of 2 /2
SaGråaM semLnara: Ciljevi seminara: 1aši seminari su visoko interaktivni i dizajnirani prema zakonitostima učenja odrasliK. .ombinaFija teorije praktičniK primjera testova radioniFa i vjeåbi. .oristimo se raznovrsnom i savremenom metodologijom rada: individualni i timski rad simulaFija situaFija igranje uloga studija slučajeva demonstraFija i slično. 0otivaFiju učesnika postiåemo uključivanjem njiKoviK ličniK primjera iz svakodnevnog åivota i rada. Prilagođavamo se grupi i pojedincu! Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara! .orLst ]a orJanL]acLMu: .orLst ]a uþesnLka: RasporeG semLnara: 0etoGoloJLMa raGa: .RPH MH QDPLMHQMHQ seminar: Predavači: Senaid Begić, dipl. oec Menadžer u zdravstvu – Top menadžment SHCE 3 Alen Buljubašić, GiSl SeGaJoJSViholoJ 5HJLVWUDFLMD XþHVQLND utorak 29.08.2017. srijeda 30.08.2017. četvrtak 31.08.2017. Baška Voda, 29. - 31.08.2017. godine HOTEL HORIZONT/GRAND HOTEL SLAVIA NAPREDNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM RADNOM OKRUŽENJU Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, tim liderima, sekretarima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, prodaju, finansije, zdravstvo, pravo i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih kompetencija i uspješnosti kako u profesionalnom, tako i privatnom životu. Razvoj naprednih poslovnih vještina u savremenom mradnom okruženju Određivanje prioriteta, adekvatno delegiranje i mupravljanje radnim zadacima Unapređenje kvalitete rada i organizacije poslovanja Podizanje interne i eksterne poslovne komunikacije mna viši nivo Povećanje produktivnosti i motivacije u ključnim mtrenutcima Usvajanje tehnika i alata za unapređenje memocionalne inteligencije na radnom mjestu Usavršavanje na ličnom i profesionalnom nivou uz mpraktične metode Kroz seminar učesnici će steći praktična znanja potrebna za uspješno snalaženje u savremenom radnom okruženju. Primjenom naučenog u svakodnevnim poslovnim aktivnostima rezultirat će eliminacijom nedostataka u performansama zaposlenih i povećanjem produktivnosti rada organizacije. Sticanjem i primjenom naprednih poslovnih vještina na radnom mjestu i u životu, rezultirat će izgradnjom i povećanjem samopouzdanja u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, što će dovesti do unapređenja profesionalnosti u radu i uspješnijeg snalaženja u problemskim i zahtjevnim situacijama. Otkrivanje kako Vam emocije mogu pomoći u izgradnji uspjeha u privatnom i poslovnom okruženju. Najvažnije poslovne vještine današnjice Organizacija poslovanja i pedantnost u radu Napredne vještine rukovođenja i delegiranja Uspješno rješavanje problema i stvaranje učinkovitog mtimskog rada Razvoj organizacijske kulture Etika i poslovni bonton Unapređenje interne i eksterne poslovne komunikacije Samostalnost, donošenje odluka i proaktivnost u rješavanju problema Efikasno upravljanje vremenom na radnom mjestu i mživotu Alati i tehnike za unapređenje međuljudskih odnosa Ključ uspjeha: Samopouzdanje (IQ + EQ) Personalni menadžment: Emocionalna inteligencija, mmotivacija, konflikti i stres Primjena tehnika i alata za razvoj ličnog i profesionalnog nivoa

NAPREDNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM RADNOM …kventum.ba/.../2017/06/Napredne-poslovne-vjestine-u... · NAPREDNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM RADNOM OKRUŽENJU Poslovnim ljudima

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of NAPREDNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM RADNOM...

Page 1: NAPREDNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM RADNOM …kventum.ba/.../2017/06/Napredne-poslovne-vjestine-u... · NAPREDNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM RADNOM OKRUŽENJU Poslovnim ljudima

Sa r a sem nara:

Ciljevi seminara:

aši seminari su visoko interaktivni i dizajnirani prema zakonitostima učenja odrasli . ombina ija teorije praktični primjera testova radioni a i vje bi.

oristimo se raznovrsnom i savremenom metodologijom rada: individualni i timski rad simula ija situa ija igranje uloga studija slučajeva demonstra ija i slično.

otiva iju učesnika posti emo uključivanjem nji ovi lični primjera iz svakodnevnog ivota i rada.

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

or st a or an ac u:

or st a u esn ka:

Raspore sem nara:

eto olo a ra a:

seminar:

Predavači: Senaid Begić, dipl. oecMenadžer u zdravstvu – Top menadžment SHCE 3

Alen Buljubašić, i l e a o iholo

utorak 29.08.2017. srijeda 30.08.2017. četvrtak 31.08.2017.

Baška Voda, 29. - 31.08.2017. godine HOTEL HORIZONT/GRAND HOTEL SLAVIA

NAPREDNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM RADNOM OKRUŽENJU

Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, tim liderima, sekretarima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, prodaju, finansije, zdravstvo, pravo i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih kompetencija i uspješnosti kako u profesionalnom, tako i privatnom životu.

Razvoj naprednih poslovnih vještina u savremenom mradnom okruženjuOdređivanje prioriteta, adekvatno delegiranje i mupravljanje radnim zadacimaUnapređenje kvalitete rada i organizacije poslovanja Podizanje interne i eksterne poslovne komunikacije mna viši nivoPovećanje produktivnosti i motivacije u ključnim mtrenutcimaUsvajanje tehnika i alata za unapređenje memocionalne inteligencije na radnom mjestuUsavršavanje na ličnom i profesionalnom nivou uz mpraktične metode

Kroz seminar učesnici će steći praktična znanja potrebna za uspješno snalaženje u savremenom radnom okruženju. Primjenom naučenog u svakodnevnim poslovnim aktivnostima rezultirat će eliminacijom nedostataka u performansama zaposlenih i povećanjem produktivnosti rada organizacije.

Sticanjem i primjenom naprednih poslovnih vještina na radnom mjestu i u životu, rezultirat će izgradnjom i povećanjem samopouzdanja u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, što će dovesti do unapređenja profesionalnosti u radu i uspješnijeg snalaženja u problemskim i zahtjevnim situacijama. Otkrivanje kako Vam emocije mogu pomoći u izgradnji uspjeha u privatnom i poslovnom okruženju.

Najvažnije poslovne vještine današnjiceOrganizacija poslovanja i pedantnost u raduNapredne vještine rukovođenja i delegiranjaUspješno rješavanje problema i stvaranje učinkovitogmtimskog rada Razvoj organizacijske kultureEtika i poslovni bontonUnapređenje interne i eksterne poslovne komunikacijeSamostalnost, donošenje odluka i proaktivnost urješavanju problemaEfikasno upravljanje vremenom na radnom mjestu imživotuAlati i tehnike za unapređenje međuljudskih odnosaKljuč uspjeha: Samopouzdanje (IQ + EQ)Personalni menadžment: Emocionalna inteligencija,mmotivacija, konflikti i stresPrimjena tehnika i alata za razvoj ličnog iprofesionalnog nivoa

Page 2: NAPREDNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM RADNOM …kventum.ba/.../2017/06/Napredne-poslovne-vjestine-u... · NAPREDNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM RADNOM OKRUŽENJU Poslovnim ljudima

Ukoliko se prijavite do 28.07.2017. mkotizacijamiznosim325,00mKMmsamPDV-om.Za prijave poslije 28.07.2017. kotizacija miznosim350,00mKMmsamPDV-om. U cijenu uključeno: Učešće na seminaru, nastavni materijali, dokumentacija u printanoj formi, Uvjerenje o usavršavanju, kao i piće osvježenja i kafe pauze. Prijavu na seminar možete izvršiti na način da popunite PRIJAVNI OBRAZAC i pošaljete na dole naznačeni e-mail ili fax ili prijavite se online preko naše web stranice. Plaćanje možete izvršiti putem:

Kotizacija seminara i načini prijave:

PRIJAVNI OBRAZAC

Baška Voda, 29. - 31.08.2017. godine HOTEL HORIZONT/GRAND HOTEL SLAVIA

Broj učesnika ograničen Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.

Prijave traju do 18.08.2017.

Rezervacija smještaja:

NAZIV ORGANIZACIJE

ULICA I BROJ

POŠTANSKI BROJ GRADTELEFONFAXEMAILID BROJ

Prezime i ime učesnika i radno mjesto

Soba(Zaokruži)

1/11.

Kontaktirajte nas za više informacija:

Ul. Tvornička br. 371 000 Sarajevo, BiHTel: + 387 33 621 268Fax: + 387 33 621 273 Mob: + 387 61 307 131E-mail: [email protected] Web: www.kventum.ba

MP

1/2

1/12. 1/2

1/13. 1/2

1/1 1/2

Potpis

4.

Datum:

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

PredračunaPo fakturi nakon izvršene usluge

Odobravamo popuste za 2 ili više učesnika.Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas.ID broj: 420331250003Banka: RAIFFEISEN BANK BiH Račun broj: 1610 0001 7553 0047

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u najljepšim hotelima u Baškoj Vodi "HOTEL HORIZONT/GRAND HOTEL SLAVIA", po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu 99,00 €1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu 69,00 €Boravišna taxa po osobi/danu 1,20 €

Hotelski bazeni otvorenog i zatvorenog tipa i fitnes centar uključeni u cijenu.

Na osnovu Vašeg prijavnog obrasca izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu. Troškove smještaja možete platiti putem predračuna ili po fakturi nakon izvršene usluge ili direktno na recepciji hotela.

HOTELI BAŠKA VODA 21320, Baška Voda, Hrvatska+385(0)21 604 555 / 604 999

[email protected] www.hoteli-baskavoda.hr

PDV BROJ

NAPREDNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM RADNOM OKRUŽENJU