of 5 /5
MOGUĆNOSTI PRIMENE SKETCH UP-A U NASTAVI TEHNIČKOG OBRAZOVANJA Tijana Augustinov Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Bačka Palanka 1. UVOD Google SketchUp je program namenjen za 2d i 3d modelovanje. Zbog svoje jednostavnosti i izuzetno velikih mogućnosti u projektovanju pronalazi svoju primenu u tehničkom obrazovanju. Crtanje objekata u SketchUp-u se odlikuje jednostavnošću, preciznošću i brzinom kreiranja trodimenzionalnih oblika. Lakoća usložavanja oblika je fascinantna i otvara mogućnosti preoblikovanja istih. Na trodimenzionalnim oblicima moguće je materijalizovati svaku pojedinačnu površinu i tako ga dovesti u hiperrealističan prikaz. Svaki oblik je saglediv iz svih uglova u eksterijeru kao i enterijeru. Program ovakvih performansi budi znatiželju i interesovanje kod učenika zbog izvanredne lakoće u ostvarivanju veoma složenih i efektnih kreacija. 2. PRIMENA U V RAZREDU 2.1 Osnove projektovanja U tehničkom crtanju se najčće koristi normalno projektovanje koje se još naziva ortogonalna projekcija. Kod ovakve vrste projektovanja predmet se prikazuje u jednoj ili više projekcija. Svaka projekcija prikazuje po jednu stranu predmeta u stvarnom izgledu. Za bolje razumevanje ortogonalnog projektovanja SketchUp omogućava korištenje alatki za jednostavan pregled projekcija tela. Iso Top Front Right Back Left 3. PRIMENA U VI RAZREDU Primena je moguća u nastavnim temama vezanim za arhitekturu, građevinarstvo,kulturu stanovanja. SketchUp sadrži velike mogućnosti projektovanja zgrada i stambenog prostora crtanjem uz pomoć alatki i uvoženjem gotovih modela objekata. SketchUp sadrži takav koncept kamere koji prikazuje model na kom se radi baš onako kako se vidi u stvarnosti. Ovo je izuzetno važno ako je model takav da ga je potrebno sagledati i prezentovati, kao što je kuća kroz koju bi se prolazilo i u realnom svetu. U SketchUp-u postoji više načina da se manipuliše, koristi kamera, postavljanje ugla posmatranja osim zumiranja i pokretanja koordinatnog sistema. Program sadrži konstrukcijske alatke za crtanje planova, objekata za stanovanje, kao što su:

Mogucnosti Primene Sketch Up

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SKETCH UP U OSNOVNOJ ŠKOLI

Text of Mogucnosti Primene Sketch Up

 • MOGUNOSTI PRIMENE SKETCH UP-A U NASTAVI TEHNIKOG OBRAZOVANJA

  Tijana Augustinov Osnovna kola Vuk Karadi Baka Palanka

  1. UVOD Google SketchUp je program namenjen za 2d i 3d modelovanje. Zbog svoje jednostavnosti i

  izuzetno velikih mogunosti u projektovanju pronalazi svoju primenu u tehnikom obrazovanju. Crtanje objekata u SketchUp-u se odlikuje jednostavnou, preciznou i brzinom kreiranja

  trodimenzionalnih oblika. Lakoa usloavanja oblika je fascinantna i otvara mogunosti preoblikovanja istih. Na trodimenzionalnim oblicima mogue je materijalizovati svaku pojedinanu povrinu i tako ga dovesti u hiperrealistian prikaz. Svaki oblik je saglediv iz svih uglova u eksterijeru kao i enterijeru.

  Program ovakvih performansi budi znatielju i interesovanje kod uenika zbog izvanredne lakoe u ostvarivanju veoma sloenih i efektnih kreacija.

  2. PRIMENA U V RAZREDU

  2.1 Osnove projektovanja

  U tehnikom crtanju se najee koristi normalno projektovanje koje se jo naziva ortogonalna projekcija. Kod ovakve vrste projektovanja predmet se prikazuje u jednoj ili vie projekcija. Svaka projekcija prikazuje po jednu stranu predmeta u stvarnom izgledu. Za bolje razumevanje ortogonalnog projektovanja SketchUp omoguava koritenje alatki za jednostavan pregled projekcija tela.

  Iso

  Top

  Front Right

  Back Left

  3. PRIMENA U VI RAZREDU Primena je mogua u nastavnim temama vezanim za arhitekturu, graevinarstvo,kulturu

  stanovanja. SketchUp sadri velike mogunosti projektovanja zgrada i stambenog prostora crtanjem uz pomo alatki i uvoenjem gotovih modela objekata.

  SketchUp sadri takav koncept kamere koji prikazuje model na kom se radi ba onako kako se vidi u stvarnosti. Ovo je izuzetno vano ako je model takav da ga je potrebno sagledati i prezentovati, kao to je kua kroz koju bi se prolazilo i u realnom svetu. U SketchUp-u postoji vie naina da se manipulie, koristi kamera, postavljanje ugla posmatranja osim zumiranja i pokretanja koordinatnog sistema.

  Program sadri konstrukcijske alatke za crtanje planova, objekata za stanovanje, kao to su:

 • Tape Measure Linija sa markirnim takama za odreivanje udaljenosti,...

  Dimension Povezivanjem krajnih taaka prikazuju se dimenzije objekta

  Protactoruglomer, odreuje ugao i omoguava konstruisanje linija nad zadatim uglom

  Primena SketchUp-a se ogleda u planiranju stambenog prostora. Program sadri alatke za

  jednostavnu konstrukciju kue/stana kao i biblioteku gotovih komponenti nametaja i opreme. Na slici je prikazan preseka stana.

 • 4. TEHNOLOGIJA GRAEVINSKOG MATERIJALA Program sadri veliki izbor materijala a i mogunost kreiranja sopstvenih. SketchUp

  omoguava bojenje povrina kako bi se dodala realistinost objektu kao to su drvo, kamen, beton... Materijali sadre boje i teksture a njih moe kreirati i sam korisnik ili importovati slike kao teksture.

  Sa programom dolazi i biblioteka gotovih komponenti koje se esto koriste, kao to su vrata, prozori, drvee itd. kako bi se olakao rad u SketchUp-u. Postoji mogunost kreiranja sopstvenih komponenti primer biblioteke.

  4.1 OSOBINE PROJEKTA

  Projekat sadri sve potrebne delove osnovnog crtea Mogunost rotacije objekta Presek objekta Sagledavanje kompletnog enterijera

 • SketchUp omoguava kreiranje poprenog preseka da bi se videla unutranjost objekta.

  Popreni preseci se kreiraju pomou ravni preseka a kojima se odreuje pozicija, orijentacija i

  pravac poprenog preseka. Pod poprenim isekom se podrazumevaju delovi objekta koji se seku sa ravni preseka. Ovi

  iseci su dinamini i menjaju se u skladu sa promenama pozicije ravni preseka. Popreni iseci se mogu izvoziti u druge aplikacije na detaljniju doradu.

  5. PRIMENA U VII RAZREDU Predmeti u mainstvu esto su vrlo sloenog oblika, zahtevaju odreeni kvalitet obrade i

  precizne dimenzije. Zbog toga se esto koristi nekoliko projekcija radi definisanja oblika i dimenzija predmeta, obini i specijalni preseci radi sagledavanja svih detalja, kao i razmetaj kota na to pregledniji nain. Primena SketchUp-a se ogleda u mainskim konstrukcijama to je prikazano na sledeim slikama.

  Ortogonalne projekcije mogunost sagledavanja modela u tri projekcije

  Kotiranje karakteristika mainskih crtea je da se sve dimenzije (kote), bez obzira na veliinu

  predmeta izraavaju iskljuivo u milimetrima.

  Korienja preseka u mainstvu pojedini delovi imaju tako sloen oblik da im se neki detalji

  ne vide ni u jednoj projekciji. Zbog toga se koriste razne vrste zamiljenih preseka: uzduni, popreni, etvrtinski, delimini, zaokrenuti i dr. Sledea slika prikazuje jednu od moguih poprenih preseka u SketchUp-u.

 • 6. ZAKLJUAK Primeri nastavnih jedinica prikazanih u ovom radu neiscrpljuju mogunosti primene

  SketchUp-a i ve otvaraju novi prostor za usavravanje nastave tehnikog obrazovanja.

  7. LITERATURA 1. Tehniko obrazovanje za 5. razred osnovne kole, dr Slobodan Popov, Danilo Gai, Zavod za

  udbenike i nastavna sredstva Beograd, 2002. 2. Tehniko obrazovanje za 6. razred osnovne kole, dr Slobodan Popov, Danilo Gai, Zavod za

  udbenike i nastavna sredstva Beograd, 2003. 3. Tehniko obrazovanje za 5. razred osnovne kole, dr Dragan Golubovi, dr ure Perii,

  Zavod za udbenike i nastavna sredstva Beograd, 2004.