Nacionalin— valstybin— vietimo pagalb… mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti vietimo ¯staiga

 • View
  50

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nacionalinė valstybinė švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti švietimo įstaiga. Demografinė situacija. Gyventojai Temperatūra CO2 koncentracija Medienos vartojimas Vandens vartojimas. ES kontekstas: nedarbas. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nacionalin— valstybin— vietimo pagalb… mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti...

 • Demografin situacija*

 • *

 • *GyventojaiTemperatraCO2 koncentracijaMedienos vartojimasVandens vartojimas.....

 • ES kontekstas: nedarbasNedarbo lygis spariai auga, ypa tarp jaun moni. Jaunimo nedarbas ES pasiek nauj rekordin lyg 22,4% Lietuvoje 2012 IV k. 27.5 %

 • Kas ms laukia?Jau 2045 m., pasak Oksfordo universiteto analitik, visas pasaulis bus pamirs apie 45 proc. iandienini profesij.

  Kaip ms gyvenimus pakeit mobilieji telefonai?*

 • K mes jam galime pasakyti?*

 • Mokiniai turi turti galimybes rinktis vairias mokymosi uduotis, kurios traukia juos mokymosi proces ir didina j motyvacij ubaigti projektMokymosi uduotis turi bti konkreti, aiki, nedviprasmikaMokiniai turi turti galimyb modeliuoti sprendimus, praktikai sprsti problemas ir gauti konstruktyvi grtamj informacij i bendraami ir mokytojMokymosi aplinka turi bti patraukli, kuo ariausia, realiai orientuota individualius besimokanij poreikius ir interesusKiekvienas mokinys turi gauti pagalb, atsivelgiant individualius mokymosi poreikius ir pasiekim lyg, turi vykti bendradarbiavimas tarp gerai besimokanij ir su mokymosi sunkumais susidrusiais mokiniais

 • Efektyvus STEM Galimybs rinktis vairias uduotis

  Tikslios, konkreios, aikios uduotys

  Galimybs modeliuoti sprendimus

  Mokymosi aplinka orientuota poreikius ir interesus

  Pagalba, bendradarbiavimas tarp gerai besimokanij ir su mokymosi sunkumais susidrusiais mokiniaisPoveikis mokiniuiIki pasirinkimas

  Mokymosi uduoties apibrtumas

  Sprendim modeliavimas

  Veiklos patrauklumas

  Partneryst ir bendradarbiavimas

 • Auktosios technologijosSSAJOS SU REALIU GYVENIMUKRYBIKUMASANALITINIS, KRITINIS , LOGINIS MSTYMASGYVENIMUI, DARBUIMOKYMUISITaikymas, analiz, sintezAUKTESNI MOKYMOSI PASIEKIMAIKARJEROS PROJEKTAVIMASRenkuosi atsakingai, mokausi tikslingai, veikiu bendradarbiaudamas

 • Aktualus klausimasAptarti tarptautinio penkiolikmei tyrimo OECD PISA 2015 m. konstrukt

  Problem sprendimas bendradarbiaujantFinansinis ratingumas

  Pasilyti priemones tyrimo rezultat gerinimui

  *

 • Tarptautinio penkiolikmei tyrimo OECD PISA 2015 m. metmenys*

  Mokomieji dalykai ir j svarba ilieka. STEM yra apie tyrinjimo, smalsumo, ssaj su realybe, krybikumo ir kritinio mstymo princip neim ir savo mstymo kampo pakeitim.STEM siekiama ugdyti smoning ir krybik asmenyb, siekiani nuolat tobulti, gebani sieti teorij su praktika, o savo mokymosi rezultatus nukreipti pasaulio darnaus vystymosi ir paangos utikrinimui4 principai: spirit of inquiry, real-world project based, analytical thinking, creativityUdaviniai: mokini pasiekim gerinimas; susidomjimo STEM skatinimas, skatinimas rinktis STEM specialybes ir studijas, mokytoj, gebani dirbti su STEM, kompetencij tobulinimas*