NAPOMENE - fon.bg.ac.rs .or‘evi‡ Maja 2014/0821 A7 3,5 1,5 2 Alfred Adler 10 or‘evi‡ Natalija

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NAPOMENE - fon.bg.ac.rs .or‘evi‡ Maja 2014/0821 A7 3,5 1,5 2 Alfred Adler 10...

 • PRESEK POENA OSTVARENIH POENA SA VEŽBI I SA ESEJA

  NAPOMENE:

  GRUPA A1, A3 ima još jedan čas odbrane eseja, kada prisustvo nosi još jedan poen.

  GRUPA A2, A4 ima još jedan čas u sredu 24.12. kada brani eseje, i još jedan čas 27.12., koji su neke kolege odradile u sredu 3.12., oni koji nisu

  bili prisutni ili bi želeli da nadoknade do 2 poena, mogu doći u terminu subota 27.12. (radimo radne grupe)

  GRUPE A1, A2, A3, A4, A5 mogu nadoknaditi 2 poena na predavanjima u utorak 23.12. u 14h.

  GRUPE A6, A7, A8, A9, A10 I A11 mogu nadoknaditi 2 poena u terminima predavanja u sredu 27.12. kada se odrađuje sreda

  Sve kolege se mogu obratiti na mail koleginici Ani Nikodijević (nikodijevica@fon.bg.ac.rs) radi dobijanja instrukcija za popunjavanje anketi

  kojima je moguće nadomestiti poene koji nedostaju sa vežbi (do 2 poena, samo za one koji imaju neki poen sa vezbi). Ankete je neophodno

  vratiti popunjene do 15. januara da bi se mogle formirati konačne liste poena.

  Sve nejasnoće i pitanja pošaljite na mail kivana@fon.bg.ac.rs ili nikodijevica@fon.bg.ac.rs

  Ime i prezime Br. Indexa Grupa Vežbe(10) Vežba 1

  Vežba 2

  Vežba 3

  Vežba 4

  Vežba 5 Tema eseja

  Poeni esej (10)

  Agbaba Iva 2014/0524 A6 6,0 2 2,0 2 Mobing 10

  Aksentijević Sara 2014/0776 A6 4,0 2 2 Ana Frojd 10

  Aleksić Irena A1 2,0 2,0

  Aleksić Siniša 2014/0525 A6 2,0 2 Kurt Kofka 10

  Anđelković Jovana 2014/0205 A1 6,0 2 2,0 2

  Andrić Milica 2014/0173 A1 7,0 2 2,0 2 1 Milgramov eksperiment 10

  Andžić Sara 2014/0012 A1 9,0 2 2,0 2 2 1 fobije 10

  Anisijević Marija 2014/0831 A6 5,5 2 2,0 1,5

  Antić Aleksandar 2012/0163 -

  Antić Marko 2014/0042 A1 8,0 2,0 2 2 2 Vigotski

  Arsenijević Jelena 2012/257 stariji

  mailto:nikodijevica@fon.bg.ac.rs mailto:kivana@fon.bg.ac.rs mailto:nikodijevica@fon.bg.ac.rs

 • Arsenijević Nevena 2014/0768 A6 4,0 2 2,0 Psihodrama 10

  Arsenijević Uroš 2014/0733 A6 3,5 2 0,5 1 Ivan Pavlov 10

  Arsović Filip 2014/0379 A6 5,0 2 2,0 1 Eksperiment naučena bespomoćnost 10

  Aškrabić Tamara 2014/0393 A1 6,0 1 2,0 2 1 Afektivno vezivanje 10

  Atanasković Luka 2014/0736 A6 2,0 2 Solomon Aš 10

  Avramović Milan 2014/0640 A6 2,0 2 Erikson 10

  Babić Aleksandra 2014/0262 A1 5,0 2 2,0 1 Zimbardov eksperiment 10

  Babić Anđela 2014/0047 A1 9,0 2 2,0 2 2 1 Bine 10

  Bakić Milorad 2014/0531 A6 4,0 2 2 Kurt Kofka 10

  Balać Anja 2014/0826 A6 8,0 2 2,0 2 2 Fobije 10

  Baljak Luka 2014/0584 A6 6,0 2 2 2 Empatija 10

  Banduka Anđela 2014/0198 A1 5,0 2 2,0 1 Snovi 10

  Banjac Milica 2014/0137 -

  Basara Anja 2014/0134 A1 8,5 1,5 2,0 2 2 1 mobing 10

  Basarić Ana 2014/0783 A6 6,0 2 2,0 2

  Eksperiment sa očevicima saobraćajnih nezgoda 10

  Basarić Staša 2014/0828 A6 2,0 2,0

  Batinica Dušan 2014/0715 A6 6,0 2 2,0 2 Erikson 10

  Begunić Nemanja 2014/0178 A1 3,0 2,0 1 subliminalne poruke 10

  Bjeković Jovana 2014/0628 A6 6,0 2 2,0 2 Vilijem Džejms 10

  Blagojević Darko 2014/0014 A1 7,0 2 2,0 2 1 konformizam 10

  Blagojević Katarina 2013/0645 -

  Blažić Jelena 2014/0849 A7 - Stereotipi 10

  Bogavac Nemanja 2014/0847 -

  Bogdanović Jovan 2014/0520 A6 6,0 2 2,0 2 Vunt urediti strukturu

  Bogdanović Julija 2014/0268 A1 5,0 2 2,0 1 neverbalna komunikacija 10

  Bogdanović Nevena 2014/0706 A6 5,0 2 2,0 1 Spirman 10

  Bogdanović Stefana 2014/0066 A5 7,5 2,0 1,5 2,0 2,0 Ana Freud

 • Bogojević Marijana 2014/0755 A6 1,5 1,5 eksperiment sa pasivnim posmatračima događaja 10

  Bogojević Momčilo 2014/0555 A6 2,0 2,0

  Bojanić Nevena 2014/0142 A1 6,0 2 2,0 2

  Bojović Marija 2014/0596 A6 - Ivan Pavlov 10

  Bokić Marija 2014/0632 A6 4,0 2,0 2

  Boričić Nevena 2014/0020 A1 7,0 2 2,0 2 1 Meri Ejnsvort 10

  Borisavljević Ivana 2014/0235 A1 4,5 1,5 2,0 1 Karl Jung 10

  Božanić Ana 2014/0773 A6 6,0 2 2 2 Afektivno vezivanje 10

  Božić Jovana 2014/0757 A6 1,5 1,5 Džon Djui 10

  Božović Luka 2014/0366 A1 2,0 2,0

  Brajović Ivona 2014/0607 A6 - Opsesivno-kompulsivni poremećaj 10

  Branković Katarina 2014/0088 A5 6,0 2,0 2,0 2,0 Karen Hornaj

  Brkić Marina 2014/0713 A6 4,0 2 2,0 Džon Djui 10

  Brković Aleksa 2014/0819 A6 - Solomon Aš 10

  Bugarin Andrijana 2014/0035 A1 7,0 2 2,0 2 1 Alfred Adler 10

  Bugarski Tijana 2014/0105 A1 7,0 2 2,0 2 1 Meri Ejnsvort 10

  Burdžić Aleksandra 2014/0668 A6 6,0 2 2,0 2 Dilema zatvorenika 10

  Bursać Nataša 2014/0535 A6 6,0 2 2,0 2 Ego stanja

  doterati strukturu, nije odbranila

  Čabarkapa Jovana 2014/0517 A11 7,5 2 1,5 2 2

  Eksperiment samoobmane Kvatrona i Tverskog

  Čakarević Sofija 2014/0728 A11 6,0 2,0 2 2

  Ćalić Maja 2014/0670 A11 3,0 1,5 1,5 Introverzija

  Cerović Nikola 2014/0780 A11 - Slika o sebi

  Ćirić Andrijana 2014/0647 A11 5,0 1,5 1,5 2 Aktivno ucenje

  Ćirić Ivana 2014/0518 A11 5,0 1,5 1,5 2 Predrasude 10

 • Ćirić Kruna 2014/0653 A11 7,5 1,5 2,0 2 2 Autokineticki efekat

  Ćirić Snežana 2014/0188 A5 7,5 2,0 2,0 2,0 1,5 Altruizam

  Čolić Dejan 2014/0545 A11 4,5 1,5 1,0 2 Ekonomija zetona

  Čolović Jelena 2014/0905 A11 6,5 1 1,5 2 2 Granicni poremecaj licnosti

  Čolović Mladen 2014/0664 A11 6,5 1 1,5 2 2 Kognitivna disonanca

  Čorović Branislav 2014/0260 -

  Crnčević Petar 2014/0019 A5 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Rosenhanov eksperiment sa lažnim pacijentima 10

  Čubrak Katarina 2014/0532 A11 7,0 1,5 2,0 2 1,5 Bekhterev Vladimir

  Ćurčić Jana 2014/0718 A11 5,5 2,0 2 1,5 Bekhterev Vladimir

  Cvejić Nikola 2014/0619 A11 2,0 2 Rogers Carl

  Cvetanović Nataša 2014/0183 A5 6,0 2,0 2,0 2,0 Rosenhanov eksperiment sa lažnim pacijentima 10

  Cvetanović Nemanja 2014/0830 A11 3,5 2 1,5

  Cvetanović Petar 2014/0753 A11 7,0 1,5 2,0 1,5 2 Afektivno primovanje 10

  Cvetković Jovana 2014/0803 A11 7,0 2 1,0 2 2 Socijalna distanca

  Cvetković Miloš 2014/0248 A5 3,5 1,5 2,0

  Cvetković Natalija 2014/0675 A11 6,0 2 2 2 Piaget Jean

  Cvijović Jovana 2014/0103 A5 7,5 2,0 2,0 2,0 1,5 Sociometrijska anketa

  Cvijović Nikola 2014/0809 A11 - Kurt Levin

  Dabović Marija 2014/0694 A7 3,5 2 1,5 Karen Hornaj 10

  Damnjanović Darko 2014/0732 A7 2,0 2,0 Altruizam 10

  Dašić Aleksandar 2014/0125 A1 9,0 2 2,0 2 2 1 Ergonomija 10

  Demirović Marija 2014/0652 A7 4,0 2 2,0 Timbilding 10

  Denčić Aleksa 2014/0032 A1 7,0 2 2,0 2 1 stereotipi 10

  Denčić Jovana 2014/0147 A1 7,0 2 2,0 2 1 Emocionalno uslovljavanje 10

  Đerašević Andrija 2014/0194 A2 4,0 2 2,0

  Dilparić Srđan 2014/0696 2,0 2 Pigmalion efekat eksperiment 10

 • Dimić Biljana 2014/0651 A7 6,0 2 2,0 2 Fobije 10

  Dinić Slavica 2014/0085 A1 6,0 2 2,0 2

  Dobrić Zorica 2014/0793 A7 4,5 2 0,5 2 Skiner 10

  Dodić Ilija 2014/0740 A7 2,0 2 Karl Jung 10

  Đokić Dragica 2014/0618 A7 5,5 2 1,5 2 Bandura 10

  Đokić Marija 2014/0632 -

  Đoković Ivana 2014/0672 A7 4,0 2 2? 2 Milgramov eksperiment 10

  Đorđević Andrijana 2014/0547 A7 5,5 2 1,5 2 Erikson 10

  Đorđević Maja 2014