of 502/502
1 Nakup knjižničnega gradiva s sredstvi občin ustanoviteljic in pogodbenic v letu 2019 - leposlovje 82 Književnost splošno. 1. ADIGA, Aravind Selection day / Aravind Adiga. - London : Picador, 2018. - 330 str. ; 20 cm ISBN 978-1-5098-8654-8 821.111(540)-311.2=111 COBISS.SI-ID 16338334 2. AHERN, Cecelia, 1981- Skok v ljubezen / Cecelia Ahern ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 327 str. ; 20 cm Prevod dela: How to fall in love. - Tiskano po naročilu ISBN 978-961-00-4154-2 (trda vezava) : 32,90 EUR ISBN 978-961-00-4155-9 (broš.) 821.111(417)-311.2 COBISS.SI-ID 299768832 3. AMALIETTI, Peter Enačba z več neznankami / Peter Amalietti. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (tiskano v EU). - 151 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kratke zgodbe) Povečani tisk. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 151 ISBN 978-961-7036-30-5 : 19 EUR 821.163.6-32

Nakup knjižničnega gradiva s sredstvi občin ustanoviteljic

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Nakup knjižničnega gradiva s sredstvi občin ustanoviteljic

obin ustanoviteljic in pogodbenic
v letu 2019 - leposlovje
82 Knjievnost splošno.
1. ADIGA, Aravind Selection day / Aravind Adiga. - London : Picador, 2018. - 330 str. ; 20 cm
ISBN 978-1-5098-8654-8
821.111(540)-311.2=111
COBISS.SI-ID 16338334
2. AHERN, Cecelia, 1981- Skok v ljubezen / Cecelia Ahern ; [prevedla Nea Ropret]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 327 str. ; 20 cm
Prevod dela: How to fall in love. - Tiskano po naroilu
ISBN 978-961-00-4154-2 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4155-9 (broš.)
COBISS.SI-ID 299768832
3. AMALIETTI, Peter Enaba z ve neznankami / Peter Amalietti. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (tiskano v EU). - 151 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kratke zgodbe)
Poveani tisk. - Tiskano po naroilu. - O avtorju: str. 151
ISBN 978-961-7036-30-5 : 19 EUR
COBISS.SI-ID 298815744
4. AMON, Bojan ivemu se vse zgodi / Bojan Amon. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2019. - 124 str. ; 20 cm
1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.
ISBN 978-961-94458-6-0 : 19,90 EUR
COBISS.SI-ID 299803648
5. ARDAGH, Philip Hinkova hiša. Telesa / Philip Ardagh ; ilustriral Mike Gordon ; [prevedla Nea Vilhelm]. - Jezero : Morfem, 2018. - 63 str. : ilustr. ; 20 cm
Prevod dela: Bodies. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-7034-51-6 : 19,90 Eur
COBISS.SI-ID 295405056
6. AUER, Margit, 1967- Šola maginih ivali. [Del 3], Tema! / Margit Auer ; z ilustracijami Nine Dulleck ; [prevod Aleksandra Ardali]. - Izola : Grlica, 2019. - 205 str. : ilustr. ; 22 cm
Prevod dela: Die Schule der magischen Tiere. Licht aus!. - Oznaka podrejenega dela
navedena na str. 2 in na hrbtu knj. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorici in
ilustratorki: str. [215]
COBISS.SI-ID 298311168
7. AVSENIK Nabergoj, Irena Esej na maturi 2020 : v svetu Cankarjeve dramatike : [Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Hlapci] / [avtorji Irena Avsenik Nabergoj, Janja Perko, Mihael Šorli]. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 240 str. : tabele ; 21 cm
3
Dodatek k nasl. na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 2.300 izv. - Bibliografija pri
posameznih poglavjih in v opombah na dnu str.
ISBN 978-961-6558-45-7 : 13,00 EUR
COBISS.SI-ID 298796544
8. BAJET, John John Baby shark : doo doo doo doo doo doo / art by John John Bajet. - London : Scholastic, 2019. - [23] str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-1-4071-9582-7
821.111-93-34=111
COBISS.SI-ID 26412600
9. BALLIN, Gabriella Medtem ko spiš / Gabriella Ballin ; [ilustrirala] Daniela Volpari ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 21 x 31 cm
Prevod dela: Quand tu dors ---. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane rke
ISBN 978-961-6976-88-6 : 21,70 EUR
COBISS.SI-ID 298892032
10. BALALORSKY Anti, Varja Lirski subjekt : rekonceptualizacija / Varja Balalorsky Anti. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zaloba ZRC, ZRC SAZU, 2019 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 304 str. ; 21 cm. - (Studia litteraria / Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, ISSN 1855-895X ; 25)
O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Iz recenzije Irene Novak Popov in Marcella Potocca na
sprednjem zavihku ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 281-292. - Kazalo. - Summary: The
lyrical subject : a reconceptualization
ISBN 978-961-05-0153-4 : 21 EUR
COBISS.SI-ID 298302464
11. BARDUGO, Leigh Vranja šesterica. Knj. 2, Pokvarjeno kraljestvo / Leigh Bardugo ; [prevedel Andrej Hiti Oinger ; zemljevid narisala Sanja Janša]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soa). - 543 str. : zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet)
Prevod dela: Crooked kingdom. - 500 izv.
ISBN 978-961-01-5426-6 : 38,99 EUR
COBISS.SI-ID 302587392
12. BARREAU, Nicolas Ljubezenska pisma z Montmartra / Nicolas Barreau ; [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 244 str. ; 20 cm
Prevod dela: Die Liebesbriefe von Montmartre. - Tiskano po naroilu
ISBN 978-961-00-4197-9 (trda vezava) : 26,90 EUR
ISBN 978-961-00-4198-6 (broš.)
13. BATI, Romana
V vsaki solzi en spomin / Romana Bati. - Ljubljana : Druina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm
500 izv.
5
BEGUSH, Irene Skrivnost v dvorcu / Irene Begush. - Ig : Kiroja, 2019. - 352 str. ; 22 cm. - (Zbirka Iz Indije z ljubeznijo ; knj. 2) (Daisy)
250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.
ISBN 978-961-94562-5-5 (trda vezava) : 33 EUR
ISBN 978-961-94562-6-2 (broš.) : 13 EUR
821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 302460928
15. BIEBER, Hartmut Medo Jaka doma / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd., 1. ponatis. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 20 cm
Ov. nasl. - Prevod dela: Bodobaer zu Hause. - Velike tiskane rke. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-233-504-5 : 9,90 EUR
COBISS.SI-ID 297385216
16. BIEBER, Hartmut Medo Jaka gre na kahlico / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd., 1. ponatis. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 17 cm
Ov. nasl. - Prevod dela: Bodobär geht aufs Klo. - Velike tiskane rke. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-00-1296-2 : 7,90 EUR
COBISS.SI-ID 297379328
17. BIEBER, Hartmut Medo Jaka gre v hribe / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd., 1. ponatis. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 20 cm
Ov. nasl. - Prevod dela: Bodobaer in den Bergen. - Velike tiskane rke. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-233-669-1 : 9,90 EUR
COBISS.SI-ID 297384960
18. BIEBER, Hartmut Medo Jaka na gradbišu / Hartmut Bieber ; [prevedla Nea Boi]. - 1. izd., 2. ponatis. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 20 cm
Prevod dela: Bodobaer auf der Baustelle. - Velike tiskane rke. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-233-985-2 : 9,90 EUR
COBISS.SI-ID 297383936
19. BIEBER, Hartmut Medo Jaka nakupuje / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd., 2. ponatis. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 20 cm
Ov. nasl. - Prevod dela: Bodobaer kauft ein. - Velike tiskane rke. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-233-505-2 : 9,90 EUR
COBISS.SI-ID 297383680
20. BIEBER, Hartmut Medo Jaka ne rabi ve dude / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd., 1. ponatis. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 17 cm
Ov. nasl. - Prevod dela: Bodobär braucht keinen Schnuller. - Velike tiskane rke. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-00-1294-8 : 7,90 EUR
BIEBER, Hartmut Medo Jaka praznuje boi / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd., 2. ponatis. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 20 cm
Prevod dela: Bodobaer feiert Weinachten. - 1.500 izv. - Ov. nasl. - Velike tiskane rke
ISBN 978-961-233-506-9 : 9,90 EUR
COBISS.SI-ID 297383424
22. BIEBER, Hartmut Medo Jaka se pozdravi / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd., 1. ponatis. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 17 cm
Ov. nasl. - Prevod dela: Bodobär wird gesund. - Velike tiskane rke. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-00-1297-9 : 7,90 EUR
COBISS.SI-ID 297380352
23. BIEBER, Hartmut Medo Jaka si sam umije zobe / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd., 1. ponatis. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 17 cm
Ov. nasl. - Prevod dela: Bodobär kann Zähne putzen. - Velike tiskane rke. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-00-1295-5 : 7,90 EUR
COBISS.SI-ID 297378816
24. BIEBER, Hartmut Medo Jaka v vrtcu / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd., 2. ponatis. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 20 cm
Prevod dela: Bodobaer im Kindergarten. - 2.000 izv. - Ov. nasl. - Velike tiskane rke
ISBN 978-961-233-670-7 : 9,90 EUR
COBISS.SI-ID 297384448
25. BLADE, Adam Lov na pošasti. Besnea poguba Krion / Adam Blade ; [ilustracije Steve Sims ; prevod Alja ater Rodošek]. - Ljubljana : Ramos, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 118 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti ; 48. Piratski kralj)
Prevod dela: Beast quest. Bloodboar the buried doom. - 400 izv.
ISBN 978-961-94577-6-4
COBISS.SI-ID 299710720
26. BLEŠEA potipanka. Divje ivali / [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 20 cm
Prevod dela: Touch and sparkle. Wild animals. - Ov. nasl. - 2.500 izv.
ISBN 978-961-01-5304-7 : 7,99 EUR
COBISS.SI-ID 296142848
27. BLEŠEA potipanka. ivalski mladiki / [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 19 cm
Prevod dela: Touch and sparkle. Baby animals. - Ov. nasl. - 2.500 izv.
ISBN 978-961-01-5305-4 : 7,99 EUR
COBISS.SI-ID 296146688
28. BLYTON, Enid Nagajivka Nika je rediteljica / Enid Blyton ; ilustrirala Kate Hindley ; [prevod Nea Vilhelm]. - 1. natis.
- Ljubljana : Karantanija, 2019 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 227 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Nagajivka Nika ; 3)
Prevod dela: The naughtiest girl is a monitor. - 800 izv. - ivljenje in delo Enid Blyton: str.
226-227
COBISS.SI-ID 301100032
29. BLYTON, Enid Skrivnih sedem. Dobro opravljeno, Skrivnih sedem! / Enid Blyton ; ilustriral Tony Ross ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2019 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 125 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Skrivnih sedem ; 3)
Prevod dela: The secret seven. Well done, secret seven. - 1.500 izv. - O avtorici: str. 124
ISBN 978-961-275-203-3 : 16,90 EUR
COBISS.SI-ID 298314240
30. BLYTON, Enid Skrivnih sedem. Pogumno naprej, Skrivnih sedem! / Enid Blyton ; ilustriral Tony Ross ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2019 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 135 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Skrivnih sedem ; 5)
Prevod dela: The secret seven. Go ahead, Secret Seven. - 800 izv. - O avtorici: str. 134
ISBN 978-961-275-216-3 : 16,90 EUR
COBISS.SI-ID 301995264
31. BONILLA, Rocio Bratec in sestrica / [besedilo in ilustracije] Rocio Bonilla ; [prevedla Veronika Rot]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva druba : Društvo Mohorjeva druba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - [24, 24] str. : ilustr. ; 28 cm
Prevod dela: Germans!. - 1.000 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Sestrica
COBISS.SI-ID 298046464
32. BÖRJLIND, Cilla Pomladna plima / Cilla in Rolf Börjlind ; prevod Vesna esnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Zaloba KMŠ, 2019. - 509 str. ; 22 cm
Prevod dela: Springfloden. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 20 cm
ISBN 978-961-7052-57-2 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7052-58-9 (broš.) : 15,99 EUR
821.113.6-312.4
33. BRAITHWAITE, Oyinkan My sister, the serial killer / Oyinkan Braithwaite. - London : Atlantic Books, 2019. - 226 str. ; 20 cm
Prvotno izšlo v Nigeriji kot e-knjiga z nasl.: Thicker than water
ISBN 978-1-78649-598-3 (pbk)
ISBN 978-1-78649-599-0 (e-book)
821.111(669.1)-312.4=111
COBISS.SI-ID 16992914
34. BROCKWAY, Connie Zapeljiva predaja / Connie Brockway ; [prevod Lidija Kreft]. - Ig : Kiroja, 2019. - 317 str. ; 22 cm. - (Zbirka Varuhi zlate vrtnice ; knj. 3) (Daisy)
Prevod dela: My surrender. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 21 cm. -
Poveani tisk
ISBN 978-961-94562-4-8 (broš.) : 14,99 EUR
821.111(73)-311.2
35. BRUCE, Emily
Oprosti : beseda, ki jo je vasih treba izrei / Emily Bruce ; [ilustracije Hannah Wood ; prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2018. - [10] str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Sorry
COBISS.SI-ID 294524672
36. BRYNDZA, Robert Smrtonosne skrivnosti : [triler] / Robert Bryndza ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 345 str. ; 20 cm
Prevod dela: Deadly secrets. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tiskano po naroilu
ISBN 978-961-00-4064-4 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4065-1 (broš.)
COBISS.SI-ID 298682112
37. BUCHWALD, Sabina Viktor in skrivnostna oala / Sabine Buchwald ; ilustracije Kristina Krhin. - 1. naklada. - Celovec : Mohorjeva, 2019 (Celovec : Mohorjeva). - 33 str. : ilustr. ; 31 cm
600 izv. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-7086-1041-2 : 22,00 EUR
COBISS.SI-ID 300431872
38. CADWALLADER, Jane Onkel Karl und die Pinguine / Jane Cadwallader ; [Deutsche Fassung von Barbara Sauser] ;
Illustrationen von Gustavo Mazali. - 1. Aufl. - Recanati : ELI, 2016. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 optini disk (Multi-ROM). - (Erste ELi Lektüren. Niveau 3. DAF A1.1)
COBISS.SI-ID 529341465
39. CANKAR, Ivan, 1876-1918 Podobe iz sanj / Ivan Cankar ; [spremna beseda Zlatko Reonja]. - 1. prenovljena izd. - Ljubljana : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 142 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasiki / Karantanija)
800 izv. - Ivan Cankar (1876-1918) ; O Cankarjevih Podobah iz sanj / Zlatko Reonja: str.
132-142
821.163.6.09Cankar I.
COBISS.SI-ID 295543296
40. CARTER, Chris, 1965- Na lovu za zlom / Chris Carter ; [prevedla Nea Kralj]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 408 str. ; 20 cm
Prevod dela: Hunting evil. - Tiskano po naroilu
ISBN 978-961-00-4150-4 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4151-1 (broš.)
41. CESTNIK, Branko Sonce Petovione : roman / Branko Cestnik. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva druba : Društvo Mohorjeva druba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 512 str. ; 22 cm
Zvd. na spojnih listih. - O avtorju na zadnjem zavihku šitnega ov. - 900 izv.
ISBN 978-961-278-471-3 : 35 EUR
42. COLLIER, Kelly
Štef in štafeta / [napisala in narisala] Kelly Collier ; prevod Tina Mahkota. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [40] str. : ilustr. ; 23 x 26 cm. - (Konj Štef)
Prevod dela: Team Steve. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-6994-55-2 : 21,99 EUR
COBISS.SI-ID 299313664
43. CORY, Charles Barney, 1857-1921 Grad Montezuma in druge nenavadne zgodbe / Charles B. Cory ; [prevod Brigita Vogrinec]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 151 str. : ilustr. ; 26 cm
Prevod dela: Montezuma's castle and other weird tales. - Poveani tisk. - Tiskano po naroilu
ISBN 978-961-246-223-9 : 39,90 EUR
44. CRANE, Stephen, 1871-1900 Tretja vijolica / Stephen Crane ; [prevod Matejka Krian]. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 200 str. ; 22 cm
Prevod dela: The third violet. - Poveani tisk. - Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naroilu. -
O avtorju na zadnji str. ov.
ISBN 978-961-7049-42-8 (trda vezava) : 28 EUR
ISBN 978-961-7049-43-5 (broš.) : 18 EUR
821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 299448064
45. CREECH, Sharon Reševanje Vinka / Sharon Creech ; [prevod Petra Julia Ujawe]. - Izola : Grlica, 2019. - 135 str. ; 22 cm
ISBN 978-961-244-303-0 : 17,95 EUR
46. CREECH, Sharon
Za dve luni hoda / Sharon Creech ; [prevod Ana Ambro Strle]. - Izola : Grlica, 2019. - 255 str. ; 22 cm
Prevod dela: Walk two moons. - 500 izv. - John Newbery Medal, 1995
ISBN 978-961-244-304-7 : 27,95 EUR
COBISS.SI-ID 299162624
47. IRKOVI, Olivera Ja, Pink Panter 2 : [arhondisa] / Olivera irkovi. - Beograd : O. irkovi, 2019. - 268 str. ; 20 cm
Dodatek k nasl. naveden na ov. - 10.000 izv. - O avtorici: str. [269]
ISBN 978-86-900918-0-5
COBISS.SI-ID 14261534
48. DELARGY, James [Petinpetdeset] 55 / James Delargy ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 382 str. ; 20 cm
Prevod dela: 55. - Tiskano po naroilu. - O avtorju: str. [383]
ISBN 978-961-00-4285-3 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4286-0 (broš.)
49. DONALDSON, Julia Zverjasec / Julia Donaldson ; ilustriral Axel Scheffler ; prepesnil Milan Dekleva. - 7. natis z dodanim DVD-jem. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Velike slikanice)
Prevod dela: The gruffalo. - Ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - O avtorici na zaetni str.
- - Zverjasec [Videoposnetek] / directed by Jakob Schuh & Max Lang ; based on the book The
gruffalo by Julia Donaldson & Axel Scheffler ; adapted by Julia Donaldson, Jakob Schuh &
Max Lang ; music composed by René Aubry ; prevod Nina Dekleva, Milan Dekleva ; reiser
[slovenske sinhronizacije] Jaša Jamnik. - 1 video DVD (27 min, 3 sek) : barve, zvok ; 12 cm.
- Sinhronizacija v slov. - Posneto 2009
ISBN 978-961-01-3395-7 : 19,95 EUR
Zverjašek / Julia Donaldson ; ilustriral Axel Scheffler ; prepesnil Milan Dekleva. - 6. natis z dodanim DVD-jem. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - [31] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Velike slikanice)
Prevod dela: The Gruffalo's child. - 2.000 izv.
- - Zverjašek [Videoposnetek] / directed by Johannes Weiland & Uwe Heidschötter ; based
on the book Gruffalo's child by Julia Donaldson & Axel Scheffler ; adapted by Julia
Donaldson, Johanna Stuttmann ; music composed by René Aubry ; prevod Nina Dekleva,
Milan Dekleva ; reiser [slovenske sinhronizacije] Jaša Jamnik. - 1 video DVD (26 min, 22
sek) : barve, zvok ; 12 cm. - Sinhronizacija v slov.
ISBN 978-961-01-3394-0 : 19,95 EUR
COBISS.SI-ID 295021824
51. DUPIN, Olivier, 1979- Blondinka, moj najboljši prijatelj / [zgodba Olivier Dupin ; ilustracije Monica Pierazzi Mitri ; prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Maleziji). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Kakšna polomija!)
Avtor naveden v kolofonu. - Prevod dela: Blondie my best friend. - 3.000 izv.
COBISS.SI-ID 299952128
52. DUPIN, Olivier, 1979- Cufek, moj najboljši prijatelj / [zgodba Olivier Dupin ; ilustracije Monica Pierazzi Mitri ; prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Maleziji). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Kakšna polomija!)
Avtor naveden v kolofonu. - Prevod dela: Teddy my best friend. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-7068-25-2 : EUR 3,99
53. DUPIN, Olivier, 1979-
Pikec, moj najboljši prijatelj / [zgodba Olivier Dupin ; ilustracije Monica Pierazzi Mitri ; prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Maleziji). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Kakšna polomija!)
Avtor naveden v kolofonu. - Prevod dela: Scally my best friend. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-7068-24-5 : EUR 3,99
COBISS.SI-ID 299951104
54. DUPIN, Olivier, 1979- Vrisk, moj najboljši prijatelj / [zgodba Olivier Dupin ; ilustracije Monica Pierazzi Mitri ; prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Maleziji). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Kakšna polomija!)
Avtor naveden v kolofonu. - Prevod dela: Geronimo my best friend. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-7068-26-9 : EUR 3,99
17
55. EDEN je svet : prironik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2018 : pregled knjine produkcije za mladino iz leta 2017 / [urednici Darja Lavreni Vrabec, Ida Mlakar rni]. - Ljubljana : Mestna knjinica, 2018 ([Celje] : Koštomaj). - 171 str. : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str. tudi: Pionirska - center za mladinsko knjievnost in knjiniarstvo. - 400
izv. - Kazala
56. ELSBERG, Marc
Gier : wie weit würdest du gehen? : Roman / Marc Elsberg. - 1. Aufl. - München : Blanvalet, 2019. - 444 str. ; 22 cm
ISBN 978-3-7645-0632-2
821.112.2(436)-312.4=112.2
COBISS.SI-ID 23503413
57. ERPE, Sandra Prtljaga / Sandra Erpe ; [ilustracija Urša Jerlah]. - 1. natis. - V Ljubljani : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 69 str. : ilustr. ; 22 cm
300 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-275-198-2 : 14,90 EUR
COBISS.SI-ID 296311296
58. ESEJ na maturi 2020 / Mateja Pezdirc Bartol ... [et al.] ; [slikovno gradivo Slikovni gledališki inštitut]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 188 str. : ilustr. ; 24 cm
Ilustr. na notr. str. ov. - 2.500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-01-5358-0 : 14,90 EUR
COBISS.SI-ID 299872256
59. FINN, A. J. The woman in the window / A. J. Finn. - 4th ed. - New York : Harper Collins Publishers, 2018. - 447 str. ; 20 cm
ISBN 978-0-00-823418-8 (broš.)
60. FITZEK, Sebastian Pacient : [psihološka srhljivka] / Sebastian Fitzek ; [prevedla Maruša Mugerli Lavreni]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 340 str. ; 20 cm
Prevod dela: Der Insasse. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tiskano po naroilu. - O avtorju:
str. [342]
ISBN 978-961-00-4174-0 (broš.)
COBISS.SI-ID 300084736
61. FORCE, Marie akanje na ljubezen / Marie Force ; prevod Maša Zupani. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Zaloba KMŠ, 2019. - 445 str. ; 22 cm. - (McCarthyjevi z otoka Gansett ; knj. 8)
Prevod dela: Waiting for love. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 19 cm
ISBN 978-961-7052-55-8 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-56-5 (broš.) : 13,99 EUR
821.111(73)-311.2
19
FORCE, Marie as za ljubezen / Marie Force ; prevod Maša Zupani. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Zaloba KMŠ, 2019. - 412 str. ; 22 cm. - (McCarthyjevi z otoka Gansett ; knj. 9)
Prevod dela: Time for love. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.
ISBN 978-961-7076-23-3 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7076-24-0 (broš.)
COBISS.SI-ID 97334017
63. FORŠEK, Bojan Veno ivljenje / Bojan Foršek. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (tiskano v EU). - 189 str. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenski roman)
Tiskano po naroilu
64. FRANCES, Michelle Sinova punca / Michelle Frances ; [prevod Matejka Krian]. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 430 str. ; 22 cm
Prevod dela: The girlfriend. - Tiskano po naroilu. - Broš. izd. meri 21 cm
ISBN 978-961-7049-50-3 (trda vezava) : 35 EUR
ISBN 978-961-7049-51-0 (broš.) : 25 EUR
821.111-312.4
COBISS.SI-ID 301593600
65. FREY, Jana Samo srena bi bila rada! : [v krempljih crystal metha] / Jana Frey ; [prevod Aleksandra Ardali]. - Izola : Grlica, 2019. - 180 str. ; 21 cm. - (Na robu)
Prevod dela: Lass mich glücklich sein!. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 700 izv. - O
avtorici: str. [182]
COBISS.SI-ID 298171136
66. FREY, Jana Svet za rešetkami / Jana Frey ; [prevod Aleksandra Ardali]. - Izola : Grlica, 2019. - 165 str. ; 21 cm. - (Na robu)
Prevod dela: Die vergitterte Welt. - 700 izv. - O avtorici: str. [167]
ISBN 978-961-244-300-9 : 19,75 EUR
COBISS.SI-ID 298171648
67. FRY, Stephen, 1957- Heroes : volume II of Mythos / Stephen Fry. - London : Michael Joseph, an imprint of Penguin Books, 2018. - XIII, 462 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 024-1380-37-5
821.14:398.22(38)=111
COBISS.SI-ID 4724424
68. GABORIAU, Émile, 1832-1873 Zloin v Orcivalu / Émile Gaboriau ; [prevod Matejka Krian]. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 347 str. ; 22 cm
Prevod dela: Le crime d'Orcival. - Tiskano po naroilu. - Broš. izd. meri 21 cm. - Poveani
tisk
ISBN 978-961-7049-35-0 (broš.) : 24 EUR
821.133.1-312.4
COBISS.SI-ID 298917376
69. GALE, Ciril Strip : zapiski o deveti umetnosti / Ciril Gale ; [fotografija Milena Rupar, Ciril Gale, Stane Sršen]. - 1.
natis. - Ljubljana : Klub devete umetnosti, 2019 (Ljubljana : Demat). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Trias)
150 izv. - Bibliografija: str. 88-93
ISBN 978-961-6072-10-6 : 25 EUR
COBISS.SI-ID 300637696
70. GAMS, Miša Knjina paberkovanja in odstiranja : zbirka knjinih recenzij : (2012-2018) / Miša Gams. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in zaloništvo, 2018. - 145 str. ; 21 cm. - (Frontier, ISSN 2630-1970 ; 131)
100 izv. - O avtorici: str. [147]
ISBN 978-961-7030-49-5 : 19,00 EUR
COBISS.SI-ID 95496705
71. GASKELL, Elizabeth Cleghorn Koa na resavi / Elizabeth Gaskell ; [prevod Darja Teran]. - Izola : Meander, 2019. - 142 str. ; 22 cm. - (Podobe ljubezni)
Prevod dela: The moorland cottage. - 300 izv.
ISBN 978-961-6951-79-1 : 26,00 EUR
COBISS.SI-ID 298797824
72. GEORGE, Bobby My first book of patterns / by Bobby & June George ; art by Boyoun Kim. - Reprinted. - London : Phaidon press, 2018. - 1 kartonka ([62] str.) : ilustr. ; 22 cm
COBISS.SI-ID 13230749
73. GILLINGHAM, Sara Boats are busy / [text and illustrations] Sara Gillingham. - Board Book ed. - London : Phaidon press, 2018. - 1 kartonka ([34] str.) : ilustr. ; 21 cm
Ov. nasl.
ISBN 978-0-7148-7671-9
087.5=111
COBISS.SI-ID 13231005
74. GIORDANO, Raphaëlle, 1974 Kupidova krila so iz papirja / Raphaëlle Giordano ; [prevedla Špela akelj]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 368 str. ; 20 cm
Prevod dela: Cupidon a des ailes en carton. - Tiskano po naroilu
ISBN 978-961-00-4282-2 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4283-9 (broš.)
COBISS.SI-ID 301709824
75. GIULIANI, Leone R. Dunaj klie / Leone R. Giuliani ; [prevod Vito Gaber]. - Izola : Meander, 2019. - 193 str. ; 22 cm
Prevod dela: Viena [!] calling. - Nasl. na ov.: Dunaj klie!. - 300 izv.
ISBN 978-961-6951-82-1 : 29 EUR
COBISS.SI-ID 298265600
76. GLUVI, Goran Gledališke igre / Goran Gluvi. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2019 ([Celje] : Grafika Gracer). - 261 str. ; 21 cm
100 izv. - Poveani tisk. - Vsebina: Argentinski tango ; Blejski grad ; Plakat ; Zaprti grobi
svet druine Mark
77. GOLOB, Tadej
Leninov park : [nedolnih ni ---] / Tadej Golob. - 1. ponatis. - Novo mesto : Goga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 477 str. ; 20 cm
Dodatek k nasl. na ov. - Na zadnji str. ov.: Drugi primer inšpektorja Tarasa Birse. - Tiskano
po naroilu
821.163.6-312.4
78. GORZA, Stanislav Samuel & Jeeny / Stanislav Gorza. - Slovenj Gradec : samozal., 2019. - 357 str. ; 21 cm
Nasl. v CIP-u: Samuel & Jenny. - 200 izv.
ISBN 978-961-290-170-7 : 24,90 EUR
COBISS.SI-ID 299517184
79. GOTZMANN, Gudrun Kreuz und quer durch Berlin / Gudrun Gotzmann ; [Illustrationen von Giovanni Da Re]. - 1. Aufl. - Recanati : Eli, cop. 2019. - 63 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD. - (Junge Eli Lektüren. Niveau 2)
Na ov.: Niveau 2, DAF A2
ISBN 978-88-536-2644-8
821.112.2-93-32=112.2
80. GRADIŠNIK, Branko, 1951-
Julij avgusta : strogo zaupno po Zakavkazju / Branko Gradišnik ; z risbami Cirila Horjaka - Horowitza. - 1. izd. - Maribor : Zaloba Pivec, 2018 ([Ljubljana] : Januš). - XLVII, 287 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Serija Strogo zaupno z Brankom)
1.000 izv.
COBISS.SI-ID 95537665
81. GRAY, Lisa, pisateljica Izginuli / Lisa Gray ; prevod Irma Kukovi. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Zaloba KMŠ, 2019. - 309 str. ; 22 cm
Prevod dela: Thin air. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.
ISBN 978-961-7076-25-7 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7076-26-4 (broš.)
COBISS.SI-ID 97334529
82. GRDI raek / [prevedla Mojca Miheli ; ilustracije Javier Inaraja]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Mini klasine pravljice)
Prevod dela: El patito feo. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-7068-34-4 : EUR 3,99
COBISS.SI-ID 300065280
83. GRISHAM, John Velika prevara / John Grisham ; [prevedla Ana Mestek]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 376 str. ; 20 cm
Prevod dela: The rooster bar. - Tiskano po naroilu. - Broš. izd. meri 19 cm
ISBN 978-961-00-4023-1 (broš.) : 12,90 EUR
821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 298181632
84. GUILLEMANT, Dominique Hurra, Ferien! / Dominique Guillemant ; Illustrationen de Alistar ; [deutsche Fassung von Barbara Sauser]. - Recanati : Eli, 2013. - 31 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 MULTI-ROM. - (Erste Eli-Lektüren. Niveau 1)
"Niveau 1, 100 Wörter, A0, Anfänger" -- > ov. - Prevod: Vive les vacances
ISBN 978-88-536-1480-3
821.133.1-93-32=112.2
COBISS.SI-ID 2022816
85. HAN, Jenny
Vsem fantom, ki sem jih kdaj ljubila / Jenny Han ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 314 str. ; 20 cm
Prevod dela: To all the boys I've loved before. - Tiskano po naroilu. - Broš. izd. meri 19 cm
ISBN 978-961-00-4093-4 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4094-1 (broš.) : 10,90 EUR
821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 298955776
86. HANNAH, Sophie, 1971- Skrivnost treh etrtin : novi primer Hercula Poirota / Sophie Hannah ; [prevedla Jerca Kos]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soa). - 367 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)
Prevod dela: The mistery of three quarters. - Na nasl. str. naveden tudi zalonik izvirne izd.:
Agatha Christie. - 800 izv.
ISBN 978-961-01-5452-5 : 32,99 EUR
COBISS.SI-ID 299903744
87. HARKNESS, Deborah E., 1965- A discovery of witches / Deborah Harkness. - London : Headline, 2018. - 690 str. ; 20 cm
ISBN 978-1-4722-5823-6 (B-format)
ISBN 978-1-4722-5824-3 (A-format)
821.111(73)-312.9=111
COBISS.SI-ID 9084834
88. HARRINGTON, Anna Oarljivcu po okusu : 3. knjiga iz serije Carlislovi / Anna Harrington ; [prevedla Nea Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soa). - 346 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)
Prevod dela: As the devil dares. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Tretji del serije Carlislovi. -
1.000 izv. - Poveani tisk
ISBN 978-961-01-5457-0 : 32,99 EUR
COBISS.SI-ID 300814848
89. HART, Owen Bolj, kot sijejo zvezde na nebu / Owen Hart ; [ilustracije] Sean Julian ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - [27] str. : ilustr. ; 29 cm
Prevod dela: I love you brighter than the stars. - 1.000 izv. - Velike tiskane rke
ISBN 978-961-00-4059-0 : 19,90 EUR
COBISS.SI-ID 298580224
90. HEATH, Lorraine Lahkoivi vojvoda / Lorraine Heath ; prevod Branka Šnek Oset. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Zaloba KMŠ, 2019. - 300 str. ; 22 cm
Prevod dela: When the duke was wicked. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd.
meri 19 cm
ISBN 978-961-7052-78-7 (broš.) : 12,99 EUR
821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 96623873
91. HEATH, Lorraine Veni spomin / Lorraine Heath ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Zaloba KMŠ, 2019. - 386 str. ; 22 cm
Prevod dela: Always to remember. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 19
cm
ISBN 978-961-7052-54-1 (broš.) : 12,99 EUR
821.111(73)-311.2
92. HEYMANS, Adrienne Slonek Tonek / [besedilo Adrienne Heymans ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Maleziji). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 15 cm
Avtorica navedena v kolofonu. - Prevod dela: Tembo, the elephant. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-7037-87-6 : EUR 2,50
COBISS.SI-ID 296792320
93. HILL, Grace Livingston Dekle iz Montane / Grace Livingston Hill ; [prevod Maruša Brai]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019- (Šmarješke Toplice : Stella). - Zv. <1-> ; 21 cm
Prevod dela: The girl from Montana. - Tiskano po naroilu. - Poveani tisk
Dosedanja vsebina:
ISBN 978-961-246-227-7 (zv. 1) : 37,90 EUR
94. HILL, Grace Livingston Maryjina skrivnost / Grace Livingston Hill ; [prevod Maruša Brai]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 163 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: The mystery of Mary. - Tiskano po naroilu. - Poveani tisk
ISBN 978-961-246-226-0 : 38,90 EUR
COBISS.SI-ID 302908672
95. HILL, Grace Livingston Osvoboditev tete Crete / Grace Livingston Hill ; [prevod Brigita Vogrinec ; ilustracije Clara E. Atwood]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 137 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Aunt Crete's emancipation. - Tiskano po naroilu
ISBN 978-961-246-200-0 : 37,90 EUR
COBISS.SI-ID 302125568
96. HORVAT, Maja, 1983- Usodna modrina / Maja Horvat. - 1. izd., 1. natis. - Hrastnik : Dobri skupaj, raunalništvo, vedeevanje in zaloništvo, 2018- (natisnjeno v Sloveniji). - Zv. <1-> ; 22 cm
200 izv. - Poveani tisk
ISBN 978-961-94546-0-2 (zv. 1) : 23 EUR
821.163.6-311.2
29
HRUŠKA debeluška : najlepše pesmice za naše malke / [izbor pesmi David Tasi ; spremno besedilo Kaja Jošt ; ilustracije Jure Kralj in Urška Lota Tasi]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soa). - 101 str. : ilustr. ; 22 cm
Velike tiskane rke. - 800 izv.
ISBN 978-961-275-157-9 : 14,90 EUR
98. IVANOVI, Bojana [Petnajst]
15 kil nesree / Bojana Ivanovi. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2018 ([Dob] : Grafika 3000). - 212 str. : fotogr. ; 19 cm
500 izv.
COBISS.SI-ID 294525952
99. JACOBSEN, Roy Nevidni / Roy Jacobsen ; iz norvešine prevedel Darko uden. - 1. izd. - Ljubljana : V.B.Z., 2019 (Begunje : Cicero). - 202 str. ; 21 cm. - (Zbirka Tridvaena ; knj. 12)
Prevod dela: De usynlige. - 500 izv. - O avtorju: str. 201-202
ISBN 978-961-7083-00-2 : 27,90 EUR
COBISS.SI-ID 301120000
100. JAY, Alison Iskanje verajšnjega dne / Alison Jay ; [prevedla Aleša Koncut]. - Jezero : Morfemplus, 2018 ([natisnjeno v Maleziji]). - [36] str. : ilustr. ; 25 cm
Prevod dela: Looking for yesterday. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih
COBISS.SI-ID 293310976
101. JAZ sem sneak / [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 16 cm
Prevod dela: I'm just a little snowman. - 2.500 izv.
ISBN 978-961-01-4981-1 : 6,95 EUR
102. JAZBINŠEK, Ernest Luke : roman / Ernest Jazbinšek. - Ljubljana : samozal. E. Jazbinšek, 2019- . - Zv. <1-> ; 24 cm
Dosedanja vsebina:
Del 1 . - 2019 (Grosuplje : Repov). - 319 str. : avtorj. sl. - 300 izv. - Lukeu na pot / Anita
Leskovec: str. 5-6. - Ocena romana "Luke" / Andreja Tkalec: str. 7-8. - O avtorju: str. 316
ISBN 978-961-94372-1-6 (zv. 1) : 28,50 EUR
821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 299343104
103. JEREB, Andrejka Votek na platnu / Andrejka Jereb ; [prevod v italijanšino David Bandelj]. - Idrija : Bogataj, 2018 (Idrija : ABC Merkur). - 95 str. : ilustr. ; 21 cm
Besedilo v slov., tri pesmi prevedene v it. - 300 izv. - Andreja Jereb - Votek na platnu / Joe
Jane: str. 91-93. - O avtorici na sprednjem šitnem zavihku ov.
ISBN 978-961-6035-68-2 : 15 EUR
104. JERGOVI, Miljenko, 1966- Maka, ovjek, pas / Miljenko Jergovi. - Zapreši : Fraktura, 2019. - 238 str. ; 22 cm. - (Djela Miljenka Jergovia ; knj. 6)
O avtorju: str. 237-238
105. JESENOVEC, Ana, 1960-
Knjievnost na maturi 2020 : [maturitetno gradivo kot pripomoek zahtevanih znanj po katalogu] / Ana Jesenovec, Jaka Lenardi. - [Posodobljena izd.]. - Mengeš : Ico, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 292 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Prironiki / Ico ; št. 80)
Dodatek k nasl. naveden na ov. - Podatek o izd. na ov. - Bibliografija: str. 291-292
ISBN 978-961-6868-95-2 : 17,10 EUR
106. JOEF-Beg, Joica Razvijanje kljunih zmonosti pri pouku knjievnosti v gimnaziji / Joica Joef Beg ; [prevod povzetka Marjana Poganik]. - Ljubljana : Zveza društev Slavistino društvo Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 278 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka Slavistina knjinica / Slavistino društvo Slovenije, ISSN 2670-4447 ; 20)
250 izv. - O avtorici: str. [279]. - Bibliografija: str. 249-259. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6715-26-3 : 13 EUR
107. JUSTINEK, Terezija Porono darilo / Terezija Justinek. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 207 str. ; 22 cm
Tiskano po naroilu. - Broš. izd. meri 21 cm. - Poveani tisk
ISBN 978-961-7049-31-2 (broš.) : 20 EUR
821.163.6-311.2
Tiskano po naroilu. - Broš. izd. meri 21 cm
ISBN 978-961-7049-48-0 (trda vezava) : 32,00 EUR
ISBN 978-961-7049-49-7 (broš.) : 22,00 EUR
821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 301583360
109. KANG, Byoung Yoong Sodobna korejska knjievnost / Kang Byoung Yoong ; [prevajanje Klara Graši ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena zaloba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 156 str. : ilustr. ; 24 cm
O avtorju na zadnji str. ov. - Lat. in kor. pisava. - 200 izv. - Bibliografija: str.150-156
ISBN 978-961-06-0257-6 : 14,90 EUR
COBISS.SI-ID 302099968
110. KARLIN, Alma M. Dedii lui : prva pesniška zbirka Alme M. Karlin / uredila in spremno besedo napisala Jerneja Jezernik ; prevedla Boštjan Dvoák in Jerneja Jezernik. - 1. izd. - Ljubljana : Zaloništvo J. Jezernik, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 127 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Z Almo v svet ; 7)
250 izv. - Letnica izida v CIP-u. - Alma M. Karlin in --- prva pesniška zbirka "Dedii lui" /
Jerneja Jezernik: str. 123-127
821.112.2-1
Domovina / Boris Karlovšek. - 1. naklada. - Celje : [samozal.] B. Karlovšek, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 305 str. ; 21 cm
"3. knj. trilogije o korupciji v Sloveniji" --> na sprednji str. ov. - 150 izv., sprotni tisk
ISBN 978-961-283-668-9 : 16,60 EUR
COBISS.SI-ID 285176576
112. KARLOVŠEK, Igor Ognjeno pleme. [2], V ujetništvu / Igor Karlovšek ; [ilustracije Marina Gabor ; spremna beseda Miha Pohar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domalah : Miš, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soa). - 255 str. : ilistr. ; 21 cm. - (Zbirka Ognjeno pleme)
650 izv. - Oznaka podrejenega dela navedena na hrbtu. - as in prostor Ognjenega plemena /
Miha Pohar: str. 251-255. - Zvd. na spojnih listih
ISBN 978-961-272-367-5 : 28,95 EUR
Prevod dela: Sodininkas Florencijus. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-7047-40-0 : 19,90 EUR
114. KAY, Adam
This is going to hurt : secret diaries of a junior doctor / Adam Kay. - Paperback ed. with extra material. - London : Picador, 2018. - XIX, 279 str. ; 20 cm
ISBN 978-1-5098-5863-7
821.111-94=111
COBISS.SI-ID 16880180
115. KELLER, Gottfried Obleka naredi loveka / Gottfried Keller ; iz nemšine prevedla Ana Grmek. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 90 str. ; 17 cm. - (Zbirka Kofetek ; 9)
Prevod dela: Kleider machen Leute. - 300 izv. - Poveani tisk
ISBN 978-961-7022-33-9 : 14,95 EUR
COBISS.SI-ID 301774848
116. KEPNES, Caroline You / Caroline Kepnes. - London : Simon & Schuster, 2018. - 424 str. ; 20 cm
ISBN 978-1-4711-7402-5 (broš.)
ISBN 978-1-4711-3738-9 (e-knjiga)
COBISS.SI-ID 16967058
117. KERE, Ivo Mahnieva estetika in literarna kritika / Ivo Kere ; [avtor spremne besede Toma Simi]. - Gorica : Goriška Mohorjeva druba, 2019 (Gorica : Grafica Goriziana). - 238 str. : portret ; 21 cm
Mesto Antona Mahnia v slovenski kulturni zgodovini / Toma Simi: str. 226-238. -
Bibliografija: str. 216-224
35
KEZELE, Adrian Predrag Duša Stare Evrope / Adrian P. Kezele ; [prevedla Tadeja L. Zupan]. - 1. natis. - Ljubljana : Chiara, 2019 ([Breice] : Primus digitalni tisk). - 337 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm
Prevod dela: Duša stare Europe. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 500 izv. - O avtorju:
str. 337 in na zadnjem zavihku ov. - "Doivimo ga lahko kot samostojno knjigo ali kot
nadaljevanje knjige Vrnitev Boginje." --> ov.
ISBN 978-961-7060-10-2 : 23,00 EUR
COBISS.SI-ID 300817920
119. KING, Stephen, 1947- Pet sematary / Stephen King. - Paperback ed. - London : Hodder, 2019. - XIV, 465 str. ; 18 cm
ISBN 978-1-529-37830-6 (A format)
ISBN 978-1-529-37831-3 (B format)
821.111(73)-311.2=111
COBISS.SI-ID 13245341
120. KINNEY, Jeff Dnevnik prijaznega mulca. Dnevnik Nejca Svetka / Jeff Kinney ; [prevod Matej Frece]. - Izola : Grlica, 2019. - 217 str. : ilustr. ; 22 cm
Prevod dela: Rowley Jefferson's journal. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-244-308-5 (trda vezava) : 17,95 EUR
ISBN 978-961-244-309-2 (broš.)
COBISS.SI-ID 299212032
121. KINSELLA, Sophie Moje ne tako popolno ivljenje / Sophie Kinsella ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 398 str. ; 20 cm
Prevod dela: My not so perfect life. - Tiskano po naroilu. - O avtorici: str. [399]. - Broš. izd.
meri 19 cm
ISBN 978-961-00-4019-4 (broš.) : 12,90 EUR
821.111-311.2
COBISS.SI-ID 298083584
122. KINSELLA, Sophie Strastna zapravljivka prihiti na pomo / Sophie Kinsella ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 336 str. ; 20 cm
Prevod dela: Shopacholic to the rescue. - Tiskano po naroilu. - O avtorici: str. [341]. - Broš.
izd. meri 19 cm
ISBN 978-961-00-4097-2 (broš.) : 12,90 EUR
821.111-311.2
123. KLAVAR, Neka Škrbabober / Neka Klavar ; ilustrirala Evgenija Jarc. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva druba : Društvo Mohorjeva druba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm
Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-278-413-3. - ISBN 978-961-278-370-9! : 19,50 EUR
821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 296816128
124. KLEMENC, Sreko, 1934- Ko vas še ni bilo : avtobiografski roman / Sreko F. Klemenc ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Breice : Primus, 2019- ([Breice] : Primus digitalni tisk). - Zv. <1-> ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)
Tiskano po naroilu. - Duh asa nas vedno ujame / Aleš Tacer: str. 179-180, zv. 1. -
Dosedanja vsebina: Del 1. - 2019. - 180 str.
ISBN 978-961-7033-74-8 (zv. 1) : 22 EUR
ISBN 978-961-7033-75-5 (zv. 2)
929Klemenc S.
COBISS.SI-ID 298901504
125. KMETI, Vid Fünfek ma vas rad - pa pohano tudi / Vid Kmeti ; [spremna beseda Franc Trek ; fotografije osebni
arhiv avtorja]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in zaloništvo, 2019. - 217 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Frontier. Proza, ISSN 2630-1970 ; 138)
100 izv. - ivljenje je poen balon / Franc Trek: str. 215-217
ISBN 978-961-7030-58-7 : 19 EUR
COBISS.SI-ID 96431105
126. KMETIJA / [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Kdo se oglaša?)
Prevod dela: The farm. - Ov. nasl. - 3.000 izv. - Kartonka je opremljena z gumbi za zvone
efekte
127. KOLMANI, Karolina
Novele / Karolina Kolmani ; [spremna beseda Cvetka Hedet Tóth ; fotografije osebni arhiv Karoline Kolmani]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2019. - 157 str. : fotogr., sl. avtorice ; 22 cm. - (Frontier. Proza, ISSN 2630-1970 ; 141)
250 izv. trda izd., 100 izv. broš. izd. - O avtorici: str. 107-108. - Katarina Kolmani :
fotobiografija: str. 113-157. - Bibliografija: str. 109-111
ISBN 978-961-6620-50-5 (trda vezava) : 24,00 EUR
ISBN 978-961-6620-51-2 (mehka vezava) : 19,00 EUR
821.163.6-32
821.163.6-2
821.163.6.09Kolmani K.
COBISS.SI-ID 96889089
128. KONC Ambroi, Alenka Z uganko v slovenski svet / Alenka Konc Ambroi ; ilustrirala Natalia Berezina. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva druba : Društvo Mohorjeva druba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 110 str. : ilustr. ; 21 cm
600 izv. - Bibliografija: str. 110
ISBN 978-961-278-423-2 : 23,50 EUR
COBISS.SI-ID 298052864
129. KRALJI, Helena Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka / Helena Kralji ; ilustrirala Polona Lovšin. - Jezero : Morfemplus, 2019 (tiskano v Sloveniji). - [34] str. : ilustr. ; 29 cm
Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - Jabolka so najboljša, še posebej, e zorijo v slikanici! /
Igor Saksida: str. [1]
ISBN 978-961-7034-82-0 : 21,90 EUR
Pravi zaklad / Helena Kralji ; [ilustrirala] Mateja Korbar Šimi. - Jezero : Morfemplus, 2019 (Tiskano v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm
Ilustr. na spojnih listih. - Poišimo zaklad / Igor Saksida: str. [1]. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-7034-97-4 : 19,90 Eur
39
131. KRAMOLC, Aleš Vozim skozi ivljenje / Aleš Kramolc ; zapisala, [ilustracije v knjigi] Petra Škarja. - 1. izd. - Trbovlje : 5KA, Katapult, 2019 ([Dob] : Grafika 3000). - 192 str. : ilustr. ; 21 cm
Tiskano po naroilu. - Nasveti staršem / Sanja Kranjc: str. 180-186
ISBN 978-961-94500-2-4 : 23,00 EUR
132. KRANJAC, Alenka, 1972-
Mara : vilinska kraljina / Alenka Kranjac. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (Ljubljana : Primitus). - 169 str. ; 21 cm. - (Zbirka ira ara / Amalietti & Amalietti)
Poveani tisk. - Tiskano po naroilu
ISBN 978-961-7036-29-9 : 19 EUR
COBISS.SI-ID 298671616
133. KRIAJ, Fanika Rojstvo metulja / Fanika Kriaj. - 1. izd. - Strahinj : samozal., 2019. - 74 str. ; 21 cm
Poveani tisk. - 300 izv. - Predgovor / Simon Hamuli: str. 8-10. - O avtorici: str. 73
ISBN 978-961-94659-0-5 : 15 EUR
COBISS.SI-ID 299102976
134. KROŠELJ, Breda Nasmehi in kamni : lirika 1999-2003 / Breda Krošelj. - Ljubljana : Ekslibris, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 83 str. ; 19 cm
75 izv.
135. LAGERCRANTZ, David
Dekle, ki je ivelo dvakrat : nadaljevanje trilogije Millennium Stiega Larssona / David Lagercrantz ; [prevedla Danni Straar]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 400 str. ; 20 cm. - (Millennium / David Lagercrantz ; 6)
Prevod dela: Hon som måste dö. - Tiskano po naroilu
ISBN 978-961-00-4241-9 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4242-6 (broš.)
COBISS.SI-ID 301115904
136. LANDY, Derek Kostja Veselko. Igra z ognjem / Derek Landy ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 294 str. : ilustr. ; 20 cm
Prevod dela: Skulduggery Pleasant. Playing with fire. - "... druga v seriji knjig Kostja Veselka
..." --> sprednja notr. str. ov. - O avtorju in delu na notr. str. ov. - 800 izv.
ISBN 978-961-241-939-4 : 17,90 EUR
COBISS.SI-ID 283550464
137. LANG, Suzanne Tena opica / Suzanne Lang ; ilustriral Max Lang ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [30] str. : ilustr. ; 27 cm
Prevod dela: Grumpy monkey. - 600 izv.
ISBN 978-961-6976-87-9 : 21,70 EUR
LAVRI, Maja, ekonomistka Vesoljska uganka : mladinski fantazijski roman / Maja Lavri. - Breice : Primus, 2019 ([Breice] : Primus digitalni tisk). - Zv. <1> ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)
Tisk na zahtevo. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.
Dosedanja vsebina:
ISBN 978-961-7033-70-0 (zv. 1) : 24 EUR
ISBN 978-961-7033-71-7 (zv. 2)
COBISS.SI-ID 298716928
139. LEDENO kraljestvo II. Ana, Elza in reka skrivnosti / prevedla Asja K. Babnik. - Zagreb : Egmont, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 29 cm
Prevod dela: Frozen II. Anna, Elsa and the secret river. - 3.000 izv. - Na vrhu nasl. str.:
Disney
140.
LEFTERI, Christy ebelar iz Alepa / Christy Lefteri ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 314 str. : zvd. ; 20 cm
Prevod dela: The beekeeper of Aleppo. - Tiskano po naroilu. - O avtorici: str. [315]
ISBN 978-961-00-4287-7 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4288-4 (broš.)
COBISS.SI-ID 301770240
141. LEKY, Mariana, 1973- Selma je sanjala o okapiju / Mariana Leky ; prevedla Amalija Maek. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 312 str. : ilustr., sl. avtorice ; 22 cm
42
Prevod dela: Was man von hier aus sehen kann. - 300 izv. trda vezava, 700 izv. mehka
vezava. - O avtorici: str. 306
ISBN 978-961-94783-3-2 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-94783-4-9 (broš.)
COBISS.SI-ID 302269440
142. LEONARD, Dion Kje si, Gobi? : majhen pes z velikim srcem / Dion Leonard in Craig Borlase ; [prevod iva Hren]. - Log
pri Brezovici : Društvo Zaivi ivljenje, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 267 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 22 cm
Prevod dela: Finding Gobi. - 1.500 izv. - O avtorju: str. 267
ISBN 978-961-93718-9-3 : 19,90 EUR
COBISS.SI-ID 300297984
143. LEUNENS, Christine Nebo v kletki / Christine Leunens ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Ramos, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 319 str. ; 22 cm
Prevod dela: Caging skies. - 600 izv.
ISBN 978-961-94746-7-9 : 34,90 EUR
COBISS.SI-ID 301153792
144. LINDGREN, Astrid, 1907-2002 Ronja, razbojniška hi / Astrid Lindgren ; ilustrirala Ilon Wikland ; [iz švedšine prevedla Lena Holmqvist]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soa). - 254 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sinji galeb ; 254)
Prevod dela: Ronja rövardotter. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.100 izv. - O pisateljici / Lena
Holmqvist: str. 253-254
COBISS.SI-ID 290740736
145. LINDSEY, Johanna Predana ljubezni / Johanna Lindsey ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Zaloba KMŠ, 2019. - 397 str. ; 22 cm
Prevod dela: Surrender my love. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.
ISBN 978-961-7076-07-3 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7076-08-0 (broš.)
COBISS.SI-ID 97167617
146. LITERARISCHE Freiräume : Festschrift für Neva Šlibar / Vesna Kondri Horvat (Hg.) ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena zaloba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 582 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slovenske germanistine študije ; 15)
Prispevki v nem., slov. ali angl. - 200 izv. - O avtorjih: str. 555-565. - Bibliografija pri vseh
prispevkih. - Izbrana bibliografija Neve Šlibar / Marjana Benina in Neja op: str. 485-531. -
Kazali. - Povzetek ; Zusammenfassung
COBISS.SI-ID 298852352
147. LOGAN, T. M. Lai / T. M. Logan ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 437 str. ; 20 cm
Prevod dela: Lies. - Tiskano po naroilu. - Broš. izd. meri 19 cm
ISBN 978-961-00-4020-0 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4021-7 (broš.) : 14,90 EUR
821.111-312.4
44
148. LORD of the flies : a lively learning guide by Shmoop / by William Goldring. - [S. l.] : Shmoop University, cop. 2010. - III, 84 str. ; 30 cm. - (Shmoop. Literature)
Ov. nasl.
ISBN 978-1-61062-282-0
821.111.09Golding W.(035)
COBISS.SI-ID 1024628696
149. LUDWIG, Trudy Nevidni fant / Trudy Ludwig ; ilustrirala Patrice Barton ; prevedla Tina Mahkota. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [35] str. : ilustr. ; 29 cm
Prevod dela: The invisible boy. - O avtorici in ilustratorki: str. [2]. - Iztonice za pogovor: str.
[34]. - Ilustr. na zadnjih spojnih listih
ISBN 978-961-6864-41-1 : 21,90 EUR
150. LUJANOVI, Nebojša Juina / Nebojša Lujanovi. - Zapreši : Fraktura, 2019. - 369 str. ; 24 cm
O avtorju: str. 369
151.
MAAS, Sarah J. Imperij viharjev / Sarah J. Maas ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 685 str. : zvd. ; 20 cm
Prevod dela: Empire of storms. - Tiskano po naroilu. - Imperij viharjev je 5. knj. serije
ISBN 978-961-00-4275-4 (broš.)
COBISS.SI-ID 301580800
152. MAAS, Sarah J. Kraljica senc / Sarah J. Maas ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 640 str. : zvd. ; 20 cm
Prevod dela: Queen of shadows. - Tiskano po naroilu. - Broš. izd. meri 19 cm. - Kraljica
senc je 4. knj. serije Stekleni prestol
ISBN 978-961-00-4167-2 (trda vezava) : 39,90 EUR
ISBN 978-961-00-4168-9 (broš.) : 16,90 EUR
821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 300041216
153. MACLEAN, Sarah Vojvodinja se louje / Sarah MacLean ; [prevedla Daša Perme Jurjavi]. - 2. izd. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soa). - 411 str. ; 19 cm. - (Zbirka epnice / Mladinska knjiga) (Škandali in barabe ; knj. 3)
Prevod dela: The day of the duchess. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-01-5430-3 (broš.) : 15,99 EUR
821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 298754048
154. MAGDALENC, Leon [Šestdeset] 60/100 : 100 tekstov za 60 let : 60 kolumen, 30 komentarjev in 10 skic / Leon Magdalenc. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2019 ([s. l.] : GPS Group). - 285 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 24 cm
365 izv. - Slava vojvodine Kranjske, 2. / Miran Lesjak: str.9-12. - O avtorju na sprednjem
zavihku ov.
155. MAGRUDER, Julia, 1854-1907 Prebujeno srce / Julia Magruder ; [prevod Matejka Krian]. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 168 str. ; 22 cm
Prevod dela: Dead selves. - Tiskano po naroilu. - O avtorici na zadnji str. ov. - Broš. izd.
meri 21 cm. - Poveani tisk
ISBN 978-961-7049-38-1 (trda vezava) : 27 EUR
ISBN 978-961-7049-39-8 (broš.) : 17 EUR
821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 299437824
156. MALA morska deklica / [prevedla Mojca Miheli ; ilustracije Javier Inaraja]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([6] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Mini klasine pravljice)
Prevod dela: La Sirenita. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-7068-32-0 : EUR 3,99
COBISS.SI-ID 300064000
157. MALERMAN, Josh Bird box / Josh Malerman. - Paperback ed. - London : Harper Voyager, 2018. - 381 str. ; 20 cm
Nasl. na ov.: Never lose sight of survival
ISBN 978-0-00-831974-8 (film tie-in ed.)
ISBN 978-0-00-752990-2 (paperback ed.)
47
MALI radovednei. 1, 2, 3 --- : knjiica z okenci / [prevod Mojca Miheli]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Grahovac, [2016]. - [17] str. : ilustr. ; 14 cm
Prevod dela: Les petits curieux. 1, 2, 3 ---. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-6975-26-1 : 3,99 EUR
COBISS.SI-ID 284821760
159. MARBEHANT, Cécile Lev Lon / [besedilo Cécile Marbehant ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Maleziji). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 15 cm
Avtorica navedena v kolofonu. - Prevod dela: Leo, the lion. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-7037-90-6 : EUR 2,50
160. MARBEHANT, Cécile Medvedek Oto / [besedilo Cécile Marbehant ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Maleziji). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 15 cm
Avtorica navedena v kolofonu. - Prevod dela: Otto, the bear. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-7037-91-3 : EUR 2,50
MARBEHANT, Cécile Poni Poldek / [besedilo Cécile Marbehant ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Maleziji). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 15 cm
Avtorica navedena v kolofonu. - Prevod dela: Polo, the pony. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-7037-88-3 : EUR 2,50
Raka Brihta / [besedilo Cécile Marbehant ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Maleziji). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 15 cm
Avtorica navedena v kolofonu. - Prevod dela: Pinpon, the duck. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-7037-89-0 : EUR 2,50
COBISS.SI-ID 296793856
163. MARKOVA, Dani Dom onkraj pameti / Dani Markova. - Ljubljana : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 2 zv. (223; 218 str.) ; 22 cm
V kolofonu 2. dela napaen podatek o izd. in številu izv. - Tiskano po naroilu. - Poveani
tisk
821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 302586880
164. MARTIN, Ann Matthews, 1955 Kristy's great idea / Ann M. Martin ; a graphic novel by Raina Telgemeier ; with color by Braden Lamb. - New York : Scholastic, cop. 2015 (printed in Malaysia). - 180 str. : ilustr. ; 20 cm. - (The Babysitters Club ; vol. 1)
ISBN 978-0-545-81387-7 (pbk)
ISBN 978-0-545-81386-0 (hbk)
084.11(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 4889243
165. MARTIN, Charles, 1969- Maggie / Charles Martin ; [prevod Tanja Gorši]. - Izola : Meander, 2019. - 283 str. ; 22 cm
49
Prevod dela: Maggie. - 500 izv. - Delo je nadaljevanje romana Mrtvi ne plešejo. - Poveani
tisk
COBISS.SI-ID 300479488
166. MARTIN, Charles, 1969- Mrtvi ne plešejo / Charles Martin ; [prevod Tanja Gorši]. - Izola : Meander, 2019. - 264 str. ; 22 cm
Prevod dela: The dead don't dance. - 500 izv.
ISBN 978-961-6951-83-8 : 30,00 EUR
COBISS.SI-ID 299059968
167. MAYNE, Andrew, 1973- Naravoslovec / Andrew Mayne ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 379 str. ; 20 cm
Prevod dela: The naturalist. - Tiskano po naroilu. - O avtorju: str. [381]
ISBN 978-961-00-4133-7 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4134-4 (broš.)
COBISS.SI-ID 299521024
168. MCCARTY, Monica V osami / Monica McCarty ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 327 str. ; 20 cm. - (Zbirka Izgubljeni vod ; knj. 2)
Prevod dela: Off the grid. - Tiskano po naroilu
ISBN 978-961-00-4243-3 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4244-0 (broš.)
169. MCLYSAGHT, Emer
Ah, ta Aisling! / Emer McLysaght in Sarah Breen ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Zaloba KMŠ, 2019. - 340 str. ; 22 cm
Prevod dela: Oh my God, what a complete Aisling. - Nasl. na ov.: Oh, ta Aisling!. - 250 izv.
trda vezava, 500 izv. broš.
ISBN 978-961-7076-13-4 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7076-14-1 (broš.)
COBISS.SI-ID 97170689
170. MEJLAK, Pierre J. Kar no dopuša / Pierre J. Mejlak ; iz anglešine prevedel Andrej Pleterski. - Ljubljana : Sodobnost International, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 147 str. ; 23 cm
Izv. stv. nasl.: Dak li l-Lejl Ihallik Tghid. - 500 izv. - O avtorju: str. [148]. - Poveani tisk. -
Premju Nazzjonali tal-Ktieb, 2012. - European Union Prize for Literature, 2014
ISBN 978-961-7047-20-2 : 24,90 EUR
171. MESERKO, Bojan [Oseminosemdeset] 88 annaro : rómanje - románje / Bojan Meserko. - Novo mesto : samozal., 2017. - [149] str. ; 21 cm. - (Zbirka 88 rómanje - románje)
Besede so zapisane obrnjeno od desne proti levi
ISBN 978-961-283-913-0 : 28 EUR
51
88 rumena / Bojan Meserko. - Novo mesto : Blodnjak, 2017. - [159] str. ; 21 cm. - (Zbirka 88 rómanje - románje)
ISBN 978-961-6866-27-9 : 28 EUR
COBISS.SI-ID 291795968
173. MEŠKO, Franc Ksaver, 1874-1964 Izbrani spisi Franca Ksaverja Meška / [izbrala in uredila Tanja Ozvati]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva druba : Društvo Mohorjeva druba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 181 str. ; 21 cm
1.900 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-278-470-6 : 17,50 EUR
COBISS.SI-ID 302361088
174. MILLS, Daniel Jaz sem kuek / [Daniel Mills ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Potipaj in zauti)
Prevod dela: What does puppy like?. - Avtor naveden v kolofonu. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-00-3987-7 : 6,99 EUR
COBISS.SI-ID 297618432
175. MILLS, Daniel Jaz sem medvedek / [Daniel Mills ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Potipaj in zauti)
Prevod dela: What does bear like?. - Avtor naveden v CIP-u. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-00-3988-4 : 6,99 EUR
176. MILLS, Daniel
Jaz sem mucka / [Daniel Mills ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Potipaj in zauti)
Prevod dela: What does kitten like?. - Avtor naveden v CIP-u. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-00-3986-0 : 6,99 EUR
COBISS.SI-ID 297618176
177. MILLS, Daniel Jaz sem raka / [Daniel Mills ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Potipaj in zauti)
Prevod dela: What does duckling like?. - Avtor naveden v CIP-u. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-00-3989-1 : 6,99 EUR
COBISS.SI-ID 297619456
178. MORRIS, Heather Cilka's journey / Heather Morris. - London : Zaffre, 2019. - 401 str. : zvd. ; 24 cm
ISBN 978-1-78576-904-7 (hardback)
COBISS.SI-ID 23553077
179. MUSSO, Guillaume Dekle in no / Guillaume Musso ; [prevod Špela akelj]. - Izola : Meander, 2019. - 251 str., [2] str. ilustr. pril. ; 22 cm
Prevod dela: La jeune fille et la nuit. - 400 izv.
COBISS.SI-ID 299304960
180. NABOKOV, Vladimir Vladimirovi Sabrane prie. 2 / Vladimir Nabokov. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2018 (Beograd : Dereta). - 547 str. ; 21 cm. - (Biblioteka XX vek / [Dereta])
Antologijski izbor. - Prevod dela: Collected stories. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 1. - Opombe /
Dmitri Nabokov: str. 519-533. - Bibliografija: str. 540-541.
ISBN 978-86-6457-221-7 (trda vezava)
COBISS.SI-ID 271674380
181. NESBØ, Jo, 1960- Messer : ein Fall für Harry Hole / Jo Nesbø ; [aus dem Norwegischen von Günther Frauenlob]. - 2. Aufl. - Berlin : Ullstein, 2019. - 574 str. ; 22 cm
Prevod dela: Kniv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-3-550-08173-6
COBISS.SI-ID 14413342
182. NESBØ, Jo, 1960- No / Jo Nesbø ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soa). - 509 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)
Prevod dela: Kniv. - 1.700 izv. - "Harry Hole, dvanajsti primer" --> ov.
ISBN 978-961-01-5616-1 : 34,99 EUR
NILSSON, Frida Jaz in Gorila / Frida Nilsson ; ilustrirala Lotta Geffenblad ; prevedla Alexandra Natalie Zaleznik. - 1. izd. - Maribor : Zaloba Pivec, 2018 ([Ljubljana] : Belin grafika). - 121 str. : ilustr. ; 25 cm
Prevod dela: Apstjärnan. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [123]
ISBN 978-961-7026-68-9 : 17,90 EUR
COBISS.SI-ID 95507457
184. NOVAK, Cecilija Ne povej mami / Cecilija Novak ; [ilustracije v knjigi Marja Mulej]. - 1. natis. - Lenart : Kreativna Pika, 2019 ([Maribor] : Evrografis). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm
300 izv. - Usodne prepletenosti / Milena Lozar: str. 5-6. - Cilka / Franek Jauk: str. 159-[160]
ISBN 978-961-94363-3-2 : 15,00 EUR
COBISS.SI-ID 97371649
185. NOVAK, Milan, 1965- Globina strahu = Dubina straha / Milan Novak ; [prevodi v hrvašino Ljubica Ribi]. - Varadin : Udruga za promicanje kulture Ritam misli, 2018 (Maribor : Florjani tisk). - 184 str. ; 24 cm
Vzpor. slov. besedilo in hrv. prevod. - Spremna beseda / urica Garvanovi-Porobija: str.
168-174. - Poveani tisk. - O avtorju: str. 182-185
ISBN 978-953-59582-4-6 : 10 EUR
821.163.6.09Novak M.
COBISS.SI-ID 297835520
186. OBUTI maek / [prevedla Mojca Miheli ; ilustracije Javier Inaraja]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Mini klasine pravljice)
Prevod dela: El gato con botas. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-7068-35-1 : EUR 3,99
COBISS.SI-ID 300065536
187. OKOEDION, Blessing Pogumno v svobodo : pot iz pekla trgovine z ljudmi / Blessing Okoedion in Anna Pozzi ; [prevod Rok Blai ; predgovor Dacia Maraini ; spremna beseda Rita Giaretta]. - Ljubljana : Druina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 137 str. ; 21 cm
Prevod dela: Il coraggio della libertà. - 600 izv. - Predgovor / Dacia Maraini: str. 5-8. -
Spremna beseda / Rita Giaretta: str. 113-117. - Vsebuje tudi: Trgovina z ljudmi in
izkorišanje : primer ensk iz Nigerije / Anna Pozzi
ISBN 978-961-04-0603-7 : 19,90 EUR
COBISS.SI-ID 301662720
188. OLMI, Véronique Bakhita / Véronique Olmi ; prevedla Janina Kos. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafka Soa). - 439 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)
Prevod dela: Bakhita. - 800 izv. - O avtorici: str. 437. - Prix du roman Fnac, 2017
ISBN 978-961-01-5507-2 : 29,99 EUR
189. ORANGE, Tommy
Tam tam / Tommy Orange ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Zaloba KMŠ, 2019. - 294 str. ; 22 cm
Prevod dela: There there. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - O avtorju: str. [301]
ISBN 978-961-7076-27-1 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7076-28-8 (broš.)
190. ORCZY, Emma, 1865-1947 Maševanje / Emma Orczy ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Izola : Meander, 2019. - 240 str. ; 22 cm. - (Podobe ljubezni)
Prevod dela: I will repay. - 300 izv.
ISBN 978-961-6951-80-7 : 26,00 EUR
191. ORCZY, Emma, 1865-1947
Škrlatni Pimpernel / Emma Orczy ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Izola : Meander, 2019. - 304 str. ; 22 cm. - (Podobe ljubezni)
Prevod dela: The scarlet Pimpernel. - Poveani tisk. - 300 izv.
ISBN 978-961-6951-85-2 : 29 EUR
COBISS.SI-ID 300478976
192. ORWELL, George, 1903-1950 Animal farm : the graphic novel / George Orwell ; illustrated by Odyr. - [London] : Penguin Classics, an imprint of Penguin Books, 2019. - 175 str. : ilustr. ; 28 cm
O avtorju in ilustratorju: str. 174-175
ISBN 978-0-241-39184-6
COBISS.SI-ID 529356825
193. OSEMAN, Alice Heartstopper. Vol 1 : [boy meets boy] / [text and illustrations] Alice Oseman. - London : Hodder children's book, 2019. - 263 str. : ilustr. ; 24 cm
Dodatek k nasl. naveden na ov.
COBISS.SI-ID 26559032
194. OWENS, Delia Tam, kjer pojejo raki / Delia Owens ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 379 str. : zvd. ; 20 cm
Prevod dela: Where the crowdads sing. - Tiskano po naroilu. - Broš. izd. meri 19 cm
ISBN 978-961-00-4101-6 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4102-3 (broš.) : 12,90 EUR
821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 299049216
195. PARR, Maria, 1981- Golmanka in morje / Maria Parr ; ilustriral Jure Engelsberger ; [prevedel Darko uden]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soa). - 221 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sinji galeb ; 347)
Prevod dela: Keeperen og havet. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.
ISBN 978-961-01-5238-5 : 24,99 EUR
196. PATTERSON, James, 1947-
Crossova pravica / James Patterson ; [prevedel Miha Avanzo]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soa). - 443 str. ; 19 cm. - (Zbirka epnice / Mladinska knjiga)
Prevod dela: Cross justice. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-01-5428-0 (Broš.) : 15,99 EUR
821.111(73)-312.4
58
PAYNE, Mary Jennifer Dovolj / Mary Jennifer Payne ; [prevod Brigita Orel]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domalah : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 131 str. ; 19 cm. - (Zbirka Iziberi)
Prevod dela: Enough. - 600 izv. - O avtorici: str. 131
ISBN 978-961-272-375-0 : 23,95 EUR
COBISS.SI-ID 301723392
198. PEPELKA / [prevedla Mojca Miheli ; ilustracije Javier Inaraja]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno na KItajskem). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Mini klasine pravljice)
Prevod dela: La Cenicienta. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-7068-31-3 : EUR 3,99
COBISS.SI-ID 300060416
199. PESMI petih / Vlasta rinovi Krofi ... [et al.]. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in zaloništvo, 2018. - 81 str. : sl. avtoric ; 21 cm. - (Sprejeto ; 016)
130 izv. - Recenzija / Marija Švajncer: str. 79-[83]
ISBN 978-961-7030-52-5 : 15,00 EUR
200. PETEK Levokov, Milan
Lov za templjarskim zakladom / Milan Petek - Levokov ; ilustriral Igor Šinkovec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soa). - 258 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjinica Sinjega galeba ; 345)
Ilustr. na spojnih listih. - 1.400 izv.
ISBN 978-961-01-5239-2 : 27,99 EUR
COBISS.SI-ID 297368064
201. PEYO
Smrketa ; Smrja lakota : 2 zgodbi o Smrkcih / [ilustracije] Peyo ; scenarij Y. Delporte in Peyo ; [prevod Špela akelj]. - Izola : Graffit, 2019. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Smrkci ; album 3)
1.200 izv.
ISBN 978-961-6145-21-3 (broš.)
COBISS.SI-ID 298267136
202. PLANES [Videoposnetek] = Avioni / directed by Klay Hall ; original story by John Lasseter, Klay Hall, Jeffrey M. Howard ; screenplay by Jeffrey M. Howard ; original score composed by Mark Mancina. - Ljubljana : Menart Publishing, 2013. - 1 video DVD (ca 91 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1691917/ - predstavitev filma. - Dialogi
v angl., sinhronizirano v slov., hrv., angl. itd., podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija:
Disney. - Glasovi v angl.: Val Kilmer, Teri Hatcher, John Cleese, Stacy Keach itd. - Glasovi v
slov.: Iztok Vali, Tina Gorenjak, Zala Djuri Ribi, Tanja Djuri Ribi itd. - DVDW0290
791.228(73)(0.053.2)
203. PLANTEU, France Krianka / France Planteu. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva druba : Društvo Mohorjeva druba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 345 str. ; 21 cm
400 izv. - O avtorju na zavihkih ov.
ISBN 978-961-278-465-2 : 22,50 EUR
204. PODESTA, Veronica Gosenica Marta / [besedilo Veronica Podesta ; ilustracije Monica Pierazzi Mitri ; prevod Mojca Miheli]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2017 (natisnjeno v Maleziji). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Mali koristnei)
ISBN 978-961-7037-24-1 : 3,90 EUR
205. PODESTA, Veronica
abica iva / [besedilo Veronica Podesta ; ilustracije Monica Pierazzi Mitri ; prevod Mojca Miheli]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2017 (natisnjeno v Maleziji). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Mali koristnei)
Prevod dela: Niki the frog. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-7037-27-2 : 3,90 EUR
COBISS.SI-ID 292801024
206. POEZIJA in smrt pesnikovo sta ivljenje / [avtorji Igor Grdina ... et al.] ; uredila Nea Zajc ; [predgovor in spremna beseda Nea Zajc]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zaloba ZRC, 2019 (Begunje : Cicero). - 356 str. ; 24 cm. - (Zbirka ivljenja in dela ; 19. Kulturnozgodovinske študije, ISSN 1855- 9360 ; 4)
Avtorji navedeni na sprednji notr. str. ov. - Nasl. na ov. in hrbtu: Poezija in smrt. - 300 izv. -
Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. - Kazalo
ISBN 978-961-05-0159-6 : 19 EUR
COBISS.SI-ID 298432512
207. POGAJ, Elizabeta Mariborskih gornjih sto / Elizabeta Pogaj - Eli ; [spremna beseda Vlasta rinovi Krofi ; fotografije osebni arhiv Elizabete Pogaj - Eli]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2020. - 84 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Knjina zbirka Frontier. Proza, ISSN 2630-1970 ; 147)
100 izv. - O avtorici: str. 81-82. - Spremna beseda / Vlasta rinovi Krofi: str. 83-84
ISBN 978-961-6620-52-9 : 16,00 EUR
COBISS.SI-ID 97333505
208. PRIDNI medo. Na gradbišu / [tekst Nosy Crow] ; [ilustracije] Benji Davies ; prevedel in prepesnil
Milan Dekleva. - Jezero : Morfemplus, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm
Prevod dela: Bizzy bear. Building site. - Ov. nasl. - 1.000 izv. - Kartonka z drsniki
ISBN 978-961-7034-23-3 : 16,90 EUR
COBISS.SI-ID 293562880
209. PRIDNI medo. Zabavna kmetija / [tekst Nosy Crow] ; [ilustracije] Benji Davies ; prevedel in prepesnil Milan Dekleva. - Jezero : Morfemplus, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm
Prevod dela: Bizzy bear. Farmyard fun. - 1.000 izv. - Kartonka z drsniki
ISBN 978-961-7034-22-6 : 16,90 EUR
COBISS.SI-ID 293562624
210. PRVIH 100 besed / [prevedla Mojca Benedii]. - 1 izd., 1. ponatis. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([26] str.) : ilustr. ; 16 cm
Ov. nasl. - Prevod dela: First 100 words, board book. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-0013-26-6 : 6,99 EUR
COBISS.SI-ID 298298624
211. PRVIH 100 ivali / [prevedla Mojca Benedii]. - 1. izd., 1. ponatis. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([26] str.) : ilustr. ; 16 cm
Prevod dela: First 100 animals, board book. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-0013-28-0 : 6,99 EUR
COBISS.SI-ID 298298880
212. REBA, Matea [Sedeminsedemdeset] 77 trenutkov / Mateja Reba. - 1. izd. - Škofja vas : Jonatan, društvo za kulturno ustvarjanje in osebni razvoj, 2019 (Medvode : Media print Gosti). - 85 str. : ilustr. ; 21 cm
200 izv. - Poveani tisk
ISBN 978-961-94655-0-9 : 14,00 EUR
COBISS.SI-ID 298988544
213. REEVE, Simon Korak za korakom : ivljenje na mojih potovanjih / Simon Reeve ; prevod Vid Sagadin igon. - Preserje : Aktivni mediji, 2019 ([Breice] : Primus). - 378 str. ; 22 cm
Prevod dela: Step by step. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Poveani tisk
ISBN 978-961-94511-6-8 : 26,90 EUR
214. RILEY, Andy
Edvin Gizdalin in zlobni cesar / napisal in narisal Andy Riley ; prevedla Meta Osredkar. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domalah : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 194 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edvin Gizdalin ; [1])
Prevod dela: King Flashypants and the evil emperor. - Nasl. na ov.: Edvin, kronski gizdalin in
zlobni cesar. - Potiskani spojni listi. - 650 izv. - O avtorju: str. [211]
ISBN 978-961-272-363-7 : 25,95 EUR
ROBOTHAM, Michael, 1960- The other wife / Michael Robotham. - London : Sphere, 2019. - 455 str. ; 20 cm
ISBN 978-0-7515-6280-4 (broš)
COBISS.SI-ID 17005202
216. ROTHFUSS, Patrick, 1973- The kingkiller chronicle. Day 2, The wise man's fear / Patrick Rothfuss. - London : Gollancz, 2012. - 993 str. ; 20 cm
Nagrajenec Quill award
ISBN 978-0-575-08143-7
821.111(73)-312.9=111
COBISS.SI-ID 7751352
217. ROWLING, J. K. Harry Potter and the goblet of fire. [4] / J. K. Rowling ; [map illustration by Tomislav Tomic]. - London [etc.] : Bloomsbury, 2016. - 616 str. : ilustr. ; 21 cm. - (The Harry Potter series ; 4)
ISBN 978-1-4088-5592-8 (hbk.)
ISBN 978-1-4088-5568-3 (pbk.)
COBISS.SI-ID 2053122974
218. RUDAN, Vedrana ivot bez krpelja / Vedrana Rudan. - 4. izd. - Beograd : Laguna, 2019 (Beograd : Margo-art). - 254 str. ; 21 cm
3.000 izv. - O avtorici: str. [255]
ISBN 978-86-521-3123-5
821.163.42-92=163.4
COBISS.SI-ID 2550708
SAMBOLI, Klementina Na polju svobode : zgodba o mojem preivetju / [Klementina Samboli]. - Celje : Grafika Gracer, 2019 ([Celje] : Grafika Gracer). - 145 str. ; 21 cm
Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 55 izv.
ISBN 978-961-6992-56-5 : 14,90 EUR
COBISS.SI-ID 299298816
220. SANSOM, C. J. Ukinitev / C. J. Sansom ; prevod Irma Kukovi. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Zaloba KMŠ, 2019. - 537 str. ; 22 cm
Prevod dela: Dissolution. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 19 cm. -
Zapis o zgodovini: str. [538-541]
ISBN 978-961-7052-81-7 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7052-82-4 (broš.) : 15,99 EUR
821.111-311.6
221. SANTIAGO, Roberto, 1968- Nogometastini. Skrivnost sedmih avtogolov / Roberto Santiago ; ilustriral Enrique Lorenzo ; prevedla Barbara Pregelj. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 286 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Nogometastini ; 2)
Prevod dela: Los futbolísimos. El misterio de los siete goles en propia puerta. - 700 izv.
ISBN 978-961-6886-67-3 : 25,00 EUR
COBISS.SI-ID 301115136
222. SAPKOWSKI, Andrzej Season of storms / Andrzej Sapkowski ; translated by David French. - London, : Gollancz, 2019. - 359 str. ; 20 cm
Prevod dela: Sezon burz
ISBN 1-473-21808-X
ISBN 978-1-473-21808-6
821.162.1-312.9=111
COBISS.SI-ID 16352414
223. SCHWARZ, Andrea, 1955- Divji boi : drugana knjiga za adventni in boini as / Andrea Schwarz ; [prevod Ana Virant]. - Koper : Ognjiše, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 123 str. : ilustr. ; 22 cm
Prevod dela: Wilde Weihnachten. - O avtorici: str. 123. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-263-251-9 : 14,90 EUR
COBISS.SI-ID 302340352
224. SCIESZKA, Jon Frank Einstein in nevro blisk / Jon Scieszky [!] ; ilustriral Brian Biggs ; [prevod Vojko Šinigoj]. - Izola : Grlica, 2019. - 171 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Frank Einstein ; 3)
Prevod dela: Frank Einstein and the brain turbo. - 700 izv. - Podatki nasl. str. razporejeni ez
dve str. - O avtorju in ilustratorju: str. [190]. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-244-301-6 : 19,95 EUR
COBISS.SI-ID 298364928
225. SCOBIE, Lorna Zbiranje mak / [tekst in ilustracije] Lorna Scobie ; prevedla Miriam Drev. - Jezero : Morfemplus, 2019 (natisnjeno v Singapurju). - [26] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm
Prevod dela: Collecting cats. - 1.000 izv. - Podatki nasl. str. razporejeni ez dve str. - Ilustr. na
spojnih listih
ISBN 978-961-7034-54-7
226. SCURO, Linda Lo
Sicilijankina hi / Linda Lo Scuro ; prevod Branka Šnek Oset. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Zaloba KMŠ, 2019. - 364 str. ; 22 cm
Prevod dela: The Sicilian womans daughter. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Broš. izd.
meri 19 cm
ISBN 978-961-7052-60-2 (broš.) : 13,99 EUR
821.111-311.2
COBISS.SI-ID 96123905
227. The SECRET scripture [Videoposnetek] = Skrito sporoilo / original music by Brian Byrne ; director of photography Mikhail Krichman ; based upon the novel by Sebastian Barry ; written by Jim Sheridan and Johnny Ferguson ; directed by Jim Sheridan ; prevod Rahella Ogenj Mai. - Logatec : Go Partner, 2019. - 1 video DVD (ca. 108 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt3344694/?ref_=fn_al_tt_1 -
predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2016. - Produkcija: Screen Ireland
itd. - Igrajo: Rooney Mara, Vanessa Redgrave, Jack Reynor, Theo James, Eric Bana, Susan
Lynch, Aidan Turner, Adrian Dunbar, Pauline McLynn itd. - Za odrasle
791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 1116088926
228. SELANSKA rotunda v besedi / [uredil Robert Titan Felix]. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2019. - 117 str. : ilustr. ; 21 cm
Urednik naveden v kolofonu. - Tisk po naroilu
ISBN 978-961-94636-8-0 : 17,50 EUR
COBISS.SI-ID 96987905
229. SELIŠKAR, Anton Toma Fuk z mukami! / Anton Toma Seliškar ; [ilustracija Romeo Štrakl]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2018. - 190 str., [1] f. pril. ; 21 cm. - (Sprejeto ; 015)
230. SHALVIS, Jill
Nehote nalaš / Jill Shalvis ; prevod Maša Zupani. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Zaloba KMŠ, 2019. - 349 str. ; 22 cm
Prevod dela: Accidentally on purpose. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri
19 cm
ISBN 978-961-7052-80-0 (broš.) : 12,99 EUR
821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 96624129
231. SHEN, L. J. Škandalozna ljubezen / L. J. Shen ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 347 str. ; 20 cm
Prevod dela: Scandalous. - Tiskano po naroilu
ISBN 978-961-00-4181-8 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4182-5 (broš.)
COBISS.SI-ID 300267264
232. SHIPTON, Paul, 1963- Rosie's teddy bear / by Paul Shipton ; illustrated by Steve Cox ; activities by Hannah Fish. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - 24 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford read and imagine. Starter)
233. SILVESTRO, Annie
Prvi šolski dan / Annie Silvestro ; ilustrirala Tatjana Mai-Wyss ; [prevedla Jedrt Lapuh Malei]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [34] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Zajkov bralni kroek)
Prevod dela: Bunny's book club goes to school. - O avtorici in ilustratorki: str. [1]. - Ilustr. na
spojnih listih
COBISS.SI-ID 299972352
234. SIMONI, Ema Umetnik, ki se je igral z Luno : roman / Ema Simoni. - Breice : Primus, 2019 ([Breice] : Primus digitalni tisk). - 212 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)
ISBN 978-961-7033-91-5 : 22 EUR
COBISS.SI-ID 301073152
235. SKRITE ivali. Gozd / [ilustracije Francisco Arredondo ; prevod Mojca Miheli]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Grahovac, [2016] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [9] str. : ilustr. ; 17 cm
Prevod dela: Animales escondidos. El bosque. - Velike tiskane rke. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-6975-60-5 : 3,99 EUR
236. SKRITE ivali. Morje / [ilustracije Francisco Arredondo ; prevod Mojca Miheli]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Grahovac, [2016] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [9] str. : ilustr. ; 17 cm
Prevod dela: Animales escondidos. El mar. - Velike tiskane rke. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-6975-59-9 : 3,99 EUR
COBISS.SI-ID 285385216
237. SKRITE ivali. Okoli doma / [ilustracije Francisco Arredondo ; prevod Mojca Miheli]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Grahovac, [2016] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [9] str. : ilustr. ; 17 cm
Prevod dela: Animales escondidos. Cerca de casa. - Velike tiskane rke. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-6975-61-2 : 3,99 EUR
238. SMALLMAN, Steve Volkovi na veerji / Steve Smallman ; [ilustracije] Joelle Dreidemy ; [prevod Alja ater Rodošek]. - Ljubljana : Ramos, 2019 (tiskano na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 24 x 27 cm
Prevod dela: The wolves who came for dinner. - 1.000 izv. - Velike tiskane rke. - Poveani
tisk
COBISS.SI-ID 298979584
239. SMITH, James, 1975- Samo Zguba. Dovolj imam tega, da sem zguba / nosove narisal Jim Smith ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 238 str. : ilustr. ; 20 cm
Prevod dela: I am so over being a loser. - Tiskano po naroilu. - Broš. izd. meri 19 cm. - O
avtorju: str. [240]
ISBN 978-961-00-4091-0 (broš.) : 10,90 EUR
821.111-93-7
70
SMITH, James, 1975- Samo Zguba. Po svoje sem zguba / strani oštevilil Jim Smith ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 236 str. : ilustr. ; 20 cm
Prevod dela: I am sort of a loser. - Velike tiskane rke. - Tiskano po naroilu. - O
oštevilevalcu strani: str. [238]
ISBN 978-961-00-4202-0 (broš.)
COBISS.SI-ID 300576000
241. SNEENI mo / [prevedla Mojca Miheli ; ilustracije Javier Inaraja]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Mini klasine pravljice)
Prevod dela: El muneco de nieve. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-7068-28-3 : EUR 3,99
COBISS.SI-ID 299985408
242. SOKOLOV, Cvetka Bo res vse v redu? / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domalah : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 127 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Prva z(o)renja)
700 izv. - Pot na goro / Barbara Kreš: 122-127
ISBN 978-961-272-376-7 : 24,95 EUR
243. SOTENŠEK, Maja Airbnbjevske zgodbe / Maja Sotenšek ; [ilustracije Miriam Monica]. - Ljubljana : Chiara, 2019 ([Breice] : Primus digitalni tisk). - 102 str. : ilustr. ; 21 cm
O avtorici: str. 101-102. - Tisk na zahtevo
ISBN 978-961-7060-06-5 : 12 EUR
COBISS.SI-ID 299977216
244. SPENCER, LaVyrle Veliastna zora / LaVyrle Spencer ; prevod Irma Kukovi. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Zaloba KMŠ, 2019. - 576 str. ; 22 cm
Prevod dela: Morning glory. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.
ISBN 978-961-7076-11-0 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7076-12-7 (broš.)
245. SREŠ, Marija Misijonarka pripoveduje / Marija Sreš ; [spremna beseda, fotografije Ana Jelnikar ; ilustracije Myron Pereira]. - 1. izd. - Ljubljana : Bua, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 259 str. : ilustr. ; 18 cm
Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv. - Knjiga je posveena Prekmurju, ob 100. obletnici
prikljuitve k matini deeli. - "Sama stojim pred svojim Bogom" : svojska pot misijonarke in
pisateljice Marije Sreš / Ana Jelnikar: str. 9-23. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6704-83-0 : 19 EUR
27-76-051-055.2(540):929Sreš M.
COBISS.SI-ID 299034112
246. STEVENSON, Robert Louis, 1850-1894 Dr Jekyll and Mr Hyde / Robert Louis Stevenson ; retold by Rosemary Border ; Illustratid by Paul
Dickinson. - Simplified ed. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. - 88 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Oxford bookworms. Fantasy & horror ; Stage 4)
"Stage four, 1400 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEFR B2/B1" --> zadnja str. ov.
ISBN 978-0-19-479170-0 (knjiga)
COBISS.SI-ID 484092
247. STO
100 stvari, ki jih moraš vedeti. Moje prve besede / [prevod Mojca Miheli]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([18] str.) : ilustr. ; 22 cm
Prevod dela: 100 choses à regarder. Mes premiers mots. - 3.000 izv. - Za otroke 1-3 leta
ISBN 978-961-7012-40-8 : 5,99 EUR
COBISS.SI-ID 289998336
248. STO 100 stvari, ki jih moraš vedeti. ivali / [prevod Mojca Miheli]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([18] str.) : ilustr. ; 22 cm
Prevod dela: