of 23 /23
MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku, 28.ožujka 2019.

Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I...

Page 1: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJAKOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA

Davor Vić, dipl. ing. građ.

Unikom d.o.o.

U Osijeku, 28.ožujka 2019.

Page 2: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,
Page 3: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA KOJE JE

UNIKOM ISKORISTIO

Projekti prekogranične suradnje

Hrvatska-Srbija i Hrvatska-

Mađarska-SUFUNANCIRANJE EU

85%

Projekt konkurentnost i kohezija-

SUFINANCIRANJE EU 85%

Page 4: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

THE CASE FOR ZERO WASTE-STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

PROGRAM: IPA HR-SRB 2007-2013

Početak provedbe projekta: 28.11.2013.

Trajanje projekta: 2 godine

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 676.170,24 €

Page 5: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

THE CASE FOR ZERO WASTE

Mini eko otoci 1.300 žutih posuda za plastiku

Page 6: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,
Page 7: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,
Page 8: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

IPA prekogranična suradnja Hrvatska-Mađarska 2007-2013 Početak provedbe projekta:1.09.2015.Završetak provedbe projekta:31.08.2016.Hrvatski partneri u projektu:

Unikom d.o.o. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

Mađarski partner u projektu:Grad Beremend

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 267.249,00 €

„REGION2SUSTAIN” - Stvaranje preduvjeta za održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području

Page 9: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

REGION2SUSTAIN2016. GODINA – POČETAK ODVOJENOG SAKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG OTPADA

U KOLEKTIVNOM STANOVANJU

Page 10: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

NABAVA POSUDA ZA SAKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE BIOOTPADA

Page 11: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

„2REGIONS2SUSTAIN” - TREĆI EU PROJEKT UNIKOMA I PARTNERA

Program prekogranična suradnja Hrvatska-Mađarska INTERREG V-APočetak provedbe projekta:1.06.2017.Završetak provedbe projekta:30.09.2018Hrvatski partneri u projektu:

Unikom d.o.o. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

Mađarski partner u projektu:Grad PečuhAgencija za urbani razvoj grada Pečuha

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 273.009,38 €

Page 12: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Nabava 1988 posuda za prikupljanje biootpada od 16l,129 posuda od 120l za prikupljanje biootpada i 300 kompostera

Edukacija građana kroz edukativne radionice po gradskim četvrtima

Podjela edukativnog priručnika

Page 13: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

PROJEKT „TOGETHER WE STAND”

Program prekogranična suradnja Hrvatska - Srbija INTERREG IPA CBC

Upravljanje katastrofama koje obuhvaća postupke od pripreme za katastrofu sve do sanacije okoliša, te vraćanje pogođenog područja na „Nulto stanje” prije katastrofe.

Hrvatski partneri u projektu:Unikom d.o.o. Osječko baranjska županija

Udruga Slap

Srpski partner u projektu:

Poljoprivredni sekretarijat Vojvodine

RDA Bačka

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.830.870,83 €

Page 14: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

NABAVA STROJEVA ZA KOMPOSTANU

Page 15: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

KOMPOSTANA

Page 16: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

KOMPOST

Page 17: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zatvoreni natječaji (mogući prijavitelji JLS):

Provedba Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Gradu Osijeku odobren projekt ČistOS – naš ponOS, ukupna vrijednost projekta 2.370.000,00 HRK; subvencija EU 2.014.500,00 HRK (85%), trenutno u fazi odabira izvođača

Građenje reciklažnih dvorišta – Gradu Osijeku odobrena dva projekta izgradnje reciklažnih dvorišta, ukupna vrijednost oba projekta 7.952.275,00 HRK, subvencija EU 6.351.892,00 EUR (85%) oba projekta u realizaciji, treći projekt u evaluaciji

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada –Nemetin

Page 18: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

SANACIJA ODLAGALIŠTA FILIPOVICAPRVI PROJEKT SANACIJE ODLAGALIŠTA U RH FINANCIRAN EU SREDSTVIMA

Page 19: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zatvoreni natječaj (mogući prijavitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada – Grad Osijek nominirao

nabavku 15.500 posuda za

prikupljanje plastike i 14.650posuda za biootpad

Page 20: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA FINANCIRANIH EU SREDSTVIMA

PROJEKT NOSITELJ UNIKOM NOSITELJ GRAD OSIJEK

„THE CASE FOR ZERO WASTE” 5.071.276,80 kn

„REGION2SUSTAIN” 2.004.367,50 kn

„2REGIONS2SUSTAIN” 2.047.570,35 kn

„TOGETHER WE STAND” 13.731.531,23 kn

SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA

FILIPOVICA9.368.948,00 kn

IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

2.370.000,00 kn

IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

7.952.275,00 kn

SVEUKUPNO 22.854.745,88 kn 19.691.223,00 kn

Page 21: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

NATJEČAJI U NAJAVI!!!

Page 22: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Natječaji u najavi (prijavitelj komunalno poduzeće)

Nabavka vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr. – Unikom d.o.o. iskazao interes za nabavkom 16 vozila

Natječaji u najavi (prijavitelj JLS)

Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada;

Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr.;

Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Page 23: Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i ... · MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku,

HVALA NA PAŽNJI