NAJPOPULARNIEJSZE SPORTY SWIATA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NAJPOPULARNIEJSZE SPORTY SWIATA. 1.PIŁKA NOŻNA. gra zespołowa, jest najpopularniejszą dyscypliną sportową na świecie Od  1900  r. dyscyplina olimpijska - PowerPoint PPT Presentation

Text of NAJPOPULARNIEJSZE SPORTY SWIATA

 • NAJPOPULARNIEJSZE SPORTY SWIATA

 • 1.PIKA NONAgra zespoowa, jest najpopularniejsz dyscyplin sportow na wiecieOd1900r. dyscyplina olimpijska Peny skad druyny liczy 11 zawodnikw, w tym bramkarz. Druyna moe rwnie wyznaczy maksymalnie do 7 zawodnikw rezerwowychMidzynarodow Federacj Piki Nonej jestFIFA. Naley do niej ponad 208 narodowych federacji piki nonejFederacj zrzeszajc europejskie zwizki pikarskie jestUnia Europejskich Zwizkw Pikarskich Piki Nonej (UEFA)

 • 2. KRYKIETsport druynowy, w ktrym mecze rozgrywane s midzy dwiema druynami po jedenastu zawodnikw

  Pochodzi zAnglii, gdzie podobna gra bya znana ju na przeomieXIIIiXIVwieku

  Mecze krykietowe rozgrywane s na trawiastym boisku o zblionym doowalnegoksztacie Krykiet testowy to forma krykieta zapocztkowana w roku1877podczas tournereprezentacji AngliidoAustralii

  W Polsce istnieje siedem druyn krykietowych:Lodz Cricket Club,Gorzow Cricket Club,Lubuskie Cricket Club,Warsaw Cricket Club,Countdown Kwik Cricket Club,Warsaw Pola Mokotowskie India-Polish Team, oraz wystpujcy jako reprezentacja PolskiPolonia Cricket Club

 • 3. HOKEJ NA TRAWIEMecz rozgrywany jest przez dwie druyny po 11 graczy

  Hokej na trawie jest dyscyplin olimpijsk od1908

  Od1980w olimpijskich zawodach uczestnicz rwnie kobiety. Co cztery lata rozgrywane s rwnie mistrzostwa wiata

  Pocztki tej dyscypliny wPolscesigaj przeomuXIXiXX wieku

  Obecnie hokej na trawie uprawia w Polsce ponad 2000 zawodnikw, za gwne jego orodki to:Pozna,Gniezno,roda Wielkopolska,Toru,Rogowo,Gsawa,Siemianowice lskieoraz GliwiceiWrocaw,Brzeziny.

 • 4. TENIS ZIEMNYdyscyplinasportowarozgrywana nakorcie tenisowym, polegajca na przebijaniurakiet tenisowpikiponad lub obok siatki na pole przeciwnika Wspczesna wersja tenisa narodzia si wWielkiej Brytaniipod koniec XIX w.

  Reguy tenisowe po raz pierwszy spisano w1877

  Najwaniejszymi rozgrywkami tenisowymi w roku s cztery turnieje tworzce tzw.Wielki Szlem:Australian Open,Roland Garros, Wimbledon oraz US Open

 • 5. SIATKWKAsport druynowy, w ktrym uczestnicz dwa szecioosobowe zespoy Pomysodawc regu gry w pik siatkowby AmerykaninWilliam G. Morgan

  Do Polski siatkwka trafia za porednictwemYMCA, a pierwszy mecz pokazowy mia miejsce wWarszawiew1919.

  Siatkwka rozwija si obecnie w wielu odmianach. Powstay one z powodu rnorodnoci miejsc rozgrywania spotka a take specyfiki grajcych zawodnikw.

 • 6. TENIS STOOWY

  gra, w ktrej uczestnicz 2 lub 4 osoby

  Tenis stoowy narodzi siAngliiw latach 80.XIX wieku

  1926powstaaMidzynarodowa Federacja Tenisa Stoowego

  WLondynieodbyy si pierwsze oficjalne mistrzostwa wiata w roku1926

  1988 tenis stoowy po raz pierwszy pojawi si w programieigrzysk olimpijskich

 • 7. BASEBALLsportowagra zespoowa szczeglnie popularna wAmeryce Pnocnej,Poudnioweji we wschodniejAzji

  Baseball jest podobny do staroangielskiej gry zwanej runders, w ktr grano w Ameryce w XVIII w.

  W drugiej poowie lat osiemdziesitychXIX wiekubaseball nabiera popularnoci, by sta si jedn z najpopularniejszych gier rekreacyjnych klasy redniej wUSA

  Baseball by konkurencj pokazow sze razy podczasIgrzysk Olimpijskich

 • 8. GOLFGolf by dyscyplin olimpijsk w latach1900-1904

  dyscyplina ta wywodzi si zeSzkocji, z okresu pnego redniowiecza

  Na pocztku golf uprawiany by w Szkocji iAnglii, skd rozpowszechni si na cay wiat

  Wkrajach anglosaskichgolf jest jedn z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych

  Sowo "golf" pochodzi od sowa holenderskiego "kolf" co oznaczalaska,maczuga,kij

 • 9. RUGBY

  popularne okrelenie grupysportwdruynowych o wsplnym pochodzeniu. WPolscerugby zwykle jest utosamiane zrugby unionlubrugby 7, rzadziej zrugby league

  Nazwa gry pochodzi od angielskiej szkoy wRugby, gdzie w1823roku rozegrano pierwszy mecz

  TwrcbyWilliam Webb Ellis, ktry podczas gry w pik non podnis pik i pobieg z ni przez boisko

 • 10. KOSZYKWKA

  dyscyplinasportudruynowego, w ktrej dwie picioosobowe druyny graj przeciwko sobie prbujc zdoby punkty umieszczajc pik w koszu

  Koszykwk wymyli w grudniu1891roku KanadyjczykJames Naismith

  6 czerwca1946zostao zaoone BAA Basketball Association of America, ktre pniej (jesieni1949) przybrao nazwNBA National Basketball Association.

 • 11. UELwycigimotocyklowena torach zblionych ksztatem do owalu Polska nazwaueloraz popularne okrelenieczarny sportwywodz si z czasw, kiedy na torach stosowano jedynie czarne nawierzchnieulowe Pocztki sportu ulowego sigaj pocztkwXX wieku

  W latach 1936 1994 odbyway si jednodniowe mistrzostwa wiata

  Imprezy ulowe o randze mistrzostw Europy organizowane s przezEuropejsk Uni Motocyklow, powsta w 1995 roku

 • 12.BOKSsport walki, w ktrym dwch zawodnikw walczy ze sob jedynie przy uyciu pici

  Walka na pici jest jednym z najstarszych sportw, znanym ju w staroytnych Rzymie i Grecji

  By znany w programieigrzyskwstaroytnej Grecji

  Zrby wspczesnego zawodowego boksu wywodz si od opublikowanych w 1867 roku w Wielkiej Brytanii

  W roku 1916 podjto wan decyzj o ograniczeniu oficjalnych zawodowych walk o mistrzostwo wiata do 15 rund po trzy minuty kada, z jednominutowymi przerwami. W latach 80. XX wieku, wskutektragicznej mierci koreaskiego boksera Kim Duk-koo, zawodowe walki ograniczono do 12 rund.

 • 13. SKOKI NARCIRSKIEdyscyplina sportowa rozgrywana naskoczniach narciarskichod poowy XIX wieku

  Od 1924 skoki mczyzn s konkurencjolimpijsknanormalnej skoczni

  Miejscem, w ktrym narodziy si zimowe konkurencje klasyczne, w tym take skoki, jestNorwegia

  W lutym 1924 odbyy si I ZimoweIgrzyska OlimpijskiewChamonix

  Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich zadebiutoway w 1924 roku, czyli ju podczas pierwszych igrzysk

 • 14. BIATHLONspecyficznazimowadyscyplinasportowa, czcabiegi narciarskiezestrzelectwem

  Biathlon jest popularn dyscyplin wNiemczech,Rosji,Woszechi czciSkandynawii

  Pierwsze zawody w biathlonie zostay rozegrane w1767 Biathlon zosta zademonstrowany po raz pierwszy podczasZimowych Igrzysk Olimpijskichw1924

  Ciaem zarzdzajcym biathlonem jestMidzynarodowa Unia Biathlonu

 • 15. LEKKOATLETYKAjedna z najstarszychdyscyplin sportu, oparta na naturalnym ruchu

  Podstawowe konkurencje lekkoatletyczne: biegi, skoki, rzuty i chd maj swj pocztek w zachowaniach pradawnych ludzi

  Staroytni Grecypodczas swoichigrzyskwprowadzili konkurencjerzutu dyskiemi biegi na krtkim dystansie, nieco pniejskok w dalz miejsca

  Z biegiem lat, dla rozrywki, czowiek zacz stosowa rne formy rywalizacji i wtedy obok sportw walki pojawiy si konkurencje lekkoatletyczne

 • PCHNICIE KULkonkurencja lekkoatletyczna, polegajca na wypchniciu kuli jednorcz z koa o rednicy 2,135 m

  Kobiety pchaj kul wac 4 kg, modzicy 5 kg, juniorzy modsi (16-17 lat) 5 kg, juniorzy starsi (18-19 lat) 6 kg, seniorzy 7,26 kg

  Pchnicie kul jest w programie olimpijskich od pierwszychnowoytnych igrzysk olimpijskichw1896

  Okrelenie "pchnicie kul" nie jest waciwe i przyjo si tylko w Polsce. W rzeczywistoci jest torzut, w ktrym pchnicie jest tylko jednym z elementw.

 • RZUT OSZCZEPEMkonkurencja sportowa wchodzca w skadlekkoatletykii wywodzca si ze staroytnoci

  Naley do konkurencji technicznych. Zawodnicy i zawodniczki rywalizuj w rzucie oszczepem podczasigrzysk olimpijskich

  WXIX wiekurzut oszczepem znany by jako wiczenie gimnastyczne

  W roku1859wAtenachpodjto pierwsz prb reaktywacjiigrzysk olimpijskich

  Rekordy wiata w rzucie oszczepem s notowane od roku1883. Oficjalne rekordy notuje si natomiast od roku1912

 • SKOK WZWYkonkurencjalekkoatletyczna, polegajca na odbiciu si (po wykonaniu rozbiegu) z jednej nogi i przeniesieniu caego ciaa ponad poprzeczk zawieszon na pionowych stojakach

  1864 rozegranie pierwszych oficjalnych zawodw skoku wzwy wAnglii 1895 odbycie pierwszych zawodw z udziaem kobiet

  1912 wprowadzenie techniki kalifornijskiej przezGeorge Horine'a

  1928 wprowadzenie skoku wzwy kobiet do konkurencji olimpijskich 1932 pierwszy rekord w skoku wzwy kobiet uznany przez IAAF (1.65)

 • RZUT DYSKIEMjedna z technicznych konkurencjilekkoatletycznychpolegajca na wyrzuceniu si ramienia (jedn rk)dysku, na jak najwiksz odlego

  Aktualnym (sierpie2009) rekordzist wiata w rzucie dyskiem mczyzn od1986z wynikiem 74,08 m jestJrgen Schult(NRD). Wrd kobiet rekordzistk jestGabriele Reinsch(NRD) z wynikiem 76.80 m w1988 Pomiar rzutu odbywa si za pomoc tamy, ktra przechodzi przez rodek koa i lad dysku.