Click here to load reader

Naka Ward Panganib ng paglapit ng Dumating ang lindol ... ... (ang pinakamababang lalim ng baha na isinasaalang-alang ang lahat ng mga posibilidad) Ang dapat gawin sa oras ng kalamidad

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Naka Ward Panganib ng paglapit ng Dumating ang lindol ... ... (ang pinakamababang lalim ng baha na...

 • Search

  (maaaring mabago ang lugar depende sa uri ng kalamidad)

  Maghanda ng mga bagay na ito para sa kalamidad

  Mga bagay na dapat ihanda upang makaligtas ang buhay

  Halimbawa ng mga gamit sa paglikas

  Tuwalya (maghanda ng malaki at maliit)

  □ Gatas (Powdered o Liquid)

  □ Disposable diapers

  □ Sanitary products

  □ Ekstrang salamin o hearing aids, atbp.

  □ Bagay para sa mga alagang hayop (petfood, tubig, atbp.)

  ★Maaring din makita ang Hazard Map at ang "Impormasyon tungkol sa Local Disaster Prevention" sa ward office, City Hall, at sa Nagoya Minato Disaster Prevention Center. ★Maaari din makita ang hazard map sa Nagoya City Hazard Prevention App".

  Pagsiguro ang kaligtasan Maglikas

  Pagisipan natin ngayon kung paano

  protektahan ang mga buhay natin sa kalamidad

  Maaring makita ang lawak ng pinsala sa "Nagoya City Bosai" app.

  Para sa Android▲Para sa IOS▲

  Free

  Maaaring makita ang pinakabagong

  evacuation map sa

  official website ng Nagoya City. www.city.nagoya.jp

  City of Nagoya, Evacuation Map

  Pagbaha sa ilog at lupain

  *Hindi bale kung nasaan kayo nakatira, kahit kanino ay maaaring lumikas sa pinakamalapit na Itinalagang Emergency Assembly Point o Itinalagang Evacuation Shelter.

  (pagbaha sa ilog at lupain, at pinsala mula sa mga landslide)

  Siguraduhing nakahanda at suurin ito pang-araw araw para sa kalamidad at paglikas.

  Kapag ibinalita ang impormasyon sa paglikas, ang mga Itinalagang Emergency Assembly Point sa bawat kalamidad ay tumatanggap ng mga naglikas. Ipakialam sa ward office kung maglilikas kayo ng kusang-loob.

  Tignan ang kasalukuyang alert level, at magsimula nang maglikas.

  *Ipapaalam kayo ng Lungsod ng Nagoya ang mga "alert level" at "ang mga dapat gawin sa paglilikas".

  *Ang mga maagang babala na ipinabatid ng weather station ay katumbas ng alert level 1, at ang babala sa paglikas ay katumbas ng alert level 2.

  Babala ng emergencyBabala ng emergency

  Instruksyon ng

  paglikas (emergency)

  Instruksyon ng

  paglikas (emergency)

  Abiso sa paglikasAbiso sa paglikas

  Paghahanda ng paglikas o paglikas ng mga taong mapanganib

  Paghahanda ng paglikas o paglikas ng mga taong mapanganib

  Alert Level

  Mga Emergency Action na Dapat Gawin, atbp.

  Dumating na ang kalamidad, gawin ninyo ang pinakasulit na

  aksyon upang protektahan ang buhay.

  Dumating na ang kalamidad, gawin ninyo ang pinakasulit na

  aksyon upang protektahan ang buhay.

  Maglikas ng pabilisan. Hindi kailangang maglikas sa Itinalagang

  Emergency Assembly Point, maaaring maglikas sa malapit at ligtas na

  lugar o sa loob ng malaking gusali.

  Maglikas ng pabilisan. Hindi kailangang maglikas sa Itinalagang

  Emergency Assembly Point, maaaring maglikas sa malapit at ligtas na

  lugar o sa loob ng malaking gusali.

  Bilisan ninyo ang iyong paglilikas. Kapag hindi ligtas ang Itinalagang

  Emergency Assembly Point, maaaring lumikas sa malapit na lugar kung

  saan kayo ligtas o sa loob ng malaking gusali.

  Bilisan ninyo ang iyong paglilikas. Kapag hindi ligtas ang Itinalagang

  Emergency Assembly Point, maaaring lumikas sa malapit na lugar kung

  saan kayo ligtas o sa loob ng malaking gusali.

  Paunahin maglikas ang mga taong nangangailangan ng oras para

  lumikas (mga matatanda, mga taong may kapanasan, mga bata, atbp.) at

  ang mga caregivers nila. Maliban sa mga taong nabanggit, tignan ninyo

  ang impormasyon sa storm warning, at maghanda nang maglikas.

  Paunahin maglikas ang mga taong nangangailangan ng oras para

  lumikas (mga matatanda, mga taong may kapanasan, mga bata, atbp.) at

  ang mga caregivers nila. Maliban sa mga taong nabanggit, tignan ninyo

  ang impormasyon sa storm warning, at maghanda nang maglikas.

  Uri ng kalamidad Itinalagang Emergency Assembly Point

  Mga ward na inaasahan ang pinsala

  "Hazard Map ng pagbaha sa ilog at lupain",

  "Hazard Map ng lindol", "Hazard Map ng Tsunami"

  "Hazard Map ng pagbaha sa ilog at lupain",

  "Hazard Map ng lindol", "Hazard Map ng Tsunami"

  SNS

  Ipapaalam ang impormasyon sa paglikas, atbp. sa mga

  naaangkop na lugar sa pamamagitan ng audio at siren.

  Ito ang email na paghahatid ng serbisyo batay sa

  subscription. Magsend kayo ng email na walang

  laman sa [email protected], at magregister kayo

  sa email na natangap ninyo sa address na iyon.

  Ito ang serbisyo na ipapadala ng sabay sabay ang broadcast

  ng emergency information sa iyong cellphone. Ipaalam ang

  kumpanya ng iyong cellphone kung nais mong gamitin ang

  serbisyong ito.

  Makikita ang impormasyon ng paglikas na may kasamang

  subtitle, atpb. (kung nais mong malaman ang karagdagan na

  impormasyon, pindotin ang "d" button sa remote control, at

  makikita ang data broadcast sa telebisyon)

  Megaphone Vehicles, Public Address Loudspeaker

  Telebisyon Emergency Radio Broadcast

  Disaster prevention information, Kizuna-net

  Disaster Alert Email Maaaring pakinggan ang broadcast ng disaster prevention sa

  iba't ibang wika sa pamamagitan ng telepono.

  Japanese:0180-995926 Chinese:052-957-9261

  English:052-957-9260  Korean:052-957-9262

  Broadcast Telephone Service

  Nagbago ang pamaraan ng evaculation!!

  Special Issue

  Sa East Japan malaking kalamidad na lindol (Great East Japan Earthquake), kahit maraming tao ang lumikas sa

  evaculation shelter, nawala ang kanilang buhay dahil sa tsunami na umabot sa mga pasilidad na ito. Mula sa leksyon

  na nalaman sa karanasang nito, ang sumusunod ay mga bagong pamaraan ng paglikas sa bawat kalamidad.

  Maglikas Maiwasan ang panganib ng kalamidad

  Pumunta sa Itinalagang Evacuation Shelter.

  Dumating ang kalamidad!!

  Pumunta sa Itinalagang Emergency Assembly Point nararapat sa bawat kalamidad.

  Mula ngayonHanggang ngayon

  Dumating ang kalamidad!!

  Lumikas sa evacuation area

  Pagsiguro ang kaligtasan Maglikas

  Pagsiguro ang kaligtasan Maglikas

  Kahit anong uri ng kalamidad

  Kahit anong uri ng kalamidad

  Contact us

  Search

  Ano ang "Itinalagang Emergency Assembly Point" at "Itinalagang Evacuation Shelter"?

  Itinalagang Emergency Assembly Point

  Itinalagang Evacuation Shelter

  Ang pasamantalahang lugar ng paglikas upang protektahan ang buhay sa panganib ng kalamidad

  Ang pansamantalahang tirahan para sa mga taong hindi makauwi dahil naapektuhan ang kanilang mga tahanan

  Magsimula maglikas ng pabilisan

  Kapag kailangan lumikas nang maagad dahil sa maaaring pinsala (tulad ng sitwasyon kung saan nanganganib ang iyong buhay kapag nanatili sa iyong tahanan)

  Itinalagang Emergency Assembly Point

  Ang Itinalagang Emergency Assembly Point

  Ika-3 o ika-4 na palapag ng silid aralan o daanan, atbp.

  Ika-3 o ika-4 na palapag ng silid aralan o daanan, atbp.

  Pinsala mula sa mga landslide

  Tsunami

  Panginginig ng lindol

  Malaking sunog

  Ang mga silid aralan ng paaralang elementarya o junior high school na nasa labas ng lugar na inaasahang lalim ng pagbaha.

  Mga paaralang elementarya o junior high school na nasa labas ng lugar na tinatayang landslide area.

  Tsunami Evacuation Building

  Wide-Area Evacuation Center Temporary Shelter, Ground ng paaralang elementarya at junior high school o ilang bahagi ng senior high school ng municipalidad

  Wide-Area Evacuation Center

  Lahat ng ward

  Lahat ng ward

  Lahat ng ward

  Hindi na ibinibigay ang mga impormasyon

  sa paglilikas at weather warnings, at

  lumipas ang panganib ng kalamidad

  Itinalagang Evacuation Shelter

  Itinalagang Evacuation Shelter

  *Gymnasium, atbp.*Gymnasium, atbp.

  Ang Itinalagang Emergency Assembly Point at Itinalagang Evacuation Shelter ng aming sambahayan

  Habang binabasa ito, isulat ninyo ang mga lugar na maaaring paglikasan kung sakaling may emergency.

  Kung nanganganib ang aming buhay sa tahanan, maglilikas kami sa susunod na Itinalagang Emergency Assembly Point.

  Uri ng kalamidad Inaasahang pinsala ng aming sambahayan

  Saan maaaring lumikas (Itinalagang Emergency Assembly Point)

  Gaano katagal para lumikas (*)

  Halimbawa Mayroon xx Paaralang Elementarya, xx Parke/Liwasan, atbp. 10 minuto

  Pagbaha sa ilog at lupain

  Pinsala mula sa mga landslide

  Tsunami

  Panginginig ng lindol

  Malaking sunog

  minuto

  minuto

  minuto

  minuto

  * Maglakad hanggang sa Itinalangang Emergency Assembly Point at alamin kung gaanong katagal lumikas.

  Kapag naapektuhan ang tahanan namin at hindi na kami maaaring tumira doon, maglilikas kami sa susunod na Itinalagang Evacuation Shelter.

  Pinakamalapit na Itinalagang

  Evacuation Shelter

  Panatilihin ito sa lugar na madaling makita!!

  Paano tayo dapat lumikas kapag may bagyo?

  Pagbaha sa ilog at lupain, Pinsala mula sa mga landslide

  Tignan muna

  Ang dapat

  gawin sa oras

  ng kalamidad

  Inaasahang lalim ng pagbaha sa ilog at lupain m (Ang pinakamababang lalim ng baha sa lokal na ilog o yung baha ga