of 55/55

Monolinggwal Bilinggwal Multilinggwal/Polyglot · PDF fileAnong sangay ng pamahalaan ang itinatag noong Nobyembre 13, 1936 upang pumili ng wikang pambansa? BATAS KOMONWELT BLG. 184

 • View
  410

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Monolinggwal Bilinggwal Multilinggwal/Polyglot · PDF fileAnong sangay ng pamahalaan ang...

 • Monolinggwal

  Bilinggwal

  Multilinggwal/Polyglot

 • Konstitusyon ng 1935

  1. Anong kauna-unahangkonstitusyon ng Pilipinas naiginigiit na kailangan ng bansa ng isang wikangpambansa?

  1. Anong kauna-unahangkonstitusyon ng Pilipinas naiginigiit na kailangan ng bansa ng isang wikangpambansa?

 • KUMBENSIYONG KONSTITUSYONAL NG 1935

  Kailangang magkaroonng wikang pambansaang Pilipinas.

  Kailangang magkaroonng wikang pambansaang Pilipinas.

 • katutubong wika

  2. Batay sa Konstitusyon ng 1935, saan ibabatay angwikang pambansa?

  2. Batay sa Konstitusyon ng 1935, saan ibabatay angwikang pambansa?

 • KONSTITUSYON NG 1935

  ARTIKULO XIV SEKSIYON 3

  Ang pambansang asemblea ay gagawa ng hakbang tungo sa paglinang at pagpapatibay ng isang panlahat na

  wikang pambansa na nasasalig sa wikangkatutubo.

  ARTIKULO XIV SEKSIYON 3

  Ang pambansang asemblea ay gagawa ng hakbang tungo sa paglinang at pagpapatibay ng isang panlahat na

  wikang pambansa na nasasalig sa wikangkatutubo.

 • Kastila at Ingles

  3. Noong 1935, ano angdalawang wikang opisyal ng Pilipinas?

  3. Noong 1935, ano angdalawang wikang opisyal ng Pilipinas?

 • Wikang Opisyal (1935)

  KastilaIngles

 • Surian ng WikangPambansa

  4. Anong sangay ng pamahalaan ang itinatagnoong Nobyembre 13, 1936 upang pumili ng wikangpambansa?

  4. Anong sangay ng pamahalaan ang itinatagnoong Nobyembre 13, 1936 upang pumili ng wikangpambansa?

 • BATAS KOMONWELT BLG. 184

  NOBYEMBRE 13, 1936

  PAGTATAKDA NG SURIAN NG WIKANG PAMBANSA

  NOBYEMBRE 13, 1936

  PAGTATAKDA NG SURIAN NG WIKANG PAMBANSA

 • Ano ang gagawin sa SWP?

  Mag-aaral ng mga wika saPilipinas

  Pipili ng wikangpambansa

  Mag-aaral ng mga wika saPilipinas

  Pipili ng wikangpambansa

 • Saligan sa Pipiliing Wika

  Istruktura mekaniks maunlad na panitikan1.

  Tinatanggap at ginagamit ngpinakamaramingPilipino

  2.

 • Jaime C. De Veyra

  5. Sino ang unangtagapangulo ng SWP?

  5. Sino ang unangtagapangulo ng SWP?

 • Cecilio Lopez

  6. Sino ang unangkalihim ng SWP?

  6. Sino ang unangkalihim ng SWP?

 • Opisyales ng SWP(ENERO 22, 1937 )

  JAIME C. DE VEYRA TAGAPANGULO(SAMAR-LEYTE)CECILIO LOPEZ - KALIHIM AT PINUNONG TAGAPAGPAGANAP (TAGALOG)

  MGA KAGAWAD: 1. Felix B. Sales Rodriguez (Hiligaynon)2. Santiago A. Fonacier (Ilokano)3. Casimiro F. Perfecto (Bikolano)4. Filemon Sotto (Cebuano)5. Hadji Butu (Muslim)

  JAIME C. DE VEYRA TAGAPANGULO(SAMAR-LEYTE)CECILIO LOPEZ - KALIHIM AT PINUNONG TAGAPAGPAGANAP (TAGALOG)

  MGA KAGAWAD: 1. Felix B. Sales Rodriguez (Hiligaynon)2. Santiago A. Fonacier (Ilokano)3. Casimiro F. Perfecto (Bikolano)4. Filemon Sotto (Cebuano)5. Hadji Butu (Muslim)

 • MGA PUMALIT NA OPISYALES

  ISIDRO ABAD (PINALITAN SI SOTTO)

  GULAMO RASUL ---- ZOILO HILARIO (KAPAMPANGAN)

  LOPE K. SANTOS

  JOSE I. ZULUETA

  ISIDRO ABAD (PINALITAN SI SOTTO)

  GULAMO RASUL ---- ZOILO HILARIO (KAPAMPANGAN)

  LOPE K. SANTOS

  JOSE I. ZULUETA

 • Tagalog

  7. Noong Nobyembre1937, ano angnirekomendang wikangpagbabatayan ng wikang pambansa?

  7. Noong Nobyembre1937, ano angnirekomendang wikangpagbabatayan ng wikang pambansa?

 • Batayan ng Wikang Pambansa

  Nobyembre 9, 1937

  Nagrerekomenda na Tagalog ang wikang pagbabatayan ng wikang pambansa.

  Nobyembre 9, 1937

  Nagrerekomenda na Tagalog ang wikang pagbabatayan ng wikang pambansa.

 • Disyembre 30, 1937 ipinahayagang Kautusang TagapagpaganapBlg. 134 na Tagalog ang magingsaligan ng wikang pambansa.

  Disyembre 30, 1937 ipinahayagang Kautusang TagapagpaganapBlg. 134 na Tagalog ang magingsaligan ng wikang pambansa.

 • Bakit Tagalog?

  1. Lingua franca ito sa pangangalakal.

  2. Maraming katutubo ang gumagamit nito.

  3. Pangunahing ginagamit ito sa Maynila at karatigprobinsya.

  4. Maraming nakasulat na panitikan sa wikang ito.

  1. Lingua franca ito sa pangangalakal.

  2. Maraming katutubo ang gumagamit nito.

  3. Pangunahing ginagamit ito sa Maynila at karatigprobinsya.

  4. Maraming nakasulat na panitikan sa wikang ito.

 • Disyonaryo at Gramatika

  8. Alinsunod sa rekomendasyonng SWP na ang Tagalog angpagbabatayan ng wikangpambansa, anong uri ng aklatang inilimbag noong Abril 1, 1940?

  8. Alinsunod sa rekomendasyonng SWP na ang Tagalog angpagbabatayan ng wikangpambansa, anong uri ng aklatang inilimbag noong Abril 1, 1940?

 • KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP BLG. 263

  Nilimbag ang Bokabularyo at Balarila ng WikangPambansa. (Abril 1, 1940)

  Nilimbag ang Bokabularyo at Balarila ng WikangPambansa. (Abril 1, 1940)

 • UMUSBONG ANG MGA SALITANG GINAMIT SA BALARILA GAYA NG MGA SUMUSUNOD:

  BALARILA (GRAMMAR), PANGNGALAN (NOUN), PANGHALIP (PRONOUN), PANG-URI (ADJECTIVE), PANDIWA (VERB), PANG-ABAY (ADVERB), PANGATNIG (CONJUNCTION), AT IBA PA.

  UMUSBONG ANG MGA SALITANG GINAMIT SA BALARILA GAYA NG MGA SUMUSUNOD:

  BALARILA (GRAMMAR), PANGNGALAN (NOUN), PANGHALIP (PRONOUN), PANG-URI (ADJECTIVE), PANDIWA (VERB), PANG-ABAY (ADVERB), PANGATNIG (CONJUNCTION), AT IBA PA.

 • Jorge Bocobo

  9. Sinong kalihim ng Panuruang Bayan angnag-utos na ituturo angwikang pambansa sasekondarya at normal?

  9. Sinong kalihim ng Panuruang Bayan angnag-utos na ituturo angwikang pambansa sasekondarya at normal?

 • Ituturo na!Pagtuturo ng wikangpambansa (Hunyo19, 1940)

  Pagtuturo ng wikangpambansa (Hunyo19, 1940)

 • Wikang Pambansa

  10. Anong wika angopisyal na ipinagtibayng Komonwelt Blg. 570 ni MLQ?

  10. Anong wika angopisyal na ipinagtibayng Komonwelt Blg. 570 ni MLQ?

 • Opisyal na!Batas Komonwelt Blg. 570

  Hunyo 7, 1940

  Isang opisyal na wika na angWikang Pambansa

  Batas Komonwelt Blg. 570

  Hunyo 7, 1940

  Isang opisyal na wika na angWikang Pambansa

 • elementarya at sekondarya

  11. Ayon sa Batas Komonwelt Blg. 570, saanong mga antas ng edukasyon ituturo angwikang pambansa?

  11. Ayon sa Batas Komonwelt Blg. 570, saanong mga antas ng edukasyon ituturo angwikang pambansa?

 • Naganap na! (Batas Komonwelt Blg. 570 )

  Hulyo 4, 1946 - ituro angwikang pambansa sa unangbaitang sa elementaryahanggang sa ikaapat na taonsa sekondarya.

  Hulyo 4, 1946 - ituro angwikang pambansa sa unangbaitang sa elementaryahanggang sa ikaapat na taonsa sekondarya.

 • Ramon Magsaysay

  12. Sino ang nagtakdang unangpagdiriwang ng Linggo ng WikangPambansa?

  12. Sino ang nagtakdang unangpagdiriwang ng Linggo ng WikangPambansa?

 • Magdiwang!

 • Agosto 19 angkaarawan ni MLQ

  13. Noong 1955, inilipat niPangulong Magsaysay angpagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mulaAgosto 13 19. Bakit?

  13. Noong 1955, inilipat niPangulong Magsaysay angpagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mulaAgosto 13 19. Bakit?

 • Magdiwang pa!

  Linggo ng Wikang Pambansa

  Agosto 13 -- 19, 1955

  Proklamasyon Blg. 186

 • Lupang Hinirang14. Ano ang pamagat ng

  itinakdang aawitin sa lahatng paaralan sa utos niGregorio Hernandez noong 1956?

  14. Ano ang pamagat ng itinakdang aawitin sa lahatng paaralan sa utos niGregorio Hernandez noong 1956?

 • Bayang magiliw

  Gregorio Hernandez, Direktor ng Paaralang Bayan

  Sikular 12

  Pambansang Awit

  Gregorio Hernandez, Direktor ng Paaralang Bayan

  Sikular 12

  Pambansang Awit

 • Pilipino

  15. Ang kalihim ng edukasyon ay naglabas ng kautusan hinggil sa wikangpambansa noong 1959, ano ang pangalan ng wikang pambasa?

  15. Ang kalihim ng edukasyon ay naglabas ng kautusan hinggil sa wikangpambansa noong 1959, ano ang pangalan ng wikang pambasa?

 • Jose Romero

  16. Sino angnagpangalan ng Pilipino sa wikangpambansa?

  16. Sino angnagpangalan ng Pilipino sa wikangpambansa?

 • May pangalan na!

  AGOSTO 13, 1959

  KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP BLG. 7

  TAWAGIN ANG WIKANG PAMBANSA NG

  PILIPINO.

  AGOSTO 13, 1959

  KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP BLG. 7

  TAWAGIN ANG WIKANG PAMBANSA NG

  PILIPINO.

 • Ferdinand Marcos

  17. Sinong dating panguloang nag-utos na isalin sawikang Pilipino ang lahatng mga gusali ng pamahalaan noongOktubre 24, 1967?

  17. Sinong dating panguloang nag-utos na isalin sawikang Pilipino ang lahatng mga gusali ng pamahalaan noongOktubre 24, 1967?

 • Pilipinasyon!Kautusang TagapagpaganapBlg. 96

  Pangalan ng mga gusali, edipisyo at tanggapan ng pamahalaan sa Pilipino

  Kautusang TagapagpaganapBlg. 96

  Pangalan ng mga gusali, edipisyo at tanggapan ng pamahalaan sa Pilipino

 • Pilipinasyon!Wikang Pilipino ang wikang opisyalsa lahat ng komunikasyon sa mgatransaksyong pampamahalaan

  Rafael Salas, KalihimTagapagpaganap

  Memorandum Sirkular Blg. 96

  Wikang Pilipino ang wikang opisyalsa lahat ng komunikasyon sa mgatransaksyong pampamahalaan

  Rafael Salas, KalihimTagapagpaganap

  Memorandum Sirkular Blg. 96

 • Saligang Batas 1973

  18. Anong ang ipinasasalinni Pangulong Marcos sawikang Pilipino at Ingles noong 1972 bagoisasagawa ang isangplebesito?

  18. Anong ang ipinasasalinni Pangulong Marcos sawikang Pilipino at Ingles noong 1972 bagoisasagawa ang isangplebesito?

 • Konstitusyon ng 1973

  Kautusang Panlahat Blg. 17

  isalin sa Pilipino at Ingles ang Saligang Batas

  Kautusang Panlahat Blg. 17

  isalin sa Pilipino at Ingles ang Saligang Batas

 • Edukasyong Bilinggwal

  19. Anong tawag