of 9 /9
Načelo zavičajnosti ili životne blizine Seminarski rad iz kolegija Metodika prirode i društva I or: Student: mr.sc. Dragica Husanović- Pejnović Danijel Čorić

Načelo zavičajnosti

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija uz seminarski rad.

Text of Načelo zavičajnosti

Page 1: Načelo zavičajnosti

Načelo zavičajnosti ili

životne blizineSeminarski rad iz kolegija Metodika prirode i

društva I

Mentor: Student:

mr.sc. Dragica Husanović- Pejnović Danijel Čorić

Page 2: Načelo zavičajnosti

„Biti ili osjećati se kao kod svoje kuće“ Milan Kangrga

ŠTO JE ZAVIČAJ?

Page 3: Načelo zavičajnosti

• kraj u kojemu živi• zemljopisno- gospodarska cjelinu u kojoj

raste i razvija se• naselje i prostor oko škole

ZAVIČAJ:

Page 4: Načelo zavičajnosti

„No zavičaj sam po sebi nije precizno prostorno određen pa to može biti selo,

grad, šire područje sela ili grada, te cijela pokrajina, a u prenesenom smislu rabi se i

za cijelu državu, dio kontinenta i cijeli kontinent, odnosno planet ovisno o kontekstu navedenog određivanja.“

(Bežen, A., 2006.)

Page 5: Načelo zavičajnosti

NAČELO ZAVIČAJNOSTI = n. prirode i društva + učenikovo okruženje

• promatranjem i proučavanjem zavičaja- upoznaju stvari i pojave u zavičaju

Page 6: Načelo zavičajnosti

od naselja (1. razred),

preko okolice (2. razred),

zavičajne mikroregije (3. razred)

do domovine (4. razred)

Page 7: Načelo zavičajnosti

Na svim razinama:

od redovne ili izborne nastave

do izvannastavnih aktivnosti

Page 8: Načelo zavičajnosti

Literatura:

• Bežen, A.,(2005.): Zavičaj i zavičajnost u znanosti i obrazovanju. Split: Školski vjesnik br. 3-4/2005., str.183-183.

• De Zan, I.,(1999.): Metodika nastave prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga.

• Šiljković, Ž.; Bertić, D.,( 2007.): Zavičaj u nastavi prirode i društva, Zbornik radova: Zavičajna baština-HNOS i kurikulum. Split: Književni krug, str.315-326.

Page 9: Načelo zavičajnosti

Hvala na pozornosti!