of 48 /48
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 2009 Tiskovna konferenca, 12. 6. 2009

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 2009

 • Author
  gerodi

 • View
  68

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 2009. Tiskovna konferenca, 12. 6. 2009. Izvedba NPZ 2008. 5. maja se je NPZ začelo z MAT… Učenci 6. in 9. razreda so pisali SLO in MAT; v 6. razredu še ANG ali NEM Učenci so v četrtini šol, izbrane so bile vzorčno, kot tretji predmet v 9. razredu pisali - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 2009

 • Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 2009Tiskovna konferenca, 12. 6. 2009

 • Izvedba NPZ 20085. maja se je NPZ zaelo z MATUenci 6. in 9. razreda so pisali SLO in MAT; v 6. razredu e ANG ali NEMUenci so v etrtini ol, izbrane so bile vzorno, kot tretji predmet v 9. razredu pisaliBIO, ANG ali NEM, portno vzgojo ali Dravljansko in domovinsko vzgojo ter etikoUenci v programu z NIS so poleg SLO in MAT v 9. razredu pisali e druboslovjeLetos so prvi pisali NPZ uenci v programu z NIS v 6. razredu

 • Redni rok NPZ, 9. razred - 2009

  Predmet

  t. vseh udeleenih

  % vseh udeleenih

  % udeleenih, brez odraslih

  Povpreno tevilo tok, brez odraslih

  Povpreno tevilo % tok, brez odraslih

  Slovenina

  18.709

  97,6

  98,6

  33,66

  56,1

  Italijanina

  28

  100,0

  100,0

  34,21

  57,0

  Madarina

  22

  100,0

  100,0

  36,50

  60,8

  Angleina

  4.256

  96,6

  98,6

  29,09

  64,7

  Nemina

  335

  98,0

  98,0

  39,17

  60,3

  Matematika

  18.745

  97,5

  98,5

  27,72

  51,3

  Biologija

  4.770

  96,6

  98,1

  16,80

  52,5

  portna vzgoja

  4.567

  97,9

  97,9

  30,39

  67,5

  Dravljanska in domovinska vzgoja ter etika

  4.760

  97,6

  98,8

  27,29

  68,2

 • Naknadni rok NPZ, 9. razred - 2009

  Predmet

  tevilo vseh udeleenih

  % vseh udeleenih

  % udeleenih brez odraslih

  Povpreno tevilo tok brez odraslih

  Povpreno tevilo % tok brez odraslih

  Slovenina

  175,0

  86,2

  92,2

  34,38

  57,3

  Angleina

  34,0

  97,1

  97,1

  28,00

  62,2

  Nemina

  2,0

  66,7

  66,7

  37,50

  57,7

  Matematika

  192,0

  89,7

  93,7

  20,37

  40,7

  Biologija

  61,0

  84,7

  91,7

  14,82

  46,3

  portna vzgoja

  46,0

  80,7

  80,7

  32,22

  71,6

  Dravljanska in domovinska vzgoja ter etika

  40,0

  72,7

  81,8

  25,75

  64,4

 • Redni rok NPZ, 6. razred - 2009

  Predmet

  tevilo prijav

  tevilo udeleenih

  % udeleenih

  Povpreno tevilo tok

  Mono tevilo tok

  Povpreno tevilo % tok

  Slovenina

  14.903

  14.387

  96,54

  28,52

  40

  71,30

  Italijanina

  32

  30

  93,75

  26,53

  40

  66,33

  Madarina

  22

  22

  100,00

  26,09

  40

  65,23

  Angleina

  14.370

  13.831

  96,25

  31,24

  45

  69,43

  Nemina

  587

  562

  95,74

  38,64

  50

  77,28

  Matematika

  14.957

  14.443

  96,56

  28,98

  50

  57,97

 • Interpretacija dosekov

  Vsako preverjanje znanja ob zakljuku zahteva interpretacijo rezultatov dosekovInterpretacija je lahko normativna ali kriterijska najbolje je, e je obojePK v okviru Rica so pomemben del e opravile. Podatki, opisi, analize, grafini in tabelarini prikazi ter navodila so po rednem roku posredovana olamza 9. razred 3. junija inza 6. razred 18. junijaOpisi dosekov bodo javno dostopni 19. junijaV oktobru bodo uitelji O imeli posvete v Koloseju

 • Za vsako trditvijo v Opisih dosekov so:skrbno nartovane naloge mreni diagrami - za vsako predvideno toko: podroje, vsebina, predvidena zahtevnost, kognitivna zahtevnost, tip naloge ins podatki dokumentirani doseki po unih ciljih dosekihAnalize dosekov na nacionalni in olski ravni, pri uiteljih v razredih in za vsakega posameznega uenca predstavljajo osnovo za izboljave in vejo uinkovitost pri uenju in pouevanju, svetovalnem delu in prenavljanju kurikula

 • Porazdelitev uencev po obmojih

 • Konkretna ola

 • Za vsako dodeljeno toko v preizkusu ole dobijo statistiko: dravno in za svojo olo

 • Porazdelitev uencev pri SLO

 • Slovenina v 9. razredu11. Preberi poved.Nato se je preoblekel v kneje oblailo in odel k vojvodskemu prestolu.Poved pretvori v novo poved, ki se zane z veznikom preden. Dokonaj novo poved in jo napii na rto.Preden________________________________________________

  12. Preberi poved.S kakno pravico me more pregnati z mojega sedea? je nadalje spraeval kmet.a) Iz navedene povedi izpii zaimka. Vsakega napii na ustrezno mesto v svoji vrstici.Osebni zaimek: ______________Svojilni zaimek: ______________

 • Primeri nalog iz slovenine v 9. razredu11. Preberi poved.Nato se je preoblekel v kneje oblailo in odel k vojvodskemu prestolu.Poved pretvori v novo poved, ki se zane z veznikom preden. Dokonaj novo poved in jo napii na rto.Preden je odel k vojvodskemu prestolu, se je preoblekel v kneje oblailo.IT = 0,5312. Preberi poved.S kakno pravico me more pregnati z mojega sedea? je nadalje spraeval kmet.a) Iz navedene povedi izpii zaimka. Vsakega napii na ustrezno mesto v svoji vrstici.Osebni zaimek: meSvojilni zaimek: mojegaIT = 0,53

 • 9. Avtor izhodinega besedila je Janez Menart.

  a) Kdaj je ivel in ustvarjal Janez Menart? Obkroi pravilni odgovor.

  V 19. stoletju. V 1. polovici 20. stoletja. V 2. polovici 20. stoletja.

  b) Kateri ustvarjalci so sodobniki Janeza Menarta? Obkroi vse pravilne odgovore.

  Fran Levstik Tone Pavek Svetlana Makarovi Niko Grafenauer

  c) Soavtor katerega dela je Janez Menart? Obkroi pravilni odgovor.

  Pesme za pokuino Erotika Pesmi tirih Majnice, fulaste pesmi

 • 9. Avtor izhodinega besedila je Janez Menart.

  a) Kdaj je ivel in ustvarjal Janez Menart? Obkroi pravilni odgovor.

  V 19. stoletju. V 1. polovici 20. stoletja. V 2. polovici 20. stoletja.

  b) Kateri ustvarjalci so sodobniki Janeza Menarta? Obkroi vse pravilne odgovore.

  Fran Levstik Tone Pavek Svetlana Makarovi Niko Grafenauer

  c) Soavtor katerega dela je Janez Menart? Obkroi pravilni odgovor.

  Pesme za pokuino Erotika Pesmi tirih Majnice, fulaste pesmi

  IT = 0,24

 • Porazdelitev pri MAT 6. razred

 • Primeri nalog iz matematike v 6. razredu7. nalogaMarko se z avtobusom odpelje iz Ljubljane ob 7.55 in prispe v Koper ob 10.05. Avtobus ima v Postojni postanek 8 minut, v Seani pa 10 minut. Koliko asa vozi avtobus od Ljubljane do Kopra brez postanka?Reevanje: skupaj 2 tokiSmiselna pot reevanja za izraun asa potovanja brez postankov - 1 tokaIT = 0,39Odgovor: as vonje je 1 ura 52 minut ali 112 minut - 1 tokaIT = 0,18

 • Porazdelitev pri MAT 9. razred

 • Primeri nalog iz matematike v 9. razredu5. nalogaIzrazi v zahtevanih enotah:10 m2 5 dm2 = ________ cm213 dm3 24 cm3 = _______ m32 kg 7 g 13 mg = _______ dag_____________________________________________________10 m2 5 dm2 = 100.500 cm2IT = 0,1913 dm3 24 cm3 = 0,013024 m3IT = 0,192 kg 7 g 13 mg = 200,7013 dagIT = 0,05

 • 15. nalogaNa meteoroloki postaji Majski vrh so merili koliino padavin. V valjasto posodo s premerom 16 cm je padlo 13 cm deja v 1 uri.

  a) Kolikna koliina vode je v posodi?Odgovor: V posodi je _______________ deja.

  b) Koliko litrov deja je padlo na m2 v 1 uri?Odgovor: V 1 uri je padlo __________________ litrov na m2 deja.

 • 15. nalogaNa meteoroloki postaji Majski vrh so merili koliino padavin. V valjasto posodo s premerom 16 cm je padlo 13 cm deja v 1 uri.a) Kolikna koliina vode je v posodi?Odgovor: V posodi je V = 2.612, 48 cm3 ali V =2,6 litra ali V = 2,6 dm3 deja.IT1 = 0,45 in IT2 = 0,19b) Koliko litrov deja je padlo na m2 v 1 uri?Odgovor: V 1 uri je padlo 13 cm deja na (vsak) m2. To pomeni, V = h x S = 0,13 m x 1 m2 = 0,13 m3 = 130 dm3 = 130 litrov na m2 deja.IT = 0,04

 • Porazdelitev pri biologiji - 2009

 • Primeri nalog iz biologije v 9. razredu13. nalogaOgrodje skupaj z miicami omogoa, da se telo giblje.a) Katere dolge kosti so udeleene pri premikanju rok?____________________________________________

  b) Kalcij je najpomembneja rudninska snov, ki se vgrajuje v kosti in jim daje trdnost. Bolezen otroke dobe, pri kateri hrustanec in kosti ne dobijo zadosti kalcija, je rahitis.Pojasni, zakaj lahko obolijo za rahitisom otroci, ki so premalo izpostavljeni soncu.____________________________________________

 • Primer naloge iz biologije v 9. razredu13. nalogaOgrodje skupaj z miicami omogoa, da se telo giblje.a) Katere dolge kosti so udeleene pri premikanju rok?____Nadlahtnica, koeljnica, podlahtnica.____IT = 0,29b) Kalcij je najpomembneja rudninska snov, ki se vgrajuje v kosti in jim daje trdnost. Bolezen otroke dobe, pri kateri hrustanec in kosti ne dobijo zadosti kalcija, je rahitis.Pojasni, zakaj lahko obolijo za rahitisom otroci, ki so premalo izpostavljeni soncu.___Ker jim primanjkuje vitamina D, ki je pomemben za vgraditev kalcija v kosti in nastaja (v koi) pod vplivom sonne svetlobe.___IT = 0,09

 • Dravljanska in domovinska vzgoja ter etika - 2009

 • Primeri nalog iz dravljanske in domovinske vzgoje ter etike 17. nalogaTudi v demokraciji se dogaja zloraba oblasti. Pojasni razliko med varuhom lovekovih pravic in sodiem.________________________________________________

  18. nalogaZakaj je parlament, ki ga v Sloveniji imenujemo dravni zbor, najpomembneji organ oblasti v pravni dravi?________________________________________________20. nalogaUstava Republike Slovenije prepoveduje diskriminacijo na podlagi vere. Napii primer iz vsakdanjega ivljenja, ki upoteva to ustavno prepoved._________________________________________________

 • Primeri nalog iz dravljanske in domovinske vzgoje ter etike 17. nalogaTudi v demokraciji se dogaja zloraba oblasti. Pojasni razliko med varuhom lovekovih pravic in sodiem.Varuh pazi, da zakone spotujejo tudi dravni organi; e posebno iti lovekove pravice s podroja nacionalne, spolne, verske, rasne ali starostne pripadnosti; preverja pritobe dravljanov v zvezi z delovanjem dravnih organov; samoiniciativno raziskuje primere krenja lovekovih pravic; posamezniku ne more ustvariti ustrezne pravice; daje predloge, mnenje; je zunaj-sodna instanca; Sodie razsoja po zakonih, je veja oblasti; obravnava primere, ki jih dobi v razsodbo; mora posamezniku ustvariti ustrezne pravice; odloa in razsoja____IT = 0,51

  18. nalogaZakaj je parlament, ki ga v Sloveniji imenujemo dravni zbor, najpomembneji organ oblasti v pravni dravi?____Ker je zakonodajni organ; ker sprejema zakone ____IT = 0,37

  20. nalogaUstava Republike Slovenije prepoveduje diskriminacijo na podlagi vere. Napii primer iz vsakdanjega ivljenja, ki upoteva to ustavno prepoved.__Veroizpoved ni pogoj za pridobitev slube ali stanovanja; za obiskovanje ole__IT = 0,33

 • Porazdelitev pri portni vzgoji - 2009

 • Porazdelitev pri nemini - 2009

 • Porazdelitev pri angleini - 2009

 • Hvala za pozornost!Dravni izpitni centerOb eleznici 161000 Ljubljanawww.ric.si

 • elja je, da bi bili na M 12. 6. 2009 okoli 9.45. Preko receptorja se poie go. Mojca Grobelnik (vodja piarja), da bo povedala, ali se boste dobili pri ministru ali pa pri ernilcu. Vpisanih v 6. razred 17.943 in od teh se je 14.854 uencev udeleilo vsaj enega predmeta; to je 82,78 %.Opisi dosekov bodo javno dostopni 19. junija 2009; na olah pa so podrobne informacije za 9. razred e od 3. junija; za 6. razred pa bodo 18. junija 2009Skupaj, cela naloga ima IT = 0,29?IT1 = 0,45 Uporaba obrazca za prostornino valja; IT2 = 0,19, Dopolnitev: 2612,48 cm3 ali 2, 6 litra ali 2, 6 dm3; IT3= 0,04 Iz zapisov se vidi ustrezna strategija reevanja; IT4 = 0,03, Dopolnitev: 130 litrov ali rezultat, ki sledi iz pravilnega postopka v 15.3

  IT1 = 0,45 Uporaba obrazca za prostornino valja; IT2 = 0,19, Dopolnitev: 2612,48 cm3 ali 2, 6 litra ali 2, 6 dm3; IT3= 0,04 Iz zapisov se vidi ustrezna strategija reevanja; IT4 = 0,03, Dopolnitev: 130 litrov ali rezultat, ki sledi iz pravilnega postopka v 15.3