Modeliranje procesa

  • View
    52

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tablice modela iz Modeliranja procesa

Text of Modeliranje procesa

SKLADITEPODATAKA

Vanjski sustav

PROCES

TOK PODATAKA

Naziv toka

GLAVNA BAZA PODATAKA SUSTAVA

1. OBRAUNAVANJE RASHODA ZA ZAPOSLENE

SUSTAV: RAUNOVODSTVO O

DATUM: 20.12.2013

AUTOR: MATEJ AMANI

TAJNITVO

1.1 OBRAUN DOPRINOSA

1.2 OBRAUN POREZA I PRIREZA

FINA

POREZI NA PLAU

1.3 OBRAUN OBUSTAVA

Evidencija radnih sati

Doprinos za mirovinsko

Doprinos za zdravstvo

Plae bez doprinosa

Plae bez doprinosa

Porez

Prirez

Plae bez poreza i prireza

Plae bez poreza i prireza

Obustave

Neto plae

1.4 ISPLATA

Neto plae

RAVNATELJ

1.5 OBRAUN PUTNIH NALOGA

Putni nalog

ZAPOSLENIK

Isplatnica putnog naloga

Putni nalog

Putni nalog na potpis

Potpisan putni nalog

ZAPOSLENIK

Platna lista

Platna lista na potpis

Potpisana platna lista

Doprinos za mirovinsko

Doprinos za zdravstvo

Porez

Prirez

Obustave

Zbrojni nalog

SKLADITEPODATAKA

Vanjski sustav

PROCES

TOK PODATAKA

GLAVNA BAZA PODATAKA SUSTAVA

TAJNITVO

2.1 NARUDBA ROBE

2.2 KONTROLA RAUNA

2.3 ISPLATA RAUNA

2.5 KALKULACIJA KOLSKE KUHINJE

2.4 OBRAUN IZLAZNIH RAUNA

Narudbenica za tajnitvo

KUHARICA

Narudbenica za marendu

RAZREDNIK

UENIK

Jelovnik

Broj prijavljenih uenika

Popis primatelja marende

Pojedinani raun za marendu

DOBAVLJA

Narudbenice

Otpremnica

Roba

ROBA

Roba

Ulazni rauni

BANKA

Izvadak po transakcijskom raunu

*TAJNITVO

Vanjski sustav

TOK PODATAKA

SKLADITEPODATAKA

PROCES

3. RAUNOVODSTVENO PRAENJE

SUSTAV: RAUNOVODSTVO O

DATUM: 20.12.2013

AUTOR: MATEJ AMANI

*MINISTARSTVO

Izlazni rauni

*KOLSKI ODBOR

0. RAUNOVODSTVO O

1. OBRAUNAVANJE RASHODA ZA ZAPOSLENE

2. OBRAUNAVANJE MATERIJALNIH RASHODA

3. RAUNOVODSTVENO PRAENJE

1.1 OBRAUN DOPRINOSA

1.2 OBRAUN POREZA I PRIREZA

1.3 OBRAUN OBUSTAVA

1.4 ISPLATA

1.5 OBRAUN PUTNIH NALOGA

2.1 NARUDBA ROBE

2.2 KONTROLA RAUNA

2.3 ISPLATA RAUNA

2.4 OBRAUN IZLAZNIH RAUNA

2.5 KALKULACIJA KOLSKE KUHINJE

DIJAGRAM FUNKCIJSKE RALANE

SUSTAV: RAUNOVODSTVO O

DATUM: 20.12.2013

AUTOR: MATEJ AMANI

3.1 IZRADA FINANCIJSKOG PLANA

3.2 KONTIRANJE

3.3 KNJIENJE

3.4 IZRADA PERIODINIH OBRAUNA

3.5 IZRADA ZAVRNG RAUNA

TOK PODATAKA

Vanjski sustav

KUHARICA

0. RAUNOVODSTVO O

KUPAC

UPANIJA

RAZREDNIK

KOLSKI ODBOR

MINISTARSTVO

ZAPOSLENIK

TAJNITVO

FINA

UENIK

BANKA

Izvadak po transakcijskom raunu

Zbrojni nalog

DRAVNI URED ZA REVIZIJU

RAVNATELJ

Smjernice

0. DIJAGRAM KONTEKSTA

SUSTAV: RAUNOVODSTVO O

DATUM: 20.12.2013

AUTOR: MATEJ AMANI

Zavrni raun

Raun za marendu

Potvrda o uplati marende

Periodini raun

Zavrni raun

Fin. plan na usvajanje

Usvojen fin. plan

Popis primatelja marende

Zavrni raun

Jelovnik

Narudbenica za marendu

Zavrni raun

Putni nalog

Platna lista

Isplatnica putnog naloga

Dokumenti na potpis

Potpisani dokumenti

Raun

Narudbenica

Otpremnica

Roba

Potvrda o isplati

Evidencija radnih sati

Narudbenica za robu

Ugovor o najmu

Potvrda o uplati najma

Raun za najam

DOBAVLJA

Broj prijavljenih uenika

Vanjski sustav

PROCES

SKLADITEPODATAKA

TOK PODATAKA

0. RAUNOVODSTVO

SUSTAV: RAUNOVODSTVO O

DATUM: 20.12.2013

AUTOR: MATEJ AMANI

1. OBRAUNAVANJE RASHODA ZA ZAPOSLENE

View more >