MSS 76-1 Savunma Tedarik Terimleri Sözlüğü

  • View
    263

  • Download
    18

Embed Size (px)

Text of MSS 76-1 Savunma Tedarik Terimleri Sözlüğü

YNERGE ESASLARINA GRE TANIMLAR SZL

T.C.

MLL SAVUNMA BAKANLII

ANKARAMTY :

6048- -09/Mod.Mal ve Hiz.Ted.D. Pl. ve Mali Ynt.. Austos 2009

KONU :

MSS 76-1 Savunma Tedarik Terimleri

Szl (Trke - ngilizce).

BAEMR

LG: (a)

MY.369-1 TSK Planlama, Programlama ve Bteleme Sistemi (PPBS) Ynergesi.

(b)AAP-43 NATO Training and Exercises Funding Glossary (English and French).

1.Tedarikte terim birlii salamak maksadyla daha nceden ilgi (a) emir kapsamnda hazrlanan MSS 76-1 Savunma Tedarik Terimleri Szl, tedarik mevzuatndaki gelimeler dorultusunda Trke ve ngilizce olarak yeniden hazrlanarak yaymlanmtr.

2.Bu szlk yaym tarihinden itibaren yrrle girecektir.

3.Bu szlkte yer almayan tanmlar iin ilgi (b) szlkten istifade edilecektir.

4.Sz konusu szlk basl olarak hazrlanm olup, Resm Asker Yayn Sistemine girilmi ve MSB WEB Sayfas ve TSK Net Sayfasnda yaymlanmtr.

5.Szlk ile ilgili olabilecek gr ve neriler, zaman gzetmeksizin Yayn Gelitirme neri izelgesi ile yazl olarak veya elektronik ortamdan faydalanlarak Mill Savunma Bakanl Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Bakanlna gnderilecektir.MTY E.T.GREN

:

Ahmet TURMU

Korgeneral

F. D. M.YERLKAYA:

Mstear

Cari Mal(BU SAYFA BO BIRAKILMITIR)GEREMKTAR

CLTLKARTON KAPAKLICD

Genelkurmay Bakanl551

Kara Kuvvetleri Komutanl5501

Deniz kuvvetleri Komutanl5501

Hava Kuvvetleri Komutanl5501

TSK Salk Komutanl421

MLL SAVUNMA BAKANLII:

Harita Genel Komutanl141

Mstear Teknoloji ve Koordinasyon Yardmcl131

Mstear dari Yardmcl131

Mstear Tedarik ve naat Yardmclna141

Mstear Adl ler Yardmcl131

Teknik Hizmetler Dairesi Bakanl1201

Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Bakanl15151

Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Bakanl121

Maliye Dairesi Bakanl121

Genel Pln ve Prensipler Dairesi Bakanlna131

Personel Dairesi Bakanl111

Tefti Dairesi Bakanl151

naat Emlak ve Nato Gvenlik Yatrmlar Dairesi Bakanl131

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Bakanl141

Hukuk Mavirlii ve Davalar Dairesi Bakanl131

Kalite Ynetim Dairesi Bakanl151

ARGE ve Teknoloji Dairesi Bakanl171

Salk Dairesi Bakanl121

SSD Dairesi Bakanl121

Fiyat ve Maliyet Analiz Dairesi Bakanl141

Genel Sekreterlie111

MTY Tedarik Koordinasyon ube Mdrl121

MTY Bte ubesi Mdrl121

Vashington Silahl Kuvvetler Ataelii121

Londra Silahl Kuvvetler Ataelii151

Paris Silahl Kuvvetler Ataelii131

Roma Silahl Kuvvetler Ataelii111

Ottowa Askeri Ataelii111

Moskova Askeri Ataelii111

Tel-Aviv Askeri Ataelii111

Brksel Askeri Ataelii111

Budapete Askeri Ataelii111

Koblenz Trk rtibat Heyeti Bakanl111

NAMSA Trk rtibat Heyeti Bakanl 111

BLG

Stok 9159

TOPLAM8129048

DEKLK KAYIT ZELGES

DEKLK EMRNNKONUSU

DEKL LEYENNOnay

Sra

Nu.Tarih-Sayslem TarihiRtbe ve SiciliAd ve Soyadmzas

NDEKLERSAYFA NUMARASI

1. A Harfi1-10

2. B Harfi11-14

3. C Harfi15-16

4. Harfi17-18

5. D Harfi19-25

6. E Harfi27-30

7. F Harfi31-34

8. G Harfi35-37

9. H Harfi39-42

10. Harfi43-49

11. J Harfi51

12. K Harfi53-64

13. L Harfi65-67

14. M Harfi69-76

15. N Harfi77-80

16. O Harfi81-82

17. Harfi83-85

18. P Harfi87-93

19. R Harfi95-96

20. S Harfi97-102

21. Harfi103

22. T Harfi105-113

23. U Harfi115-117

24. Harfi119

25. V Harfi121

26. Y Harfi123-126

27. Z Harfi127

28. EK-A KISALTMALAR129-133

(BU SAYFA BO BIRAKILMITIR)- A -

ACL HAREKT HTYACI : Trk Silahl Kuvvetlerinin; barta, gerginlikte veya sava halinde ortaya kan ve/veya nceden ngrlemeyen, ksa srede karlanmas gereken, karlanamamas durumunda ulusal/uluslararas grev ve/veya sorumluluklarnn yerine getirilmesini engelleyen ihtiyalardr. IMMEDIATE OPERATIONS REQUIREMENT : These are the requirements of Turkish Armed Forces, which are unexpectedly occured in peacetime, at tension or in wartime, and/or which are not previously foreseen. These requirements are supposed to be met as soon as possible. Otherwise; the lack of these requirements will cause hindrance to national/international missions and/or liabilities. CR : Kiraya veren kimse; kiralayan; mucir. LESSOR : The person who leases; renter.

ACZ VESKASI : cra yoluyla alacan alamayan alacaklya, denmemi alaca iin verilen belge. CERTIFICATE OF INSOLVENCY : It is a document prepared for someones outstanding debt/unliquidated obligation, it is a document given to the creditor who can not take his/her credit by way of execution.ACZ : Dknlk; borlarn deyememe; yeteneksizlik. INSOLVENCY : Indulgence, default (insolvency), lack of authority.

AIK HALE USUL : Btn isteklilerin teklif verebildii ihale usuldr.

OPEN TENDER/BIDDING PROCEDURE : It is a tendering procedure, for which all tenderers can submit proposal/offer/bid.

ADAY : n yeterlik iin bavuran gerek veya tzel kiiler veya bunlarn oluturduklar ortak giriimlerdir.

CANDIDATE/ NOMINEE : Real or legal persons or joint ventures including real or legal persons who apply for pre-competence.

AIRLIKLI ORTALAMAYA GRE BRM FYAT : Ayn cins herhangi bir mal veya hizmetin gncellenen birim fiyat ile miktarnn arpmlar toplamnn, miktarlarn toplamna blnmesi ile bulunan fiyat ifade eder.UNIT PRICE BASED ON WEIGHTED AVERAGE : It is a price calculated by adding of multiplication of upgraded unit price and amount/quantity of any goods or service in kind and divide them to addition of quantity/amount.

AKREDTASYON : Akredite eden kurulu tarafndan laboratuvarlarn, muayene ve belgelendirme kurulularnn, ulusal ve uluslararas kabul grm teknik kriterlere gre deerlendirilmesi, yeterliliinin onaylanmas ve dzenli aralklarla denetlenmesidir.

ACCREDITATION : Evaulating of laboratories, inspection institutions and certification bodies according to technical criterias, nationally and internationally recognized and certification of capability and auditing regularly by accredited institution.

AKREDTF : thalatnn getirecei mallar iin muteber bir banka kanal ile muhabirleri nezdinde nc ahslar (ihracatlar) lehine, belirli koullarn yerine getirilmesi kayd ile atrd bir itibar hesabdr. Mal bedeline karlk yaplan bir nevi havale de denilebilir.LETTER OF CREDIT (DOCUMENTARY CREDIT) : It is a prestige account that importer opens in a bank for his imported articles via solvent bank by correspondents in favour of third persons (importers), provided certain conditions. It also means remittance against cost.

1.Akreditif eitleri : Types of Letter of Credit:

a.Dnsz Akreditif (Gayri Kabili Rcu Akreditif):

Bildirilen akreditif artlarna tamamen uygun olarak ve tayin edilen sre iinde ekilen polienin, akreditifi aan banka tarafndan, kabul veya tediye edileceini kesin olarak taahht eden bir akreditif eididir. Akreditif taraflarn muvaffakat olmadan iptal edilmez.

Irrevocable Letter of Credit:

In conformity with all stated letter of credit conditions, it is a type of letter of credit that the issuing bank shall certainly undertake to accept and pay bills of exchange (drafts) drawn in determined period. The letter of credit can not be cancelled without accaptance of parties.

b.Dnl Akreditif (Kabili Rcu Akreditif):

Amir ve akreditifi aan banka tarafndan lehtara haber verilmeksizin her an deitirilebilen veya iptal edilebilen akreditiftir.

Revocable Letter of Credit:

A revocable credit may be amended or cancelled at any moment by applicant or issuing bank and without notice to beneficiary (third party).

c.Teyitli Akreditif:

Akreditifi aan banka ihracatnn lkesinde tannmyorsa lehtarn ekecei polienin denecei konusunda mahalli bir bankann teminat vermesi halinde teyitli akreditif olur.

Confirmed Letter of Credit:

In case the issuing bank is not known/gained currency in exporter s country and a local bank issues a letter of credit that the bill of exchange (draft) drawn by beneficiary (third party) shall be paid. In this case, the letter of credit is called as confirmed letter of credit.

.Devredilebilir Akreditif:

Lehtar tarafndan nc bir ahsa devredilebilir akreditiftir. Yetkinin lehtara aka tannm olmas gerekir.

Transferable Letter of Credit:

A transferable letter of credit is a credit that allows the first beneficiary to transfer original letter of credit to a third party. Authorization must be provided/granted to beneficiary clearly.

d.Blnebilir Akreditif:

Mallarn birka firma tarafndan temin edilmesi ve hazrlanmasna olanak veren akreditiftir. Lehtar adna alan ksmlara blnp satc firmalara devredilebilir. Devredilebilir akreditifler, ksm sevkiyata izin verilmek kouluyla blnebilir akreditif kabul edilebilir.

Divisible Letter of Credit:

A divisible letter of credit is a credit that allows several firms to supply and prepare the materials. It may be transferred to seller/supplier firms dividing the parts opened in the name of beneficiary. Transferable credits may be accepted as divisible credit provided there is allowance of partial shipment.

2.Akreditifte Taraflar :

Parties to the Letter of Credit:

a.Akreditif Amiri:

Akreditif atran gerek veya tzel kiidir.

Applicant:

Real or legal person on whose behalf the credit is issued.

b.Amir Banka (Yetkili Banka): Akreditifi aan banka, ithalatnn bankasdr. Akreditif artlar