of 44 /44
Multimedia Ghidul pentru utilizator

Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să...

Page 1: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

MultimediaGhidul pentru utilizator

Page 2: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

© Copyright 2008 Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P.

Microsoft şi Windows sunt mărci comercialeînregistrate în S.U.A. ale MicrosoftCorporation.

Informaţiile cuprinse în acest document sepot modifica fără preaviz. Singurele garanţiipentru produsele şi serviciile HP suntspecificate în declaraţiile exprese degaranţie ce însoţesc respectivele produse şiservicii. Nimic din conţinutul de faţă nutrebuie interpretat ca reprezentând ogaranţie suplimentară. Compania HP nu vafi răspunzătoare pentru erorile tehnice saueditoriale sau pentru omisiunile dindocumentaţia de faţă.

Prima ediţie: August 2008

Număr de catalog: 487218-271

Notă despre produs

Acest ghid pentru utilizator descriecaracteristicile comune pentru majoritateamodelelor. Unele caracteristici pot să nu fiedisponibile pe computerul dumneavoastră.

Page 3: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Cuprins

1 Caracteristici multimediaIdentificarea componentelor multimedia ............................................................................................... 2Utilizarea butonului media .................................................................................................................... 4Reglarea volumului ............................................................................................................................... 5Utilizarea funcţiilor pentru activităţi media ............................................................................................ 6

Utilizarea butoanelor pentru activităţi media ........................................................................ 7Butonul Previous/rewind (Anterior/derulare înapoi) ............................................ 7Butonul Play/pause (Redare/întrerupere) ........................................................... 7Butonul Next/fast forward (Următorul/derulare rapidă) ....................................... 8Butonul Stop (Oprire) .......................................................................................... 8

Utilizarea comenzilor rapide pentru activităţi media ............................................................ 8

2 Software multimediaUtilizarea software-ului MediaSmart ..................................................................................................... 9Utilizarea altor aplicaţii software multimedia preinstalate ................................................................... 10Instalarea software-ului multimedia de pe un disc ............................................................................. 10

3 AudioConectarea dispozitivelor audio externe ............................................................................................ 12Verificarea funcţiilor audio .................................................................................................................. 13

4 VideoConectarea unui monitor sau proiector extern ................................................................................... 15Conectarea unui dispozitiv HDMI ....................................................................................................... 16

Configurarea audio folosind HDMI ..................................................................................... 16Stabilirea tipului de placă grafică instalată pe computer ................................... 16Setarea HDMI ca dispozitiv audio de redare implicit ......................................... 17

Urmărirea emisiunilor TV (numai la unele modele) ............................................................................ 18

5 Unitate opticăIdentificarea unităţii optice instalate ................................................................................................... 20Utilizarea discurilor optice (CD-uri, DVD-uri şi BD-uri) ....................................................................... 21Redarea unui CD, DVD sau BD ......................................................................................................... 22Configurarea AutoPlay ....................................................................................................................... 23Modificarea setărilor de regiune pentru DVD ..................................................................................... 24Respectarea avertismentului referitor la drepturile de autor .............................................................. 25Crearea sau inscripţionarea unui CD, DVD sau BD ........................................................................... 26Scoaterea unui disc optic (CD, DVD sau BD) .................................................................................... 27

iii

Page 4: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

6 WebcamSfaturi pentru webcam ....................................................................................................................... 29Ajustarea proprietăţilor webcam-ului .................................................................................................. 30

7 DepanareTava discului optic nu se deschide pentru a scoate un CD, DVD sau BD ......................................... 31Computerul nu detectează discul optic .............................................................................................. 32Un disc nu este redat ......................................................................................................................... 33Un disc nu este redat automat ........................................................................................................... 34Un film pe DVD se opreşte, sare sau este redat neregulat ................................................................ 34Un film DVD nu este vizibil pe un afişaj extern ................................................................................... 35Procesul de inscripţionare a unui disc nu începe sau se opreşte înainte de încheiere ...................... 35Un DVD care este redat în Windows Media Player nu are sunet sau nu este afişat ......................... 35Un driver de dispozitiv trebuie să fie reinstalat ................................................................................... 36

Obţinerea driverelor de dispozitive Microsoft ..................................................................... 36Obţinerea driverelor de dispozitive HP .............................................................................. 37

Index ................................................................................................................................................................... 38

iv

Page 5: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

1 Caracteristici multimedia

Computerul dvs. cuprinde funcţii multimedia care vă permit să ascultaţi muzică, să vizionaţi filme şi săvizualizaţi imagini. Computerul dvs. poate cuprinde următoarele componente multimedia:

● Unitate optică pentru redarea discurilor audio şi video

● Difuzioare integrate pentru ascultarea muzicii

● Microfon integrat pentru înregistrarea propriilor fişiere audio

● Webcam integrat care vă permite să capturaţi şi să partajaţi imagini video

● Software multimedia preinstalat care vă permite să redaţi şi să gestionaţi muzica, filmele şiimaginile

● Butoanele şi tastele rapide multimedia care oferă acces rapid la activităţile multimedia

NOTĂ: Este posibil ca computerul să nu includă toate componentele enumerate.

Secţiunile următoare explică modul de identificare şi utilizare a componentelor multimedia livrate cucomputerul.

1

Page 6: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Identificarea componentelor multimediaIlustraţia şi tabelul următor descriu caracteristicile multimedia ale computerului.

Componentă Descriere

(1) Microfoane interne digitale dual array (2) Înregistrarea sunetului.

(2) Indicator luminos webcam Se porneşte când software-ul video accesează webcam-ul.

(3) Webcam Înregistrează fişiere audio şi video şi captează fotografii fixe.

(4) Buton înalte/başi Apăsaţi butonul pentru a alterna între funcţiile de înalte şi başi.

(5) Difuzoare (2) Producerea sunetului.

(6) Mufă pentru cablu/antenă TV (numai la unelemodele)

Conectează o antenă TV sau un dispozitiv prin cablu digital carerecepţionează transmisii TV standard sau de înaltă definiţie.

(7) Zonă de derulare înalte sau başi Reglează nivelul înaltelor şi al başilor în fişierele audio. (Selectaţiînaltele sau başii apăsând butonul înalte/başi). Pentru a reducenivelul înaltelor/başilor, glisaţi degetul la stânga sau apăsaţi şi ţineţiapăsat semnul minus (-). Puteţi de asemenea să loviţi semnulminus. Pentru a mări nivelul înaltelor/başilor, glisaţi degetul ladreapta sau apăsaţi şi ţineţi apăsat semnul plus (+). Puteţi deasemenea să loviţi semnul plus.

(8) Zona de derulare volum Reglează volumul difuzorului. Pentru a reduce volumul, glisaţidegetul la stânga sau apăsaţi şi ţineţi apăsat semnul minus (-).Puteţi de asemenea să loviţi semnul minus. Pentru a mări volumul,

2 Capitolul 1 Caracteristici multimedia

Page 7: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Componentă Descriere

glisaţi degetul la dreapta sau apăsaţi şi ţineţi apăsat semnul minus(+). Puteţi de asemenea să loviţi semnul plus.

(9) Mufe ieşire audio (căşti) (2) Produc sunet când sunt conectate la difuzoare stereo alimentate,la căşti, căşti pastilă, setul cască microfon sau sunetul audio al unuitelevizor.

AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de vătămare, reglaţivolumul înainte de a vă pune căştile, căştile pastilă sau setul cască-microfon. Pentru informaţii suplimentare despre siguranţă,consultaţi Notificări despre reglementări, siguranţă şi mediu.

NOTĂ: Când un dispozitiv este conectat la o mufă de căşti,difuzoarele computerului sunt dezactivate.

(10) Mufă intrare audio (microfon) Conectează un microfon dintr-un set cu căşti opţional de lacomputer, un microforn stereo array sau un microfon monoaural.

(11) Buton volum fără sunet Închide sau restabileşte sunetul difuzorului.

Subwoofer (neilustrat) Conţine difuzorul subwoofer. Subwoofer-ul integrat este situat pepartea inferioară a computerului.

Identificarea componentelor multimedia 3

Page 8: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Utilizarea butonului mediaFuncţia butonului media variază în funcţie de model şi de software-ul instalat. Cu acest buton, puteţiviziona filme, puteţi asculta muzică şi vizualiza imagini fără să porniţi computerul şi să lansaţi sistemulde operare.

Prin apăsarea butonului media porneşte programul MediaStart din orice stare de alimentare.

NOTĂ: În cazul în care computerul a fost setat pentru a necesita o parolă de conectare, este posibilsă vi se solicite să vă conectaţi la Windows®. MediaSmart porneşte după ce vă conectaţi. Pentruinformaţii suplimentare despre utilizarea MediaSmart, selectaţi Start (Pornire) > Help and Support(Ajutor şi asistenţă).

4 Capitolul 1 Caracteristici multimedia

Page 9: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Reglarea volumuluiPuteţi regla volumul utilizând următoarele elemente de control:

● Butoanele de volum ale computerului:

◦ Pentru a regla volumul fără sunet sau pentru a-l restabili, apăsaţi butonul (1).

◦ Pentru a reduce volumul, glisaţi degetul peste zona de derulare a volumului de la dreapta lastânga sau apăsaţi şi ţineţi apăsat semnul minus pentru volum (-) (2). Puteţi de asemenea săloviţi semnul minus.

◦ Pentru a mări volumul, glisaţi degetul peste zona de derulare a volumului de la stânga ladreapta sau apăsaţi şi ţineţi apăsat semnul plus pentru volum (-) (3). Puteţi de asemenea săloviţi semnul plus.

◦ Pentru a reduce nivelul înaltelor sau al başilor, selectaţi înaltele sau başii apăsând butonulînalte/başi (4) şi apoi glisaţi degetul peste zona de derulare înalte/başi de la dreapta la stângasau apăsaţi şi menţineţi apăsat semnul minus (-) pentru înalte/başi (5). Puteţi de asemeneasă loviţi semnul minus.

◦ Pentru a mări nivelul înaltelor sau al başilor, selectaţi înaltele sau başii apăsând butonul înalte/başi (4) şi apoi glisaţi degetul peste zona de derulare înalte/başi de la stânga la dreapta sauapăsaţi şi menţineţi apăsat semnul plus (+) (6). Puteţi de asemenea să loviţi semnul plus.

● Control de volum din Windows®:

a. Faceţi clic pe pictograma Volume (Volum) din zona de notificare, aflată în extrema dreaptăa barei de activităţi.

b. Creşteţi sau descreşteţi volumul deplasând cursorul în sus sau în jos. Faceţi clic pepictograma Mute (Fără sunet) pentru a închide volumul.

– sau –

a. Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Volume (Volum) din zona denotificare, apoi faceţi clic pe Open Volume Mixer (Deschidere mixer volum).

b. În coloana Dispozitiv, măriţi sau reduceţi volumul deplasând cursorul Volume (Volum) în sussau în jos. De asemenea, puteţi să anulaţi volumul făcând clic pe pictograma Mute (Fărăsunet).

Reglarea volumului 5

Page 10: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Dacă pictograma Volum nu este afişată în zona de notificare, urmaţi aceşti paşi pentru a o adăuga:

a. Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului în zona de notificare, apoi faceţi clic peProperties (Proprietăţi).

b. Faceţi clic pe fila Notification Area (Zonă de notificare).

c. Sub pictogramele System (Sistem), selectaţi caseta Volume (Volum).

d. Faceţi clic pe OK.

● Control de volum din program:

De asemenea, volumul poate fi reglat din cadrul unor programe.

Utilizarea funcţiilor pentru activităţi mediaButoanele pentru activităţi media şi tastele rapide pentru activităţi media controlează redarea unui CDaudio sau a unui DVD care este introdus în unitatea optică.

6 Capitolul 1 Caracteristici multimedia

Page 11: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Utilizarea butoanelor pentru activităţi mediaUrmătoarea ilustraţie şi următoarele tabele descriu funcţiile butoanelor pentru activităţi media când esteintrodus un disc în unitatea optică.

● Butonul Previous/rewind (Anterior/derulare înapoi) (1).

● Butonul Play/pause (Redare/întrerupere) (2)

● Butonul Next/fast forward (Următorul/derulare rapidă) (3)

● Butonul Stop (Oprire) (4)

Butonul Previous/rewind (Anterior/derulare înapoi)

Stare disc Buton Funcţie

Redare Butonul Previous/rewind (Anterior/derulare înapoi)

Redă o pistă sau un capitol anterior.

Redare fn + butonul Previous/rewind (Anterior/derulare înapoi)

Derulează înapoi redarea.

Butonul Play/pause (Redare/întrerupere)

Stare disc Buton Funcţie

Nu se redă Butonul Play/pause (Redare/întrerupere)

Redă discul.

Redare Butonul Play/pause (Redare/întrerupere)

Întrerupe redarea.

Utilizarea funcţiilor pentru activităţi media 7

Page 12: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Butonul Next/fast forward (Următorul/derulare rapidă)

Stare disc Buton Funcţie

Redare Butonul Next/fast forward (Următorul/derulare rapidă)

Redă pista sau capitolul următor.

Redare fn + butonul Next/fast forward(Următorul/derulare rapidă)

Derulează rapid redarea.

Butonul Stop (Oprire)

Stare disc Buton Funcţie

Redare Butonul Stop (Oprire) Opreşte redarea.

Utilizarea comenzilor rapide pentru activităţi mediaO comandă rapidă pentru activităţi media este o combinaţie între tasta fn (1) şi o tastă funcţională (2).

● Când un CD audio sau un DVD nu poate fi redat, apăsaţi fn+f9 (3) pentru a reda discul.

● În timpul redării unui CD audio sau a unui DVD, utilizaţi următoarele comenzi rapide:

◦ Pentru a întrerupe sau a relua redarea discului, apăsaţi fn+f9 (3).

◦ Pentru a opri discul, apăsaţi fn+f10 (4).

◦ Pentru a reda piesa anterioară de pe CD-ul audio sau capitolul anterior de pe un DVD, apăsaţifn+f11 (5).

◦ Pentru a reda piesa următoare de pe CD-ul audio sau capitolul următor de pe un DVD, apăsaţifn+f12 (6).

8 Capitolul 1 Caracteristici multimedia

Page 13: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

2 Software multimedia

Computerul dvs. cuprinde software multimedia preinstalat care vă permite să redaţi muzică, să vizionaţifilme şi să vizualizaţi imagini. Secţiunile următoare oferă detalii despre MediaSmart şi alt softwaremultimedia preinstalate.

Utilizarea software-ului MediaSmartMediaSmart transformă computerul într-un centrul de divertisment mobil. Cu MediaSmart, vă puteţibucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TVlive şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile de fotografii. MediaSmart include caracteristicile următoare:

● Internet TV—Cu o conexiune la Internet, redaţi melodii clasice vechi, alegeţi dintr-o gamă deemisiuni şi canale de televiziune şi vizionaţi canalul în format ecran complet.

● Asistenţă pentru încărcarea listei de redare:

◦ Încărcaţi listele de redare a fotografiilor MediaSmart în albumele foto de pe internet, cum arfi Snapfish.

◦ Încărcaţi listele de redare video MediaSmart pe YouTube.

◦ Exportaţi lista de redare MediaSmart în CyberLink DVD Suite.

● Pandora Internet radio (numai pentru America de Nord)—Ascultaţi muzica selectată numai pentrudvs., dirijată de pe Internet.

Pentru a porni MediaSmart:

▲ Apăsaţi butonul media de pe computer.

Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea MediaSmart, selectaţi Start (Pornire) > Help andSupport (Ajutor şi asistenţă).

Utilizarea software-ului MediaSmart 9

Page 14: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Utilizarea altor aplicaţii software multimedia preinstalatePentru a localiza alt software multimedia preinstalat:

▲ Selectaţi Start (Pornire) > All Programs (Toate programele), apoi deschideţi programulmultimedia pe care doriţi să-l utilizaţi. De exemplu, dacă doriţi să utilizaţi Windows Media Playerpentru a reda un CD audio, faceţi clic pe Windows Media Player.

NOTĂ: Unele programe pot fi amplasate în subfoldere.

Instalarea software-ului multimedia de pe un discPentru a instala orice software multimedia de pe un CD sau DVD, parcurgeţi aceşti paşi:

1. Introduceţi discul în unitatea optică.

2. După ce se deschide expertul de instalare, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

3. Dacă vi se solicită, reporniţi computerul.

NOTĂ: Pentru informaţii despre utilizarea software-ului furnizat împreună cu computerul, consultaţiinstrucţiunile producătorului de software, care pot fi furnizate pe disc, în Ajutorul software-ului sau pesite-ul Web al producătorului.

10 Capitolul 2 Software multimedia

Page 15: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

3 Audio

Computerul dvs. vă permite să utilizaţi o varietate de caracteristici audio:

● Redaţi muzică utilizând difuzoarele computerului şi/sau difuzoarele externe conectate

● Înregistraţi sunet folosind microfonul intern sau conectaţi un microfon extern

● Descărcaţi muzică de pe Internet

● Creaţi prezentări multimedia utilizând fişiere audio şi imagini

● Transmiteţi sunetele şi imaginile cu programe de mesagerie instantanee

● Dirijaţi programele radio sau primiţi semnale radio FM (numai la unele modele)

● Creaţi sau “inscripţionaţi” CD-uri audio

11

Page 16: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Conectarea dispozitivelor audio externeAVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de vătămare, reglaţi volumul înainte de a vă pune căştile,căştile pastilă sau setul cască-microfon. Pentru informaţii suplimentare despre siguranţă, consultaţiNotificări despre reglementări, siguranţă şi mediu.

Pentru a conecta dispozitive externe cum sunt difuzoarele externe, căştile sau un microfon, consultaţiinformaţiile furnizate cu dispozitivul. Pentru rezultate optime, reţineţi următoarele sfaturi:

● Asiguraţi-vă că este bine conectat cablul dispozitivului la mufa corectă de pe computer. (Conectoriiprin cablu au în mod normal coduri de culoare pentru a se potrivi cu mufele corespunzătoare depe computer).

● Asiguraţi-vă că instalaţi toate driveree necesare pentru dispozitivul extern.

NOTĂ: Un driver este un program necesar care acţionează ca un translator între dispozitiv şiprogramele care folosesc dispozitivul.

12 Capitolul 3 Audio

Page 17: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Verificarea funcţiilor audioPentru a verifica sunetul sistemului de pe computer, parcurgeţi aceşti paşi:

1. Selectaţi Start (Pornire) > Control Panel (Panou de control).

2. Faceţi clic pe Hardware and Sound (Hardware şi sunet).

3. Faceţi clic pe Sound (Sunet).

4. Când fereastra de sunet se deschide, faceţi clic pe fila Sounds (Sunet). Din Program, selectaţiorice eveniment de sunet, cum ar fi un semnal sonor sau o alarmă, şi faceţi clic pe butonul Test.

Ar trebui să auzii sunetul prin difuzoare sau prin căştile conectate.

Pentru a verifica funcţiile de înregistrare de pe computer, parcurgeţi aceşti paşi:

1. Selectaţi Start (Pornire) > All Programs (Toate programele) > Accessories (Accesorii) > SoundRecorder (Aparat de înregistrare sunet).

2. Faceţi clic pe Start Recording (Pornire înregistrare) şi vorbiţi în microfon. Salvaţi fişierul pedesktop.

3. Deschideţi Windows Media Player sau MediaSmart şi redaţi sunetul.

NOTĂ: Pentru rezultate optime la înregistrare, vorbiţi direct în microfon şi înregistrare sunetul la osetare fără zgomot de fundal.

▲ Pentru a confirma sau schimba setările audio de pe computer, faceţi clic dreapta pe pictogramaSound (Sunet) din bara de activităţi sau selectaţi pictogramaStart (Pornire) > Control Panel(Panou de control) > Hardware and Sound (Hardware şi sunet) > Sound (Sunet).

Verificarea funcţiilor audio 13

Page 18: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

4 Video

Computerul dvs. vă permite să utilizaţi o varietate de caracteristici video:

● Vizionarea filmelor

● Jocuri pe Internet

● Editarea imaginilor şi a fişierelor video şi crearea prezentărilor

● Conectarea dispozitivelor video externe

● Vizionarea emisiunilor TV, inclusiv emisiuni TV de înaltă definiţie (numai la unele modele)

14 Capitolul 4 Video

Page 19: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Conectarea unui monitor sau proiector externPortul de monitor extern conectează la computer un dispozitiv de afişare extern precum un monitor sauun proiector.

▲ Pentru a conecta un dispozitiv de afişare, conectaţi cablul dispozitivului la portul de monitor extern.

NOTĂ: Dacă un dispozitiv extern care este conectat corect nu afişează imaginea, apăsaţi fn+f4 pentrua transfera imaginea la dispozitiv. Prin apăsarea repetată a combinaţiei de taste fn+f4, imaginea seafişează alternativ pe ecranul computerului şi pe ecranul dispozitivului.

Conectarea unui monitor sau proiector extern 15

Page 20: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Conectarea unui dispozitiv HDMINOTĂ: Pentru a transmite semnalele video prin portul HDMI, aveţi nevoie de un cablu HDMI(achiziţionat separat), disponibil la majoritatea comercianţilor de produse electronice.

Computerul cuprinde un port HDMI (High Definition Multimedia Interface). Portul HMDI conecteazăcomputerul la un dispozitiv opţional video sau audio, precum un televizor de înaltă definiţie sau oricecomponentă digitală sau audio compatibilă.

Computerul acceptă un singur dispozitiv HDMI conectat la portul HDMI, în timp ce acceptă afişareasimultană a unei imagini pe computer sau pe orice afişaj extern acceptat.

Pentru a conecta un dispozitiv video sau audio la portul HDMI:

1. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul HDMI de la computer.

2. Conectaţi celălalt capăt al cablului la dispozitivul video, în conformitate cu instrucţiunileproducătorului dispozitivului.

3. Apăsaţi fn+f4 pe computer pentru a comuta imaginea între dispozitivele de afişare conectate lacomputer.

Configurarea audio folosind HDMIPentru rezultate optime, conectaţi un dispozitiv audio sau video, cum este un TV pentru înaltă definiţie,la un port HDMI de la computer şi utilizaţi MediaSmart ca program media.

Trebuie de asemenea să stabiliţi ce tip ce placă grafică este instalată pe computerul dvs şi apoi săconfiguraţi dispozitivul de redare conform plăcii grafice.

Stabilirea tipului de placă grafică instalată pe computer

▲ Verificaţi eticheta de pe tastatura computerului.

16 Capitolul 4 Video

Page 21: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

– sau –

1. Selectaţi Start (Pornire) > Computer > System properties (Proprietăţi sistem).

2. În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Device Manager (Manager dispozitive).

NOTĂ: Windows include o caracteristică denumită User Account Control (Control cont utilizator),pentru a îmbunătăţi securitatea computerului dvs. Este posibil să vi se solicite permisiunea sauparola pentru activităţi precum instalarea software-ului, executarea utilitarelor sau modificareasetărilor Windows. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ajutor şi asistenţă.

3. Faceţi clic pe semnul (+) de lângă Display adapters (Adaptoare de afişaj).

Setarea HDMI ca dispozitiv audio de redare implicit1. Selectaţi Start (Pornire) (Sunet) > Control Panel (Panou de control) > Hardware and Sound

(Hardware şi sunet) > pictograma Sound (sunet).

2. Din fila Playback (Redare), sunt afişate mai multe opţiuni de afişare. Alegeţi opţiunea care includeHDMI şi apoi faceţi clic pe Set Default (Setare implicit).

3. Faceţi clic pe OK.

4. Porniţi MediaSmart (sau reporniţi programul dacă este deja în execuţie).

Conectarea unui dispozitiv HDMI 17

Page 22: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Urmărirea emisiunilor TV (numai la unele modele)Puteţi folosi tunerul TV integrat (numai la unele modele) sau un tuner TV extern opţional pentru a viziona,înregistra sau pune în pauză emisiunile TV live pe computer. În cazul în care computerul dvs. includeun tuner TV integrat, două telecomenzi sunt livrate în cutie cu computerul.

● Telecomandă HP Mobile ScrollSmart—Oferă control la distanţă asupra funcţiilor precum redareaaudio şi video şi poate fi stocată în slotul ExpressCard pentru utilizare mobilă.

● Telecomanda HP Media—Oferă funcţii media şi TV suplimentare şi este cea mai mare dintre cele2 telecomenzi.

Înainte de a putea viziona emisiuni TV pe computer, trebuie să setaţi tunerul TV conform instrucţiunilorfurnizate în ghidul tipărit Noţiuni de bază pentru computerele portabile livrat cu computerul sau ghidulpentru utilizator inclus cu tunerul TV extern opţional.

Puteţi viziona emisiuni TV în modul MediaSmart TV folosind un tuner TV sau preluând emisiuni TV depe Internet. Puteţi de asemenea să programaţi înregistrări şi să vizionaţi programele TV înregistrate pecomputer.

NOTĂ: Unele caracteristici ale modului MediaSmart TV, cum este preluarea de pe Internet, pot să nufie disponibile în toate regiunile şi poate necesita hardware sau servicii suplimentare, cum ar fi oconexiune la Internet de mare viteză.

Modul MediaSmart TV acceptă următoarele opţiuni:

● Slingbox (numai la unele modele)—Redă emisiunile TV curente de pe televizorul de acasă şi văpermite să le vizionaţi la distanţă.

● EPG—Afişează EPG (ghidul electronic pentru programe).

● TV live—Redă emisiuni TV live.

● TV înregistrat—Afişează programele înregistrate de la TV.

● Program—Afişează propriile înregistrări programate.

● TV Internet—Redă emisiunile TV curente de pe Internet.

Această secţiune explică modul de vizionare TV folosind telecomanda HP Media.

Pentru a viziona emisiuni de televiziune live, parcurgeţi aceşti paşi:

1. Apăsaţi butonul TV de pe telecomanda HP Media pentru a deschide modul MediaSmart TV.

2. Folosiţi tastele săgeţi pentru a selecta numele sursei şi apoi apăsaţi butonul OK. Emisiunea TVîncepe să fie redată în fereastra de vizualizare.

3. Pentru a viziona în format ecran complet, apăsaţi săgeata dreapta pentru a deplasa cursorul înfereastra de vizualizare şi apoi apăsaţi butonul OK.

Pentru a vizualiza un program TV înregistrat înainte, parcurgeţi aceşti paşi:

1. Apăsaţi butonul TV de pe telecomanda HP Media pentru a deschide modul MediaSmart TV.

2. Folosiţi tastele săgeţi pentru a selecta TV înregistrat şi apoi apăsaţi butonul OK. Consola estereîmprospătată pentru a afişa o listă a tuturor programelor pe care le-aţi înregistrat.

18 Capitolul 4 Video

Page 23: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

3. Folosiţi tastele săgeţi pentru a selecta programul pe care doriţi să-l vizionaţi şi apoi apăsaţi butonulOK. Programul înregistrat începe să fie redată în fereastra de vizualizare.

4. Pentru a viziona în format ecran complet, apăsaţi săgeata dreapta pentru a deplasa cursorul înfereastra de vizualizare şi apoi apăsaţi butonul OK.

Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea MediaSmart, selectaţi Start (Pornire) > Help andSupport (Ajutor şi asistenţă).

Urmărirea emisiunilor TV (numai la unele modele) 19

Page 24: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

5 Unitate optică

Computerul dvs. cuprinde o unitate optică pentru a extinde funcţionalitatea computerului. Identificaţi cetip de dispozitiv este instalat în computerul dvs. şi vedeţi ce capacităţi are. Unitatea optică vă permitesă citiţi discurile de date, să redaţi muzică şi să vizionaţi filme. Dacă computerul include un disc Blu-ray,cunoscut şi sub numele de unitate BD, puteţi viziona şi imagini video de înaltă definiţie de pe disc.

Identificarea unităţii optice instalate▲ Selectaţi Start (Pornire) > Computer.

Veţi vedea o listă cu toate dispozitivele instalate pe computerul dvs, inclusiv unitatea optică. Puteţi aveaunul dintre următoarele tipuri de unităţi optice:

● Unitate de disc SuperMulti Disc Blu-Ray (BD) R/RE

● Unitatea ROM de disc Blu-ray (BD) cu suport pentru strat dublu (DL) SuperMulti DVD±R/RW

● Unitatea ROM de disc Blu-ray (BD) cu suport pentru LightScribe/strat dublu (DL) SuperMulti DVD±R/RW

NOTĂ: Unele dintre unităţile de disc enumerate mai sus pot să nu fie acceptate de computerul dvs.

20 Capitolul 5 Unitate optică

Page 25: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Utilizarea discurilor optice (CD-uri, DVD-uri şi BD-uri)O unitate optică, cum este o unitate DVD-ROM, acceptă discurile optice (CD-uri, DVD-uri şi BD-uri)Aceste discuri stochează informaţii precum muzică, fotografii şi filme. DVD-urie şi BD-urile au ocapacitare de stocare mai mare decât CD-urile.

Unitatea dvs. optică poate citi discuri CD şi DVD standard. Dacă unitatea dvs. optică este o unitate dedisc Blu-ray (BD), aceasta poate citi şi BD-uri.

NOTĂ: Unele dintre unităţile optice enumerate pot să nu fie acceptate de computerul dvs. Unităţileenumerate nu sunt neapărat toate unităţile optice acceptate.

Unele unităţi optice pot de asemenea să scrie discuri optice conform descrierii din tabelul următor.

Tipul de unitateoptică

Scrierea pe unCD-RW

Scrierea pe unDVD±RW/R

Scrierea pe unDVD+R DL

Scrierea uneietichete pentru CDsau DVD±RW/RLightScribe

Scrierea pe BD R/RE

Unitate BD R/RESuperMulti

Da Da Da Nu Da

Unitate BD ROMcu suportSuperMulti DVD±R/RW DL

Da Da Da Nu Nu

Unitatea BD ROMcu suport pentruLightScribe/stratdublu (DL)SuperMulti DVD±R/RW

Da Da Da Da Nu

Utilizarea discurilor optice (CD-uri, DVD-uri şi BD-uri) 21

Page 26: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Redarea unui CD, DVD sau BD1. Porniţi computerul.

2. Apăsaţi butonul de eliberare (1) de pe rama unităţii, în vederea eliberării tăvii pentru disc.

3. Trageţi în afară tava (2).

4. Prindeţi discul de margini pentru a evita atingerea suprafeţei plane şi poziţionaţi discul cu faţaetichetată în sus, deasupra axului tăvii.

NOTĂ: Dacă tava nu este complet accesibilă, înclinaţi discul cu atenţie, pentru a-l poziţionadeasupra axului.

5. Apăsaţi uşor în jos discul (3) pe axul tăvii, până când discul se fixează pe poziţie.

6. Închideţi tava pentru discuri.

Dacă nu aţi configurat încă AutoPlay, conform descrierii din secţiunea următoare, se deschide o casetăde dialog AutoPlay. Aceasta vă solicită să selectaţi modul în care doriţi să utilizaţi conţinutul media.

NOTĂ: Pentru rezultate optime, asiguraţi-vă că adaptorul de c.a. este conectat la o sursă dealimentare externă în timpul redării unui BD.

22 Capitolul 5 Unitate optică

Page 27: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Configurarea AutoPlay1. Selectaţi Start (Pornire) > Control Panel (Panou de control) > Play CDs or other media

automatically (Redarea automată a CD-urilor sau a altor suporturi).

2. Confirmaţi selectarea casetei Use AutoPlay for all media and devices (Utilizarea AutoPlay pentrutoate suporturile şi dispozitivele).

3. Faceţi clic pe Choose a default (Alegerea implicit) şi apoi selectaţi una dintre opţiunile disponibilepentru fiecare tip de suport enumerat.

4. Faceţi clic pe Save (Salvare).

NOTĂ: Pentru mai multe informaţii despre AutoPlay, consultaţi Ajutor şi asistenţă.

Configurarea AutoPlay 23

Page 28: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Modificarea setărilor de regiune pentru DVDMajoritatea DVD-urilor conţin fişiere cu drept de autor şi de asemenea conţin coduri de regiuni. Codurilede regiuni ajută la protejarea internaţională a drepturilor de autor.

Puteţi să redaţi un DVD care conţine un cod de regiune numai în cazul în care codul regiunii de pe DVDcorespunde cu setările de regiune de la unitatea DVD.

ATENŢIE: Setările de regiune de la unitatea DVD pot fi modificate numai de 5 ori.

Setarea de regiune pe care o selectaţi a cincea oară devine setarea permanentă de regiune de launitatea DVD.

Numărul rămas de modificări ale regiunii este afişat pe fila DVD Region (Regiune DVD).

Pentru a modifica setările prin intermediul sistemului de operare:

1. Selectaţi Start (Pornire) > Computer > System properties (Proprietăţi sistem).

2. În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Device Manager (Manager dispozitive).

NOTĂ: Windows include o caracteristică denumită User Account Control (Control cont utilizator),pentru a îmbunătăţi securitatea computerului dvs. Este posibil să vi se solicite permisiunea sauparola pentru activităţi precum instalarea software-ului, executarea utilitarelor sau modificareasetărilor Windows. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ajutor şi asistenţă.

3. Faceţi clic pe semnul (+) de lângă DVD/CD-ROM drives (Unităţi DVD/CD-ROM).

4. Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe unitatea DVD pentru care doriţi să modificaţisetările de regiune, apoi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi).

5. Faceţi clic pe fila DVD Region (Regiune DVD) şi schimbaţi setările.

6. Faceţi clic pe OK.

24 Capitolul 5 Unitate optică

Page 29: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Respectarea avertismentului referitor la drepturile deautor

Reprezintă o infracţiune, sub legile în vigoare privind drepturile de autor, realizarea copiilor neautorizateale materialelor protejate prin drepturile de autor, inclusiv ale programelor de computer, filmelor,materialelor difuzate şi înregistrărilor audio. Nu utilizaţi acest computer în asemenea scopuri.

ATENŢIE: Pentru a preveni pierderea de informaţii sau deteriorarea unui disc, respectaţi următoareleindicaţii:

Înainte de a scrie pe un disc, conectaţi computerul la o sursă de alimentare externă fiabilă. Nu scrieţipe un disc atunci când computerul funcţionează alimentat de la acumulator.

Înainte de a scrie pe un disc, închideţi toate programele deschise, cu excepţia software-ului pe care îlutilizaţi pentru disc.

Nu copiaţi direct de pe un disc sursă pe un disc de destinaţie sau de pe o unitate din reţea pe un discde destinaţie. Salvai informaţiile pe unitatea de disc şi apoi inscripţionaţi-le de pe unitatea de disc pediscul de destinaţie.

Nu utilizaţi tastatura computerului şi nu deplasaţi computerul cât timp computerul scrie pe un disc.Procesul de scriere este sensibil la vibraţii.

NOTĂ: Pentru informaţii despre utilizarea software-ului furnizat împreună cu computerul, consultaţiinstrucţiunile producătorului de software, care pot fi furnizate cu software-ul, pe disc sau pe site-ul Webal producătorului.

Respectarea avertismentului referitor la drepturile de autor 25

Page 30: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Crearea sau inscripţionarea unui CD, DVD sau BDATENŢIE: Respectaţi avertismentul referitor la drepturile de autor Reprezintă o infracţiune, sub legileîn vigoare privind drepturile de autor, realizarea copiilor neautorizate ale materialelor protejate prindrepturile de autor, inclusiv ale programelor de computer, filmelor, materialelor difuzate şi înregistrăriloraudio. Nu utilizaţi acest computer în asemenea scopuri.

Dacă computerul dvs. include o unitate de disc optică CD-RW, DVD-RW, DVD±RW sau BD R/RE, puteţifolosi software de tipul Windows Media Player sau CyberLink Power2Go pentru a inscripţiona date şifişiere audio, inclusiv fişiere de muzică MP3 şi WAV. Pentru a inscripţiona fişiere video pe un CD sauDVD, folosiţi MyDVD.

Respectaţi instrucţiunile următoare când inscripţionaţi un CD, DVD sau BD.

● Înainte de inscripţionarea unui disc, salvaţi şi închideţi toate fişierele deschise şi închideţi toateprogramele.

● Un CD-R sau un DVD-R nu este de obicei cea mai bună opţiune pentru inscripţionarea fişiereloraudio deoarece după ce informaţia este copiată, aceasta nu mai poate fi modificată.

NOTĂ: Nu puteţi crea un DVD audio cu CyberLink Power2Go.

● Deoarece unele aparate stereo de acasă sau din maşină nu redau CD-RW-uri, folosiţi CD-R-uripentru a inscripţiona CD-uri cu muzică.

● Un CD-RW sau un DVD-RW este în general cea mai bună opţiune pentru inscripţionarea fişerelorde date sau pentru înregistrările audio sau video de test, înainte de a le inscripţiona pe un CD sauDVD care nu mai poate fi modificat.

● Player-ele DVD folosite pe sistemele de acasă nu acceptă de obicei toate formaturile DVD.Consultaţi ghidul utilizatorului livrat cu player-ul DVD pentru o listă de formaturi acceptate.

● Un fişier MP3 foloseşte mai puţin spaţiu decât alte formaturi de fişiere de muzică, iar procesul decreare a unui disc MP3 este acelaşi ca procesul de creare a unui fişiere de date. Fişierele MP3 potfi redate numai de player-ere MP3 sau pe computere cu software MP3 instalat.

● Nu deplasaţi computerul în timp ce se scrie pe un BD.

Pentru a inscripţiona un CD, DVD sau BD, parcurgeţi paşii următori:

1. Descărcaţi sau copiaţi fişierele sursă într-un folder de pe unitatea de disc.

2. Introduceţi un disc gol în unitatea optică.

3. Selectaţi Start (Pornire) > All Programs (Toate programele) şi numele programului pe care doriţisă-l utilizaţi.

NOTĂ: Unele programe pot fi amplasate în subfoldere.

4. Selectaţi tipul de disc pe care doriţi să-l creaţi—date, audio sau video.

5. Faceţi clic dreapta pe Start (Pornire), faceţi clic pe Explore (Explorare) şi navigaţi la folderul undesunt stocate fişierele sursă.

6. Deschideţi folderul şi apoi mutaţi fişierele pe unitatea care conţine discul optic gol.

7. Iniţiaţi procesul de inscripţionare conform instrucţiunilor din programul pe care l-aţi selectat.

26 Capitolul 5 Unitate optică

Page 31: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Pentru instrucţiuni specifice, consultaţi instrucţiunile producătorului software-ului. Aceste instrucţiuni potfi furnizate cu software-ul, pe disc sau pe situl Web al producătorului.

Scoaterea unui disc optic (CD, DVD sau BD)1. Apăsaţi butonul de eliberare (1) de pe masca unităţii, în vederea eliberării tăvii pentru discuri, apoi

trageţi tava uşor în afară (2) până când se opreşte.

2. Scoateţi discul (3) din tavă apăsând uşor în jos pe ax în timp ce ridicaţi marginile exterioare alediscului. Ţineţi discul de margini pentru a evita atingerea suprafeţelor plate.

NOTĂ: Dacă tava nu este complet accesibilă, înclinaţi discul cu atenţie pe măsură ce îl scoateţi.

3. Închideţi tava pentru discuri şi puneţi discul într-o casetă protectoare.

Scoaterea unui disc optic (CD, DVD sau BD) 27

Page 32: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

6 Webcam

Computerul dvs. include un webcam integrat, localizat în partea de sus a afişajului. Webcam este undispozitiv de intrare care vă permite să captaţi şi să partajaţi fişiere video. Software-ul CyberLinkYouCam oferă caracteristici noi care extind experienţa webcam-ului.

Pentru a accesa webcam-ul şi software-ul CyberLink YouCam, selectaţi Start (Pornire) > AllPrograms (Toate programele) > CyberLink YouCam > CyberLink YouCam.

NOTĂ: Prima dată când accesaţi software-ul YouCam, puteţi experimenta un uşor decalaj pe măsurăde software-ul se încarcă.

Utilizarea YouCam ca software webcam implicit vă permite să experimentaţi următoarele caracteristici:

● Video—Înregistrare şi redare fişiere video pe webcam. Puteţi de asemenea să trimiteţi pe e-mailsau să încărcaţi fişiere video pe YouTube folosind pictograma din interfaţa software.

● Preluarea fişierelor video—Când deschideţi programul de mesagerie instantanee, YouCamafişează o bară de instrument flotantă care vă permite să adăugaţi efecte grafice.

● Efecte speciale—Adăugaţi cadre, filtre şi emoticoane la capturile de ecran şi fişierele video.

● Capturi de ecran—Faceţi o singură fotografie cu webcam-ul sau o "rafală" de fotografii însuccesiune rapidă.

● Conectarea—Trimiteţi pe email fotografii şi fişiere video folosind pictograma din interfaţa software-ului.

NOTĂ: Pentru detalii despre utilizarea software-ului pentru webcam furnizat împreună cu computerul,consultaţi instrucţiunile producătorului de software, care pot fi furnizate cu software-ul, pe disc sau pesite-ul Web al producătorului.

28 Capitolul 6 Webcam

Page 33: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Sfaturi pentru webcamPentru o performanţă optimă, respectaţi următoarele indicaţii în timp ce utilizaţi webcam-ul:

● Înainte de a încerca o conversaţie video, asiguraţi-vă că deţineţi cea mai recentă versiune a unuiprogram de mesaje instantanee.

● Este posibil ca webcam-ul să nu funcţioneze corespunzător în cazul unor paravane de protecţiede reţea.

NOTĂ: Dacă aveţi probleme cu vizualizarea sau trimiterea fişierelor multimedia către cineva saudintr-o altă reţea LAN sau din afara paravanului de protecţie, dezactivaţi temporar paravanul deprotecţie, efectuaţi sarcina pe care doriţi să o efectuaţi şi apoi reactivaţi paravanul de protecţie.Pentru a rezolva definitiv problema, reconfiguraţi paravanul de protecţie în funcţie de necesităţi şiadaptaţi politicile şi setările celorlate sisteme de detectare a instruziunilor.

● Oricând este posibil, plasaţi sursele de lumină strălucitoare în spatele webcam-ului şi în afara zoneifotografiei.

NOTĂ: Pentru detalii despre utilizarea webcam-ului, faceţi clic pe meniul Help (Ajutor) din Ajutorulsoftware-ului webcam-ului.

Sfaturi pentru webcam 29

Page 34: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Ajustarea proprietăţilor webcam-uluiPuteţi ajusta proprietăţile webcam-ului folosind caseta de dialog Properties (Proprietăţi), care esteaccesibilă din diverse programe care utilizează camera integrată, de obicei din meniul de configuraţie,setări sau proprietăţi:

● Brightness (Luminozitate) — Controlează cantitatea de lumină care este încorporată în imagine.O setare de luminozitate mai ridicată creează o imagine mai luminoasă; o setare de luminozitatemai scăzută creează o imagine mai întunecată.

● Contrast — Controlează diferenţa dintre zonele mai luminoase şi mai întunecate din cadrulimaginii. O setare de contrast mai ridicată intensifică imaginea; o setare de contrast mai scăzutămenţine o mare parte a intervalului dinamic al informaţiilor originale dar determină o imagine maiuniformă.

● Hue (Tonalitate) — Controlează aspectul culorii care se distinge de altă culoare (care face oculoare roşie, verde sau albastră). Tonalitatea se distinge de saturaţie, măsurând intensitateatonalităţii.

● Saturation (Saturaţie) — Controlează intensitatea de culoare din imaginea finală. O setare desaturaţie mai ridicată creează o imagine mai accentuată; o setare de saturaţie mai scăzută creeazăo imagine mai fină.

● Sharpness (Precizie) — Controlează definiţia contururilor într-o imagine. O setare de precizie mairidicată creează o imagine mai bine definită; o setare de precizie mai scăzută creează o imaginemai estompată.

● Gamma (Gamă) — Controlează contrastul care afectează nuanţele de gri de nivel mediu sautonurile medii ale unei imagini. Reglarea gamei unei imagini vă permite să modificaţi valorile deluminozitate ale domeniului mediu de tonuri de gri fără a altera dramatic umbrele şi evidenţierile.O setare de gamă mai scăzută determină ca nuanţele de gri să arate negru, făcând nuanţeleînchise şi mai întunecate.

● Backlight Comp (Comp. lumină de fundal)—Compensează în cazurile în care un subiect cu multălumină de fundal ar fi altfel estompat sau vizibil doar ca siluetă.

Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea webcam-ului, selectaţi Start (Pornire) > Help andSupport (Ajutor şi asistenţă).

30 Capitolul 6 Webcam

Page 35: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

7 Depanare

Următoarele secţiuni descriu mai multe probleme frecvente şi rezolvări ale acestora.

Tava discului optic nu se deschide pentru a scoate un CD,DVD sau BD

1. Introduceţi capătul unei agrafe pentru hârtie (1) în orificiul de acces pentru eliberare din mascafrontală a unităţii.

2. Apăsaţi uşor spre interior pe agrafa pentru hârtie, până când se eliberează tava, apoi trageţi tava(2) în afară până când se opreşte.

3. Scoateţi discul (3) din tavă apăsând uşor în jos pe ax în timp ce ridicaţi marginile exterioare alediscului. Ţineţi discul de margini şi evitaţi atingerea suprafeţelor plate.

NOTĂ: Dacă tava nu este complet accesibilă, înclinaţi discul cu atenţie pe măsură ce îl scoateţi.

4. Închideţi tava pentru discuri şi puneţi discul într-o casetă protectoare.

Tava discului optic nu se deschide pentru a scoate un CD, DVD sau BD 31

Page 36: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Computerul nu detectează discul opticDacă computerul nu detectează discul optic, folosiţi Device Manager (Managerul de dispozitive) pentrua depana dispozitivul şi a actualiza, dezinstala sau dezactiva driverul dispozitivului:

1. Scoateţi orice discuri din unitatea optică.

2. Selectaţi Start (Pornire) > Control Panel (Panou de control) > System and Maintenance (Sistemşi întreţinere) > Device Manager (Manager dispozitive). Dacă vi se solicită de la User AccountControl (Control cont utilizator), faceţi clic pe Continue (Continuare).

3. În fereastra Device Manager (Manager dispozitiv), faceţi clic pe semnul plus (+) de lângă DVD/CD-ROM drives (Unităţi DVD/CD-ROM ), cu excepţia cazului în care semnul minus (-) este deja afişat.Căutaţi o listă a discurilor optice.

4. Faceţi clic dreapta pe lista unităţilor dedisc pentru a efectua următoarele activităţi:

● Actualizarea driverului.

● Dezactivarea dispozitivului.

● Dezinstalarea dispozitivului.

● Scanarea schimbărilor de hardware. Windows vă scanează sistemul pentru a vedea dacăeste instalat hardware şi instalează toate driverele necesare.

● Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) pentru a vedea dacă dispozitivul funcţionează corect:

◦ Faceţi clic pe Troubleshoot (Depanare) pentru a rezolva problemele.

◦ Faceţi clic pe fila Driver pentru a actualiza, dezactiva sau dezinstala driverele pentruacest dispozitiv.

NOTĂ: Puteţi face clic pe opţiunea Roll Back Driver (Rulare înapoi driver) dacădispozitivul nu funcţionează nici după actualizarea driverului. Această opţiune revine ladriverul instalat anterior.

32 Capitolul 7 Depanare

Page 37: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Un disc nu este redat● Salvaţi lucrările şi închideţi toate programele deschise înainte de a reda un CD, DVD sau BD.

● Deconectaţi-vă de la Internet înainte de a reda un CD, DVD sau BD.

● Asiguraţi-vă că aţi introdus discul corect.

● Asiguraţi-vă că discul este curat. Dacă este necesar, curăţaţi discul cu apă filtrată şi o cârpă carenu lasă scame. Ştergeţi de la centrul discului spre marginea exterioară.

● Verificaţi dacă discul nu are zgârieturi. Dacă găsiţi zgârieturi, trataţi discul cu un kit de reparare adiscurilor optice disponibil la multe magazine de produse electronice.

● Dezactivaţi modul Sleep (Repaus) înainte de a reda discul.

Nu iniţiaţi starea Hibernation (Hibernare) sau Sleep (Repaus) în timpul redării unui disc. În cazcontrar, puteţi vedea un mesaj de avertizare care să vă întrebe dacă doriţi să continuaţi. Dacă esteafişat acest mesaj, faceţi clic pe No (Nu). După ce faceţi clic pe No (Nu), computerul se poatecomporta într-unul din următoarele moduri:

◦ Redarea se poate relua.

– sau –

◦ Fereastra de redare din programul multimedia se poate închide. Pentru a reveni la redareadiscului, faceţi clic pe butonul Play (Redare) din programul multimedia pentru a reporni discul.În cazuri rare, este posibil să trebuiască să ieşiţi din program şi apoi să-l reporniţi.

● Mărirea resurselor sistemului:

◦ Opriţi dispozitivele externe precum imprimantele şi scanerele. Această practică elibereazăresurse valoroase ale sistemului şi duce la o mai bună performanţă de redare.

◦ Schimbarea proprietăţilor de culoare ale desktop-ului. Deoarece ochiul uman nu poate facecu uşurinţă diferenţa dintre culorile de peste 16 biţi, probabil că nu veţi observa nicio pierderede culoare atunci când vă uitaţi la un film dacă vei reduce proprietăţile de culoare alesistemului la 16 biţi, după cum urmează:

1. Faceţi clic dreapta pe desktop oriunde în afara pictogramelor, apoi selectaţi Personalize(Personalizare) > Display Settings (Setări afişaj).

2. Setaţi Colors (Culorile) la Medium (16 bit) (Mediu (16 biţi)).

Un disc nu este redat 33

Page 38: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Un disc nu este redat automat1. Faceţi clic pe Start (Pornire) > Control Panel (Panou de control) > Play CDs or other media

automatically (Redarea automată a CD-urilor sau a altor suporturi).

2. Confirmaţi selectarea casetei Use AutoPlay for all media and devices (Utilizarea AutoPlay pentrutoate suporturile şi dispozitivele).

3. Faceţi clic pe Save (Salvare).

Un CD, DVD sau BD nu trebuie să pornească automat când este introdus în unitatea optică.

Un film pe DVD se opreşte, sare sau este redat neregulat● Curăţarea discului.

● Conservaţi resursele sistemului încercând următoarele sugestii:

◦ Deconectaţi-vă de la Internet.

◦ Schimbaţi proprietăţile de culoare ale desktop-ului:

1. Faceţi clic dreapta pe desktop oriunde în afara pictogramelor, apoi selectaţi Personalize(Personalizare) > Display Settings (Setări afişaj).

2. Setaţi Colors (Culorile) la Medium (16 bit) (Mediu (16 biţi)).

◦ Deconectaţi disppozitivele externe cum ar fi imprimanta, scanerul, camera sau un dispozitivde mână.

34 Capitolul 7 Depanare

Page 39: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Un film DVD nu este vizibil pe un afişaj extern1. Dacă atât afişajul computerului cât şi un afişaj extern sunt pornite, apăsaţi fn+f4 o dată sau de mai

multe ori pentru a comuta între cele 2 afişaje.

2. Configuraţi setările monitorului pentru face dispozitivul extern principal:

a. Faceţi clic dreapta pe o zonă liberă de pe desktop-ul computerului, apoi selectaţiPersonalize (Personalizare) > Display Settings (Setări afişaj).

b. Specificaţi un afişaj principal şi un afişaj secundar.

NOTĂ: Când folosiţi ambele afişaje, imaginea DVD nu va apărea pe niciunul dintre afişajeledesemnate ca afişaj secundar.

Pentru a obţine informaţii despre o chestiune multimedia necuprinsă în acest ghid, selectaţi Start(Pornire) > Help and Support (Ajutor şi asistenţă).

Procesul de inscripţionare a unui disc nu începe sau seopreşte înainte de încheiere

● Asiguraţi-vă că toate celelalte programe sunt închise.

● Opriţi modul Sleep (Repaus) şi Hibernation (Hibernare).

● Asiguraţi-vă că folosiţi tipul corect de disc pentru unitatea dvs. Consultaţi ghidurile pentru utilizatoripentru informaţii suplimentare despre tipurile de discuri.

● Asiguraţi-vă că discul este introdus corect.

● Selectaţi o viteză de scriere mai redusă şi încercaţi din nou.

● Dacă copiaţi un disc, salvaţi informaţiile de pe discul sursă pe unitatea de disc înainte de a încercasă inscripţionaţi conţinutul pe un disc nou şi apoi inscripţionaţi de pe unitatea de disc.

● Reinstalaţi driverul dispozitivului de inscripţionare a discurilor situat în categoria drivere DVD/CD-ROM din Device Manager (Managerul de dispozitive).

Un DVD care este redat în Windows Media Player nu aresunet sau nu este afişat

Folosiţi MediaSmart pentru a reda un DVD. MediaSmart este instalat pe computer şi este de asemeneadisponibil de pe situl Web al HP la http://www.hp.com.

Un film DVD nu este vizibil pe un afişaj extern 35

Page 40: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Un driver de dispozitiv trebuie să fie reinstalatPentru a reinstala un driver de dispozitiv, urmaţi aceşti paşi:

1. Scoateţi orice discuri din unitatea optică.

2. Facei clic pe Start (Pornire) şi tastaţi device manager în caseta Start Search (Pornire căutare).Pe măsură ce tastaţi, rezultatele căutării sunt afişate în panoul de deasupra casetei.

3. În panoul de rezultate, faceţi clic pe Device Manager (Manager dispozitive). Dacă vi se solicită dela User Account Control (Control cont utilizator), faceţi clic pe Continue (Continuare).

4. În fereastra Device Manager (Manager dispozitive), faceţi clic pe semnul plus (+) de lângă timpulde driver pe care doriţi să-l dezinstalaţi sau reinstalaţi (de exemplu DVD/CD-ROM-uri, Modemurişi aşa mai departe), cu excepţia cazului în care semnul minus (-) este deja afişat.

5. Faceţi clic pe un driver din listă şi apoi apăsaţo tasta ştergere. Când vi se solicită, confirmaţi cădoriţi să ştergeţi driverul, dar nu să reporniţi computerul. Repetaţi pentru orice alte drivere pe caredoriţi să le ştergeţi.

6. În fereastra Device Manager (Manager dispozitive), faceţi clic pe pictograma Scan for hardwarechanges (Scanare schimbări hardware) din bara de instrumente. Windows vă scanează sistemulpentru a vedea dacă este instalat hardware şi instalează implicit driverele pentru toate unităţilecare necesită drivere.

NOTĂ: Dacă vi se solicită să reporniţi computerul, salvaţi toate fişierele deschise şi apoicontinuaţi cu repornirea.

7. Redeschidei Device Manager (Managerul de dispozitive), dacă este necesar, şi apoi verificaţi dacădriverele sunt enumerate din nou.

8. Încercaţi să folosiţi dispozitivul.

Dacă dezinstalarea şi reinstalarea driverelor implicite pentru dispozitive nu corectează problema, esteposibil să trebuiască să actualizaţi driverele utilizând procedurile din secţiunea următoare.

Obţinerea driverelor de dispozitive MicrosoftPuteţi obţine cele mai recente drivere pentru dispozitive Windows folosind Microsoft® Update. Aceastăcaracteristică Windows poate fi setată pentru a verifica automat dacă există şi a instala actualizărilepentru driverele dvs. de hardware ca şi pentru sistemul de operare Windows şi alte produse Microsoft.

Pentru a utiliza Microsoft Update:

1. Deschideţi browser-ul de Internet şi mergeţi la http://www.microsoft.com.

2. Faceţi clic pe Security & Updates (Securitate şi actualizări).

3. Faceţi clic pe Microsoft Update (Actualizare Microsoft) pentru a obţine cele mai recente actualizăripentru sistemul de operare al computerului, programe şi hardware.

4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala Microsoft Update. Dacă vi se solicită de la UserAccount Control (Control cont utilizator), faceţi clic pe Continue (Continuare).

5. Faceţi clic pe Change settings (Schimbare setări) şi selectaţi o oră pentru ca Microsoft Updatesă verifice dacă există actualizări la sistemul de operare Windows şi alte produse Microsoft.

6. Dacă vi se solicită, reporniţi computerul.

36 Capitolul 7 Depanare

Page 41: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Obţinerea driverelor de dispozitive HPParcurgeţi oricare dintre procedurile următoare pentru a obţine drivere pentru dispozitivele HP.

Pentru a utiliza HP Update:

1. Selectaţi Start (Pornire) > All Programs (Toate programele) > HP > HP Update (Actualizare HP).

2. Din ecranul de Bun venit HP, faceţi clic pe Settings (Setări) şi apoi selectaţi o oră la care utilitarular trebui să verifice dacă sunt actualizări software pe Web.

3. Faceţi clic pe Next (Următorul) pentru a verifica dacă sunt actualizări ale software-ului HP.

Pentru a folosi situl Web HP:

1. Deschideţi browser-ul de Internet şi mergeţi la http://www.hp.com/support.

2. Selectaţi ţara sau regiunea dvs.

3. Faceţi clic pe opţiunea pentru descărcare software şi drivere şi apoi tastaţi numărul modeluluicomputerului dvs în caseta pentru produs.

4. Apăsaţi enter şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Un driver de dispozitiv trebuie să fie reinstalat 37

Page 42: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

Index

AAutoPlay 23avertisment referitor la drepturile de

autor 25

BBD

inscripţionare 26redare 22scoatere 27

butoaneanterior/derulare înapoi 7DVD 4fără sunet 5media 4opreşte 7redare/întrerupere 7următorul/derulare rapidă 7

butoane pentru activităţi media 7buton başi 2buton fără sunet 5buton înalte 2butonul media 4

Ccaracteristici audio 11căşti 3căşti pastilă 3CD

inscripţionare 26redare 22scoatere 27

coduri de regiuni, DVD 24comenzi rapide pentru activităţi

media 8componente multimedia,

identificare 2configurarea HDMI 16

Ddepanare

afişaj extern 35detectarea discului optic 32driver dispozitiv 36Drivere Microsoft 36drivere pentru dispozitivele

HP 37inscripţionare disc 35redare disc 33, 34Redare film DVD 34tava discului optic 31

difuzoare 2disc optic

scoatere 27utilizare 21

dispozitive audio, conectareexternă 12

dispozitive audio externe,conectare 12

dispozitive de înaltă definiţie,conectare 16

drivere dispozitivDrivere HP 37Drivere Microsoft 36

DVDinscripţionare 26modificare setări de

regiune 24redare 22scoatere 27

Ffuncţii audio, verificare 13

HHDMI

conectare 16configurare 16

Iindicator luminos webcam 2

MMediaSmart

pornire 4, 9utilizare 9

microfoane, interne 2microfoane digitale dual array,

identificare 2microfoane interne digitale dual

array, identificare (2) 2monitor, conectare 15Mufă antenă/cablu TV,

identificare 2mufă de intrare audio

(microfon) 3mufe

Antenă/cablu TV 2ieşire audio (căşti) 3intrare audio (microfon) 3

mufe căşti (ieşire audio) 3mufe ieşire audio (căşti) 3

Pport de monitor extern 15Port HDMI 16porturi

HDMI 16porturi, monitor extern 15probleme, rezolvare 31proiector, conectare 15proprietăţi webcam, ajustare 30

Ssetări de regiune pentru DVD 24sfaturi, webcam 29sfaturi pentru webcam 29software

instalare 10

38 Index

Page 43: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile

MediaSmart 9multimedia 10Windows Media Player 10

Software MediaSmart 9software multimedia 9, 10software multimedia, instalare 10

TTV, urmărirea emisiunilor 18

Uunitate CD 21unitate DVD 21unitate optică 21unitate optică, utilizare 20unităţi, unitate optică 21urmărirea emisiunilor TV 18

Vverificarea funcţiilor audio 13video, utilizare 14volum, reglare 5

WWebcam 2webcam, utilizare 28

Zzona de derulare başi 2zona de derulare volum 2, 5

Index 39

Page 44: Multimedia - h10032. · bucura de muzică şi filme pe DVD şi BD. Puteţi de asemenea să vizionaţi şi să înregistraţi emisiuni TV live şi să gestionaţi şi editaţi colecţiile