Click here to load reader

Mokytojų pasakojimai eTwinning · PDF fileAnna Krzyżanowska Justyna Kukulka Joanna Stefańska Adam Stepinski Anna Szczepaniak. 6. 7 eTwinning balsai Mokytojų pasakojimai Pratarmė

 • View
  224

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Mokytojų pasakojimai eTwinning · PDF fileAnna Krzyżanowska Justyna Kukulka Joanna...

 • eTwinning balsai

  Mokytoj pasakojimai

 • 2

  Leidjas eTwinning programos Centrin paramos tarnyba (CPT) www.etwinning.net Europos Mokykl tinklas (EUN Partnership AISBL)Rue de Trves 61 1040 Brussels Belgijawww.eun.org [email protected]

  Redaktoriai Christina Crawley, Anne Gilleran, Donatella Nucci, Santi ScimecaAutoriai Laurence Altibelli, Julie Ashby, Sari Auramo, Margarida Barbieri

  Figueiredo, Maria Jess Bayonas, Alessandra Cannelli, Patrick Carroll, Valentina Cuadrado Marcos, Manuel Daz Escalera, Tautvyd Daujotyt Mukile, Inge De Cleyn, Nuria de Salvador, Silvije Devald, Maria Doria, Paulien du Fosse, Vincent Dupont, Mary Fournari, Maria Georgiadou, Mudrte Grinberga, Siv Grete Stamnes, Helgi Hlm, Aimi Jesalu, Catherine Johannes, Ingrid Keller-Russell, Conor Kelly, Christine Kladnik, Angelos Konstantinidis, Anna Krzyanowska, Justyna Kukulka, Asta Liukaitiene, Marilina Lonigro, Eva Luptkov, Laura Maffei, Corina Mandi, Adriana Maris, Maria Antoinette Magro, Lorena Mihela, Aya Ouz, Irene Pateraki, gnes Pter, Marta Pey, Elena Pezzi, Michael Purves, Alessandra Rebecchi, Helena Serdoura, Pasi Siltakorpi, Fani Smixioti, Joanna Stefaska, Adam Stepinski, Anna Szczepaniak, Michelle Thick, Tautvyd Daujotyt Mukile, Carlos Trinco, Theodor Tsampatzidis, Sandra Underwood, Irina Vasilescu

  Dizainas ir kalbos klausimai

  Christina Crawley, Gamze Kapilar

  Vertjas

  Dizaino originalas Dogstudio, BelgijaDTP ir

  spausdinimasHofi Studio, ekijos RespublikaDogstudio (versija angl kalba)

  Nuotrauk autoriai

  ShutterStock, iStock

  Tiraas 465

  Ileista 2010 m. gruodio mn. iame leidinyje ireikta autori nuomon nebtinai sutampa su Europos mokykl tinklo arba eTwinning centrins paramos tarnybos nuomone. i kny-ga ileista taikant Attribution 3.0 Unported Creative Commons licencijos slygas (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Lei-dinys parengtas naudojant Europos Sjungos Mokymosi vis gyvenim programos fi nansin param. Leidinyje atsispindi tik autori nuo-mon ir Europos Komisija negali bti laikoma atsakinga u iame leidinyje esanios informa-cijos naudojim.

 • 3Turinys

  eTwinning balsai

  Mokytoj pasakojimai

  Pratarm 7 Androulla Vassiliou

  anga 8 eTwinning komanda

  Pirmieji ingsniai eTwinning programoje 11 anga Donatella Nucci 11 Sandra Underwood 13

  Catherine Johannes 14

  Marta Pey 15

  Maria Antoinette Magro 16

  Angelos Konstantinidis 17

  Helgi Hlm 18

  Michelle Thick 20

  Maria Doria 21

  Autvyd Daujotyt Mukile 22

  Valentina Cuadrado 23

  Laura Maffei 25

  Praktin eTwinning veikla 27 anga Christina Crawley 27 Conor Kelly 28

  Aya Ouz 29

  Margarida Barbieri Figueiredo 31

  Marilina Lonigro 32

  Paulien du Foss 33

  Adam Stepinski 35

  Pasi Siltakorpi 36

  Corina Mandi 38

  Mara Jess Bayonas 39

  Elena Pezzi 40

  Skyrius 1

  Skyrius 2

 • 4

  Veikla eTwinning bendruomenje 43 anga Santi Scimeca 43 Adriana Maris 44

  Elena Pezzi 45

  Silvije Devald 46

  Nuria de Salvador 48

  Anna Szcepaniak 49

  Ingrid Keller-Russell 50

  Joanna Stefanska 51

  Inge De Cleyn 53

  Patrick Carroll 54

  Alessandra Cannelli 55

  Siv Grete Stamnes 56

  Laura Maffei 57

  Mano eTwinning projektai 61 anga Christina Crawley 61 Mudrte Grinberga 62

  Julie Ashby 63

  Asta Liukaitiene 64

  Aimi Jesalu 65

  gnes Pter 66

  Theodor Tsampatzidis 67

  Laurence Altibelli 69

  Manuel Daz Escalera 71

  Mary Fournari 72

  Vincent Dupont 73

  Alessandra Cannelli and Laurence Altibelli 74

  eTwinning ir profesinis tobulinimas 77 anga Anne Gilleran 77 Irene Pateraki 78

  Lorena Mihela 80

  Maria Georgiadou 81

  Anna Krzyanowska 81

  Skyrius 3

  Skyrius 4

  Skyrius 5

 • 5Turinys

  eTwinning balsai

  Mokytoj pasakojimai

  Eva Luptkov 82

  Christine Kladnik 84

  Helena Serdoura 85

  eTwinning: asmeninis poveikis 89 anga Donatella Nucci 89 Michael Purves 90

  Alessandra Rebecchi 92

  Carlos Trinco 93

  Sari Auramo 94

  Fani Smixioti 95

  Justyna Kukulka 96

  Mara Jess Bayonas 98

  Irina Vasilescu 99

  Bendraautori sraas 101

  Skyrius 6

 • Prisidedantys eTwinning mokytojai

 • eTwinning balsai

  Mokytoj pasakojimai

  Prisidedantys eTwinning mokytojai

  Sandra Underwood Patrick CarrollMichael PurvesMichelle Thick

  Margarida Barbieri Figueiredo Helena Serdoura

  Carlos Trinco

  Laura Maffei Maria Doria

  Alessandra CannelliMarilina Lonigro

  Elena PezziAlessandra Rebecchi

  Mudrte Grinberga

  Asta Liukaitiene

  Siv Grete StamnesSari AuramoPasi Siltakorpi

  Laurence Altibelli Catherine Johannes

  Paulien du Fosse

  Ingrid Keller-Russell

  Christine Kladnik

  Eva Luptkov

  Adriana Maris Corina MandiIrina Vasilescu

  Aya Ouz

  Vincent Dupont Inge De Cleyn

  Tautvyd Daujotyt Mukile

  Helgi Hlm

  Maria Jess BayonasManuel Daz Escalera Nuria de Salvador Valentina Cuadrado MarcosMarta Pey

  Mary FournariMaria Georgiadou Angelos KonstantinidisIrene PaterakiFani SmixiotiTheodor TsampatzidisMaria Antoinette Magro

  Lorena Mihela

  Julie Ashby

  Connor Kelly

  Silvije Devald

  gnes Pter

  Aimi Jesalu

  Anna KrzyanowskaJustyna KukulkaJoanna StefaskaAdam StepinskiAnna Szczepaniak

 • 6

 • 7

  eTwinning balsai

  Mokytoj pasakojimai

  Pratarm

  PratarmAndroulla VassiliouEuropos komisar, atsakinga u vietim, kultr, daugiakalbyst ir jaunim

  Man labai malonu pristatyti Jums i labai domi knyg, kurioje mokytojai dalijasi savo gausia ir vairia dalyvavimo eTwinning programoje patirtimi.

  eTwinning programa buvo pradta siekiant paskatinti ms emyno mokinius ir mokyto-jus jungtis bendradarbiaujani mokykl tinkl. is tikslas atitinka Europos Sjungos vie-timo vizij: stiprinti bendradarbiavim ir abipus mokymsi tarp Europos ali visose pako-pose, atsivelgiant nacionalinius vietimo sistemos organizavimo ir struktros ypatumus.

  Idja buvo tokia: pasinaudoti vis didesnmis IKT teikiamomis galimybmis mokykloms, kad mokiniai bei mokytojai galt plsti savo akirat ir susipainti su Europa, neivykdami i savo klasi. Spragtelj pele, jie gali bendradarbiauti su savo kolegomis i kit ali ir kartu mokytis bet kokio dalyko.

  Be abejons, susidomjimas ir dalyvavimas eTwinning programoje, kuri dabar yra Co-menius ES programos mokykliniam ugdymui dalis, pranoko visus lkesius. I dalies tai pasiekti padjo programos lankstumas, nes ji neriboja dalyvi vaizduots, ir tai, kad programa buvo kuriama pai mokytoj. Vis dlto svarbiausia ypatingas daugumos mo-kytoj atsidavimas, entuziazmas ir krybikumas bei j mokini noras bendrauti su partne-riais i kit Europos ali. eTwinning silo mokykloms infrastruktr bendradarbiavimui, param, idjas ir daugyb galimybi mokytoj profesiniam tobulinimuisi, taiau didiausia ios programos vertyb mokytoj ir mokini indlis.

  eTwinning Europos skms istorija, o mokytojai, kurie prisidjo prie ios knygos kri-mo, yra ios istorijos dalis. Esu tikra, kad jums patiks skaityti apie j patirt ir pasimokyti i jos lygiai taip pat, kaip ir man.

 • 8

  angaeTwinning komanda

  i knyga tai bendr pastang rezultatas. J para mokytojai i skirting Europos ali, kurie aktyviai dalyvauja eTwinning programoje ir nori pasidalyti savo entuziazmu, patirti-mi, patarimais ir netgi perspjimais apie pasitaikanias klitis. Kartu su savo mokiniais jie dalyvauja bendradarbiavimo projektuose su partneriais i kit Europos ali.

  Prie kelet mnesi nusprendme pakviesti eTwinning programos dalyvius papasakoti savo istorijas ir tapti ios knygos bendraautoriais. eTwinning portale paskelbme kvie-tim norintiems prisidti. Per kelias dienas gavome daugyb atsakym. Turjome atlikti sudting atrank ir pasirinkti 60 mokytoj, kurie prisijungt prie knygos raymo.

  Pradj rengti knyg, krme eTwinning grup, pakvietme visus bendraautorius ir pa-prame j pasirinkti vien i silom tem. Jau netrukus tapo aiku, kad asmeninis atsi-davimas virys lkesius. Mokytojai pradjo ne tik rayti pasirinkta tema, bet ir komentuoti kit pasakojimus bei juos papildyti. Nesitikjome, kad grup taip padids, todl nebuvo lengva visk sudti knyg, kuri dabar vartote.

  Vis bendraautori keliai skirtingi, bet juos visus vienija bendras dalykas: kakada suinoj apie eTwinning program, jie apsilank portale www.eTwinning.net, susipaino su jos si-lomomis galimybmis ir nusprend usiregistruoti. Tai suteik jiems pri-eig prie eTwinning darbastalio, so-cialins platformos, kurios pagrindin paskirtis susitikimo vieta deimtims tkstani mokytoj i visos Euro-pos. Ten jie susipaino su kolegomis, turiniais bendr pomgi arba pro-

  fesins veiklos slyg, pavyzdiui: panaaus amiaus mokiniai, dalykai, kuri moko, ar bendravimo kalba. Labai danai btent eTwinning darbastalyje jie rasdavo partnerius, su kuriais aptardavo ir imdavosi gyvendinti savo bendradarbiavimo projekto idjas. U-registrav projekt, jie gavo galimyb naudotis savo TwinSpace, saugia bendradar-biavimo aplinka, kurioje jie vykd projektus su mokiniais, naudodamiesi vairiais jiems skirtais IKT rankiais.

 • 9

  eTwinning balsai

  Mokytoj pasakojimai

  anga

  Visi ie mokytojai sitikin, kad eTwinning projektai sukuria labai isamias ir autentikas mokymosi situacijas j mokiniams. Projektai padeda skatinti mokini motyvacij ir atvi-rum, lavina j bendravimo ir darbo komandoje gebjimus bei ugdo kultrini skirtum suvokim ir tolerancij jiems.

  Autoriai taip pat dalijasi mintimis apie eTwinning reikm j pai mokymuisi, motyvacijai ir profesiniam tobulinimuisi. Dauguma j nebuv