moral di jepun

 • View
  518

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of moral di jepun

 • 8/7/2019 moral di jepun

  1/21

  Pengajaran dan pembelajaran tentang tindakan

  yang dianggap baik dan patut dilakukan olehseseorang individu dalam kehidupannya serta

  dalam hubungan antara individu.

  KONSEP ASAS PENDIDIKAN MORAL

 • 8/7/2019 moral di jepun

  2/21

  MATLAMATASAS

  PENDIDIKAN

  MORAL DI

  MALAYSIA

  Mengajar kanak2

  peraturan2 asas tingkah

  laku moral

  Memperkembangkan fungsi legislative

  iaitu prmahaman prinsip2

  mengubahsuai peraturan asas tentang

  tingkah laku

  Memperkembangkan

  fungsi pelaksanaan iaitu

  mempunyai perwatakan

  untuk melaksanakan

  keputusan dalam bentuk

  tindakan

  Memperkembangkanfungsi kehakiman iaitu

  kemahiran mengaplikasi

  peraturan kepada situasi

  tertentu secara rasional

 • 8/7/2019 moral di jepun

  3/21

  PENDIDIKAN MORAL DIMALAYSIA SEBELUM 1983

  Pendidikan moral di Malaysia sebelum 1983 tidak wujud

  secara formal

  Akan tetapi,ianya wujud secara tidak formal

 • 8/7/2019 moral di jepun

  4/21

  Bukti Pendidikan Moral

  Di Malaysia Wujud Secara

  Tidak Formal Sebelum

  1983

  Semua matapelajaran dianggap

  mempunyai di mensi moral

  Kehadiran elemen moral dalam

  pengajaran agama dan penekanan

  terhadap aspek etika agama dan

  budaya di sekolah2

  Penajaran nilai melalui

  integrasi dalam

  matapelajaran

  Elemen moral dalam

  aktiviti2 kokurikulum

  di sekolah

  Penekanan kepada aspek moral

  dalam aktiviti2 di sekolah

 • 8/7/2019 moral di jepun

  5/21

  Perkembangan Pendidikan Moral Di Malaysia sebelum 1983

  Pada pertengahan abad ke 19,pendidikan agama ada dijalankan oleh

  mubaligh2 kritian

  Tahun 1957,agama islam diajar disekolah2

  Laporan Rahman Talib 1960,mencadangkan supaya dibuat tunjuk ajar moral

  dan agama dan mata pelajaran sivik dijadikan sebahagian drpd sukatntersebut,akan tetapi ianya gagal mcapai matlamatnya.

  Kebimbangan thadap pningkatan masalah2 sosial telah menrik perhatian

  kabinet

  Kabinet mengarahkan Kementerian Pelajaran supaya merangka satu program

  pendidikan moral

  1974,Satu jawatankusa telah mengkaji dan mendapati bahawa nilai2 moral

  telah ada dlm matapljaran sivik,kjian tempatan,sejaran dan kesihatan.

  1976,idea itu disemak semula krn jwatankuasa pusat memutuskan spya

  mnubuhkan satu jwatankuasa pendidikan moral

  1983,Pendidikan moral dimasukkan secara formal dalam kurikulum sekolah .

 • 8/7/2019 moral di jepun

  6/21

  PENDIDIKAN MORAL DIMALAYSIA SELEPAS 1983

  Diperkenalkan sebagai matapelajaran formalTahun 1983 dan 1984 diajar di darjah 1 dan 2

  Tahun 1985 dan 1986 darjah 1,2 dan 3

  1987 ke 1989 di ajar di keseluruhan tahap dua

  Tahun 1993 ianya habis dilaksanakan disekolah menengah

  Diperkenalkan sebagai matapelajaran peperiksaan peringkat SPM pada tahun 1993

  Pada 1 jan 1999 diwajibkan di semua IPTS dan IPTA

 • 8/7/2019 moral di jepun

  7/21

  PENDIDIKAN MORAL KINI

  Penyemakan semula kurikulum telah di buat pada tahun 2000Isi kandungan dikemaskini dengan mengambilkira aspek

  globalisasi dan ICT

  Guru2 yang mengambil diploma pendidikan diwajibkan

  mengambil kursus etika dan amalan moral

 • 8/7/2019 moral di jepun

  8/21

  Shinto Agama pribumi

  nenek moyangPemujaan alam

  Buddha Abad ke6 drpd

  korea Diajar pada kaum

  bangsawan sahaja

  konghucu

  Agama terbesar dari jepun

 • 8/7/2019 moral di jepun

  9/21

  PENDIDIKAN MORAL ZAMAN EDO(1603-1867)

  -Sekolah feudal dijalankanMoral disana pada masa ini disebut bushido pada masa

  ini penekanannya tentang:kesetiaan,pengorbanan diri, keadilan, rasa malu, halus

  sopan santun, kemurnian, kesopanan, berhemat, semangat bela diri,

  kehormatan,dan kasih sayang.

  -Dalam Bushido, seseorang digalakkan untuk mengikuti latihan rohani untuk

  tujuan menakluk diri sendiri, kerana hanya melalui pembukaan diri sendiri adalah

  mungkin untuk menawan orang lain.

  -Bushido dalam hubungan antara pahlawan dan bangsawan adalah kontraksementara Bushido menekankan kesetiaan mutlak (Nippon Steel Human

  Resources Development Co, Ltd, 1993: 409, 411)

 • 8/7/2019 moral di jepun

  10/21

  Moral Pendidikan di Zaman Nasionalisme (1868 - 1945)

  -Sistem pendidikan moden diJepun ini dirasmikan pada tahun kelima

  Meiji (1872) dengan diundangkannya dari Gakusei, Kerajaan

  Kumpulan Pendidikan.

  -kata-katanya, "Kami berharap untuk suatu masa ketika tidak akan ada

  buta huruf dalam setiap rumah desa, tidak buta huruf di setiap

  rumah," sistem pendidikan wajib ditubuhkan di Jepun untuk pertama

  kalinya.

  -Pendidikan moral dikenali sebagai Shushin, yang bererti "disiplin

  diri," . Ia nerupakan salah satu daripada lapan mata pelajaran yang

  akan diajar di peringkat asas.

  -

  -Kyogaku-Taishi, Objektif Primary Education (1879) berkata "tugas

  utama pendidikan adalah untuk memperjelas nilai-nilai kemanusiaan,

  keadilan, kesetiaan dan berbakti kepada orangtua, dan memungkinkan

  seseorang untuk meningkatkan pengetahuan dan pelbagai bakat

  (Takahashi, 1988).

 • 8/7/2019 moral di jepun

  11/21

 • 8/7/2019 moral di jepun

  12/21

  Pendidikan moral di Zaman Demokrasi

  (1945 - sekarang)

  -Sejak akhir Perang Dunia II, Jepun mula membina semula dirinya

  menjadi negara yang damai, demokratik dan pascaperang bangsa di

  bawa pemerintahan secara tidak langsung daripada tentera US.

  -salah satu tujuan utama dari perubahan adalah untuk menubuhkan

  pendidikan moral berdasarkan demokrasi, dan sebagai langkah pertama ke

  arah itu.

  -Pertama Misi Pendidikan Amerika Syarikat, yang terdiri dua puluh tujuh

  orang terkemuka pendidik Amerika, dijemput untuk menghabiskan satu bulan

  di Jepun menyemak sistem pendidikan untuk tujuan membuat cadangan untuk

  pembaharuan sistem pendidikan. Dalam kaitan dengan pendidikan moral,

  Misi dilaporkan sebagai berikut:

 • 8/7/2019 moral di jepun

  13/21

  -Moral, yang dalam pendidikan Jepun menduduki tempat yang berasingan, dan cenderung

  untuk mempromosikan pematuhan, harus ditafsirkan berbeza dan harus saling meresapi semua

  fasa daripada kehidupan orang-orang bebas. Sopan santun yang mendorong kesetaraan, yang

  memberi-dan-menerima kerajaan yang demokratik, yang ideal pengerjaan yang baik dalam

  kehidupan sehari-hari - semua ini adalah moral dalam erti yang lebih luas. Mereka harus

  dikembangkan dan dipraktikkan dalam pelbagai program dan aktiviti sekolah demokrasi

  (Amerika Syarikat Pendidikan Misi ke Jepun, 1946: 58)

  -Dalam sistem yang baru pendidikan, pendidikan moral dilaksanakan melalui turun kurikulum,

  dengan kursus ilmu-ilmu sosial diberi pusat kedudukan, bukan sebagai subjek bebas tentang

  moral.

  -Selepas pengisytiharan Perlembagaan Baru pada 3 November 1946, Hukum Mendasar

  Pendidikan ditubuhkan.

  -Hukum yang menentukan arah pendidikan moral seharusnya disokong untuk diterima dalam

  masyarakat yang demokratik:

  Pendidikan harus ditujukan pada pembangunan sepenuhnya keperibadian, berusaha

  untuk pemeliharaan orang-orang, suara dalam fikiran dan tubuh, yang cinta akan kebenaran

  dan keadilan, menghargai nilai-nilai individu, menghargai kerja dan mempunyai rasa

  tanggungjawab yang mendalam, dan akan dipenuhi dengan semangat independen sebagai

  pembangun negara yang damai dan masyarakat (Passin, 1965: 302).

 • 8/7/2019 moral di jepun

  14/21

  -Pada tahun 1955, ketika kursus pengajian sosial untuk sekolah dasar dan menengah

  disemak,pendidikan moral sekali lagi ditekankan dalam kurikulum ilmu-ilmu sosial.

  -Sangat menekankan pada sikap menghormati kemanusiaan, kemerdekaan, dan kemampuanuntuk pemecahan masalah (Takahashi, 1988).

  -Pada tahun 1958, ada semakan lengkap lain daripada skim pendidikan, diarahkan kepada

  "sentralisasi" dan "Penyatuan" pendidikan. Semakan ini jelas mendefinisikan kursus,

  menetapkan standard bagi kandungan kurikulum dan minimal jam untuk setiap mata pelajaran.

  -Pendidikan moral kembali dipulihkan sebagai subjek yang independen (Dotoku, yang secara

  harfiah bererti "jalan kebajikan") dan dikira sebagai tujuan utama, dengan jangka waktu yang

  diberikan (satu jam seminggu, di semua peringkat kelas pendidikan wajib) yang ditugaskan

  untuk itu .

  -Objektif bahawa "semangat menghormati manusia" harus menembusi kehidupan keluarga,

  sekolah dan masyarakat, juga ditegaskan kembali (Takahashi, 1988). Sejak saat itu, kursus telah

  disemak setiap sepuluh tahun dan kandungan daripada pendidikan moral juga telah

  dipertingkatkan dan disesuaikan secara berperingkat. Semakan terkini daripada kursus berlaku

  pada tahun 1989.

 • 8/7/2019 moral di jepun

  15/21

  KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL DI JEPUN:TERBAHAGI KPD

  TIGA.

  mata pelajaran

  akademik.

  pendidikan

  moral

  kegiatan

  khusus

 • 8/7/2019 moral di jepun

  16/21

  -Setiap sekolah menyelenggarakan kurikulum berdasarkan program pembelajaran(shido-

  Gakushu-yoryo), yang menunjukkan standard-standard akademik yang ditetapkan oleh

  Menteri Pendidikan, Sains dan Kebudayaan. Sekolah-sekolah diwajibkan secara hukum

  untuk mematuhi piawaian.

  -Program pembelajaran menjelaskan enam tujuan pendidikan moral:

  (1) untuk menggalakkan semangat menghormati martabat manusia dan kagum kepada

  kehidupan

  (2) untuk