of 35 /35
Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u poduzećima Irena Dubravec voditeljica Službe za sustavno gospodarenje energijom Jasmin Mekanović Janko Poturica Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Energetska učinkovitost (EnU) u gospodarstvu -obveza energetskog pregleda za velika poduzeća Hrvatska gospodarska komora, Draškovićeva 45, Zagreb 28. listopada 2015.

Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku...

Page 1: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u poduzećima

Irena Dubravecvoditeljica Službe za sustavno gospodarenje energijom

Jasmin MekanovićJanko Poturica

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Energetska učinkovitost (EnU) u gospodarstvu - obveza energetskog pregleda za velika poduzeća

Hrvatska gospodarska komora, Draškovićeva 45, Zagreb

28. listopada 2015.

Page 2: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Uloga Fonda u poticanju EnU

� Izvanproračunska pravna osoba s javnim ovlastima

� Primjenom načela “onečišćivač plaća” osigurava sredstva za financiranje programa, projekata i drugih aktivnosti u područjima:

� zaštite okoliša,

� energetske učinkovitosti (EnU) i

� obnovljivih izvora energije (OIE)

� Korisnici: jedinice lokalne i regionalne samouprave, javne ustanove, trgovačka društva, obrtnici, građani (fizičke osobe), udruge…

Page 3: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

JAVNI POZIVI I NATJEČAJI U 2015.

40 - 80 %bespovratno

više od

900 mil.

kn

38natječaja i

poziva

PROJEKTI VRIJEDNI 2 MILIJARDE KUNA

Page 4: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Kako se prijaviti za sredstva Fonda?

Javni natječaj

• Otvoren do 60 dana

• Povjerenstvo + odluka Upravnog odbora - max. 75 dana

• Složeni investicijski projekti – natjecanje kvalitetom za raspoloživa sredstva Fonda

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje

• Otvoren tijekom kalendarske godine - do isteka sredstava

• Brze odluke - max. 45 dana

• Jednostavni projekti bez potrebe za rangiranjem zahtijeva, manji iznosi

• Princip „Tko prvi…” - uz zadovoljavanje svih propisanih uvjeta

Page 5: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Mogućnosti sufinanciranja EnU za poduzeća

Sustavno gospodarenje energijom u poduzećima

Sustavno gospodarenje energijom u poduzećima

NekretnineNekretnine

ZgradeZgradeProizvodni

procesiProizvodni

procesiOIEOIE

Vozni parkVozni park

Vozila i vozačiVozila i vozači

Page 6: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Sufinanciranje energetskih pregleda i sustava upravljanja energijom

Page 7: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Zakonske obveze velikih poduzeća

Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)

Prijenos Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti

Obveze velikih poduzeća

� Izraditi energetski pregled svake četiri godine!

� Energetski pregled se provodi prema Pravilniku o energetskom

pregledu za velika poduzeća

� Rok za provedbu prvog energetskog pregleda 5.12.2015.

� Iznimka:

“…velika poduzeća koja uvedu sustav upravljanja energijom ili

okolišem, koji u sebi sadrži obvezu redovne provedbe energetskih

pregleda, na temelju certifikata izdanog od strane akreditiranog

neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama nisu dužna izraditi energetski pregled.”

Page 8: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Prednosti uvođenja sustava upravljanja energijom

Norma ISO 50001:2011:

� daje okvir za zahtjeve za sustave upravljanja energijom

� prikladna za primjenu u svim organizacijama i na svim

područjima svijeta

� procjenjuje se da će primjena te norme utjecati na oko 60 %

svjetske uporabe energije

* Poduzeća sa uvedenom normom ISO 9001 (upravljanje kvalitetom) ili ISO 14001 (upravljanje okolišem) su već približno 67% spremna za uvođenje ISO 50001 jer je većina zahtjeva u ISO sustavima upravljanja ista (npr. politika, uloge i odgovornosti, planiranje, komunikacija, dokumentiranje, unutarnja revizija itd.)

Page 9: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Postupak uvođenja sustava upravljanja energijom

1. Snimak stanja i ocjena potencijala kroz energetski pregled

2. odluka na razini tvrtke/institucije i donošenje politike energetske učinkovitosti

3. uspostava organizacijske strukture te procedure za kontinuirano praćenje i analizu potrošnje energije te provedbu mjera energetske učinkovitosti

Page 10: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Mogućnosti sufinanciranja energetskih pregleda i sustava upravljanja energijom

� Energetski pregledi građevina i industrijskih postrojenja

� Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

� Energetski pregled velikog poduzeća

� Uvođenje sustava gospodarenja energijom u skladu s normom HRN EN ISO 50001:

� Trošak stručne savjetodavne usluge za cjelovitu provjeru usklađenosti i usklađivanje s normom

� Trošak ocjene sukladnosti i certificiranja od strane akreditirane pravne osobe

� Trošak provedbe nadzornog ocjenjivanja i recertifikacijskogocjenjivanja prema normi HRN EN ISO 50001

Page 11: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Javni pozivi za energetske preglede i sustave upravljanja energijom

� OTVORENI od 20. ožujka 2015. godine, dostupni na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr):

� za VELIKA PODUZEĆA (do 5. prosinca 2015. – Zakon EnU!)

� za MALA i SREDNJA PODUZEĆA te OBRTE

� Maksimalni iznos sufinanciranja: 50.000 kn po zahtjevu

� Moguće dostaviti najviše dva zahtjeva i to:

� jedan zahtjev za sufinanciranje energetskog pregleda neograničenog broja zgrada i/ili građevina odnosno energetski pregled velikog poduzeća

� jedan zahtjev za uvođenje sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu s normom HR EN ISO 50001.

Page 12: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

� Prijavni obrazac

� Dokazi vlasništva i legalnosti građevine/zgrade

� Ponude/ugovori za:

� Provedbu energetskog pregleda (ovlaštene osobe)

� Izdavanje certifikata o usklađenosti s normom (akreditirane osobe)

� Savjetodavne usluge radi cjelovite provedbe usklađenosti s normom HRN EN ISO 50001

� Izjave o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta, korištenju potpora male vrijednosti, te da poduzetnik nije u teškoćama (PDV nije opravdan trošak)

� BONPLUS (samo poduzeća), BON2, potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja (obrasci – ne stariji od 30 dana)

� Izvod iz sudskog ili obrtnog registra

Dokumentacija za prijavu

Page 13: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Rezultati - 2014. i 2015. godina

0

10

20

30

40

50

60

70

2014. 2015.

46 47

814

Uvođenje norme HRNEN ISO 50001

Sufinanciranjeenergetskih pregleda

21%

79%

velikapoduzeća

mala i srednjapoduzeća

Page 14: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Ostali programi Fonda dostupni privatnom sektoru

Page 15: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Energetska obnova nestambenih zgrada

� Energetska obnova postojećih zgrada ili izgradnja novih (energetski razred A, ne za daljnju prodaju)

� Toplinska zaštita elemenata vanjske ovojnice

� Vanjska stolarija

� Sustavi grijanja i pripreme PTV

� Sustavi hlađenja i prozračivanja

� Upravljanje KGH sustavima

� Unutarnja rasvjeta

� Subvencija do 1.400.000 kn ili zajam do 7.000.000 kn

2014. odobreno 44 milijuna kuna za 75 projekata

2015. odobreno 116 milijuna kuna za 205 projekata

Page 16: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Energetska obnova nestambenih zgrada

GOTOVO 3x VIŠE PRIJAVA!

0

50

100

150

200

250

2014. 2015.

65

14510

60

komercijalnezgrade

zgrade javnenamjene

Page 17: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Energetska učinkovitost u proizvodnji

Sufinanciranje projekata EnU u proizvodnim postrojenjima kojima se smanjuje potrošnja energije barem 20%

� Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije

� Poboljšanje učinkovitosti rashladnih sustava

� Učinkoviti elektromotorni pogoni

� Revitalizacija infrastrukture (rasvjeta, procesna voda, itd.)

� Zamjena primarnog energenta

� Uvođenje/poboljšanje automatizacije

� Elektroenergetika (kompenzacija jalovine)

2014. odobreno 7 milijuna kuna za 19 projekata

2015. odobreno 12 milijuna kuna za 30 projekata

Page 18: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Korištenje obnovljivih izvora energije

� Sufinanciraju se troškovi nabave, ugradnje, mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava za proizvodnju:

� električne energije iz energije sunca, vjetra, vode

� toplinske energije za grijanje vode

� grijanje i hlađenje prostora s toplinskim sunčanim kolektorima, kotlovima na biogoriva, dizalicama topline energetske klase A i geotermalnim izmjenjivačima topline

� čvrstih biogoriva

� Sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije u turističkim objektima! (Javni poziv otvoren)

2014. odobreno 24 milijuna kuna za 59 projekata

2015. odobreno 46 milijuna kuna za 67 projekata

Page 19: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Nabava električnih i hibridnih vozila

� Sufinanciramo nabavu električnih, hibridnih plug-in i hibridnih vozila

� Električna vozila – 70.000 kn

� Hibridna električna „plug-in” vozila – 50.000 kn

� Hibridna vozila s emisijama CO2 do 90 g CO2/km – 30.000 kn

� Električni skuteri, motocikli – od 7.500 do 10.000 kn

� Električni četverocikli – do 30.000 kn

2014. odobreno 15,5 milijuna

2015. osigurano 26 milijuna kuna

Page 20: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

� Osim nabave vozila, sufinancira se i edukacija vozača o elementima eko vožnje te ostale mjere EnU u prometu:

� pregradnja vozila na električni pogon i plin

� kupovina vozila pregrađenih na električni pogon

� kupnja električnih bicikala

� kupnja programskog rješenja za planiranje i optimiziranje ruta distribucije

� izgradnja punionica za vozila na električni pogon

� kupnja plovila na električni pogon s ugrađenim solarnim panelima

� kupnja teretnih vozila na hibridni pogon kategorije N2

� Ove mjere sufinanciraju se i lokalnim jedinicama, uz sustav javnih gradskih bicikala , ugradnju posebnih semafora i programskih rješenja za povećanje energetske učinkovitosti u prometu

2014. odobreno 3,4 milijuna kuna2015. osigurano 10 milijuna kuna

Mjere energetske učinkovitosti u prometu

Page 21: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Izrada programa EnU u gradskom prometu

� Sufinancirano u okviru Javnog poziva za izradu planskihdokumenata energetske učinkovitosti (25.2.2015. – 27.7.2015.)

� Korisnici: isključivo jedinice lokalne i regionalne samouprave

� Sufinanciranje - 40, 60 ili 80% ovisno o indeksu razvijenosti, amaksimalno 80.000 kuna

� Program obavezno mora sadržavati:o prikaz i analizu postojećeg stanja,o razradu provedbe mjera na način da ista sadržava specifikaciju svih

potrebnih aktivnosti za provedbu mjere,o odgovornost za provedbu tih aktivnosti,o procjenu troškova i vremenski okvir provedbe mjera,o procjenu očekivanih ušteda energije i smanjenja emisija štetnih

ispušnih plinova,o način praćenja i ocjenu učinaka.

Page 22: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

� HORIZON 2020 = OBZOR 2020 - Sufinanciranje domaće komponente!

� Područja:� energetska učinkovitost (zgradarstvo, grijanje i hlađenje,

industrija i čistija proizvodnja, energetske usluge)� niskougljični razvoj (obnovljivi izvori energije napredne

energetske mreže (Smart Grids), e-mobilnost, društveni-ekonomski aspekti niskougljičnog razvoja, napredni gradovi (Smart Cities))

� Sredstva: do 200.000 kuna po zahtjevu, max. dva zahtjeva

� Preporuka: pogledati web stranicu Agencije za mobilnost i programe EU www.mobilnost.hr, www.obzor2020.hr i stranice Europske komisije.http://ec.europa.eu/easme/en/energy; https://ec.europa.eu/energy/intelligent/

Sufinanciranje međunarodnih projekata iz programa EU

Page 23: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Zelena javna nabava

� Usvojen Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu (MZOIP)

� Fond sudjeluje u provedbi projekta, „Promocija zelene javne nabavekao potpora ostvarenju EU ciljeva 2020“ (GPP) čiji je nositeljProgram Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP)

� Važno poznavanje standarda/zelenih kriterija u postupcima nabave

� Mogućnost izbora: najniža ponuda ili ekonomski najpovoljnijaponuda!

Page 24: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Analiza mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

provedba (financiranje)

praćenje i ocjenjivanje

verifikacija postignutih

ušteda i izvještavanje

planiranje

- strateški dokumenti, SEAPI, Planovi i Programi EnU i OIE (nacionalni, županijski, javni sektor)

- operativni dokumenti EnU i OIEIzrada - u suradnji sa

gospodarskim

sektorom

- sektor industrije- sektor prometa- sektor kućanstva- sektor usluga:

- javni sektor- komercijalni sektor

Nadzor provedbe projekata

Izvješća korisnika sredstava Fonda

Page 25: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

ČIŠĆI OKOLIŠ

ugodnost stanovanja

čišći zrak

potrošnja energije

troškovi za energente

RADNA MJESTA

40 – 80 %bespovratno

više od

900 mil kn

Page 26: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Hvala na pažnji!

[email protected]; [email protected]

Besplatni info telefon 0800 200 170

Page 27: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

WEB STRANICA FONDA

Page 28: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

WEB STRANICA FONDA

Page 29: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

PRIMJER PRIJAVNOG OBRASCA – POTREBNI PODACI

Page 30: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

1. OSNOVNI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Naziv velikog poduzeća (podnositelj):

Vrsta poduzeća:(sektor neposredne potrošnje energije u kojem djeluje poduzeće: industrija, usluge (javne ili komercijalne), promet i dr. - upisati)

Zakonski zastupnik (ime i prezime):

Položaj:

Sjedište (poštanski broj i mjesto):

Adresa (ulica i broj):

Županija:

WEB stranica:

OIB:

IBAN podnositelja:

Naziv banke:

Kontakt osoba (ime i prezime):

Broj telefona kontakt osobe:

Broj mobitela kontakt osobe:

E-mail adresa kontakt osobe:

Page 31: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

2. PODACI O ZAHTJEVU

Ukupan broj prijavljenih zgrada / građevina:

Troškovnik provedbe energetskog pregleda za sve prijavljene zgrade/građevine

Ukupno za provedbu energetskih pregleda zgrada / građevina i izradu izvještaja (kn bez PDV-a):

Ukupno za izradu energetskih certifikata zgrada (kn bez PDV-a):

Troškovnik uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja (upravljanja) energijom prema HRN EN ISO 50001

Cjelovito ispitivanje i provjera sukladnosti usklađenosti svih poslovnih i tehničkih sadržaja odnosno procesa sa standardom HR EN ISO 500001 (kn bez PDV-a):

Cjelovita provedba usklađivanja svih poslovnih i tehničkih sadržaja odnosno procesa sa standardom HR EN ISO 50001 (kn bez PDV-a):Ocjenjivanje sukladnosti i certificiranja po standardu HR EN ISO 50001 (kn bez PDV-a):Status područja na kojem se nalazi poduzeće: (maksimalni postotni udio sufinanciranja od strane Fonda) Postotni udio Fonda:

UKUPNI IZNOS ZAHTJEVA (kn bez PDV-a):

IZNOS TRAŽENIH SREDSTAVA FONDA (kn bez PDV-a):

Page 32: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

3. DOSTAVLJENA OBVEZNA DOKUMENTACIJA (1/2)

1. Troškovnik ili ponudu ovlaštenog certifikatora za provedbu energetskog pregleda

zgrade/građevine s detaljnom specifikacijom svih troškova, terminskim planom povlačenja sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev

2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane za izdavanje certifikata za usklađenost s normom HRN EN ISO50001, koja mora sadržavati:- izvadak iz sudskog registra,- troškovnik za usluge izdavanja certifikata usklađenosti s normom HRN EN ISO50001,- dokaz o stečenom pravu (akreditaciji) za obavljanje poslova izdavanja certifikata za usklađivanje s normom HRN EN ISO50001,- dokaz ishođen izvan Hrvatske a potvrđen kao punovažan od strane Hrvatske akreditacijske agencije, o stečenom pravu za obavljanje poslova izdavanja certifikata za usklađivanje s normom HRN EN ISO50001,- popis referenci o obavljenim poslovima izdavanja certifikata za usklađivanje s ISO normama, posebice za usklađivanje s normom HRN EN ISO50001

3. Ponudu pravne osobe za stručne savjetodavne usluge radi cjelovite provedbe usklađivanja s normom HRN EN ISO50001, koja mora sadržavati:- izvadak iz sudskog registra,- troškovnik za stručne savjetodavne usluge,- popis referenci pravne osobe za stručne savjetodavne usluge za provedbu usklađivanja s ISO normama, posebice za usklađivanje s normom HR EN ISO50001.

Page 33: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

3. DOSTAVLJENA OBVEZNA DOKUMENTACIJA (2/2)

4. Izjava o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu energetskog pregleda zgrada/građevina ili uvođenje sustava gospodarenja (upravljanja energijom) prema normi HRN EN ISO50001 - izvornik

5. BONPLUS ne stariji od 30 dana* od dana podnošenja zahtjeva - izvornik

6. BON2, (SOL2) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva - izvornik

7. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva - izvornik

8. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti - izvornik

9. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava - izvornik

10. Izjava da poduzetnik nije u teškoćama – izvornik

11. CD/DVD s ispunjenim prijavnim obrascem u Excel formatu:

12. Izvod iz sudskog registra

13. Presliku prethodno ishođenog certifikata za usklađenost s normom HR EN ISO50001

Page 34: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

PRIMJERI IZJAVA

Page 35: Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske ... · sredstava i rokom provedbe, za svaku zgradu/građevinu za koju se podnosi zahtjev 2. Ponudu ovlaštene pravne osobe akreditirane

Hvala na pažnji!

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Besplatni info-telefon: 0800 200 170

REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOSTFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOSTFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOSTFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST