Click here to load reader

MULIGHETSSTUDIE - UTVIDELSE AV HASLEHALLEN OSLO TURNFORENING

  • View
    57

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MULIGHETSSTUDIE - UTVIDELSE AV HASLEHALLEN OSLO TURNFORENING. MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014. Oslo Turnforening ønsker tilby mer aktivitet på Hasle. Det er et stort behov for hallkapasitet for å ta imot flere barn, unge og voksne som ønsker et tilbud. - PowerPoint PPT Presentation

Text of MULIGHETSSTUDIE - UTVIDELSE AV HASLEHALLEN OSLO TURNFORENING

Photo Album

MULIGHETSSTUDIE - UTVIDELSE AV HASLEHALLEN

OSLO TURNFORENING

1

MULIGHETSSTUDIE UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

MULIGHETSSTUDIE UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

Oslo Turnforening nsker tilby mer aktivitet p Hasle. Det er et stort behov for hallkapasitet for ta imot flere barn, unge og voksne som nsker et tilbud.

Pr i dag er det ca 1550 medlemmer med barn og ungdom i alle aldre, men fortsatt er det minst 300 barn p venteliste blant de yngste.Hasle og Teglverkstomten er et omrde i transformasjon, og det er mange aktrer som er i gang med utvikle eiendommer og infrastruktur i nrmiljet. Oslo Turnforening ser det som viktig forankre planer om ny turnhall bde mot Oslo kommune, naboer og andre aktrer i nromrdet. Snhetta er engasjert av Oslo Turnforening som rdgiver og har arbeidet aktivt for legge til rette for en god dialog ved informere og involvere. Mlet er etablere helhetlige og gode lsninger bde for omrdet generelt og for foreningen spesielt. Turn er en allsidig idrett som gir et godt grunnlag for alle fysiske aktiviteter. Det er et ml for Oslo Turnforening vre en pen og inkluderende organisasjon, som skal gi et godt tilbud p breddesiden. I tillegg har foreningen elitepartier med utvere og trenere som driver med turn og troppsgymnastikk p et hyt niv. Foreningen har samarbeid med bde turnlandslaget og Olympiatoppen. For kunne mte kende ettersprsel og samtidig opprettholde kvaliteten i tilbudet for barn, unge og voksne er det prekrt komme i gang med etablere en ny turnhall s raskt som mulig.

Mulighetsstudiet ble lagt frem i mte med EBY (Eiendoms og byfornyelsesetaten i Oslo kommune) og samarbeidsutvalget for Teglverkstomten den 9. desember 2013. Initiativet ble svrt godt mottatt.

Mulighetsstudiet viser overordnede tanker og ideer og illustrerer potensiale for utvikling av omrdet i en helhetlig sammenheng. Prosjektet er forelpig ikke presentert eller lst p et detaljert niv. Studiet danner grunnlaget for videre arbeid med etablere omforente lsninger og kostnadsramme, samt finansiering og fremtidig drift.

BU 1OSLO TENNISARENAOSLO TURNNy barnehageFerdig 2016BU 2Mulig ny turnhallTEGLVERKETSKOLEFERDIG 2015OVERSIKTSPLAN GJELDENDE REGULERINGTEGLVERKSDAMMENFERDIG 2015MULIGHETSSTUDIE UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

OVERSIKTSPLAN VI NSKER AT TURNHALLEN SKAL F FLERE ADKOMSTVEIEROSLO TURNMulig ny turnhallMULIGHETSSTUDIE UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

NY HALL MED MELLOMBYGGMULIGHETSSTUDIE UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

tennishall

HASLESMUGET DAGENS SITUASJONKANTINE TENNISHALLTURNHALLTENNISHALLMBEL LAGER TENISHALLMULIGHETSSTUDIE UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

HASLESMUGET SETT MOT STUTVER GALLERIKORRIDORPUBLIKUM GALLERIKORRIDORTENNISHALLMULIGHETSSTUDIE UTVIDELSE HASLEHALLENMARS 2014

Eksisterende turnhall1620 m2ny turnhallh =7 m1160 m2

25,3 m45,8 mUtver oppvarmingskorridor

WC/gard

NY TURNHALL MED MELLOMBYGGPlan 1 1680 M2 BRA

Totalt nytt areal plan 1 og 2 = 2600m2Lager

MULIGHETSSTUDIE UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

MULIGHETSSTUDIE UTVIDELSE HASLEHALLENMARS 2014NY HALL MED MELLOMBYGG OG BRO TIL TENNISHALL, BARNEHAGE, OG PARKOUR PARK

Eksisterende turnhalltribunerpent ned38 x 21, 3 mtennishallKlubbrom/vestibyleGallerikorridorgalleriAdministrasjonDansesalh =4,5 m213 2

tennishallSal for motorikkMulig SFONytt arealPlan 2920 m2 BTA

PUBLIKUMSKONSEPTSNITT B-BGALLERIGALLERIGROPLAGERTEKNISKNY HALLEKSISTERENDE HALLMELLOMBYGG

TEKNISK ROMUNDERVISNINGTEKNISKLAGERLAGER/TILFLUKTVESTIBYLEVESTIBYLEGARASJEUTGANG TAKBRO TIL TERRENGKONSEPTSNITT A-AMULIGHETSSTUDIE UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

EKSISTERENDE HALLNY HALLMELLOMBYGGTENNISHALLPLANLAGT BARNEHAGEMULIGHETSSTUDIE UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

Search related