Click here to load reader

Monitorovacia technológia 1BoxVyvíjame systémy pre privolanie pomoci, aplikácie pre koordináciu zásahových jednotiek v teréne ... Zabezpečovací systém Videofied Podporované

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Monitorovacia technológia 1BoxVyvíjame systémy pre privolanie pomoci, aplikácie pre koordináciu...

 • Monitorovacia technológia 1Box®

  CERTIFIKOVANÉ RIEŠENIE PRE DOHĽADOVÉ A POPLACHOVÉ PRIJÍMACIE CENTRÁ

 • NAM Slovakia s.r.o.Vývoj a výroba monitorovacích technológií od roku 1990

  Sme dcérskou spoločnosťou NAM system, a.s., významného a rešpektovaného českého výrobcu a dodavateľa hardwa-rových a softwarových riešení monitorovacích technológií. Zameriavame sa najmä na bezpečnostné aplikácie. Ponúka-me produkty a služby určené pre stráženie a monitorovanie stacionárnych a mobilných objektov.V divízii NAM technology ponúkame technológiu pre monitorovacie centrá 1Box® a komunikačné zariadenie REGGAE pre prenosy dát. Vyvíjame systémy pre privolanie pomoci, aplikácie pre koordináciu zásahových jednotiek v teréne a ďalšie. Pod značkou ONI system vyvíjame a vyrábame systémy pre sledovanie a stráženie vozidiel a mobilných objektov.

  KTO SME

  Sme firma plná odborníkov a nadšencov. Patríme medzi najstabilnejšie spoločnosti na trhu bezpečnostných technológií.

  ČO MÔŽEME PONÚKNUŤ

  Širokú škálu produktov a služieb pre sledovanie a stráženie objektov, vozidiel a osôb. Sledujeme trendy vývoja nových technológií a hľadáme vhodné riešenie pre našich zákazníkov.

  PREČO SPOLUPRACOVAŤ PRÁVE S NAMI

  Nejde nám o jednorazové obchody, ale o dlhodobé partnerstvá založené na dôvere v naše technológie a náš tím.

  Sídlo firmy NAM system Školiaca miestnosťSídlo firmy NAM system

  Sklad Dohľadové centrum

  NAM Slovakia

  Vývoj Výroba02

 • 1Box®Certifikovaná technológia pre monitorovacie centrá

  Technológia 1Box® je určená pre prevádzku monitorovacích a dohľadových centier. Obsahuje všetko potrebné pre vybu-dovanie dispečingu. Spracováva dáta nie len zo zabezpečovacích a požiarnych systémov, ale aj obchôzkových systémov, systémov pre privolanie pomoci a ďalších.

  RIEŠENIE, KTORÉ SPĹŇA VŠETKY POTREBNÉ NORMY:

  Certifikované na zhodu s normou STN EN 50518, časť 2 pre prevádzku dohľadových a poplachových prijímacích centier

  Vyhovuje pravidlám Obecného nariadenia ochrany osobných údajov GDPR

  03

  PREVERENÉ

  VIAC NEŽ 200

  INŠTALÁCIAMI

  V ČR A SR

  MestáPriemyslové areály

  Nemocnice Školy

  FirmyBezpečnostné agentúry

  Polícia Hasiči

  Spoľahlivé riešenie vhodné pre rôznych zákazníkov

 • + 1Box® integrácia – vieme integrovať dáta z/do software iných výrobcov04

  1Box® sa za mnoho rokov vývoja stal prepracovaným riešením určeným pre profesionálnu prevádzku monitorovacích centier. Skladá sa z niekoľko základných prvkov, ktoré dohromady tvoria jadro dispečingu.

  Rozvíjame technológie 1Box® tak, aby stráženie objektov a práce dispečera bola čo najjednoduchšia. Preto neustále hľadáme nové možnosti a vyvíjame moduly, o ktoré možno 1Box® rozšíriť.

  SPOĽAHLIVÁ TECHNOLÓGIA PRE PROFESIONÁLNY DISPEČING

  1Box® výjazdOrganizácia zásahov výjazdových skupín

  1Box® devicesPríjem správ z technolo-gických zariadení

  1Box® pbxTelefónna ústredňa s funkciou nahrávania hovorov

  1Box® connectSpolupráca bezpečnostných agentúr pri zásahu

  1Box® patrolKontrola práce fyzickej ostrahy

  1Box® videoPrepojenie pultu s kamerovým systémom

  1Box® helpPríjem správ z tiesňových tlačidiel

  1Box® epsPríjem informáciiz požiarnych signalizácii

  1Box® videofiedStráženie objektov bezdrôtovým zabezpečo-vacím systémom Videofied

  1Box® tickStráženie majetku pomocou GPS zariadenia TICK s napojením do pultu

  Jednotlivé časti technológie 1Box®

  Nadstavbové moduly, ktoré uľahčujú prácu a rozširujú možnosti

  1Box® rackriešenie pre prevádzku monitorovacieho centra na serveri priamo u zákazníka. Umožňuje využiť všetky možnosti monitorovania

  1Box® cloudriešenie pre prevádzku monitorovacieho centra umiestneného v cloude NAM system s podporou vybraných možností monitorovania

  Hardware

  strana 6

  strana 7

  24hodinový dohľadnonstop asistencia a riešenie vzniknutých problémov

  Ďalšie službyservis, revízie, školenia

  Služby

  strana 26

  strana 27

  NET-Gmonitorovací software

  mojePCOzákaznická aplikácia pre okamžitý prehľad o stave stráženého objektu

  Software

  strana 11

  strana 14

  Komunikačné zariadenieNAM Slovakia

  Príjem udalostí z objektov

  Príjem správ z technológií

  strana 8

  Podporované komunikačné zariadenia

  strana 9

  strana 10

  strana 17 strana 18 strana 19

  strana 15

  strana 20

  strana 21 strana 22 strana 23 strana 24

  strana 25

  strana 16

 • 05

  Kvalitné dohľadové centrum potrebuje spoľahlivý systém, u ktorého budete mať istotu, že technológie budú fungovať nepretržite a dáta a ich prenosy budú zabezpečené. V prípade akejkoľvek závady alebo prerušenia služieb musí dispečing fungovať s čo najkrat-ším výpadkom.

  Môže napríklad dôjsť k vážnym haváriám, ako je požiar alebo vytopenie monitorovacieho centra. Aj na tieto prípady sa môžete pripra-viť. Ponúkame rôzne formy vybavenia pre veľkých aj malých užívateľov. Zvoľte to najlepšie riešenie pre váš dispečing. Majte pripravenú záložnú variantu prevádzky a obmedzte mieru rizika výpadku vašich poskytovaných služieb na minimum.

  RIEŠENIE AKO PRE VEĽKÉ, TAK PRE MALÉ DISPEČINGY

  Vybavenie dispečingu jednou technológiou 1Box® s jedným serverom

  základné riešenie monitorovacej technológie

  pravidelné automatické zálohy dát zálohované vo 1Box® na 2 rôznych hw úložiskách

  jednoduchá a rýchla výmena jednotlivých dielov (akékoľvek náhradné diely vždy skladom)

  V prípade havárie servera dlhšia doba pre spätné uvedenie celej technoló-gie do prevádzky (nutná výmena a sprevádzkovanie nového servera).

  Dva samostatné dispečingy – dve technológie 1Box® (hlavný a záložný)

  najväčšia miera zabezpečenia vhodná pre bezvýpadkovú prevádzku - dva rôzne 1Box® na dvoch rôznych miestach

  automatické kopírovanie dát a pravidelné obnovy záloh v záložnom/ pasívnom 1Box®, možnosť rozdvojenia určitých prenosových kanálov

  takmer žiadna doba výpadku, aj v prípade havárie prakticky nepretržitá prevádzka dispečingu

  vhodné pre prevádzky fungujúce v súlade s normou STN EN 50518, časť 2, ktoré musí mať záložný dispečing

  V prípade zničenia celého 1Box® (požiar, vytopenie, výpadok prúdu atď.) Možno veľmi rýchle použiť dispečing na záložnom pracovisku s druhým 1Box®.

  Vybavenie dispečingu jednou technológiou 1Box® s dvomi servermi (master + slave)

  rozšírené riešenie s vyššou mierou ochrany pri havárii servera

  krátka doba obnovenia plnej prevádzky

  vhodné pre prevádzku, kde je vyžadované väčšie zabezpečenie

  pokiaľ budete chcieť využívať všetky ponúkané moduly technológie 1Box®, je potrebné mať 1Box® s dvoma servermi

  V prípade havárie alebo výpadku na hlavnom serveri možno jednoducho a rýchle prejsť na server záložný, kde je automaticky pripravená aktuálna databáza.

  Vyberte si variantu, ktorá vám bude vyhovovať

 • 06

  1Box® rackPrepracované riešenie prevádzkované priamo u zákazníka

  1Box® rack ponúka tú najlepšiu technológiu na trhu určenú pre moderné dohľadové centrá. V jednom riešení získate všetko, čo potrebujete pre profesionálnu prevádzku pultu centrálnej ochrany. Je kompatibilný so všetkými najdôležitej-šími komunikačnými zariadeniami a prijíma správy z 99 % EZS na trhu. Okrem štandardného fungovania PCO môžete naviac využívať všetky funkcie, ktoré ponúkajú nadstavbové moduly. Budete môcť prijímať správy aj z GPS zariadenia, tiesňových systémov alebo ovládať kamerové systémy.Rack zostavíme, privezieme a nainštalujeme. Zaškolíme obsluhu a postaráme sa o každodenné fungovanie technológie.

  ŠPECIFIKÁCIA:

  Minimálne nároky pri inštalácii - napájanie 230 V, napojenie na LAN sieť, SIM kartu pre komunikáciu a klientský počítač

  Kompaktný rozmer 1Box® rack - 60 cm × 50 cm × 60 cm (š × v × h) Plná záruka po celú dobu trvania prenájmu V prípade poruchy rýchla náhrada jednotlivých dielov (všetky potrebné diely skladom) Všetky dáta zostávajú u vás

  KOMPLEXNÉ

  RIEŠENIE PRE

  PROFESIONÁLNE

  DOHĽADOVÉ

  CENTRÁ

  Možnosť zostavenia technológie podľa toho, čo potrebujete. Platíte len hardware a software, ktorý využijete

  Záruka najvyššej možnej kvality hardware, vo 1Box® používame najnovšie technológie špičkovej úrovne

  Podpora všetkých bežných komunikačných trása komunikačných zariadení, možnosť integrácie systémov tretích strán

  1Box® rack je súčasťou vašej siete, vášho dispečingu.Vaši dispečeri sa môžu pripojiť ako lokálne, tak vzdialene

  Výhody

 • 07

  Žiadne vstupné investície, úspora nákladov za prevádzku a správu IT

  Zabezpečenie dát v datacentrách na najvyššej technologickej úrovni

  Minimálne náklady pre prevádzku dohľadového centra

  Prístup k zariadeniu odkiaľkoľvek cez internet

  1Box® cloudCloudové riešenie prevádzkované na server hostingu NAM system

  Základná možnosť prevádzky dohľadového centra. Dostupné sú bežné funkcie a moduly. Všetky dáta sa ukladajú na cloudové úložisko našich technologických centier v Českej republike (TC NAM system). K prevádzke vám stačí len počítač, prístup k internetu a SIM karta do modemu pre príjem a odosielanie SMS.Toto riešenie je vhodné pre menšie dohľadové centrá. Pri prípadnom budúcom rozšírení možno celú databázu migrovať na plné riešenie 1Box® rack.

  ČO OBSAHUJE 1Box® cloud?

  Príjem správ z objektov cez GPRS a LAN sieť (komunikátory REGGAE) Príjem a odosielanie SMS a mailov Podpora ústrední Videofied Možnosť podpory ďalších ústrední cez driver SIA

  - JA 100 (Jablotron) - Galaxy (Honeywell) - Perfecta (Satel) a ďalších

  Monitorovací software NET-G Dohľad nad technológiami 24/7 Možnosť súčasného prístupu dvoch dispečerov Neobmedzený počet objektov Možnosť rozšírenia o ďalšie vybrané moduly

  EKONOMICKÉ

  RIEŠENIE

  PRE NOVO

  VZNIKAJÚCE

  DOHĽADOVÉ

  CENTRÁ

  Výhody

 • 08

  PRÍJEM UDALOSTÍ Z OBJEKTOVKomunikačné zariadenia NAM Slovakia

  1Box® podporuje príjem udalostí z monitorovaných objektov všetkými obvyklými komunikačnými trasami (VTS, GPRS/SMS, rádio, IP/LAN). Pre tieto trasy dodávame objektové a prijímacie zariadenie vlastnej výroby.

  Telefónny prijímač TF98

  Príjem udalostí zo stráženého objektu cez tel. linku. Podpora formátu:

  4+2 a jeho variant Contact ID

  Komunikátory REGGAE EZS

  Objektové komunikátory pre prenos udalostí z EZS na PCO:

  Podpora prenosových trás GPRS, LAN, rádio, (SMS) alebo ich kombinácii

  Integrovaný telefónny komunikátor s podporou prenosových formátov 4+2, Ademco Contact ID a ďalších

  Až 8 napäťových vstupov (podľa typu), prepracovaná diagnostika

  Rádiový prijímač RSN 451

  Prijímač rádiovej siete Global na frekvenciách 400 - 470 MHz.Príjem dát z objektových zariadení:

  TSM 45x, TSM 45x EPS RTbz, RTbz EPS

  Komunikátory REGGAE EPS

  Komunikátory pre prenos udalostí z podporovaných EPS ústrední na PCO:

  Podpora prenosových trás GPRS, LAN, rádio, (SMS) alebo ich kombinácií

  Komunikačné rozhranie RS232/422/485/TTL

  Galvanické oddelenie od ústredni EPS Podpora veľkého množstva EPS

  ústrední

  PODPORA

  VŠETKÝCH

  OBVYKLÝCH

  KOMUNIKAČNÝCH

  TRÁS

  NSG receiver

  Združený prijímač pre všetky techno- lógie poskytované z TC NAM system. Umožňuje prijímať dáta z podporova-ných zariadení ako:

  GPRS a LAN komunikátory REGGAE

  GPS tracker TICK Zabezpečovací systém Videofied Podporované zabezpečovacie

  ústredne, ktoré využívajú protokol SIA IP

  Príjímacie zariadenie

  Objektové zariadenie

 • Pozrite sa na aktuálny zoznam všetkých

  konkrétnych integrovaných technológií:

  www.bit.ly/2VUgDSK

  09

  PRÍJEM UDALOSTÍ Z OBJEKTOVPodporované komunikačné zariadenie iných výrobcov

  Vďaka univerzálnosti celej technológie umožňuje 1Box® napojiť softwarové a hardwarové prijímače výrobcov tretích strán. Podporujeme univerzálny komunikačný protokol SurGard, ktorý využíva väčšina výrobcov prenosových technológií. Pre rad konkrétnych zariadení máme vyvinuté špeciálne natívne ovládače. Naviac je možné vybrané objektové zariadenia, ktoré podporujú formát SIA IP, prijímať špeciálnymi prijímačmi priamo v technologickom centre NAM system.

  Podporované komunikačné zariadenia

  Hardwarové prijímače Softwarové prijímače

  SIA IP protokol Surgard protokol

  Natívne ovládače

  PRIPOJENIE

  AŽ 99 % BEŽNE

  POUŽÍVANÝCH

  EZS ÚSTREDNÍ

  NA TRHU

  APLIKAČNÁ SCHÉMA 1Box®

  Rádiovésiete

  Global,Global 2

  Driver R460

  Komunikátory REGGAE eps

  Komunikátory REGGAE s rozhraním RS232 a RS485

  Integrované technológie ďalších výrobcovTechnológie NAM system

  Výstupné rozhrania

  Sieť NSG(GPRS a IP)

  Driver GPRS

  Telefónna karta TF98P

  Driver TF98

  PríjemSMS

  Driver SMS

  Príjem poplachových

  emailov

  Driver MAIL

  Videofied

  DriverVideofied

  HoneywellGALAXY

  JablotronJA100

  DriverSIA

  SATELPerfecta

  SecolinkGSV5

  DriverSIA

  AJAX

  DriverSIA

  RONYOtechnologiesMerya RTLS

  DriverSNMP

  Paradox

  IPR512IPR1024IPRS7

  DriverSURGARD

  DSC

  SG systém IIMLR IISGDR1

  DriverSURGARD

  SATEL

  SMET 256sw STAM 2

  DriverSURGARD

  M2M

  Enigma IITELL receiver

  DriverSURGARD

  HASAM

  IP server

  DriverSURGARD

  T – Security

  PCO

  DriverSURGARD

  ElektronregRádiová sieť

  RHMS 2000

  DriverRHMS8

  ElektronregGSM

  SVK driver

  DriverSVK100

  UTCFire & Security

  OH2000

  DriverSURGARD

  RadomGSM

  PrijímačRADOM

  DriverSURGARD

  ELDES

  EGR100

  DriverSURGARD

  1Box® help 1Box® pbx 1Box® video

  Príjem správ z tiesňových tlačidiel do pultu

  Nahrávanie hovorov do PCO Prepojenie s kamerovýmisystémami

  1Box® výjazd 1Box® patrol 1Box® tick

  Mobilná a webová aplikácia pre zásahové jednotky

  Integrácia obchôzkového systému Patrolcontrol

  Stráženie majetku GPStrackerom s poplachami

  do pultu

  Aplikácie pre 1Box®EPS

  1Box® connect

  EPS APOLLOAPOLLO F1APOLLO F2

  EPS LABOR STRAUSSrad BC600

  EPS SchrackIntegral C

  EPS SiemensCERBERUS PRO

  EPS ZETTLERExpert ZX 1, Expert ZX 4, Expert ZX 4 Black Box,

  Expert MX + karta TLI 800, LOOP 500, MZX125, MZX250-254,Profile P115S, P115D, P485D, P405D, P885D, P805D

  EPS LITESMHU 109, MHU 110, MHU111, MHU 115, MHU 116

  EPS PROTEC Algo-Tecrad 6400, 6500, 6600

  EPS SecuriFirerad 500, 1000,

  2000, 3000

  EPS ARITECHARITECH 2X-F

  EPS BOSCHBZ 500, FPA 5000/1200modul IOS 0020 A pro

  FPA 5000

  EPS ESSERrad 8000, rad IQ8

  Flex ESMORLEY „ZX SeriálInterface Protocol

  EPS HOCHIKIHOCHIKI F1HOCHIKI F2

  Modul EPSSPY91N (GE Security) Aritech FP1216, FP1501, FP1502, FP2432, FP2864GxySmart Algo (ADI GLOBAL DISTRIBUTION) AlgoPlusKN 250 290 (Radom) NotifierYPP02 (Sicurit CS) INIM SmartLoopSDC Gate (Semerák) BOSCH BS 1000EA2a (Euroalarm) APOLLO F1GTW-NAM (Avalon) MENVIER DF6000Firelink 109 (ATIS) HOCHIKI HFPFireloop (Kelcom) Fireloop 1010P, 1010G, 2080P, 2080G, 2080SIP-EPS (Variant) Detectomat 3400, 3400+, 3500

  1Box® mojePCO 1Box® dbexport 1Box® interface Modul netg4vyjezd Servis WATCH OPERATOR Servis SMS Servis MAIL Servis SOUND

  Informácie o objekte v mobile

  Automatické exporty vybraných dát pre spracovanie inými

  systémami

  Rozhranie určené pre prepojenie so sw iných

  výrobcov

  Prepojenie so sw Výjazd. Určené pre HZS

  Odosielanie SMS• Tlačidlo bdelosti• Neodbavenie poplachu• Napadnutie dispečingu

  Odosielanie SMS Odosielanie emailov Prehranie udalostí

  multi SIM

  24 hNONSTOP

 • 10

  PRÍJEM SPRÁV Z TECHNOLÓGIÍSMS a emailové komunikačné trasy

  V dnešnej dobe existuje na trhu mnoho zariadení, ktoré komunikujú skrz SMS, emaily alebo SNMP protokol, nech už to sú napríklad kamery, parkovacie automaty alebo klimatizácie. Technológia 1Box® vie vďaka prevodníkom správ rozlišo-vať obsah SMS a emailov a previesť ich na poplachové alebo informačné správy o stave zariadenia.

  Ako to funguje?

  SPRÁVY EMAILOM

  Správy sa zo zariadenia odosielajú cez zabezpečený SMTP protokol, ktorý je umiestnený v technologickom centre NAM system

  SMTP driver v software NET-G rozlišuje správu podľa kľúčových slov a prevedie ju na číslo udalosti Správa sa tak zobrazí v Okne akcií spolu s informáciami o objekte a doplnkovými údajmi o tom,

  ktoré zariadenie udalosť vyvolalo Naviac pri každej vyvolanej akcii je možnosť prekliku na novú stránku s celým originálnym

  znením emailu a existujúcimi prílohami (napr. foto, video z poplachu)

  SPRÁVY SMS

  SMS driver pomocou obsiahleho konfiguračného súboru správu SMS prečíta a rozkľúčuje Podľa významu jej priradí konkrétnu udalosť a tú pošle do pultu SMS sú zo zariadenia odosielané priamo na SIM kartu prevádzkovateľa do modemu vo 1Box®

  PRÍJEM

  POPLACHOV ZO

  ZARIADENÍ, KTORÉ

  KOMUNIKUJÚ SMS

  ALEBO EMAILOM

  Tvar odoslaného emailu / SMS zo zariadenia

  Zobrazenie poplachov zo zariadenia v NET-G v okne akcií

 • 11

  MONITOROVACÍ SOFTWARE

  NET-G Práca s objektomSoftware NET-G slúži pre zobrazenie a spracovanie prichádzajúcich dát na PCO 1Box®. Základom softwaru je monitorovací modul AppPCO, ktorý poskytuje operátorom všetky potrebné informácie k vybavovaniu poplachových udalostí z pripojených strážených objektov. EDITÁCIA A VLASTNOSTI OBJEKTU

  Definícia neobmedzeného počtu objektov Vkladanie kontaktných osôb priamo v editácii objektu Definícia a vkladanie prekrývajúcich sa správ - prekrytie štandardnej správy

  správou nadradenou Všetky informácie o objekte na jednom mieste - foto, mapy, formuláre, kontakty a iné

  JEDNODUCHÁ

  DEFINÍCIA

  A EDITÁCIA

  OBJEKTOV

  Rýchle kopírovanie objektov zo šablóny

  Automatické generovanie slučiek, sekcií a užívateľov

  Automatické generovanie prevodu kódu na slučky

  a sekcie

  Okno editácie objektu

 • 12

  SOFTWARE NET-GZobrazenie a spracovanie poplachových informácií

  Všetky vzniknuté akcie sú v software zobrazené v jednom okne. Dispečer tak má prehľad o jednotlivých udalostiach. Všetko má k dispozícii na jednom mieste. Môže akciu prevziať, pozrieť sa na všetky informácie o konkrétnom objekte a situáciu riešiť. Vďaka tejto prehľadnosti sú poplachy vybavené až o 30 % rýchlejšie. Dispečer je menej zaťažený v prevádzkovej špičke a riziko chyby sa zmenšuje na minimum.

  OKNO UDALOSTÍ

  Zoznam všetkých prichádzajúcich udalostí Farebné odlíšenie podľa dôležitosti - bežné udalosti, dôležité udalosti a poplachy Dôležité a poplachové správy automaticky zakladajú akciu, ktorá vyžaduje reakciu dispečera

  OKNO AKCIÍ

  Pri prvom poplachu založenie akcie - zvuková a optická signalizácia Ďalšie poplachy z rovnakého objektu nevyžadujú okamžité potvrdenie Prehľadný a podrobný zoznam všetkých riešených akcií Možnosť nastavenia oneskorených akcií (napríklad výpadky napájania) Možnosť vypnutia vybraných udalostí („Bypass“)

  RÝCHLE

  A EFEKTÍVNE

  VYBAVENIE

  POPLACHOV

  Okno udalostí

  Okno akcií

 • 13

  SOFTWARE NET-GVýstupy - odovzdávanie informácií o objektoch užívateľom

  Software NET-G poskytuje mnoho možností automatického alebo ručného odosielania informácií podľa potrieb užívateľa. Najvyužívanejšie je automatické posielanie SMS a emailov na základe konkrétnej správy z objektu. Ďalej sa často využívajú výpisy udalostí zo stráženého objektu odosielané na určené emailové kontakty.

  TYPY VÝSTUPOV:

  SMS E-maily Tlačené zostavy Ovládanie výstupov na komunikátoroch REGGAE Prehranie do vysielačky Telefonovanie Ovládanie kamerového systému Webová aplikácia mojePCO Prenos dát do technológií 3. strán

  AUTOMATICKÉ

  ODOSIELANIE

  VYBRANÝCH

  INFORMÁCIÍ

  UŽÍVATEĽOM

  Výpis udalostí z objektu SMS o poplachu

 • 14

  1Box® mojePCOZákaznícka aplikácia pre sledovanie stavu objektu

  Ponúknite svojim zákazníkom aplikáciu mojePCO, vďaka ktorej získajú okamžitý prehlaď o zabezpečení svojho objektu. Stačí im len zadať prístup do aplikácie. Umožníte im zariadenie na objekte vzdialene ovládať. Záleží na vás, čo všetko im v aplikácií povolíte. Môžu na diaľku zastrážiť dom, skontrolovať si technický stav systému, pozrieť sa na video z po-plachu alebo si zobraziť všetky udalosti na objekte. Niektoré funkcie sú závislé na možnostiach zariadení inštalovaných na objektoch.

  ŠPECIFIKÁCIA:

  Stavy všetkých objektov prehľadne zobrazené na jednej obrazovke Vzdialené ovládanie zariadenia Zobrazenie a filtrovanie histórie stavov na objekte Prehranie poplachových verifikačných videí z EZS Videofied Editácia kontaktných informácii zákazníkom s automatickým propísaním zmien do 1Box® Aplikácia podporuje všetky typy mobilných zariadení

  Zobrazenie aktuálneho stavu všetkých strážených objektov

  Možnosti diaľkového ovládania zariadenia na objekte

  Prehranie poplachového videa z objektu

  Možnosť personalizácie pre vašu agentúru (farby, logo)

  Mobilná aplikácia

  MOŽNOSŤ MAŤ

  APLIKÁCIU

  PRE KONCOVÝCH

  ZÁKAZNÍKOV

  S VAŠÍM LOGOM

  A FARBAMI

  Vaše LOGO

 • 15

  1Box® pbxSoftwarové riešenie telefónnej ústredne s nahrávaním hovorov

  1Box® pbx je technológia telefónnej ústredne integrovanej priamo do PCO. Modul umožňuje dispečerovi vytáčať telefónne čísla kontaktov priamo z dispečerského softwaru, automaticky detekovať z akého objektu je volané, hovor označiť poznám-kami a ďalšie funkcie. Súčasťou softwaru je manažérska aplikácia pre správu a vyhodnotenie všetkých hovorov a práce ope-rátorov, ktorá prispieva k zvýšeniu kvality práce dispečerov. 1Box® pbx využíva technológiu VoIP.

  1Box® pbx UMOŽŇUJE:

  Príjem, volanie a nahrávanie hovorov Vytáčanie čísel priamo z formulára objektu Priradenie hovorov k objektom v databáze a prebiehajúcim akciám Možnosť dopisovať k hovoru poznámky

  ŠPECIFIKÁCIA:

  Univerzálny príjem všetkých typov telefónnych liniek - analógová, GSM, VoIP, ISDN Podpora nahrávania rádio staníc (vysielačky) Využitie aj cez HW, tak aj SW telefóny Jednoduchá obsluha

  EVIDENCIA

  HOVOROV

  SO ZÁKAZNÍKMI

  Dodávame osvedčené telefóny značky Grandstream

  Vyhodnotenie práce operátorov:

  prehľad o volaní dĺžka hovorov spätný rozbor komunikácie

  Software pre správcu telefónnej ústredne Odporúčané zariadenia

 • POPLACHOVÝ MONITOR KAMEROVÉHO SYSTÉMU

  1Box®

  informácie o objekte/ spustenie úloh

  poplach na objekte

  zobrazenie predpoplachu / zobrazenie živého obrazu

  STRÁŽENÝ OBJEKT

  16

  1Box® videoSpolupráca s kamerovým systémom

  Moderné kamerové systémy pracujú s veľkým množstvom kamier, ktorých obrazy sú prenášané na video stenu dispe-čingu. Technológia 1Box® dokáže pomocou údajov zo zabezpečovacieho systému posielať riadiacej jednotke kamero-vého systému príkazy, ako majú kamery zareagovať. Napríklad pokiaľ detektor zachytí pohyb na objekte, na monitore dispečingu sa ukáže obraz z kamery, ktorá je poplachu najbližšie. Dispečer uvidí živý záznam z kamery. Zároveň sa môže pozrieť aj na predpoplach. Vie, čo sa dialo už 2 minúty pred vznikom udalosti. Automaticky možno tiež poslať kamerovému systému príkazy, aby danú kameru natočil alebo priblížil obraz. Vďaka týmto informáciám môže dispečer rýchlo vyhodnotiť situáciu a správne zareagovať.

  VÝHODY:

  okamžitý prehľad o tom, čo sa deje možnosť rýchlejšej reakcie a riešenia jednoduché prevádzkovanie systémov prednastavené makro príkazov, ktoré určí, ako sa kamery majú pri poplachu zachovať

  OKAMŽITÁ

  REAKCIA

  KAMIER NA

  ZAZNAMENANÝ

  POPLACH

  Podporujeme tieto kamerové systémy:

 • 17

  1Box® videofied Integrácia bezdrôtového zabezpečovacieho systému s video verifikáciou

  Integrácia technológie Videofied od francúzskeho výrobcu RSI VIDEO TECHNOLOGIES do monitorovacieho centra 1Box®

  a software NET-G. Systém je vhodný ako pre vnútornú, tak vonkajšiu inštaláciu. Akonáhle dôjde k poplachu, dispečer si môže zobraziť 10s video z narušeného priestoru. Okamžite zistí, či bol poplach oprávnený alebo falošný, a ušetrí tak náklady za zbytočný výjazd zásahovej skupiny. Zároveň máte k dispozícii mobilnú aplikáciu pre koncových zákazníkov, ktorí môžu zabezpečovací systém na svojom objekte sami ovládať. Niektoré funkcie sú dostupné len u podporovaných ústrední.

  ŠPECIFIKÁCIA:

  Bezdrôtový batériový systém Výdrž batérie až 4 roky Dosah až 400 metrov v otvorenom priestore Prenos 10sekundového videa z poplachu Možnosť online streamovania videa u vybraných druhov detektorov Aplikácia Toolbox pre technikov pre vzdialené ovládanie a konfigurácie ústredne Mobilná aplikácia pre zákazníkov s možnosťou zastráženia/odstráženia objektu

  a vyžiadanie videa alebo snímky z objektu

  Webový portál s prehľadom poplachov pre dispečerov

  Toolbox pre montážnych technikov a správcov PCO

  Mobilná aplikácia pre zákazníkov

  OBMEDZENIE

  ZBYTOČNÝCH

  VÝJAZDOV

  Úvodná obrazovka stráženého objektu

 • 18

  1Box® výjazdMobilná aplikácia a webový portál pre zásahové jednotky

  Systém pre organizáciu zásahov výjazdových skupín, ktorý sa jednoducho ovláda. Skladá sa z webového portálu pre dispečerov a mobilnej aplikácie pre zásahové skupiny v teréne.

  JEDNODUCHŠIA

  A RÝCHLEJŠIA

  KOMUNIKÁCIA

  PRI ZÁSAHU

  Ako to funguje

  Dispečer si v NET-G zobrazí informácie o napadnutom objekte a vo webovom portáli vidí polohu všetkých zásahových skupín.Prostredníctvom portálu im do mobilnej aplikácie pošle žiadosť o výjazd. Dispečer má informácie o priebehu zásahu.

  Zásahová skupina má k dispozícii mobilnú apliká-ciu, kde nájde všetko, čo pre zásah potrebuje - navigáciu k cieľu, detaily stráženého objektu a inštrukcie k zása-hu. Ďalej tu nájde napr. SOS tlačidlo, tlačidlo pre nahrávanie zvuku alebo videa pre rýchly záznam situácie a ďalšie.

  Odoslané dáta sa priradia ku konkrétnemu objektua poplachu a sú k dispo- zícii aj vo webovom portáli. Do sw NET-G sa prenesú najdôležitejšie textové infor-mácie. Detailné informácie sú kedykoľvek k dispozícii na jedno stlačenie tlačidla vo webovom portáli.

  Po skončení zásahu môže ostraha napísať k akcii komentár a všetky zhotovené dáta (audio, video) odoslať do webového portálu.

  1 2 3 4

 • 19

  1Box® connectElektronická spolupráca bezpečnostných agentúr pri zásahu na objekte

  Vďaka technológii 1Box® môžete v prípade potreby spolupracovať aj s inými agentúrami. Môžete tak riešiť zásahy aj na území, kde nemáte zásahové vozidlá. Vo webovom portáli 1Box® connect nájdete bezpečnostné agentúry, ktoré ponúkajú svoje služby iným agentúram. Pri spolupráci s nimi môžete odoslať potrebné informácie o poplachu a prijímať informácie o priebehu zásahu na objekte

  DÁTOVÉ PREPOJENIE TECHNOLÓGIÍ 1Box®:

  Zjednodušenie prenosu informácie do výjazdovej agentúry Skrátenie doby dojazdu zásahového vozidla na objekt Plná dokumentácia k zásahu v databáze

  ROZŠÍRENIE

  PÔSOBNOSTI

  PRE ZÁSAHY

  A STRÁŽENIE

  Odoslanie poplachu partnerskej agentúre

  Potvrdenie poplachu

  Odoslanie zásahového vozidla na objekt

  Dojazd zásahového vozidla na objekt

  Komentár k zásahu

  Ukončenie akcieAgentúra strážiaca

  objektPartnerská agentúra vykonávajúca zásah

  Webový portál 1Box® connect

  Informácie vymieňané medzi agentúrami

 • REGGAE GTWbz

  komunikátor pre prenos tiesňových správz vnútorných bezdrôtových tlačidiel a čidiel

  Sociálne službyÚrady Nemocnice Obchodné centrá

  20

  1Box® helpPríjem správ z tiesňových tlačidiel do pultu

  V dnešnej dobe si ľudia na mnohých miestach potrebujú privolať pomoc. Nech je to úradník, ktorý jedná s agresívnym klientom, predavačka, ktorú napadol zákazník, alebo senior, ktorý spadol alebo potrebuje asistenciu. Riešením je systém bezdrôtových tiesňových tlačidiel a čidiel v rôznych variantoch pre použitie vo vnútri aj vonku.

  VHODNÉ PRE:

  AKO TO FUNGUJE?

  V prípade problému ohrozená osoba stlačí tiesňové tlačidlo. Informácia sa okamžite prenesie do sw NET-G, kde dis- pečer vidí detaily o umiestnení tlačidla, popr. o osobe, ktorá ho využíva. U vonkajších tlačidiel sú naviac k dispozícii aj GPS súradnice miesta, kde sa osoba nachádza. Príjem tiesňových tlačidiel a čidiel do pultu je možné skombinovať aj so systémom HelpCare. Tiež je možné nastaviť, že v konkrétnej dobe (napr. cez noc) prídu poplachy miesto do mobilnej a webovej aplikácie HelpCare na váš dispečing.

  PRIVOLANIE

  POMOCI

  V PRÍPADE

  OHROZUJÚCEJ

  SITUÁCIE

  Zobrazenie poplachu z SOS tlačidla v NET-G

 • TICK je prenosný GPS tracker s dlhou výdržou batérie, ktorý slúži k stráženiu majetku, materiálu alebo strojov. Vďaka magne-tickému pripevneniu a malým rozmerom sa dá umiestniť prakticky kdekoľvek. Poplachové správy a notifikácie z TICK možno prijímať priamo v software NET-G. Odtiaľ si môže dispečer rozkliknúť špeciálny webový portál, kde bude mať k dispozícii všetky podrobné informácie o konkrétnom trackeru. Jednoduchá mobilná aplikácia ponúka aktuálne informácie pre pracov-níkov v teréne.

  Zobrazenie polohy trackera, z ktorého prišiel poplach

  Rozšírené možnosti pre stráženie majetku

  Informácie o poplachu do pultu s GPS verifikáciou poplachu

  Dlhá výdrž batérie trackera

  21

  AKO TO FUNGUJE?

  Tracker pripevníte alebo umiestnite na strážený objekt. V mobilnej alebo webovej aplikácii prepíšete názov stráženého objektu a vyberiete prevádzkový režim (tzn. spôsob, akým chcete objekt sledovať). K dispozícii je 5 možnosti: Stráženie s rýchlou odozvou/Stráženie s pomalou odozvou/Zásah/Čakám na príkaz/Pravidelne sa hlásim. Každý z režimov má vplyv na výdrž batérie trackeru na jedno nabitie. Aktuálnu výdrž nájdete tu: www.bit.ly/2HfBaYO

  Tracker je schopný detekovať pohyb, manipuláciu, otrasy, náklon Pokiaľ dôjde k poplachu, udalosť sa zobrazí v poplachovom okne sw NET-G.

  Na detailné informácie z GPS trackera sa dispečer môže pozrieť preklikom do webového portálu Ostraha v teréne v mobilnej aplikácii vidí, čo sa deje - vie, či niekto tracker zložil alebo so stráženým majetkom manipuluje

  SPRÁVY

  O MANIPULÁCII

  A POHYBE

  PRIAMOV PULTE

  1Box® tickStráženie majetku pomocou GPS trackera s napojením do pultu

  Webový portál / Mobilná aplikácia TICK tracker

 • 22

  1Box® devicesPríjem správ o stave technológií do pultu

  Vďaka 1Box® môžete v pulte detekovať stavy z rôznych technológií ako sú napríklad parkovacie automaty, auto radary alebo napríklad klimatizácie. Pokiaľ sú monitorované veci vybavené internetovým komunikačným rozhraním, môžu auto- maticky posielať informácie o stavoch, ktoré potrebujete sledovať (prekročenie strážených hodnôt, chyby a ďalšie). Vďaka SMS alebo SMTP driveru sa správa prevedie na konkrétnu poplachovú správu v sw NET-G.

  Príklady monitorovaných zariadení a ich zasielaných udalostí do pultu

  Príjem správ z veľkého množstva zariadení na trhu

  Dekódovanie správ pomocou SMTP a SMS driveru

  Rozšírenie vami ponúkaných služieb

  Plný zásobník Došla páska Porucha Neoprávnené otvorenie

  Porucha elektroniky Prehratie Únik chladiacej kvapaliny

  Porucha funkčnosti Teplota mimo toleranciu Únik chladiacej kvapaliny Strata tlaku

  Otvorenie skrinky Vybratie defibrilátora Poškodenie skrinky Porucha

  Parkovacie automaty Klimatizácie Verejné defibrilátory Mraziace boxy

  TECHNOLÓGIE

  POD

  KONTROLOU

 • 23

  1Box® patrolPrepojenie obchôdzkového systému Patrolcontrol do PCO

  Software Patrolcontrol slúži ku kontrole správnosti vykonania obchôdzok alebo iných kontrolných činností. Môže sa jednať o ostrahu, upratovacie služby, meranie, kontrolu areálov atď. V areáli objektu alebo aj v teréne sa rozmiestnia kontrolné body, ktoré musí pracovník ostrahy v danom poradí a čase obísť s elektronickým snímačom. Ten online odosiela informácie o obchôdzke do webového portálu Patrolcontrol. V software NET-G rieši dispečer len kritické stavy obchôdzky.

  VYBRANÉ KRITICKÉ STAVY OBCHÔDZKY V SOFTWARE NET-G:

  Nedodržanie plánu obchôdzky Tieseň Požiadavka spätného zavolania Mŕtvy muž

  a ďalšie

  KONTROLA

  OBCHÔDZOK

  A OCHRANA

  PRACOVNÍKOV

  Obchôdzkové snímačeSoftware Patrolcontrol Obchôdzková aplikácia pre mobilný telefón

  www.patrolcontrol.com

  Webová aplikácia pre vyhodnotenie obchôdzok a podporované zariadenia

 • 24

  1Box® epsMonitorovanie požiarnych signalizacií na objektoch

  Pomocou technológie ZDP je zaistený prenos a spracovanie informácii z požiarnej signalizácie inštalovanej na objekte do vzdialeného monitorovacieho centra. Systém sa bežne používa na krajských operačných strediskách HaZZ a vo veľkých priemyslových areáloch. 1Box® eps využíva zariadenie diaľkového prenosu REGGAE eps.

  ŠPECIFIKÁCIA:

  Posielanie správ na viac dispečingov súčasne Požiarne hlásenie z objektu Poruchové hlásenie z objektu Identifikácia až na konkrétne umiestnenie hlásiča Monitorovanie ďalších veličín napr. únik nebezpečných látok, zvýšenie hladiny Plná integrácia s nadväznými systémami – prepojenie napríklad do sw Výjazd hasičov SCHVÁLENÉ

  HASIČMI

  Cez ZDP REGGAE eps 232/485 podporujeme ústredne týchto výrobcov/distribútorov:

  Bosch Security Systems

  Siemens, s.r.o.

  Honeywell Life Safety Austria GmbH

  ATIS group s.r.o.

  Techfors CZ s.r.o.

  NSC Sicherheitstechnik GmbH

  Avalon, s.r.o.

  Securiton AG

  Schrack Seconet

  Tyco Fire & Security

  LITES Liberec s.r.o.

  ADI Global Distribution

  Cez moduly tretích strán pripojíme ku ZDP REGGAE 232/485 ústredne týchto výrobcov/distribútorov:

  RADOM, s.r.o.

  SICURIT CS, spol. s r.o.

  Semerák systems s.r.o.

  ADI Global Distribution

  GE security s.r.o.

  ATIS group s.r.o.

  KELCOM International, spol. s r.o.

  VARIANT plus, spol. s r.o.

  AVALON s.r.o.

  EUROALARM, spol. s r.o.

  Pozrite sa na aktuálny zoznam všetkých podporovaných ústrední:www.nam.sk/seznam-podporovanych-eps-ustreden

 • 25

  1Box® integráciaModuly pre prepojenie dát so softwarom iných výrobcov

  Technológia 1Box® disponuje otvorenými rozhraniami pre komunikáciu s inými informačnými systémami. Medzi rozšírené integračné využitie patrí predovšetkým možnosť prenosu dát medzi 1Box® a kamerovými a informačnými systémami mestskej polície, hasičov alebo bankového sektoru. Možnosti integrácie sa neustále rozširujú na základe požiadaviek zákazníkov.

  VÝHODY INTEGRÁCIE:

  Obsluha sa nemusí učiť nový software, využíva svoj software Má výstupy do ďalších systémov s možnosťou ich ovládania

  (napríklad mestský kamerový systém) Môže využiť získané dáta na ďalšie spracovanie (napríklad evidencia dochádzky)

  ROZŠÍRENÉ

  MOŽNOSTI

  VYUŽITIA DÁT

  Jednotlivé komunikačné rozhrania

  NET-G 4 Výjazd

  Špeciálne rozhranie pre komunikáciu s informačným systémom HaZZ.

  1Box® interface

  Univerzálne rozhranie na princípe webovýchslužieb vhodné napríklad pre informačné systémy mestských polícií, účtovné systémy a ďalšie.

  1Box® dbexport

  Automatické exporty vybraných dát pre následné online a offline spracovanie inými systémami.

  Servis SERIAL

  Automatické ovládanie nadväzných technológií prostredníctvom sériovej alebo TCP/IP komunikácie napríklad mestské kamero-vé systémy a ďalšie.

 • 26

  24hodinový dohľadNepretržitá podpora prevádzky technológie

  Dôležitý prvok PCO 1Box® je nonstop dohľad a podpora. Naši vyškolení technici sledujú nepretržite fungovanie techno-lógie vďaka monitorovaciemu softwaru Zabbix. Dokážu odhaliť vznikajúce problémy už na začiatku a môžu tak predísť výpadku technológie. Pokiaľ budete potrebovať pomoc, sú vám 24 hodín denne k dispozícii.

  VÝHODY:

  Dostupnosť kvalifikovaných technikov 24 hodín denne Trvalé sledovanie fungovania prvkov monitorovacej technológie

  - stav databázy, stav hardwaru, spustené služby Kontrola a upozornenie na možný problém Okamžité riešenie vzniknutej poruchy z našej strany Vyššia stabilita fungovania pultu centrálnej ochrany

  Monitorovací software Zabbix

  TECHNOLÓGIE,

  NA KTORÉ SA

  MÔŽETE

  SPOĽAHNÚŤ

 • 27

  Servis, školenie, revízia, vývoj Doplnkové služby

  O naše technológie sa pravidelne staráme. Opakované revízie a rýchly servis sú pre spoľahlivé fungovanie dohľadového centra samozrejmosťou. Aby ste mohli využiť naše technológie na maximum, môžete si vybrať rôzne školenie, ktoré vedú skúsení odborníci. VÝHODY:

  Spoľahlivé zázemie pre prevádzkovanie monitorovacieho centra Nižšie náklady na technickú správu PCO Minimalizácia nákladov na vlastných technikov a odborníkov Minimalizácia doby opravy

  NEPRETRŽITÁ

  STAROSTLIVOSŤ

  O FUNGOVANIE

  TECHNOLÓGIE

  Servis

  Pri vzniknutej poruche rýchle reagujeme a zaistíme opravu. Ponúkame bezplat-nú telefonickú asistenciu alebo servis na mieste.

  Školenie

  Vykonávame pravidelné školenia v našich školiacich strediskách alebo zorgani-zujeme školenie priamo u vás.

  Neustály vývoj HW i SW podľa potrieb zákazníkov

  Naše technológie neustále vylepšujeme a zdokonaľujeme podľa potrieb zákazníkov.

  Pravidelné revízie

  Poskytujeme pravidelnú údržbu hw aj sw.Platí pre zákazníkov so servisnou zmluvou.

  Chcete sa zdokonaliť v ovládaní našich technológií?

  Pozrite sa na aktuálne termíny školeníwww.bit.ly/303rs48

 • NAM Slovakia s.r.o.Zvolenská cesta 179974 05 Banská Bystrica, Slovenská republikaTel.: (+421) 48 611 22 66, E-mail: [email protected], www.namtechnology.sk

  SYSTÉM PRE PRIVOLANIE POMOCISpoľahlivá technológia pre monitorovanie osôb a eviden-ciu činností. Nech už sa sledovaná osoba pohybuje vo vnútri alebo vonku, môže si v prípade ohrozenia života alebo vzniku inej obmedzujúcej situácie privolať pomoc. Zamestnávateľ má zároveň prehľad, k akým situáciám došlo, kedy sa stali a kto a akým spôsobom ich vyriešil. K rýchlemu odbaveniu popla-chov slúži mobilná aplikácia. Jednoduchá administratíva zaria-dení, sledovaných osôb a objektov vo webovom portáli.

  TECHNOLÓGIE PRE MONITOROVANIE VOZIDIELPrehľad o jazdách vozidiel, kto, kedy, odkiaľ a kam ide, zobra-zenie dát aj spätne. Identifikácia vodiča vo vozidlách pomocou čipu. Automatická tvorba knihy jázd. Analýza štýlu jazdy vodiča pre zlepšenie chovania vodiča za volantom. Vymedzenie zón pre pohyb vozidiel a posielanie upozornení o opustení nasta-venej zóny. Okamžité informácie o krádeži vozidla, nehode na parkovisku, havárii vozidla a jej priebehu. Imobilizácia vozidla.

  KOMUNIKÁTORY PRE BEZPEČNOSTNÉ APLIKÁCIETechnológie pre pripojenie zabezpečovacích ústrední. Zaisťuje-me rýchly a bezpečný prenos informácii z ústredne stráženého objektu na dispečing pultu centralizovanej ochrany. Jedná sa o riešenie pre všetky komunikačné trasy a všetky typy objektov. Zariadenia spĺňajú bezpečnostné normy a sú schválené Hasič-ským záchranným zborom.

  Ďalšie riešenie, ktoré vám môžeme ponúknuť: