27
MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ RADIOLOGIJI I KARDIOLOGIJI KARDIOLOGIJI Olivera CIRAJ BJELAC, Danijela ARANĐIĆ, Predrag BOŽOVIĆ, Sandra ĆEKLIĆ, Jelena STANKOVIĆ-PETROVIĆ, Jelica KALJEVIĆ Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, Srbija [email protected]

MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ RADIOLOGIJI I

KARDIOLOGIJIKARDIOLOGIJI

Olivera CIRAJ BJELAC, Danijela ARANĐIĆ, Predrag BOŽOVIĆ, Sandra ĆEKLIĆ, Jelena STANKOVIĆ-PETROVIĆ, Jelica KALJEVIĆ

Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, Srbija

[email protected]

Page 2: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Uvod

• Epidemiološka istraživanja, različite popualcije ispitanika

– ICRP: Prag doze značajno niži nego što je ranije smtrano

ICRP 103 (2007):

Prag doze od 2 Gy (akutbo izlaganje) i 5 Gy (hronično izlaganje)

Granica izlaganja za očno sočivo: 150 mSv/y

ICRP 118 (2012):

• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan

– Potrebna je bolja dozimetrija

ICRP 118 (2012):

Prag doze od 0.5 Gy

Granica izlaganja za očno sočivo: 20 mSv/y

Page 3: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Cilj rada

1. Prikaz i evaluacija metodologije za donošenje odluke o potrebi za individualnim

monitringom za očno sočivo u interventnim kardiološkim i radiološkim

procedurama

2. Prikaz rezultata pilot monitoringa pomoću namenskih dozimetara za očno sočivo

kalibrisanim u dozimetrijskoj veličini lični dozni ekvivalent Hp(3)

Page 4: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

100

1000

10000

Eye

do

se [

µSv

/pro

ced

ure

]

Nivoi doze za očno sočivo

1

10Eye

do

se [

µSv

/pro

ced

ure

]

Unprotected eye dose:• varies up to 250 fold for

• range from less than 0.1 to 1100 µSv

Page 5: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Nivoi doze za očno sočivo

Vrsta procedure Doza za očno sočivo [µSv] Komentar

Različite interventne radiološke procedure 47 (0-557) Upotreba zaštitnih sredstava

Hemoembolizacija 270-1070/16-64 Bez zaštite/sa zaštitom

Ilijačna agioplastika 250-1110/15-66 Bez zaštite/sa zaštitom

Neoroembolizacija 1380-5600/83-336 Bez zaštite/sa zaštitom

TIPS 410-1860/25-112 Bez zaštite/sa zaštitom

Anesteziologija, rezličite procedure 44 -Anesteziologija, rezličite procedure 44 -

Gastroeneterologija, ERCP 90/10 Bez zaštite, cev iznad /cev ispod pacijenta

Vaskularna hirurgija, EVAR 10 Bez zaštite

Urologija, različite procedure 26-100 Bez zaštite

Ortopedija, različite procedure 50 Bez zaštite

CT fluoroskopija, različite procedure 7-48 -

Interventna kardiologija, prvi operater,

raziličie procedure3-1040 Sa zaštitom, različiti autori

Interventna kardiologija, prvi operater,

raziličie procedure300-2500 Bez zaštite

Ciraj-Bjelac O, et al, JACR 2016, 13(11), 1347-1353

Page 6: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Metode za procenu doze za očno sočivo

Passive dosimetry

Active dosimetry

Retrospective dosimetryScatter dose levels

Correlation between patient dose indices and eye dose

Page 7: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Metode za procenu doze za očno sočivo

Metod Dozimetrijska veličina Dozimetar Tačnost Komentar

P Hp(3) Etaloniran i testiran

za Hp(3)

Zadovoljavajuća i

uobičajena za IM

-

P Hp(0.07) Namenjen

monitoringu

ekstremiteta

Umerena, faktor 0.4-

1.4

-

P Hp(10) Namenjen Velika , zavisi od -P Hp(10) Namenjen

monitoringu celog

tela

Velika , zavisi od

orijentacije snopa x-

zračenja

-

A Hp(3)/Hp(0.07) APD Velika Legalna dozimetrija?

Odziv u impulsnim

poljima x-zračenja

R KAP KAP meter Velika, zavisi od

poznavanja radnih

uslova

konverzioni faktore: 1

µSv/Gycm2 i 10

µSv/Gycm2, za situacije

sa i bez primene

zaštitnih sredstava,

respektivno

Page 8: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Izazovi

Who should be monitored?

Why? And how?

Eye lens monitoring Eye lens monitoring methodologies

Practicalities, guidance

Page 9: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Kome je potreban monitoring?

• Unifomno polje zračenja

(prodorno)

• Neunifomna polja zračenja

– Kada je zaštićeno telo a nije

Zašto?

• Procena rizika

• Granice izlaganja

• Infomacija o nivou – Kada je zaštićeno telo a nije

glava;

– Kada je glava bliže izvoru

zračenja;

– Izlaganje beta zračenju

• Infomacija o nivou

doze

Kako?

Page 10: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Monitoring za očno sočivo

Pre rutinskog individualnog monitoringa

• Da li je IM neophodan?

• Koji method?

• Koji interval IM?

Routinski monitoring

• Ukoliko je utvrđeno da je doza

dovoljno visoka, veća od 5-6 mSv

(IAEA, TECDOC 1731).

Pasivni ili aktivni?• Koji interval IM?

• Podaci:

– Workplace monitoring

– Literatura

– Simulations

– IM u ograničenom vremenu

• Pasivni ili aktivni?

• Pozicija dozimetra?

Page 11: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Praktičnost i smernice

Da li je TECDOC 1731 primenljiv u svim situacijama?

Da li primeniti korekcioni faktor za

- Poziciju doziemtra

- Primenu zaštitnih sredstava- Primenu zaštitnih sredstava

Kako evidentirati dozu?

Da li je neophodan dodatni zdravstveni nadzor?

Page 12: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Predlog metodologije za porcenu doze za očno sočivo i donošenje odluke o monitoringu

• Pravilnik o granicama izlaganja i merenjima radi prpcene izlaganja pacijenata, profesionalno izloženih lica i stanovništva (Sl. glasnik R Srbije 86/11)

• H*(10)

• Merenje u režimu snimanja i prosvetljavanja, fantom dimenzija 20 cm x 20 cm x 15 cm

• Pozicija glave, grudi, gonada i ruku lica koja rukuju rendgen-aparatom uz primenu najnepovoljnijih uslova u pogledu faktora opterećenjapogledu faktora opterećenja

• Broj realizovanih procedura u određenom vremenskom intervalu, njihovo trajanje, doprinos različitih projekcija

• Konverzija dozimnetrijske veličine H*(10) u Hp(3) za odgovarajuće kvalitete snopova (blisko jediničnog vrednosti za N-60 i N-80 kvalitete snopa)

Page 13: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Primer: H*(10)

Projekcija

PA

(sa paravanom

i plafonskom

zaštitom)

PA

(sa

paravanom)

PA cranial

(sa paravanom

i plafonskom

zaštitom)

LAO

(sa paravanom

i plafonskom

zaštitom)

Caudal

(sa paravanom

i plafonskom

zaštitom)

RAO cranial

(sa paravanom

i plafonskom

zaštitom)

SPIDER

(sa paravanom

i plafonskom

zaštitom)

Uslovi

akvizicije

Flu

oro

(70

kV

,

13

7 m

A,

Akviz

icij

a

(78

kV

,

47

3 m

A,

Flu

oro

(70

kV

,

13

7 m

A,

Akviz

icij

a

(78

kV

,

47

3 m

A,

Flu

oro

(66

kV

,

14

3 m

A,

Akviz

icij

a

(68

kV

,

43

9 m

A,

Flu

oro

(65

kV

,

14

3 m

A,

Akviz

icij

a

(72

kV

,

49

6 m

A,

Flu

oro

(66

kV

,

14

8 m

A,

Akviz

icij

a

(74

kV

,

49

8 m

A,

Flu

oro

(67

kV

,

16

9 m

A,

Akviz

icij

a

(72

kV

,

49

5 m

A,

Flu

oro

(70

kV

,

14

4 m

A,

Akviz

icij

a

(74

kV

,

78

7 m

A,

Glava lekara,

H*(10) 600 500 1100 5000 42 300 50 190 41 140 35 250 80 480

Fluke Biomedical 451 P, Axiom Artis, Siemens, prvi operater

H*(10)

(µSv/h)

600 500 1100 5000 42 300 50 190 41 140 35 250 80 480

1200 intrevnih hemodinamičkih procedura: 600 koronarnih angiografija (CA) i oko 600 pekutanih koronarnih intrevencija

(PCI), trajanjaoko 10 min i 45 min, respektivno

Procenjena je doza u visini glave, odnosno doza za očno sočivo na godišnjem nivou: 220 mSv na godišnjem nivou, bez upotrebe

zaštitnih naočara a uz primenu kolektivnih zaštitnih sredstava

Prosečna doza za očno sočivo tokom pojedinačne CA i PCI procedure procenjena na 70 µSv i 315 µSv, respektivno, ili prosečno na

180 µSv po jednoj porceduri za jednog operatera.

Upotreba zaštitinih naočara umanjila bi ove vrednosti za faktor 10.

Ukoliko intreventni kardiolog na mesečnom nivou relaizuje 30 CA i 20 PCI procedura, to bi doza za očno sočivo na mesečnom

nivou bila oko 5 mSv, odnosno oko (50-60) mSv na godišnjem nivou, bez primene zaštinih sredstava ili oko 5 mSv uz primenu

zaštitnih sredstava.

Page 14: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Pilot monitoring: Hp(3)

Dozimetri za očno sočivoDozimetri sa termoluminescentnim kristalom LiF:Mg,Cu,P.

Dozimetri su kalibrisani u Laboratoriji za etaloniranje u okviru LRM (Laboratorija za zaštitu od zračenja

Instituta Vinča) koristeći homogeni cilindrični fantom od polimetilmetakirlata (PMMA) prečnika 16 cm.

Kao referentni kvalitet korišćen je ISO N-80 snop

Dozimetri za celo teloDozimetri sa dva termoluminescentna detektora LiF:Mg,Ti (TLD-100TM), rutinski kalibrisani u veličini

Hp(10).

Hp(3) [mSv] Hp(10) [mSv] Hp(3)/Hp(10) Broj porceduraHp(3)

Kardiolog

Hp(3) [mSv] Hp(10) [mSv] Hp(3)/Hp(10) Broj porceduraHp(3)

[µSv]/procedura

Desno oko Levo oko Celo telo Desno oko Levo oko PCI CADesno

okoLevo oko

1 0.67 1.8 1.01 0.663 1.782 54 76 5 14

2 0.67 1.64 0.97 0.691 1.691 23 47 10 23

3 0.63 1.89 2.81 0.224 0.673 55 79 5 14

4 1.5 6.7 2.18 0.688 3.073 33 68 15 66

5 0.8 1.27 2.03 0.394 0.626 46 79 6 10

6 1.05 3.01 1.5 0.700 2.007 45 70 9 26

7 1.45 7.36 4.04 0.359 1.822 59 98 9 47

Page 15: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Zaključak

• Integralna doza za očno sočivo na osnovu ambijentlnog monitoringa precenjena za

faktor 2-3, imajući u vidu da je realan broj procedure na godišnjem nivou u

intervalu 400-1000;

• Značajan pokazatelj nivoa doze za očno sočivo u kontekstu donošenje odluke o

individualnom monitoringu;

• Razlike u dozi za pojedine operatere posledica su distribucije i broja obavljenih

procedura ali i razlike u primenjenoj radnoj tehnici;procedura ali i razlike u primenjenoj radnoj tehnici;

• Vrednosti doza za očno sočivo u nisu korigovane za atenuaciju usled primene zaštitnih naočara, imajući u vidu poziciju dozimetara prilikom merenja;

• Ovakav podatak se može smatrati reprezentativnim usled činjenice da operateri ne

koriste redovno zaštitne naočare a neki od njih ih uopšte i ne koriste;

Page 16: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Zaključak

• Rezultati pilot monitoringa ukazali su da doza za levo oko iznosi od 10 do 66 µSv po jednoj proceduri, odnosno da granica doze od 20 mSv može biti prekoračena nakon izvedenih 300 procedura ukoliko se ne koriste odgovarajuća lična zaštitna

sredstva;

• U ovakvim okolnostima neophodan je monitoring doze za očno sočivo;

• Ukoliko je isti nepraktično realizovati putem namenskih dozimetera, dozu za očno

sočivo moguće je oceniti na osnovu dozimetra za celo telo nošenog preko zaštitne sočivo moguće je oceniti na osnovu dozimetra za celo telo nošenog preko zaštitne

kecelje i odnosa Hp(3)/Hp(10) određenog za svakog operatera tokom perioda pilot

monitoringa;

Page 17: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

EURALOC overview

Recruitment of

interventional

cardiologists &

controls

1. Completion of

questionnaires

2. Ophthalmological

examinations

1a. General & medical quest.

1b. Occupational quest.

Confounding factors

Eye lens doses

2a. Slit lamp imaging

2b. Scheimpflug imaging

LOCS III scores

Density values

Input for statistical analysis of dose-response relationship

European epidemiological study on radiation induced lens opacities among interventional cardiologistsEuropean epidemiological study on radiation induced lens opacities among interventional cardiologistsEuropean epidemiological study on radiation induced lens opacities among interventional cardiologistsEuropean epidemiological study on radiation induced lens opacities among interventional cardiologistsFirst Open Research Call from the OPERRA project (Open Project for the European Radiation Research Area - OPERRA-2013 Grant

agreement number 60498)

Page 18: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Dosimetry approach 1: Information on working history

Questionnaire on occupational history (per decade)

Page 19: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

( )( )( )∑∑ ××

×=

i j

zyjii

zjp

p

zyjcump NCH

HDDH ,,,

,

,,3

33

glasses without

glasses with i: decades

j: type of procedure

• For each type of procedure (j), the relevant x-ray beam

projections and operator positions are selected

• The type of x-ray system is considered (z)

Dosimetry approach 1: summary

Distribution of eye lens dose data • Per type of procedure (j)

• With/without ceiling screen (y)

• Per type of x-ray system (z)

• Correction accounting for evolution of the x-ray systems and the procedures• Effect of frame rate

• Effect of reference dose at the detector

• Number of procedures performed per decade • In a specific decade (i)

• For a specific type of procedure (j)

• With specific type of protection (y)

• For a specific system (z)

Collected in the

occupational questionnaire

8 types of procedures• Haemodynamic: CA, CA&PCI, CTO, valvuloplasty

• Electrophysiology: RF ablations, PVI, PM/ICD implantation, CRT-D

• The type of x-ray system is considered (z)

Page 20: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

• European ELDO project (funded by DoReMi network):

“Correlation between eye lens dose and whole body dose”

• Measurement of eye lens doses and whole body doses in clinical conditions

Dosimetry approach 2: Whole body dosimetry

doses in clinical conditions

– Operator: Rando-Alderson phantom

– Patient: PMMA plates

– Passive and active dosemeters

– Measurements above the lead apron• Eye level

• Collar level

• Chest level

• Waist level

• Left – middle – right side

Page 21: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

( ) ( ) ( )( )

( )( )

jp

p

jp

p

i j

jipcump H

HD

H

HDHH

×

×=∑∑glasses without

glasses with

3

3

10

3103

,

Effect of lead glasses: matching

projection and distance

i: year

j: type of procedure

Yearly Hp(10) value

Dosimetry approach 2: summary

Yearly Hp(10) value(above the lead apron)

Conversion of Hp(10) to Hp(3)• No protection

• Ceiling screen

Both approached use the distributions of different quantities, rather

than a single variable representing a distribution.

Page 22: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

Dose calculation tool

Page 23: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

• Overview of the calculated cumulative eye lens doses from the median eye

lens dose per exposure configuration

– Frequency histogram of obtained cumulative eye lens doses

Minimum: 0.5 mSv

Individual eye lens doses

Minimum: 0.5 mSv

Median: 151 mSv

Maximum: 2815 mSv

Minimum: 0.9 mSv

Median: 114 mSv

Maximum: 2056 mSv

Page 24: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

� Dose-response relationship

� Excess Relative Risk: quantifies how much the level of risk among persons with a given level of dose exceeds the risk of non-exposed persons

� Include the correlation of the outcomes between both eyes

⇒ not a single expression of the ERR

Main results

⇒ not a single expression of the ERR

⇒ 4 different outcomes according to the status of each eye:

++, +-, -+, and - -

� Linear relationship without threshold: most preferable model

� Incorporation of a threshold did not improve the fit of the data

Condition

of the left eye

Condition

of the right eye

Page 25: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

� Dose-response relationship

� Excess Relative Risk: quantifies how much the level of risk among persons with a given level of dose exceeds the risk of non-exposed persons

� Compared to absence of opacity

/ ×=−−−+ LDERR β

Main results

⇒ ββββ = 1,31

( ) ( ) 111/

/

/

−×+××+=

×=

−−++

−−+−

−−−+

LR

R

L

DDERR

DERR

ββ

β

(95% CI: 0.13–3.32, p=0.025)

A cardiologist having 1 Gy cumulated dose to the lens has 2.31 more chance to have a PSC opacity to one eye compared to an unexposed participant having the same age and the same statue to the fellow eye

Page 26: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

• Personal use on mobile devices

• Track and optimize individual eye lens dose

→ approximaTon of the cumulated eye lens dose

↔ routine physical eye lens dosimetry

mEyeDose

• www.euraloc.eu

Page 27: MONITORING DOZE ZA OČNO SOČIVO U INTERVENTNOJ …dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Ciraj-Bjelac...• Odnos doza efekt nije u potpunosti jasan – Potrebna je bolja dozimetrija

mEyeDose

Automatic reduction of dose