5
MOGUĆNOSTI PRIMENE SKETCH UP-A U NASTAVI TEHNIČKOG OBRAZOVANJA Tijana Augustinov Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Bačka Palanka 1. UVOD Google SketchUp je program namenjen za 2d i 3d modelovanje. Zbog svoje jednostavnosti i izuzetno velikih mogućnosti u projektovanju pronalazi svoju primenu u tehničkom obrazovanju. Crtanje objekata u SketchUp-u se odlikuje jednostavnošću, preciznošću i brzinom kreiranja trodimenzionalnih oblika. Lakoća usložavanja oblika je fascinantna i otvara mogućnosti preoblikovanja istih. Na trodimenzionalnim oblicima moguće je materijalizovati svaku pojedinačnu površinu i tako ga dovesti u hiperrealističan prikaz. Svaki oblik je saglediv iz svih uglova u eksterijeru kao i enterijeru. Program ovakvih performansi budi znatiželju i interesovanje kod učenika zbog izvanredne lakoće u ostvarivanju veoma složenih i efektnih kreacija. 2. PRIMENA U V RAZREDU 2.1 Osnove projektovanja U tehničkom crtanju se najčće koristi normalno projektovanje koje se još naziva ortogonalna projekcija. Kod ovakve vrste projektovanja predmet se prikazuje u jednoj ili više projekcija. Svaka projekcija prikazuje po jednu stranu predmeta u stvarnom izgledu. Za bolje razumevanje ortogonalnog projektovanja SketchUp omogućava korištenje alatki za jednostavan pregled projekcija tela. Iso Top Front Right Back Left 3. PRIMENA U VI RAZREDU Primena je moguća u nastavnim temama vezanim za arhitekturu, građevinarstvo,kulturu stanovanja. SketchUp sadrži velike mogućnosti projektovanja zgrada i stambenog prostora crtanjem uz pomoć alatki i uvoženjem gotovih modela objekata. SketchUp sadrži takav koncept kamere koji prikazuje model na kom se radi baš onako kako se vidi u stvarnosti. Ovo je izuzetno važno ako je model takav da ga je potrebno sagledati i prezentovati, kao što je kuća kroz koju bi se prolazilo i u realnom svetu. U SketchUp-u postoji više načina da se manipuliše, koristi kamera, postavljanje ugla posmatranja osim zumiranja i pokretanja koordinatnog sistema. Program sadrži konstrukcijske alatke za crtanje planova, objekata za stanovanje, kao što su:

Mogucnosti Primene Sketch Up

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SKETCH UP U OSNOVNOJ ŠKOLI

Citation preview

Page 1: Mogucnosti Primene Sketch Up

MOGUĆNOSTI PRIMENE SKETCH UP-A U NASTAVI TEHNIČKOG OBRAZOVANJA

Tijana Augustinov Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Bačka Palanka

1. UVOD Google SketchUp je program namenjen za 2d i 3d modelovanje. Zbog svoje jednostavnosti i

izuzetno velikih mogućnosti u projektovanju pronalazi svoju primenu u tehničkom obrazovanju. Crtanje objekata u SketchUp-u se odlikuje jednostavnošću, preciznošću i brzinom kreiranja

trodimenzionalnih oblika. Lakoća usložavanja oblika je fascinantna i otvara mogućnosti preoblikovanja istih. Na trodimenzionalnim oblicima moguće je materijalizovati svaku pojedinačnu površinu i tako ga dovesti u hiperrealističan prikaz. Svaki oblik je saglediv iz svih uglova u eksterijeru kao i enterijeru.

Program ovakvih performansi budi znatiželju i interesovanje kod učenika zbog izvanredne lakoće u ostvarivanju veoma složenih i efektnih kreacija.

2. PRIMENA U V RAZREDU

2.1 Osnove projektovanja

U tehničkom crtanju se najčešće koristi normalno projektovanje koje se još naziva ortogonalna projekcija. Kod ovakve vrste projektovanja predmet se prikazuje u jednoj ili više projekcija. Svaka projekcija prikazuje po jednu stranu predmeta u stvarnom izgledu. Za bolje razumevanje ortogonalnog projektovanja SketchUp omogućava korištenje alatki za jednostavan pregled projekcija tela.

Iso

Top

Front Right

Back Left

3. PRIMENA U VI RAZREDU Primena je moguća u nastavnim temama vezanim za arhitekturu, građevinarstvo,kulturu

stanovanja. SketchUp sadrži velike mogućnosti projektovanja zgrada i stambenog prostora crtanjem uz pomoć alatki i uvoženjem gotovih modela objekata.

SketchUp sadrži takav koncept kamere koji prikazuje model na kom se radi baš onako kako se vidi u stvarnosti. Ovo je izuzetno važno ako je model takav da ga je potrebno sagledati i prezentovati, kao što je kuća kroz koju bi se prolazilo i u realnom svetu. U SketchUp-u postoji više načina da se manipuliše, koristi kamera, postavljanje ugla posmatranja osim zumiranja i pokretanja koordinatnog sistema.

Program sadrži konstrukcijske alatke za crtanje planova, objekata za stanovanje, kao što su:

Page 2: Mogucnosti Primene Sketch Up

Tape Measure – Linija sa markirnim tačkama za određivanje udaljenosti,...

Dimension – Povezivanjem krajnih tačaka prikazuju se dimenzije objekta

Protactor–uglomer, određuje ugao i omogućava konstruisanje linija nad zadatim uglom

Primena SketchUp-a se ogleda u planiranju stambenog prostora. Program sadrži alatke za

jednostavnu konstrukciju kuće/stana kao i biblioteku gotovih komponenti nameštaja i opreme. Na slici je prikazan preseka stana.

Page 3: Mogucnosti Primene Sketch Up

4. TEHNOLOGIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA Program sadrži veliki izbor materijala a i mogućnost kreiranja sopstvenih. SketchUp

omogućava bojenje površina kako bi se dodala realističnost objektu kao što su drvo, kamen, beton... Materijali sadrže boje i teksture a njih može kreirati i sam korisnik ili importovati slike kao teksture.

Sa programom dolazi i biblioteka gotovih komponenti koje se često koriste, kao što su vrata, prozori, drveće itd. kako bi se olakšao rad u SketchUp-u. Postoji mogućnost kreiranja sopstvenih komponenti – primer biblioteke.

4.1 OSOBINE PROJEKTA

• Projekat sadrži sve potrebne delove osnovnog crteža • Mogućnost rotacije objekta • Presek objekta • Sagledavanje kompletnog enterijera

Page 4: Mogucnosti Primene Sketch Up

SketchUp omogućava kreiranje poprečnog preseka da bi se videla unutrašnjost objekta.

Poprečni preseci se kreiraju pomoću ravni preseka a kojima se određuje pozicija, orijentacija i

pravac poprečnog preseka. Pod poprečnim isečkom se podrazumevaju delovi objekta koji se seku sa ravni preseka. Ovi

isečci su dinamični i menjaju se u skladu sa promenama pozicije ravni preseka. Poprečni isečci se mogu izvoziti u druge aplikacije na detaljniju doradu.

5. PRIMENA U VII RAZREDU Predmeti u mašinstvu često su vrlo složenog oblika, zahtevaju određeni kvalitet obrade i

precizne dimenzije. Zbog toga se često koristi nekoliko projekcija radi definisanja oblika i dimenzija predmeta, obični i specijalni preseci radi sagledavanja svih detalja, kao i razmeštaj kota na što pregledniji način. Primena SketchUp-a se ogleda u mašinskim konstrukcijama što je prikazano na sledećim slikama.

Ortogonalne projekcije – mogućnost sagledavanja modela u tri projekcije

Kotiranje – karakteristika mašinskih crteža je da se sve dimenzije (kote), bez obzira na veličinu

predmeta izražavaju isključivo u milimetrima.

Korišćenja preseka – u mašinstvu pojedini delovi imaju tako složen oblik da im se neki detalji

ne vide ni u jednoj projekciji. Zbog toga se koriste razne vrste zamišljenih preseka: uzdužni, poprečni, četvrtinski, delimični, zaokrenuti i dr. Sledeća slika prikazuje jednu od mogućih poprečnih preseka u SketchUp-u.

Page 5: Mogucnosti Primene Sketch Up

6. ZAKLJUČAK Primeri nastavnih jedinica prikazanih u ovom radu neiscrpljuju mogućnosti primene

SketchUp-a i već otvaraju novi prostor za usavršavanje nastave tehničkog obrazovanja.

7. LITERATURA 1. Tehničko obrazovanje za 5. razred osnovne škole, dr Slobodan Popov, Danilo Gačić, Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 2002. 2. Tehničko obrazovanje za 6. razred osnovne škole, dr Slobodan Popov, Danilo Gačić, Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 2003. 3. Tehničko obrazovanje za 5. razred osnovne škole, dr Dragan Golubović, dr Đurđe Perišić,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 2004.