of 16 /16
Mamutov steg – Kamnik 1 Četa Kamenčki Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov kontaktna oseba: Kazalo Kazalo.................................................................. 1 1. SWOT analiza stanja po področjih.....................................1 2. Zbirni seznam vseh pomembnih ugotovitev iz SWOT analize stanja.......8 3. Groba vizija čete čez 1,5 leta (kakšno dediščino/stanje bomo prepustili voditeljem čete na začetku skavtskega leta 2015/16)..........8 4. Želje/ideje pod/vodnikov.............................................8 5. Namen čete 2013/2014.................................................9 6. Cilji čete 2013/2014.................................................9 Vzgojni in vsebinski cilji:............................................9 Dodatni sklepi:.......................................................10 Čez leto:...........................................................10 Tabor:..............................................................10 Razno...............................................................10 7. Skavtsko znanje, razdeljeno na 3 leta...............................10 8. Delitev nalog med voditelji.........................................11 8.1. Hierarhija voditeljev:...........................................11 8.2. Tehnične naloge:.................................................11 8.3. Programske naloge:...............................................11 8.4. Osebni spremljevalci pod/vodnikov:...............................12 8.5. Delitev bdenja nad vodi:.........................................12 8.6. Termini vodovih srečanj:.........................................12 1. SWOT analiza stanja po področjih 1.1. 8 elementov skavtske metode, kakšno je stanje na tem področju v naši četi: 1.1.1. obljuba in zakoni + - premalo poudarka damo na to, samo damo papirje, rečemo naučte se nimajo ponotranjenih zakonov (skladno s svojo stopnjo razvoja) priložnosti grožnje voditeljski zgled življenja po obljubi in zakonih duhovnost na temo obljube in zakonov. DV IV je pripravilo za vsak zakon gradivo – mesečne spodbude na aktivnostih čete ob težavah, prekrških spontano opozarjati na konkretne zakone in obljubo (izkopana kateheza) vsaj z novinci, ali pa z vsemi bi se morali pogovarjati o pomenu obljube in zakonov ponavljanje zakonov v kvadratu

moj.skavt.netmoj.skavt.net/ttomsic/www/gradiva/skavti/leto/nacrtovanje... · Web viewvsi iz višjega voda so pod/vodniki in že s tem so lahko dovolj intenzivno vključeni v program,

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of moj.skavt.netmoj.skavt.net/ttomsic/www/gradiva/skavti/leto/nacrtovanje... · Web viewvsi iz...

Page 1: moj.skavt.netmoj.skavt.net/ttomsic/www/gradiva/skavti/leto/nacrtovanje... · Web viewvsi iz višjega voda so pod/vodniki in že s tem so lahko dovolj intenzivno vključeni v program,

Mamutov steg – Kamnik 1Četa Kamenčki

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

http://kamnik1.skavt.netkontaktna oseba:

KazaloKazalo.................................................................................................................................................................11. SWOT analiza stanja po področjih..............................................................................................................12. Zbirni seznam vseh pomembnih ugotovitev iz SWOT analize stanja..........................................................83. Groba vizija čete čez 1,5 leta (kakšno dediščino/stanje bomo prepustili voditeljem čete na začetku skavtskega leta 2015/16)....................................................................................................................................84. Želje/ideje pod/vodnikov............................................................................................................................85. Namen čete 2013/2014..............................................................................................................................96. Cilji čete 2013/2014....................................................................................................................................9

Vzgojni in vsebinski cilji:.................................................................................................................................9Dodatni sklepi:..............................................................................................................................................10

Čez leto:....................................................................................................................................................10Tabor:.......................................................................................................................................................10Razno........................................................................................................................................................10

7. Skavtsko znanje, razdeljeno na 3 leta.......................................................................................................108. Delitev nalog med voditelji.......................................................................................................................11

8.1. Hierarhija voditeljev:........................................................................................................................118.2. Tehnične naloge:...............................................................................................................................118.3. Programske naloge:..........................................................................................................................118.4. Osebni spremljevalci pod/vodnikov:.................................................................................................128.5. Delitev bdenja nad vodi:...................................................................................................................128.6. Termini vodovih srečanj:...................................................................................................................12

1. SWOT analiza stanja po področjih1.1. 8 elementov skavtske metode, kakšno je stanje na tem področju v naši četi:

1.1.1. obljuba in zakoni+ -

premalo poudarka damo na to, samo damo papirje, rečemo naučte senimajo ponotranjenih zakonov (skladno s svojo stopnjo razvoja)

priložnosti grožnjevoditeljski zgled življenja po obljubi in zakonihduhovnost na temo obljube in zakonov. DV IV je pripravilo za vsak zakon gradivo – mesečne spodbudena aktivnostih čete ob težavah, prekrških spontano opozarjati na konkretne zakone in obljubo (izkopana kateheza)vsaj z novinci, ali pa z vsemi bi se morali pogovarjati o pomenu obljube in zakonovponavljanje zakonov v kvadratu

1.1.2. simbolna govorica+ -

nimajo ponosa na kroj in rutkopremalo se zavedajo obnašanja, ki se pritiče skavtuobnašanje v kvadratu: klepetanje, kriva drža, brez rutke in krojaIV se ne zavedajo več, zakaj viteštvo in vitezovanje, preveč instantrazen obreda vitezovanja, nima od tega vitez nič več

Page 2: moj.skavt.netmoj.skavt.net/ttomsic/www/gradiva/skavti/leto/nacrtovanje... · Web viewvsi iz višjega voda so pod/vodniki in že s tem so lahko dovolj intenzivno vključeni v program,

priložnosti grožnjehitro jim zagotoviti krojeznane osebe, ki so skavti in se ne sramujejo tega (Bear Gryls, švedski kralj, švedski podjetnik, Baden Powell)še kaj drugega za viteze (a to je bolj stvar celega stega)močnejše ceremonije (prehodi – izziv, ne še sprejem v četo, sprejem v četo, novinec nekaj za to naredi)

1.1.3. dejavni odnos med mladimi in odraslimi 1.1.3.1. kakšni so odnosi med IV in voditelji?1.1.3.2. kakšni so odnosi med pod/vodniki in voditelji?1.1.3.3. kakšni so odnosi med IV in vodniki?

+ -odnosi se zdijo dobri, razen xxpod/vodniki se mi zdijo dovolj izkušeni in odgovorni, razen xxIV, se zdi, spoštujejo svoje pod/vodnikexx, kot najmočnejša oseba (glede na sociogram), je zavzet in sposoben podvodnik in na naši strani (potrebuje pa zgled, xx mu ni zgled)vsi iz višjega voda so pod/vodniki in že s tem so lahko dovolj intenzivno vključeni v program, če jim damo v okviru pod/vodnikov dovolj odgovorne zadolžitve in jih motiviramo in nagrajujemo v okviru pod/vodnikov. tako lahko prihranimo na času in energiji in ga preusmerimo v bolj problematično področje

xx je s svojim obnašanjem blokada sistema. Zahteva celega človeka in veliko časa, da se doseže, da stori, kar se od njega zahteva. Cela četa lahko zaradi tega stoji.nekateri pod/vodniki imajo večje zaupanje v xx, kot v ostale voditelje

priložnosti grožnjeavtoritativno vodenje. zarobantiti, kadar se kršijo pravila. vsi voditelji, podpre se prvega, ki reagira, s tem smo si v oporo, kasneje se o tem pogovorimoseznam ne/opravičenih je na ogled ves čas vsemosebno spremljanje vodnikov, usmerjeno v izgrajevanje njegovega skavtskega in vodniškega znanja, po potrebi tudi pomoč pri osebnih zadevah – zahteva pa resno delo voditeljev z njimi in aktivno reševanje problemov!hanganje osebnega spremljevalca z vodom. s tem, ko smo vsi aktivni z njimi, si vsi gradimo pozitivno samopodoboučenje skavtskega znanja preko delavnic – veliko nas je, veliko raznolikega znanja, manjše skupine – bolj se lahko posvetiš posamezniku, s tem pa se tudi izkažeš kot predan, strokoven in zaupanja vreden in si gradiš pozitivno samopodobovišji vodmentorstvo pri veščinahpod/vodniški delovno-motivacijski vikend na začetku leta, na koncu leta praznovanje z njimi, da se jim pokaže, da so zelo pomembni

z višjim vodom smo začeli, ne sme izpasti, kot da nič ni biloveliko je neopravičenih, veliko se jih ne bi smelo udeležiti poletnega tabora, potrebna bo rešitev – odkupnine za neopravičene izostankexx bi lahko neodgovorno vodili vod in zavozili novinkixx – v četi se lahko pojavi mnenje, zakaj on lahko tako, drugi pa ne. Če bo program čete preveč stal zaradi njega, lahko postane drugim bedno iz dolgčasa.nekateri pod/vodniki precenjujejo xx in podcenjujejo ostale voditelje – če se to ne spremeni, bo ob xx odhodu spet problem!

1.1.3.4. kakšni so odnosi med voditelji?+ -

ker nas je veliko, se dopolnjujemo glede različnih znanj in karakterjev

imamo različne (tudi nasprotujoče) poglede na vodenjedelo med voditelji do sedaj ni bilo enakomerno porazdeljenoprevečkrat so se pojavili šumi v komunikaciji (nerazumevanje, neodzivnost)nismo vsi enako globoko »potopljeni v stanje čete«

priložnosti grožnjeveliko voditeljev si lahko bolj enakomerno razporedi delo in ponudi različna znanja sovoditeljskemu teamu in IVvsak voditelj je 1x koordinator srečanja (vodniškega, čete) in razdeli delo, nima on vsegadogovorimo se za efektiven način komunikaciječetovodje morajo biti globoko potopljeni v stanje čete,

če si voditelji enakovredno ne razdelimo nalog, in če te ne bodo opravljene, kot je bilo dogovorjeno, bo slaba volja pokvarila naše odnose in posledično vse vzdušje v četiučenje bodočih voditeljev mora biti tako z zgledom (prenos primerov dobrih praks), kot z osebno izkušnjo, pri čemer je osebna izkušnja (in realno vrednotenje po njej) mnogo močnejša. če naloge opravljajo samo tisti z izkušnjami, tisti

Page 3: moj.skavt.netmoj.skavt.net/ttomsic/www/gradiva/skavti/leto/nacrtovanje... · Web viewvsi iz višjega voda so pod/vodniki in že s tem so lahko dovolj intenzivno vključeni v program,

pomočnikom ni treba, je pa dobro, da so čim boljneformalno druženje sovoditeljevskype načrtovanjestarejši voditelji prenesejo čim več svojega znanja na mlajše

brez izkušenj ne odnesejo veliko (če samo opazuješ, ti hitro postane dolgčas in marsikaj spregledaš, vem iz pripravništva :/). in ko sami prevzamejo vodenje čete imajo premalo lastnih izkušenj, zaradi česar kvaliteta programa pade. tako si razlagam, kaj se je zgodilo v tej četičetovodje pozabijo, da morajo biti globoko potopljeni v stanje čete, zato se v njej ne znajdejo, ne odgovarjajo na konkretne potrebe, in kvaliteta programa začne padati

1.1.4. delo v majhnih skupinah+ -

dokaj hitro uspelo zalaufati vodena četinih srečanjih se trudimo delati po majhnih skupinahvodniška srečanja funkcionirajo

vodova srečanja ne funkcionirajovodniki imajo premalo izkušenj, znanja in volje, da bi delovali v težavnih vodih (veliko novincev)slabo prenašanje znanja naprej

priložnosti grožnjeosebni spremljevalci se skušamo čim bolj povezati z vodniki in jim pomagati, kjer se dadelo po vodih je temelj skavtske metode, zato je potrebno poskrbeti, da vodi zalaufajonaloge (kaj postaviti, pospraviti, pripraviti ipd.) enakomerno deliti med vodena skupnih dogodkih učenje skavtskega znanja preko delavnic

ponoven množičen upad članstvaslaba volja med vodnikivodniki se polenijo ali nas začnejo nategovat (to je bila vedno grožnja). potreben je sistematičen in natančen nadzor nad njihovim delom

1.1.5. učenje z delom+ -

učenje z delom je preveč teoretično (ni konkretnega izdelka)če nam ne sledijo, ne naredijo in se ne naučijo

priložnosti grožnjeučenje s konkretnim delom imamo tudi čez letoenako, kot pri delu v majhnih skupinah(skavtska) znanja moramo predstavljati/učiti čim bolj praktično uporabno – na to so nas opozorili že sami pod/vodniki! manj teorije, več prakseskavtski program zapakiramo v slogan, da vse, kar se učimo, se učimo zato, da bomo dobro preživeli na potepu, poletnem taboru, ob koncu sveta ipd. (tak pristop ima MEPI)natančno podajanje navodil

slabo podana navodila imajo za rezultat slab izdelek/rezultatče vsi pod/vodniki ne sledijo našim navodilom (Klara), to demotivira ostale IV

1.1.6. samovzgoja (sem spada tudi osebno napredovanje in veščine)+ -

osebnega napredovanja in veščin nipriložnosti grožnje

več nivojev zahtevnosti učenja skavtskega znanja, glede na njihove izkušnje»pleni« po zahtevnosti - spodbuditi v njih čut, da si morajo tudi sami prizadevati za razvoj skavtskega (in drugega) znanja, ne samo čakati na tisto, kar bomo naučili mi. to vsekakor potegne za sabo ->veščineveščinska srečanja(deloma) črpati iz gradiva DV IV o osebnem napredovanju in veščinah, ki so ga pripravili za testne čete – zahteva eno osebo, da se poglobi v topod/vodniki in/ali višji vod bi lahko pripravil poučne delavnice (skavtskega) znanja. za to jih je potrebno ustrezno motivirati, tako osmisliti stvar, da bodo zagrabili!

če se nimamo časa kvalitetno ukvarjati z veščinami/osebnim napredovanjem, oz. če ne pogruntamo efektivnega sistema, bomo dosegli kontra efekt!

1.1.7. dejavnosti na prostem+ -

Page 4: moj.skavt.netmoj.skavt.net/ttomsic/www/gradiva/skavti/leto/nacrtovanje... · Web viewvsi iz višjega voda so pod/vodniki in že s tem so lahko dovolj intenzivno vključeni v program,

od začetka letošnjega skavtskega leta smo bili kar precej (dovolj veliko) zunaj

priložnosti grožnjeprogram/skavtsko znanje, ki ga bomo obravnavali na vodniških, skušamo pripraviti tako, da se ga izvaja zunajna vodniških se ne oziramo na vreme – če imamo temo za zunaj, jo izvedemo zunaj, ne glede na dež

v zimskem času bo glavnina srečanj na vodih. če ne pripravimo primernega programa/navodil za vodova srečanja, se bodo na vodovih srečanjih zasedeli v skavtski sobi

1.1.8. služenje v družbi (dobro delo)+ -

orli so pomagali limati LMB svečesodelovanje/pomoč pri frančiškanihčistilne akcije

priložnosti grožnjejavno je treba pohvaliti vsako opravljeno dobro deloelement se povezuje tudi z vzgojnim namenom ZSKSS – ustvarjalnost in pobudništvo

1.2. 9 vrednot vzgajanja v ZSKSS, kakšno je stanje na tem področju v naši četi:1.2.1. spoštljiv odnos do narave

+ -zbiranje starega papirjalepo pospravimo taborni prostor za sabo

ne odnašajo smeti iz skavtskih prostorovnespoštljiv odnos do rastlin – nepotrebno sekanje, poškodovanje dreves

priložnosti grožnjeizobraževanje za ločevanje odpadkovpospravljanje smeti za drugimiizobraževanje o problematiki odpadkovdamo resen poudarek na pospravljanju za sabo (skavtskih prostorov)izobrazimo jih o pravilnem postopanju v naravina taboru smo zelo ekološki in izdelamo ekološke priprave (filter, elektro-vetrnico/mlinček)

če pretiravamo z ločevanjem, bo kontra efektče voditelji ne bomo za zgled, bo samo še slabše

1.2.2. vera in pripadnost Cerkvi+ -

znajo skavtsko molitev nimajo ozaveščenega verovanja, so rutinski vernikimorda premalo praktično uporabna duhovnost, premalo konkretna, samo zato, da nekaj je, da lahko rečemo, da smo imeli duhovnost, dejansko pa ne vzgaja, samo informira (primer svetniki – ampak bolje nekaj, kot nič!)

priložnosti grožnjepraktično približati verorazlaga svete mašexx pripravi program duhovnosti glede na konkretne potrebe v četivodnike izobražujemo za izvajanje duhovne mislimaše morajo biti organsko prepletene s skavtskim programom, ne pa same sebi namensproščene maše, sproščena duhovnost

postanemo »taborniki«da po drugi strani začnemo z duhovnostjo pretiravati. pomembna je kvaliteta, ne kvantitetatežko je pripraviti takšno duhovno misel, da jo bodo vodniki lahko posredovali naprej

1.2.3. telesno, duševno in duhovno zdravje ter samospoštovanje+ -

znajo skrbeti za osebno higieno Janez je nekoliko zasanjanpriložnosti grožnje

kako se obnašati do naših članov, ki imajo zdravstvene težavedelavnice/debate o zdravem življenjskem slogu, »zdravko skavt«imamo dejansko zdrave obroke, z veliko sadja in zelenjave

1.2.4. optimizem in veselje do življenja+ -

Page 5: moj.skavt.netmoj.skavt.net/ttomsic/www/gradiva/skavti/leto/nacrtovanje... · Web viewvsi iz višjega voda so pod/vodniki in že s tem so lahko dovolj intenzivno vključeni v program,

to področje je kar qlni resnih pesimistov

xx je malo zasanjan, kot da bi živel v svojem svetu

priložnosti grožnje

1.2.5. čut za drugega, prijateljstvo in ljubezen1.2.5.1. kakšni so odnosi med izvidniki?1.2.5.2. kakšni so odnosi izvidnikov do drugih v stegu?

+ -dovolj dobri (med IV, IV-ostali), zato ne vidim realne potrebe po skupnem zimovanju steganovinci iz VV so izredno pridni, vodljivi in lepo vzgojeni!

xx, xx, xx, xx v sociogramu na jesenovanju niso dobili nobenega »glasu«. Lahko naključje, lahko da so res odrinjeni na obrobje. Na njih je potrebno biti pozoren.med sabo si ne pomagajo

priložnosti grožnjena naslednjem srečanju čete ali zimovanju spet izvedemo sociogram, da preverimo stanje (varianta enako, kot na jesenovanju – o kom si največ novega spoznal, s kom se najbolj razumeš)če sociogram spet pokaže težave, bi lahko tem otrokom dali kakšno nalogo, s katero bi se bolj povezali z ostalimi? npr. obrnjene vloge – pod/vodniki postanejo kuharji, kuharji vodniki, predstavi se jim kot izkušnja.igra skriti prijatelj, kjer bi »naključno« močne osebe dobile šibkevoditelji moramo znati hangati z vsemi našimi IV, še posebej z odrinjenimi, se jim približati, da ostali IV začutijo, da so ql. je pa to težko, vsaj pri puncah, saj smo predvsem moški voditeljiizlet čete

odrinjene otroke lahko izgubimozimovanje bi bila priložnost za krepitev pripadnosti čete in tistih, ki so odrinjeni. zaradi skupnega programa bo premalo časa za to

1.2.6. ustvarjalnost in pobudništvo+ -

jaslice so bile dobre zaenkrat so me razočarali z zabavnimi večeripriložnosti grožnje

to je vzgojni namen ZSKSS do 2015. pripraviti bi bilo treba aktivnosti na to temovodovi podvigičim več nalog, da bodo nekaj ustvarjali: izdelke, dramske nastope ipd.sodelovanje na IV izzivu (1x/mesec opraviti izziv)pisanje v Mamutove novičkevoditelji naredimo ful dabest zabaven večer in pokažemo, kako se to delavoditelji bi lahko več igrali (če imamo te sposobnosti?), npr. uvod v vohune, kmet xx na Kvajdeju, duhovnost na Kvajdeju

1.2.7. svoboda, odgovornost in kritično mišljenje+ -

kritično ocenjujejo naše delo – predvsem napake IV predvsem opozarjajo na neodgovornost voditeljev IV! moramo biti enotni, kvalitetno opravljati svoje delo in v vsakem trenutku kazati navdušenje, pa tudi, če se nam svet podirakoliko res osebno verjamemo v odgovornost in kritično mišljenje? se tudi sami preveč ne oziramo na dejansko stanje v družbi in smo pasivni, ker smo se naučili, da je tako za nas najbolje?če je za nas res tako najbolje, je sploh prav, da obratno učimo naše IV?vodniki so neodgovorni, ker nam ne povejo, kakšno je dejansko stanje v vodih

priložnosti grožnjeto se zelo povezuje z vzgojnim namenom – pobudništvo na podlagi odgovornosti in kritičnega mišljenja. pripraviti bi bilo

če voditelji ne bomo zgled s svojo odgovornostjo, se bo to

Page 6: moj.skavt.netmoj.skavt.net/ttomsic/www/gradiva/skavti/leto/nacrtovanje... · Web viewvsi iz višjega voda so pod/vodniki in že s tem so lahko dovolj intenzivno vključeni v program,

treba aktivnosti na to temoto je ena izmed vrednot, ki v življenju zelo pride prav, žal pa večina državljanov RS ni takšnih, zaradi česar smo totalno zafurali RS vodovi izleti in potepi

preneslo na IV.

1.2.8. čut do domovine in odnos do družbe+ -

»skavtski parlament« v slovenskem prostoru je tega premalo, zato pa smo zafurali našo državo.enako, kot zgoraj - koliko res osebno verjamemo v odgovoren odnos do družbe? se tudi sami preveč ne oziramo na dejansko stanje v družbi in smo pasivni, ker smo se naučili, da je tako za nas najbolje?če je za nas res tako najbolje, je sploh prav, da obratno učimo naše IV?

priložnosti grožnjespoznavanje dosežkov naše države in raznolikost naše državebodite drugačni, kakor so bile generacije pred vami

1.2.9. povezanost s svetom (v prenesenem pomenu z okolico in drugimi slovenskimi skavti, pa tudi dobesedno s tujino)

+ -srečanje z danskimi skavtifajn, da smo imeli srečanje s Komendo, ko so bili pri nassodelovanje na Severjugremo na IV izziv

premalo se pojavljamo v Kamniku in medijih, pritoka čistih novincev v četo praktično ni

priložnosti grožnječe še kdaj pridejo kakšni skavti v Kamnik, če se le da, skušamo organizirati skupno srečanjepropagandne aktivnosti ob začetku letamotivirani (bodoči) pod/vodniki, da si »napolnijo« svoje vodeprivlačne skavtske aktivnosti v centru Kamnika, da nas ljudje vidijoorganiziranost aktivnosti za mlade – sodelovanje pri župnijskih igrah, oratoriju s skavtsko delavnico ali delom programa (že bolj stvar celega stega)priložnosti za sodelovanje s skavti so številne: Jakec, Sever, IV izzivmotiviramo jih, da na orientaciji sever in IV izzivu čim več dobijo zase. dobra priprava

srečo imamo, da dobimo nove v četo iz VV, sicer bi četa povsem propadla

1.3. kako izpolnjujemo namen in cilje ZSKSS 2011/2015: V ZSKSS bomo v letih 2011 do 2015 razvijali ustvarjalnost in pobudništvo.

Cilji ZSKSS:1. Skavtstvo je prostor, kjer se člani čutijo sprejete in imajo priložnost razvijati svoje sposobnosti. 2. Voditelji radi preživljamo čas s svojimi skavti in imamo veselje do vodenja. 3. Člani soustvarjajo program v vejah in stegu. 4. Voditelji se zavedamo pomena osebnega napredovanja – svojega in skavtov, ki so nam zaupani. 5. Voditelji pri vzgoji izvajamo osebno spremljanje vseh članov. 6. Vzpostavljen imamo sistem vrednotenja vzgojnega dela in njegovih učinkov.7. V stegu in vejah imamo v letu 2012/13 zastavljen vsaj en vzgojni cilj, ki našim članom omogoča ustvarjalnost in pobudništvo.

+ -mislim, da se čutijo sprejeterekli smo, da bomo sproti vrednotili naše delo

premalo članov soustvarja programni osebnega spremljanja vseh članov (bo samo pod/vodnikov)se zavedamo osebnega napredovanja – svojega in IV?

priložnosti grožnjeučiti jih, kako soustvarjati program in ustvarjati pogoje, da lahko soustvarjajo program

če voditelji ne bomo med sabo dobro dogovorjeni, bomo izgubili veselje do vodenja in radost preživljanja prostega časa z

Page 7: moj.skavt.netmoj.skavt.net/ttomsic/www/gradiva/skavti/leto/nacrtovanje... · Web viewvsi iz višjega voda so pod/vodniki in že s tem so lahko dovolj intenzivno vključeni v program,

preko bdenja nad vodi osebni spremljevalec vodnika izvaja osebno spremljanje vseh v vodu. z njimi skuša čim več hangat in se zanimat za njih na aktivnostih čete/stega.obisk osebnega spremljevalca na srečanju voda je lahko tudi namenjen osebnemu spremljanju članov voda.na poletnem taboru lahko dnevno rezerviramo pol urice osebnega spremljevalca z vodom – vodove refleksije z osebnim spremljevalcemuporabiti gradivo državnega vodstva o osebnem napredovanju in veščinah – zahteva eno osebo, da se poglobi v tonatečaj ZSKSS za veje za projekte osveščanja na temo samopodobe in zdravja otrok in mladostnikov (info naj bi bile januarja)

IV

1.4. kako izpolnjujemo namen stega 2013/2014: V skavtskem letu 2013/2014 bomo v Mamutovem stegu več pozornosti posvetili duhovnosti v stegu, s pomočjo medvejnih in stegovskih srečanj bomo člane stega bolj povezali med sabo ter poskrbeli bomo za dokončno ureditev našega delovnega okolja.

+ -zimovanje stega bo usoda medvejnih srečanj je nejasna, imamo sploh energijo in

voljo zanje? so sploh potrebna?ne posvečamo pomembne pozornosti duhovnosti

priložnosti grožnjelahko četa kaj stori za ureditev delovnega okolja?medvejno srečanje za skvo je priložnost za ustvarjalnost in pobudništvo

če povezovanje ni utemeljeno na konkretnih potrebah, lahko demotivira naše člane.program mora biti dobro pripravljen in pravočasnozaradi skupnega zimovanja nam lahko zmanjka energije za dobro pripravo skupnih obljub in vitezovanja

1.5. razno/drugo/ostalo, kar ni bilo zajeto v analizi (npr. skavtska/tehnična znanja naših IV, starostna struktura čete)

+ -jeseni dobimo do 9 VV, kar bo več, kot bo odšlo naših IV (5 v nopp, max 2 pa sploh od skavtov)

Situacija letos v VV:5 punc v 5. razredu4 fantje v 5. razredu2 punci v 4. razredu2 fanta v 4. razredu5 punc v 3. razredu2 fanta v 3. razredu

pod/vodniki izpostavljajo, da znajo skavtska/tehnična znanja preveč teoretičnovečina potrebuje dodatno izobraževanje o skavtskem znanjuIV ne ovrednotijo starega leta pred začetkom novega skavtskega letapevska kulturašumeča vodniška srečanja, govorjenje drug čez drugega, posledična neefektivnost – kako narediti bolj efektivna?skavtski zvezki – tudi pri voditeljihstarostna struktura je povsem neprimerna – 11x 6.(5.!) razred, 2x 9., 2x 8., 5x 7.samo v zadnjem letu je četa izgubila 10 IV!

priložnosti grožnjenujno jih moramo naučiti tistih skavtskih/tehničnih znanj, da bodo znali preživeti poletni taborIV ovrednotijo staro leto pred začetkom novega skavtskega letaskavtski zvezki – tudi pri voditeljihdo jeseni, najkasneje jeseni moramo nujno pridobiti generacijo letošnjih 8. in 7. razredov, da zapolnijo vrzelpoizkušamo pridobit izgubljene generacije nazaj (težka …)poizkušamo zadržati (del?) letošnjih 1. letnikov še eno leto v četi (potrebno zelo dobro zmotivirati, se z njimi res še dodatno ukvarjati)v aktivnosti domiselno vključevati petje – morda z »obiskom« glasbenikov (»Šifrer«, »Kreslin«)

polovico čete so novinci, ne vemo, koliko znajo, kako bodo preživeli poletni taborče jih pod/vodniki ne znajo naučit, ker sami ne znajo, bo to katastrofa od tabora, zaradi katere lahko doživimo osip na taboru ali takoj po njem!kdo bo jeseni vodil mačke, pume in 2. fantovski vod?

Page 8: moj.skavt.netmoj.skavt.net/ttomsic/www/gradiva/skavti/leto/nacrtovanje... · Web viewvsi iz višjega voda so pod/vodniki in že s tem so lahko dovolj intenzivno vključeni v program,

2. Zbirni seznam vseh pomembnih ugotovitev iz SWOT analize stanjaSe zaradi boljše preglednosti nahaja v posebnem dokumentu. Vsako pomembnejšo grožnjo, minus in priložnost smo ovrednotili z 1-6.

3. Groba vizija čete čez 1,5 leta (kakšno dediščino/stanje bomo prepustili voditeljem čete na začetku skavtskega leta 2015/16)

Spet bomo najboljša četa!

Zaradi kvalitetnega delovanja čete, ki dela po dobrem programu, ki odgovarja na konkretne potrebe IV, se imajo IV pri skavtih fajn, zato (razen redkih(!) izjem) ne odhajajo (max 2/leto). Verjamejo, da so ena izmed najboljših čet. Zato so tudi motivirani, da privabijo k skavtom še svoje prijatelje. Ker se pojavimo v javnosti na pravem mestu ob pravem času, s pravim programom, z lahkoto dobimo vsako leto še 5 novincev od izven (8. in 9. r.) in leto 2015/16 začnemo z močno četo s 40 IV (od današnjih 27 IV jih 4 izgubimo, 6 predamo naprej, od VV dobimo 13. Brez novincev od izven nas je tako 30).

Aktivnosti so vedno osmišljene. Učimo jih takšna znanja, da bodo dobro preživeli na potepu, poletnem taboru, orientaciji ipd. Čim bolj praktično, čim manj gole teorije. Program popestrimo z zanimivimi in nenavadnimi delavnicami, ki pa niso življenjsko nujne (pasti za živali, užitne rastlince, bivakiranje, prižiganje ognja s kresilom, ŽVN ipd.).

Vodi nam dobro delujejo. Skavti so ustvarjalni in pobudniški. To se vidi tako, da zadolžitve dobro opravijo, dajejo predloge za sooblikovanje programa. Namesto k ohranjanju obstoječega, smo usmerjeni k ustvarjanju novega, k velikim projektom, ki s skupinskimi dosežki ustvarjajo ponos na četo/skavte (najboljša četa!) in pravi duh čete ter motivirajo IV.

IV so usmerjeni k osebnemu napredovanju. Četa kar poka od različnih veščin.

Vodniki so na naši strani, nam zaupajo. Z osebnim spremljanjem izgrajujemo njihovo skavtsko in vodniško znanje, po potrebi nudimo tudi pomoč pri osebnih zadevah. Imamo vpogled v stanje v vodih. Voditelji hangamo in se bondamo z vodom, še posebej s tistimi, ki so bolj odrinjeni.

Voditelji smo prijateljska ekipa. Delo med nami je enakomerno porazdeljeno, zadolžitve so odgovorno opravljene. Vsi četovodje se poglabljajo v stanje v četi. Stari voditelji se trudimo, da na nove voditelje prenesemo čim več primerov dobrih praks in da se čim bolj povežemo med sabo.

4. Želje/ideje pod/vodnikovŽal bolj malo, a kar je, je uporabno.

Orli:- ognji: kako dobro pripraviti ogenj, zakuriti tudi v težkih pogojih, različne oblike ognjišč- pasti za živali

Aligatorke:- orientacija v praksi- skavtsko uporabni recepti (kaj drugega kot zgolj makaroni s tuno)- velika igra, kjer se išče skrit zaklad- vodne igre poleti

Pume:- sledi živali- priprava hrane v naravi

Mačke:- vozli in vezave- ognji- prva pomoč- bivakiranje

5. Namen čete 2013/2014Vseh problemov v enem letu ne bomo rešili. Osredotočiti se moramo (po prioritetah v tem vrstnem redu) na 1-2 ključna problema v četi danes + upoštevati namen stega + upoštevati vzgojni namen ZSKSS + upoštevati vizijo 2015/16.

Spet bomo postali najboljša četa, tako da bomo imeli dober program, ki bo odgovarjal na dejanske potrebe izvidnikov in jih dobro praktično pripravil na preživetje na poletnem taboru. Z osebnim spremljanjem bomo aktivno delali/izobraževali na naših vodnikih.

Page 9: moj.skavt.netmoj.skavt.net/ttomsic/www/gradiva/skavti/leto/nacrtovanje... · Web viewvsi iz višjega voda so pod/vodniki in že s tem so lahko dovolj intenzivno vključeni v program,

6. Cilji čete 2013/2014

Vzgojni in vsebinski cilji:1. Imamo osebno spremljanje vodnikov, usmerjeno v izgrajevanje njihovega skavtskega in vodniškega

znanja, po potrebi tudi pomoč pri osebnih zadevah.2. Vsak osebni spremljevalec bo vsaj 2x obiskal vodovo srečanje svojega voda.3. Osebni spremljevalci bomo na skavtskih aktivnostih malenkost bolj hangali z našim vodom.4. Rdečo nit duhovnosti pripravi koordinator za duhovnost v četi (tudi na zakone in obljubo).5. Skavtski program zapakiramo v slogan, da vse, kar se učimo, se učimo zato, da bomo dobro preživeli na

potepu, poletnem taboru ipd.6. Praktično-uporabno jih bomo naučili predvsem tistih skavtskih/tehničnih znanj, da bodo znali preživeti

poletni tabor. 7. Sodelovali bomo na IV izzivu (1x/mesec opraviti izziv).8. Dobro jih bomo pripravili na orientacijo sever.9. Seznam ne/opravičenih je v skavtski sobi na ogled ves čas vsem.10. Na koncu leta imamo praznovanje s pod-vodniki, da se jim pokaže, da so zelo pomembni.11. Imamo vsaj 2 aktivnosti z višjim vodom.12. IV bodo na koncu leta ovrednotili staro leto.13. Rešiti moramo problem vodnikov jeseni.14. Voditelji bomo odgovorno in kvalitetno opravili svoje naloge.

Leto 1 – skavtsko znanje 1:Kar koli jih že učimo, mora biti čim bolj praktično! Po eni strani tisto, kar so sami izpostavili, da jih zanima, po drugi strani veščine, s katerimi bodo znali preživeti na taboru

taborne zgradbe, vezave, osnovni vozli priprava in prižiganje ognja (tudi v težjih pogojih – ploha med kosilom ali večdnevno deževje), pravilno sekanje in žaganje in hramba orodja, prva pomoč: osnovno reagiranje, če bi se komu kaj zgodilo orientacija, čim bolj praktično – da nam ne bodo delali sramote na Severu bivakiranje kot izziv preživetja v naravi pasti za živali, sledi živali (njihov predlog) v obliki neobveznih delavnic

Dodatni sklepi:

Čez leto:1. Sprotno vrednotenje in načrtovanje po skavtskih srečanjih. Hitro in efektivno. Če se nam da, gremo še na

pijačo po opravljenem delu.2. Osebni spremljevalec vodnika bdi tudi nad njegovim vodom. Čim več zadev naj rešuje z njimi osebno. Na

vodniškem le, kar presodimo, da je stvar posveta z vsemi vodniki.3. O srečanjih čete in podobnih aktivnostih obveščamo vsaj 1 teden prej, tudi klanovce na služenju!4. Pri kompleksnih srečanjih čete moramo predvidenemu zaključku programa dodati še 45 minut. Če

slučajno končamo po programu :), sledijo športne igre.

Tabor:5.

Razno6. Voditelji smo zgled v vsem. Enaka pravila, kot za IV, veljajo tudi za voditelje.7. Voditelji drug drugega podpiramo, se med sabo ne pregovarjamo pred IV. Kar koli je že narobe, se

pomenimo med sabo.

7. Skavtsko znanje, razdeljeno na 3 letaLeto 1 – skavtsko znanje 1:

Page 10: moj.skavt.netmoj.skavt.net/ttomsic/www/gradiva/skavti/leto/nacrtovanje... · Web viewvsi iz višjega voda so pod/vodniki in že s tem so lahko dovolj intenzivno vključeni v program,

taborne zgradbe, vezave, osnovni vozli priprava in prižiganje ognja (tudi v težjih pogojih – ploha med kosilom ali večdnevno deževje), pravilno sekanje in žaganje in hramba orodja, prva pomoč: osnovno reagiranje, če bi se komu kaj zgodilo orientacija, čim bolj praktično – da nam ne bodo delali sramote na Severu bivakiranje kot izziv preživetja v naravi pasti za živali, sledi živali (njihov predlog) v obliki neobveznih delavnic

Leto 2 – skavtsko znanje 2:

Leto 3 – skavtsko znanje 3:

Vsa področja, grupirana (vse znanje je podrobneje razloženo v OSNOVNO SKAVTSKO ZNANJE v veji IV.pdf):

tema kdo od nas jo zna, ocena 1-5 x x x x x znanje naših IV

zanimanje naših IV

skavtski zakoni, molitev, obljuba, pesem, skavtski znak, skavtski pozdrav 4 4 4 4 4ZSKSS: kratica, št. članov, stegi, regije, načelnik-ca, WAGGGS, WOSM 3 5 5 4 5Baden-Powell 4 3 4 4 5

orientacija v praksi: kompas, azimut, kontra azimut, topografski znaki, merilo, ekvidistanca, kota, izohipse

3 4 5 3 4

potna znamenja 3 4 4 3 4stezosledstvo 4 4 3 4 1astronomija 4 1 4 2 4

merjenje in ocenjevanje razdalj 3 4 4 4 2telesne mere: palec-mezinec, komolec-sredinec, roke odročene, stopalo, korak, m/min 4 3 4 3 3

pravilno sekanje in žaganje, pravilna osnovna skrb za orodje 5 5 5 5 5popravilo orodja 4 5 4 4 2taborne zgradbe: vezave: križna, diagonalna; vozli: začetni, ambulantni, frančiškanski, osmica, tovorni, prusikov, ribiški, skrajševalni, napenjalni, kavbojski

3 5 5 4 4

postavljanje in kurjenje ognjev: piramida, pagoda, kocka 5 5 5 4 3

kuhanje v naravi (dodatne točke za iznajdljive, nenavadne ideje/pristope) 6 5 5 4 3

Bivakiranje 4 5 5 5 4osebna priprava na potep/pohod/odpravo/tabor 6 5 4 5 5vremenoslovje: znaki za lepo vreme, znaki za slabo vreme 4 3 3 3 5stopinje živali 5 3 3 2 1srečanje z živalmi 3 3 3 2 2lov na živali in priprava živali 3 4 4 1 1užitne rastline 3 2 3 1 1poznavanje drevesnih vrst (prepoznati in znati ne/uporabiti) 5 2 4 3 2

prva pomoč – prve osnove reakcije (5 minut) 5 5 4 3 2

Morse: zgodbica in logika 1 1 5 1 3signaliziranje z zastavicami 1 1 2 2 1

Page 11: moj.skavt.netmoj.skavt.net/ttomsic/www/gradiva/skavti/leto/nacrtovanje... · Web viewvsi iz višjega voda so pod/vodniki in že s tem so lahko dovolj intenzivno vključeni v program,

8. Delitev nalog med voditelji

8.1.Hierarhija voditeljev:x – glavni koordinator delovanja četex – glavni koordinator delovanja četex – četovodjax – četovodjax – četovodinja

8.2.Tehnične naloge:

naloga st. kdo Al Još Le Ro Tonatančna evidenca prisotnosti – IV se opravičujejo samo njemu (če se komu drugemu, to sporočiš), evidenca je na drivu in v skavtski sobi 1 x 1zunanji predstavnik čete/kontaktna oseba – napisan na dopisih, nanj se obračajo »od zunaj« (naloga za glavnega koordinatorja) 1 x 1

pregledovanje in hranjenje zapisnikov vodovih srečanj 0,5 vsak za svoj vod 0,5 0,5 0,5 0,5

blagajna čete 1 x 1pošiljanje sms obvestil 0,5 x 0,5pošiljanje elektronske pošte in objavljanje na fb, odgovarjanje na pošto na [email protected] 1

x 1pridobivanje novic za Mamutove novičke in kamnik1.skavt.net 1 x 1pridobivanje fotk oz. fotografiranje skavtskih aktivnosti 1 x 1gospodar čete 1 x 1ključar čete – če pozabi ključ, časti 6 pack 0,5 x 0,5zapisovanje prostovoljnih ur voditeljev (vsak svojo osebno pripravo v google tabelo, ta oseba pa redno beleži čas skupnih aktivnosti) 0,5 x 0,5

8.3.Programske naloge:naloga st. kdo Al Još Le Ro Toglavni/a koordinator/ja čete – odgovoren za četo, koordinira delo voditeljskega tima glede na potrebe čete, zato je »globoko potopljen« v stanje čete – stalno analizira in vrednoti njeno stanje, predlaga popravke letnega programa, razporeja tekoče zadolžitve

1

x 1 1(dodatna pomoč letos) vodenje analize, načrtovanja in vrednotenja stanja v četi 1 x 1priprava dnevnega reda srečanj 1 kroženjeobveščanje in usklajevanje s klanovci, vrednotenje z njimi in priprava za bodoče voditeljstvo 1 x 1višji vod 1 x 1

osebno spremljanje pod/vodnikov 1 vsak 1 ali 2 1 1 2 2 2

koordinator veščin 1 x 1(koordinator osebnega napredovanja IV) 1 -izvedba skavtskih tem 1 kroženjekoordinator za duhovnost v četi 1 x 1koordinator za orientacijo sever 1 x

Seštevek obremenitev po voditeljih: kdo Al Još Le Ro To

4 5,5 5,5 6,5 5

8.4.Osebni spremljevalci pod/vodnikov:Ime skavta 1. izbira 2. izbira 3.izbira

Page 12: moj.skavt.netmoj.skavt.net/ttomsic/www/gradiva/skavti/leto/nacrtovanje... · Web viewvsi iz višjega voda so pod/vodniki in že s tem so lahko dovolj intenzivno vključeni v program,

Osebni spremljevalec je bolj pozoren na delo svojega pod/vodnika. Če se le da, se pod/vodnik z vprašanji obrača na svojega osebnega spremljevalca.Na vodniškem v soboto, 14. 12., izvejo za svoje spremljevalce, z njimi se dobimo do novega leta na vroči čokoladi. Se pomenimo, kako je kaj v vodu, če so kakšni problemi ipd.Osebni spremljevalec in pod/vodnik si izmenjata simbol za na rutko, ki ju bo povezoval in spominjal na osebno spremljanje.

8.5.Delitev bdenja nad vodi: Orli – x Pume – x Aligatorke – x Mačke – x

8.6.Termini vodovih srečanj: Pume: Mačke: Aligatorke: četrtek, 18:00 fantje: petek, 19:00 – zgornja skavtska

VV srečanja: petek, 16:30-18:30BB srečanja: 1-2x/mesec, petek, 17:00-19:00ministranti: petek, 19:00-21:00 v dvorani

16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:3

0 20:00 20:30 21:00

ponedeljektoreksreda vodniškočetrtek aligatorke

16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:3

0 20:00 20:30 21:00

petek - zgornja soba bobrčki/mačke orli

petek - dvorana volčiči ministranti

sobota pume