4
P RO PRO Contractor Najbardziej zaawansowane elektryczne urządzenia natryskowe Graco do BEZPOWIETRZNEGO natrysku farb, powłok ogniochronnych i gładzi do natrysku hydrodynamicznego • Urządzenie natryskowe powinno pracować, a nie tracić czas w warsztacie! System demontażu pompy ProConnect 2 pozwala na jej wymianę w ciągu kilku sekund! • Jeszcze łatwiej sprawdzaj wydajność swojej inwestycji — wyświetlacz LED jest jasny i czytelny. • Bęben do nawijania węża QuikReel zapewnia komfort pracy oraz pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. PRACUJ MĄDRZEJ DZIĘKI NAJNOWSZYM INNOWACJOM MARK IV MAX PROCONTRACTOR - MARK V MAX PROCONTRACTOR MARK VII MAX PROCONTRACTOR - MARK X MAX PROCONTRACTOR Texture Applications

Najbardziej zaawansowane elektryczne urządzenia natryskowe ... · 289605 Pistolet do gładzi HD Blue (z osłoną RaC x i dyszą 531) 245820 Pistolet do ™gładzi HD Inline 246468

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

PROPROContractor

Najbardziej zaawansowane elektryczne urządzenia natryskowe Graco do BEZPOWIETRZNEGO natrysku farb, powłok ogniochronnych i gładzi do natrysku hydrodynamicznego

•Urządzenienatryskowepowinnopracować,anietracićczaswwarsztacie!SystemdemontażupompyProConnect2pozwalanajejwymianęwciągukilkusekund!

•Jeszczełatwiejsprawdzajwydajnośćswojejinwestycji—wyświetlaczLEDjestjasnyiczytelny.

•BębendonawijaniawężaQuikReel™zapewniakomfortpracyorazpozwalazaoszczędzićczasipieniądze.

PRACUJ MĄDRZEJ DZIĘKI NAJNOWSZYM INNOWACJOM

MARK IV™ MAX PROCONTRACTOR - MARK V™ MAX PROCONTRACTOR MARK VII™ MAX PROCONTRACTOR - MARK X™ MAX PROCONTRACTOR

Texture Applications

To właśnie dla CIEBIE, doświadczonego specjalisty, Graco stale ulepsza technologię urządzeń natryskowych. Wiemy, że szukasz najnowszych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, łatwiejsze i spokojniejsze wykonanie pracy.

Seria ProContractor naszychurządzeńMaRkMaxto najnowocześniejsze rozwiązania techniczneprzeznaczonedladoświadczonychspecjalistów,którzyniechcąsięzadowolić„tylko”wysokąjakościąimająwiększewymagania.

Wybierz właściwe urządzenie...

MaRkIVMaxtooptymalneurządzenieprzeznaczonedonatryskiwaniadużychpowierzchniwewnątrzinazewnątrzbudynków!Jesttourządzenieuniwersalne,dostosowane do natrysku powłok ogniochronnychi sporadycznego nakładania lekkich gładziwykończeniowych.NaszdobrzeznanyMaRkVMaxoferujejeszczewięcej!Zostałzoptymalizowanyzmyśląoprofesjonalistach,którzy jednocześnie malują i natryskują gładź,oczekując wydajności, którą to urządzenie możezapewnić.Urządzenie MaRk x Max ProContractor ma dwarazy większą wydajność niż MaRk V Max i jestwystarczająco mocne, żeby natryskiwać ponad30000litrówmateriałurocznie,atakżepracowaćznajtwardszymimasamiszpachlowymi.TodlaCiebiezadużo?Wypróbuj urządzenie MaRk VII Max — oczarujeCięwspółczynnikiemwydajnościdoceny.

... i poznaj serię ProContractor, dającą najwyższy komfort pracy!Dowiedzsię,jakieinnowacyjnefunkcjewprowadziliśmydoseriiProContractorrodzinyurządzeńMaRkMax.TowłaśnieonepozwoląCisięwyróżnićwśródinnychwykonawców.Dziękinimoszczędziszczasipieniądze.Wtensposóbmożeszsięwyróżnićwśródinnych.

Najlepsze elektryczne urządzenie natryskowe!Mark Max ProContractor

MaRkMaxPROCONTRaCTORtoprawdziwiewielozadanioweurządzenieprzeznaczonedonatryskiwaniadużychpowierzchniwewnątrz inazewnątrzbudynków!Tennajnowocześniejszy„przyjaciel”umożliwianatryskmasyszpachlowejinajbardziejpopularnychfarb.MaRkMaxPROCONTRaCTORnatryskujelateks,emulsje,akryle,powłokiepoksydowe,wypełniacze,powłokiogniochronne inajbardziejpopularnemasyszpachlowe.Jego wydajność jest wystarczająca nawet do zapewnienia odpowiedniegoprzepływumateriałudladwóchosóbprowadzącychjednocześniemalarskiepracenatryskowe.

Obejrzyjnaszefilmyinstruktażowe podadresem:

http://6.graco.eu.com

Materiały i zastosowania

FastFlush™

Nietraćczasunaczyszczenieurządzenia!PompaFastFlushsystemuczyszczeniapozwala

wyczyścićmaszynędoczterechrazyszybciej,zużywającprzytymopołowęmniejwody.

Zintegrowany bęben do nawijania węża QuikReel™

Pracujbardziejkomfortowoiwydajniej.Rozwijajizwijaj

nawet90mwężawciągukilkusekund—dziękitemumożesznatryskiwaćwzasięgu180m

bezpotrzebyprzemieszczaniamaszynyorazszybciejzmieniaćmiejscepracy!

SmartControl™ 3.0 z wyświetlaczem LEDTerazmożeszjeszczeprościejkontrolowaćizabezpieczyćswoją inwestycję — dzięki jasnemu i czytelnemuwyświetlaczowiLED,którywskazuje ilośćwykonanychprac, ichczasizużyciemateriałuwlitrachorazfunkcjiautomatycznej diagnostyki, którą zapewnia nowy iulepszony„mózg”urządzenia,czyliSmartControl3.0.

ProConnect2

Urządzenie natryskowe powinno pracować, anie tracić czas w warsztacie! System montażui demontażu pompy ProConnect2 pozwala na jejwymianęwciąguparusekund,oszczędzająccennyczas.

SystemzabezpieczającypompęWatchDogautomatyczniewyłączapompę,jeśliskończysięmateriałlubwążulegnieuszkodzeniu.

Chronitopompęprzedpracąnasucho.

System zabezpieczeń pompy WatchDog™

Wbudowany pojemnik na narzędziaWygodnypojemnikdoprzechowywanianarzędzi,dysz,filtróworazinnychakcesoriów,którebędąterazzawszepodręką.

Pompa Endurance™

SprawdzonainiezawodnatechnologiapompytłokowejfirmyGracozuszczelnieniemLongLife-V.ZawórwlotowyQuickaccess™ułatwiaczyszczenieorazusuwaniedrobin.Mechanizmpompyjestdociskanysprężynamiwceluzapewnieniawiększejwydajności.

! WSKAZÓWKA Aby zapewnić lepszą wydajność pompy podczas natrysku farby, należy w wymienić ceramiczną kulkę w pompie dolnej na kulkę ze stali nierdzewnej (dostarczaną w pakiecie z urządzeniem).

SYSTEM DO GŁADZI Rozbuduj swoje urządzenie natryskowe Mark Max do kompletnego systemu do natrysku gładzi z 90-litrowym zbiornikiem i prasą, jeśli wykonujesz natryski materiałów dostarczanych w workach.

NATRYSKUJ 700 m2 dziennie...... dysponując ekipą złożoną z 2 osób. Użyj zestawu ssącego do kontenera umożliwiającego bezpośrednie pompowanie z dostarczanego przez dostawcę materiałów kontenera o pojemności 500 lub 1000 litrów... Jest to wyjątkowo wydajna metoda, zwłaszcza jeśli wszystkie akcesoria zostaną zamontowane na samochodzie lub przyczepie.

Graco zna Twoje potrzeby związane z natryskiem farb i gładzi — wiemy, że przede wszystkim zależy Ci na wysokiej wydajności i dużym przepływie. Niezależnie od rodzaju pracy któreś z urządzeń natryskowych Mark z serii ProContractor zapewni pożądany przepływ, umożliwiając osiągnięcie oczekiwanej wydajności!

Wszystkie

urządzenia

wyposażono w

30-METROWY

wąż

Farba

100%

75%

50%

25%

0%

Gładź

Wskaźnik Średnia Wysoka

Lepkośćmateriału

Rozpakuj, podłącz i maluj!

Gotowe do pracy urządzenie z serii Mark Max ProContractor jest dostarczane w postaci zmontowanej i gotowej do natrysku.SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect 2™, QuikReel™, pistolet z osłoną HandTite™ RAC X™ i dysze, wąż z końcówką biczową BlueMax™ II 0,90 m, wąż BlueMax II 30 m, TSL™ 0,25 l, młotek uniwersalny 197193, klucz regulowany 111733 i niebieska skrzynka narzędziowa. Wszystko w pełni zmontowane!

©2014GracoBVBa·Druknr300716PL(wersjaaa)·06/14·WydrukowanowEuropie.FirmaGracoposiadacertyfikatISO9001.

Wszystkie informacje, i lustracje i dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na najnowszych informacjach o produktach dostępnych w czasie publikacji . Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

GRaCOBVBa•FluidHandlingSolutionsIndustrieterreinOudeBunders•Slakweidestraat31•B-3630MaasmechelenTel.:(32)89770700•Faks:(32)89770777www.graco.com

Pistolety289605 PistoletdogładziHDBlue(zosłonąRaCxidyszą531)245820 PistoletdogładziHDInline™

246468 PistoletFlexPlus™(zosłonąRaCxidyszą517)

Filtry do pomp Easy Out™

244071 30mesh,szary244067 60mesh,czarny(=standardowy)244068 100mesh,niebieski244069 200mesh,czerwony

Filtr siatkowy na wlocie Mark V189920 Metalowy

Węże i węże biczowe BlueMax™ II (230 barów)241275 3/8"x30m240794 1/4"x15m278499 Wążmateriałowy1/2calax15m240797 3/8calax15m(FBE)

238358 3/16"x0,9m 238959 3/16"x1,4m238359 3/16"x1,8m 191239 3/8"x3,5m277249 1/4calax0,9m(BlueMax™II)

Reduktory159841 Reduktor1/4cala(żeńska)x3/8cala(męska)189018 Połączenieobrotowepistoletu1/4"(M)x(Ż)207947 Połączenieobrotowepistoletu1/2cala159239 Złączkaredukcyjna1/2"x3/8"(M)

Zestawy TexSpray289611 ZestawpistoletuHDBluePlaster,wąż3/8"x

15m,wążzkońcówkąbiczową1/4"x90cm,osłonaRaCxorazdysza427i531

289585 ZestawpistoletuHDInlinePlaster,wąż1/2"x15m,wążzkońcówkąbiczową3/8"x3,5m,osłonaRaCxorazdyszaWa1239i643

Popraw jakość swojego wykończenia

Produktoferowanyprzez:

Akcesoria dla Mark Max ProContractorWydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia, korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Numery katalogowe: dlawersjiEuro—220V dlawersjiMultiCord dlaWielkiejBrytanii—110VMaksymalnyrozmiardyszy:zfarbą/gładziąPrzepływ—l/minMaksymalneciśnienie—bar(PSI)WążWążzkońcówkąbiczowąPistoletStandardowadyszaMasabezosprzętu—kg(lb)TypsilnikaDC—bezszczotkowyMocsilnika—kW(kM)

Pompy dolne ProContractor ProConnect2

16x418 MarkIV 16x421 MarkV16Y602 MarkVII 16x427 Markx

Zasobnik287987 Zasobnik90l289587 Prasadowyciskaniazworków

Elastyczny zestaw ssący243167 Zestawssącyzkontenera,1-calowy(25mm)dofarby24M445 Zestawssącyzkontenera,2-calowy(50mm)dogładzi

System JetRoller™ z wytrzymałą przedłużką 0,5 mZ pistoletem Inline Bez pistoletu Inline24V490 Wałek18cm 24V492 Wałek18cm24V491 Wałek25cm 24V493 wWałek25cm232123 Wytrzymałaprzedłużka1m

Przedłużki RAC X287019 25cm 287020 40cm287021 50cm 287022 75cm

Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X287026 90cm 287027 180cm

Dysze i osłonyPaaxxx NiebieskadyszaRaCxprofesjonalnejaplikacji

hydrodynamicznejHDaxxx BrązowadyszaRaCxowysokiejwytrzymałościWa12xx DyszaRaCxWideRacdodużychpowierzchni246215 OsłonaRaCx

Płyny206994 TSL™0,25l253574 Pumparmor™1l245133 Pumparmor3,8l

Dane techniczneProContractor

* Natężenie przepływu jest zależne od rodzaju gładzi i warunków otoczenia. Przepływ gładzi jest większy w przypadku zastosowania mniejszych ceramicznych kulek niż przepływ farby w przypadku zastosowania kulek ze stali nierdzewnej.

MARK V MAXPROCONTRACTOR

––

16Y8660,039"-0,041"

5,1(1,35)230(3300)

30mx3/8"0,9mx1/4"

HDBluedogładziPaa427/HDa531

68(151)✓

2(2,8)

MARK V MAXPROCONTRACTOR

16Y86416Y865

–0,035"–0,037"

4,3(1,2)230(3300)

30mx3/8"0,9mx1/4"

HDBluedogładziPaa427/HDa531

68(151)✓

1,6(2,2)

MARK IV MAX PROCONTRACTOR

16Y89216Y893

–0,031"-0,033"

3,6(0,95)230(3300)

30mx3/8"0,9mx1/4"

FlexPlusPaa42549(108)

✓1,5(2,0)

MARK VII MAX PROCONTRACTOR

16Y92016Y921

–0,041"–0,047"

6,0(1,58)230(3300)

30mx1/2"3,5mx3/8"

HDBluedogładziHDa531/541

73(160)✓

1,9(2,5)

MARK X MAX PROCONTRACTOR

16Y91016Y912

–0,045"-0,051"

8,3(2,2)230(3300)

30mx1/2"3,5mx3/8"

InlineHDdogładziHDa531/541

81(178)✓

3,0(4,0)