3
GURU CEMERLANG SEJARAH JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR P P P A A A S S S T T T I I I L L L U U U L L L U U U S S S S S S E E E J J J A A A R R R A A A H H H ! ! ! S S S o o o a a a l l l a a a n n n d d d a a a n n n J J J a a a w w w a a a p p p a a a n n n y y y a a a n n n g g g t t t u u u n n n t t t a a a s s s b b b e e e r r r d d d a a a s s s a a a r r r k k k a a a n n n a a a n n n a a a l l l i i i s s s i i i s s s s s s o o o a a a l l l a a a n n n S S S e e e j j j a a a r r r a a a h h h S S S P P P M M M t t t e e e r r r k k k i i i n n n i i i MODUL GERAK SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI 2010 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 2010 KAWALAN MUTU PN. MASARIAH BINTI MISPARI EN. MAHENDAN A/L THOLASY PANEL PENULIS PN. MASARIAH BINTI MISPARI EN. MAHENDAN A/L THOLASY EN. LOGANATHAN A/L TARMALINGAM EN. SOHAIDIE MOHD ZAIN PN. NORHAYATI BINTI MAT ZAIN PN. GIAN KAUR A/P HARJIT SINGH EN. YATRIZAL ZAM BIN ZAMZAMI Pereka Bentuk Cover PN. NORHAYATI BINTI MAT ZAIN PENGHARGAAN KHAS EN. HADI TAUFIK HUSAIN Pen. Pengarah Kajian Kemasyarakatan EN. MOHAMMAD FAUZI BIN YUNUS Pen. Pegawai Pelajaran Daerah Panduan Penggunaan ini disediakan berdasar-kan analisis soalan Sejarah SPM 2004 – 2009 sebagai panduan untuk murid mempertingkatkan pencapaian mata pelajaran Sejarah SPM 2010. Modul Gerak soalan ini boleh membantu murid-murid membuat latihan berfokus yang berformatkan soalan Sejarah SPM 2010. Murid-murid digalakkan berbincang dalam kumpulan. Murid-murid juga perlu berbincang jawapan dengan guru atau menyemak terus dari modul jawapan selepas menyiapkan latihan daripada modul ini. Murid-murid digalakkan membuat latihan daripada modul ini beberapa kali bagi mengukuhkan penguasaan sehingga menjelang peperiksaan Sejarah SPM 2010. SEMOGA BERJAYA

ModulGerak Soalan T5B9 - Sejarah Menjana 1Malaysia · berdasar-kan analisis soalan Sejarah SPM 2004 – 2009 sebagai panduan untuk murid mempertingkatkan pencapaian mata pelajaran

  • Upload
    buidat

  • View
    258

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ModulGerak Soalan T5B9 - Sejarah Menjana 1Malaysia · berdasar-kan analisis soalan Sejarah SPM 2004 – 2009 sebagai panduan untuk murid mempertingkatkan pencapaian mata pelajaran

GURU CEMERLANG SEJARAH

JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

PPPAAASSSTTTIII LLLUUULLLUUUSSS

SSSEEEJJJAAARRRAAAHHH!!! SSSoooaaalllaaannn dddaaannn JJJaaawwwaaapppaaannn yyyaaannnggg

tttuuunnntttaaasss bbbeeerrrdddaaasssaaarrrkkkaaannn aaannnaaalll iiisssiiisss

sssoooaaalllaaannn SSSeeejjjaaarrraaahhh SSSPPPMMM ttteeerrrkkkiiinnniii

MODUL GERAK SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI 2010

GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 2010 2

KAWALAN MUTU

PN. MASARIAH BINTI MISPARI EN. MAHENDAN A/L THOLASY

PANEL PENULIS

PN. MASARIAH BINTI MISPARI EN. MAHENDAN A/L THOLASY

EN. LOGANATHAN A/L TARMALINGAM

EN. SOHAIDIE MOHD ZAIN PN. NORHAYATI BINTI MAT ZAIN

PN. GIAN KAUR A/P HARJIT SINGH

EN. YATRIZAL ZAM BIN ZAMZAMI

Pereka Bentuk Cover PN. NORHAYATI BINTI MAT ZAIN

PENGHARGAAN KHAS

EN. HADI TAUFIK HUSAIN Pen. Pengarah Kajian

Kemasyarakatan

EN. MOHAMMAD FAUZI BIN YUNUS

Pen. Pegawai Pelajaran Daerah

Panduan

Penggunaan

ini disediakan

berdasar-kan analisis soalan

Sejarah SPM 2004 – 2009 sebagai

panduan untuk murid

mempertingkatkan pencapaian

mata pelajaran Sejarah SPM 2010.

• Modul Gerak soalan ini boleh

membantu murid-murid

membuat latihan berfokus

yang berformatkan soalan

Sejarah SPM 2010.

• Murid-murid digalakkan

berbincang dalam kumpulan.

• Murid-murid juga perlu

berbincang jawapan dengan

guru atau menyemak terus

dari modul jawapan selepas

menyiapkan latihan daripada

modul ini.

• Murid-murid digalakkan

membuat latihan daripada

modul ini beberapa kali bagi

mengukuhkan penguasaan

sehingga menjelang

peperiksaan Sejarah SPM

2010.

SEMOGA BERJAYA

Page 2: ModulGerak Soalan T5B9 - Sejarah Menjana 1Malaysia · berdasar-kan analisis soalan Sejarah SPM 2004 – 2009 sebagai panduan untuk murid mempertingkatkan pencapaian mata pelajaran

MODUL GERAK SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI 2010

GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 2010 3

BAB 9 MALAYSIA DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA PERANG DUNIA PERTAMA

TAHAP PENGUASAAN (Tandakan √ di bawah) SUB TAJUK

Cemerlang Baik Sederhana

Konflik Antarabangsa Perang Dunia Pertama

Dasar-Dasar Luar Malaysia Kepentingan Dasar Luar

Asas Penggubalan Dasar Luar Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa OIC

NAM Komanwel

1. Nyatakan sebab-sebab berlaku Perang Dunia Pertama. Sebab-sebab berlaku Perang Dunia Pertama ialah F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

2. Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Pertama. Kesan-kesan Perang Dunia Pertama ialah F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

MODUL GERAK SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI 2010

GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 2010 4

3. Nyatakan kepentingan dasar luar Malaysia. Kepentingan dasar luar Malaysia ialah F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

4. Nyatakan faktor-faktor penggubalan dasar luar Malaysia. Faktor-faktor penggubalan dasar luar Malaysia ialah F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

5. Nyatakan matlamat penubuhan Pertubuhan Persidangan

Islam (OIC). Matlamat penubuhan OIC ialah F1

F2

F3

F4

6. Apakah peranan Malaysia dalam OIC? Peranan Malaysia dalam OIC ialah F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Page 3: ModulGerak Soalan T5B9 - Sejarah Menjana 1Malaysia · berdasar-kan analisis soalan Sejarah SPM 2004 – 2009 sebagai panduan untuk murid mempertingkatkan pencapaian mata pelajaran

MODUL GERAK SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI 2010

GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 2010 5

7. Apakah faedah Malaysia menganggotai OIC? Faedah Malaysia menganggotai OIC ialah F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

8. Apakah prinsip perjuangan Pergerakan Negara-Negara

Berkecuali (NAM)? Prinsip perjuangan NAM ialah F1

F2

F3

F4

9. Nyatakan usul Malaysia yang dikemukakan dalam sidang

Kemuncak NAM. usul Malaysia yang dikemukakan dalam sidang Kemuncak

NAM ialah F1

F2

F3

F4

F5

F6

10. Apakah kejayaan Malaysia selaku tuan rumah sidang

Kemuncak NAM ke-13? Kejayaan Malaysia selaku tuan rumah sidang Kemuncak

NAM ke-13 ialah F1

F2

F3

F4

F5

F6

11. Nyatakan faedah yang diperolehi Malaysia sebagai anggota

MODUL GERAK SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI 2010

GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 2010 6

Komanwel. Faedah yang diperolehi Malaysia sebagai anggota

Komanwel ialah F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

12. Apakah tanggungjawab anda sebagai warga global? Tanggungjawab saya sebagai warga global ialah F1

F2

F3

F4

F5

F6