Nádorová onemocnění: epidemiologie, etiologie, prevence

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nádorová onemocnění: epidemiologie, etiologie, prevence. Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Část 2. – 30.4.2003. Ústav preventivního lékařství LF MU Brno. Nádorová onemocnění - etiologie. Atributivní přispění k celk. úmrtnosti na nádory. Ovlivnitelné zevní faktory působí > 80 % nádorů. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nádorová onemocnění: epidemiologie, etiologie, prevence

 • Ndorov onemocnn: epidemiologie, etiologie, prevenceDoc. MUDr. Jindich Fiala, CSc.stav preventivnho lkastvLF MU Brno st 2. 30.4.2003

 • Atributivn pispn k celk. mrtnosti na ndory 0510152025303540% Kouen Vivov faktory 30 % Alkohol Infekn agens Radiace a slunen zen Pracovn expozice Chemick kodliviny v ivotnm prosted 35 % 5 %Ovlivniteln zevn faktory psob > 80 % ndorNdorov onemocnn - etiologie Nzk pohybov aktivita5 %

 • Vivov faktory Skladba stravySloen tla, obezitaEnergetick pjemPohybov aktivitaAlkohol + rst, menarch..

 • Vivov faktory Genetick zkladRizikov faktoryNedostatek protektivnho faktoru = rizikov faktorProtektivn faktorySpecifick rysy: Univerzalita expozice (tk se vech) Mimodn mra expozice (dov kilogramy a litry denn ) Vysok poet psobcch faktor Souasn psoben rizikovch a ochrannch faktor

 • Mra preventability ndor vivovmi faktory % (spodn-horn odhad)

  Graf3

  3317

  3317

  5025

  2013

  669

  3317

  3333

  669

  3317

  1010

  2525

  1010

  1010

  1010

  258

  1010

  29.311.3

  &A

  Strana &P

  Spodn odhad - horn odhad (%)

  29.3

  50

  50

  75

  33

  75

  50

  66

  75

  50

  20

  20

  20

  20

  33

  20

  40.6

  50

  List1

  sta, pharynx, nasopharynx3317

  Larynx3317

  Jcen5025

  Plce2013

  aludek669

  Pancreas3317

  Jtra3333

  Colon, rectum669

  Prs3317

  Ovarium1010

  Endometrium2525

  Cervix1010

  Prostata1010

  titn lza1010

  Ledviny258

  Moov mch1010

  Celkov29.311.3

  102030

  a10083

  b10077

  c10069

  100200300

  a10083

  b10077

  c10069

  abc

  250100100100

  300

  350

  400937769

  450

  500

  &A

  Strana &P

  List1

  100100100

  300300300

  350350350

  937769

  450450450

  500500500

  &A

  Strana &P

  Conservative (7%)

  Optimistic (31%)

  Best guess (23%)

  a

  b

  c

  Daily intake of vegetables and fruits (g)

  Projected incidence (%)

  Projections based on three different aproaches:

  List2

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  &A

  Strana &P

  Spodn odhad - horn odhad (%)

  29.3

  50

  40.6

  20

  33

  20

  20

  20

  20

  50

  75

  66

  50

  75

  33

  75

  50

  50

  List3

  &A

  Strana &P

  List4

  &A

  Strana &P

  List5

  &A

  Strana &P

  &A

  Strana &P

 • V souasnosti nejvce uznvan vivov faktory ve vztahu k ndorovmu riziku a jejich konkrtn efekt Endometrium Prs Colon lunk Pankreas Ledviny Zven rizikaSnen rizikaPozitivn energetick bilance, obezita: Colon Prs Plce sta, pharynx Larynx Jcen Jtra Colon + rectum Prs Plce Nepotvrzen pvodnch pedpoklad:Pohybov aktivita:Alkohol:Maso:Zelenina,ovoce: Colon Prostata sta, pharynx Larynx Jcen Jtra Colon + rectum Prs Plce TukyVlkninaFytochemiklieKys. listov

  obecn ndorov-preventivn efekt

 • Klasifikace opaten podle vlivu na riziko ndorA1 pesvdiv dkazy pro pnosA2 pravdpodobn pnosA3 mon pnosB - nedostate. dkazy o pnosu nebo rizikuD dkazy o kodlivm efektuC - dkazy o nedostatku pnosu

  KolorektumPrsProstataPlceJcen, staaludekPankreasMoov mchEndo-metriumZven pjmu ovoce a zeleninyA2A3A3A2A2A2A3A3A3Omezen ervenho masaA2BA3BBCA3CBZven fyzick aktivityA1A1BBBBBBA2Nemt nadvhu A1A1CBA2CA3CA1Omezen alkoholuA3A2CBA1CA3CBKonzumace sjovch potravinBBBBBBBBBUvn suplement beta-karotenu BBCDBBBBBUvn suplement vitamnu EBBA3CBBBBBUivn suplement vitamnu CBBBBBBBBBUvn suplement kyseliny listovA3A3BBBBBBBUvn suplement selenuA3BA3A3BBBBB

 • Stav onkologick prevence Dosud pevn omezena pouze na prevenci sekundrn asn zchytMamografie, sonografiePap testTest stolice na okultn krvcenPalpan vyeten per rectumNdory dlonho pku Karcinom prsu Endoskopick vyetenKolorektln karcinomPalpan vyeten

 • Evropsk kodex proti rakovin NekuteMrnte se v konzumaci alkoholuVyhbejte se nadmrnmu slunnDodrujte zdravotn a bezp. pokyny pi prciasto jezte zeleninu a ovoce, obilovinyVyvarujete se vzniku nadvhyNavtivte lkae, jestlie objevteNavtivte lkae, jestlie mte petrv. pote+ 2 pro eny

 • I. (1-3) Viva obecn a souvisejc faktory: 1. Zkladn obecn vbr stravyNutrin adekvtn a pestr dieta, zaloen pevn na potravinch rostlinnho pvodu. Strava bohat na rzn druhy zeleniny a ovoce, lutniny a minimln zpracovan krobov potraviny (cerelie).

  Vivov doporuen k prevenci ndorovch onemocnn (AICR/WCRF)

 • I. (1-3) Viva obecn a souvisejc faktory:2. Tlesn hmotnost BMI u dosplch jedinc vrozmez 18.5 - 25 , vhov prstek za dosplost < 5 kg.

  Vivov doporuen k prevenci ndorovch onemocnn (AICR/WCRF)

 • (1-3) Viva obecn a souvisejc faktory:3. Pohybov aktivita Udrovat aktivn ivotn stylZpsob naplnn: 1 hodina ostr chze denn

  + alespo 1 hodina tdn (v soutu) intenzivnho cvien (frekvence min 3x/tdn, intenzivn = min 65 % SFmax) 4 hodiny denn non-sedentary, tj. mimo postel a idli

  Vivov doporuen k prevenci ndorovch onemocnn (AICR/WCRF)

 • II. (4-8) Specifick potraviny a npoje:4. Zelenina a ovoceCeloron konzumace rozmanitch druh zeleniny a ovoce, poskytujc min. 7 % celkovho pjmu energie.

  400-800 g denn (5-10 porc)

  (Pozn: Nejsou zde zapotny brambory a lutniny)

  Vivov doporuen k prevenci ndorovch onemocnn (AICR/WCRF)

 • II. (4-8) Specifick potraviny a npoje:5. Ostatn rostlinn potravinyRozmanitost rostlinnch potravin bohatch na krob a proteiny - cerelie (obilniny), lutniny, hlzy, poskytujc min. 45-60 celkovho pjmu energie.600-800 g (min. 7 porc) dennLimitovan konzumace rafinovanho cukru - max. 10 % celk. energie Vivov doporuen k prevenci ndorovch onemocnn (AICR/WCRF)

 • II. (4-8) Specifick potraviny a npoje:6. Alkoholick npojeKonzumace alkoholu se nedoporuuje.Pro ty kdo konzumuj: omezit na mn ne 2 jednotky/denn u mu, a < 1 u en.Alkohol by neml tvoit vce ne 5 % energ. pjmu pro mue a 2,5 % pro eny.

  Vivov doporuen k prevenci ndorovch onemocnn (AICR/WCRF)

 • II. (4-8) Specifick potraviny a npoje:7. MasoLimitovat konzumaci ervenho masa na < 80 g / den (< 1 porce denn).Nahradit spe rybami, drbe nebo masem nedomestikovanch zvat.Maso (erven) by mlo poskytovat < 10 % celkov energie.(Pozn: erven maso = vepov, hovz, jehn a produkty ztchto mas; nevztahuje se na ryby, drbe a maso nedomestikovanch zvat a ptk)

  Vivov doporuen k prevenci ndorovch onemocnn (AICR/WCRF)

 • II. (4-8) Specifick potraviny a npoje:8. TukyLimitovat konzumaci tunch potravin, zejmna ivoinho pvodu.Tuky by mly poskytovat od 15 do max. 30 % celkov energie. Vybrat vmrnm mnostv rostlinn oleje (pednostn monosaturovan sminimem hydrogenace).

  Vivov doporuen k prevenci ndorovch onemocnn (AICR/WCRF)

 • III. (9-13) Zpracovn potravin9. Sl a solenPjem soli ze vech zdroj by ml bt < 6 g denn pro dospl.Omezte konzumaci slanch potravin a pouit soli pi vaen a dosolovn na stole.Kochucen potravy pouvejte koen a bylinky.

  Vivov doporuen k prevenci ndorovch onemocnn (AICR/WCRF)

 • III. (9-13) Zpracovn potravin10. SkladovnPotraviny podlhajc zkze skladovat zpsobem minimalizujc fungln kontaminaci.Nekonzumovat potravu kontaminovanou plsn, hnilobou i jinak zkaenou.

  Vivov doporuen k prevenci ndorovch onemocnn (AICR/WCRF)

 • III. (9-13) Zpracovn potravin11. Uchovvn, ochrana, zmraovnPotraviny podlhajc zkze uchovvat pomoc chlazen a zmraovn, pednostn oproti jinm zpsobm konzervace.

  Vivov doporuen k prevenci ndorovch onemocnn (AICR/WCRF)

 • III. (9-13) Zpracovn potravin12. Aditiva a reziduaPokud je hladina aditiv, kontaminant a ostatnch rezidu dn regulovna a monitorovna, nen znmo, e by mly kodliv inky.

  Vivov doporuen k prevenci ndorovch onemocnn (AICR/WCRF)

 • III. (9-13) Zpracovn potravin13. PpravaPro ppravu masa a ryb pouvat relativn nzk teploty. Upednostovat vaen a duen.Nejst splen (zejm. zuhelnatl maso), peplenou vu zmasa.Pouze pleitostn:Grilovan a ronn maso (pouit pmho ohn), konzervovan maso a uzeniny.Vivov doporuen k prevenci ndorovch onemocnn (AICR/WCRF)

 • IV. (14-15) Dietrn suplementa, tabk14. Dietrn suplementaPi dodrovn ostatnch uvedench doporuen je uvn dietrnch suplement pro snen rizika rakoviny zbyten a neposkytujc dn prospch. Vivov doporuen k prevenci ndorovch onemocnn (AICR/WCRF)

 • Chemoprevence?Nedostaten konzistentn vsledkyAntiestrogeny a antiandrogeny: Tamoxifen, Raloxifen, inhibitory 5- reduktzyProtizntliv ltky Kys. acetylosalycilov, indomethacinDerivty nutrinho pvoduAntioxidantyKarotenoidy, Vitamn C, Vitamn E, Seln, Flavonoidy, IsoflavonyDal Kalcium, kyselina listovNedouc inkyPirozen zdroje jsou lep