MOTOTREND STYCZEƒ 2013

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazyn informacyjny dla użytkowników Klubu K2. Wydanie – styczeń 2013

Text of MOTOTREND STYCZEƒ 2013

 • Magazyn informacyjny dla uytkownikw Klubu K2. Wydanie stycze 2013

  ZiMoWy pyn do sprysKiWacZy Kupuj Z goW

  Widlasta seMKa

  WitaMy noWy roK 2013

  Wczoraj i dzi motoryzacji Porady

  fot.

  isto

  ckph

  oto

 • ZIMA BEZ OBAWCZYLI JAK NIE DA SI MROZOM

  SILZAPOBIEGA PRZYMARZANIU

  USZCZELEK NP. DRZWI

  KULER LONG LIFE -35C PYN DO CHODNIC

  OLEJ 5W-40SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWYUATWIA ROZRUCH SILNIKA W NISKICH TEMPERATURACH

  OLEJ 10W-40PSYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY

  NORMALNY ROZRUCH SILNIKA W NISKICH TEMPERATURACH

  OLEJ 5W-30OLEJ SILNIKOWY FUEL ECONOMY

  UATWIA ROZRUCH SILNIKA W NISKICH TEMPERATURACH

  CLAREN -22CNIEZAMARZAJCY PYN

  DO SPRYSKIWACZY

  DOT5.1, K2 DOT4,PYN HAMULCOWY ZWIKSZA BEZPIECZESTWO HAMOWANIA

  GERWAZYODMRAA ZAMKI

  Warto pamita, aby nie zostawia odmraacza

  do zamkw w samochodzie. Zostawiajc auto na mrozie lepiej mie go przy sobie np.

  w torebce lub w domu.

  Pyn hamulcowy wchania wilgo z otoczenia, co pogarsza

  jego parametry uytkowe. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczestwa zim, zalecamy

  wymian pynu na nowy.

  Ukad chodzenia nie tylko odpowiada za optymalna temperatur pracy silnika

  ale rwnie wpywa na ogrzewanie

  wntrza samochodu.

  SAMOSTARTUATWIA ROZRUCH SILNIKA

  ALASKAODMRAA SZYBY

  CARDOS KABLE ROZRUCHOWEUMOLIWIAJ URUCHOMIENIE SILNIKA W PRZYPADKU ROZADOWANEGO

  AKUMULATORA

  BENZIN, DIESELCZYCI WTRYSKI W SILNIKACH

  BENZYNOWYCH I DIESLA

  ANTI FROSTCHRONI PRZED ZAMARZANIEM BENZYNY I OLEJU NAPDOWGO

  DFA-39ZAPOBIEGA WYTRCANIU SI PARAFINY

  W OLEJU NAPDOWYM

  FOXZAPOBIEGA PAROWANIU SZYB

  MATIC 75W90 GL-5SYNTETYCZNY OLEJ DO SKRZYNI BIEGW

  www.k2.com.pl/zimaWICEJ NA:

  BEZPROBLEMOWE OTWARCIE AUTA

  URUCHAMIANIE SILNIKA

  BEZPIECZNA JAZDA

  07ZAPOBIEGA ZAMARZANIU

  ZAMKW

  201

  2 Melle Sp. z o.o. - wyraam

  y zg

  od na

  kop

  iowan

  ie i rozp

  owszechn

  ianie niniejszej grak

  i pod

  warun

  kiem

  nie wprow

  adzania zm

  ian

 • Magazyn informacyjny dla uytkownikw Klubu K2. Wydanie stycze 2013aKtUaLNoci

  tester K2 - wystartowaa ju pierwsza edycja

  Nowy rok, nowe wyzwania!

  pierwsza grupa osb testujcych nasze produkty zostaa wyoniona. ju niebawem na amach klubu K2 recenzje z testw. najlepsza zostanie opublikowana w Mototrendzie.

  Wszystkich zainteresowanych udziaem w kolejnej, ju wiosennej edycji zapraszamy do ledzenia naszego fanpagea na facebooku oraz klubu K2.

  Wicej o testerze K2 - http://klub.k2.com.pl/component/content/article/302-aktualnosci/1725-testerk2

  Nowe opakowania 500mlpyny eksploatacyjne z grupy K2 turbo doczekay si nowych butelek o pojemnoci 500ml. przedstawiamy nowe opakowania, ktre wanie powinny zacz pojawia si na sklepowych pkach.

  W 2013 roku planujemy odwieenie profili marki K2 na Facebooku, you tube czy twiterze. Wkroczymy te na nieznane wody google +. chcemy by wszdzie tam gdzie s fani lnicych samochodw. Bdcie z nami a dostarczymy wam wiele przydatnych informacji dziki, ktrym wasze auta duej bd sprawiay wam rado.

 • Magazyn informacyjny dla uytkownikw Klubu K2. Wydanie stycze 2013

  zimoWy PyN do SPrySKiWaczy KUPUj z GoW

  liska i mokra nawierzchnia, mao soca i szybko zapadajcy zmrok, oblodzone szyby, opady niegu, deszczu, boto poniegowe wyrzucane spod k pojazdw - to wszystko czynniki, ktre wymuszaj na kierowcy zapewnienie optymalnej widocznoci. W niesprzyjajcych warunkach, pokonujc dystans 300-400 km zuywamy nawet do 3 litrw pynu do spryskiwaczy. Szczeglnie w ruchu miejskim, podczas przestoju w korkach. Uzupeniajc go warto przyjrze si bliej temu, co kupujemy. czy dbamy o to, aby zakupiony pyn by dla nas bezpieczny?

  Widoczno jesieni i zim

  jesie i zima to okres zwikszo-nej iloci stuczek, kolizji , potrce pieszych i rowerzystw. Wszystko za spraw wczenie zapadajcego zmroku, zmniejszenia widocznoci, liskiej nawierzchni. czsto pieszy idcy poboczem lub nieowietlony rowerzysta jest dla kierowcy prak-

  tycznie niewidoczny. Zaparowane, bd pokryte niegiem i lodem szy-by mog doprowadzi do kolizji na-wet w pozornie niegronej sytuacji. Zapewnienie kierowcy odpowied-niej widocznoci jest w tym okresie wyjtkowo wane.

  Kodeks drogowy nakazuje utrzyma-nie przedniej szyby w czystoci. nie moe by oblodzona, zanieona, pokryta botem czy warstw brudu. W przypadku niedopenienia tego obowizku i spotkania z kontrol drogow, musimy si liczy z man-datem karnym. drogwka ma pra-wo nakaza kierowcy umycie szyby, a kiedy ten nie jest w stanie wyko-na polecenia lub odmwi, moe sprawdzi zawarto pojemnika na pyn do spryskiwaczy i spraw-no wycieraczek. Kara moe by wyjtkowo dotkliwa. nawet 500 z mandatu albo do 5 tys. z grzywny

  pojazdu z - za brudne szyby, nie-sprawne wycieraczki lub brak pynu do spryskiwaczy. pusty zbiorniczek spryskiwaczy moe zosta zakwa-lifikowany, jako uywanie pojazdu z brakujcym wyposaeniem, co grozi wysok grzywn. Kalkulacja jest prosta, lepiej wyda kilkanacie zotych na pyn czy odmraacz, ni zapaci kilkaset zotych kary.

  czytaj etykiety, dbaj o zdrowie

  pyn do spryskiwaczy musi spenia normy gwarantujce bezpieczne stosowanie. nie moe oddziaywa szkodliwie na ludzi, ani elementy samochodu. uzyskuje si to poprzez stosowanie skadnikw, mieszanych w odpowiednich proporcjach.

  W procesie produkcji podstawo-wym skadnikiem stosowanym do tej pory by znany powszechnie al-

  Porady

  fot.

  isto

  ckph

  oto

 • Magazyn informacyjny dla uytkownikw Klubu K2. Wydanie stycze 2013Porady

  kohol etylowy o wzorze chemicz-nym c2H5oH. alkohol etylowy jest skadnikiem wdek lub spirytusu o znanym powszechnie dziaaniu. na skutek zmiany prawa, dopuszczo-no uycie, szkodliwego dla zdrowia alkoholu metylowego - o wzorze cH3oH. pomimo silnej toksycznoci alkoholu metylowego, coraz czciej mona spotka produkty na nim ba-zujce. przyczyn jest dua rnica w cenie pomidzy drogim alkoho-lem etylowym a bardzo tanim, cho szkodliwym metanolem.

  co gorsze alkoholu metylowego nie da si bez uycia zaawansowanych metod laboratoryjnych odrni od alkoholu etylowego. jego zapach i kolor s dokadnie takie same. std m.in. miertelne zatrucia me-tanolem w czechach, nagonione w ostatnim czasie przez media.

  jak dowodz badania, ju 143mg metanolu na 1 kg masy ciaa ozna-cza, nawet dla zdrowej osoby, daw-k mierteln. dla przykadu, dla osoby o masie 70 kg stanowi to je-dynie okoo 10 gramw w organi-zmie. przytoczone wartoci podane s dla spoycia doustnego. Wiado-mym jest, e nikt wiadomie pynu do spryskiwaczy pi nie bdzie, jest jednak inna droga. jeli kto zaka-da, e produkt ten moe dosta si do organizmu tylko drog doustn, przez przypadkowe wypicie, jest w bdzie. Metanol wchania si dobrze take przez drogi odde-chowe, wdychany z oparw, ktre dostan si do kabiny. czy jest to moliwe? prostym potwierdzeniem tego faktu jest to, e kady pyn do spryskiwaczy czu w kabinie, gdy wczamy dysze myjc szyby pod-czas jazdy.

  szkodliwo produktw zawiera-jcych metanol potwierdzaj m.in. specjalici z instytutu transportu samochodowego w Warszawie. jak pokazuj ich badania, jazda samochodem przez kilka godzin przy regularnym spryskiwaniu szyb pynem zawierajcym me-tanol, moe by grona dla kie-rowcy i pasaerw. its zajmuje si rwnie certyfikacj, zezwalajc

  na oznaczenie pynu znakiem bez-pieczestwa B. Moemy mie pewno, e pyn posiadajcy ta-kie oznaczenia zosta sprawdzony i zbadany przez specjalistw, ktrzy w trosce o bezpieczestwo konsu-mentw narzucaj producentom normy w zakresie jakoci produktu.

  Metanol dziaa szkodliwie na zdro-wie kierowcy, poza tym niszczy gu-mowe pira wycieraczek i uszczelki, lakier, poliwglanowe reflektory. jak zatem pozna produkt bezpieczny dla kierowcy i samochodu? Kluczem s oznaczenia na etykiecie. Warto wiedzie, co znacz.

  od tego roku mona stosowa dwa systemy klasyfikacji i oznakowa-nia mieszanin z metanolem: sta-ry system dpd (obowizuje do 31.05.2015 r.) oraz nowy clp. pyn ze szkodliwym steniem metanolu moe by sprzedawany tylko jeli posiada bezpieczna nakrtk i jest odpowiednio oznaczony. naley do-kadnie zapozna si z ostrzeeniami na etykietach. unikajmy produktw z piktogramami przedstawionymi poniej.

  Wg. starego systemu dpd

  Wg. nowego systemu clp

  nie powinno si te kupowa py-nw ze zniszczonymi, zamazanymi naklejkami - mogy si tam znajdo-wa informacje kluczowe dla zdro-wia konsumenta.

  Skuteczny, a zarazem bezpieczny

  Klienci z coraz wiksza wiadomo-ci dobieraj kupowane produkty. W efekcie tego, producenci coraz wiksza uwag przykadaj do kwe-stii zdrowia i bezpieczestwa uycia. dokadaj stara, aby produkty nie byy tylko skuteczne, ale rwnie nie oddziayway negatywnie na ludzi i rodowisko. przykadem jest choby marka K2 oferujce pyny do spryskiwaczy claren. pyny K2 claren w wersji -22oc, -40oc czy koncentrat -80oc to produkty bezpieczne, o re-cepturach pozbawionych niebez-piecznych dla zdrowia skadnikw. nie zamarzaj, doskonale usuwaj zabrudzenia z powierzchni szyby, nie pozostawiajc przy tym smug. s bezpieczne do lakieru i gumowych uszczelek. Zdecydowawszy si na ich zakup, moemy by pewni, e do kabiny auta dotrze jedynie przyjem-ny zapach, bez jakichkolwiek toksyn. Warto nadmieni, e producent py-nu do spryskiwaczy claren od 1993 roku posiada certyfikaty wydawane przez instytut transportu samocho-dowego.

  W zwizku z licznymi zatruciami me-tanolem w ubiegym sezonie zimo-wym, minister zdrowia zwrci si z wnioskiem do ministra gospodar-ki o zakaz wprowadzania do obrotu pynw do mycia, czyszczenia lub spryskiwania szyb, w tym szyb sa-mochodowych, zawierajcych me-tanol w steniach wikszych ni 3 procent. Zwracajmy uwag na ku-powane produkty, omijajmy te szko-dliwe i bez dokadnych, wyranych oznacze. to nie tylko cena, lecz tak-e nasze zdrowie.

  fo