muzik jepun

 • View
  244

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of muzik jepun

 • 8/17/2019 muzik jepun

  1/62

  Alat muzik Dari Negara China dan

  Alat Muzik Dari Negara Jepun

  Disediakan Oleh:

  P.KALISA!" M.LACKS#MI"

   $.PA%I$&!A

 • 8/17/2019 muzik jepun

  2/62

  Pengenalan • Se'enis alat muzik tradisi(nal China )ang *ertali dan dipetik

  • Se*elum Dinasti $ang+ perkataan pipa dikaitkan dengan semua alat muzik )ang dipetik+ termasuk liu

  ,in+ )ue ,in+ ruan+ san-ian.

  • Kini+ pipa adalah alat lut leher pendek dari China.

  • Nama pipa mem*aamaksud:

   /Pi0 批 – gerakan tangan kanan dan 'ari ke hadapan apa*ila pemain alat muzik men(lak tali

 • 8/17/2019 muzik jepun

  3/62

  !e1(lusi Pipa

  • Mengalami peru*ahan dalam *entukn)a+ 'umlah 2ret+ tali+ dan 'uga 3ara memain.

 • 8/17/2019 muzik jepun

  4/62

  4entuk Pipa

  • Badan berbentuk pir yang cetek.

  • Bod bunyi diperbuat daripada kayu.

  • Bahagian kepalanya berukir 4 tali logam melambangkan empat musim.

  • Tali diikat pada pemegang tali di bahagian bawah muka hadapan dan pada 4 pemulas melaras di sisi peti pemulas

  melaras di bahagian kepala.

 • 8/17/2019 muzik jepun

  5/62

  Sistem $iunan • 56 2ret

   – 7 相 di atas diper*uat daripada *atu+ tanduk+ gading+ atau

  plastik  – 89 品 di *aah diper*uat

  daripada *uluh

  • !en' suara 9 (kta2 dan t(n kr(matik *(leh dimainkan

  •  $ali dituinkan mengikut kehendak lagu.  – 4iasan)a A+ ;+ D+ A.

   – Lagu

 • 8/17/2019 muzik jepun

  6/62

  Cara 4ermain

  • Pemain duduk tegak, pipa

  diletak tegak di atas paha

  • Tangan kiri menekan tali pada

  fret-fret untuk mengeluarkanpelbagai ton ketika dipetik

  • Tangan kanan memetik tali

  dengan hujung-hujung jari berpakai kuku palsu

 • 8/17/2019 muzik jepun

  7/62

  • I*u 'ari Bteknik 挑  dan 'ari telun'uk Bteknik 弹 paling kerap digunakan.

  • #ntuk menghasilkan *un)i )ang

  *erterusan+ i*u 'ari dan 'ari telun'uk memetik tali dengan 3epat B teknik

  滚  ataupun kelima=lima 'ari *ergilir memetik tali dengan 3epat Bteknik 轮 .

  •  $erdapat pel*agai teknik *ermain *agi kedua=dua *elah tangan )ang ditulis dengan pel*agai sim*(l.

 • 8/17/2019 muzik jepun

  8/62

  !epert(ir

  • Di*ahagi kepada empat kateg(ri: . en B3i1il

   飞花点翠

   彩云追月

  8. u Bmartial  十面埋伏

  5. Da Bsuite  岳飞

  9. Eia( Bs(l(  赶花会

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%E9%A3%9E%E8%8A%B1%E7%82%B9%E7%BF%A0.mp4 http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%E5%8D%81%E9%9D%A2%E5%9F%8B%E4%BC%8F.mp4 http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%E5%8D%81%E9%9D%A2%E5%9F%8B%E4%BC%8F.mp4 http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%E9%A3%9E%E8%8A%B1%E7%82%B9%E7%BF%A0.mp4

 • 8/17/2019 muzik jepun

  9/62

  S&;N?

  Aer(2(n B Organ Mulut

  F tiup *uluh Pelidah *e*as BDisusun se3ara sistematik   menggam*ar seek(r *urung

  BPh(eni-Alat muzik dunia tertua.  perkataan *ermaksud suara )ang luhur. Dimainkan upa3ara adat

  istiadat istana. Mengiringi lagu rak)at dan dimain se3ara s(l(G (pera 3ina. Mampu memainkan sehingga 7

  n(t serentak.

 • 8/17/2019 muzik jepun

  10/62

 • 8/17/2019 muzik jepun

  11/62

  CA!A 4;!MAIN

   ?una 'ari untuk tutup

  lu*ang mengenal *un)i )ang dikeluarkan.  $iga (kte2 : disusun dalam satu *aris.

  4(leh *un)ikan kr(metik. C 8 H 7 9 : !en'. Sum*er *un)i H aki*at

  getaran reed daripada *ahan l(gan   = tiup Dahulu di*uat

  daripada *uluh sekarang

 • 8/17/2019 muzik jepun

  12/62

  MUZIK 

   NEGARA JEPUN

 • 8/17/2019 muzik jepun

  13/62

  ASAL USUL MUZIK JEPUN

  • Muik !epun telah memiliki pengaruh

  besar dari "hina, #orea dan Barat.

  • Tempat bermain muik $$ karaoke

  • ongaku Bahasa !epun

  • menyenangkan, gembira%gaku&

  • suara%on&

 • 8/17/2019 muzik jepun

  14/62

  CIRI-CIRI MUZIK JEPUN •  $IDAK  mempun)ai *it )ang

  tertentu.

  • Muzikn)a selalu tenang.

  • Penekanan *esar pada ga)a pentat(nik.

  • M(n(2(nik.

  • Muzik *ukan=harm(nik

  • Selalu diimpr(1isasikan

  men'adi le*ih harm(ni

 • 8/17/2019 muzik jepun

  15/62

  Pipa ' 琵琶 (

  )ue  '  (

  *ichiriki ' !" (  

  *occhiku ' $% (

  *yoshigi  ' &'( (

  #ane ' ) (

  #akko  ' *+ (

  #oky+ ' ,- (

  #oto ' . (

  iko ' /, (

  kawa '# /tsuumi( ' 0+ (

  0y+teki ' 1 (

  1anshin ' 23 (

  1hakuhachi 'bamboo flute(

   ' 45 (

  1hamisen   ' 26

  3 (

  1hime- 2aiko

  ' 78+ (

  1hinobue ' 9 ( 1h3 ' : (

  1uikinkutsu 'water ither(

  ' ;.< (

  Taiko 'i.e. adaiko( 8+=>

  8+

  Tsuumi  ' + ( '#

  #otsuumi(

  ALAT MUZIK

  UTAMA

 • 8/17/2019 muzik jepun

  16/62

  PERANAN DALAM ENSEMBEL SANKYOKU

  • 1hakuhachi mempunyai sejarah sebagai instrumen solo.

  • 6a dimainkan oleh imam dan penyair sepanjang 7aman Pertengahan 'abad 89-8:(.

  • Pada tempoh ;do shakuhachi itu diadopsi oleh )uke 1ect 7en Buddhisme  sebagai amalan untuk membantu mencapai

  %pencahayaan&.

 • 8/17/2019 muzik jepun

  17/62

  • 0epertoir besar solo, muik keagamaan yang

  dikembangkan oleh parabiarawan 7en )uke disebut honkyoku.

  • #ebanyakan pemain shakuhachi nilai kemampuan mereka untuk memainkan lagu-lagu solo,

  namun shakuhachi kini telah menjadi bahagian penting 1ankyoku dengan #oto dan 1hamisen.

 • 8/17/2019 muzik jepun

  18/62

  • 1hakuhachi memainkan peranan sebagai instrumen iringan

  dalam muik

  sehingga abad ke-8?, kerana tiada muik

   yang wujud untuk koto dan shaimsen sebelum

  abad tersebut.

 • 8/17/2019 muzik jepun

  19/62

  KELUARGA

  KAYU BERTIUP

  *SHAKUHACHI

 • 8/17/2019 muzik jepun

  20/62

  SHAKUHACHI

 • 8/17/2019 muzik jepun

  21/62

  ASAL USUL  lat muik tiup tradisional !epun yang

  diperbuat daripada buluh.

  !uga merupakan keluarga akhir seruling buluh.

   sal dari Mesir kuno dan dianggap telah berhijrah melalui 6ndia dan "hina sebelum

  masuk ke !epun pada separuh kedua abad #etujuh.

 • 8/17/2019 muzik jepun

  22/62

   1elama tempoh abad pertengahan, shakuhachi memainkan peranan dalam

  )uke sect  para sami 7en, yang dikenali sebagai komus3 '@imam dari ketiadaan,@ atau @kekosongan [email protected](, yang

  menggunakan shakuhachi sebagai alatrohani.  Aagu mereka 'disebut @[email protected]( yang

  dimainkan mengikut penafasan pemaindan dianggap meditasi 'suien(.

 • 8/17/2019 muzik jepun

  23/62

   Perkembangannya !epun dihalang oleh shogun saat ini, tetapi )uke sect berjaya

  mendapat pengecualian dari 1hogun, kerana amalan kerohanian mereka memerlukan mereka untuk bermain

  shakuhachi sambil bergerak dari satutempat ke tempat lain untuk meminta sedekah.

   Mereka memujuk 1hogun untuk memberikan mereka @hak [email protected] untuk memainkan instrumen tersebut.

 • 8/17/2019 muzik jepun

  24/62

   1ebagai balasannya pemain menjadi pengintip untuk shogun, dan 1hogun menghantar beberapa pengintip sendiri dalam penyamaran )uke biarawan juga.

   leh itu, )uke meletakkan bakul anyaman

  diatas kepala mereka, simbol mengasingkanCmereka dari dunia.

 • 8/17/2019 muzik jepun

  25/62

   2alam perkembangan ini, beberapa lagu honkyoku yang terlalu sukar, misalnya, 1hika o Tone , menjadi terkenal sebagai %ujian&.

    jika anda boleh bermain lagu tersebut, anda adalah )uke yang betul. !ika tidak, anda mungkin pengintip dan akan dibunuh

   jika anda berada di wilayah yang tidak suka akan orang asing.

 • 8/17/2019 muzik jepun

  26/62

   Pada Pemulihan Meiji, awal tahun 8>:>, shogun dan )uke sect

  dihapuskan, untuk mengenalpasti dan menghapuskan shogunCs holdouts .

   1hakuhachi secara rasminya dilarang selama beberapa tahun.

   0akyat tradisional on-)uke  tidak menderita, kerana lagu-lagu masih boleh dimainkan dengan mudah pada

  instrumen pentatonik lain.

 • 8/17/2019 muzik jepun

  27/62

   amun, repertoir *onkyoku

  telah banyak hilang dansemakin pupus.

   1ebelum sampai Tempoh ;do '8:D9 -8>:?( instrumen ini mencapai tahap akhir perkembangannya.

 • 8/17/2019 muzik jepun

  28/62

  BENTUK ALAT

 • 8/17/2019 muzik jepun

  29/62

  CIRI-CIRI

   @[email protected] bermaksud %8.> [email protected] 'hampir EE cm(.

   panjang standard dari sekitar 8.9 hingga 9.9 1h