakana; strojevi za predenje, udvajanje (dubliranje) ili končanje i ostali strojevi za proizvodnju tekstilne pređe; tekstilni strojevi za namotavanje (uključujući za namotavanje potke) i strojevi za pripravu tekstilne pređe za uporabu na strojevima iz tarifnih brojeva 8446 ili 8447:

- strojevi za pripravu tekstil-nih vlakana:

8445 11 00 - - grebenaljke (karde) kom sl - - - - - - - - - - - - 8445 12 00 - - strojevi za češljanje kom sl - - - - - - - - - - - - 8445 13 00 - - istezalice za konačno

istezanje i pretpredilicekom sl - - - - - - - - - - - -

8445 19 00 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8445 20 00 - predilice tekstilnog mate-

rijalakom sl - - - - - - - - - - - -

8445 30 - strojevi za udvajanje (dubli-ranje) ili končanje tekstilnog materijala:

8445 30 10 - - za udvajanje (dubliranje) tekstilnog materijala

kom sl - - - - - - - - - - - -

8445 30 90 - - za končanje tekstilnog materijala

kom sl - - - - - - - - - - - -

8445 40 00 - strojevi za namotavanje tek-stilnog materijala (uključujući za namotavanje potke)

kom sl - - - - - - - - - - - -

8445 90 00 - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8446 Tkalački strojevi: 8446 10 00 - za tkanje tkanina širine 30

cm ili manjekom sl - - - - - - - - - - - -

- za tkanje tkanina širine veće od 30 cm, s čunkom:

8446 21 00 - - na motorni pogon kom sl - - - - - - - - - - - - 8446 29 00 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8446 30 00 - za tkanje tkanina širine veće

od 30 cm, bez čunkakom sl - - - - - - - - - - - -

8447 Strojevi za pletenje, preple-tanje, pletenje prošivanjem (bondiranje iglanjem) i stro-jevi za proizvodnju obavijene pređe, tila, čipke, veza, poza-menterije, pletenica ili mreža i tafting-strojevi:

- strojevi za kružno pletenje: 8447 11 - - promjera valjka 165 mm

ili manjeg:

8447 11 10 - - - sa iglama s jezičkom kom sl - - - - - - - - - - - - 8447 11 90 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8447 12 - - promjera valjka većeg od

165 mm:

8447 12 10 - - - s iglama s jezičkom kom sl - - - - - - - - - - - - 8447 12 90 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8447 20 - strojevi za ravno pletenje;

strojevi za pletenje prošiva-njem (bondiranje iglanjem):

8447 20 20 - - strojevi za ravno pletenje po osnovi (uključujući rašelske stro-jeve); strojevi za pletenje proši-vanjem (bondiranje iglanjem)

kom sl - - - - - - - - - - - -

Page 38: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9802 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8447 20 80 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8447 90 00 - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8448 Pomoćni strojevi za uporabu

sa strojevima iz tarifnog broja 8444, 8445, 8446 ili 8447 (na primjer, listovni strojevi, žakarski strojevi, automatski uređaji za zaustavljanje i mehanizmi za mijenjanje čunaka); dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz ovog tarifnog broja ili iz ta-rifnog broja 8444, 8445, 8446 ili 8447 (na primjer, vretena i krilca za vretena, obloge za vlačare, češljevi, ekstruzijske sapnice, čunci, kotlaci, listovi za kotlace i igle za pletenje):

- pomoćni strojevi za strojeve iz tarifnog broja 8444, 8445, 8446 ili 8447:

8448 11 00 - - listovni i žakarski strojevi; strojevi za reduciranje, kopi-ranje, bušenje ili povezivanje kartica za njih

kg sl - - - - - - - - - - - -

8448 19 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8448 20 00 - dijelovi i pribor za strojeve

iz tarifnog broja 8444 ili za njihove pomoćne strojeve

kg sl - - - - - - - - - - - -

- dijelovi i pribor za strojeve iz tarifnog broja 8445 ili za njihove pomoćne strojeve:

8448 31 00 - - obloge za vlačare (karde) kg sl - - - - - - - - - - - - 8448 32 00 - - za strojeve za pripremu

tekstilnih vlakana, osim obloga za vlačare

kg sl - - - - - - - - - - - -

8448 33 - - vretena, krilca za vretena, prsteni i trkači na prstenima predilica:

8448 33 10 - - - vretena i krilca za vretena kg sl - - - - - - - - - - - - 8448 33 90 - - - prsteni i trkači na prsteni-

ma predilicakg sl - - - - - - - - - - - -

8448 39 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - dijelovi i pribor za tkalačke

strojeve ili za njihove pomo-ćne strojeve:

8448 42 00 - - brda za tkalačke strojeve, kotlaci i listovi za kotlace

kg sl - - - - - - - - - - - -

8448 49 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - dijelovi i pribor za strojeve

iz tarifnog broja 8447 ili za njihove pomoćne strojeve:

8448 51 - - platine (potiskivači igala), igle i drugi predmeti što ih se rabi za tvorbu očica:

8448 51 10 - - - platine (potiskivači igala) kg sl - - - - - - - - - - - - 8448 51 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8448 59 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - -

Page 39: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9803 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8449 00 00 Strojevi i uređaji za proizvo-dnju ili završnu obradu pusta ili netkanog tekstila u metraži ili u određenim oblicima, uključujući strojeve za izradu šešira od pusta; kalupi za izradu šešira

kg sl - - - - - - - - - - - -

8450 Perilice za kućanstvo ili praonice, uključujući perilice koje i suše:

- strojevi, kapaciteta suhog rublja ne većeg od 10 kg:

8450 11 - - potpuno automatski: - - - kapaciteta suhog rublja ne

većeg od 6 kg:

8450 11 11 - - - - s punjenjem sprijeda kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8450 11 19 - - - - s punjenjem odozgo kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8450 11 90 - - - kapaciteta suhog rublja

većeg od 6 kg, ali ne većeg od 10 kg

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8450 12 00 - - ostali strojevi, s ugrađenim centrifugalnim uređajem za sušenjem

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8450 19 00 - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8450 20 00 - strojevi kapaciteta suhog

rublja većeg od 10 kgkom sl - - - - - - - - - - - -

8450 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8451 Strojevi i uređaji (osim stro-

jeva iz tarifnog broja 8450) za pranje, čišćenje, cijeđenje, sušenje, glačanje, prešanje (uključujući preše za termo-fiksiranje), bijeljenje, bojenje,apretiranje, doradu, prevlače-nje ili impregniranje tekstilne pređe, tkanina ili gotovih tekstilnih proizvoda i strojevi za nanošenje paste na osno-vnu tkaninu ili drugu podlogu što ih se rabi u proizvodnji podnih obloga kao što je linoleum; strojevi za namata-nje, odmatanje, presavijanje, rezanje ili zupčasto nareziva-nje tekstilnih tkanina:

8451 10 00 - strojevi za suho (kemijsko) čišćenje

kg sl - - - - - - - - - - - -

- strojevi za sušenje: 8451 21 - - kapaciteta suhog rublja ne

većeg od 10 kg:

8451 21 10 - - - kapaciteta suhog rublja ne većeg od 6 kg

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8451 21 90 - - - kapaciteta suhog rublja većeg od 6 kg, ali manjeg od 10 kg

kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8451 29 00 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8451 30 - strojevi i preše za glačanje

(uključujući preše za termofi-ksiranje):

- - električno grijani, snage: 8451 30 10 - - - ne veće od 2.500 W kom sl - - - - - - - - - - - -

Page 40: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9804 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8451 30 30 - - - veće od 2.500 W kom sl - - - - - - - - - - - - 8451 30 80 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8451 40 00 - strojevi za pranje, bijeljenje

ili bojenjekg sl - - - - - - - - - - - -

8451 50 00 - strojevi za namatanje, odma-tanje, presavijanje, rezanje ili zupčasto narezivanje tekstilnih tkanina:

kg sl - - - - - - - - - - - -

8451 80 - ostali strojevi i uređaji: 8451 80 10 - - strojevi što ih se rabi u

proizvodnji linoleuma ili drugih podnih obloga za nanošenje paste na osnovnu tkaninu ili drugu podlogu

kg sl - - - - - - - - - - - -

8451 80 30 - - strojevi za apretiranje ili doradu

kg sl - - - - - - - - - - - -

8451 80 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8451 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8452 Strojevi za šivanje, osim

strojeva za prošivanje knjiga iz tarifnog broja 8440; po-kućstvo, postolja i poklopci posebno konstruirani za strojeve za šivanje; igle za strojeve za šivanje:

8452 10 - strojevi za šivanje vrsta što ih se rabi u kućanstvu:

- - strojevi za prošivanje zrnča-nim (štep) bodom, s glavom mase ne veće od 16 kg bez mo-tora ili 17 kg uključujući motor; glave strojeva za prošivanje zrnčanim (štep) bodom, mase ne veće od 16 kg bez motora ili 17 kg uključujući motor:

8452 10 11 - - - strojevi za šivanje po-jedinačne vrijednosti (ne uključujući postolja, stolove ili pokućstvo) veće od 65 €

kom 13 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8452 10 19 - - - ostali kom 13 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8452 10 90 - - ostali strojevi za šivanje i

ostale glave strojeva za šivanjekom 13 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- ostali strojevi za šivanje: 8452 21 00 - - automatski strojevi kom sl - - - - - - - - - - - - 8452 29 00 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8452 30 - igle za strojeve za šivanje: 8452 30 10 - - s jednostrano plosnatim

tijelom1000 kom

sl - - - - - - - - - - - -

8452 30 90 - - ostale 1000 kom

sl - - - - - - - - - - - -

8452 40 00 - pokućstvo, postolja i poklo-pci za strojeve za šivanje i njihovi dijelovi

kg sl - - - - - - - - - - - -

8452 90 00 - ostali dijelovi za strojeve za šivanje

kg sl - - - - - - - - - - - -

Page 41: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9805 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8453 Strojevi i uređaji za pripremu, štavljenje ili obradu sirovih ili štavljenih koža, proizvodnju ili popravak obuće ili drugih predmeta od sirove ili šta-vljene kože, osim strojeva za šivanje:

8453 10 00 - strojevi za pripremu, šta-vljenje ili obradu sirovih ili štavljenih koža

kg sl - - - - - - - - - - - -

8453 20 00 - strojevi za proizvodnju ili popravak obuće

kg sl - - - - - - - - - - - -

8453 80 00 - ostali strojevi kg sl - - - - - - - - - - - - 8453 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8454 Konvertori, lonci za lijevanje,

kalupi za ingote i strojevi za lijevanje, što ih se rabi u metalurgiji ili ljevaonicama kovina:

8454 10 00 - konvertori kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8454 20 00 - kalupi za ingote i lonci za

lijevanjekg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8454 30 - strojevi za lijevanje: 8454 30 10 - - strojevi za lijevanje pod

pritiskomkg sl - - - - - - - - - - - -

8454 30 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8454 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8455 Valjački stanovi i pruge za

kovine te valjci za njih:

8455 10 00 - valjački stanovi i pruge za cijevi

kg sl - - - - - - - - - - - -

- ostali valjački stanovi i pruge:

8455 21 00 - - za toplo ili kombinirano toplo i hladno valjanje

kg sl - - - - - - - - - - - -

8455 22 00 - - za hladno valjanje kg sl - - - - - - - - - - - - 8455 30 - valjci za valjačke stanove i

pruge:

8455 30 10 - - od lijevanog željeza kg sl - - - - - - - - - - - - - - od čelika kovanog u jedno-

dijelnom kalupu:

8455 30 31 - - - radni valjci za valjačke sta-nove za toplo valjanje; potporni valjci za valjačke stanove za toplo i hladno valjanje

kg sl - - - - - - - - - - - -

8455 30 39 - - - radni valjci za valjačke stanove za hladno valjanje

kg sl - - - - - - - - - - - -

8455 30 90 - - od lijevanog čelika kg sl - - - - - - - - - - - - 8455 90 00 - ostali dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8456 Alatni strojevi za obradu svih

vrsta materijala odvajanjem materijala, laserom ili drugim svjetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elek-troerozijom, elektrokemijskim postupkom, snopom elektrona, snopom iona ili mlazom plazme:

8456 10 00 - za obradu laserom, drugim svjetlosnim ili fotonskim snopom

kom sl - - - - - - - - - - - -

Page 42: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9806 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8456 20 00 - za obradu ultrazvukom kom sl - - - - - - - - - - - - 8456 30 - za obradu elektroerozijom: - - numerički upravljani: 8456 30 11 - - - za rezanje pomoću žice kom sl - - - - - - - - - - - - 8456 30 19 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8456 30 90 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8456 90 00 - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8457 Obradni centri, strojevi izra-

đeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom) i transfer strojevi sa više stani-ca, za obradu kovina:

8457 10 - obradni centri: 8457 10 10 - - vodoravni kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8457 10 90 - - ostali kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8457 20 00 - strojevi izrađeni na načelu

standardnih jedinica (s je-dnom stanicom)

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8457 30 - transferstrojevi s više sta-nica:

8457 30 10 - - numerički upravljani kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8457 30 90 - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8458 Tokarilice za obradu kovina

odvajanjem čestica (uključuju-ći centre za tokarenje):

- vodoravne tokarilice: 8458 11 - - numerički upravljane: 8458 11 20 - - - centri za tokarenje kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - automatske tokarilice: 8458 11 41 - - - - jednovretene kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8458 11 49 - - - - viševretene kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8458 11 80 - - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8458 19 - - ostale: 8458 19 20 - - - sa šiljcima (univerzalne

odnosno alatne)kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8458 19 40 - - - automatske tokarilice kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8458 19 80 - - - ostale kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostale tokarilice: 8458 91 - - numerički upravljane: 8458 91 20 - - - centri za tokarenje kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8458 91 80 - - - ostale kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8458 99 00 - - ostale kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8459 Alatni strojevi za obradu

kovina odvajanjem čestica (uključujući strojeve s radnim jedinicama na vodilicama): za bušenje, razvrtanje, gloda-nje, urezivanje i narezivanje navoja, osim tokarilica (uklju-čujući centre za tokarenje) iz tarifnog broja 8458:

8459 10 00 - strojevi s radnim jedinicama na vodilicama

kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- ostali strojevi za bušenje svrdlom:

8459 21 00 - - numerički upravljani kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8459 29 00 - - ostali: 8459 29 00 10 - - - koordinatni kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 43: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9807 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8459 29 00 90 - - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostali kombinirani strojevi

za bušenje i glodanje:

8459 31 00 - - numerički upravljani kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8459 39 00 - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8459 40 - ostali strojevi za razvrta-

vanje:

8459 40 10 - - numerički upravljani kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8459 40 90 - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - konzolne glodalice: 8459 51 00 - - numerički upravljane kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8459 59 00 - - ostale kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostale glodalice: 8459 61 - - numerički upravljane: 8459 61 10 - - - alatne glodalice kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8459 61 90 - - - ostale: 8459 61 90 10 - - - - portalne kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8459 61 90 90 - - - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8459 69 - - ostale: 8459 69 10 - - - alatne glodalice kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8459 69 90 - - - ostale: 8459 69 90 10 - - - - portalne kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8459 69 90 90 - - - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8459 70 00 - ostali strojevi za urezivanje

ili narezivanje navojakom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8460 Alatni strojevi za uklanjanje srha, oštrenje, brušenje, vlačno glačanje (honanje), glačanje brusnom prašinom (lepanje), poliranje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili sredstava za poliranje, osim strojeva za ozubljivanje rezanjem ili brušenjem ili za dovršavanje ozubljenja iz tarifnog broja 8461:

- strojevi za ravno brušenje, s točnošću udešavanja po bilo kojoj osi od najmanje 0,01 mm:

8460 11 00 - - numerički upravljani kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8460 19 00 - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostali strojevi za brušenje,

s točnošću udešavanja po bilo kojoj osi od najmanje 0,01 mm:

8460 21 - - numerički upravljani: - - - za brušenje valjkastih

površina:

8460 21 11 - - - - strojevi za unutarnje brušenje

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8460 21 15 - - - - za vanjsko brušenje bez šiljaka

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8460 21 19 - - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8460 21 90 - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8460 29 - - ostali: - - - za brušenje valjkastih

površina:

8460 29 11 - - - - za unutarnje brušenje: 8460 29 11 10 - - - - - za izradu dijelova

valjnih ležajakom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 44: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9808 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8460 29 11 90 - - - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8460 29 19 - - - - ostali: 8460 29 19 10 - - - - - za izradu dijelova

valjnih ležajakom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8460 29 19 20 - - - - - za izradu koljenastih vratila

kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8460 29 19 90 - - - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8460 29 90 - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - strojevi za oštrenje: 8460 31 00 - - numerički upravljani kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8460 39 00 - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8460 40 - strojevi za vlačno glačanje

(honanje) ili glačanje brusnom prašinom (lepanje):

8460 40 10 - - numerički upravljani kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8460 40 90 - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8460 90 - ostali: 8460 90 10 - - opremljeni mikrometarskim

sustavom namiještanja, s točno-šću udešavanja po bilo kojoj osi od najmanje 0,01 mm

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8460 90 90 - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8461 Alatni strojevi za blanjanje,

oblikovanje, žlijebljenje, provlačenje, ozubljivanje, brušenje ili završnu obradu zupčanika, piljenje, odsijeca-nje i drugi alatni strojevi za obradu kovina ili kermeta odvajanjem čestica, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

8461 20 00 - blanjalice ili strojevi za žlijebljenje

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8461 30 - strojevi za provlačenje: 8461 30 10 - - numerički upravljani kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8461 30 90 - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8461 40 - strojevi za ozubljivanje,

brušenje ili završnu obradu zupčanika:

- - strojevi za ozubljivanje (uključujući brušenjem):

- - - za izradu valjkastih (cilin-dričnih) zupčanika:

8461 40 11 - - - - numerički upravljani kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8461 40 19 - - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - za izradu ostalih zupčanika: 8461 40 31 - - - - numerički upravljani kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8461 40 39 - - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - strojevi za završnu obradu

zupčanika:

- - - opremljeni mikrometar-skim sustavom namještanja, s točnošću udešavanja po bilo kojoj osi od najmanje 0,01 mm:

8461 40 71 - - - - numerički upravljani kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8461 40 79 - - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8461 40 90 - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8461 50 - strojne pile ili strojevi za

odsijecanje:

- - strojne pile: 8461 50 11 - - - kružne pile kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 45: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9809 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8461 50 19 - - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8461 50 90 - - strojevi za odsijecanje kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8461 90 00 - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8462 Alatni strojevi (uključujući

preše) za obradu kovina slobodnim kovanjem ili kovanjem u ukovnju; alatni strojevi (uključujući preše) za obradu kovina savijanjem, presavijanjem, ravnanjem, rezanjem škarama, prosijeca-njem ili odsijecanjem; preše za obradu kovina ili kovinskih karbida, što nisu prethodno spomenuti:

8462 10 - strojevi za slobodno kovanje ili kovanje u ukovnju (uklju-čujući preše) i batovi:

8462 10 10 - - numerički upravljani kom sl - - - - - - - - - - - - 8462 10 90 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - strojevi za savijanje, presavi-

janje ili ravnanje (uključujući preše):

8462 21 - - numerički upravljani: 8462 21 10 - - - za obradu plosnatih

proizvodakom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8462 21 80 - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8462 29 - - ostali: 8462 29 10 - - - za obradu plosnatih

proizvodakom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - - ostali: 8462 29 91 - - - - hidraulični kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8462 29 98 - - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - strojne škare (uključujući

preše), osim škara kombini-ranih sa strojevima za prosi-jecanje:

8462 31 00 - - numerički upravljane kom sl - - - - - - - - - - - - 8462 39 - - ostale: 8462 39 10 - - - za obradu plosnatih

proizvodakom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - - ostale: 8462 39 91 - - - - hidraulične kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8462 39 99 - - - - ostale kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - strojevi za prosijecanje ili

odsijecanje (uključujući preše), uključujući strojeve za prosije-canje kombinirane sa strojnim škarama:

8462 41 - - numerički upravljani: 8462 41 10 - - - za obradu plosnatih

proizvodakom sl - - - - - - - - - - - -

8462 41 90 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8462 49 - - ostali: 8462 49 10 - - - za obradu plosnatih

proizvodakom sl - - - - - - - - - - - -

8462 49 90 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - ostali: 8462 91 - - hidraulične preše: 8462 91 10 - - - preše za oblikovanje

kovinskog praha srašćivanjem (sinteriranjem) i preše za balira-nje kovinske lomljevine

kom sl - - - - - - - - - - - -

Page 46: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9810 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

- - - ostale: 8462 91 50 - - - - numerički upravljane kom sl - - - - - - - - - - - - 8462 91 90 - - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8462 99 - - ostali: 8462 99 10 - - - preše za oblikovanje

kovinskog praha srašćivanjem (sinteriranjem) i preše za balira-nje kovinske lomljevine

kom sl - - - - - - - - - - - -

- - - ostali: 8462 99 50 - - - - numerički upravljani kom sl - - - - - - - - - - - - 8462 99 90 - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8463 Ostali alatni strojevi za

obradu ili preradu kovina ili kermeta bez odvajanja čestica:

8463 10 - strojevi za vučenje šipka, cijevi, profila, žice i sličnog:

8463 10 10 - - strojevi za vučenje žice kom sl - - - - - - - - - - - - 8463 10 90 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8463 20 00 - strojevi za izradu navoja

valjanjemkom sl - - - - - - - - - - - -

8463 30 00 - strojevi za obradu i preradu žice

kom sl - - - - - - - - - - - -

8463 90 00 - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8464 Alatni strojevi za obradu

kamena, keramike, betona, azbestnog cementa ili sličnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla:

8464 10 00 - strojne pile kom sl - - - - - - - - - - - - 8464 20 - strojevi za brušenje ili

poliranje:

- - za obradu stakla: 8464 20 11 - - - optičkog stakla kom sl - - - - - - - - - - - - 8464 20 19 - - - ostalog kg sl - - - - - - - - - - - - 8464 20 20 - - za obradu keramike kom sl - - - - - - - - - - - - 8464 20 95 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8464 90 - ostali: 8464 90 20 - - za obradu keramike kom sl - - - - - - - - - - - - 8464 90 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8465 Alatni strojevi (uključujući

strojeve za spajanje čavlima, žičanim spojnicama, lijeplje-njem ili na drugi način) za obradu drva, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili sličnih tvrdih materijala:

8465 10 - strojevi što mogu izvoditi različite obrade bez izmjene alata između tih obrada:

8465 10 10 - - s ručnim prijenosom izratka između svake obrade

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8465 10 90 - - s automatskim prijenosom izratka između svake obrade

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- ostali: 8465 91 - - strojne pile: 8465 91 10 - - - tračne kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8465 91 20 - - - kružne kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8465 91 90 - - - ostale kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8465 92 00 - - strojevi za blanjanje,

glodanje ili žljebljenjekom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Page 47: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9811 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8465 93 00 - - strojevi za brušenje, glača-nje ili poliranje

kom 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8465 94 00 - - strojevi za savijanje ili spajanje

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8465 95 00 - - strojevi za bušenje ili dubljenje

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8465 96 00 - - strojevi za cijepanje, reza-nje na slojeve ili ljuštenje

kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8465 99 - - ostali: 8465 99 10 - - - tokarilice kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8465 99 90 - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8466 Dijelovi i pribor pogodni

za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8456 do 8465, uključujući držače izradaka ili alata, samootvarajuće glave za narezivanje navoja, podione glave i druge posebne dodatne uređaje za alatne strojeve; držači alata za sve vrste alata za rad u ruci:

8466 10 - držači alata i samootvarajuće glave za narezivanje navoja:

- - držači alata: 8466 10 20 - - - stezni trnovi, stezne

čeljusti i stezne čahurekg sl - - - - - - - - - - - -

- - - ostali: 8466 10 31 - - - - za tokarilice kg sl - - - - - - - - - - - - 8466 10 38 - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8466 10 80 - - samootvarajuće glave za

narezivanje navojakg sl - - - - - - - - - - - -

8466 20 - držači izradaka: 8466 20 20 - - specijalne naprave za

posebne namjene; setovi stan-dardnih dijelova za specijalne naprave

kg sl - - - - - - - - - - - -

- - ostali: 8466 20 91 - - - za tokarilice kg sl - - - - - - - - - - - - 8466 20 98 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8466 30 00 - podione glave i drugi pose-

bni dodatni uređaji za alatne strojeve

kg sl - - - - - - - - - - - -

- ostali: 8466 91 - - za strojeve iz tarifnog broja

8464:

8466 91 20 - - - od lijevanog željeza ili lijevanog čelika

kg sl - - - - - - - - - - - -

8466 91 95 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8466 92 - - za strojeve iz tarifnog broja

8465:

8466 92 20 - - - od lijevanog željeza ili lijevanog čelika

kg sl - - - - - - - - - - - -

8466 92 80 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8466 93 00 - - za strojeve iz tarifnih

brojeva 8456 do 8461kg sl - - - - - - - - - - - -

8466 94 00 - - za strojeve iz tarifnog broja 8462 ili 8463

kg sl - - - - - - - - - - - -

Page 48: NARODNE NOVINE BROJ 124 – STRANICA 9765narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378714.pdfvanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta,

STRANICA 9812 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna oznaka Naziv

Jedin

ica m

jere

Osnovna stopa carine

Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

EU

EFTA CEFTA

Tursk

a

Islan

d

Norv

e ška

Švica

rska i

Li

hten

štajn

Alba

nija

Bosn

a i

Herc

egov

ina

Crna

Gor

a

Mak

edon

ija

Mold

ova

Srbi

ja

UNM

IK/

Koso

vo

8467 Pneumatski ili hidraulični alati ili alati s ugrađenim električnim ili neelektričnim motorom što ih se pri radu drži u ruci:

- pneumatski: 8467 11 - - rotacijski (uključujući

kombinirane rotacijsko-vibra-cijske):

8467 11 10 - - - za obradu kovina kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8467 11 90 - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8467 19 00 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - s ugrađenim električnim

motorom:

8467 21 - - sve vrste bušilica: 8467 21 10 - - - što mogu raditi bez

vanjskog izvora energijekom sl - - - - - - - - - - - -

- - - ostale: 8467 21 91 - - - - elektropneumatske kom sl - - - - - - - - - - - - 8467 21 99 - - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8467 22 - - pile: 8467 22 10 - - - lančane pile kom sl - - - - - - - - - - - - 8467 22 30 - - - kružne pile kom sl - - - - - - - - - - - - 8467 22 90 - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8467 29 - - ostali: 8467 29 10 - - - vrsta što ih se rabi za

obradu tekstilakg sl - - - - - - - - - - - -

- - - ostali: 8467 29 30 - - - - što mogu raditi bez

vanjskog izvora energijekom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

- - - - ostali: - - - - - brusilice i glačalice: 8467 29 51 - - - - - - kutne brusilice: 8467 29 51 10 - - - - - - - snage 1200 W ili

veće, ali ne veće od 2300 Wkom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8467 29 51 90 - - - - - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8467 29 53 - - - - - - tračne glačalice kom sl - - - - - - - - - - - - 8467 29 59 - - - - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8467 29 70 - - - - - blanje kom sl - - - - - - - - - - - - 8467 29 80 - - - - - škare za živicu i kosili-

ce za rubove travnjakakom sl - - - - - - - - - - - -

8467 29 90 - - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - ostali alati: 8467 81 00 - - lančane pile kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8467 89 00 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - dijelovi: 8467 91 00 - - lančanih pila kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8467 92 00 - - pneumatskih alata kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8467 99 00 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8468 Strojevi i aparati za lemljenje

i zavarivanje, uključujući i one što mogu rezati, osim strojeva iz tarifnog broja 8515; plinski strojevi i aparati za (autogeno) kaljenje površine:

8468 10 00 - ručni plamenici, plinski kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8468 20 00 - ostali plinski strojevi i

aparatikg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

8468 80 00 - ostali strojevi i aparati kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8468 90 00 - dijelovi kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl