63
Easy Sejarah ACU Bab 1 Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara. 1. Senaraikan keistimewaan AT yang mendorong barat menjalankan dasar imperialismenya di rantau tersebut? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 5 ) Tema Huraian Strategik Kedudukan yang strategik Terletak Terletak di antara China dan India Pasaran Menjamin pasaran yang luas Tanah Tanah yang subur Kaya Kaya dengan bahan mentah 2. Nyatakan kesan perkembangan dalam sistem perhubungan dan pengangkutan terhadap perluasan imperialisme Barat di AT? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 6 ) Tema Huraian Muatan Kapal wap mampu membawa muatan lebih banyak Cepat Mempercepatkan perjalanan antara timur dan barat Jarak Memendekkan jarak perjalanan antara timur dan barat Mudah Urusan perniagaan menjadi lebih mudah Pesat Perdagangan antara bangsa menjadii lebih pesat 3. Jelaskan nilai yang dipegang oleh kuasa Barat hingga menyebabkan persaingan antara mereka untuk menguasai negara-negara di Asia Tenggara ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 7 ) Tema Huraian Beban Slogan beban orang putih Easy Sejarah ACU 1

Modul kata kunci sej.t5.doc

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lol

Citation preview

Page 1: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Bab 1Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara.

1. Senaraikan keistimewaan AT yang mendorong barat menjalankan dasar imperialismenya di rantau tersebut? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 5 )

Tema HuraianStrategik Kedudukan yang strategikTerletak Terletak di antara China dan IndiaPasaran Menjamin pasaran yang luasTanah Tanah yang suburKaya Kaya dengan bahan mentah

2. Nyatakan kesan perkembangan dalam sistem perhubungan dan pengangkutan terhadap perluasan imperialisme Barat di AT? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 6 )

Tema HuraianMuatan Kapal wap mampu membawa muatan lebih banyakCepat Mempercepatkan perjalanan antara timur dan baratJarak Memendekkan jarak perjalanan antara timur dan baratMudah Urusan perniagaan menjadi lebih mudahPesat Perdagangan antara bangsa menjadii lebih pesat

3. Jelaskan nilai yang dipegang oleh kuasa Barat hingga menyebabkan persaingan antara mereka untuk menguasai negara-negara di Asia Tenggara ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 7 )

Tema HuraianBeban Slogan beban orang putihDakwa Mendakwa mereka lebih maju dan bertamadunTugas Slogan tugas menyebarkan tamadunMentamadun Mereka bertanggungjawab mentamadunkan orang TimurMubaligh Mubaligh Kristian bertanggungjawab menyebarkan

agama kristian kepada penduduk tanah jajahan

Easy Sejarah ACU 1

Page 2: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

4. Nyatakan ciri-ciri umum sistem birokrasi barat yang diperkenalkan di negara- negara AT? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 8 )

Tema HuraianPusat Penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayahGabenor Pelantikan Gabenor JeneralBiro Perlaksanan pentadbiran melalui biroPegawai Pegawai Barat sebagai ketua biroUndang-undang Pengenalan undang-undang Barat

5. Jelaskan sistem Encomienda yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 9 )

Tema HuraianEncomiendero Pemerintah dikenali sebagai encomienderoAman Menjaga keamananCukai Mengutip cukai yang tinggiKristian Mengkristiankan pendudukKerahan Menjalankan kerahan tenaga

6. Nyatakan perubahan-perubahan politik yang diperkenalkan oleh Belanda dalam sistem pemerintahan tradisional tempatan di Indonesia? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 9 )

Tema HuraianPusat Pentadbiran pusat diketuai Gabenor JeneralTempatan Pentadbiran tempatan dikendalikan pembesar tempatanJabatan Penubuhan jabatan kerajaan seperti Pelajaran dan PertanianDewan Penubuhan Dewan Tempatan sebagai penasihatVolksraad Penubuhan Volksraad sebagai Majlis Rakyat

7. Nyatakan sistem pemerintahan di Burma sebelum penjajahan British. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms )

Tema HuraianDinasti Sistem pemerintahan beraja di bawah Dinasti KonbaungRaja Raja sebagai ketua pemerintahHluttaw Terdapat Hluttaw atau Majlis DirajaWun Di pusat terdapat Wun ( Pegawai Tinggi kerajaan )Myothugyi Di peringkat Bandar terdapat Myothugyi ( Ketua Bandar )

Easy Sejarah ACU 2

Page 3: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

8. Berikan kesan akibat daripada penguasaan British selepas Perang Inggeris-Burma III ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 10-11 )

Tema HuraianKuasai British mengusai seluruh BurmaKonbaung Dinasti Konbaung berakhirPJT Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggiDaerah Pentadbiran daerah diambil alih oleh Myo-okUndang-Undang Sistem undang-undang Barat diperkenalkan

9. Jelaskan perubahan pentadbiran yang dilakukan oleh British di Tanah Melayu. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms )

Tema HuraianNNS Pembentukan Negeri-Negeri Selat 1824Gabenor Gabenor merupakan pemerintah tertinggi NNSResiden Di NMB, Sistem Residen diperkenalkanPenasihat Di NMTB, British memperkenalkan Sistem PenasihatRaja Raja atau Sultan hanya berkuasa dalan soal adat dan agama

Islam

10. Nyatakan dasar-dasar penjajahan Barat yang mendorong kemunculan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat negara-negara Asia Tenggara ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 14-15 )

Tema HuraianBirokrasi Sistem birokrasi Barat tidak memberi peluang yang

sewajarnya kepada penduduk tempatanEkonomi Dasar ekonomi penjajah menindas penduduk pribumiJurang Mewujudkan jurang sosial dengan hanya bergaul dengan

golongan bangsawan sahajaImigran Dasar kemasukan imigran yang menguasai ekonomiKekal Rakyat tempatan terus kekal dalam ekonomi tradisional

Easy Sejarah ACU 3

Page 4: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

11. Nyatakan dasar-dasar pendidikan penjajah hingga timbul perasaan tidak puashati di kalangan rakyat negara-negara Asia Tenggara? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 16 )

Tema HuraianPilih Sikap pilih kasih menyediakan kemudahan PendidikanBahasa Mengutamakan sekolah yang menggunakan bahasa

penjajahRendah Pendidikan tahap rendah dan terhad kepada golongan elit

dan penduduk bandarPriyayi Anak golongan Priyayi diasingkan dan diberi pendidikan

tersendiriSekular Memperkenalkan pendidikan sekular dan mubaligh

12. Huraikan faktor-faktor yang mendorong kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 14-16 )

Tema HuraianDasar Dasar Penjajahan BaratAgama Pengaruh agamaSastera Karya KesusasteraanPendidikan Sistem PendidikanIntelek Kemunculan golongan intelektual

13. Sebutkan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Asia Tenggara? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 18 )

Tema HuraianTerbuka Penentangan secara terbukaSetempat Bersifat setempatOrganisasi Tidak berorganisasiIsu Isu kebudayaan, agama dan hak pribumiPimpin Dipimpin golongan pertengahan berpendidikan Barat dan

Asia Barat

Easy Sejarah ACU 4

Page 5: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

14. Nyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 18 )

Tema HuraianRadikal Lebih radikal dan berorganisasiPimpin Dipimpin golongan yang berpendidikan dan

berpengetahuan luas dalam bidang kebudayaan baratMatlamat Matlamat perjuangan lebih jelasTuntut Menuntut kemerdekaanSendiri Membentuk kerajaan sendiri

15. Jelaskan perkembangan gerakan nasionalisme di Indo China ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms )

Tema HuraianMandarin Gerakan awal dipelopori oleh golongan bangsawan dan

MandarinBarat Golongan menengah memperjuangkan pendidikan BaratVNQPH VNQPH melancarkan pemberontakanPenjara Phan Boi Chau dipenjarakanRadikal Perjuangan menjadi radikal

16. Mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza daripada gerakan nasionalisme negara lain di Asia Tenggara? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 22 )

Tema HuraianGelisah Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh

kerabat dirajaMutlak Penentangan terhadap sistem raja berkuasa mutlakLemah Kelemahan sistem pentadbiran dirajaBoros Sikap boros Raja VajiravudhEkonomi Tidak puas hati dengan penguasaan ekonomi orang

Barat dan orang Cina

Easy Sejarah ACU 5

Page 6: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Bab 2 Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua

1. Mengapakah pemimpin tempatan menentang British? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 30 )

TEMA HURAIANCukai Cukai yang membebankan rakyatEksploitasi British mengeksploitasi ekonomi tempatan.Paksa Memaksa penduduk tempatan menerima pentadbiran Barat.Adat British mencampuri adat resam masyarakat tempatan.Hilang Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh.

2. Terangkan peristiwa penentangan para pemimpin Sarawak terhadap James Brooke. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms )

TEMA HURAIANKuasai James Brooke berusaha menguasai pedalaman SarawakLinggir Linggir menentang James Brooke dengan menyerang Kapal

Nemesis dekat Batang LuparRentap Rentap menentang James Brooke yang cuba menghapuskan

orang Iban di Sungai SkrangBakar James Brooke menyerang dan membakar kampong RentapMasahor Penentangan Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul

Ghapor kerana penguasaan Brooke di Sungai Rajang

3. Huraikan penentangan Dato’ Maharaja Lela ke atas British di Perak. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms )

TEMA HURAIANBantah Pembesar Perak membantah campurtangan BritishKubu Dato’ Maharaja Lela membina kubu di Pasir SalakMesyuarat Pembesar bermesyuarat di Durian Sebatang bertujuan

menentang BritishBunuh Keputusan diambil untuk membunuh BirchTampal Mat Arshad dibunuh semasa menampal poster cukai di Pasir

Salak

Easy Sejarah ACU 6

Page 7: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

4. Galurkan peristiwa penentangan Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms )

Tema HuraianCukai Kecewa dengan system cukai dan undang-undang tanahTelemong Mengetuai penduduk membersih tanah di Kuala TelemongBuka Membuka tanah milik Tengku maimunahSerang Menyerang Kuala Berang dan berjaya mendudukinyaTangkap British serang balas dan dapat menangkap Haji Abdul

Rahman Limbong

5. Mengapakah perjuangan pemimpin tempatan menentang British gagal. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms )

TEMA HURAIANSetempat Perjuangan bercorak setempatBantuan Tidak mendapat bantuan luarSengketa Persengketaan dalam kalangan pemimpin tempatanSultan British mengambil kesempatan bertindak atas arahan SultanCanggih Kelengkapan tentera British yang canggih dan moden

6. Huraikan faktor-faktor kebangkitan semangat nasionalisme di Tanah Melayu ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 45-49 )

Tema HuraianSistem Sistem politik Barat memusnahkan sistem politik tempatan Intelek Sistem pendidikan melahirkan intelek melayuJurang Terdapat jurang ekonomi orang Melayu dengan orang asingCetak Kemunculan mesin cetak Serantau Keadaan politik serantau mendorong kebangkitan nasionalisme

7. Huraikan sebab-sebab yang mempengaruhi gerakan nasionalisma di Tanah Melayu pada abad ke-19. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms )

TEMA HURAIANPolitik Pengenalan politik Barat memmusnahkan politik tempatanPendidikan Kemuncukan golongan intelek Melayu dari pendidikan InggerisImigran Penguasaan ekonomi oleh golongan imigranKemudahan Orang Melayu terpinggir di kampung tanpa kemudahan asasDasar Dasar British yang menaganaktirikan penduduk tempatan

Easy Sejarah ACU 7

Page 8: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

8. Terangkan perkembangan gerakan Islah yang diperjuangkan oleh Kaum Muda di Tanah Melayu pada abad ke-20. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms )

TEMA HURAIANTentang Ditentang oleh Kaum TuaSelat Berkembang hanya di Negeri-Negeri SelatRisalah Risalah Dan buku Kaum Muda disekat edarannyaMadrasah Menubuhkan beberapa buah madrasahPerempuan Memberi peluang pelajar perempuan dapatkan pendidikan

9. Sebutkan isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar Melayu dalam soal sosial dan pendidikan di Tanah Melayu pada 1930 an ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 51 )

Tema HuraianGalak Menggalakan pendidkan untuk anak perempuanSeru Menyeru orang Melayu jangan memilih kerja Tabung Menggalakkan tabungan untuk pedidikan anak-anakBI Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris BM Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi

10. Huraikan mesej-mesej yang diutarakan melalui novel Melayu pada tahun 1930an ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 53 )

Tema HuraianCinta Semangat cinta akan tanah airWarisan Menghargai warisan bangsaKebolehan Berbangga dengan dengan kebolehan sendiriPendidikan Mementingkan pendidikan Negatif Membuang pandangan negatif yang menghalang kemajuan

11. Jelaskan isu yang berkaitan wanita yang dibangkitkan dalam akhbar, majalah dan novel Melayu pada tahun 1930an. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 51-53 )

Tema HuraianAnak Pendidikan untuk anak perempuanPendidikan Menggalakkan wanita mendapat pendidikan tinggi Bebas Kebebasan wanita Perpaduan Perpaduan dalam kalangan guru perempuan Sopan Menyeru wanita menjaga kesopanan

Easy Sejarah ACU 8

Page 9: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

12. Huraikan mesej-mesej berkaitan semangat kebangsaan yang dibangkitkan melalui novel-novel Melayu tahun 1930-an. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 53 )

Tema HuraianPerjuangan Semangat perjuangan menentang penjajahCinta Semangat cinta akan tanah airTokoh Menghargai sumbangan tokoh-tokoh Kesultanan MelakaSejarah Menggunakan sejarah sebagai pendorong perjuanganWarisan Menghargai warisan bangsa

13. Huraikan perkembangan Kesatuan Melayu Muda dalam memperjuangkan semangat nasionalisme di Tanah Melayu. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 30 )

TEMA HURAIANTubuh Ditubuhkan oleh Ibrahin Haji YaakobMatlamat Bermatlamat menggalakkan perpaduan pemuda MelayuTahap Meningkatkan tahap pendidikan orang MelayuRaya Memperjuangkan penubuhan Indonesia RayaKerjasama Bekerjasama dengan Jepun untuk menentang British

14. Apakah kepentingan Kongres Melayu yang diadakan pada tahun 1939 dan 1940. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 56-57 )

Tema HuraianPuncak Kemuncak kesedaran kebangsaan orang MelayuMundur Membincangkan kemunduran orang Melayu Pilih Mendedahkan pilih kasih British Padu Wujud perpaduan dalam kalangan orang Melayu Negeri Mengatasi perasaan kenegerian

15. Nyatakan gerakan nasionalisme semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 57-58 )

Tema HuraianPemuda Barisan Pemuda Perak ditubuhkan sebagai tentera

sukarela JepunMPAJA MPAJA ditubuhkan untuk menentang JepunB3 Bintang Tiga melancarkan perang gerilaForce Pegawai-pegawau tadbir Melayu menubuhkan Force 136Wataniah Pasukan Wataniah merupakan tentera sukarela

Easy Sejarah ACU 9

Page 10: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Bab 3KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

1. Jelaskan konsep negara dalam masyarakat Melayu tradisional ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 65 )

Tema HuraianKerajaan Kewujudan kerajaan atau negara disebabkan adanya rajaTinggi Kedudukan raja tinggi dan istimewaJamin Raja berperanan menjamin keselamatan rakyatMengakui Rakyat mengakui kekuasaan rajaSempadan Kesetiaan rakyat terhadap raja menentukan sempadan kerajaan

2. Huraikan konsep negara yang diperkenalkan oleh pihak British di Tanah Melayu ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 66 )

Tema HuraianSempadan Setiap kerajaan Melayu disebut negeri dengan menetapkan sempadan

setiap negeriMU Pembinaan negara dan bangsa bermula dengan pengenalan Malayan

Union PTM Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah menggabungkan semua negeri

Melayu dalam sebuah pentadbiran pusatMerdeka British memberikan kemerdekaan kepada PTM 1957Malaysia Sabah dan Sarawak bergabung dengan Tanah Melayu membentuk

negara Malaysia yang berdaulat

3. Huraikan ciri-ciri negara dan bangsa Malaysia. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 84 )

Tema HuraianMalaysia Negara Malaysia terdiri daripada Tanah Melayu,Sabah dan SarawakKerajaan Kerajaan bertanggungjawab menggubal dan melaksana dasar

sesebuah negaraTiga Kerajaan terdiri daripada Badan Perundangan, Badan Pelaksana

dan Badan KehakimanPerlembagaan Perlembagaan merupakan peraturan tertinggiRujukan Perlembagaab sebagai rujukan untuk mentadbir Negara

Easy Sejarah ACU 10

Page 11: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

4. Bagaimana negara Islam di Madinah diasaskan oleh Nabi Muhamad (s.a.w) ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 71 )

Tema HuraianPrinsip Penyatuan melalui prinsip IslamPerlembagaan Menyusun perlembagaan sebelum mengasaskan kerajaan

MadinahSatu Piagam Madinah berjaya menyatukan penduduk yang berbilang

kaum Musyawarah Membentuk kerajaan Islam dengan cara musyawarah Kerjasama Kerjasama antara pemimpin dengan rakyat

5. Jelaskan ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 75-78 )

Tema HuraianWilayah Mempunyai wilayah pengaruh meliputi seluruh Semenanjung

Tanah Melayu dan timur SumateraMutlak Raja berkuasa mutlak Lambang Mempunyai lambang kebesaran raja seperti warna dan bahasaUndang-undang

Terdapat dua undang-undang bertulis iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka

Kedaulatan Ketaatan rakyat sebagai simbol kedaulatan

6. Bincangkan unsur-unsur warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diamalkan di negeri- negeri Melayu ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 80 )

Tema HuraianAsas Mengasaskan kerajaan Johor, Perak dan Pahang Gelaran Menggunakan gelaran Sultan Pewaris Sistem perwarisan takhta mementingkan jurai keturunan sebelah

bapaUndang-undang

Sistem perundangan berdasarkan undang-undang Melaka

Lipatan Mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan

Easy Sejarah ACU 11

Page 12: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

7. Jelaskan kandungan undang-undang tubuh kerajaan Johor ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 80-81 )

Tema HuraianKeturunan Keturunan Sultan sebagai pewaris takhta Iktiraf Orang Melayu diiktiraf sebagai rakyat JohorIslam Islam sebagai agama negeriBangsa Raja hendaklah berbangsa MelayuPilih Raja memilih Menteri Besar

8. Apakah persamaan kandungan antara Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 84-85 )

Tema HuraianCorak Mengamalkan corak pemerintahan Raja BerperlembagaanSultan Sultan dibantu oleh Majlis MenteriMB Menteri besar menjadi pengerusi Jemaah MenteriLantik Sultan melantik Menteri BesarIslam Agama Islam sebagai agama rasmi

9. Jelaskan Sistem Jemaah Menteri di Kelantan ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 84 )

Tema HuraianLapan Terdapat lapan Jemaah Menteri yang menguruskan pentadbiranLuar Jemaah Menteri Luar uruskan hal ehwal luar negeriDalam Jemaah Menteri Dalam Negeri menjaga keamanan negeriIstana Jemaah Menteri Istana mengurus istiadat DirajaPerang Jemaah Menteri Peperangan menguruskan pertahanan

10. Huraikan kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 86 )

Tema HuraianRaja Cara pelantikan Raja Syarat Syarat menjadi RajaPembesar Tanggungjawab pembesarIslam Kedudukan agama Islam Tegah Pemerintah ditegah menyerahkan negeri kepada kuasa asing

Easy Sejarah ACU 12

Page 13: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

11. Jelaskan unsur demokrasi dalam sistem pemerintahan di Negeri Sembilan ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 5 ms 87-88 )

Tema HuraianPerpatih Mengamalkan sistem pemerintahan berdasarkan Adat Perpatih Rakyat Kedaulatan berada di tangan rakyatBawah Pelantikan pemimpin dibuat daripada peringkat paling bawah iaitu

Anak Buah, Buapak, Lembaga, dan Undang yang kemudiannya melantik Yang Dipertuan Besar

Runding Setiap keputusan yang dibuat oleh Yang Dipertuan Besar adalah berdasarkan perundingan dengan Undang

Undang Setiap luak ditadbir oleh Undang dan Undang dipilih oleh Lembaga

Easy Sejarah ACU 13

Page 14: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Bab 4 Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia

1. Nyatakan sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan. ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 95 – 96 )

Tema HuraianSedia Persediaan membentuk pemerintahan sendiriLicin Melicinkan pentadbiran, seragam dan menjimatkan kosBangsa Membentuk sebuah bangsa Malayan UnionKurang Mengurangkan penguasaan politik orang MelayuJamin Menjamin penguasaan ekonomi British

2. Apakah syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian Malayan Union ? ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 96 )

Tema HuraianSatu Menyatukan semua negeri Melayu dan Negeri SelatKetua Gabenor British mengetuai Malayan UnionAsing Singapura diasingkanSoli Kerakyatan berasaskan prinsip Jus SoliRaja Raja hanya berkuasa dalam agama dan adapt istiadat

3. Nyatakan pelaksanaan sistem pentadbiran Malayan Union ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 96 – 97 )

Tema HuraianPusat Wujud sebuah kerajaan pusat yang kuatParlimen Pentadbirannya terus kepada Parlimen BritishRaja Raja-Raja Melayu menjadi ahlis Majlis Raja-RajaMajlis Majlis Undangan dan Eksekutif melaksanakan pentadbiranNegeri Negeri ditadbir oleh Pesuruhjaya Negeri

Easy Sejarah ACU 14

Page 15: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

4. Mengapakah orang Melayu menentang Malayan Union yang diperkenalkan oleh British ? ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 98 – 99 )

Tema HuraianUgut Sir Harold MacMichael mengugut Raja-Raja MelayuMasa Sultan tidak diberi masa yang cukup untuk berundingZakat Zakat dipungut oleh BritishKuasa Raja kehilangan kuasaBimbang Bimbang hilang akan warisan tamadun Melayu

5. Nyatakan bentuk penentangan masyarakat Melayu terhadap Malayan Union. ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 100 – 101 )

Tema HuraianAkhbar Bantahan melalui akhbar Utusan Melayu,Majlis dan Warta MalayaDemontrasi Mnegadakan demontrasi secara amanSurat Menghantar surat dan telegram bantahan ke LondonUMNO Menubuhkan UMNO untuk menentang Malayan UnionKumpul Sultan berkumpul di Kuala Kangsar menyatakan bantahan

6. Apakah kesan pelaksanaan Malayan Union terhadap kedudukan Raja Raja Melayu ? ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 99 )

Tema HuraianAhli Hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja MelayuHilang Hilang kewibawaan sebagai ketua orang MelayuKuasa Tiada sebarang kuasaBincang Hanya berkuasa membincangkan soal agama dan adat istiadatZakat Tidak berkuasa memungut zakat

Easy Sejarah ACU 15

Page 16: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

7. Mengapakah golongan Melayu radikal dan Orang dagang menyokong Malayan Union ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 99 – 100 )

Tema HuraianLicin Melicinkan pentadbiranCekap British cekap membangunkan Tanah MelayuSama Menyokong dasar sama rata untuk semua warganegaraMerdeka British berjanji akan memberikan kemerdekaanFeudal Menolak sistem politik feudal Melayu

8. Apakah pengajaran yang diperolehi oleh orang Melayu akibat penentangan mereka terhadap Malayan Union. ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 100 )

Tema HuraianMenyatu Berjaya menyatukan orang MelayuPertahan Berjaya mempertahankan status quo orang MelayuUMNO Mewujudkan UMNORunding British dan UMNO mula berundingGanti Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu

9. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ? ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 103 – 104 )

Tema HuraianTegas Ketegasan orang Melayu Menentang Malayan UnionPegawai Mendapat sokongan daripada bekas Pegawai dan pegawai

tinggi BritishSikap Sikap politik orang Melayu yang sederhana melalui UMNOBimbang Bimbang orang Melayu dipengaruhi gerakan politik radikal dari

IndonesiaBantah Bantahan bukan secara kekerasan tetatpi melalui rundingan

Easy Sejarah ACU 16

Page 17: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

10. Senaraikan tuntutan orang Melayu dalam Mesyuarat Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 103 – 104 )

Tema HuraianTolak Menolak semua prinsip dan struktur Malayan UnionPersekutuan Inginkan konsep persekutuan seperti Negeri-Negeri Melayu

BersekutuKerakyatan Menolak kerakyatan terbuka Malayan UnionPulih Memulihkan hak istimewa orang MelayuRaja Raja Melayu diakui sebagai Ketua Negeri

11. Sebutkan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 103 – 104 )

Tema HuraianGabung Gabungan sebelas buah negeriKetua Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi BritishRaja Konsep Raja Berperlembagaab diwujudkanBentuk Senarai Persekutuan dan senarai negeri dibentukJaga Kedudukan istimewa orang Melayu dijaga

12. Nyatakan alasan dan tindakan orang dagang dan radikal Melayu ketika menentang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 103 – 104 )

Tema HuraianWakil Jawatankuasa Eksekutif tidak mewakili semua pihakTiada Tiada perwakilan dalam Jawatankuasa EksekutifRepublik Menuntut sebuah Negara republikMerdeka Menuntut kemerdekaan penuhTubuh Menubuhkan AMCJA dan PUTERA untuk menentang British

dan UMNOBantah Mengadakan bantahan melalui ceramah, demontrasi dan

mogok

Easy Sejarah ACU 17

Page 18: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

13. Jelaskan cadangan yang dibuat oleh AMCJA dan PUTERA dalam Perlembagaan Rakyat. ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 106 )

14. Huraikan peristiwa-peristiwa penting ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 104 - 106 )

15. Huraikan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 107 – 108 )

Tema HuraianPusat Raja berkongsi kuasa dengan Pesuruhjaya Tinggi British di

peringkat pusatNegeri Sultan menjadi ketua negeri dibantu oleh Menteri BesarKetat Syarat kerakyatan diperketatkanRaja Kuasa raja Melayu dikekalkanIktiraf British mengiktirak ketuanan Melayu semula

Easy Sejarah ACU

Tema HuraianSingapura Singapura disatukan dengan Tanah MelayuRaja Raja-Raja Melayu akan mempunyai kuasa sebenarMelayu Kedudukan istimewa orang Melayu dikembalikanBendera Warna bendera merah putihBahasa Bahasa Melayu dijadikan Bahasa Kebangsaan

Tema HuraianEksekutif British menubuhkan Jawatankuasa EksekutifTuntutan Orang Melayu telah mengemukakan lima tuntutanPerlembagaan Orang Dagang dan Radikal Melayu mengemukakan

Perlembagaan RakyatPerunding British menubuhkan Jawatankuasa Perunding bagi

mendapatkan pandanganPerjanjian Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani pada 21

Januari 1948

18

Page 19: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

16. Bincangkan langkah-langkah penentangan rakyat Sarawak dalam gerakan anti penyerahan. ( Ruj : Buku teks Sejarah tingkatan 5 ms 108 )

Tema HuraianDemontrasi Mengadakan demontrasiLetak Kakitangan awam meletak jawatan beramai-ramaiPakatan Mengadakan pakatan sulit antara golongan terpelajarTubuh Menubuhkan Kumpulan Rukun Tiga BelasBunuh Membunuh Gabenor Sarawak

Easy Sejarah ACU 19

Page 20: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Bab 5 Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka

1. Terangkan ciri-ciri Sistem Ahli yang diperkenalkan oleh British. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms 117-118 )

Kata kunci HURAIANKabinet Satu sistem kabinet bayanganPegawai Terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh

masyarakatAhli Anggota dikenali sebagai AhliLantik Pelantikan ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi BritishRaja Pelantikan ahli dengan persetujuan Majlis Raja-Raja

2. Senaraikan tanggungjawab setiap anggota dalam Sistem Ahli. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms 118 )

Kata kunci HURAIANPortfolio Setiap ahli diberi satu portfolio yang mengandugi beberapa jabatanUrus Menguruskan pentadbiran harian jabatan Cadang Mencadangkan undang-undang yang berkaitanBentang Membentangkannya dalam mesyuarat Majlis Perundangan

PersekutuanBincang Berbincang dengan pegawai kanan British untuk mendapatkan

persetujuan bersama

3. Bincangkan kepentingan Sistem Ahli kepada pentadbiran Negara. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms 119 )

Kata kunci HURAIANLatih Melatih orang tempatan berkerajaan sendiriPerpaduan Memulakan proses perpaduan kaumGabungan Ahli-ahli terdiri daripada gabungan pelbagai kaumMerdeka Asas penting untuk mencapai kemerdekaanDedah Memberi pendedahan kepada penduduk tempatan berkerajaan

sendiri

Easy Sejarah ACU 20

Page 21: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

4. Apakah yang dimaksudkan dengan Pakatan Murni ? ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms 119 )

TEMA HURAIANkerjasama Usaha bersama untuk menghasilkan kerjasama Rundingan Tolak ansur politik melalui rundinganTuntutan Merupakan jalan penyelesaian tuntutan dan masalah kaumSatu Merupakan usaha menyatupadukan kaum

5. Nyatakan perkara-perkara yang telah dipersetujui hasil rundingan antara UMNO dengan Jawatankuasa Hubungan Antara kaum ( CLC )? ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms 120 )

TEMA HURAIANRIDA Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa ( RIDA )Majukan Memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar BandarDOJ Dato’ Onn Jaafar menjadi Pengerusi RIDAKerakyatan Kerakyatan 1951 diberikan kepada imigran yang dilahirkan di

PersekutuanPilihanraya Pilihanraya akan diadakan pada masa yang sesuai

6. Apakah peranan Dato’Onn Jaafar dalam mewujudkan pakatan murni antara kaum di Tanah Melayu sebelum penubuhan Parti Perikatan? ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms 119-121 )

TEMA HURAIANWakil Mewakili orang Melayu dalam CLCAsas Menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kemerdekaanPengerusi Menjadi Pengerusi Pertama RIDABuka Membuka keahlian UMNO kepada bukan MelayuIMP Menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya ( IMP )

Easy Sejarah ACU 21

Page 22: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

7. Nyatakan sebab-sebab Dato’ Onn Jaafar membuka keahlian IMP kepada semua kaum? ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms 121 )

TEMA HURAIANSatu Konsep kerjasama pelbagai kaum dalam satu partiKerja Semua kaum bekerja untuk kemerdekaan Tanah MelayuSemasa Berdasarkan perubahan politik semasaTunggal Orang Melayu tidak lagi menjadi rakyat tunggal Tanah

MelayuRakyat Orang bukan Melayu turut menjadi rakyat Tanah Melayu

8. Huraikan usaha-usaha yang dijalankan oleh penduduk Tanah Melayu untuk mengadakan Pakatan Murni . ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms 119-121 )

TEMA HURAIANTubuh Menubuhkan Jawatankuasa Hubungan Antara kaum ( CLC )India CLC turut dianggtai oleh kaum IndiaRundingan Mengadakan rundingan antara UMNO dan CLCBuka Dato’ Onn membuka keahlian UMNO kepada bukan MelayuIMP Keahlian IMP terbuka kepada semua kaum

9. Terangkan kejayaan Parti Perikatan dalam melaksanakan Pakatan Murni. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms 121-125 )

TEMA HURAIANPerbandaran Menang pilihanraya Majlis Perbandaran contoh di Kuala

LumpurNegeri Perikatan menang pilihanraya negeri 1954Umum Memenangi Pilihan Raya Umum 1955Rombongan Rombongan Rundingan Kemerdekaan ke LondonKerajaan Menubuhkan kerajaan dan membentuk kabinet

Easy Sejarah ACU 22

Page 23: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

10. Jelaskan peranan Suruhanjaya Reid dalam usaha merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms 125-126 )

TEMA HURAIANBincang Membincang dan menyusun perlembagaan Persekutuan

Tanah MelayuKaji Mengkaji isu-isu sebagai panduan dalam merangka

perlembagaanTerima Menerima memorandum daripada pelbagai pihakTerbit Menerbitkan cadangan perlembagaanHantar Menghantar cadangan perlembagaan kepada Parlimen

British

11. Apakah isu yang menjadi perhatian Suruhanjaya Reid dalam merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957? ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms 125-126 )

TEMA HURAIANRaja Mengambil kira kedudukan Raja-Raja Melayu dalam PTMIstimewa Hak istimewa orang Melayu sebagai penduduk peribumiBangsa Mewujudkan satu bangsa Persekutuan Tanah MelayuIslam Agama Islam sebagai agama rasmi PTMBahasa Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

12. Jelaskan isi kandungan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ? ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms 127 )

TEMA HURAIANPersekutuan Pembentukan sebuah kerajaan persekutuanPemisahan Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeriRaja Institusi Raja sebagai Raja BerperlembagaanIstimewa Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkanIslam Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan

Easy Sejarah ACU 23

Page 24: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

13. Huraikan kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms 127 )

TEMA HURAIANDemokrasi Pembentukan sebuah kerajaan demokrasiBerperlembagaan

Kewujudan institusi Raja Berperlembagaan

Perpaduan Mewujudkan perpaduan antara kaum di Tanah MelayuTadbir Memberi peluang kepada penduduk tempatan mentadbir

negaraKetepi Mengetepikan perbezaan agama, warna kulit dan bahasa

Easy Sejarah ACU 24

Page 25: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Bab 7 Sistem Pentadbiran Negara

1. Mengapakah perlembagaan negara dianggap luhur dan tertinggi (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 163)

Tema HuraianAtasi Mengatasi kuasa Yang di-Pertuan Agong, Parlimen, jemaah menteri

dan mahkamahCanggah Undang-undang yang bercanggah adalah tidak sahSelaras Undang-undang negeri mestilah selaras dengan perlembagaan

persekutuanKuasa Parlimen memperolehi kuasanya daripada perlembagaanTakluk Yang di-Pertuan Agong tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia

2. Huraikan kepentingan perlembagaan negara dalam menjamin keharmonian rakyat (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 163-164 )

Tema HuraianLicin Melicinkan pentadbiran dan pemerintahan kerajaanPanduan Sebagai panduan kepada pemerintah Taat Menjamin taat setia rakyat kepada NegaraAsasi Menjamin hak asasi dan kebebasan rakyatKerjasama Menjamin kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri

3. Mengapakah perlembagaan negara perlu dipinda dari semasa ke semasa (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 165)

Tema HuraianLindung Bertujuan melindungi kepentingan rakyatRelevan Supaya sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasaMunasabah Mewujudkan undang-undang yang munasabah dan dipatuhi oleh rakyatKeselamatan Memelihara keselamatan dan keharmonian masyarakat berbilang kaumSensitif Melarang perkara sensitif dipersoal secara terbuka

Easy Sejarah ACU 25

Page 26: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

4. Huraikan bidang tugas Yang di-Pertuan Agong mengikut Perlembagaan Malaysia (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 167, 168 )

Tema HuraianKetua Mengetuai Badan Perundangan, Badan Pemerintah dan Badan KehaimanIstimewa Memelihara kedudukan dan hak istimewa orang MelayuIslam Ketua agama Islam bagi negeri sendiri dan negeri yang tiada SultanDarurat Mengisytiharkan darurat Lantik Berkuasa melantik Perdana Menteri

5. Huraikan ciri-ciri Ahli Dewan Negara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 172 )

Tema HuraianTertinggi Dewan tertinggi dalam pemerintahan NegaraUmur Berumur sekurang-kurangnya 30 tahunTempoh Memegang jawatan bagi tempoh 3 tahunLantik Dilantik tanpa melalui pilihan rayaSenator Digelar senator

6. Terangkan ciri-ciri Ahli Dewan Rakyat (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 172 )

Tema HuraianPilih Dipilih oleh rakyat melalui pilihan rayaUmur Berumur sekurang-kurangnya 21 tahunTempoh Tempoh jawatan ialah 5 tahunTugas Tugas utama menggubal dan meluluskan undang-undang Sabit Tidak disabitkan dengan kesalahan jenayah

Easy Sejarah ACU 26

Page 27: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

7. Bagaimanakah undang-undang di Parlimen diluluskan (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 173)

Tema HuraianCadang Undang-undang dicadangkan oleh kementerian yang terlibatGubal Penggubalan rang undang-undang oleh Peguam NegaraPertama Pembacaan Pertama di Dewan Rakyat iaitu pembacaan tajuk sahajaKedua Pembacaan Kedua di Dewan Rakyat dan undang-undang dibahaskanKetiga Pembacaan Ketiga dan dibahaskan sebelum diluluskan untuk

dikemukakan kepada Dewan Negara

8. Apakah fungsi badan kehakiman di negara kita (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 174-175)

Tema HuraianSivil Mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayahSahih Menentukan kesahihan undang-undang Tafsir Mentafsir perlembagaan persekutuan dan perlembagan negeriSah Mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah disisi undang-

undangPinda Tidak boleh meminda undang-undang

9. Terangkan bidang tugas Suruhanjaya Pilihan Raya (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 177)

Tema HuraianAdil Menjamin pilihan raya yang adil dan bebas Sempadan Menentukan sempadan pilihan rayaDaftar Menguruskan pendaftaran pemilihProses Mengendalikan proses pilihan raya umum dan pilihan raya kecilAnggota Keanggotannya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong

Easy Sejarah ACU 27

Page 28: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

10. Nyatakan proses pilihan raya yang dijalankan di negara kita (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 178)

Tema HuraianBubar Pembubaran Parlimen oleh Yang di-Pertuan AgongSPR SPR menetapkan tarikh penamaan calon dan pengundian Penamaan Penamaan calonKira Pengiraan jumlah undi Umum Pengumuman keputusan pilihan raya oleh pegawai pilihan raya

11. Terangkan syarat-syarat seseorang calon yang bertanding dalam pilihan raya (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 179)

Tema HuraianWarganegara Warganegara MalaysiaUmur Berumur 21 tahunSempurna Sempurna akalMuflis Bukan orang yang muflisKertas Mengemukakan kertas penamaan calon

12. Apakah syarat untuk seseorang itu menjadi pengundi (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 179-180 )

Tema HuraianDaftar Pengundi perlu mendaftarkan diri dalam senarai daftar pemilihUmur Berumur 21 tahunTinggal Tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya boleh mengundi dalam

pilihan raya tersebutSebuah Pengundi hanya boleh mengundi dalam sesebuah kawasan pilihan raya Pos Pasukan keselamatan, pelajar dan pegawai kerajaan yang bertugas di

luar negara boleh mengundi melalui pos

Easy Sejarah ACU 28

Page 29: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

13. Mengapakah pilihan raya penting kepada negara kita (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 180)

Tema HuraianPilih Proses memilih wakil rakyat Bebas Rakyat bebas memilih calon dan menganggotai mana-mana parti politikDemokrasi Melambangkan sistem pemerintahan demokrasiTahu Bertanggungjawab mengambil tahu perkembangan politik negaraLibat Terlibat memilih pemimpin bagi menentukan bentuk kerajaan

14. Nyatakan ciri-ciri kerajaan persekutuan (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 186)

Tema HuraianTadbir Kerajaan persekutuan mentadbir negaraPelaksana Badan Pelaksana mempunyai kuasa menjalankan tugas mengikut

perlembagaanEksekutif Kuasa eksekutif terletak pada Yang di-Pertuan AgongMenteri Jemaah Menteri menjalankan kuasa eksekutifKetua Jemaah Menteri diketuai oleh seorang Perdana Menteri

15. Nyatakan ciri-ciri kerajaan negeri (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 187)

Tema HuraianEksekutif Memperuntukkan kuasa eksekutif kepada setiap negeriSultan Kuasa eksekutif terletak pada Sultan atau Yang di-Pertuan NegeriMB Menteri Besar dilantik oleh sultan dalam kalangan ahli Dewan

Undangan Negeri yang mendapat kepercayaan ahli dewanPentadbiran Pentadbiran peringkat negeri terletak pada perlembagaan negeriExco Majlis Mesyuarat Negeri (Exco) berperanan menjalankan dasar

pentadbiran

Easy Sejarah ACU 29

Page 30: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

16. Apakah maksud yang terdapat pada Jata Negara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 188)

Tema HuraianPinang Pokok pinang bagi mewakili negeri Pulau PinangBulan Bulan sabit bermaksud agama Islam sebagai agama rasmiBintang Bintang berpecah 14 melambangkan gabungan 14 buah negeri Pokok Pokok Melaka yang melambangkan negeri MelakaHarimau Dua ekor harimau yang menyokong perisai bermaksud keberanian

17. Jelaskan maksud yang tersirat pada bendera Malaysia (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 189)

Tema HuraianMerah Merah melambangkan keberanianPutih Putih melambangkan kesucianKuning Kuning melambangkan kedaulatan raja-rajaBiru Biru melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaumBulan Bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi

18.Huraikan kepentingan Jalur Gemilang kepada negara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 190)

Tema HuraianSemangat Membangkitkan semangat perjuanganBangga Menimbulkan rasa bangga kepada negaraTaat Sebagai tanda ketaatan kepada raja dan NegaraPatriotik Rakyat menjadi lebih patriotik Baik Rakyat yang baik dapat memahami maksud bendera

Easy Sejarah ACU 30

Page 31: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

19. Terangkan sejarah perkembangan lagu kebangsaan (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 191)

Tema HuraianNegaraku Lagu kebangsaan dikenali dengan Negaraku Hakim Tunku Abdul Rahman mengetuai jemaah hakim membuat pemilihanTerang Lagu Terang Bulan, lagu kebangsaan negeri Perak telah dipilihPerkenan Majlis Raja Raja memperkenan keputusan Jemaah MenteriLirik Lirik digubah berdasarkan lagu Terang Bulan

Easy Sejarah ACU 31

Page 32: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Bab 8 Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan

1. Apakah matlamat Rancangan Malaya Pertama diperkenalkan oleh kerajaan? (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 198 )

Tema HuraianBangun Membangunkan kawasan luar BandarRapat Merapatkan jurang perbezaan pendapatan penduduk luar

bandar dengan penduduk bandar.Kemiskinan Mengurangkan kadar kemiskinan penduduk luar bandar.Pelbagai Mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan

Negara.

2. Terangkan usaha-usaha yang dijalankan untuk mencapai pembangunan di kawasan luar bandar melalui Rancangan Malaya Pertama. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 198 )

Tema HuraianBuka Tanah baru dibuka secara besar-besaran untuk pertanianTimah Perusahaan melombong bijih timah diperluaskan.Pinjaman Memberi pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil.Pemasaran Membantu pemasaran hasil pertanian.Tanaman Tanaman tumpuan ialah getah dan kelapa sawit.

3. Jelaskan usaha-usaha dalam Rancangan Malaya Kedua dan Rancangan Malaysia Pertama untuk membangunkan kawasan luar bandar (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 200-202 )

Tema HuraianBuka Pembukaan tanah di bawah FELDA FAMA Menubuhkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan

(FAMA).Infrastruktur Memberi tumpuan terhadap penyediaan infrastruktur sosial.Pekerjaan Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk Buku Memperkenalkan Buku Merah.

Easy Sejarah ACU 32

Page 33: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

4. Apakah matlamat utama Rancangan Malaysia Kedua dalam memenuhi aspirasi Dasar Ekonomi Baru? (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 201 )

Tema HuraianSelesai Menyelesaikan masalah ekonomi antara kaum, kawasan, dan

wilayah.Sosial Menyelesaikan masalah sosial antara kaum, kawasan, dan

wilayah.Basmi Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum.Pekerjaan Menyediakan peluang pekerjaan bagi merapatkan jurang

ekonomi antara kaum.Identiti Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi.

5. Terangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk memastikan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) tercapai . (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 201-202 )

Tema HuraianLPN Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN )ditubuhkan .LKIM Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) ditubuhkan.Eksport Tumpuan terhadap penanaman getah dan kelapa sawit kerana

keperluan eksport.Cekap Penggunaan tanah yang lebih cekap Desa Menggalakkan industri desa yang berpotensi.

6. Sejauhmanakah Dasar Ekonomi Baru berjaya mencapai matlamatnya? (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 203-204 )

Tema HuraianRapat Berjaya merapatkan jurang antara kaum serta wilayah.Kemiskinan Kadar kemiskinan menurun.KDNK KDNK meningkat pada 1990.Pendapatan Pendapatan per kapita meningkat Modal Hak milik modal saham kaum bumiputera meningkat .

Easy Sejarah ACU 33

Page 34: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

7. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memajukan sektor perindustrian dalam Rancangan Malaysia keempat dan kelima? (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 203-204 )

Tema HuraianModal Tumpuan kepada perusahaan berat berasaskan modal.Teknologi Tumpuan kepada perusahaan berat berasaskan penggunaan

teknologi tinggi.Mahir Tumpuan kepada perusahaan berat berasaskan keperluan

tenaga kerja mahir.Bebas Memperkenalkan zon perdagangan bebas.HICOM Menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM)

8. Apakah strategi yang dijalankan untuk mencapai matlamat Dasar Pertanian Negara? (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 206 )

Tema HuraianTanah Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru.In-situ Memperkenalkan program pembangunan in-situ .Sokongan Menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian .Swasta Melibatkan sektor swasta dalam projek pertanian.

9. Terangkan Dasar Persyarikatan Malaysia yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 1983. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 206-207 )

Tema HuraianLibat Melibatkan sektor swasta secara aktif dan berkesan.Miliki Malaysia dianggap sebuah syarikat yang dimiliki secara

bersama.Panel Sebuah panel perunding antara pihak kerajaan dengan sektor

swasta telah ditubuhkan.Jalin Pegawai kerajaan ditempatkan di syarikat swasta untuk

menjalinkan hubungan.Sokongan Pihak kerajaan bertindak memberi perkhidmatan sokongan .

Easy Sejarah ACU 34

Page 35: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

10. Terangkan pelaksanaan Dasar Penswastaan Malaysia. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 207 )

Tema HuraianLancar Dilancarkan oleh Perdana Menteri Dato’ Seri Dr. Mahathir

Mohamad Beban Mengurangkan beban kewangan kerajaan.Produktiviti Meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan atau

barangan.Cepat Mempercepatkan pembangunan ekonomi negara.Laksana Boleh dilaksanakan secara penuh atau secara sebahagian.

11. Apakah yang anda faham dengan Dasar Hala Tuju Cara Baru? (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 208 )

Tema HuraianBangun Membangunkan kawasan luar bandar.Tingkat Meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa Sedia Menyediakan kemudahan asasKelompok Mengelompokkan kampung-kampung menjadi petempatan

yang lebih besar.Usahawan Mengadakan program usahawan desa.

12. Terangkan Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara yang diperkenalkan oleh kerajaan. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 208-209 )

Tema HuraianKadar Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang berterusan.Pendapatan Meningkatkan pendapatan negara.Maksimum Memastikan penggunaan sumber negara secara maksimum.Saing Memastikan sektor perindustrian dapat bersaing pada

peringkat antarabangsa.Pengurusan Membaiki sistem pengurusan operasi.

13. Apakah rasional Dasar Kependudukan Negara terhadap pencapaian kemajuan Easy Sejarah ACU 35

Page 36: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

negara ? (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 209 )

Tema HuraianSasaran Mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang tahun 2100Tenaga Pertumbuhan penduduk akan memberikan kesan positif

terhadap bekalan tenaga kerja.Produktiviti Meningkatkan produktiviti negara.Pasaran Memperluaskan pasaran dalam negeri.Kekuatan Menyumbang ke arah kekuatan politik dan keselamatan

negara.

14. Apakah matlamat Rukun Negara ? (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 211 )

Tema HuraianPerpaduan Mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia.Demokratik Memelihara corak hidup yang demokratik.Adil Mencipta sebuah masyarakat yang adil.Liberal Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang

pelbagai.

ProgresifMembina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi.

15. Huraikan kepentingan setiap prinsip Rukun Negara dalam usaha untuk mencapai perpaduan negara. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 211-212 )

Tema HuraianPegangan Kepercayaan kepada Tuhan menunjukkan bahawa agama

merupakan pegangan paling utama rakyat Malaysia.Bebas Islam adalah agama rasmi tetapi agama lain bebas diamalkan.Simbol Raja sebagai simbol penyatuan rakyat dan pelindung hak

istimewa pribumi.Derhaka Derhaka kepada raja juga bermaksud derhaka kepada negara.Daulat Rakyat hidup dengan aman apabila kedaulatan undang-

undang terpelihara.

16. Terangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan.Easy Sejarah ACU 36

Page 37: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

(Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 2112-213 )

Tema HuraianBarnes Laporan Barnes mencadangkan penubuhan sekolah

kebangsaan.Tentang Ditentang oleh masyarakat CinaFenn-Wu Laporan Fenn-Wu mencadangkan sekolah vernakular Cina

dikekalkanOrdinan Ordinan Pelajaran mencadangkan dua sistem persekolahan

menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu.Permintaan Pengajaran bahasa Cina dan Tamil akan disediakan sekiranya

ada permintaan daripada ibu bapa.

17. Sebutkan cadangan-cadangan dalam Penyata Razak 1956 yang kemudiannya dijadikan Ordinan Pelajaran 1957. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 213 )

Tema HuraianSama Sistem persekolahan yang sama Seragam Penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan.Melayu Sekolah Menengah Melayu menggunakan pengantar bahasa

MelayuInggeris Sekolah Menengah Inggeris menggunakan pengantar bahasa

Inggeris.Wajib Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diwajibkan di semua

sekolah.

18. Nyatakan perkara-perkara yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961 (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 214 )

Tema HuraianPercuma Pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan.Rendah Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendahSemua Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di sekolah menengah.Islam Pelajaran agama Islam diajar di semua sekolah bantuan penuh

kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam.Peperiksaan Peperiksaan awam akan diadakan dalam bahasa kebangsaan.

19. Apakah matlamat sistem persekolahan aneka jurusan yang telah diperkenalkan pada tahun 1965?Easy Sejarah ACU 37

Page 38: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

(Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 214 )

Tema HuraianGagal Menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah

akademik.Pelajaran Menyediakan pelajaran sehingga berumur 15 tahunKemahiran Memberikan pelbagai kursus kemahiranMahir Melahirkan tenaga mahirPasaran Sebagai persediaan untuk pasaran kerja.

20. Jelaskan matlamat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 215 )

Tema HuraianSeimbang Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis .3M Penekanan kemahiran membaca, menulis, dan mengira.Tahan Memiliki ketahanan diri untuk menghadapi cabaran.Percaya Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Upaya Keupayaan mencapai kesejahteraan diri.

21. Nyatakan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan? (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 216 )

Tema HuraianDBP Menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).Lancar Pelancaran “Minggu Bahasa” dan “Bulan Bahasa”.Slogan Memperkenalkan Slogan “Bahasa Jiwa Bangsa”.Pengantar Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.Mahkamah Bahasa Melayu mula digunakan di mahkamah.

22. Nyatakan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 217 )

Tema HuraianEasy Sejarah ACU 38

Page 39: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Panduan Panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia.

Tunjang Kebudayaan Melayu sebagai tunjang.Terima Unsur budaya lain yang sesuai boleh diterima.Islam Agama Islam sebagai unsur yang terpenting.Peribadi Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan.

23. Terangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk enjadikan sukan sebagai alat perpaduan di negara kita ? (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 218 )

Tema HuraianIdeologi Penyertaan dalam bidang sukan tanpa mengira ideologi.Libat Aktiviti sukan melibatkan semua kaumKoku Sukan merupakan aktiviti kokurikulum yang digalakkan.Tubuh Majlis Sukan Sekolah-sekolah telah ditubuhkan pada peringkat

daerah, negeri dan kebangsaan.SUKMA Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) yang diadakan dua tahun

sekali.

24. Senaraikan cabaran yang perlu diatasi untuk mewujudkan negara Malaysia yang maju sepenuhnya menjelang 2020. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 220 )

Tema HuraianBersatu Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu.Moral Mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika.Maju Membina masyarakat yang maju dan saintifik.Penyayang Mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayangAdil Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya.

25. Huraikan tanggungjawab yang perlu dipenuhi oleh anggota masyarakat dalam merealisasikan Wawasan 2020. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 220-222 )

Easy Sejarah ACU 39

Page 40: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Tema HuraianBersatu Bersatu padu melalui dasar-dasar kerajaanBebas Berjiwa bebas, tenteram, dan berkeyakinanTerbuka Bersikap terbukaBangga Bangga dengan apa yang dicapaiGagah Gagah menghadapi pelbagai masalah

Bab 9 Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa

1. Nyatakan sebab-sebab meletusnya Perang Dunia Pertama 1914 – 1918 (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 220-230 )

Easy Sejarah ACU 40

Page 41: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

TEMA HURAIANPakatan Wujud pakatan politik antara Perikatan Kuasa Tengah dengan

Pakatan BertigaKuasai Kuasa-kuasa besar ingin menguasai bahan mentah, pasaran

serta tanah jajahan.Semangat Semangat kebangsaan yang melampau dalam membentuk

negara bangsaSenjata Kebangkitan fahaman ketenteraan dan perlumbaan senjataFerdinand Pembunuhan Ferdinand pewaris takhta Austria-Hungary

2. Nyatakan kesan Perang Dunia Pertama (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 231 )

TEMA HURAIANTamat Penamatan pemerintahan beraja di EropahBaru Muncul negara baru seperti PolandLiga Liga Bangsa dibentukInflasi Berlaku inflasi dan pengangguranPasaran Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika dan Jepun

3. Nyatakan Sebab – Sebab meletusnya Perang Dunia Kedua (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 231-234 )

TEMA HURAIANPuashati Jerman dan Itali tidak puashati dengan syarat Perjanjian VersaillesLarang Jerman dilarang membesarkan angkatan tenteraSerang Itali dan Jerman menyerang negara-negara sekitar EropahMeleset Zaman meleset dan pengangguran di Jerman dan ItalyJepun Kebangkitan dan dasar perluasan kuasa Jepun ditentang oleh

British, Belanda dan Amerika

4. Kesan- Kesan Perang Dunia Kedua (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 234 )

TEMA HURAIANPecah Memecahbelahkan negara-negara di EropahEasy Sejarah ACU 41

Page 42: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Dingin Meletus Perang Dingin PBB Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ditubuhkan Runtuh Keruntuhan sistem imperialisme BaratDua Jerman terbahagi kepada Jerman Barat dan Timur

5. Nyatakan asas penggubalan dasar Luar Malaysia (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 237-238 )

TEMA HURAIANBahan Hubungan dengan USA dan Britain kerana mereka merupakan

pembeli bahan mentah .Penduduk Majoriti penduduk Malaysia ialah Islam, membuat hubungan

dengan negara IslamKomanwel Sebagai bekas tanah jajahan Britain, Malaysia menganggotai

KomanwelPelaburan USA dan Britain merupakan pelabur utamaPemimpin Pemimpin Malaysia mendapat pendidikan di Britain.

6. Mengapakah dasar luar Malaysia dalam tahun-tahun awal selepas merdeka dikatakan Pro-Barat (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 240-241 )

TEMA HURAIANPembeli Amerika Syarikat dan Britain adalah pembeli terbesar bahan

mentah Sterling Tanah Melayu adalah anggota blok sterling Komunis Memerlukan bantuan Barat untuk melawan KomunisBekas Tanah Melayu adalah bekas tanah jajahan BritishPelabur Pelabur-pelabur asing datang dari Barat

7. Huraikan dasar luar negara semasa era Tun Dr Mahathir menjadi Perdana Menteri (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 241-242 )

TEMA HURAIANAsean Hubungan yang lebih erat dengan negara – negara ASEAN

Easy Sejarah ACU 42

Page 43: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Timur Dasar pandang ke Timur telah diperkenalkanNilai Menerima nilai – nilai yang baik dari Jepun dan KoreaHala Mempertingkatkan hubungan dua hala dengan Negara Afrika

dan Amerika SelatanKetiga Menjalin hubungan dengan negara dunia ketiga

8. Nyatakan ciri – ciri negara – negara Komanwel (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 242-243 )

TEMA HURAIANBekas Bekas tanah jajahan BritainBahasa Penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan negara anggotaTaraf Semua ahli Komanvel dianggap setarafRaja Raja Britain sebagai Ketua KomanwelAsas Sistem perundangan dan kehakiman berasaskan sistem Britain

9. Apakah faedah yang diperolehi oleh Malaysia setelah menyertai Komanwel (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 244 )

TEMA HURAIANBiasiswa Pelajar Malaysia mendapat bantuan biasiswaKonfrontasi Dapat bantuan ketenteraan semasa konfrontasi dengan

IndonesiaRumah Menjadi tuan rumah Mesyuarat CHOGMAnjur Menganjurkan sukan KomanwelCukai Eksport Malaysia ke negara anggota dikenakan cukai yang

rendah

10. Huraikan sumbangan Malaysia kepada PBB (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 244 ) ( m/s 245)

Damai Menyertai pasukan pendamai PBB di Congo

Easy Sejarah ACU 43

Page 44: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Kampuchea Menghantar pasukan pemerhati di KampucheaBosnia Menghantar pasukan pengaman ke BosniaApartied Menentang dasar apartied yang diamalkan di Afrika SelatanDadah Menentang penyalahgunaan dadah

11. Apakah matlamat penubuhan pergerakan Negara – Negara Berkecuali (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 249 )

TEMA HURAIANKekal Kekal keamanan dunia Hormat Menghormati kedaulatan sesebuah negaraHak Menghormati hak asasi manusiaBlok Tidak menyokong Blok Barat atau Blok Komunis

12. Huraikan sumbangan Malaysia dalam Pergerakan Negara – Negara Berkecuali (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 249-259 )

TEMA HURAIANUsul Membuat usul membela kepentingan negara – negara sedang

membangunIsu Membangkitkan isu Palestin Apartied Menentang dasar apartied di Afrika SelatanRumah Menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak NAMAntartika Membangkitkan isu Benua Antartika

13. Apakah yang anda faham tentang Negara – Negara Selatan (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 250 )

TEMA HURAIANKetiga Dikenali sebagai Negara Dunia KetigaSama Persamaan dari segi latar belakang ekonomi dan sejarahGantung Bergantung kepada negara maju untuk memasarkan bahan

mentahProses Tiada kepakaran dalam memproses bahan mentahKadar Kadar faedah yang tinggi dikenakan oleh negara maju

14. Terangkan peranan dan sumbangan Malaysia dalam Negara Selatan Selatan (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 251 )

TEMA HURAIANTubuh Idea penubuhan daripada Tun Dr. Mahathir

Easy Sejarah ACU 44

Page 45: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Sidang Sidang yang pertama diadakan di Kuala LumpurPusat Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan di

Kuala Lumpur Sistem Penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan GlobalKredit Penubuhan kemudahan kredit pembiayaan perdagangan

15. Apakah tujuan Penubuhan Persidangan Negara-Negara Islam (OIC) (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 251 )

TEMA HURAIANNada Bersuara dalam satu nadaDamai Mengekalkan perdamaian antara negara IslamSuci Memastikan tempat suci Islam tidak dicemariBantu Membantu negara – negara Islam yang menghadapi masalahWang Bantuan kewangan kepada negara – negara Islam yang kurang maju

16. Apakah faedah yang diperoleh oleh Malaysia sebagai negara anggota OIC (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 252 )

TEMA HURAIANPinjam Mendapat pinjaman daripada Bank Pembangunan IslamBantu Bantuan untuk menubuhkan UIAMPengerusi Pernah menjadi pengerusi OICPertama Tunku Abdul Rahman dilantik Setiausaha Agung OIC pertamaRumah Menjadi tuan rumah persidangan OIC

17. Nyatakan matlamat penubuhan ASA 1961 (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 253-254 )

TEMA HURAIANKomunis Untuk menghadapi ancaman komunisJalin Menjalinkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosialSedia Menyediakan kemudahan latihan dan penyelidikan dalam bidang

sains dan teknologiJamin Menjamin keselamatan dan kestabilan politik serantau

18.Terangkan sebab – sebab penubuhan MAPHILINDO (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 254-255 )

TEMA HURAIANSahabat Meningkatkan perhubungan dan persahabatan

Easy Sejarah ACU 45

Page 46: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Timbul Pertelingkahan timbul antara Malaysia dengan Filipina dan Indonesia akibat cadangan pembentukan Malaysia

Indonesia Indonesia tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana menganggap pembentukan Malaysia sebagai penjajah baru

Tuntut Filipina menuntut Sabah sebagai hak milik merekaSelesai Untuk menyelesaikan pertelingkahan antara negara anggota

19. Nyatakan matlamat penubuhan ASEAN (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 256 )

TEMA HURAIANKekal Mengekalkan kestabilan politik di Asia TenggaraBantu Saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaanTingkat Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam

bidang pertanian, perdagangan dan industriKerjasama Berkerjasama dalam bidang latihan dan penyelidikanHubung Mengadakan hubungan yang erat dengan pertubuhan serantau

dan antarabangsa

20. Terangkan usaha – usaha yang dijalankan ASEAN dalam mewujudkan keamanan, membangunkan ekonomi dan sosial di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 257 )

TEMA HURAIANZopfan Mengistiharkan ASEAN sebagai ZOPFANLawat Mengadakan Tahun Melawat AseanAtasi Mengatasi masalah pencerobohan Vietnam ke atas KampucheaSukan Sukan SEA diadakan untuk merapatkan hubungan dalam bidang

kesukananTukar Pertukaran rancangan TV dan Radio antara negara

21. Nyatakan peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 258-260 )

TEMA HURAIANRumah Menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Luar Asean yang

melahirkan Deklarasi Kuala LumpurEasy Sejarah ACU 46

Page 47: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Urea Membina projek baja urea di BintuluIdea Mengemukakan idea agar Asean bekerjasama dengan China,

Korea dan JepunPendidikan Membina Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik di Pulau

PinangSukan Menjadi tuan rumah sukan SEA

22. Jelaskan langkah – langkah yang diambil oleh Malaysia untuk memajukan ICT (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 260-261 )

TEMA HURAIANPrasarana Menyediakan kemudahan prasaranaPromosi Mempromosikan penggunaan ICT di sekolah dan kepada

masyarakatMSC Kerajaan telah melancarkan projek Koridor Raya MultimediaPeruntukan Peruntukan belanjawan yang banyak bagi projek berasaskan ICT Agih Peruntukan diagihkan bagi program ICT luar bandar

23. Terangkan K-ekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 262-263 )

TEMA HURAIANKaya Modal intelek dihasilkan melalui kekayaan pengetahuanPengetahuan Tenaga kerja berpengetahuan diperlukan untuk membangunkan

industriInovasi Kejayaan melalui inovasi penyelidikan dan pembangunan Peruntukan Menyediakan peruntukan yang besar kepada penyelidikan dan

pembangunanGalak Menggalakkan rakyatnya menggunakan segala penemuan baru.

24. Bagaimanakah kerajaan melahirkan K-masyarakat yang maju dan saintifik. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 5 ms 263 )

TEMA HURAIANGalak Menggalakkan masyarakat berusaha membaiki diri dengan

pengetahuan

Easy Sejarah ACU 47

Page 48: Modul kata kunci sej.t5.doc

Easy Sejarah ACU

Hayat Menekankan konsep pembelajaran sepanjang hayatPrasarana Prasarana telah dibangunkan Pendidikan Menyusun semula sistem pendidikan Bestari Sekolah bestari dilengkapi dengan prasarana teknologi maklumat

Easy Sejarah ACU 48