of 24 /24
NACIONALNI KURIKULUM ULOGA ŠKOLSKE KNJIŽNICE u nacionalnom kurikulumu za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj???

NACIONALNI KURIKULUM

 • Author
  zasha

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NACIONALNI KURIKULUM. ULOGA ŠKOLSKE KNJIŽNICE u nacionalnom kurikulumu za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj??? Predstavila Ana Krželj. Europska iskustva i nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj. Znanstveni skup prosinca 2006. Suorganizatori: - PowerPoint PPT Presentation

Text of NACIONALNI KURIKULUM

 • NACIONALNI KURIKULUMULOGA KOLSKE KNJINICE u nacionalnom kurikulumu za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj??? Predstavila Ana Krelj

  [email protected]

 • Europska iskustva i nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj

  Znanstveni skupprosinca 2006.Suorganizatori:Centar za istraivanje i razvoj obrazovanja, Institut za drutvena istraivanja u Zagrebu

  [email protected]

 • Suorganizatori:Uiteljski fakultet, Sveuilite u zagrebuFilozofski fakultet, Sveuilite u ZagrebuPrirodoslovno-matematiki fakultet Matematiki odjel, Sveuilite u ZagrebuPMF, Sveuilite u Zagrebu, Geografski odsjek

  [email protected]

 • Organizacijski odbor:prof, dr. sc. Ivan Cifri predsjednik odboralanovi:dr. sc. Branislava Baranoviprof.dr.sc. Ante Beenprof. dr. sc. Aleksandra imeijaMladen Domazetprof. dr. sc. Vlatka Domovi

  [email protected]

 • lanovi:Prof. dr. sc. Jelena Djigunovi MihaljeviSnjeana Korenprof. dr. sc. Pavel Rojkoprof. dr. sc. Vera Turkovimr.sc. Ruica Vuk

  [email protected]

 • Predstavljanje 6 kurikulumskih podruja u nacionalnim kurikulumima 11 europskih zemaljaJezino podrujeMatematika i ICT/prof. dr. sc. Aleksandra imeija i dr. sc. I. Batarelo/Prirodoslovno podrujeDrutveno-humanistiko podrujekolski kurikulum, izborne aktivnosti

  [email protected]

 • Izuzetno mudro i poticajnoSuvremeno drutvo i obrazovanjeProf. dr. sc. Ivan CifriFilozofski fakultet, Sveuilite u ZagrebuSvaki podatak nije informacija.ivimo u eksformaciji.

  [email protected]

 • Prof. dr. sc. Ivan CifriRazaberimo bitnoKljuni problem Socijalni aspekt

  Mladima dati okvir kako bismo mogli obavljati selekciju.

  Interkulturalne kompetencije trebaju svim uenicima.

  [email protected]

 • Znanstvene informacije postaju tajna proizvoaaOduvijek je postojao monopol na znanje.Moderno drutvo je odgovorno za sadraj, smjer i ciljeve obrazovanja.Interes profita = Intelektualne elite.

  [email protected]

 • Dr. Dijana Vican, predsjednica Vijea za izradu nacionalnog kurikulumaDr. Dijana Vican, docentica na Odjelu za pedagogiju Sveuilita u Zadru, u razgovoru za kolske novine, 12. Prosinca 2006., rekla je da okvir nacionalnog kurikuluma za obvezno obrazovanje , sadri smisleno povezane sastavnice:

  [email protected]

 • Dr. Dijana Vican, predsjednica Vijea za izradu nacionalnog kurikulumaVrijednosti, ciljeve, sadraje, organizaciju, metode i vrjednovanje.

  Trebao biti gotov do sredine proljea 2007, godine.

  [email protected]

 • Dr. Dijana Vican, predsjednica Vijea za izradu nacionalnog kurikulumaKurikulum nije uputnikOdgojno-obrazovni kurikulum je daleko iri od nastavnog plana i programaOdgojno-obrazovni tijekU odgojno-obrazovnom kontekstu kurikulum prvenstveno treba uzeti u znaenju odgojno-obrazovnog tijeka koji ima svoje temeljne sastavniceNeprihvatljive instant promjeneHNOS uiteljska inicijativaPolitika volja je presudna

  [email protected]

 • Dr. Dijana Vican, predsjednica Vijea za izradu nacionalnog kurikulumaKURIKULUM JE TIJEK U VERTIKALI, ALI I KRUNI CIKLUS.DRUTVO ZNANJA U EU kontekstu nalae kljune kompetencije:to?S kime?Kako?S ime?U kojem vremenu?

  [email protected]

 • Dr. Dijana Vican, predsjednica Vijea za izradu nacionalnog kurikulumaKompetencije i i standardi proizlaze iz partnerstva:OdgojiteljaUiteljaStrunih suradnikaRavnateljaMentoraSavjetnika

  [email protected]

 • Dr. Dijana Vican, predsjednica Vijea za izradu nacionalnog kurikulumaRastereenje i i pragmatinost HNOS-a rezultirali su:

  Senzibiliziranjem uiteljaPrimjenom razmjenePromjenom u interijeru koleKreativnijim radom uiteljaPozitivnim ozrajem

  [email protected]

 • Dr. Dijana Vican, predsjednica Vijea za izradu nacionalnog kurikulumaNo, HNOS je otkrio i slabosti Nastavnog plana i programa.HNOS nedostaci:Metodologija rastereenja?Pojmovno-terminoloke nejasnoePrijemivosti samo za razrednu nastavuNastavni plan?Integrativni programi?Usmeni naputci?Evaluacijski pristup? [email protected]

  [email protected]

 • Nismo spomenuti !Mi se osjeamo dijelom prie o kurikulumu.Pitala sam:Gdje je kolska knjinica, u ovoj prii, ako znamo:da prvi put u povijesti ima svoj Plan i program rada pod imenomkolska knjinica Informacijska pismenost i poticanje itanja, temeljen na aktualiziranim promjenama odgoja i obrazovanja

  [email protected]

 • Mjesto kolske knjinice u nacionalnom kurikulumuu osnovnoj koli, provoenjem projekta Hrvatski nacionalni obrazovni standard za osnovnu kolu.Nezaobilazna je uloga kolske knjinice, znamo li da je ona informacijsko, medijsko i komunikacijsko sredite kole.

  [email protected]

 • Mjesto kolske knjinice u nacionalnom kurikulumuNezaobilazna je uloga kolske knjinice znamo li da je struni suradnik - kolski knjiniar onaj koji bi trebao poticati razvoj italake kulture i osposobljavati uenike za intelektualnu proradu izvora, pridonosei razvoju kulture samostalnoga intelektualnog rada.

  [email protected]

 • Nismo spomenuti !Mi se osjeamo dijelom prie o kurikulumu.Znamo li da s novim NPP rada knjinice:Imamo nastavne teme i kljune pojmoveOdraujemo nastavne sate u razredu i knjiniciIntegriramo nastavu sa svim nastavnim predmetimaKoreliramo sa npr. Informatikom u 7. R. ((pretraujemo Internet citat, autorstvo, kataloge)

  [email protected]

 • Nismo spomenuti !Mi se osjeamo dijelom prie o kurikulumu.Pouavamo vjetinama koritenja medija i komunikacijiTradicionalno, ve 19. Godinu, odravamo Proljetnu kolu kolskih knjiniara, koja oduvijek struno osposobljava kolske knjiniare svim oblicima sadanje HNOS-ovske pretpostavke rada, u koli i izvanuionikoj nastavi.Tiskano je svih 19, Zbornika PK, koji su svjedoanstvo knjiniarskog djelovanja.

  [email protected]

 • Mjesto kolske knjinice u nacionalnom kurikulumuSvi moji navodi glede uloge kolske knjinice temelje se na Zakonu o knjinicama i Standardu za kolske knjinice.Djelatnostima i zadaama kolske knjinice:Neposredna odgojno-obrazovna djelatnostStruna knjinina djelatnostKulturna i javna djelatnost

  [email protected]

 • Odgovor na moje pitanje:Knjinica je sastavni dio jednog od 6 kurikulumskih podruja, tj.Matematike i ICT-a !?

  U Zagrebu smo raspravljali u okviru radionica

  Moemo razgovarati i iznositi svoja miljenja na ovu temu.

  [email protected]

 • Hvala na panji!Hvala ravnatelju gospodinu Kovaeviu!Graditeljska grafika i obrtnika kola u Splitu24., 25. I 26. Sijenja 2007.Agencija za odgoj i obrazovanje Podrunica SplitAna Krelj, dipl. knjiniarka, savjetnica za kolske knjinice

  [email protected]