of 14 /14
0 MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, KENINGAU BAHASA MELAYU (KEMAHIRAN 4 – SUKU KATA KV) NAMA MURID : __________________________ KELAS : __________________________

MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK ...erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan BM.pdf1. Ibu bapa/penjaga/guru membimbing murid untuk menyebut suku kata KV yang disediakan

 • Author
  others

 • View
  23

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK ...erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan BM.pdf1....

 • 0

  MODUL PDPR PROGRAM

  PEMULIHAN KHAS

  SK SOOK, KENINGAU

  BAHASA MELAYU

  (KEMAHIRAN 4 – SUKU KATA KV)

  NAMA MURID : __________________________

  KELAS : __________________________

 • 1

  TAJUK : MENGENAL SUKU KATA

  KEMAHIRAN : KEMAHIRAN 4 – SUKU KATA KV

  STANDARD PEMBELAJARAN :

  1.1.1 (ii) Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi

  pelbagai bunyi; suku kata.

  OBJEKTIF PEMBELAJARAN :

  Di akhir pembelajaran, murid dapat :

  1. Membunyikan 6 suku kata KV dengan betul.

  2. Menulis 6 suku kata KV dengan betul.

  TEMPOH PELAKSANAAN : 1 MINGGU

  LANGKAH PELAKSANAAN :

  1. Ibu bapa/penjaga/guru membimbing murid untuk menyebut suku kata KV

  yang disediakan dalam lembaran bacaan (dalam muka surat seterusnya).

  2. Murid akan mengajuk membunyikan suku kata.

  3. Murid diminta untuk membunyikan suku kata yang ditunjukkan.

  4. Murid diminta untuk menyelesaikan lembaran kerja yang diberi.

 • 2

  LATIHAN BACAAN KEMAHIRAN SUKU KATA KV

  Arahan : Murid diminta untuk membunyikan suku kata dengan bimbingan daripada

  ibu bapa/penjaga

  ba mi fe bu

  la ki be ju

  da ri ke ku

  ma ti lo su

  ta bi bo gu

  la li do lu

  ka di mo du

 • 3

  Lembaran kerja 1

  Arahan : Tulis suku kata awalan huruf b yang betul berdasarkan kepada gambar.

  Tarikh : _____________________________________________

  1.

  ___ ___ j u

  2.

  ___ ___ ngau

  3.

  ___ ___ k u

  4.

  ___ ___ r u s

  5.

  u ___ ___

  6.

  ___ ___ c a

  7.

  ___ ___ r u

  8.

  ___ ___ l a

  9.

  i ___ ___

  10.

  ___ ___ r i

  11.

  ___ ___ t o l

  12.

  ___ ___ l a t

 • 4

  Lembaran kerja 2

  Arahan : Isi tempat kosong menggunakan suku kata KV yang sesuai berdasarkan

  gambar.

  Tarikh : _______________________________________________

 • 5

  Lembaran kerja 3

  Arahan : Lengkapkan tempat kosong menggunakan suku kata KV yang sesuai.

  Tarikh : ________________________________________________

 • 6

  MODUL PDPR PROGRAM

  PEMULIHAN KHAS

  SK SOOK, KENINGAU

  BAHASA MELAYU

  (KEMAHIRAN 5 – PERKATAAN KVKV)

  NAMA MURID : __________________________

  KELAS : __________________________

 • 7

  TAJUK : PERSEKITARAN SAYA

  KEMAHIRAN : KEMAHIRAN 5 – PERKATAAN KVKV

  STANDARD PEMBELAJARAN :

  1.1.2 (iii) Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi

  pelbagai bunyi; perkataan.

  OBJEKTIF PEMBELAJARAN :

  Di akhir pembelajaran, murid dapat :

  3. Menyebut 6 perkataan KVKV dengan betul.

  4. Menulis 6 perkataan KVKV dengan betul.

  5. Mengenal perkataan KVKV.

  TEMPOH PELAKSANAAN : 1 MINGGU

  LANGKAH PELAKSANAAN :

  5. Ibu bapa/penjaga/guru membimbing murid untuk menyebut perkataan

  KVKV yang disediakan dalam lembaran bacaan (dalam muka surat

  seterusnya).

  6. Murid akan mengajuk untuk menyebut perkataan KVKV.

  7. Murid diminta untuk menyebut perkataan KVKV yang ditunjukkan.

  8. Murid diminta untuk menyelesaikan lembaran kerja yang diberi.

 • 8

  LATIHAN BACAAN KEMAHIRAN PERKATAAN KVKV

  Arahan : Murid diminta untuk menyebut perkataan KVKV yang disediakan dengan

  bimbingan daripada ibu bapa/penjaga/guru.

  Tandakan (/) pada kotak merah jika murid telah dapat menyebut perkataan dengan

  betul.

  Tarikh : _____________________________________________

 • 9

  Lembaran kerja 1

  Arahan : Padankan dan gariskan gambar dengan perkataan KVKV yang betul.

  Tarikh : _____________________________________________

  nasi

  roti

  guli

  mata

 • 10

  Lembaran kerja 2

  Arahan : Bulatkan suku kata yang betul berdasarkan gambar yang diberi.

  Tarikh : _______________________________________________

  Contoh :

 • 11

  Lembaran kerja 3

  Arahan : Baca dan tulis perkataan berdasarkan gambar yang sesuai.

  Tarikh : ________________________________________________

  biji bumi bulu

  bayi bahu baca

 • 12

  Lembaran kerja 4

  Arahan : Baca dan tulis perkataan berdasarkan gambar yang sesuai.

  Tarikh : ________________________________________________

  gari guli gigi

  gula guni gali

 • 13

  Lembaran kerja 5

  Arahan : Baca dan tulis ayat berdasarkan gambar yang sesuai.

  Tarikh : ________________________________________________

  Siti beli kiwi. Ini topi Dani.

  Kuda lari laju. Mizi beli dadu.

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  ___

  _____________________________________________