of 17 /17
Monopolul şi formarea preţului monopol I. Introducere În structura oricărei economii de piaţă, după cum s-a putut constata, pe lângă concurenţă, apare şi monopolul, fie ca o replică la concurenţă, fie ca o formă modificată a acesteia. În întelesul obişnuit – luat ca o replică la concurenţă – o întreprindere are situaţia de monopol atunci când ea este unicul producător al unui produs omogen din ramură, în prezenţa unui număr mare de cumpărători. Consecinţa fundamentală este următoarea: preţul nu mai este stabilit, în mod exogen, prin jocul liber al forţelor pieţei, ca în cazul concurenţei perfecte, ci este fixat, împreună cu volumul producţiei, de însăşi firma producătoare. II. Noţiunea de monopol O piaţă de monopol este definită prin acel raport de forţe, în care oferta unui bun este asigurată deun singur vânzător, respectiv cererea pentru un anume bun este exprimată de un cumpărător. Deci, în mod corespunzător, pe o astfel de piaţă se manifestă fie dominaţia producătorului, fie cea a consumatorului. În cazul dominaţiei vânzătorului este vorba de monopol, iar în cazul celălalt este vorba despre monopson. III. Formele monopolului În economiile de piaţă monopolul îmbracă următoarele forme: Înţelegerile secrete între marile firme- concentrarea producţiei şi capitalului prin acumulări şi prin cumpărări şi fuziuni de întreprinderi şi firme pe linie orizontală şi pe linie verticală are ca rezultat reducerea numărului de firme concurente. Monopolul natural- economia de scară realizată în anumite domenii contribuie la scăderea costurilor de producţie într-o măsură atât de mare încât alte firme cu un volum mai redus de activitate nu ar putea ajunge la o atare performanţă. În acelaşi timp, în anumite domenii nici tehnologic şi nici economic nu ar fi posibilă existenţa 1

Monopolul Si Formarea Pretului Monopol

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Monopolul Si Formarea Pretului Monopol

Text of Monopolul Si Formarea Pretului Monopol

Page 1: Monopolul Si Formarea Pretului Monopol

Monopolul şi formarea preţului monopol

I. Introducere

În structura oricărei economii de piaţă, după cum s-a putut constata, pe lângă concurenţă, apare şi monopolul, fie ca o replică la concurenţă, fie ca o formă modificată a acesteia. În întelesul obişnuit – luat ca o replică la concurenţă – o întreprindere are situaţia de monopol atunci când ea este unicul producător al unui produs omogen din ramură, în prezenţa unui număr mare de cumpărători. Consecinţa fundamentală este următoarea: preţul nu mai este stabilit, în mod exogen, prin jocul liber al forţelor pieţei, ca în cazul concurenţei perfecte, ci este fixat, împreună cu volumul producţiei, de însăşi firma producătoare.

II. Noţiunea de monopolO piaţă de monopol este definită prin acel raport de forţe, în care oferta unui bun este

asigurată deun singur vânzător, respectiv cererea pentru un anume bun este exprimată de un cumpărător.

Deci, în mod corespunzător, pe o astfel de piaţă se manifestă fie dominaţia producătorului, fie cea a consumatorului. În cazul dominaţiei vânzătorului este vorba de monopol, iar în cazul celălalt este vorba despre monopson.

III. Formele monopolului În economiile de piaţă monopolul îmbracă următoarele forme: Înţelegerile secrete între marile firme- concentrarea producţiei şi capitalului prin

acumulări şi prin cumpărări şi fuziuni de întreprinderi şi firme pe linie orizontală şi pe linie verticală are ca rezultat reducerea numărului de firme concurente.

Monopolul natural- economia de scară realizată în anumite domenii contribuie la scăderea costurilor de producţie într-o măsură atât de mare încât alte firme cu un volum mai redus de activitate nu ar putea ajunge la o atare performanţă. În acelaşi timp, în anumite domenii nici tehnologic şi nici economic nu ar fi posibilă existenţa mai multor întreprinderi concurente deoarece ar însemna cheltuile prea mari de investiţii. Sunt exemplele clasice privind reţelele de distribuţie a electricităţii, gazelor şi apei, reţelele de termoficare, sistemele de irigaţii, reţeaua de căi ferate.

Monopolul legal- există anumite produse sau sectoare de interes strategic (apărarea naţională) şi de interes public care trebuie să intre sub incidenţa controlului public. În această privinţă pot fi menţionate cele aparţinând sectorului sănătăţii sau celor care trebuie supuse controlului public, cum sunt, de exemplu, fabricarea şi distribuţia unor medicamente sau substanţe farmaceutice (morfină) producţia şi comercializarea tutunului şi alcoolui, precum şi producţia şi utilizarea uranului, a izotopilor radioactivi, producţia banilor, timbrelor etc.

Monopolul tehnologic- generat în special de proprietatea asupra patentului de invenţie şi a dreptului de autor, ceea ce conferă inventatorului sau autorului controlul exclusiv asupra noului produs sau asupra noii tehnologii întreaga perioadă prevăzută de lege (15-17 ani pentru patente). De altfel orice producător de produs nou vândut pe piaţă dispune, o perioadă, de poziţia de monopol, perioadă care va dura până când alte firme vor veni pe piaţă cu produse similare sau substitubile.

Monopolul asupra mărcii comerciale- cuprinde astăzi un mare număr de produse ale industriei moderne. Imaginea produsului creată de originalitatea modelelor reînnoite la anumite intervale de timp, şi garanţia calităţii produselor sunt legate de marca

1

Page 2: Monopolul Si Formarea Pretului Monopol

comercială care este unică, irepetanbilă şi recunoscută prin investiţia făcută în reclama insistentă, prin seriozitatea şi promptitudinea cu care sunt serviţi clienţii.

Monopolul exercitat prin controlul asupra unor inputuri- cum sunt energia, unele minerale ca bauxita, cuprul, staniul etc. datorită în special rarităţii acestora şi proprietăţii asupra unor zăcăminte importane.

IV. Mecanismul de funcţionare al monopolului

Situaţia de monopol apare atunci când există o singură firmă ofertantă în prezenţa unei multitudini de cumpărători ai unui produs care, de regulă, nu poate fi substituit cu alte produse. Pentru a realiza un profit maxim firma monopolistă este pusă în situaţia de a alege (fixa) atât preţul, cât şi cantitatea de produse, alegere compatibilă cu condiţiile cererii pentru produsul respectiv şi cu curbele costului. Aceasta se deosebeşte de situaţia concurenţei perfecte când firma putea alege numai cantitatea.

Firma monopolistă este singurul producător şi furnizor al unui produs. De aceea, analiza nu se mai face pe cele două planuri – firmă şi ramură – ,ci numai la nivelul ramurii. Acest lucru are importanţă principală deoarece firma este aceea care controlează atât cererea, cât şi oferta în interesul său şi în detrimentul consumatorului.

În condiţiile concurenţei perfecte firma putea să producă şi să vândă fără restricţii pentru a-şi maximiza profitul la preţul impus de piaţă. Curba cererii la nivelul firmei individuale concurente este orizontală. Ea coincide cu curba venitului marginal Vm şi este egală cu preţul p. Cu alte cuvinte, venitul suplimentar (adiţional), care rezultă din producţia unei unităţi adiţionale şi vândută pe piaţă, reprezintă venitul marginal. Acesta coincide cu curba cererii şi este egal cu preţul de vânzare al produsului impus de piaţă.

În condiţii de monopol, firma în calitatea ei de unic producător se confundă cu ramura. În acest caz, elasticitatea cererii în raport cu preţul este imperfectă, iar curba cererii normale are pantă negativă .

Am arătat că la nivelul firmei studiul cererii necesită introducerea noţiunilor de venit marginal, venit mediu şi venit total. În cazul monopolului (când firma se confundă cu ramura) venitul marginal are o condiţie specială şi anume el este mai mic decât preţul de vânzare fixat de monopol. Pentru a-şi spori venitul, firma monopolistă este nevoită să vândă mai multe produse.

În cadrul relaţiilor monopoliste, o importanţă specială capătă divergenţa dintre curba cererii şi curba venitului marginal, divergenţă ce provoacă o modificare a comportamentului firmei vânzătoare şi o schimbare a condiţiilor de maximizare a profitului.

Vom explica mai întâi, foarte pe scurt, modificarea comportamentului firmei şi apoi problema maximizării profitului şi determinarea echilibrului monopolului.

Din analizele anterioare ne amintim că, în condiţiile concurenţei perfecte, o firmă vânzătoare care avea o pondere nesemnificativă în volumul total al vânzărilor pe piaţă putea să crească volumul mărfurilor vândute, fără ca aceasta să atragă scăderea preţurilor. Ştiind că

2

Page 3: Monopolul Si Formarea Pretului Monopol

venitul total reprezintă cantitatea totală de produse vândute înmulţită cu preţul de vânzare unitar, vânzarea unei unităţi suplimentare (adiţionale) de produs adaugă la venitul total preţul de vânzare unitar. Prin urmare, venitul marginal (adiţional) este egal cu preţul de vânzare.

În cazul monopolului (unde firma se confundă cu ramura) lucrurile se schimbă. O augmentare a cantităţii de produse vândute antrenează o scădere a preţului. Aceasta se repercutează asupra tuturor unităţilor de produse vândute în sensul că întregul venit unitar suplimentar (marginal) este inferior valorii medii a veniturilor precedente. Ca urmare a scăderii preţului prin sporirea vânzării produsului, are loc o descreştere a venitului mediu şi a venitului marginal, cu următoarea diferenţiere fundamentală: venitul marginal descreşte mai rapid decât venitul mediu (preţul de vânzare) în timp ce cantităţile vândute cresc.

Prin urmare, venitul marginal nu este egal cu preţul de vânzare. El este mai mic decât acesta, iar curba venitului marginal este diferită de curba cererii, ea situându-se sub aceasta din urmă..

Firma monopolistă este pusă în situaţia de a alege una din alternativele:

să fixeze un preţ, de regulă, mai mare. Firma însă nu ştie să determine cantitatea deoarece aceasta depinde de cererea globală a consumatorilor. Nu se poate susţine că monopolistul poate fixa un preţ prea ridicat, aşa cum ar fi dorinţa sa. Creşterea preţului este limitată de cererea globală. O creştere a preţului îndepărtează o anumită parte a cererii, ceea ce necesită o anumită restrângere a producţiei;

să fixeze cantităţile ce ar urma să fie produse şi vândute. Aceasta este legată însă de limita cererii globale şi de preţ. Firma monopolistă nu va putea spori după dorinţă nici producţia şi nici vânzarea acesteia întrucât există o limită a cererii. La un preţ mai ridicat clienţii cumpără mai puţine produse. Pentru a spori vânzarea, firma va trebui să scadă preţul.

V. Stabilirea şi controlul preţurilor în condiţii de monopol

Atât în faţa monopolurilor, cât şi a organelor publice menite să reglementeze şi să controleze activitatea firmelor monopoliste apar multe probleme economice contradictorii. În raport cu acestă varietate de probleme, practica şi teoria economică oferă o gamă destul de largă de soluţii cu obiective ce diferă între ele în mod radical în funcţie de natura monopolului şi de politicile economice guvernamentale din diferite ţări. Unele din aceste politici se referă la desfiinţarea tuturor acelor monopoluri formate legal sau ilegal, în scopul de a proteja consumatorul; altele se referă la introducerea controlului direct sau indirect al statului asupra preţului, îndeosebi la monopolurile naturale publice. În literatura economică din ţările cu economie de piaţă se întâlnesc multe referiri la experienţa unor firme monopoliste şi la politicile unor guverne ori ale unor agenţii economice guvernamentale de fixare a preţurilor pe baza unor principii cum sunt: realizarea eficienţei sociale maxime având ca fundament costul marginal (asemănător sistemului concurenţial), maximizarea cifrei de afaceri, costul mediu sau gestiunea economică cu echilibru etc.

În ce constau aceste variante adoptate în practică, fie de organe guvernamentale, fie de însăşi firmele monopoliste sub presiunea unor forţe exogene? Conţinutul acestora şi al altor

3

Page 4: Monopolul Si Formarea Pretului Monopol

P

0 Q0 Q1 Q2 Q3 Q

E

Cm

C

D=V

P0

P1

P2P3

Vm

variante ar putea fi descifrat cu mai multă uşurinţă dacă am recurge la reprezentarea grafică a curbelor fundamentale.

În grafic sunt consemnate patru variante care au la baza stabilirii preţurilor următoarele obiective: maximizarea profitului monopolist (Q1 şi p0); maximizarea beneficiului social pe baza costului marginal (Q1 şi p1); maximizarea cifrei de afaceri (Q2 şi p2); realizarea gestiunii economice cu echilibru (Q3 şi p3). Vom reda, pe scurt, principalele caracteristici ale fiecăreia din cele patru variante, cu recomandarea de a urmări şi conţinutul graficului Varianta bazată pe maximizarea profitului monopolist, unde cantitatea s-a notat cu Q0 şi preţul cu p0. Preţul de echilibru p0 fixat de monopol,

căruia îi corespunde o producţie Q0, asigură profitul maxim când se realizează egalitatea venitului marginal cu costul marginal. Din punctul de vedere al monopolistului varianta este optimă, însă din punctul de vedere al societăţii varianta este dezavantajoasă întrucât se înregistrează pierderi de producţie şi o redistribuire a venitului în favoarea monopolului şi în detrimentul consumatorului.

Varianta bazată pe costul marginal (în scopul maximizării beneficiului social), unde cantitatea s-a notat cu Q1 şi preţul p1. Preţul bazat pe costul marginal, stabilit de organele guvernamentale, priveşte de obicei, monopolurile publice. Preţul e aliniat la nivelul costului marginal, aliniere dată de intersecţia curbei costului marginal cm cu dreapta venitului mediu V ce consemnează cererea. Odată cu preţul fondat pe costul marginal se stabileşte şi cantitatea de producţie la nivelul la care se poate asigura echilibrul necesar dintre cererea şi ofertă. Este evident că acest model de formare a preţului reprezintă o simulare a modelului concurenţei perfecte. Spre deosebire de celelalte variante, aplicarea acestui model asigură un volum maxim de producţie la preţuri ce se înscriu la nivelul costului marginal, ceea ce asigură maximizarea beneficiului social. Formarea preţului după acest principiu se practică în mai multe ţări cu economie de piaţă în cazul monopolurilor publice.

Varianta bazată pe maximizarea cifrei de afaceri unde cantitatea s-a notat cu Q2 şi preţul cu p2. În dorinţa de a-şi menţine dominaţia absolută pe piaţa unor produse şi servicii, monopolurile renunţă adeseori la realizarea unor profituri maxime, adoptând o politică de reducere a preţului de vânzare şi a ratei profitului şi de augmentare maximă a volumului vânzărilor. Se ştie că obţinerea unor venituri ridicate pe o durată mai îndelungată se poate realiza nu numai pe calea unor preturi ridicate, ci şi pe calea sporirii volumului desfacerii la preţuri mai scăzute. Acţionând în acest fel, firma monopolistă caută, pe această cale, să bareze intrarea în concurenţă a altor firme şi, eventual, eliminarea celor existente în ramură, care au o putere economică mai redusă sau nesemnificativă. Unele monopoluri acceptă situaţia de a renunţa la supraprofit sau chiar de a avea, temporar, pierderi în dorinţa de a preîntâmpina apariţia unor concurenţi, de a-şi menţine dominaţia pe piaţa produsului.

4

Page 5: Monopolul Si Formarea Pretului Monopol

Varianta bazată pe costul mediu (denumită şi varianta de gestiune cu echilibru), unde cantitatea s-a notat cu Q3 şi preţul cu p3. Varianta anterioară nu oferă monopolistului nici o garanţie din punct de vedere metodologic, că maximizarea cifrei de afaceri nu poate fi soldată cu pierderi. Monopolul poate realiza un volum foarte mare de vânzări (deci o cifră de afaceri foarte ridicată), însă aceasta poate să-i aducă pagube dacă curba costului mediu este superioară curbei venitului mediu din vânzări. Adoptarea principiului de formare a preţului pe baza costului mediu sau a gestiunii cu echilibru oferă monopolistului mijlocul de control necesar din acest punct de vedere. În ce constă acest principiu? Este vorba ca agenţia guvernamentală să fixeze preţul la un nivel la care curba costului mediu se intersectează cu cea a venitului mediu (a cererii). Cantitatea de producţie este cea proiectată pe axa cantităţilor (abscisă). Vorbind în termeni economici, preţul bazat pe costul mediu implică fixarea unui preţ care va acoperi costul mediu în care sunt incluse şi elementele costului de oportunitate privind utilizarea capitalului. Deci, preţul de vânzare reglementat de guvern sau de agenţia guvernamentală acoperă costurile medii şi exclude profitul monopolist. În acest fel se urmăreşte, pe de o parte, păstrarea unui nivel al preţului suficient de scăzut pentru a preveni intrarea în ramură a unor virtuali concurenţi, iar pe de altă parte, practicarea unor preţuri suficient de ridicate care să asigure firmei un anumit profit pentru a o menţine în activitate. Varianta este acceptată şi practicată frecvent de autorităţile guvernamentale, mai ales pentru monopolurile publice. Uneori, ea se aplică şi de monopolurile private, mai ales atunci când sunt interesate în preîntâmpinarea intrării altor firme. Este greu pentru o nouă firmă, care trebuie să facă un mare effort investiţional, să intre în concurenţă cu un monopol puternic care are avantajul economiei de scară şi practică un preţ relativ scăzut.

VI. Aspecte privind teorii şi interpretări asupra monopolului

Buna starea sociala, eficienta economica, alocarea optima a resurselor reprezinta in ultima instanta problemele esentiale cu care se confrunta economistii de pretutindeni. Este in general acceptat faptul ca utilizarea eficienta a resurselor depinde de structura pietei, modul acesteia de comportament, si de asemenea ca anumite forme ale organizarii de piata tind sa minimizeze pierderea sociala. Majoritatea economistilor considera concurenta perfecta ca fiind cea mai avantajoasa forma de organizare a pietei din perspectiva acestui scop, iar orice abatere de la acest model constitue o pierdere neta de eficienta economica. Din perspectiva acestor conceptii, punandu-se in balanta analiza unor caracteristici bine definite, monopolul s-a profilat ca opus concurentei perfecte si, in consecinta, cel mai inadecvat mod de organizare a pietei.

IV.1. Monopolul bunăstarii sociale

La inceputul secolului trecut(mai exact in 1923) Irving Fisher definise monopolul, simplu, ca fiind "absenta concurentei". Din acest punct de vedere diferite aprecieri sau critici legate de monopol au depins de viziunea particulara a concurentei pe care fiecare economist o are in minte.

5

Page 6: Monopolul Si Formarea Pretului Monopol

Pentru neoclasici, cat si pentru majoritatea economistilor contemporani noua, monopolul reprezinta polul opus al concurentei perfecte, pe care o definesc atribuindu-i un set de caracteristici concepute pe baza analizelor vaste privind eficienta alocarii resurselor in cazul unei asemenea structuri de piata: atomicitate perfecta, transparenta perfecta, omogenitatea produselor, intrarea si iesirea libera de pe piata,perfecta mobilitate a factorilor de productie. Monopolul, ca si oligopolul, sau alte forme de piata, a fost judecat prin prisma acestor criterii dovedindu-se a fi cel mai ineficient mod de organizare a pietei. S-a cautat atunci un mod empiric de a masura diferenta economico-valorica dintre cele doua forme de concurenta, concretizat in costurile sociale de monopol. Cel mai influent studiu in acest sens a fost facut de catre Harberger(1954). El a presupus, mai intii, pe o piata de concurenta perfecta, costurile marginale constante pe termen lung atat pentru firme cat si pentru industrie, reprezentate de linia Mc=Ac(fug. 1).Productia, rezultatul perfect competitiv a fost stabilit la nivelul Qc, unde costul marginal(Mc) intersecteaza curba cererii(DC). Daca un monopolist ar substitui firmele sau industria respectiva ar putea sa-si maximizeze profitul producand la nivelul Qm si pretul P. Peofitul de monopol este reprezentat de dreptunghiul ABCP iar pierderea surplusului consumatorului de trapezul AECP. Aria ABCP nu reprezinta totusi distrugere de bunastare sociala ci numai un transfer de la consumator la monopolist. Pierderea neta a societatii este reprezentata de triunghiul ABE. Pe baza unor presupuneri exagerate, Hargerber a estimat o pierdere anuala de bunastare sociala,in sectorul industrial din SUA(1920), de aproximativ 59 milioane dolari, adica 0,1% din venitul national. Analistii economici care s-au ocupat apoi de aceasta problema(ex.George Stigler in 1956, D.R. Kamersen(1966)) au afirmat ca evaluarea lui Hargerber subestima destul de mult realitatea. Revizuind presupunerile privind elasticitatea cererii si estimarea profiturilor pe piata de monopol, Kamersen a ridicat pierderea societatii la 0.5% din venitul national(1963) iar Cowling raporta ca, in perioada 1963-1966, 734 mari firme au generat o pierdere anuala de 15mld.$. Aceste rezultate erau suficiente pentru o catalogare precisa a monopolului.

VI.2. Influenta monopolul asupra ratei schimbarilor tehnologice

Economistii din traditia clasica au pus accentul pe alte aspecte privind, din nou, concurenta perfecta.Pentru acestia din urma concurenta reprezinta obtinerea si mentinerea libertatii economice vazuta nu numai ca o masina de alocare eficienta a resurselor ci mai ales ca un exercitiu in dinamica schimbarilor sociale. Astfel voci respectate in profesia de economoist au incercat sa infirme anumite teorii neoclasice. Economisti ca J. Shumpeter sau J.K.Galbraith sustin ca rata schimbarilor tehnologice, a inovatiilor, nu este independenta de structura pietei, asa cum era in general acceptat. Ei afirma ca aceasta rata este mai mare in industriile imperfect concurentiale decat in cele, teoretic de fapt, perfect concurentiale. Din moment ce rata schimbarilor tehnologice afecteaza productivitatea si nivelul de trai, ar rezulta ca o economie perfect concurentiala este inferioara in sensul dinamicii unei economii continand un numar semnificativ de industrii imperfect concurentiale. Schumpeter si Galbraith argumenteaza ca o firma pe piata de concurenta perfecta are putine resurse pentru cercetari si experimente pe care le pot face firmele sub concurenta imperfecta si de asmenea pentru faptul ca profiturile sunt la un nivel relativ mic este dificil pentru firmele din prima categorie sa aloce sume importante pentru cercetare-dezvoltare. Mai mult, ei sustin ca numai in cazul cand o firma are suficient control asupra pietii pentru a-si insusi avantajele unei

6

Page 7: Monopolul Si Formarea Pretului Monopol

inovatii, introducerea acelei inovatii poate sa nu fie atat de profitabila. In cazul in care cocurentii pot imita rapid inovatia, detinatorul acesteia poate sa nu obtina avantajele monetare pe care le sperase.

Edwin G. West explica acelasi aport al monopolului din perspectiva teoriei lui Hargerber privind costurile sociale de monopol. Presupunand ca descoperind un nou produs(X) detinatorul ofera cantitatea Qm la pretul P(fig. 1). Este doar academic adevarat ca acesta restrange rezultatele comparativ cu cat ar produce concurentii in cazul in care acestia ar detine cunostintele sale si potentialul acumulat in afacere. Dar de vreme ce ei nu le detin, oferta Qm ramane singura alternativa de a obtine o cantitate pozitiva din bunul respectiv. Deci rezultatul activitatii de a produce bunul X este pur castig social, masurat in figura de profitul monopolistului, dreptunghiul APCE, plus surplusul consumatorului (APS), triunghiul ABE, reprezentand pierderea de bunastare sociala, nu mai exista. Este de asteptat ca actiunea acelui producator pe piata sa implice aparitia unor potentiali rivali. In acest stadiu competitia va duce la o scadere a pretului cat si a costului produsului X. Aest proces va realiza treptat transferul de bunastare de la producatorul original la consumator. Insa pentru a-si mentine profitul la nivelul castigat monopolistul trebuie sa produca mai rapid decat in alte conditii, iar aceasta introducere mai rapida a produsului reprezinta castigul social, cu alte cuvinte un nou imbold dat progresului economic.

Aparatorii concurentei perfecte, in replica, afirma ca pentru firmele pe o piata de concurenta imperfecta exista mai putin interes in promovarea unor noi tehnologii de vreme ce au putini competitori. Oricum, sunt putine sanse ca un important progres tehnologic sa fie blocat de greseala catorva producatori.

Si totusi, este dificil sa obtii dovezi pentru a clarifica problema, mai ales ca piata de concurenta perfecta are o existenta teoretica. Insa daca o asemenea structura de piata ar putea fi construita, sau o industrie perfect concurentiala, nu este tocmai evident ca va putea sa sustina cercetarile si dezvoltarea necesara pentru a asigura o rata inalta a schimbarilor tehnologice. In plus, daca intrarea este libera si rapida, exista putine motivatii pentru firmele din aceasta industrie pentru a inova.

Unii economisti merg insa mult mai departe cu presupunerea ca o anumita concentratie pe o piata imperfecta va promova o rata mai rapida a schimbarilor tehnologice. In acest sens Galbraith afirma ca "industria moderna a existentei catorva firme este instrumentul perfect pentru determinarea schimbarilar tehnologice". Si in anumite cercuri este acceptata ideea ca gigantii industriali cu puterea lor financiara si laboratoarele bine echipate sunt absolut necesari pentru mentinerea unei rate rapide a schimbarilor tehnologice.

VI. 3.Discriminarea perfectă a preţurilor

În numeroase cazuri, pe piata de monopol, nu este chiar atat de eficient(mai ales in ceea ce priveste serviciile) sa oferi intreaga cantitate(Qm) la un pret fixat. Ca urmare, producatorul monopolist va incerca sa obtina un pret cat mai mare, diferit , pentru fiecare unitate de productie vanduta. Adica va incerca sa obtina o discriminare perfecta a preturilor. In acest caz, pierderea neta de bunastare sociala ar fi nula. In practica insa discriminarea

7

Page 8: Monopolul Si Formarea Pretului Monopol

perfecta a preturilor nu poate fi decat intamplatoare. Din acest motiv, monopolurile incearca o segmentare a pietei, in functie de anumite criterii(ex. venitul clientilor), astfel incat sa se realizeze macar o tedndinta pozitiva.

VI.4.Intervenţia guvernamentală pe piaţa de monopol

Datorita efectelor negative asupra bunastarii sociale, a tendintelor egoiste de actiona in exclusivitate in interesul sau, asupra monopolului s-au impus o serie de politici antitrust promovate de catre guvern. In binecunoscuta sa lucrare "Bunastarea natiunilor", A. Smith aduce cel mai sustinut atac asupra monopolului, folosind insa termenul in sensul cel mai raspandit al sec. XVIII, incluzand toata gama de politici restrictionale.

VII. Strategii de gestiune a monopolului

Există patru modalităţi de gestiune a monopolului: maximizarea profitului; maximizarea cifrei de afaceri; gestiunea de echilibru; fixarea preţului la nivelul costului marginal.

Maximizarea profituluiPrincipala diferenţă dintre monopol şi concurenţa perfectă este aceea că monopolul nu

preia preţul pieţei. În acelaşi timp, monopolul are de satisfăcut cererea pieţei; în consecinţă, curba cererii firmei nu mai este orizontală ca pe piaţa cu concurenţă perfectă, ci descrescătoare. Monopolul ştie că trebuie să reducă preţul dacă vrea să vândă mai mult. Punctul de pornire în dezvoltarea unei teorii a monopolului îl reprezintă faptul că alegerea monopolului cu privire la nivelul producţiei afectează în mod direct preţul produsului.

Maximizarea cifrei de afaceriExistă situaţii în care monopolul poate să aibă ca obiectiv maximizarea venitului total

(cifra de afaceri). O firmă poate opta pentru o astfel de gestiune (sau i se poate impune prin politica de reglementare) atunci când încearcă să evite intrarea pe piaţă a unor rivali. În această situaţie, firma preferă profituri imediate mai mici, şi uneori chiar pierderi, pentru a-şi proteja poziţia pe piaţă.

Venitul total este maxim, atunci cînd venitul marginal este zero. În figura 8.7, producţia corespunzătoare acestei situaţii este Q1 şi preţul de vânzare este P1. În raport cu obiectivul de maximizare a profitului care presupune producţia Q* şi preţul P*, acum are loc o creştere a cantităţii vândute şi o scădere a preţului de vânzare şi a profitului.

Deşi în acest exemplu profitul total rămâne pozitiv (doar scade), nu este exclus ca, pentru alte configuraţii, maximizarea venitului total să conducă la pierderi (situaţia în care costul total mediu ar fi mai mare decât venitul mediu).

Gestiunea de echilibru (profit economic zero)În această situaţie, monopolul are ca obiectiv creşterea volumului total de producţie

pentru a se proteja împotriva apariţiei unor eventuali rivali, dar urmăreşte şi să evite apariţia unor pierderi. De asemenea, această gestiune poate fi o opţiune pentru o firmă aflată în poziţie de monopol, dar administrată de autorităţile publice.

8

Page 9: Monopolul Si Formarea Pretului Monopol

Gestiunea în condiţii de echilibru este însă generatoare de risipă, determinând o utilizare ineficientă a resurselor. Atunci când se produce cantitatea Q2, preţul (P2) acoperă costul mediu, dar este inferior costului marginal. Astfel, preţurile nu mai semnalează raritatea.

Stabilirea preţului la nivelul costului marginalO gestiune care tinde spre utilizarea raţională a resurselor trebuie să pună în evidenţă

costul real de obţinere a tuturor bunurilor. În cazul monopolului, este vorba de determinarea simultană a cantităţii şi a preţului, astfel încât preţul de vânzare să fie egal cu costul marginal.

9

Page 10: Monopolul Si Formarea Pretului Monopol

VIII. Concluzii

Chiar dacă există şi avantaje ale monopolului, concurenţa între agenţii economici, între firme este considerată drept condiţie a funcţionării normale a unei economiide piaţă. De aceea, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, când încep să se manifeste mai vizibil monopolurile, când încep a se resimţi tendinţe de îngrădire a liberei concurenţe, în Canada şi SUA se adoptă o legislaţie antitrust.

Astfel, interdicţia oricărei constrângeri asupra concurenţei din SUA a fost proclamată prin Sherman Antitrust Act din 1890, completată prinClayton Act din 1914.

În Europa Occidentală, “politica concurenţei” a fost adoptată după al doilea război mondial, atât la nivel statal cât şi în cadrul Uniunii Europene.

În România, ca şi în celelalte ţări vecine, monopolul s-a constituit întrun sistem bine închegat, pe baza proprietăţii socialiste şi a principiilor de organizare şiconducere centralizată a economiei.

10

Page 11: Monopolul Si Formarea Pretului Monopol

IX. Bibliografie1. IANCU, Aurel- ,,Piaţă.Concurenţă. Monopol”, Editura Economică, Bucureşti, 1992.2. VOICULESCU, Dan- ,,Economie de piaţă--Competitivitate economică--Concurenţă

economică”, Editura Economică, Bucureşti, 2001.3. Curs economie

11