of 4/4
P RO PRO Contractor Najbardziej zaawansowane elektryczne urządzenia natryskowe Graco do BEZPOWIETRZNEGO natrysku farb, powłok ogniochronnych i gładzi do natrysku hydrodynamicznego • Urządzenie natryskowe powinno pracować, a nie tracić czas w warsztacie! System demontażu pompy ProConnect 2 pozwala na jej wymianę w ciągu kilku sekund! • Jeszcze łatwiej sprawdzaj wydajność swojej inwestycji — wyświetlacz LED jest jasny i czytelny. • Bęben do nawijania węża QuikReel zapewnia komfort pracy oraz pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. PRACUJ MĄDRZEJ DZIĘKI NAJNOWSZYM INNOWACJOM MARK IV MAX PROCONTRACTOR - MARK V MAX PROCONTRACTOR MARK VII MAX PROCONTRACTOR - MARK X MAX PROCONTRACTOR Texture Applications

Najbardziej zaawansowane elektryczne urządzenia natryskowe ... · 289605 Pistolet do gładzi HD Blue (z osłoną RaC x i dyszą 531) 245820 Pistolet do ™gładzi HD Inline 246468

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Najbardziej zaawansowane elektryczne urządzenia natryskowe ... · 289605 Pistolet do gładzi HD...

 • PROPROContractor

  Najbardziej zaawansowane elektryczne urządzenia natryskowe Graco do BEZPOWIETRZNEGO natrysku farb, powłok ogniochronnych i gładzi do natrysku hydrodynamicznego

  •Urządzenienatryskowepowinnopracować,anietracićczaswwarsztacie!SystemdemontażupompyProConnect2pozwalanajejwymianęwciągukilkusekund!

  •Jeszczełatwiejsprawdzajwydajnośćswojejinwestycji—wyświetlaczLEDjestjasnyiczytelny.

  •BębendonawijaniawężaQuikReel™zapewniakomfortpracyorazpozwalazaoszczędzićczasipieniądze.

  PRACUJ MĄDRZEJ DZIĘKI NAJNOWSZYM INNOWACJOM

  MARK IV™ MAX PROCONTRACTOR - MARK V™ MAX PROCONTRACTOR MARK VII™ MAX PROCONTRACTOR - MARK X™ MAX PROCONTRACTOR

  Texture Applications

 • To właśnie dla CIEBIE, doświadczonego specjalisty, Graco stale ulepsza technologię urządzeń natryskowych. Wiemy, że szukasz najnowszych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, łatwiejsze i spokojniejsze wykonanie pracy.

  Seria ProContractor naszychurządzeńMaRkMaxto najnowocześniejsze rozwiązania techniczneprzeznaczonedladoświadczonychspecjalistów,którzyniechcąsięzadowolić„tylko”wysokąjakościąimająwiększewymagania.

  Wybierz właściwe urządzenie...

  MaRkIVMaxtooptymalneurządzenieprzeznaczonedonatryskiwaniadużychpowierzchniwewnątrzinazewnątrzbudynków!Jesttourządzenieuniwersalne,dostosowane do natrysku powłok ogniochronnychi sporadycznego nakładania lekkich gładziwykończeniowych.NaszdobrzeznanyMaRkVMaxoferujejeszczewięcej!Zostałzoptymalizowanyzmyśląoprofesjonalistach,którzy jednocześnie malują i natryskują gładź,oczekując wydajności, którą to urządzenie możezapewnić.Urządzenie MaRk x Max ProContractor ma dwarazy większą wydajność niż MaRk V Max i jestwystarczająco mocne, żeby natryskiwać ponad30000litrówmateriałurocznie,atakżepracowaćznajtwardszymimasamiszpachlowymi.TodlaCiebiezadużo?Wypróbuj urządzenie MaRk VII Max — oczarujeCięwspółczynnikiemwydajnościdoceny.

  ... i poznaj serię ProContractor, dającą najwyższy komfort pracy!Dowiedzsię,jakieinnowacyjnefunkcjewprowadziliśmydoseriiProContractorrodzinyurządzeńMaRkMax.TowłaśnieonepozwoląCisięwyróżnićwśródinnychwykonawców.Dziękinimoszczędziszczasipieniądze.Wtensposóbmożeszsięwyróżnićwśródinnych.

  Najlepsze elektryczne urządzenie natryskowe!Mark Max ProContractor

  MaRkMaxPROCONTRaCTORtoprawdziwiewielozadanioweurządzenieprzeznaczonedonatryskiwaniadużychpowierzchniwewnątrz inazewnątrzbudynków!Tennajnowocześniejszy„przyjaciel”umożliwianatryskmasyszpachlowejinajbardziejpopularnychfarb.MaRkMaxPROCONTRaCTORnatryskujelateks,emulsje,akryle,powłokiepoksydowe,wypełniacze,powłokiogniochronne inajbardziejpopularnemasyszpachlowe.Jego wydajność jest wystarczająca nawet do zapewnienia odpowiedniegoprzepływumateriałudladwóchosóbprowadzącychjednocześniemalarskiepracenatryskowe.

  Obejrzyjnaszefilmyinstruktażowe podadresem:

  http://6.graco.eu.com

  Materiały i zastosowania

  FastFlush™

  Nietraćczasunaczyszczenieurządzenia!PompaFastFlushsystemuczyszczeniapozwala

  wyczyścićmaszynędoczterechrazyszybciej,zużywającprzytymopołowęmniejwody.

  Zintegrowany bęben do nawijania węża QuikReel™

  Pracujbardziejkomfortowoiwydajniej.Rozwijajizwijaj

  nawet90mwężawciągukilkusekund—dziękitemumożesznatryskiwaćwzasięgu180m

  bezpotrzebyprzemieszczaniamaszynyorazszybciejzmieniaćmiejscepracy!

  SmartControl™ 3.0 z wyświetlaczem LEDTerazmożeszjeszczeprościejkontrolowaćizabezpieczyćswoją inwestycję — dzięki jasnemu i czytelnemuwyświetlaczowiLED,którywskazuje ilośćwykonanychprac, ichczasizużyciemateriałuwlitrachorazfunkcjiautomatycznej diagnostyki, którą zapewnia nowy iulepszony„mózg”urządzenia,czyliSmartControl3.0.

  ProConnect2

  Urządzenie natryskowe powinno pracować, anie tracić czas w warsztacie! System montażui demontażu pompy ProConnect2 pozwala na jejwymianęwciąguparusekund,oszczędzająccennyczas.

 • SystemzabezpieczającypompęWatchDogautomatyczniewyłączapompę,jeśliskończysięmateriałlubwążulegnieuszkodzeniu.

  Chronitopompęprzedpracąnasucho.

  System zabezpieczeń pompy WatchDog™

  Wbudowany pojemnik na narzędziaWygodnypojemnikdoprzechowywanianarzędzi,dysz,filtróworazinnychakcesoriów,którebędąterazzawszepodręką.

  Pompa Endurance™

  SprawdzonainiezawodnatechnologiapompytłokowejfirmyGracozuszczelnieniemLongLife-V.ZawórwlotowyQuickaccess™ułatwiaczyszczenieorazusuwaniedrobin.Mechanizmpompyjestdociskanysprężynamiwceluzapewnieniawiększejwydajności.

  ! WSKAZÓWKA Aby zapewnić lepszą wydajność pompy podczas natrysku farby, należy w wymienić ceramiczną kulkę w pompie dolnej na kulkę ze stali nierdzewnej (dostarczaną w pakiecie z urządzeniem).

  SYSTEM DO GŁADZI Rozbuduj swoje urządzenie natryskowe Mark Max do kompletnego systemu do natrysku gładzi z 90-litrowym zbiornikiem i prasą, jeśli wykonujesz natryski materiałów dostarczanych w workach.

  NATRYSKUJ 700 m2 dziennie...... dysponując ekipą złożoną z 2 osób. Użyj zestawu ssącego do kontenera umożliwiającego bezpośrednie pompowanie z dostarczanego przez dostawcę materiałów kontenera o pojemności 500 lub 1000 litrów... Jest to wyjątkowo wydajna metoda, zwłaszcza jeśli wszystkie akcesoria zostaną zamontowane na samochodzie lub przyczepie.

  Graco zna Twoje potrzeby związane z natryskiem farb i gładzi — wiemy, że przede wszystkim zależy Ci na wysokiej wydajności i dużym przepływie. Niezależnie od rodzaju pracy któreś z urządzeń natryskowych Mark z serii ProContractor zapewni pożądany przepływ, umożliwiając osiągnięcie oczekiwanej wydajności!

  Wszystkie

  urządzenia

  wyposażono w

  30-METROWY

  wąż

  Farba

  100%

  75%

  50%

  25%

  0%

  Gładź

  Wskaźnik Średnia Wysoka

  Lepkośćmateriału

 • Rozpakuj, podłącz i maluj!

  Gotowe do pracy urządzenie z serii Mark Max ProContractor jest dostarczane w postaci zmontowanej i gotowej do natrysku.SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect 2™, QuikReel™, pistolet z osłoną HandTite™ RAC X™ i dysze, wąż z końcówką biczową BlueMax™ II 0,90 m, wąż BlueMax II 30 m, TSL™ 0,25 l, młotek uniwersalny 197193, klucz regulowany 111733 i niebieska skrzynka narzędziowa. Wszystko w pełni zmontowane!

  ©2014GracoBVBa·Druknr300716PL(wersjaaa)·06/14·WydrukowanowEuropie.FirmaGracoposiadacertyfikatISO9001.

  Wszystkie informacje, i lustracje i dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na najnowszych informacjach o produktach dostępnych w czasie publikacji . Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

  GRaCOBVBa•FluidHandlingSolutionsIndustrieterreinOudeBunders•Slakweidestraat31•B-3630MaasmechelenTel.:(32)89770700•Faks:(32)89770777www.graco.com

  Pistolety289605 PistoletdogładziHDBlue(zosłonąRaCxidyszą531)245820 PistoletdogładziHDInline™

  246468 PistoletFlexPlus™(zosłonąRaCxidyszą517)

  Filtry do pomp Easy Out™

  244071 30mesh,szary244067 60mesh,czarny(=standardowy)244068 100mesh,niebieski244069 200mesh,czerwony

  Filtr siatkowy na wlocie Mark V189920 Metalowy

  Węże i węże biczowe BlueMax™ II (230 barów)241275 3/8"x30m240794 1/4"x15m278499 Wążmateriałowy1/2calax15m240797 3/8calax15m(FBE)

  238358 3/16"x0,9m 238959 3/16"x1,4m238359 3/16"x1,8m 191239 3/8"x3,5m277249 1/4calax0,9m(BlueMax™II)

  Reduktory159841 Reduktor1/4cala(żeńska)x3/8cala(męska)189018 Połączenieobrotowepistoletu1/4"(M)x(Ż)207947 Połączenieobrotowepistoletu1/2cala159239 Złączkaredukcyjna1/2"x3/8"(M)

  Zestawy TexSpray289611 ZestawpistoletuHDBluePlaster,wąż3/8"x

  15m,wążzkońcówkąbiczową1/4"x90cm,osłonaRaCxorazdysza427i531

  289585 ZestawpistoletuHDInlinePlaster,wąż1/2"x15m,wążzkońcówkąbiczową3/8"x3,5m,osłonaRaCxorazdyszaWa1239i643

  Popraw jakość swojego wykończenia

  Produktoferowanyprzez:

  Akcesoria dla Mark Max ProContractorWydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia, korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

  Numery katalogowe: dlawersjiEuro—220V dlawersjiMultiCord dlaWielkiejBrytanii—110VMaksymalnyrozmiardyszy:zfarbą/gładziąPrzepływ—l/minMaksymalneciśnienie—bar(PSI)WążWążzkońcówkąbiczowąPistoletStandardowadyszaMasabezosprzętu—kg(lb)TypsilnikaDC—bezszczotkowyMocsilnika—kW(kM)

  Pompy dolne ProContractor ProConnect2

  16x418 MarkIV 16x421 MarkV16Y602 MarkVII 16x427 Markx

  Zasobnik287987 Zasobnik90l289587 Prasadowyciskaniazworków

  Elastyczny zestaw ssący243167 Zestawssącyzkontenera,1-calowy(25mm)dofarby24M445 Zestawssącyzkontenera,2-calowy(50mm)dogładzi

  System JetRoller™ z wytrzymałą przedłużką 0,5 mZ pistoletem Inline Bez pistoletu Inline24V490 Wałek18cm 24V492 Wałek18cm24V491 Wałek25cm 24V493 wWałek25cm232123 Wytrzymałaprzedłużka1m

  Przedłużki RAC X287019 25cm 287020 40cm287021 50cm 287022 75cm

  Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X287026 90cm 287027 180cm

  Dysze i osłonyPaaxxx NiebieskadyszaRaCxprofesjonalnejaplikacji

  hydrodynamicznejHDaxxx BrązowadyszaRaCxowysokiejwytrzymałościWa12xx DyszaRaCxWideRacdodużychpowierzchni246215 OsłonaRaCx

  Płyny206994 TSL™0,25l253574 Pumparmor™1l245133 Pumparmor3,8l

  Dane techniczneProContractor

  * Natężenie przepływu jest zależne od rodzaju gładzi i warunków otoczenia. Przepływ gładzi jest większy w przypadku zastosowania mniejszych ceramicznych kulek niż przepływ farby w przypadku zastosowania kulek ze stali nierdzewnej.

  MARK V MAXPROCONTRACTOR

  ––

  16Y8660,039"-0,041"

  5,1(1,35)230(3300)

  30mx3/8"0,9mx1/4"

  HDBluedogładziPaa427/HDa531

  68(151)✓

  2(2,8)

  MARK V MAXPROCONTRACTOR

  16Y86416Y865

  –0,035"–0,037"

  4,3(1,2)230(3300)

  30mx3/8"0,9mx1/4"

  HDBluedogładziPaa427/HDa531

  68(151)✓

  1,6(2,2)

  MARK IV MAX PROCONTRACTOR

  16Y89216Y893

  –0,031"-0,033"

  3,6(0,95)230(3300)

  30mx3/8"0,9mx1/4"

  FlexPlusPaa42549(108)

  ✓1,5(2,0)

  MARK VII MAX PROCONTRACTOR

  16Y92016Y921

  –0,041"–0,047"

  6,0(1,58)230(3300)

  30mx1/2"3,5mx3/8"

  HDBluedogładziHDa531/541

  73(160)✓

  1,9(2,5)

  MARK X MAX PROCONTRACTOR

  16Y91016Y912

  –0,045"-0,051"

  8,3(2,2)230(3300)

  30mx1/2"3,5mx3/8"

  InlineHDdogładziHDa531/541

  81(178)✓

  3,0(4,0)