43
SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1) Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 1 JABATAN PELAJARAN SELANGOR SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM 1223/1 KERTAS 1 2013 Disediakan oleh SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JPN SELANGOR

Modul intervensi pi spm k1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 1

JABATAN PELAJARAN SELANGOR

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM 1223/1

KERTAS 1 2013

Disediakan oleh SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM

JPN SELANGOR

Page 2: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 2

ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK MS

AKIDAH

1

PERKARA MEMBATALKAN IMAN

3 Nifak / Munafik

Riddah / Murtad

Khurafat

2

DOSA-DOSA BESAR 4

Zina / Liwat / Musahaqah 5

Mencuri dan Merompak 6

Makan Harta Anak Yatim 6

Minum Arak 7

Bunuh diri 8

Menipu dan Berbohong 8

3 AKIDAH AHLU SUNNAH WAL JAMAAH

9

4 SYIAH DAN KHAWARIJ 9

AJARAN SESAT 10

IBADAT

1 LAMBAIAN KAABAH 12

2 JUAL BELI 15

3 SEWAAN 16

4 INSURAN / AL TAKAFUL 17

5 TALAK 18

6 FASAKH 19

7 KHULU‟ 21

8 LI‟AN 21

9 ANAK AMANAH ALLAH 21

10 ANAK ANGKAT 23

SIRAH

1 ZAMAN KHULAFA AR-RASYIDIN 24

2 ZAMAN KERAJAAN BANI UMAYYAH 27

3 IMAM AHMAD BIN HAMBAL 27

4 IMAM AL-GHAZALI 28

5 IMAM AL BUKHARI 30

6 KERAJAAN BANI ABBASIYYAH 31

7 SYED JAMALUDDIN AL-AFGHANI 32

8 IBNU SINA 34

9 IBNU KHALDUN 35

ADAB & AKHLAK ISLAMIYYAH

1 ADAB BERFIKIR 36

2 ADAB BERHIAS DIRI 36

3 ADAB DI TEMPAT REKREASI 37

4 ADAB DENGAN RASULULLAH SAW 39

5 ADAB TERHADAP PEMIMPIN 40

6 ADAB MUSAFIR 41

7 ADAB BERNIAGA 29

Ya Allah kurniakanlah

kepada kami kejayaan

yang cemerlang dalam

peperiksaan

Page 3: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 3

MODUL INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 SPM 2013

BIDANG : AKIDAH TAJUK: PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

BIL SOALAN KUNCI JAWAPAN

1

Nyatakan maksud munafik. [2 markah]

Munafik ialah ______________________________________________________

Nyatakan pengertian nifak. [2 markah]

Nifak ialah ________________________________________________________

Munafik ialah orang yang berpura-pura beriman kepada Allah SWT hakikatnya kufur / tidak meyakini Allah. Nifaq ialah berpura-pura beriman kepada Allah SWT hakikatnya kufur / tidak meyakini Allah.

2

Nyatakan dua ciri / sifat munafiq. [2 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Ciri munafiq : - bercakap bohong - khianati amanah - mungkir janji

- melampaui batas apabila bertengkar

3

Jelaskan dua akibat / kesan / implikasi perbuatan nifaq. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Akibat nifaq :

- Hidup tidak tenteram - Hancur perpaduan umat Islam - Dimurkai Allah/ masuk neraka.

- Rosak / batal iman

4

Nyatakan maksud murtad / riddah. [2 markah]

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- Murtad (al-riddah) ialah orang yang berpaling atau keluar daripada agama Islam sama ada melalui niat, perkataan atau perbuatan.

Page 4: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 4

5

Nyatakan dua contoh murtad / riddah melalui perbuatan. [2 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Contoh murtad melalui perbuatan : - Sujud kepada makhluk - Menganut agama lain selain agama Islam / keluar daripada

Islam

- Memakai lambang agama lain

6

Nyatakan dua akibat / kesan / implikasi murtad / riddah. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Akibat murtad/riddah:

- Batal iman/ rosak iman - Hubungan suami isteri terbatal - Hartanya haram dipusakai oleh orang lain - Diazab / disiksa /dimurkai Allah / masuk neraka

- Amalan tidak diterima Allah / amalan sia-sia

7

Terangkan dua sebab / faktor / punca umat Islam wajib mengelakkan diri

daripada murtad/riddah. [2 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Sebab wajib elak murtad/riddah : - Selamat daripada seksaan neraka - Kesucian akidah terpelihara - Menjaga maruah agama Ibadat / doa /amalan diterima Allah - Jiwa tenang

- Allah tidak murka

8

Nyatakan maksud khurafat. [2 markah] Khurafat ialah _____________________________________________________

_________________________________________________________________

Khurafat ialah : Mempercayai perkara-perkara karut yang bertentangan dengan akidah Islam

9

Nyatakan dua contoh amalan karut yang masih diamalkan oleh masyarakat. [2 markah]

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

Contoh amalan karut : - puja pantai - puja kubur - mandi safar/ mandi tolak bala/ mandi bunga

- melenggang perut - buang ancak / beri hantu makan - pakai azimat / tangkal

Page 5: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 5

10

Terangkan dua sebab / punca / faktor masih terdapat ahli masyarakat yang mengamalkan khurafat. [4 markah] - ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

Sebab masih amalkan khurafat:

- Iman yang lemah - Kurang ilmu berkaitan akidah - Terpengaruh dengan rakan yang amalkan khurafat / media

massa

- Kurang pemantauan / penguatkuasaan pihak berwajib - Tiada kerjasama daripada ahli masyarakat - Tiada peruntukan undang-undang untuk pesalah gejala

akidah

BAB : DOSA-DOSA BESAR TAJUK : ZINA / LIWAT / MUSAHAQAH

1

Jelaskan dua faktor / punca / sebab yang mendorong kepada zina/ liwat/ musahaqah. [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

(Isu semasa : LGBT lesbian, gay, biseksual, transeksual)

Faktor penyebab zina / liwat/ musahaqah - lemah iman - kurang didikan agama

- terpengaruh dengan rakan yang mengamalkan cara hidup bebas

- menonton bahan-bahan lucah

2

Jelaskan dua kesan/ akibat / implikasi perbuatan zina/ liwat/ musahaqah. [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Kesan zina/ liwat / musahaqah : - dimurkai /dilaknat Allah

- menjatuhkan maruah diri/ dipandang serong - mendapat penyakit berbahaya seperti AIDS - gejala sosial semakin berleluasa

3

Nyatakan perbezaan di antara liwat dan musahaqah. [2 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Perbezaan liwat dan musahaqah : - Liwat ialah hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki - Musahaqah ialah hubungan sejenis antara perempuan

dengan perempuan

4

Nyatakan hukuman ke atas orang yang melakukan liwat dan musahaqah. [2 markah] - ___________________________________________

Hukuman pesalah liwat dan musahaqah - Dikenakan tahanan dalam rumah sehingga bertaubat

Page 6: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 6

5

Terangkan dua usaha / langkah anda untuk mengatasi masalah rakan anda yang terlibat dengan liwat dan musahaqah. [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Usaha untuk atasi masalah rakan : - menasihati agar bertaubat / berhenti - melaporkan kepada guru/ ibubapa - mengajak ke majlis agama

TAJUK : MENCURI DAN MEROMPAK

8

Nyatakan maksud mencuri. [2 markah] _________________________________________________________________

Maksud mencuri : - Mengambil hak orang lain secara sembunyi tanpa izin /

diambil dari tempat simpanannya

9

Nyatakan maksud merompak. [2 markah] _________________________________________________________________

Maksud merompak : - Mengambil hak orang lain tanpa izin dengan cara

kekerasan

10

Nyatakan hukuman yang ditetapkan oleh Islam ke atas pencuri. [2 markah] _________________________________________________________________

Hukuman ke atas pencuri: - Potong pergelangan tangan/potong tangan

12

Nyatakan hukuman yang ditetapkan oleh Islam ke atas perompak yang membunuh. [2 markah] _________________________________________________________________

Hukuman ke atas perompak yang membunuh: - Bunuh

TAJUK : MAKAN HARTA ANAK YATIM

1

Apakah maksud anak yatim. [2 markah] Anak yatim ialah___________________________________________________

________________________________________________________________

- Anak yatim ialah kanak-kanak yang telah kematian bapa sebelum umur baligh

Page 7: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 7

2

Apakah maksud harta anak yatim. [2 markah]

Harta anak yatim ialah ______________________________________________

_________________________________________________________________

- Harta anak yatim ialah harta yang diperolehi melalui pusaka,wasiat dan hadiah

3

Apakah hukum makan harta anak yatim ? [2 markah]

Hukum makan harta anak yatim

_________________________________________________________________

- Hukum makan harta anak yatim adalah haram dan berdosa besar

4

Jelaskan dua sebab dilarang memakan harta anak yatim. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Dua sebab dilarang memakan harta anak yatim kerana : - Anak yatim akan kehilangan punca pendapatan apabila

dewasa

- Mengelakkan anak yatim hidup terbiar - Mengelakkan berlaku pergaduhan - Memutuskan silaturrahim antara ahli

keluarga

TAJUK : MINUM ARAK

1

Jelaskan maksud arak. [2 markah]

Arak ialah ________________________________________________________

_________________________________________________________________

- Minuman yang memabukkan dan boleh menghilangkan kewarasan akal

2

Apakah hukuman untuk peminum arak menurut Islam. [2 markah]

Hukuman peminum arak ialah ________________________________________ - 40 kali sebatan

3

Jelaskan dua hikmah diharamkan arak. [4 markah] Mengapakah Islam melarang umatnya minum arak? [4 markah] - ________________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Dua hikmah diharamkan arak - Menjaga kewarasan akal manusia - Mengelakkan pergaduhan / permusuhan - Mengekalkan kesihatan fizikal dan mental - Mengelakkan penyakit merbahaya - Membendung jenayah seperti mencuri, merompak dan

sebagainya

Page 8: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 8

4

Jelaskan dua langkah / cara mencegah perbuatan minum arak. [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

langkah mencegah perbuatan minum arak dalam kalangan remaja: - Mengadakan kempen kesedaran dan penerangan - Mengamalkan cara hidup sihat berlandaskan Islam - mempertingkatkan usaha dakwah / penyebaran ilmu agama . - Menganjurkan aktiviti / program yang berfaedah

TAJUK : MEMBUNUH DIRI

1

Nyatakan pengertian membunuh diri. [2 markah]

Membunuh diri bermaksud ___________________________________________

_________________________________________________________________

Maksud membunuh diri - Melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada

jasad sendiri

2

Jelaskan dua faktor seseorang membunuh diri. [4 markah]

- -________________________________________________________________

- -________________________________________________________________

Dua faktor membunuh diri - Putus asa dengan rahmat Allah - Tidak meyakini kehidupan hari akhirat - Menganggap dengan membunuh diri menamatkan

penderitaan - Tidak sanggup menghadapi kegagalan atau penderitaan

TAJUK : MENIPU DAN BERBOHONG

1

Nyatakan pengertian menipu beserta contoh. [2 markah]

- Maksud menipu ialah ______________________________________________

_______________________________________________________________

contohnya ______________________________________________________

Pengertian: - Melakukan sesuatu untuk mendapat faedah dengan

merugikan orang lain - Tidak bercakap benar dan memalsukan fakta yang

menyusahkan orang lain Contoh : - Meniru dalam peperiksaan

- Mengurangkan timbangan / sukatan / ukuran - Menjual barangan yang rosak

2

Jelaskan dua sebab punca / faktor perbuatan menipu dan berbohong haram dan berdosa besar. [4 markah]

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Dua sebab menipu dan berbohong haram dan berdosa besar : - Merosakkan diri sendiri - Menyusahkan orang lain

- Hilang kepercayaan orang lain terhadap individu lain. - Menyebabkan pergaduhan diantara satu sama lain.

Page 9: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 9

BAB : AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH TAJUK : SYIAH DAN KHAWARIJ

1

Nyatakan maksud syiah? [2 markah]

Syiah ialah _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Syiah ialah golongan yang bercita-cita untuk menjadikan Saidina Ali sebagai Khalifah Rasulullah dan berpendapat hanya Saidina Ali yang layak menggantikan Rasulullah SAW

2

Jelaskan dua pendapat syiah Imamiyah yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Pendapat syiah Imamiyah :, - Menolak semua hadis yg bukan diriwayatkan oleh ahlul Bait - Beriktikad bahawa Imam ke 12 akan muncul sebagai Imam

Al-Mahdi. - Beramal dengan taqiyyah - Mengharuskan perkahwinan muta‟ah.

3

Nyatakan dua prinsip Syiah Zaidiah yang bertentangan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Prinsip Syiah Zaidiah : - Beriktikad bahawa pelaku dosa besar berada antara

keimanan dan kekufuran - Beriktikad bahawa perbuatan manusia adalah dilakukan oleh

manusia bukannya Allah S.W.T.

4

Mengapakah Syiah batiniah dianggap golongan syiah yang sesat dan paling radikal? [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Syiah batiniah dianggap sesat : - mereka berpegang bahawa Al-Quran mempunyai makna

zahir dan makna batin yang hanya difahami oleh mereka - beriktikad bahawa Saidina Ali dan Imam-imam mereka

sebagai tuhan - menghalalkan beberapa kemungkaran seperti minum arak

5

Nyatakan pengertian khawarij. [2 markah]

Khawarij ialah _____________________________________________________

_________________________________________________________________

- Khawarij ialah golongan penyokong saidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah tetapi tidak menerima Majlis Tahkim/ bekas penyokong Saidina Ali yang menentang Majlis Tahkim

Page 10: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 10

6

Nyatakan dua pegangan / prinsip Khawarij. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Dua pegangan Khawarij ialah : - Beriktikad bahawa pelaku dosa besar adalah kafir - Mengkafirkan serta menghalalkan darah semua umat Islam

yang berbeza iktikad dengan mereka

TAJUK : AJARAN SESAT

1

Nyatakan maksud ajaran sesat. [2 markah]

Ajaran sesat ialah __________________________________________________

_________________________________________________________________

- Ajaran yang didakwa / dianggap ajaran Islam hakikatnya menyeleweng daripada al-Quran dan sunnah

2

Jelaskan dua ciri ajaran sesat. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Ciri ajaran sesat :

- Mencemarkan kesucian Al-Ouran dan hadis

- Mengubah prinsip-prinsip asas dalam akidah

- Menolak perkara qat'ie dalam Islam seperti menghapuskan jihad

- Mengubah bentuk-bentuk ibadat

- Mengubah konsep dosa dan pahala .

6

Huraikan dua faktor yang menyebabkan wujudnya ajaran sesat dalam masyarakat. [4 markah] Mengapakah masih ramai masyarakat yang terpengaruh dengan ajaran sesat ? [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Faktor berlaku ajaran sesat :

- Iman yang lemah

- Kurang didikan agama / penghayatan Islam

- Terpengaruh dengan rakan yang terseleweng aqidah

- Ingin mengecap kemewahan hidup

- Sikap masyarakat yang tidak peduli

Page 11: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 11

7

Jelaskan dua langkah / cara menangani ajaran sesat daripada berleluasa ? [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Langkah menangani ajaran sesat : - Melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar - Menyebarkan ajaran Islam menerusi pelbagai kaedah - Kuatkuasa undang-undang - Program pemulihan akidah/kaunseling

8

Nyatakan dua ciri kesesatan ajaran Bahai. [4 markah] Mengapakah ajaran Bahai diwartakan sesat oleh JAKIM? [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Ciri kesesatan Bahai : - beriktikad bahawa pengasasnya ialah jelmaan Allah - beriktikad bahawa semua agama adalah sama - beriktikad bahawa alam ini bersifat baqa' (kekal) - beriktikad bahawa Nabi Isa mati disalib - menolak kewujudan mukjizat, malaikat, syurga, dan neraka - memansukhkan agama Islam - mengubah bentuk-bentuk ibadat seperti puasa 19 hari / solat

sebanyak 9 rakaat dan / berwuduk dengan air mawar menghapuskan jihad

9

Nyatakan dua ciri kesesatan ajaran Taslim. [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Ciri kesesatan ajaran Taslim : - beriktikad bahawa alam ini bersifat qadim - mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu - mengharuskan perzinaan melalui konsep nikah batin - menolak kewujudan hari kiamat, syurga,dan neraka - solat secara niat tanpa rukun qauli(perkataan) dan fi‟li

(perbuatan) - menganggap Haji Muhammad Matahari sebagai pemimpin

yang maksum

Page 12: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 12

10

Nyatakan dua prinsip ajaran Qadyani yang bertentangan dengan Islam? [4 markah] - ______________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

Ciri kesesatan ajaran Taslim : - beriktikad bahawa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam

Mahdi / nabi / jelmaan Krisyna - beriktikad bahawa Allah menurunkan kepada Mirza Ghulam

Ahmad sebuah kitab suci yang bernama Al-Tazkirah - beriktikad bahawa Mirza Ghulam Ahmad memiliki sejuta

mukjizat - menghapuskan jihad - mendakwa malaikat sebagai pancaindera Allah - mengisytiharkan Qadian sebagai tanah suci dan tempat

menunaikan haji - menghukum kafir selain penganut Qadiani.

BIDANG : IBADAH TAJUK : LAMBAIAN KAABAH , SEMBELIHAN, KORBAN

BIL SOALAN KUNCI JAWAPAN

1

Nyatakan pengertian upah haji dan hukumnya? [2 markah]

Upah haji ialah

Hukumnya ialah ______________

Pengertian: Melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain. Hukum : Harus.

2

Jelaskan dua sebab yang mengharuskan upah haji? [4 markah]

- _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Sebab harus upah haji: - Meninggal dunia . - Tidak berkeupayaan fizikal .

Page 13: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 13

3

Terangkan dua hikmah diharuskan upah haji? [4 markah]

- ______________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________

Hikmat harus upah haji: - Memberi peluang kepada orang sakit yang tiada harapan

sembuh - peluang kepada orang tua yang hilang upaya - Memberi peluang kepada anak atau ahli keluarganya berbakti

kepada ibu bapa atau keluarga yang telah meninggal dunia.

4

Apakah maksud / pengertian wukuf? [2 markah]

Wukuf ialah ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Maksud / pengertian wukuf: - Berada di Padang Arafah walaupun sekejap dalam masa

gelincir matahari 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah.

5

Jelaskan dua hikmah wukuf dalam haji? [4 markah]

- ______________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________

Hikmat wukuf: - Mengingatkan semula tempat pertemuan nabi Adam a.s

dengan Hawa setelah mereka berpisah. - Menimbulkan keinsafan kepada jemaah haji bahawa manusia

sama. - Mendidik manusia lebih bersabar. - Mendidik manusia sentiasa berdisiplin

6

Nyatakan pengertian tawaf? [2 markah]

Tawaf ialah _____________________________________________________________

Pengertian tawaf: - Mengelilingi Baitullah sebanyak tujuh kali dengan syarat-

syaratnya tertentu untuk beribadat kepada Allah.

7

Jelaskan dua jenis-jenis tawaf beserta hukumnya? [4 markah]

- _______________________________ hukumnya _______________

- _______________________________ hukumnya _______________

Jenis-jenis tawaf dan hukum: - Tawaf Qudum /tawaf selamat datang :hukumnya sunat - Tawaf Ifadah / Rukun; wajib dilakukan dalam haji atau

umrah.: - Tawaf Widak / tawaf selamat tinggal bagi jemaah yang

hendak meninggalkan Kota Mekah :hukumnya wajib - Tawaf Sunat / dilakukan pada bila-bila masa : hukumnya

sunat.

Page 14: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 14

8

Nyatakan dua syarat sah tawaf? [4 markah]

- _____________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________

Syarat sah tawaf: - Hendaklah suci daripada najis dan hadas pada badan dan

pakaian. - Menutup aurat - Bermula pada garisan hajarul Aswad dan berniat tawaf . - Berjalan ke arah hadapan dan bahu kiri sentiasa menghadap

Kaabah - Mencukupi tujuh kali pusingan

9

Nyatakan pengertian saie? [2 markah]

Saie ialah ______________________________________________________________

Pengertian Saie: - Berjalan berulang alik di antara bukit Safa ke Bukit Marwah

sebanyak tujuh kali dengan syarat-syarat tertentu.

10

Nyatakan dua syarat sah saie? [4 markah]

- ______________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________

Syarat sah saie ialah : - dilakukan selepas tawaf rukun atau selepas tawaf qudum. - Bermula dari bukit safa dan berakhir di bukit marwah - Cukup tujuh kali dengan yakin - niat saie kerana Allah - dilakukan dengan perjalanan biasa.

11

Jelaskan dua hikmah saie? [4 markah]

- _____________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________

Hikmat Saie ialah : - Mengingati kembali kisah Siti Hajar yang berlari-lari anak

untuk mendapatkan air minuman untuk Nabi Ismail a.s - Mengukuhkan keimanan dalam mengerjakan perintah Allah - Mendidik umat Islam supaya sabar dan tabah dalam

melakukan pekerjaan.

12

Jelaskan maksud “istito‟ah” (kemampuan) dalam syarat wajib haji? [4 markah] - _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

Maksud “istita‟ah (kemampuan) ialah: - mampu menyediakan tambang dan segala perbelanjaan - mempunyai nafkah yang mencukupi untuk tanggungan yang

ditinggalkan. - mempunyai kenderaan yang selamat untuk pergi dan balik - Aman perjalanan - Ada kesempatan masa

Page 15: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 15

13

Jelaskan perbezaan antara rukun dan wajib haji? [4 markah]

Rukun haji Wajib haji

Rukun haji ialah amalan yang mesti dilakukan dalam ibadat haji, jika tertinggal salah satu rukunnya , hajinya tidak sah. Wajib haji ialah amalan yang wajib dilakukan dalam ibadat haji, jika tertinggal salah satu daripadanya, hajinya sah tetapi dikenakan dam.

14

Jelaskan perbezaan antara haji dan umrah. [4 markah]

Haji Umrah

Haji Umrah

Dilakukan pada masa tertentu (1 syawal –10 Zulhijjah)

Dilakukan pada bila-bila masa

Ada wukuf Tiada wukuf

Ada 6 rukun Ada 5 rukun

Ada 5 wajib haji Wajib umrah ada 2

TAJUK : MUAMALAH DALAM ISLAM BAB : JUAL BELI

1

Nyatakan pengertian jualbeli dan hukumnya. [2 markah]

Jual beli ialah _____________________________________________________

Hukumnya ________________________________________

Pengertian :

- Menukar barang dengan barang antara penjual dengan pembeli mengikut syarat tertentu.

- Hukum : Harus

2

Nyatakan dua rukun jual beli. [2 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Rukun jual beli : - Penjual dan pembeli - Harga

- Barang - Ijab dan Kabul/Sighah/aqad

Page 16: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 16

3

Nyatakan dua jenis jual beli yang dilarang dan tidak sah beserta contoh.

[4 markah]

- _______________________________________________________________

contohnya ______________________________________________________

- _______________________________________________________________

contohnya ______________________________________________________

Dua jenis jual beli yang dilarang dan tidak sah beserta contoh : - Jual barang yang diharamkan / bertujuan maksiat

Contoh : Menjual arak / dadah / berhala;

- Menjual barangan yang belum pasti hasilnya Contoh : buah-buahan di atas pokok kecuali ternyata telah masak.

- Menjual daging dengan daging (sejenis / riba). Contoh : Menjual daging lembu dengan seekor kambing

- Jualan bersyarat Contoh : Saya jual kereta ini 30,000.00 dengan syarat engkau jual motosikal dengan harga RM1,000.00.

4

Nyatakan dua jenis jual beli yang dilarang tetapi sah. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Dua jual beli yang dilarang tetapi sah : - Berjualbeli barang yang halal tetapi digunakan untuk maksiat.

- Penipuan dalam urusan jualan/mencampurkan buah yang elok dan buah yang rosak

- Monopoli dalan jual beli.

- Menyekat penjual di pertengahan jalan untuk mendapat harga murah.

- Membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. - Mengurangkan sukatan dan timbangan

- Membeli barang dengan tujuan menyekat pembelian orang lain

TAJUK : SEWAAN / AL IJARAH

1

Nyatakan pengertian al-ijarah (sewaan). [2 markah]

Al-ijarah ialah_____________________________________________________

Pengertian :

- Perjanjian (akad) untuk memiliki manfaat atau faedah daripada harta tertentu dengan bayaran tertentu berdasarkan persetujuan kedua-dua belah pihak.

2

Nyatakan dua rukun sewa (al-ijarah). [2 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Rukun sewa :

- Penyewa dan pemberi sewa - Bayaran sewa - Manfaat - Akad / kontrak

Page 17: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 17

3

Jelaskan dua syarat sah sewa. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Dua syarat sah sewa - Persetujuan kedua-dua belah pihak

- Barang sewaan berfaedah dan harus pada syarak. - Manfaat yang tercatat dalam akad boleh digunakan.

4

Jelaskan dua hikmah al-ijarah (sewaan). [4 markah]

(Apa yang anda dapat?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Hikmah sewa - mengeratkan hubungan persaudaraan antara individu. - Memberi kemudahan kepada seseorang memilih barang

yang diperlukan

- menyelesaikan sesuatu urusan dengan cara yang lebih

TAJUK : INSURANS / AL TAKAFUL

1

Nyatakan pengertian al-Takaful (insurans). [2 markah]

Al-Takaful ialah ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Pengertian insurans : - Kerjasama dan jaminan antara pencarum atas dasar saling

membantu mengurangkan bebanan atau musibah yang ditanggung ahlinya.

2

Nyatakan dua jenis insurans. [2 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Jenis insurans -Insurans am -Insurans nyawa

3

Nyatakan dua tujuan diadakan insurans. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Tujuan insurans : - Mendapatkan kemudahan perlindungan - Membantu pihak yang ditimpa musibah

- Memberi jaminan kepada pemilik

4

Jelaskan dua prinsip insurans menurut Islam. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Prinsip-prinsip insurans : - Tiada unsur gharar

- Berbentuk perjanjian kerjasama bagi meringankan kerugian yang ditanggung oleh ahli

- Bertujuan memberi keuntungan yang saksama antara ahli

Page 18: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 18

5

Nyatakan dua unsur larangan dalam insurans. [2 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Unsur larangan dalam insurans : - Gharar / ketidakpastian / tidak jelas dalam akad / kontrak

- Judi - Riba / faedah tetap daripada pelaburan

TAJUK : TALAK

1.

Nyatakan pengertian talak. [2 markah]

Talak ialah _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Talak : - melepaskan / membatalkan ikatan perkahwinan dengan lafaz

talak/cerai oleh suami

2.

Jelaskan dua hukum talak. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Hukum talak :

HUKUM SITUASI

1 wajib apabila suami tidak dapat melaksanakan kewajipan / menzalimi isteri

2 sunat menceraikan isteri berakhak buruk

3 haram menceraikan isteri ketika haid, nifas, hamil ,bertujuan menganiayai isteri

4 makruh menceraikan isteri tanpa sebab /isteri yang baik

3.

Jelaskan dua syarat sah talak. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Syarat sah talak : - suami hendaklah berakal, baligh dan tidak dipaksa

- perempuan yang diceraikan adalah isteri yang sah - menggunakan lafaz talak / cerai

Page 19: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 19

4

Jelaskan perbezaan antara talak sunni dan talak bid‟i. [4 markah]

Talak sunni Talak bid‟i

Perbezaan Talak Sunni dan talak Bid‟ie

Talak sunni Talak bid‟i

mengikut peraturan syarak menyalahi peraturan syarak

menceraikan isteri dengan talak satu atau dua ketika isteri suci daripada haid, nifas dan tidak disetubuhi

menceraikan isteri ketika haid, nifas atau ketika suci tetapi telah disetubuhi / talak tiga sekali gus

hukumnya harus hukumnya haram

5

Jelaskan perbezaan antara talak raj‟ie dan talak bain. [4 markah]

Tlak raj‟ie Talak sunni

Perbezaan Talak raj‟ie dan talak bain

Talak raj‟ie Talak bain

bercerai talak satu atau dua bercerai talak tiga, fasakh, khuluk

boleh rujuk dalam tempoh idah

tidak boleh rujuk dalam tempoh idah / perlu akad nikah dan mahar yang baru

6

Jelaskan dua hikmah talak. [4 markah] (Apa pentingnya talak/ cerai?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Hikmah talak : - memberi peluang untuk memulakan hidup baru

- memberi peluang kepada pasangan yang tiada persefahaman untuk berpisah

- boleh mengurangkan tekanan perasaan

- dapat memberi pengajaran kepada suami /isteri - memberi ketenangan jiwa / pilihan

TAJUK : FASAKH

1

Apakah maksud fasakh? [4 markah]

Fasakh ialah

_______________________________________________________

_________________________________________________________________

Fasakh : - tuntutan untuk membatalkan ikatan perkahwinan dengan

kuasa mahkamah syariah atas sebab-sebab tertentu

Page 20: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 20

2

Jelaskan dua sebab yang mengharuskan fasakh. [4 markah] (Apa perbuatan yang boleh minta fasakh?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Sebab-sebab fasakh : - suami tidak beri nafkah zahir dan batin - suami berpenyakit yang sukar diubati

- suami hilang dalam masa yang lama - suami/isteri murtad - suami aniaya isteri

3

Jelaskan kesan fasakh terhadap suami isteri. [2 markah]

(Suami isteri dapat apa?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Kesan fasakh : - suami isteri tidak boleh rujuk dalam tempoh idah - boleh berkahwin semula dengan akad dan mahar baru

- isteri tidak berhak mendapat nafkah dalam tempoh iddah

4

Jelaskan dua hikmah fasakh. [4 markah]

(Apa kelebihan fasakh?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Hikmah fasakh : - memberi peluang kepada isteri membatalkan ikatan

perkahwinan - mengelakkan isteri dari terus didera - menyelamatkan akidah isteri - peringatan kepada suami

5

Nyatakan dua perbezaan antara talak dan fasakh. [4 markah]

Talak Fasakh

Perbezaan talak dan fasakh :

talak fasakh

Cara cerai :lafaz talak mahkamah syariah

Hak suami Hak suami dan isteri

Gugur tanpa sebab Gugur dengan sebab.

(talak raj‟ie) Tidak boleh rujuk

Isteri berhak dapat nafkah tidak berhak dapat nafkah

Ada bilangan Tiada bilangan

Page 21: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 21

TAJUK : KHULUK

1

Apakah yang dimaksudkan dengan khuluk? [2 markah]

Khuluk ialah

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Khuluk ialah perceraian antara suami isteri dengan bayaran tertentu

2.

Jelaskan dua hikmah khuluk. [4 markah] (Apa kelebihan khuluk / tebus talak?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Hikmah khuluk : - mengelakkan isteri derhaka

- memberi peluang kepada isteri membebaskan diri daripada suaminya

- mengelakkan suami salahguna kuasa

- memberi peluang kepada suami untuk membetulkan kesilapannya

TAJUK : LI’AN

1

Nyatakan maksud Li‟an. (Apa Li’an?) [2 markah]

Lian ialah

_________________________________________________________

Li‟an ialah sumpah laknat suami / isteri untuk menolak hukuman qazaf

2

Jelaskan dua implikasi li‟an terhadap suami isteri. [4 markah] (Apa kesan li’an?) - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Implikasi/kesan li‟an :

- perkahwinan terbatal - terlepas daripada hukuman qazaf - dilepaskan daripada hukuman zina

- tidak boleh berkahwin semula - anak yang dinafikan nasabnya tidak berhak mendapat

nafkah - isteri berhak tuntut nafkah

TAJUK : ANAK AMANAH ALLAH (HADHANAH)

1

Apakah maksud hadhanah? (Apa hadanah?) [2 markah] Hadhanah ialah ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Hadhanah ialah : Hak penjagaan kanak-kanak yang masih belum mumaiyiz dan tidak mampu menguruskan diri sendiri

2 Nyatakan hukum hadhanah. [1 markah] Wajib jika anak itu tidak mampu berdikari

Page 22: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 22

Hukum hadhanah ialah __________________________

3

Hak hadhanah akan berpindah kepada individu mengikut susunan sekiranya ibu kanak-kanak itu hilang kelayakan. Nyatakan.individu-individu tersebut. (Siapa wajib jaga anak selepas ibunya?) [4 markah]

- ___________________________________________

- ___________________________________________

- ___________________________________________

- ___________________________________________

Hak hadhanah : - nenek sebelah ibu (ke atas)

- bapa - nenek sebelah bapa - datuk

- saudara perempuan seibu sebapa - saudara perempuan seibu - saudara perempuan sebapa - anak perempuan kepada saudara perempuan seibu sebapa

- anak perempuan kepada saudara perempuan seibu - anak perempuan kepada saudara perempuan sebapa - emak saudara sebelah ibu

- emak saudara sebelah bapa - waris lelaki yang boleh menerima wasiat.

4

Nyatakan dua syarat orang yang mendapat hak hadhanah. [2 markah] (Syarat orang yang nak jaga anak)

- ___________________________________________

- ___________________________________________

Syarat orang yang mendapat hak hadhanah: -. Islam - berakal - dewasa - berakhlak mulia

5

Bilakah seseorang yang layak mendapat hak hadhanah hilang/gugur kelayakannya ? [4 markah] (Mengapa tak layak jaga anak?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Hak hadhanah gugur - - berakhlak buruk secara keterlaluan - menganiayai kanak-kanak tersebut/ cuai - murtad - berpindah tempat kediaman - berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak mempunyai

pertalian nasab dengan kanak-kanak tersebut.

6

Bilakah tempoh penjagaan kanak-kanak berakhir? [2 markah]

- _______________________________________________________________

kerana _________________________________________________________

Apabila kanak-kanak tersebut tidak lagi memerlukan penjagaan/dewasa kerana dapat berdikari dan mampu mengurus diri sendiri.

Page 23: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 23

TAJUK : ANAK ANGKAT

1

Apakah maksud anak angkat? [2 markah]

Anak angkat ialah _________________________________________________

_________________________________________________________________

Maksud anak angkat: Anak yang dipelihara oleh bukan ibubapa kandungnya.

2

Apakah hukum mengambil anak angkat? [1 markah]

Hukumnya ________________________________________________________ Harus

3

Jelaskan dua peraturan penjagaan anak angkat. [2 markah]

(Apakah syarat penjagaan anak angkat?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Peraturan penjagaan anak angkat : - Haram membin dan membintikan anak angkat kepada bapa

angkat. - Batas-batas pergaulan dikira sebagai ajnabi. - tidak boleh mewarisi harta pusaka.

- tidak boleh diwarisi harta

4

Jelaskan hikmah larangan membin dan membintikan anak angkat kepada bapa angkat. [2 markah] (Kenapa diharamkan bin / binti bapa angkat?)

- _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

- Mengiktiraf keluarga bapa kandung - Memelihara hak anak angkat mewarisi harta pusaka bapa

kandungnya.

- Menjaga batas pergaulan …

Page 24: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 24

BIDANG : TAMADUN ISLAM TAJUK : ZAMAN KHULAFA’ AR RASYIDIN

BIL SOALAN KUNCI JAWAPAN

1

Nyatakan cara pelantikan Khalifah Uthman bin Affan r.a . [2 markah]

Cara pelantikan Khalifah Uthman bin. Affan r.a. ialah melalui

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Cara pelantikan : - pencalonan daripada para sahabat

- persetujuan orang ramai (Syura)

2

Jelaskan cara pelantikan Khalifah Ali bin Abi Talib r.a. [2 markah]

Cara pelantikan Khalifah Ali bin Abi Talib ialah

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Cara pelantikan Khalifah Ali bin Abi Talib :

- selepas pembunuhan Khalifah Uthman, negara kucar-kacir - puak pemberontak meminta Saidina Ali menjadi khalifah - mulanya beliau enggan tetapi kemudiannya bersetuju

setelah keadaan negara makin genting - sebahagian besar umat Islam bersetuju dan datang

memberi baiah

3

Jelaskan cara pelantikan Khalifah Umar bin al Khattab r.a.. (Bagaimana cara Khalifah Umar dilantik) [2 markah] Cara pelantikan Khalifah Umar bin al Khattab ialah - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Cara pelantikan Khalifah Umar bin Al Khattab: - setelah Saidina Abu Bakar jatuh sakit,beliau takut berlaku perpecahan

- beliau menamakan Umar bin Al Khattab sebagai pengganti - Saidina Abu Bakar meminta pandangan dan orang ramai bersetuju

- Saidina Uthman menulis wasiat dan diperdengarkan kepada orang ramai

- orang ramai bersetuju - Syura dan wasiat

Page 25: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 25

4

Senaraikan dua polisi Khalifah Uthman r.a. [2 markah] Dua polisi Khalifah Uthman bin Affan ialah - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Polisi Khalifah Uthman r.a : - memberi peluang berjihad - sahabat tidak lagi dilarang daripada meninggalkan kota

Madinah - melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal - menetapkan al-Quran dibaca dalam lahjah Quraisy - ramai gabenor dilantik daripada kalangan Bani Umayyah

5

Senaraikan dua polisi Khalifah Ali karamallahu wajhah. (Apakah peraturan pentadbiran Khalifah Ali ?) [2 markah] Dua polisi Khalifah Ali karamallahu wajhah ialah

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Polisi Khalifah Ali r.a - menukarkan pegawai yang berketurunan Umayyah - meneruskan Majlis Tahkim walaupun ditentang oleh

golongan Khawarij

5

Senaraikan dua polisi Khalifah Umar bin al Khattab r.a [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Polisi Khalifah Umar r.a - menyusun semula pentadbiran tanah - tidak membenarkan sahabat keluar dari Madinah kecuali

diizinkan

- mengetatkan syarat penggunaan harta Baitul Mal

6

Senaraikan dua sumbangan/jasa Khalifah Uthman r.a. [4 markah] Dua sumbangan / jasa khalifah Uthman r.a ialah - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Sumbangan Khalifah Uthman r.a - menyumbang harta dan kekayaan - mengumpul dan membukukan al-Quran

- membesarkan angkatan tentera darat dan laut

7

Senaraikan dua sumbangan / jasa Khalifah Umar r.a [4 markah] Dua sumbangan / jasa khalifah Umar r.a ialah - ____________________________________________

- ____________________________________________

Sumbangan Khalifah Umar r.a - menyusun pentadbiran Majlis Syura - menubuhkan beberapa jabatan - Menyusun Undang-undang Tanah Negara - Mengistiharkan kalendar hijrah - menubuhkan pasukan polis dan tentera laut

Page 26: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 26

8

Senaraikan dua sumbangan / jasa Khalifah Ali karamallahu wajhah. [4 markah] Satu sumbangan / jasa Khalifah Ali ialah -

_________________________________________________________________

Sumbangan Khalifah Ali krm

- menerima jawatan khalifah ketika negara

9

Senaraikan nama Khulafa Ar Rasyidin. [4 markah] Nama-nama Khulafa Ar Rasyidin ialah -____________________________________________

-____________________________________________

-____________________________________________

-____________________________________________

Khulafa Ar Rasyidin adalah : - Saidina Abu Bakar al Siddik r.a - Saidina Umar al Khattab r.a. - Saidina Uthman al Affan r.a - Saidina Ali Abi Talib r.a

10

Jelaskan empat ciri-ciri kepimpinan Khulafa Ar Rasyidin? [4 markah] Empat ciri kepimpinan Khulafa Ar Rasyidin ialah -________________________________________________________________

-________________________________________________________________

-________________________________________________________________

-________________________________________________________________

Ciri-ciri kepimpinan ialah: - sumber rujukan umat Islam - amanah - harta negara bukan untuk kepentingan peribadi. - memperketatkan undang-undang - rakyat dilayan sama rata - sedia menerima pendapat rakyat - bersifat tawadhuk

Page 27: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 27

TAJUK : KERAJAAN BANI UMAYYAH

1

Jelaskan dua faktor kegemilangan Kerajaan Bani Umayyah. [4 markah] (Apa yang menyebabkan Kerajaan Umaiyah hebat?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Faktor Kegemilangan Kerajaan Bani umaiyah - Khalifah yang berkaliber - ilmu berkembang pesat

- Ekonomi yang mantap - Pemerintah dan rakyat saling bekerjasama - semangat jihad yang tinggi

2

Jelaskan dua faktor kejatuhan Kerajaan Bani Umayyah. (Mengapa Kerajaan Umaiyah jatuh?) [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Faktor kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah - Khalifah abaikan ajaran Islam - tidak menjaga kebajikan rakyat

- Pentadbiran yang lemah - Pemberontakan

3

Jelaskan dua faktor kegemilangan khalifah Umar b Abdul Aziz. [4 markah] (Khalifah Umar b Abdul Aziz hebat sebab apa?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Faktor kegemilangan khalifah Umar b Abdul Aziz - berkaliber/mempunyai peribadi yang luhur - ambil berat kebajikan rakyat

- pecat pegawai yang kurang cekap - Melaksanakan hukuman dengan adil - Ekonomi pada tahap yang paling tinggi

TAJUK : IMAM AHMAD BIN HAMBAL RH

1

Jelaskan riwayat hidup Imam Ahmad bin Hambal . [2 markah] - ____________________________________________

- ____________________________________________

- ____________________________________________

- ____________________________________________

Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah: - Nama : Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.

- Lahir : Tahun 164H/780M - Tempat lahir : Baghdad, Iraq. - Ibunya bernama Sofiah binti Abdul Malik.

- Meninggal : Rejab 231H/855M ketika berusia 77 tahun.

Page 28: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 28

2

Nyatakan dua kitab yang dihasilkan oleh beliau. [2 markah]

- ____________________________

- ____________________________

kitab yang dihasilkan oleh beliau:

- Al-Musnad. - Tafsir al-Quran. - Al-Nasakh wal Mansukh.

- Al-Tarikh.

3

Jelaskankan dua sumbangan Imam Ahmad bin Hanbal kepada perkembangan Islam. [4 markah] - ______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Dua sumbangan Imam Ahmad Hanbal kepada Tamadun Islam: - Mengasaskan aliran mazhab Hanbali. - Menghasilkan karya seperti al-Musnad. - Menghasilkan murid yang berkaliber seperti Abu Bakar bin

Hani‟.

4

Nyatakan dua cara Imam Ahmad menyebarkan ilmu. [2 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Dua cara Imam Ahmad menyebarkan ilmu ialah: -melalui kelas pengajarannya -melalui buku-buku tulisannya -melalui anak-anak muridnya

TAJUK : IMAM AL GHAZALI

1

Nyatakan empat riwayat hidup Imam al Ghazali. [2 markah]

-____________________________________________

-____________________________________________

-____________________________________________

-____________________________________________

Riwayat hidup Imam Ghazali :

- Nama sebenar : Abu Hamad Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad

- Tahun lahir : 450 H / 1058 M - Tempat lahir : Bandar Tus, Khurasan, Iran

- Digelar al ghazali sempena nama kampong kelahirannya, Ghazalah

- Meninggal dunia : Isnin14 Jamadilakhir 505 H /1111M di Tus

Page 29: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 29

2

Imam al Ghazali digelar Hujjatul Islam. Nyatakan sebab beliau digelar sedemikian. [2 markah] Beliau digelar Hujjatul Islam kerana ___________________________________

Digelar Hujjatul Islam kerana: - Kecekapan / kemasyhuran / kekuatan beliau membela Islam - Keilmuannya yang tinggi - Petah / bijak berhujah

3

Senaraikan dua jawatan yang pernah disandang oleh Imam al Ghazali. [2 markah] Dua jawatan yang pernah disandang ialah -____________________________________________

-____________________________________________

Jawatan yang pernah disandang : - Penasihat aging - Tenaga pengajar di ….

- Guru kepada ulama dan ahli politik pada zamannya

4

Senaraikan dua hasil karya beliau yang menjadi rujukan umat seterusnya. [2 markah] -____________________________________________

-____________________________________________

Hasil karya al Ghazali : - Ihya‟ Ulumuddin - Mizanul Amal - Minhajul Abidin

- Tahafutul Falsafah - Hidayatul Salikin

5

Jelaskan dua keistimewaan al Imam al Ghazali. [2 markah] Dua keistimewaan Imam Al Ghazali ialah Digelar _________________________________kerana ___________________

________________________________________________________________

- seorang ahli tasawwuf dan mendapat gelaran __________________________

Dua keistimewaan Imam al-Ghazali: - Beliau adalah ahli fikir Islam sehingga digelar „alFakih” - Beliau mempunyai daya ingatan yang kuat dan bijak berhujah

sehingga mendapat gelaran Hujjatul Islam. - Beliau seorang ahli tasawuf dan mendapat gelaran “Sufi”

Page 30: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 30

6

Terangkan dua pengajaran yang boleh anda contohi daripada keperibadian al

Ghazali dalam pembentukan akhlak muslim. [2 markah]

(Apa yang kita boleh ikut / contohi daripada beliau?)

-Tabah dan ______________________________________________________

-Sentiasa mendampingi_____________________________________________

Pengajaran daripada keperibadian alGhazali : - Tabah dan bersemangat menuntut ilmu - Berjaya menghafaz alQuran

- Sentiasa mendampingi orang berilmu - Sentiasa cintakan ilmu pengetahuan - Sanggup merantau / mengembara

TAJUK : IMAM BUKHARI

1

Nyatakan biodata Imam Bukhari. [2 markah] -____________________________________________

-____________________________________________

- ___________________________________________

- ___________________________________________

Biodata Imam Bukhari

- Nama Abu Abdullah Muhamad B Ismail - Dilahirkan pada tahun 194H di Bukhara - Bapanya seorang yang soleh dan warak.

- Meninggal dunia di Bukhara pada tahun 256H.

2

Jelaskan dua syarat hadis sahih mengikut ketetapan Imam Bukhari. [2 markah]

- Perawi _____________________________________

- ___________________________________________

Dua syarat hadis sahih mengikut ketetapan Imam Bukhari

- Perawi mempunyai kuat ingatan - Bersifat thiqah - Sanadnya terus bersambung terus kepada Rasulullah

3

Jelaskan dua usaha gigih Imam Bukhari dalam mengumpul hadis. [4 markah]

- ______________________________________________________________

- menghindari makanan _________________________

Dua usaha gigih Imam Bukhari dalam mengumpul hadis - Sentiasa memohon petunjuk Allah - Kuat beribadat /rajin menghafaz

- Menghindari makanan haram dan syubhah - Sanggup mengembara dan bersusah payah mencari ilmu

Page 31: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 31

4

Nyatakan dua kitab karangan Imam Bukhari. [2 markah]

- ___________________________________

- ___________________________________

Dua kitab karangan Imam Bukhari - Sahih Bukhari

- Tarikh al-Kabir - Tarikh as-Saghir - Tarikh al-Ausat

TAJUK : PERKEMBANGAN PENDIDIKAN , KEGEMILANGAN DAN KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYAH

1.

Jelaskan dua faktor perkembangan ilmu pada zaman Abbasiyah. [4 markah] - _______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

Faktor perkembangan ilmu : - galakan khalifah

- kestabilan politik dan kewangan - wujud prasarana/kemudahan pendidikan yang baik - kreativiti para ulamak

2.

Nyatakan dua peranan Baitul Hikmah. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Peranan Baitulmal : - pusat pertemuan para sarjana - pusat penterjemahan

- pusat sumber - pusat penyelidikan ilmiah - pusat latihan para ilmuan

3.

Nyatakan dua penemuan baru yang berjaya dicapai oleh para sarjana Islam dalam bidang ilmu falak/astronomi pada zaman Abbasiyyah. [4 markah] (Apa yang diterokai / ditemui pakar kaji bintang?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- mengukur jarak antara bumi ... - membuat jadual pergerakan bulan dan bintang - menjelaskan system geologi bumi

- menjelaskan pengaruh bulan - mencipta alat pengukur sudut

4.

Nyatakan dua pencapaian para sarjana Islam dalam bidang fizik. [2 markah]

(Apa yang ditemui oleh pakar fizik?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- mencipta teori pergerakan jirim

- menjelaskan tentang lapisan mata serta proses penglihatan - menyukat kelajuan cahaya dan bunyi - mencipta cermin mata

Page 32: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 32

5

Nyatakan struktur ketenteraan Kerajaan Abbasiyah. [2 markah] -________________________________

-________________________________

Struktur ketenteraan: -Khalifah -Al Wazir -Diwan al Jund

6

Jelaskan tiga faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyah. [6 markah] - ___________________________________________

-____________________________________________

-____________________________________________

-Dasar ketenteraan yang terbuka -pemimpin yang berkaliber -peralatan ketenteraan yang canggih -strategi peperangan yang berkesan -keimanan dan semangat jihad tentera Islam

7

Jelaskan dua faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. [4 markah] (Apa sebab Kerajaan Abbasiyah hebat?)

- ___________________________________________

- ____________________________________________

- kestabilan politik - dasar kerajaan yang memberi layanan yang adil

- kedudukan Baghdad yang strategik - perpaduan antara kaum - penghayatan konsep kerja sebagai ibadah

- hubungan diplomatic yang baik

8

Terangkan dua faktor kejatuhan / kemerosotan kerajaan Abbasiyah. [2 markah] (Apa sebab kerajaan Abbasiyah jatuh?)

- ___________________________________________

- ___________________________________________

- kelemahan pemerintahan

- perebutan kuasa antara pengganti khalifah - ekonomi merosot - perselisihan / aliran fahaman keagamaan - serangan musuh dari luar

TAJUK : SYED JAMALUDDIN AL AFGHANI.

1

Nyatakan riwayat hidup Syed Jamaluddin Al Afghani. [4 markah] - Nama :______________________________________

- Lahir: _______________________________________

- Meninggal:___________________________________

- Gelaran: ____________________________________

- Nama : Jamaluddin al-afghani al-Husaini bin Syed Saftar - Lahir : 1245H / 1838M - Tempat lahir : Asad Abad, Kabul, Afghanistan - Digelar al Syed : salasilah keturunan bersambung dgn saidina

Ali - Meninggal dunia : 5 Syawal 1314H/9 Mac 1887M ( 60 tahun)

Page 33: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 33

2

Jelaskan dua sifat peribadi beliau. [2 markah] - _______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

Sifat peribadi beliau : - berani memperjuangkan kebenaran - suka merantau - tekun menguasai pelbagai ilmu - Mencintai ilmu pengetahuan

3

Jelaskan latar belakang pendidikan Syed Jamaluddin. [4 markah] - ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Latar belakang pendidikan : - mendapat pendidikan dari bapanya - ketika berusia 10 tahun mempelajari asas bahasa arab

- menghafaz Quran ketika berusia 12 tahun - melanjutkan pelajaran di Najaf mendalami ilmu matematik

moden

- menguasai beberapa bahasa seperti …

4

Jelaskan dua sumbangan Syed Jamaluddin dalam bidang pemikiran dan gerakan Islam. [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Sumbangan Syed Jamaluddin :

- melahirkan kesedaran pada umat Islam - berusaha menyatukan umat Islam - menerbitkan majalah dan karya ilmiah

5

Jelaskan bentuk idea Islah Syed Jamaluddin. [2 markah] (Apa bentuk pembaharuan yang dibawanya?)

- _____________________________________________________________

- ______________________________________________________________

Bentuk idea Islah Syed Jamaluddin : - membina perpaduan / kesatuan ummah - menolak taklid membuta tuli - menentang penjajah - menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang tulen - menyedarkan umat Islam keburukan fanatik

Page 34: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 34

6

Jelaskan dua kesan Gerakan Islah yang di bawah oleh Syed Jamaluddin terhadap masyarakat Islam. [4 markah] (Apa jadi pada masyarakat kesan dari gerakan Islah?)

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- meningkatkan daya fikir umat Islam - mengembalikan keyakinan dan kekuatan diri - menimbulkan semangat menentang penjajah

TAJUK : IBNU SINA (TOKOH PERUBATAN)

1

Nyatakan biodata Ibnu Sina. [4 markah]

- Nama : ____________________________________

- Lahir : _____________________________________

- Jawatan : __________________________________

- Meninggal : _________________________________

- Nama : Husin bin Abdullah bin Hasan b Ali bin Sina - Lahir : 370H di Turkistan - Bertugas sebagai pakar perubatan di wilayah Rai

- Meninggal : 428H do Hamazan

2

Jelaskan dua sifat peribadi Ibnu sina. [2 markah]

- __________________________________________

- __________________________________________

- Tekun mempelajari ilmu - Taat beragama - Pintar

- Berinovartif

3

Jelaskan tiga sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan Islam. [6 markah] - ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- menghasilkan banyak / 116 karya - Menemui 760 penyakit baru dan puncanya

- Membuat penemuan baru dalam bidang farmasi - Membangunkan teknologi perubatan

- Teori perubatannya menjadi asas kepada penciptaan alat perubatan moden

Page 35: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 35

TAJUK : IBNU KHALDUN

1

Jelaskan biodata Ibnu Khaldun. [4 markah]

Nama :_______________________________________

Lahir:________________________________________

Meninggal dunia: ______________________________

Keturunan: ___________________________________

- Nama : Abdul Rahman B Muhammad B Muhammad - lahirkan pada tahun 732H - lahir di Tunisia

- berketurunan Arab Yaman yang berhijrah ke Andalus. - Bapanya seorang sarjana. - Pernah menyandang jawatan Setiausaha Negara di Istana

Sultan Abu Ishak - Meninggal dunia di Kaherah Mesir pada tahun 808H.

2

Jelaskan tiga sifat peribadi Ibnu Khaldun. [3 markah]

- _____________________________________

- _____________________________________

- _____________________________________

- Tekun mencari ilmu - Berjiwa pemimpin

- Kreatif

3

Jelaskan dua panduan Ibnu Khaldun kepada sejarawan dalam membuat

analisis dan laporan sejarah. [4 markah] (Apa panduan buat analisis dan laporan?)

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- Membandingkan antara peristiwa-peristiwa - Mengkaji peristiwa-peristiwa lalu untuk dijadikan iktibar - Mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar.

- Mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya

Page 36: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 36

BIDANG : ADAB ISLAMIYAH TAJUK : ADAB BERFIKIR / AKAL CAHAYA HIDUP

BIL SOALAN KUNCI JAWAPAN

1

Nyatakan dua sumber berfikir. [2 markah]

- __________________________________________

- __________________________________________

- Wahyu dan syariat Islam - Akal fikiran

- Bukti-bukti kajian saintifik - Maklumat dan fakta yang benar dan tepat - Matlamat yang jelas

2

Nyatakan tiga cara berfikir yang dianjurkan Islam. [6 markah]

-_______________________________________________________________

-_______________________________________________________________

-_______________________________________________________________

- Mengetahui cara mencapai matlamat

- Mengetahui cara mencapai matlamat - Mengetahui risiko yang akan berlaku - Mengetahui tujuan berfikir

- Mengetahui perkara yang difikirkan - Mengetahui batasan dan kemampuan akal

3

Jelaskan tiga hikmah berfikir menurut Islam. [6 markah]

(Kelebihan / kepentingan berfikir)

- ______________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- Memantapkan iman - Menyedari kekuasaan dan kebesaran allah - Dihormati dan disanjungi oleh masyarakat

- Proaktif dan berdaya maju - Dapat menghindar daripada unsur-unsur khurafat - Dapat menghindar unsur negatif

TAJUK : ADAB BERHIAS DIRI

1

Senaraikan dua larangan berhias diri. [2 markah] (Apa yang diharamkan bila berhias?) - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- memakai emas,sutera tulen bagi lelaki - berpakaian berlawanan jantina - menyambung rambut - membuat tatu - pembedahan anggota badan untuk kecantikan - memakai pakaian yang mempunyai lambang salib

Page 37: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 37

2

Jelaskan dua hikmah Islam menitikberatkan adab berhias diri. [4 markah] (Apa kebaikan kamu dapat?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- menjauhkan diri daripada kehinaan - menjaga maruah diri / keluarga - menjaga agama Islam daripada difitnah - umat Islam menjadi contoh teladan - mendapat rahmat / keredaan Allah SWT

3.

Nyatakan dua adab berhias diri. [4 markah] - ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- menggalakkan amalan mandi - bersugi /menggosok gigi - memakai bau-bauan - menyikat rambut - memotong kuku/ mencabut bulu ketiak dan ari-ari - menghias muka

4

Apakah tujuan berhias diri dalam Islam. [4 markah]

(Mengapa Islam suruh berhias diri?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- selaras dengan fitrah kejadian manusia - menzahirkan nikmat Allah - sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah

5

Nyatakan dua garis panduan berpakaian menurut Islam. [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- berniat untuk menzahir dan mensyukuri nikmat Allah - bukan bertujuan berbangga diri - bertujuan menutup aurat - tidak jarang yang menampakkan aurat - tidak ketat yang menampakkan bentuk badan - tidak menyerupai pakaian upacara agama lain

TAJUK : ADAB DI TEMPAT REKREASI

1

Apakah maksud rekreasi? [2 markah]

Rekreasi ialah ____________________________________________________

________________________________________________________________

Rekreasi ialah : kegiatan menyeronokkan yang boleh menyegarkan kembali kesihatan badan seperti beriadah, istirehat dan aktiviti menghiburkan

Page 38: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 38

2

Jelaskan maksud rekreasi aktif beserta contoh. [4 markah] Rekreasi aktif ialah ________________________________________________

________________________________________________________________

Contoh _____________________________________

- Rekreasi aktif ialah : aktiviti lasak yang melibatkanketahanan fizikal dan mental.

- Contoh : bersukan /kembara /berenang /menunggang kuda

3

Jelaskan maksud rekreasi pasif beserta contoh. [4 markah]

Rrekreasi pasif ialah _______________________________________________

________________________________________________________________

Contoh _____________________________________

- Rekreasi pasif ialah : aktiviti yang tidak banyak memerlukan tenaga dan pergerakan lasak.

- Contoh : bersiar-siar /membaca /berkelah

4

Jelaskan dua faedah rekreasi dari segi sosiologi . [4 markah] (Apa kebaikan rekreasi pada kemasyarakatan?) - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- memupuk semangat kerjasama antara ahli keluarga - mengeratkan silaturrahim antara ahli masyarakat

- melahirkan masyarakat yang berdaya saing dan aktif

5

Terangkan dua faedah rekreasi dari segi psikologi. [4 markah]

(Apa kelebihan rekreasi kepada perasaan / jiwa)

- ______________________________________________________________ - ______________________________________________________________

- fikiran menjadi tenang - minda menjadi aktif - mengurangkan tekanan perasaan

6

Terangkan dua faedah rekreasi dari segi fisiologi. [4 markah] (Apa kebaikan rekreasi pada kesihatan?) - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- menguatkan stamina dan badan menjadi lebih cergas - membina ketahanan badan daripada serangan penyakit - badan lebih sihat

Page 39: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 39

7

Jelaskan dua adab ketika berekreasi. [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- menutup aurat

- menjaga batas pergaulan - bertanggungjawab menjaga kemudahan yang disediakan - mematuhi peraturan yang ditetapkan

- menjaga kebersihan

8

Jelaskan dua ciri tempat rekreasi yang baik. [4 markah] (Macamana tempat rekreasi yang baik)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- mempunyai kemudahan fizikal yang baik - mempunyai kemudahan keselamatan yang baik

- tempat rekreasi mempunyai pemandangan yang cantik / bersih

- mempunyai kemudahan untuk untuk kanak-kanak dan OKU

9

- Terangkan dua hikmah beradab di tempat rekreasi. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- Mengekalkan warisan alam

- Mengekalkan kesucian islam - menghindari kemungkaran seperti pergaulan bebas dan - melahirkan masyarakat yang berdisiplin

TAJUK : ADAB DENGAN RASULULLAH SAW

1

Jelaskan dua adab dengan Rasulullah SAW. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- Berselawat kepada nabi Muhammad - Tawaduk dan bersopan santun

- Menziarahi maqam Rasulullah - Mengasihi para sahabat - Beriltizam dengan sunnah Rasulullah

2

Jelaskan dua tingkah laku tidak beradab dengan Rasullullah SAW. [4 markah]

Dua perangai tidak beradab ialah - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- Tidak mentaati perintah baginda - Bercakap-cakap dan berbuat bising ketika menziarahi maqam

baginda

- Tidak mengucap selawat ketika nama baginda disebut - Tidak menghormati sahabat baginda

Page 40: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 40

3

Jelaskan dua hikmah beradab dengan Rasulullah SAW. [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- Dikasihi Allah/mendapat pahala

- Mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat - Mendorong kita mengamalkan sunnahnya - Mendapat rahmat dan keampunan Allah

4

Jelaskan dua kerugian orang yang tidak melakukan sunnah Rasulullah SAW.

(Apa kesan orang yang tak nak ikut Rasulullah?) [4 markah]

-

_______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- Tidak berpeluang menerima syafaat Rasulullah - Boleh merosakkan iman

- Tidak berpegang dengan ajaran Rasulullah - Terhapusnya pahala atas kebaikan yang diakukan

TAJUK : ADAB TERHADAP PEMIMPIN

1

Apakah maksud pemimpin. [2 markah]

Pemimpin ialah ___________________________________________________

________________________________________________________________

Pemimpin ialah orang yang dipertanggungjawabkan memimpin sekumpulan manusia atau sesebuah organisasi

2

Jelaskan dua tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. [4 markah] - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- Menjaga agama

- Berlaku adil - Menyediakan keperluan asas

3

Jelaskan dua adab rakyat terhadap pemimpin. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- Mentaati pemimpin - Membantu pemimpin - Memberikan sokongan yang padu

- Menasihati pemimpin dengan cara yang baik

Page 41: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 41

4

Jelaskan dua adab pemimpin terhadap rakyat. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- memastikan syariat Islam dapat ditegakkan

- menegakkan keadilan dalam pemerintahan - menyediakan kemudahan asas kepada rakyat

5

Jelaskan dua tanggungjawab rakyat terhadap pemimpin. [4 markah]

(Apa rakyat kena buat?)

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- mentaati pemimpin - membantu pemimpin mencapai wawasan negara - menyokong program dan projek yang dijalankan

- menasihati pemimpin

6

Terangkan dua kesan tidak taat kepada pemimpin ? [ 4 markah]

(Apa jadi kalau tak ikut arahan pemimpin?) - ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- pembangunan negara tidak dapat dijalankan

- negara tidak aman - musuh negara mengambil kesempatan untuk

menggulingkan kerajaan

TAJUK : ADAB BERMUSAFIR

1

Apakah maksud musafir. [2 markah]

Musafir ialah _____________________________________________________

________________________________________________________________

Pergi dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan tujuan yang baik / member manfaat

2

Terangkan dua adab sebelum bermusafir. [4 markah]

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- memohon petunjuk/doa daripada Allah - meminta nasihat daripada orang berpengalaman - menyediakan bekalan secukupnya - melantik seorang ketua apabila .. - mengucapkan selamat tinggal - melakukan solat sunat musafir

3

Jelaskan dua adab semasa bermusafir. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- menentukan arah kiblat untuk menunaikan solat - memperbanyakkan doa - mengetahui hukum fikah berkaitan musafir - tidak melakukan kerosakkan kepada alam sekitar - tidak pulang pada waktu malam

Page 42: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 42

4

Terangkan dua hikmah beradab ketika bermusafir . [4 markah]

Mengapakah perlu beradab semasa bermusafir ? - _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- perjalanan tersebut mendapat rahmat dan keberkatan Allah - perjalanan akan aman dan tenang - -keindahan,kebersihan alam akan terpelihara - perjalanan / bermusafir dengan selesa dan selamat

5

Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut : [8 markah]

i. Khairi menunaikan haji dan umrah setelah cukup duit simpanannya.

________________________________________________________________

ii. Suhaimi menziarahi saudaranya yang sakit di Kedah yang jauhnya 109km

dari rumahnya.

________________________________________________________________

iii. Helmi bermusafir ke Johor Bharu untuk menonton konsert artis antarabangsa

Lady Gaga.

________________________________________________________________

iv. Saida bermusafir tanpa tujuan kerana terlalu sedih ibunya meninggal dunia.

________________________________________________________________

Hukum dan alasan : i Hukum : wajib Alasan : wajib menunaikan haji dan umrah ke Mekah bagi

yang berkemampuan ii Hukum : sunat Alasan : menziarahi sanak saudara adalah sangat dituntut

oleh Islam / perbuatan berfaedah / amalan baik iii Hukum : haram Alasan : dilarang bermusafir untuk tujuan maksiat atau

melakukan perkara melalaikan iv Hukum : makruh Alasan : tidak digalakkan bermusafir tanpa tujuan dibimbangi

melakukan perkara yang sia-sia.

TAJUK : ADAB BERNIAGA

1

Mengapakah Islam menggalakkan umatnya berniaga? [4 markah] (Kenapa Islam suruh umatnya berniaga?)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- mengikut sunnah Rasulullah SAW dan sahabat - meningkatkan taraf hidup umat Islam - mengeratkan silaturrahim

Page 43: Modul intervensi pi spm k1

SET INTERVENSI PENDIDIKAN ISLAM SPM KERTAS 1 2013 (1223/1)

Modul Gemilang 2.0 JPN Selangor 2013 (1223/1) 43

2

Nyatakan dua tujuan beradab semasa berjual beli. [4 markah] (Mengapa kena beradab jual beli?) - ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- untuk memastikan perniagaan dapat berjalan dengan baik - tidak timbul sebarang penipuan serta perbalahan antara

penjual dan pembeli - mendapat keredaan Allah SWT

3

Bagaimanakah cara untuk mendapat keberkatan dalam perniagaan ? Jelaskan adab-adab berjual beli dalam Islam. [4 markah]

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- berniaga dengan jujur dan tidak menipu - berlaku ihsan - menjauhi perkara yang haram - memberi peluang secukupnya kepada pembeli untuk membuat

pilihan yang disukai

4

- Terangkan dua faedah beradab ketika berniaga kepada masyarakat.

[2 markah]

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- mengeratkan persaudaraan / perpaduan - meningkatkan ekonomi umat Islam - mengelakkan timbulnya perselisihan faham - meningkatkan imej masyarakat Islam