Click here to load reader

Mutacije i Modifikacije

 • View
  291

 • Download
  19

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GENETIKA

Text of Mutacije i Modifikacije

 • BIOLOKA PROMJENJIVOSTMODIFIKACIJE MUTACIJE

 • u djelu Porijeklo vrsta . Darvin ustvrdio veliko znaenje varijabilnosti (promjenljivosti) u ivotinjavarijabilnost (promjenljivost) = osobitost nekog organizma da u nekoj osobini vie ili manje odstupa od prosjeka svoje vrste ili sorte, u pozitivnom ili negativnom pravcu (npr. razlike varijacije u prinosu biljne mase i sl.)varijabilitet nekog organizma = promjena njegovih svojstava izazvana vanjskim i unutranjim faktorima ivota genotip = skup svih gena jednog organizma fenotip = prividni tip, ine ga skup svih nasljednih i nenasljednih znaajki, svojstava i sposobnosti F = G + V

 • Bioloka promjenjivostProces u kom nastaju razlike meu jedinkama iste vrsteDva tipa bioloke promjenjivosti:Modifikacije nenasljedne promjeneMutacije nasljedne promjene

 • Modifikacije Spoljna sredina kao uzrok varijabilnosti organizmaPojedini faktori mogu imati jai uticajTemperatura Svjetlost

 • Trajnije modifikacije Nastaju ako su promijenjeni uslovi sredine dugotrajni (vie godina)Rotkvica uzgajana na loem zemljitu slabije razvija korijen a bolje stabljiku i gen organe to se djelimino deavalo i sa biljkama dobijenim njenim razmnoavanjem

 • Znaaj modifikacijaTokom evolucije organizmi su stekli sposobnost da mogu reagovati na promijenjene uslove vanjske sredine variranjem svojih osobina.Kad toga ne bi bilo dolo bi do iezavanja vrsta.Iako modifikacije nisu nasljedne, u praksi treba odabrati pozitivne modifikacije jer se mogu iskoristiti za poveanje prinosa.

 • MUTACIJE

  Prema veliini dijela nasljedne osnove koji je promjena zahvatila:GENSKE - tranzicije transverzije HROMOZOMSKE - delecije- duplikacije- inverzije - translokacijeGENOMSKE

 • Genske mutacijeGenske mutacije (transgenacije, takaste) su nasljedne promjene u molekulskoj strukturi gena do kojih dolazi u nukleotidima DNK, zamjenom nekih azotnih baza drugim.

  Genske mutacije mogu da se jave kao:TranzicijeTransverzije

 • GENSKE

  U purinske baze spadaju adenin i guanin, a u pirimidinske spadaju citozin, timinTranzicija je ako neki purin prelazi u drugi purin ili neki pirmidin u drugi pirimidim. Transverzija je ako neki purin prelazi u pirimidin i obrnuto.

 • Hromosomske mutacije To su nasljedne promjene u grai hromosoma nakon njihovog kidanja (fragmentacije).

  Hromosomske mutacije mogu da se jave kao:Delecije Duplikacije Inverzije Translokacije

 • HROMOSOMSKE MUTACIJE

  delecijeduplikacijeinverzije

 • Delecije gubljenje dijelova hromosoma

 • Duplikacije udvajanje dijelova hromosoma

 • Inverzije

  Inverzije nastaju kada se na jednom hromosomu dese dva prekida pa se dio izmeu prekida rotira za 180, a zatim dolazi do prespajanja rotiranog dijela za ostatak hromosoma.

  Time se mijenja redoslijed gena na hromosomu.

 • Translokacije

  Translokacije predstavljaju razmjenu dijelova izmeu homologih i nehomologih hromosoma.

 • GENOMSKE MUTACIJEGenomske mutacije su nasljedne promjene na nivou itavog genoma.Ove vrste mutacije najrjee se sreu poto zahvataju najvei dio nasljedne osnove.

 • MUTACIJE PREMA VRIJEDNOSTI

  korisnetetneneutralne

 • Makromutacije ako mutira major genMikromutacije ako mutira minor gen

  Biohemijske mutacije ako mutacije dovode do promjena u metabolizmu enzima i aminokiselina

  Kondicione mutacije omoguuju organizmima razvoj u odreenim uslovima sredine (pH, temp., itd)

 • MUTACIJE PREMA NAINU POSTANKAprirodne (spontane) izazvane (indukovane)

 • MUTAGENI FIZIKE PRIRODE

  jonizirajue zraenje X zrake i gama zrakenejonizirajue zraenje UV zrakekorpuskularno zraenje alfa-zrake, beta-zrake, neutrone i protone

  Zraenjem polena dobijene su samooplodne sorte trenje: Stella, Compact Stella, Starkrimson CherryZraenjem kalem-granica sorte Stella i sijanaca sorte Lambert stvorene su patuljaste forme Compact Stella i Compact Lambert

 • Mutageni fizike prirodevedski genetiar Gustaffson (1947) koristio x- zrake i dobio tri mutanta jema veeg prinosa zrnaMutacije mikroorganizama se uspjeno koriste u farmaciji i industriji

 • MUTAGENI HEMIJSKE PRIRODE

  alkilirajua jedinjenja (iperit,etilenimin, etilmetansulfonat)bazni analozi nukleinskih kiselinaindustrijski mutageni (formaldehid, acetaldehid)pesticididodaci hrani (natrijum nitrat, kofein)lijekovi (streptomicin)druga jedinjenja razliitog porijekla (kolhicin, fenoli, bakar sulfat, manganov klorid)