M–JLIGHETER ATT IDENTIFIERA KOSTNADSEFFEKTIVA …TG„RDER REKO luft - reduktionskostnader

 • View
  23

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MÖJLIGHETER ATT IDENTIFIERA KOSTNADSEFFEKTIVA ÅTGÄRDER REKO luft - reduktionskostnader för luftemissionsbegränsande åtgärder. Malin Ribbenhed, IVL. REKO luft - Bakgrund. - PowerPoint PPT Presentation

Text of M–JLIGHETER ATT IDENTIFIERA KOSTNADSEFFEKTIVA …TG„RDER REKO luft -...

 • Malin Ribbenhed, IVL

 • REKO luft - BakgrundI Sverige i dagslget grs kostnadseffektivitetsberkningar av reduktionstgrder med punktinsatser, varfr ingen lngsiktighet har kunnat fs i arbetet.

  Mlet med projektet var att tillsammans med olika sektorer ta fram och sammanstlla den information som finns tillgnglig ver de tgrder som genomfrts, planeras eller r mjliga i ett framtida perspektiv fr att minska utslppen av ett antal luftfroreningar.

  Informationen samlas i en databas som kan anvndas vid skapande av utslppsscenarier och som underlag till politiska beslut.

  Malin Ribbenhed, IVL

 • Malin Ribbenhed, IVL

 • Malin Ribbenhed, IVL

 • REKO luft - VisionUpprtta en nationell allmnt tillgnglig och flexibel databas ver utslppsreduktioner och deras kostnader fr samtliga sektorer i Sverige.

  Anvndas av: - myndigheter - i det internationella arbetet - industrin

  Datavrdskap fr tgrdskostnadsdata fr en lngsiktig hantering av frgan inom Sverige

  Malin Ribbenhed, IVL

 • REKO luft - Syfte och mlSyfte: Tillsammans med sektorerna sammanstlla den information som finns tillgnglig ver tgrder fr att minska luftemissioner => databas

  vergripande ml:

  Skapa en oberoende klla fr tgrdskostnader i samfrstnd med berrda aktrer (databas)

  Utveckla ett verktyg fr att optimera kostnadstgrder (optimeringsverktyg)

  Malin Ribbenhed, IVL

 • REKO luft - Databas Sektorer

  Emissioner

 • REKO luft - Struktur databas Malin Ribbenhed, IVL

  Etc.

  Referens-

  anlggning 3

  Referens-

  anlggning 2

  Referens-

  anlggning 1

  Emissioner utan tgrd

  Aktivitetsniv

  Aktivitetsenhet

  Reduktions-grad

  tgrdsdata fr aktivitets-frndrande tgrder

  Kostnader

  Applicerings-data

  Aktivitets-frndrande tgrder

  Etc.

  Aktivitets-

  frndrande

  tgrd 2

  Aktivitets-

  frndrande

  tgrd 1

  tgrdsdata fr tekniska tgrder

  Kostnader

  Applicerings-data

  Vgtransport

  Jordbruk

  Etc.

  Tekniska tgrder

  Referens-anlggningar

  Etc.

  Teknisk tgrd 2

  Teknisk tgrd 1

  Sektorer

  Energi

 • Tekniska tgrderMalin Ribbenhed, IVL

 • Aktivitetsfrndrande tgrdMalin Ribbenhed, IVL

 • REKO luft - Funktion databasen Databasen kan hantera:

  - utvalda luftfroreningar - prognoser- icke-tekniska tgrder i kombination med tekniska tgrder- flera luftfroreningar parallellt

 • REKO luft - Optimeringsverktyg Funktion: identifiera den mest kostnadseffektiva lsningen givet flera satta ml, d.v.s. hantering av flera mnen samt flera sektorer parallelltIcke linjrt => MatlabAtt svara p: Vilka referensanlggningar ska beaktas? Vilket r gller berkningen? Vilka emissioner ska beaktas? Vilken r den maximalt tolererade nivn fr dessa emissioner? Vilken r terbetalningsgraden fr redan gjorda investeringar?

  Malin Ribbenhed, IVL

 • REKO luft - Organisation fr datafrsrjning och uppdatering

  Vem ska samla in data?Vem ska mata in data?

  Vem ska kvalitetsskra data?

  Vem ska uppdatera data?

  Malin Ribbenhed, IVL

 • REKO luft - Jordbruk Referensanlggningar:7 olika produktionsomrden med:Ntkreatur resp. svin (fast- och flytgdsel)

  Emission: NH3

  Aktivitetsenhet: kg NH3/(djur*r)

  Tekniska tgrder:4 st (lagring, spridning, ooptimerade stallfrluster, betesfrluster)

  Aktivitetsfrndrande tgrder: verfra frn fast- till flytgdsel

  Malin Ribbenhed, IVL

 • REKO luft - EnergiReferensanlggningar:pannor < 10 MW, 10-50 MW, 50-100 MW, 100-300 MW, > 300 MW

  Emissioner: NOx, SO2, CO2

  Aktivitetsenhet: GWh tillfrt brnsle

  Tekniska tgrder:7 st (frbrnningstekniska tgrder, SNCR, SCR rkgasavsvavling, kalkstensinjektion)

  Aktivitetsfrndrande tgrder: BrnslebytenMalin Ribbenhed, IVL

 • REKO luft - VgtrafikMalin Ribbenhed, IVL Referensanlggningar:Personbil, ltt lastbil, bussar, tung lastbil 3,5-16t, tung lastbil >16t, mopeder och motorcyklar, 2-taktare, motorcyklar, 4-taktare

  Emissioner: NOx, SO2, CO2, NMVOC, CH4, NH3 TSP, partiklar

  Aktivitetsenhet: miljon fordonskm

  Tekniska tgrder:12 st ssom ex. frbttrad brnslekvalitet, katalysator

  Aktivitetsfrndrande tgrder: 9 st, ex. kad belggning i personbilar vid pendlingAlternativa brnslen

 • REKO luft - Illustrativt exempel3 referensanlggningar:

  100-300 MW: EO5, EO1, trdbrnsle, frdlat

  Malin Ribbenhed, IVL

  TGRDER

  Tekniska tgrder

  Aktivitetsfrndrande tgrder

  Rening av NOx

  Rening av SO2

  Brnslebyten

  Frbrnningstekniska tgrder

  (Combustion modification)

  Torr rkgasavsvavling

  (Dry flue gas desulfurization)

  EO5 byts till EO1

  SNCR

  (katalytisk icke selekriv rening)

  Vt-torr rkgasavsvavling(Wet-dry flue gas desulfurization)

  EO5 byts till frdlat trdbrnsle (wood fuel, refined)

  SCR

  (Katalytisk selekriv rening)

  Vt rkgasavsvaling

  (Wet flue gas desulfurization)

  EO1 byts till frdlat trdbrnsle (wood fuel, refined)

 • REKO luft - Forts. exempel Emissioner 2015 av NOX och SO2

  NOX max 750 ton (27% minskning)

  SO2 max 1500 ton (28% minskning)

  Malin Ribbenhed, IVL

  Baseline

  Unabated

  SO2

  NOx

  SO2

  Nox

  "100-300 MW, Eo5"

  1433

  449

  1433

  1084

  "100-300 MW, Eo1"

  81

  175

  81

  276

  "100-300 MW, Wood fuel, refined"

  561

  403

  561

  724

  Sum

  2075

  1027

  2075

  2084

 • REKO luft - Resultat EO5, exempel

 • 012345678x 108SO2NOxCO2Emmissions for all reference installationsUnabatedBaselineOptimisedCommon limit-0.500.511.522.5x 106"100-300 MW, Eo5""100-300 MW, Eo1""100-300 M...refined"Activity changeTotalCost of solution for reference installations (relative to NO measures)BaselineOptimisedREKO luft - Resultat tot, exempel

 • Malin Ribbenhed, IVL

 • REKO luft - Slutsatser Behov finns!

  Flexibel databasstruktur men mste fyllas med data!

  Optimeringsverktyget kan utska flera mnen och sektorer parallellt!

  Lngsikligt arbete!

  Rapport IVL B1608 (finns att ladda ner p www.ivl.se)

  Malin Ribbenhed, IVL

 • Malin Ribbenhed, IVL