“Mokymosi vis… gyvenim… svarba

 • View
  48

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

E uropos Sąjungos Strukt ū rini ų fond ų paramos projekto “Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes” BAIGIAMOJI KONFERENCIJA. “Mokymosi visą gyvenimą svarba - PowerPoint PPT Presentation

Text of “Mokymosi vis… gyvenim… svarba

 • Europos Sjungos Struktrini fond paramos projekto

  Muzikos mokytoj kvalifikacijos tobulinimo sistemos pltra, gyvendinant mokymo(si) vis gyvenim inovatyviais metodais ir formomis galimybes BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

  Mokymosi vis gyvenim svarba ir gyvendinimo strategija muzikos mokytoj kvalifikacijos tobulinimo kontekste

 • Muzikos mokytoj mokymo(si) vis gyvenim galimybi pltra: projekto rezultat ir patirties aspektu

  Aldona JuodelienLietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius, 2008 05 07

 • Projekto tikslas

  sukurti iuolaikikas slygas muzikos mokytoj kvalifikacijai tobulinti, parengti naujas, aktualias ir kokybikas mokytoj poreikius bei vietimo raidos reikalavimus atitinkanias kvalifikacijos tobulinimo programas, sudaryti lygias galimybes mokytojams tobulintis ariau nam, neatsitraukiant nuo darbo, patogioje vietoje ir patogiu metu.

 • Galimybi ir poreiki studijaPadjo vertinti:muzikos mokytoj poir mokymsi vis gyvenimmuzikos mokytoj pasirengim mokytis inovatyvais metodaiskvalifikacijos tobulinimo program poreikmuzikos mokytoj profesins kompetencijos suvokim www.projektas-muzika.lmta.lt

 • Galimybi ir poreiki studija

 • Galimybi ir poreiki studija

 • Galimybi ir poreiki studija

 • Nuotolinis mokymasisutikrina galimyb studijuoti:patogioje vietojeindividualiu tempu patogiu metu naudotis vairi ri informacijos altiniais mokytis bendraujant ir bendradarbiaujant

 • mogikieji itekliaiVykdant projekt parengti:6 nuotolinio mokymo metodininkaisistemos administratoriusNauj patirt ir kompetencijas gijo net 18 kvalifikacijos tobulinimo kurs autoriBandomj kurs metu kvalifikacij tobulino 53 muzikos mokytojai

 • Parengti dokumentaiMuzikos mokytoj kvalifikacijos tobulinimo organizavimo strategija Muzikos mokytoj kvalifikacijos tobulinimo tinklo nuostatai

 • Studij administravimo sistema

 • Projekto pridtin vert (1)Padids Lietuvoje teikiam kvalifikacijos tobulinimo kurs paslaug kokyb. Didiausi projekto pridtin vert sukurs pagal parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas apmokyti muzikos mokytojai. Jie teiks auktos kokybs mokymo paslaugas taip keldami ne tik alies kultros lyg, bet ir gerindami ekonomin padt.

 • Projekto pridtin vert (2)Naudojant distancinio mokymo tinkl teikiamos paslaugos bus utikrintos ir kit Lietuvos region gyventojams. Bus sutaupytos valstybs los, skirtos muzikos mokytoj kelionms kvalifikacijos tobulinimo renginius, taip pat muzikos mokytoj darbo laikas, kur jie turt skirti, vykdami tobulinti kvalifikacijos tradiciniu bdu.Pagal projekto metu parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas bus tobulinama mokytoj kvalifikacija ne vienerius metus, taigi projekto rezultatai utikrins ilgalaik naud projekto tikslinms grupms, kurios gis galimyb gauti didesnes pajams ir geresn darb.

 • Projekto pridtin vert (3)

  Projektas pads diegti ir ipltoti nuotolinio mokymo sistem muzikos mokytoj kvalifikacijos, o taip pat muzikos mokymo ir studij srityje, utikrins paslaug kokyb, prieinamum, patikimum ir tstinum.

 • FOREMI

 • Dkoju u dmes