Click here to load reader

Modul 6 - Professionshøjskolen Absalon · PDF fileHofteartrose, collum femoris fraktur, adduktor-tendinit Eksempler på undersøgelser og tests med relation til regionen: Trendelenburg

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Modul 6 - Professionshøjskolen Absalon · PDF fileHofteartrose, collum femoris fraktur,...

 • Modul 6 Undersgelse, diagnostik og differentialdiagnostik

  Gldende pr. august 2015

  Fysioterapeutuddannelsen i

  Nstved og Roskilde

  University College

  Sjlland

 • 1

  Modulbeskrivelse 6 Fysioterapeutuddannelsen University College Sjlland Gldende pr. august 2015

  Modulets tema Modulet retter sig mod den almene sygdomslre og symptomkomplekser inden for det

  muskeloskeletale, reumatologiske, neurologiske, ortopdkirurgiske, almen medicinske og

  psykiatriske omrde. Modulet retter sig desuden mod patienter med komplekse og

  konkurrerende sygdomsbilleder og deraf flgende komplikationer.

  Modulet har fokus p diagnostik forstet som den proces, hvor patientens symptombilleder om

  hvilke mulige problemkomplekser der kan gre sig gldende. Herunder hrer

  differentialdiagnosticering, hvorved forsts hypoteser om andre rsager til symptomerne end

  de fysioterapeutiske relevante (fx lidelser i indre organer eller maligne tilstande). I

  diagnostikken vgtes sledes en skelnen mellem fagrelevante lidelser i bevgeapparatet og

  andre sygdomme, hvis symptombillede manifesterer sig i bevgeapparatet. Gennem

  diagnosticering og klinisk rsonnering skal den studerende sledes kunne vurdere om

  fysioterapi er indiceret eller kontraindiceret, om de fysioterapeutiske kliniske undersgelser er

  fyldestgrende eller om der krves supplerende parakliniske undersgelser samt vurdere om

  en fysioterapeutisk behandling vil vre tilstrkkelig eller skal suppleres med anden

  behandling.

  Fokus er p rollen som diagnostiker.

  Modulets overordnede forml Formlet er at den studerende p baggrund af funktions og bevgeanalyse opnr kompetencer til at planlgge og udfre specifikke undersgelser og tests med

  udgangspunkt i deres viden om smerter, tiologi og patogenese i relation til udvalgte

  diagnoseomrder indenfor almen sygdomslre, herunder maligne og non maligne

  sygdomme. Den studerende skal, udover at kunne redegre for neuroanatomiske

  forhold, ogs kunne vurdere tests og undersgelsesmetoders reliabilitet og validitet.

  Et overordnet ml er at kunne udfre, vurdere og dokumentere undersgelsesresultater

  gennem klinisk rsonnering mhp at trffe beslutning om fysioterapeutiske intervention.

  Forudstninger for deltagelse p modulet Modulet knytter sig tt til modul 3 og bygger videre p den studerendes viden om anamnese,

  holdningsundersgelse og bevgelighedsundersgelse og specifikke undersgelser. Den

  studerende skal kunne anvende basale fysioterapeutiske frdigheder i fht. undersgelse og

  vurdering af vvstyper, vvsforandringer, muskelstyrke, muskellngde og ledspil.

  Den studerende skal vre opmrksom p, at deltagelse i undervisningen krver pkldning,

  der muliggr, at undersgelse og behandling af kroppens forskellige omrder kan udfres de

  studerende imellem.

 • 2

  Modulbeskrivelse 6 Fysioterapeutuddannelsen University College Sjlland Gldende pr. august 2015

  ECTS for centrale fagomrder

  Fordeling af ECTS-point for centrale fagomrder for modul 6

  Fysioterapiteori og metode 5 Anatomi 1

  Manuel vvsundersgelse og

  behandling

  2 Videnskabsteori

  (naturvidenskabelige fag)

  1

  Sygdomslre 6

  I alt 15 ECTS-point

  Lringsml

  Efter modulet kan den studerende:

  1. Redegre for tiologi og patogenese i relation til almen sygdomslre inden for

  udvalgte diagnoseomrder

  2. Redegre for kliniske symptomer p udvalgte maligne / non-maligne sygdomme.

  3. Planlgge og foretage specifik undersgelse p baggrund af funktionsundersgelse.

  4. Redegre for smerteteorier, der anskueliggr p hvilke mder, smerter kan

  manifestere sig

  5. Sammenholde og vurdere kliniske undersgelsesfund med journaloplysninger,

  billeddiagnostisk materiale, anamnese og andre kliniske/parakliniske informationer

  om patienten

  6. Redegre for differentialdiagnostiske overvejelser

  7. Vurdere og dokumentere undersgelsens resultater og gennem klinisk rsonnering

  og trffe beslutning om fysioterapeutisk intervention.

  8. Vurdere test og undersgelsesmetoders reliabilitet og validitet.

  9. Redegre for neuroanatomiske forhold.

 • 3

  Modulbeskrivelse 6 Fysioterapeutuddannelsen University College Sjlland Gldende pr. august 2015

  Studieaktivitet Modulet har en samlet work-load svarende til 400 timer, der fordeler sig p undervisning,

  velser, klinisk undervisning, gruppe- og projektarbejde, eksamensforberedelse og eksamen

  samt forskellige individuelle aktiviteter. Skematisk vil timerne fordele sig sledes

  Modulets faglige indhold

  Fysioterapi og metode, 5 ECTS

  Undervisningen retter sig mod den fysioterapeutiske undersgelse og anvendelse af

  diagnostiske redskaber til afdkning og vurdering af menneskets muskeloskeletale

  funktionsproblematikker. Undervisningen bygger p en funktionel tilgang til undersgelse, og

  tager udgangspunkt i problemstillinger relateret til kroppens regioner. Klinisk rsonnering og

  funktionsdiagnostik figurerer som centrale omdrejningspunkter i fysioterapi teori og metode i

  modulet.

 • 4

  Modulbeskrivelse 6 Fysioterapeutuddannelsen University College Sjlland Gldende pr. august 2015

  Den fysioterapeutiske undersgelses muligheder og begrnsninger

  Sammenhngen mellem anamnesen som diagnostisk redskab, kropsudtryk og

  undersgelse af bevgekvalitet samt specifikke undersgelser og specifikke tests.

  Smertelre i et biologisk, psykologisk, sociokulturelt, diagnostisk og

  undersgelsesmssigt perspektiv. (Herunder malign - , non-malign smerte,

  akut/kronisk smerte, nociceptive / neurogene smerter, lokalsomatiske smerter /

  refererede smerter / projicerede smerter). Smertetyper, Smerteanamnese i forhold til

  akutte og kroniske problematikker. Hovedproblem, hovedml.

  Hovedproblem, hovedml, delml i forhold til ICF og fysioterapeutiske

  interventionsformer

  Funktionel anatomi og funktionsanalyse

  Vvslre i forhold til biomekaniske og metaboliske vvsegenskaber i tilknytning til

  trning og behandling

  Uddifferentiering af div. vvsproblematikker eksempelvis: dysfunktion i kontraktile/non

  kontraktile strukturer, intra/ekstra artikulre strukturer. Uddifferentiering af artritter

  artrose, myoser, myositter, myofacielle triggerpunkter, tendinoser, tendinitter,

  Tendovagenitter, bursitter, aponeuritter, ligament lsioner (sprains: grad 1, 2 og 3)

  muskulreproblematikker som kontusioner, strains: grad 1, 2, og 3)

  Artrokinematisk ledundersgelse (Kaltenborn/Maitland) fortsat fra modul 3

  Det teoretiske grundlag for udvikling af smerte og dysfunktion i hofte, kn fod, skulder,

  albue, hnd samt columna totalis og bkkenets led. Herunder akutte (overload) og

  kronisk (overuse) og systemiske problematikker. Dette dkker eksempelvis strain og

  sprain samt inflammatoriske lidelser. Eksempler p ovenstende kan ud fra en regionr

  inddeling ses som flger:

  Hofte

  Eksempler p problematikker i regionen:

  Hofteartrose, collum femoris fraktur, adduktor-tendinit

  Eksempler p undersgelser og tests med relation til regionen:

  Trendelenburg test, Thomas test, Elys test.

  Kn

  Eksempler p problematikker i regionen:

  ACL- ruptur, menisk lsion, jumpers knee, runners knee, PFS-syndrom

  Eksempler p undersgelser og tests med relation til regionen:

  Lachmann test, Steinmanns palpationstest, valgus/varus test

  Underben/fod

  Eksempler p problematikker i regionen:

  Luksatio talocruralis, aponeuritis, shinsplints, pes planus

  Eksempler p undersgelser og tests med relation til regionen:

  Valgus/varus test, great toe, extension test, skuffetest.

 • 5

  Modulbeskrivelse 6 Fysioterapeutuddannelsen University College Sjlland Gldende pr. august 2015

  Cervical columna

  Eksempler p problematikker i regionen:

  Strain af ligamentum tranversum, thorakale outlet-syndromer, stenose af

  intervertebralrum, discusprolaps.

  Eksempler p undersgelser og tests med relation til regionen:

  Ligamentum aleria test, de Kleyns test, spurlings-test, reflex-tests med relation til OE

  Thoracal columna

  Eksempler p problematikker i regionen:

  Facetleds-syndrom, costafraktur.

  Eksempler p undersgelser og tests med relation til regionen:

  Thoraxkompression, test af costotransversalled.

  Kbeled

  Eksempler p problematikker i regionen:

  Lsnings / discus problematikker. Artrose.

  Eksempler p undersgelser og tests med relation til regionen:

  Traktion og glidning af temporomandibulr leddet

  Lumbal columna

  Eksempler p problematikker i regionen:

  Discus prolaps protusioner, entrapment af nerver, facetsledssyndromer,

  Eksempler p undersgelser og tests med relation til regionen:

  Slump-test, Elys test, SLR-test, reflex-tests med relation til UE

  SacroiliacaIed

  Eksempler p problematikker i regionen:

  Hyper- og hypomobilitet af SI, smerter med relation til symfysis pubica

  Eksempler p undersgelser og tests med relation til regionen:

  Nutation counternutation, stork-test, kompression/separation

  Skulderled

  Eksempler p problematikker i regionen:

  Luksatio glenohumeralis, luksation acromioclavicularis, primr, sekundr og intern

  impingement,.

  Eksempler p undersgelser og tests med relation til regionen:

  Neers-test, relocation-test, sulcus-test

  Albue

  Eksempler p problematikker i regionen:

  Epicond

Search related