Click here to load reader

Nadzór pedagogiczny nad szkoleniem zawodowym

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nadzór pedagogiczny nad szkoleniem zawodowym. Przemysław Jankiewicz Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Nadzór pedagogiczny. Cele nadzoru, Postawienie właściwych celów nadzoru, Zmienność rozporządzeń; częściej niż co 5 lat zmienia się rozporządzenie, - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nadzór pedagogiczny nad szkoleniem zawodowym

 • Przemysaw Jankiewicz

  Zesp Szk nr 1im. Powstacw Wielkopolskich w Swarzdzu

 • Cele nadzoru,Postawienie waciwych celw nadzoru,Zmienno rozporzdze; czciej ni co 5 lat zmienia si rozporzdzenie,Nadzr prowadzi si w sposb cigy i kompleksowy (dotyczy wszystkich obszarw szkoy i spoecznoci szkolnej).

 • Eliminowanie zachowa sprzecznych z prawem lub niepodanych kontrola,Uzyskanie wyczerpujcych informacji o yciu szkoy ewaluacja i wspomaganie,Realizacja celw strategicznych szkoy - ewaluacja i wspomaganie,Wzmacnianie podanych zachowa w spoecznoci szkolnej- ewaluacja i wspomaganie.

  Efektem nadzoru ma by rozwj szkoy

 • Sposb realizacji nadzoru uczciwo,Nadzr prowadzi naley ponad sympatiami i antypatiami,Eliminacja elementu personalnego, kultura osobista,W innym przypadku nadzr bdzie prowadzi do konfliktu odbijajcego si w efekcie na uczniach.

 • Czas pracy,Jakoci prowadzenia zaj,Identyfikowanie si ze szko i spoecznoci szkoln,Umiejtnoci pedagogiczne i spoeczne,Umiejtnoci menaderskie.

  Wymagamy od siebie wicej ni od podwadnych.

 • Nagrody,Dodatki motywacyjne,Godziny ponadwymiarowe,Niematerialna motywacja.

 • Dziaalno innowacyjna,Realizacji ciekawych projektw,Praca z uczniem zdolnym,Prowadzenie ciekawych zaj pozalekcyjnych.

 • Stworzenie waciwych warunkw pracy dla nauczycieli - odpowiednia konstrukcja budetu szkoy.

 • Dyscyplina w szkole,Bezpieczestwo w szkole,Waciwe relacje interpersonalne.

 • Sposb postrzegania szkolnictwa zawodowego,Szkolnictwo zawodowe w okresie reformy,Polityka zatrudniania,Efekt finalny szkolenia.

 • Umiejtno zachowania si na rynku pracy,- Komunikacja interpersonalna,- Umiejtno autoprezentacji,- Kultura osobista i wygld zewntrzny,Wiedza i umiejtnoci merytoryczne.

  Umiejtno prowadzenia wasnej firmy.

  Stworzenie motywacji do dalszego ksztacenia.

 • Dokumentacja,Realizacja podstawy programowej,Metodyka prowadzenia zaj dydaktycznych,Analiza egzaminw zewntrznych, Baza szkoy i pomoce naukowe.

 • Analiza oglna na Radzie Pedagogicznej,Analiza szczegowa:w komisjach przedmiotowych,z poszczeglnymi nauczycielami przedmiotw zawodowych.

  Analiza poszczeglnych pyta z nauczycielami przedmiotw oglnoksztaccych.

 • Logika tworzenia komisji,Zadania komisji,Tworzenie dokumentacji komisji,Przewodniczcy komisji a delegowanie uprawnie komisji (budet),Komisje midzyszkolne.

 • Umocowanie w realiach rynku pracy,Zapoznanie z nowymi technologiami,Pomoc w wyposaeniu szkoy w pomoce dydaktyczne,Kontakty midzynarodowe,Szkolenie uczniw i nauczycieli.

 • Okrelenie celu projektu,Analiza programw nauczania,Instytucje wspomagajce: Powiat Poznaski, PCKPiU, Okrelenie wymaga i moliwoci szkoy.

 • Poszerzeniem wsppracy,Patronat,Uruchamianiem nowych specjalnoci,Promocja szkoy i zawodu nie tylko w rodowisku lokalnym.

 • Specyfika rzemiosa,Rola kierownika szkolenia praktycznego,Rzemioso jako najwikszy pracodawca.

 • Stae LeonardoInne rodki, np. z polsko-niemieckiej wymiany modzieowej,rodki Powiatu Poznaskiego,rodki wasne.

 • Moliwo porwnania si i zdobycia dowiadcze,Moliwo pozyskania pomocy naukowych,Ksztacenie jzyka obcego i sownictwa fachowego w jzyku obcym,Stae uczniowskie,Kontakt z zagranicznymi nauczycielami,Szkolenia nauczycieli.Wymiany partnerskie podnosz atrakcyjno szkoy.

 • Korbach

  Lww

 • Platformy internetowe,Firmy wirtualne,Planowanie projektw,Telekonferencje nauczycieli i dyrekcji.

 • Czy hospitowa?Jak hospitowa?Harmonogram hospitacji,Lekcje otwarte,Ankiety,Obserwacja pracy.

 • Stae monitorowanie procesu dydaktycznego i jego efektw,Wsplne projekty z pracodawcami - zakadami pracy i stay bezporedni kontakt z nimi,Dokonywanie ewaluacji i waciwe planowanie nadzoru,Promocja szkolnictwa zawodowego,Biecy rozwj bazy dydaktycznej,Uwzgldnianie w programach nauczania nowoci rynkowych,Wsppraca z uczelniami wyszymi,Uwzgldnienie uwagi elementu wychowawczo opiekuczego.

 • Zmienno prawa owiatowego,Karta Nauczyciela,Brak waciwego usytuowania doradztwa metodycznego,rodki finansowe.

 • DZIKUJ ZA UWAG! Przemysaw Jankiewicz

  Zesp Szk nr 1 im. Powstacw Wielkopolskich w Swarzdzu