of 20 /20
NA GEODETSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU doc.dr.sc. Dubravko Gajski , dipl.ing.geod. Geodetski fakultet, Kačićeva 26, Zagreb, [email protected] 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013. NASTAVA GISa

NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

  • Author
    others

  • View
    65

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija,...

Page 1: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

NA GEODETSKOM FAKULTETU

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

doc.dr.sc. Dubravko Gajski , dipl.ing.geod.

Geodetski fakultet, Kačićeva 26, Zagreb, [email protected]

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

NASTAVA GISa

Page 2: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

Sadržaj

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 2

1.Motivacija

2.Ustroj Geodetskog fakulteta

3.Studijski programi s posebnim osvrtom na GIS-

predmete

4.Usporedba s nastavom GISa u okruženju

5.Dostupna oprema

6.Zaključak

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 3: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

Motivacija

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 3

Potražiti odgovor na slijedeća pitanja:

• Koje su organizacijske jedinice Geodetskog fakulteta

posebno orijentirane ka izučavanju GISa?

• Kolika je zastupljenost GIS-predmeta u nastavi na

pojedinim studijima?

• Koje su mogućnosti izučavanja GISa na različitim razinama

studija?

• Kolika su opterećenja studenata u nastavi GISa na

Geodetskom fakultetu u usporedbi s ostalim usporedivim

studijima u našem okruženju.

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 4: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

Ustroj Fakulteta

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 4

• Zavod za kartografiju i fotogrametriju

• Katedra za fotogrametriju i daljinska istraživanja

• Katedra za geoinformacije

• Katedra za kartografiju

• Zavod za primjenjenu geodeziju

• Katedra za instrumentalnu tehniku

• Katedra za inženjersku geodeziju

• Katedra za organizacijsku teoriju i meadžment

• Katedra za upravljanje prostornim informacijama

• Katedra za zemljomjerstvo

• Laboratorij za mjerenja i mjernu tehniku

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 5: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

Ustroj Fakulteta

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 5

• Zavod za geomatiku

• Katedra za analizu i obradu geodetskih mjerenja

• Katedra za državnu izmjeru

• Katedra za geoinformatiku

• Katedra za hidrografiju

• Katedra za matematiku i fiziku

• Katedra za satelitsku geodeziju

• Opservatorij Hvar

• Zajedničke službe - Tajništvo i računovodstvo

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 6: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

STUDIJ GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 6

PREDDIPLOMSKI

DIPLOMSKI

• geodezija

• geoinformatika

POSLIJEDIPLOMSKI

• specijalistički

• doktorski

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 7: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

STUDIJ GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 7

Preddiplomski – 6 sem

• Akademski naziv: prvostupnik geodezije i geoinformatike

• Kompetencije: ..., rješavanje stručnih problema iz održavanja

geoinformacijskih sustava, te prikupljanje i spremanje podataka

u tim sustavima, ...

• Radno mjesto: ... GIS suradnik, ...

• Ukupna opterećenja: 180 ECTS

• Opterećenja u GIS predmetima (obavezni + izborni) 25+10ECTS

• 14% + 6%

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 8: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

STUDIJ GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 8

• Preddiplomski studij – GIS-predmeti ECTS

• Osnove geoinformatike 5

• Baze podataka 5

• Modeliranje geoinformacija 5

• Kvaliteta geoinformacija 5

• Rukovanje geoinformacijama 5

• Zemljišni informacijski servisi (izborni) 5

• Geoinformacijska infrastruktura (izborni) 5

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 9: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

STUDIJ GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 9

Diplomski – 4 sem

• Akademski stupanj: magistar geodezije i geoinformatike

(mag.geod.et.geoinf.)

• Kompetencije: ..., projektiranje, uspostava i održavanje

geoinformacijskih sustava (GIS), te prikupljanje, spremanje,

analiziranje, upravljanje i plasman podataka, ...

• Radno mjesto... Geoinformatičar, GIS analitičar, Voditelj

geoinformatičkog projekta, Nadzornik geoinformatičkog

projekta, Menadžer prostornih informacija ...

• ukupna opterećenja: 120 ECTS

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 10: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

STUDIJ GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 10

• Diplomski studij – GIS-predmeti ECTS

Usmjerenje: Geodezija

• Kartografija i GIS (izborni) 6

• Odabrana poglavlja fotogrametrije i GIS-a (projekt) 6

• Programiranje u geoinformacijskim sustavima (projekt) 6

• Generalizacija geoinformacija (projekt) 6

• ukupna opterećenja: 120 ECTS

• moguća opterećenja u GIS predmetima (obavezni +

izborni) 0+18 ECTS

0+15%

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 11: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 11

• Usmjerenje Geoinformatika: ECTS

• Baze prostornih podataka 6

• Podrška upravljanju prostorom 6

• Geoinformacijski sustavi 6

• Geovizualizacija 6

• Topografski informacijski sustavi (izborni) 6

• GIS u primjeni (izborni) 6

• Generalizacija geoinformacija (projekt) 6

• Odabrana poglavlja fotogrametrije i GIS-a (projekt) 6

• Programiranje u geoinformacijskim sustavima (projekt) 6

• 90ECTS + 30DIPL.

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 12: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 12

• Usmjerenje Geoinformatika:

• OPTEREĆENJE 90ECTS + 30ECTS (DIPL)

• u GIS predmetima 24+18 -> 27% + 20% = 47%

• DIPLOMSKI RADOVI

- primjena GIS-tehnologije

- istraživanja i usporedbe GIS-tehnoloških rješenja

- razvoj i unapređivanje GIS-tehnologije

2012.G. od sveukupno 86 radova 25 je imalo kraticu GIS sadržanu u naslovu (29%)

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 13: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

Usporedba sa studijima u okruženju

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 13

prema radu: Frančula, N. i Lapaine, M.: Studiji geodezije i geoinformatike u

Europi, Geod. list 2011, 2, 145–156

Usporedba s preddiplomskim i diplomskim studijskim programima na:

- Fakultet za tehničku mehaniku i fiziku Tehničkog sveučilišta u Grazu

- Fakultet za matematiku i geoinformacije Tehničkog sveučilišta u Beču

- Poljoprivredni fakultet Rajnskog sveučilišta Friedrichs Wilhelms u Bonnu

- Sveučilište Gottfried Wilhelm Leibniz u Hannoveru

- Tehničko sveučilište u Munchenu, Odjel za graditeljstvo i geodeziju

- Fakultet za graditeljstvo i geodeziju Sveučilišta u Ljubljani

- Savezna visoka tehnička škola u Zurichu, Odjel za gradnju okoliš i

geomatiku

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 14: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

Usporedba sa studijima u okruženju

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 14

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Izražena podudarnost opterećenja po skupinama predmeta

Page 15: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

Usporedba sa studijima u okruženju

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 15

USPOREDBA DIPLOMSKIH STUDIJA:

1. NAZIVI STUDIJA:

• Geodezija i geoinformatika ili Geodezija i geoinformacije - u Bonnu,

Hannoveru, Munchenu, Ljubljani i Zagrebu

• Geomatika i planiranje - Zurich

• Geomatička znanost, Geoprostorne tehnologije - Graz

• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija

i katastar - Beč

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 16: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

Usporedba sa studijima u okruženju

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 16

USPOREDBA DIPLOMSKIH STUDIJA:

2. NAZIVI USMJERENJA

Munchen:

• Izmjera zemlje i satelitska geodezija

• Fotogrametrija, daljinska istraživanja i kartografija

• Geodezija, geoinformacijski sustavi i upravljanje zemljištem

• Zagreb:

• Geodezija

• Geoinformatika

Bonn, Hannover i Ljubljana - nemaju usmjerenja

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 17: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 17

• Dostupna oprema:

• Moderan i kvalitetan instrumentarij za prikupljanje

geoinformacija

• Niveliri, teodoliti, totalne mjerne stanice

• GPS RTK –uređaji, ručni GPS uređaji, magnetometri,

gravimetri, Inercijalni sustavi

• Skeneri i sonari

• Hiperspektralne i multispektralne digitalne mjerne kamere

• Softver

• Uz komercijalne softvere, - softveri otvorenog koda:

• QGIS, GRASS

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 18: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

Sustav za multisenzorsko zrakoplovno izviđanje i nadzor u

izvanrednim situacijama i zaštiti okoliša

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 18

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 19: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

ZAKLJUČAK

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 19

Organizacija Geodetskog fakulteta omogućuje ravnomjerno istraživanje i

prenošenje znanja GISa na studente

Na svim studijima Geodetskog fakulteta moguće je studirati i GIS

Studenti imaju mogućnost odabira i svladavanja dodatnih tema iz GISa

upisivanjem izbornih predmeta.

Preddiplomski studij se po vrstama predmeta dobro slaže s studijima u

okruženju. Ipak, primjećuje se nešto veće opterećenje geoinformatičke

skupine predmeta kod Geodetskog fakulteta u Zagrebu.

Kod diplomskih studija primjećuju se veće razlike u nazivu studija odnosno

usmjerenja, ipak zajedničko je svima da se kod svih fakulteta ili u nazivu

studija ili u nazivu usmjerenja pojavljuje pojam “geoinformatika” ili

“geoinformacije”

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.

Page 20: NA GEODETSKOM FAKULTETU - Kartografija...• Geodezija i geofizika, Geoinformacije i kartografija, Praktična geodezija i katastar - Be č 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije,

HVALA !

Nastava GISa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nr. 20

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22 studenoga 2013.