of 26 /26

NAMA AHLI KUMPULAN : WAN MOHD SHAFIQ BIN WAN HARUN 14DET08F1039 MOHD FAIRODZI BIN BAKROL

 • Author
  walter

 • View
  77

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NAMA AHLI KUMPULAN : WAN MOHD SHAFIQ BIN WAN HARUN 14DET08F1039 MOHD FAIRODZI BIN BAKROL 14DET08F2056 MOHD AZNAZRUL BIN YAHAYA 14PET09F1010 MUHAMMAD REDZA BIN ABU BAKAR 14PET10F1004 MOHD ZULHAIRI BIN ABD SABBAH 14PET10F1009. UNIT 7 :PEMASA DAN PEMBILANG. OBJEKTIF. - PowerPoint PPT Presentation

Text of NAMA AHLI KUMPULAN : WAN MOHD SHAFIQ BIN WAN HARUN 14DET08F1039 MOHD FAIRODZI BIN BAKROL

 • MENERANGKAN TENTANG SET SURUHAN PEMASA (TIMER) DAN PEMBILANG (COUNTER)

 • TIMER(TIM) dan COUNTER(CNT) adalah suruhan-suruhan yang memerlukan nombor TIM/CNT (N) dan nilai set (SV).Julat bagi nombor TIM/CNT adalah dari 000 hingga 511 manakala julat nilai set bagi TIM/CNT adalah 0000 hingga 9999Nombor-nombor TIM/CNT tidak boleh digunakan dua kali.apabila nombor telah digunakan sebagai penaktif (definer)contohnya nombor 000 untuk arahan TIM/CNT nombor tersebut tidak boleh digunakan semula.

 • Apabila sesuatu nombor telah ditakrifkan sebagai nombor TIM/CNT ianya boleh digunakan seberapa banyak yang dikehendaki sebagai pengendali operand dalam suruhan-suruhan lain selain daripada arahan TIMER atau COUNTER.

 • SIMBOLTIMNSV

 • Nombor-nombor pemasa (N) adalah diantara 000 hingga 015Nilai set(SV) adalah diantara 0000 hingga 9999Setiap nombor TIM/CNT boleh digunakan sebagai pentakrif(definer)hanya pada satu arahan TIMER atau COUNTER.

 • Timer diaktifkan apabila keadaan perlaksanaan (execution condition)adalah ON dan akan reset kepada nilai set(SV) apabila keadaan perlaksanaan (execution condition) adalah OFFNilai set (SV) bagi TIMER adalah nilai BCD diantara #0000 hingga #9999.sebagai contoh jikalau TIMER hendak disetkan kepada 5 saat maka nilai set (SV) adalah #0050.

 • ALAMATSURUHANOPERAND/DATA00000LD0000000001TIM000#005000002LDTIM 00000003OUT1000000004FUN 01

 • Apabila masukkan (LD 0000) adalah ON sesentuh pemasa akan diaktifkan selepas 5 saat seterusnya keluaran (OUT 10000) akan ON..

 • Apabila masukkan (LD 00000) ON pemasa (TIM 000) akan diaktifkan selepas 5 saat.seterusnya keluaran (OUT 10000) akan ON.manakala keluaran (OUT 10001)akan terus ON sebaik sahaja bekalan dibekalkan dan akan OFF selepas 5 saat.pemasa akan terus aktif selagi masukan 00000 berkeadaan ON..

 • ALAMATSURUHANOPERAND/DATA0000LD000000001TIM000#005000002LDTIM 00000003AND OUTTIM 00100004OUT1000000005LD1000100006TIM001#003000007OUT1000100008FUN 01

 • Apabila masukkan (LD 00000) ON pemasa (TIM 000) akan diaktifkan selepas 5 saat.seterusnya keluaran (OUT 10000) akan ON.selepas 3 saat keluaran (OUT 10000) ON pemasa (TIM 001) akan diaktifkan seterusnya keluaran (OUT 10000) akan OFF dan pemasa (TIM 001) akan OFF..Apabila arahan TIM 001 OFF sesentuh TIM 001 akan ON dan akan ON kan semula keluaran (OUT 10000)..Keluaran (OUT 10000)akan ON dan OFF berterusan sehinggalah masukkan (LD 00000)di OFF kan..

 • PEMBILANG (COUNTER CNT)

 • Nombor TIM/CNT boleh digunakan sebagai pentaktif(definer)hanya samaada pada pemasa atau pembilang.Nombor-nombor pembilang adalah dari julat 000 hingga 015Pembilang digunakan untuk mengira dengan kiraan menurun dari nilai set (SV) apabila keadaan perlaksanaan (execution condition)pada denyut kira(CP) berubah dari OFF ke ONNilai set (SV) adalah dari julat 0000 hingga 9999Pembilang akan reset dengan masukkan reset(R).

 • ALAMATSURUHANOPERAND/DATA00000LD0000000001LD0000100002CNT000#001000003LDCNT 00100004OUT1000000005FUN 01

 • Pembilang diset kepada kiraan 10.apabila masukkan (LD 00000) diberi denyut sebanyak sepuluh,pembilang akan diaktifkan dan seterusnya keluaran (OUT 10000)akan ON.Apabila reset (LD 00001),pembilang akan berada dalam keadaan asal.

 • Nombor pembilang tidak boleh sama dengan nombor pemasa kerana kedua-dua berkongsi kawasan data yang sama di dalam ingatan PLC.

 • Pembilang diset kepada kiraan 5.apabila masukkan (LD 00000) diberi denyut sebanyak lima pembilang akan diaktifkan dan seterusnya keluaran(OUT 10000)akan ONKetika keluaran (OUT 10000) ON TIM 001 akan diaktifkan selepas 3 saat dan seterusnya keluaran (OUT 10001)akan ON.Kedua-dua keluaran (OUT 10000)dan (OUT 10001)akan sentiasa ON sehinggalah reset (LD 00001)di ON kanReset akan mengembalikan pembilang kepada keadaan asal

 • Sekian dari kami.

  Assalamualaikum.

  *