Mwldan Brochure Sept - Dec 2013

 • Published on
  11-Feb-2016

 • View
  234

 • Download
  0

DESCRIPTION

Mwldan Brochure Sept - Dec 2013

Transcript

 • Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left atthe north end of the High Street/Pendre. There is ample parkingbehind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch irchwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae na ddigon o le ibarcio tu l ir theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcion rhad acam ddim wedi 6yh.

  All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due tocircumstances beyond our control. Maer holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan for rhaglen yn myndir wasg. Rydym yn cadwr hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt in rheolaeth.Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

  Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa DocynnauOur Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. Ananswer-phone service is available out of office hours andwhen the box office is busy. Online Booking is available 24/7at www.mwldan.co.uk.Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tuallan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7trwy fynd at www.mwldan.co.uk

  Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a SinemaYou can buy your tickets for any live or cinema performancein advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta,Mastercard, Solo and Switch), by smartphonemwldan.ticketsolve.com/mobile in person or by post(cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiadbyw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, drosy ffn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn personneu drwyr post (gwnewch eich sieciaun daladwy i TheatrMwldan a chynhwyswch amlen wedii chyfeirion barod). Seats for live events may be reserved without payment butwill only be held for you for 7 days after which time they willbe released for resale. Payment must be made immediatelyfor bookings within 7 days of a show. Reservations withoutpayment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw hebdalu, ond feu cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig acwedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau iw hail werthu!Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb daluar gyfer perfformiadau sinema.

  LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (inbrackets where applicable) are available if you are a child,full-time student, senior citizen, disabled or registeredunemployed. Please show proof of status.

  DIGWYDDIADAU BYW: Mae prisiau consesiynol ar gyferdigwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bon berthnasol)ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, ynoedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestrun ddi-waith.Dangoswch brawf och statws os gwelwch yn dda.

  Disability Access :: Mynediad Ir AnablTheatr Mwldan has good access for people withdisabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are

  available for most performances - please let us know whenbooking. Toilet facilities are available for people with disabilities.Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl aganabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd argyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf oberfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu.Mae cyfleusterau ty bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

  REFUNDS AND EXCHANGESAD-DALU A CHYFNEWID If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can bereturned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitableperformance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed).Os na allwch ddod I berfformiad neu ffilm yr ydych wediarchebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnauyn ol hyd at saith niwrnodcyn y perfformiad ac fe anfonwnnodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnauam berfformiad mwy cyfleus or un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau I gyd wediu gwerthu, fe wnawn ein gorau Iailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

  THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE 01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

  mwldan.co.uk

  Aberystwyt

  h

  ABERTEIFICARDIGAN

  NewcastleEmlyn

  AFON TE

  IFI RIVER TEIFI

  THEATR MWLDAN

  MARKET &GUILDHALL

  North Road

  Pont y Cleifion

  Napier st

  St Mary st

  Stran

  d

  Quay st

  Hig

  h st

  Priory st

  Pend

  re

  Feidrfair

  William st

  Pont

  y Pr

  iord

  yPr

  iory

  Brid

  ge

  DYDDIADUR :: DIARY

  1 M W L D A N 12 M W L D A N 23 M W L D A N 3

  L I V E B R O A D C A S T E V E N T S

  S I N E M A | C I N E M A 2 D

  S I N E M A 3 D | 3 D C I N E M A

  D I G W Y D D I A D A U B Y WL I V E E V E N T S

  GUIDE

  www.mwldan.co.ukBOX OFFICE01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

  rhaglen 20.09.13 09.01.14 programme

  C A R D I G A N 3 D D I G I T A L C I N E M A A N D A R T S C E N T R E C A N O L F A N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

  0 1 2 3 9 - 6 2 1 2 0 0Book on-line :: Archebu ar lein:www.mwldan.co.ukT H E AT R M W L D A NCARDIGAN :: ABERTEIFI

  11 - 1

  8 OED

  / YRS

  ?

  MWLD

  AN MA

  TES R

  ATES

  !:: PRIS

  IAU M

  TS Y M

  WLDA

  N!

  SEE P

  AGE /

  GWEL

  ER TU

  DALE

  N 6

  INFORMATIONGWYBODAETH :: INFORMATION

  BOOK ON-LINE!

  SUL 22 SUNMWLDAN 1 12.45 The Hobbit: The

  Desolation of Smaug 4.15 TheHobbit: The Desolation ofSmaug 7.40 Saving Mr Banks

  MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: LittleRed Riding Hood 6.00 FreeBirds 7.55 The Hobbit: TheDesolation of Smaug

  MWLDAN 3 1.00 Cloudy With.. Meatballs3.00 Frozen 5.00 Saving MrBanks 7.20 Frozen

  LLUN 23 MONMWLDAN 1 12.45 The Hobbit: The

  Desolation of Smaug 4.15 TheHobbit: The Desolation ofSmaug 7.40 Saving Mr Banks

  MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: LittleRed Riding Hood 6.00 FreeBirds 7.55 The Hobbit: TheDesolation of Smaug

  MWLDAN 3 1.00 Cloudy With.. Meatballs3.00 Frozen 5.00 Saving MrBanks 7.20 Frozen

  MAW 24 TUEMWLDAN 1 12.00 The Hobbit: The Desolation

  of Smaug 3.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug

  MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: LittleRed Riding Hood

  MWLDAN 3 12.20 Free Birds 2.30 SavingMr Banks 4.50 Frozen

  MER 25 WEDAr Gau Closed Nadolig Llawen!IAU 26 THUAr Gau ClosedGWE 27 FRIMWLDAN 1 1.10 The Hobbit: The

  Desolation of Smaug 4.25 TheHobbit: The Desolation ofSmaug 7.40 Saving Mr Banks

  MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: LittleRed Riding Hood 6.00 FreeBirds 7.55 The Hobbit: TheDesolation of Smaug

  MWLDAN 3 12.40 Frozen 2.50 5.30 8.10 Jack Ryan

  SAD 28 SATMWLDAN 1 12.35 Free Birds 2.45 The

  Hobbit: The Desolation ofSmaug 5.55 Saving Mr Banks8.05 The Hobbit: TheDesolation of Smaug

  MWLDAN 2 2.00 7.30 Cardigan Theatre:Little Red Riding Hood

  MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan

  SUL 29 SUNMWLDAN 1 1.10 Free Birds 3.30 Frozen

  5.40 8.10 Saving Mr BanksMWLDAN 2 12.45 7.45 The Hobbit: The

  Desolation of Smaug 4.15 TheHobbit: The Desolation of Smaug

  MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan

  LLUN 30 MONMWLDAN 1 1.10 Free Birds 3.30 Frozen

  5.40 8.10 Saving Mr BanksMWLDAN 2 12.45 7.45 The Hobbit: The

  Desolation of Smaug 4.15 TheHobbit: The Desolation of Smaug

  MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan

  MAW 31 TUEMWLDAN 1 1.10 Free Birds 3.30 Frozen

  5.40 Saving Mr BanksMWLDAN 2 12.45 The Hobbit: The Desolation

  of Smaug 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug

  MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 Jack Ryan

  IONAWR :: JANUARY

  MER 1 WEDMWLDAN 1 1.10 Free Birds 3.30 Frozen

  5.40 8.10 Saving Mr BanksMWLDAN 2 12.45 4.15 The Hobbit: The

  Desolation of Smaug 7.45 TheHobbit: The Desolation of Smaug

  MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan

  IAU 2 THUMWLDAN 1 1.10 Free Birds 3.30 Frozen

  5.40 8.10 Saving Mr BanksMWLDAN 2 12.45 4.15 The Hobbit: The

  Desolation of Smaug 7.45 TheHobbit: The Desolation of Smaug

  MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan

  GWE 3 FRIMWLDAN 1 12.15 The Hobbit: The

  Desolation of Smaug 3.30Frozen 5.30 Saving Mr Banks7.50 The Hobbit: TheDesolation of Smaug

  MWLDAN 2 1.45 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom

  MWLDAN 3 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

  SAD 4 SATMWLDAN 1 12.15 The Hobbit: The

  Desolation of Smaug 3.30Frozen 5.30 Saving Mr Banks7.50 The Hobbit: TheDesolation of Smaug

  MWLDAN 2 1.45 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom

  MWLDAN 3 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

  SUL 5 SUNMWLDAN 1 12.15 7.50 The Hobbit: The

  Desolation of Smaug 3.30 Frozen5.50 The Artist & The Model

  MWLDAN 2 1.45 4.55 8.05 Mandela: LongWalk To Freedom

  MWLDAN 3 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

  LLUN 6 MONMWLDAN 1 12.15 7.50 The Hobbit: The

  Desolation of Smaug 3.30Frozen 5.30 Saving Mr Banks

  MWLDAN 2 1.45 4.55 8.05 Mandela: LongWalk To Freedom

  MWLDAN 3 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

  MAW 7 TUEMWLDAN 1 5.30 Saving Mr Banks 7.50 The

  Hobbit: The Desolation of SmaugMWLDAN 2 4.55 8.05 Mandela: Long Walk

  To Freedom MWLDAN 3 5.40 8.30 Jack RyanMER 8 WEDMWLDAN 1 5.30 Saving Mr Banks 7.50 The

  Hobbit: The Desolation of SmaugMWLDAN 2 4.55 8.05 Mandela: Long Walk

  To Freedom MWLDAN 3 5.40 8.30 Jack RyanIAU 9 THUMWLDAN 1 5.30 Saving Mr Banks 7.50 The

  Hobbit: The Desolation of SmaugMWLDAN 2 4.55 8.05 Mandela:

  Long Walk To Freedom MWLDAN 3 5.40 8.30 Jack Ryan

  3D

  3D 3D

  3D

  3D

  3D

  3D

  3D

  3D

  3D

  3D

  3D

  3D

  3D

  LIVE EVENTS3D DIGITAL CINEMAEXHIBITIONSLIVE SATELLITE BROADCASTSTOURING PRODUCTIONSPERFFORMIADAU BYWSINEMA DDIGIDOL 2D A 3DDARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL

  5592 MLDcover 6/9/13 09:01 Page 1

 • Best Wishes :: Gyda Chofion Gorau,Dilwyn Davies, Director :: Cyfarwyddwr

  Maer Hydref yn agosu ar nosweithiaun tywyllun gynt,felly gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i ddigon ichysbrydoli ach difyrru yn y Mwldan. Bydd ein rhaglen oberfformiadau byw yn cynnwys comedi, cerddoriaeth,dawns, syrcas, drama a sioeau cerdd, tra bod eindigwyddiadau darlledu byw trwy loeren yn cynnwys rhaio gynyrchiadau goraur byd.

  Yn dilyn ei llwyddiant ysgubol dros yr haf gyda Bianco,maen bleser gennym groesawur syfrdanol Syrcas NoFitState yn l i lenwi llwyfan y Mwldan gyda llond lle oNoodles yn ystod hanner tymor!

  Rydym wrth ein bodd ein bod yn teithio rhai o gerddoriongoraur byd yn dilyn eu perfformiadau yn WOMEX 13 yngNghaerdydd bydd taith Gorwelion yn ymweld 16lleoliad mewn 4 diwrnod rhwng 27-30 Hydref, gangynnwys y Mwldan.

  Yn ogystal, mae na amrywiaeth o ffilmiau iw mwynhau eisteddwch yn l, bodiwch trwyr rhaglen, achynlluniwch eich ymweliadau r Mwldan. Edrychwnymlaen at eich gweld yman fuan!

  As Autumn approaches and the evenings draw in, wehope youll find plenty to inspire and entertain you atMwldan. Our live performance programme featurescomedy, music, dance, circus, drama and musicals,whilst our live broadcast satellite events feature some ofthe worlds finest productions.

  After their stunning summer success with Bianco, weredelighted to welcome back the brilliant NoFit StateCircus who will be filling the Mwldan stage with a largehelping of Noodles during October half-term!

  Were also very excited to be touring some of the worldsfinest musicians after they showcase at WOMEX 13 inCardiff the Horizons tour visits 16 venues in 4 daysbetween 27-30 October, including Mwldan.

  And theres an amazing line-up of films to enjoy too sitback, browse our programme, and plan some greatexperiences at Mwldan. We look forward to seeing youhere soon!

  DYDDIADUR :: DIARY DYDDIADUR :: DIARY

  3631325054

  MWLDANCARDIGANS ARTS CENTREAND 3D DIGITAL CINEMA CANOLFAN CELFYDDYDAUA SINEMA 3D DIGIDOLABERTEIFI Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw

  Live Events Digwyddiadau Byw

  Exhibitions Arddangosfeydd Exhibitions Arddangosfeydd

  CinemaSinema

  ClassesDosbarthiadau

  DiaryDyddiadur

  CROESO I RAGLEN NEWYDD THEATR MWLDANSYN CYNNWYS EIN RHAGLEN FFILMIAU O 20MEDI HYD AT 9 IONAWR A PHERFFORMIADAUBYW HYD AT FAWRTH 2014. WELCOME TO THEATR MWLDANS NEWPROGRAMME WHICH INCLUDES OUR FILMPROGRAMME FROM 20 SEPTEMBER TO 9JANUARY, AND LIVE PERFORMANCES THROUGHTO MARCH 2014.

  Brochure Design:www.savageandgray.co.uk

  5592/13

  Image (cover): Sean Purser: Noodles

  Images (top): Noelle Pollington

  Image (bottom right): Vince Jones

  HYDREF :: OCTOBER

  SUL 20 SUNMWLDAN 1 1.10 3.20 5.30 Turbo 7.40 TurboMWLDAN 2 12.55 Monsters University

  3.35 Planes 6.00 Before Midnight 8.25 Rush

  MWLDAN 3 12.45 Despicable Me 2 3.00 5.50 8.35 Captain Phillips

  LLUN 21 MONMWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 6.10 More Than Honey 8.25 RushMWLDAN 3 5.50 8.35 Captain PhillipsMAW 22 TUEMWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 6.45 NT Live: HamletMWLDAN 3 5.50 8.35 Captain PhillipsMER 23 WEDMWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 6.10 More Than Honey 8.25 RushMWLDAN 3 5.50 8.35 Captain PhillipsIAU 24 THUMWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 7.30 Cwmni Theatr 3D: Wyneb

  Dros DroMWLDAN 3 5.50 8.35 Captain PhillipsGWE 25 FRIMWLDAN 1 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2

  8.00 Cloudy With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 8.00 Ralph McTell:

  One More For The RoadMWLDAN 3 5.30 Turbo 7.40 Turbo SAD 26 SATMWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With..

  Meatballs 2 3.40 8.00 CloudyWith.. Meatballs 2

  MWLDAN 2 1.15 Despicable Me 2 3.25 Monsters University 6.00 Met Opera: The Nose 8.50 R.I.P.D

  MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo SUL 27 SUNMWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With..

  Meatballs 2 3.40 8.00 CloudyWith.. Meatballs 2

  MWLDAN 2 1.15 Despicable Me 2 3.25Monsters University 6.10 AHighjacking 8.20 R.I.P.D

  MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 TurboLLUN 28 MONMWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With..

  Meatballs 2 3.40 8.00 CloudyWith.. Meatballs 2

  MWLDAN 2 7.30 Horizons Tour/TaithGorwelion: Cumbia All Stars + DnA

  MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo MAW 29 TUEMWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With..

  Meatballs 2 3.40 8.00 CloudyWith.. Meatballs 2

  MWLDAN 2 7.00 NoFit State Circus:Noodles

  MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo

  MER 30 WEDMWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With..

  Meatballs 2 3.40 8.00 CloudyWith.. Meatballs 2

  MWLDAN 2 2.00 7.00 NoFit State Circus:Noodles

  MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 TurboIAU 31 THUMWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With..

  Meatballs 2 3.40 8.00 CloudyWith.. Meatballs 2

  MWLDAN 2 2.00 NoFit State Circus:Noodles

  MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo

  TACHWEDD :: NOVEMBER

  GWE 1 FRIMWLDAN 1 2.30 5.30 Thor: The Dark World

  8.30 Thor: The Dark WorldMWLDAN 2 1.25 Turbo 7.30 Morgan &

  West: Time TravellingMagicians

  MWLDAN 3 1.30 5.50 Cloudy With..Meatballs 2 3.40 Cloudy With..Meatballs 2 8.00 Captain Phillips

  SAD 2 SATMWLDAN 1 2.30 5.30 Thor: The Dark World

  8.30 Thor: The Dark WorldMWLDAN 2 1.25 3.35 Turbo 5.45 Rush

  8.10 R.I.P.D.MWLDAN 3 1.30 5.50 Cloudy With..

  Meatballs 2 3.40 Cloudy With..Meatballs 2 8.00 Captain Phillips

  SUL 3 SUNMWLDAN 1 2.30 5.30 Thor: The Dark World

  8.30 Thor: The Dark World MWLDAN 2 1.25 3.35 Turbo 6.00 Beware Of

  Mr Baker 8.10 R.I.P.D.MWLDAN 3 1.30 5.50 Cloudy With..

  Meatballs 2 3.40 Cloudy With..Meatballs 2 8.00 Captain Phillips

  LLUN 4 MO...