22

MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

  • Upload
    edena

  • View
    48

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA. Nedo Pinezić, predsjednik Zajednice OS i turizama pri HGK Leila Krešić-Jurić, direktor Sektora za turizam HGK 31. siječnja 2013., Zagreb Vijećnica HGK. ŠTO PREDSTAVLJA PONUDU OBITELJSKOG SMJEŠTAJA HRVATSKE ?!. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA
Page 2: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

Nedo Pinezić, predsjednik Zajednice OS i turizama pri HGKLeila Krešić-Jurić, direktor Sektora za turizam HGK

31. siječnja 2013., ZagrebVijećnica HGK

Page 3: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

ŠTO PREDSTAVLJA PONUDU OBITELJSKOG SMJEŠTAJA HRVATSKE ?!

Objekti pružatelja usluga u domaćinstvu: Soba u domaćinstvu Apartman u domaćinstvu Studio apartman u domaćinstvu Kuća za odmor u domaćinstvu Kamp u domaćinstvu Pansioni Planira se obuhvatiti i OPG, odnosno TSOG, posebno na kontinentu

Zakonodavni okvir Ministarstva turizma RH: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (N.N. 138/06) Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (N.N. 88/07, 58/08 i 45/09)

Page 4: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

BROJČANI POKAZATELJI PRUŽATELJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU (OBITELJSKI SMJEŠTAJ) U RH

cca 50% smještajnih kapaciteta Hrvatske cca 60.000 hrvatskih kućanstava cca 415.000 ležajeva u 2011. g. (porast 5% u odnosu na 2010.) cca 3 mil. dolazaka turista u 2011. (procjena 2012 plus 3%) cca 21 mil. noćenja turista u 2011. (procjena 2012. plus 3-4%) OS najveći investicijski potencijal ukupni štedni i oročeni kunski i devizni

depoziti u poslovnim bankama krajem studenoga 2012. - 195,5 milijardi kuna (Izvor: HNB).

Page 5: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

USTROJ OBITELJSKOG SMJEŠTAJA („IZNAJMLJIVAČA”) DANAS

Zajednica obiteljskog smještaja i turizama pri HGK, osnovana 12/2010. god.

Strukovna skupina obiteljskog smještaja ŽK Rijeka (osnovana 1998. god.)

Udruge iznajmljivača obiteljskog smještaja po regijama RH (sjever-jug):- Kontinentalna Hrvatska 3- Istra 10- Kvarner 7- Zadar 6- Šibenik 3- Split 13- Dubrovnik 0 Sveukupno: 42 udruge

Page 6: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

„Glavni plan i strategija razvoja hrvatskog turizma“ do 2020. godine

Predviđa investicije od 1,5 milijardi EUR u obiteljski smještaj. Povećanje kvalitete privatnog smještaja kao najzastupljenijeg oblika smještajne

ponude u cilju podizanja konkurentske sposobnosti i unapređenja turističkog imidža Hrvatske.

Potrebno ujedanačavanje ponude obiteljskog smještaja i uvođenje oznaka standarda kvalitete i posebnih standarda za ciljne skupine turista.

PLATFORMA ZA DALJNJI RAZVOJ OBITELJSKOG SMJEŠTAJA HRVATSKE

Page 7: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

Strateški dogovor HGK i Ministarstva turizma RH (07/2012.) o organizaciji obiteljskog smještaja Hrvatske kroz sustav HGK i TZ.

Strateški ciljevi ove inicijative su dvojaki:

podizanje standarda usluge i uređenja obiteljskih smještajnih kapaciteta

povećanje prodaje smještajnih kapaciteta u pred i posezoni.

PLATFORMA ZA DALJNJI RAZVOJ OBITELJSKOG SMJEŠTAJA HRVATSKE

Page 8: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA HRVATSKE KROZ SUSTAV HGK I TZ

Tijela

1. lokalna razina („subregije ili „subregionalne gospodarske grupe“)Strukovna skupina obiteljskog smještaja i turizama (SSOST)

Članove čine 1 predstavnik lokalne TZ izabran na redovnoj skupštini TZ općine/grada iz redova građana-iznajmljivača po kriteriju prihoda, te 1 predstavnik HGK ili HOK unutar subregije iz redova trgovačkih društava ili obrtnika po kriteriju prihoda, izabran od ŽK.

2. županijska razinaSekcija obiteljskog smještaja i turizama pri Županijskoj komori (SOST)

Članove čine predstavnici strukovnih skupina „subregija“ unutar županije.

3. nacionalna razinaZajednica obiteljskog smještaja i turizama pri HGK Središnjici (ZOST)

Članove čine predstavnici sekcija svih županijskih komora.

Page 9: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

Strukovna skupina obiteljskog smještaja

otoka Krka

TZG Krka TZO

Punat

TZO Malinska-Dubašnica

TZO Vrbnik

TZO Omišalj

TZO Dobrinj

TZO Baška

ŽK u suradnji sa TZ 1 predstavnik TZ (fizička osoba – građanin iznajmljivač) +/- 1 predstavnik HGK/ HOK ?! Strukovna skupina OS (ili subregionalna grupa unutar županije).

MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA HRVATSKE KROZ SUSTAV HGK I TZPRIMJER PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - OTOK KRK

Page 10: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

Strukovna skupina obiteljskog smještaja

otoka Cresa

TZG Cresa MS (MO)Beli

MS (MO) Dragozetići

MS (MO) Martinšćic

a

MS (MO) Valun

MS (MO) Orlec

Primjer subregije (SSOS) koja se tvori od 1 TZ i 5 MS (MO) na području Grada Cresa. Ukupno 6 predstavnika iz redova TZ i MS (MO) – fizičke osobe +/- 6 predstavnika iz redova članica HGK/ HOK sa područja TZ i MS (MO).

MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA HRVATSKE KROZ SUSTAV HGK I TZPRIMJER PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - OTOK CRES

MS (MO) = Mjesna samouprava (odbor)

Page 11: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

Strukovna skupina obiteljskog smještaja

otoka Raba

MS (MO) Barbat

MS (MO) Supetarska Draga

MS (MO) Kampor

MS (MO) Mundanije

TZO Lopar

TZG Raba

MS (MO) Banjol

Primjer subregije (SSOS) sastavljene od 2 TZ (po 1 predstavnik svake TZ) i 7 MS (MO) na području Grada Raba. Ukupno 9 predstavnika iz redova TZ i MS (MO) – fizičke osobe +/- 9 predstavnika iz redova članica HGK/ HOK sa područja TZ i MS (MO).

MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA HRVATSKE KROZ SUSTAV HGK I TZPRIMJER PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - OTOK RAB

MS (MO) Palit

MS (MO) Donja Supetarska Draga

Page 12: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

Strukovna skupina obiteljskog smještaja

Crikveničko-vinodolske rivijere

TZG Crikvenica

TZG Novi Vinodolski

TZO Općine Vinodolske

Primjer subregije (SSOS) koja se tvori od 3 TZ. Ukupno 3 predstavnika iz redova TZ – fizičke osobe +/- 3 predstavnika iz redova članica HGK/ HOK sa područja TZ prema visini članarine, odnosno prihoda.

MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA HRVATSKE KROZ SUSTAV HGK I TZPRIMJER PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE – CRIKVENIČKO-VINODOLSKA RIVIJERA

Page 13: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

Sekcija obiteljskog smještaja ŽK Rijeka

Strukovna skupina OS otoka Krka

Strukovna skupina OS otoka Raba

Strukovna skupina OS

otoka Lošinja

Strukovna skupina OS otoka CresaStrukovna skupina

OS Gorski kotar

Strukovna skupina OS Grada Rijeka i

prsten

Strukovna skupina OS Crikveničko-

vinodolske rivijere

MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA HRVATSKE KROZ SUSTAV HGK I TZPRIMJER PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Strukovne skupine OS lokalne razine (subregionalne grupe unutar županija) 1 predstavnik TZ +/- 1 predstavnik HGK/ HOK ?! u Sekciju OS ŽK

Strukovna skupina OS Opatijske rivijere

Page 14: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

20 Sekcija obiteljskog smještaja ŽK svaka po 2 predstavnika u Vijeće Zajednice

MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA HRVATSKE KROZ SUSTAV HGK I TZPRIMJER PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Page 15: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

PLAN RADA 2012.-2015.ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKOG TURIZMA

UNAPREĐENJEM PONUDE OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

Strateški ciljeviI

II

III

IV

V

VI

USMJERAVANJE PONUDE OS PREMA KVALITETI

POTICANJE PODUZETNIČKOG ZAKONODAVNOG OKVIRA I PROAKTIVNE FISKALNE POLITIKE

UVOĐENJE MODELA FINANCIRANJA OS

PODIZANJE RAZINE ZNANJA I VJEŠTINA SUBJEKATA OS

UNAPREĐENJE PROMOCIJE I KOMERCIJALIZACIJE OS

SUSTAVNO ORGANIZIRANJE OS KROZ LOKALNA, REGIONALNA I NACIONALNA RADNA TIJELA

Page 16: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

2012IV I II III IV I II III IV I II III IV

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUSTAVNO ORGANIZIRANJE OS KROZ LOKALNA, REGIONALNA I NACIONALNA RADNA TIJELA

Priključivanje predstavnika iznajmljivača u upravljanje destinacijom

Ažuriranje postojećih popisa iznajmljivača

Usklađenje postojećih baza podataka o registriranim djelatnostima OS

Ustroj središnje baze podataka smještajnih objekata i izdanih rješenja za OS

Imenovanje koordinatora za OS pri ŽK

Odabir građana-iznajmljivača na skupštinama lokalnih TZ ("subregije") u strukovne skupine OST

Odabir predstavnika tvrtki/obrta-iznajmljivača u strukovne skupine OST

Osnivanje lokalnih radnih tijela: Strukovne skupine OST "subregije"

Osnivanje županijskih radnih tijela: Sekcije OST pri ŽK

Osnivanje nacionalnog radnog tijela: Zajednica OST pri HGK

2013 2014 2015Rb

Strateški ciljeviOperativni ciljevi

PLAN RADA 2012.- 2015. (I)

Page 17: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

2012

IV I II III IV I II III IV I II III IV

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RbStrateški ciljevi 2013 2014 2015Operativni ciljevi

POTICANJE PODUZETNIČKOG ZAKONODAVNOG OKVIRA I PROAKTIVNE FISKALNE POLITIKE

Pravilnik o paušalnom oporezivanju (NN 143/06) - izmjene i dopune (utvrđivanje iznosa paušalno priznatih izdataka, paušalnog dohotka i dr.)

Zakon o boravišnoj pristojbi TZ - izmjene i dopune (uvesti TIS - turistički informacijski sustav e-prijave/e-odjave gostiju, e-naplata BP ...)Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 22/12) - provedba zahtjeva za upis/brisanje iz registra PDV obveznika do 15.01.2013.g. slijedom povećanja praga za obvezan upis u registar na 230.000 kn

Pravilnik o PDV-u (NN 149/09, 89/11 i 29/12) - izmjene i dopune (čl. 40 - regulirati način ulaska u sustav obveznika PDV-a)

Godišnje usklađivanje legislative OS u funkciji održanja konkurentnosti turističke ponude

Zakon o pružanju usluga u u turizmu (NN 68/07, 88/10) - izmjene i dopune (harmonizirati s interesima različitih dionika: turist. agencije, hotelijeri...)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostit. usluge u domaćinstvu (NN 88/07, 58/08 i 45/09) - izmjene i dopune (min.uvjeti, kriteriji kategorizacije)

Zakon o gradnji (NN 175/03) - izmjene i dopune (omogućiti podnošenje i ubrzati legalizaciju nelegalno izgrađenih zgrada; rok 30.06.2013.)Zakon o prostornom planiranju (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) - izmjene i dopune (omogućiti turističke i mješovite stambeno-tur.zone u tur.destinacijama i usklađenje prostornih planova)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) i Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energ.učinkovitost (NN 107/03) - izmjene i dopune (poticati okolišno odgovornu prakstu u OS - "zeleni turizam")

PLAN RADA 2012.- 2015. (II)

Page 18: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

2012

IV I II III IV I II III IV I II III IV

III

1

2

3

4

5

6

7

8

RbStrateški ciljevi 2013 2014 2015Operativni ciljevi

UVOĐENJE MODELA FINANCIRANJA OS

Uspostaviti mrežu lokalnih informativno-savjetodavnih centara za OS (cilj: poticanje poduzetničke aktivnosti, informiranje o pravnim mogućnostima i financijskim pogodnostima...)

Predstaviti primjenjive modele suradnje i financiranja za OS (npr. Novasol-ZABA i dr.)

Uspostaviti mrežu konzultanata specijaliziranih za pripremu EU projekata za OS

Uspostaviti programe kreditiranja HBOR-a za OS (cilj: poticanje standarda kvalitete, širenje ponude i dodatnih sadržaja, udruživanje u difuzne hotele, ciljane marketinške aktivnosti ...)

Omogućiti bespovratne potpore MINT za projekte klasterskog udruživanja iznajmljivača

Omogućiti bespovratne potpore MINT za inovativne projekte OS

Omogućiti bespovratne potpore za pripremu dokumentacije projekata OS za EU fondove

Uspostaviti jamstvene programe HAMAG-a za OS (cilj: pratiti programe kreditiranja HBOR-a)

PLAN RADA 2012.- 2015. (III)

Page 19: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

PLAN RADA 2012.- 2015. (IV)

2012IV I II III IV I II III IV I II III IV

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

RbStrateški ciljevi 2013 2014 2015Operativni ciljevi

PODIZANJE RAZINE ZNANJA I VJEŠTINA SUBJEKATA OS

Osigurati transfer dobre strane prakse i primjenjivih znanja (npr. komore Njemačke, Austrije i dr.)

Prema potrebama destinacije izdavati ciljane tematske brošure/letke za iznajmljivače

Uspostaviti sveobuhvatni nacionalni program cjeloživotnog obrazovanja za iznajmljivače/OS, kojeg će djelomično financirati MINT i HBOR

Organizirati regionalne skupove iznajmljivača/OS prije početka turističke sezone

Organizirati i educirati interne trenere za izravno savjetovanje iznajmljivača (standardi uređenja smještaja, marketinški alati ...) financirane kroz vaučere izdane od MINT

Izdati kratku i edukativnu info-brošuru za iznajmljivače OS (tko, kako, kada, gdje, zašto?)

Organizirati nacionalni skup iznajmljivača/OS po završetku turističke sezone

Tematska, lokalna edukacija internih trenera i iznajmljivača (npr. energetska učinkovitost, operacijski standardi, hortikultura, upravljanje destinacijom, atrakcije, novi tržišni segmenti, EU fondovi, brendiranje, klastersko udruživanje, kvaliteta usluge, informatika, osobne vještine ...)

Page 20: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

2012IV I II III IV I II III IV I II III IV

V

1

2

3

4

5

6

RbStrateški ciljevi 2013 2014 2015Operativni ciljevi

Uvesti strukovnu kategorizaciju i brendiranje usmjereno prema potrebama tržišta

Razraditi i uvesti kriterije izvrsnosti ponude OS i poticati inovativne sadržaje

Razraditi i uvesti godišnji sustav ocjenjivanja i nagrađivanja iznajmljivača (od struke i gostiju)

Uvođenje oznaka standarda kvalitete i posebnih standarda za ciljane tržišne segmente

Uspostaviti partnersku suradnju OS s turističkim agencijama s ciljem praćenja tržišnih očekivanja

Podići kvalitetu svih vrsta i kategorija OS propisivanjem minimalnih standarda operacija i usluga

USMJERAVANJE PONUDE OS PREMA KVALITETI

PLAN RADA 2012.- 2015. (V)

Page 21: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

2012IV I II III IV I II III IV I II III IV

VI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RbStrateški ciljevi 2013 2014 2015Operativni ciljevi

Dogovoriti povoljnije korištenje proizvoda domaćih, lokalnih proizvođača kroz zajedničku nabavu

Osmišljavati događanja koja izravno povećavaju iskorištenost kapaciteta u pred i podsezoni

Uspostaviti suradnju s lokalnim partnerima radi korištenja dodatnih sadržaja (gastro, wellness ...)

Objediniti ponudu OS te izraditi nacionalni katalog (internet i print verzije)

Uspostaviti zajednički e-marketing i e-rezervacije ponude OS kroz destinacijske sustave

Osmisliti zajednički nastup pružatelja usluga OS na sajmovima na ciljanim tržištima

Pripremiti "user-friendly" bazu ponude OS kroz nacionalni internet portal

Uključiti subjekte OS u upravljanje destinacijom i raznolike promotivne aktivnosti

Organizirati zajedničke promotivne aktivnosti (vodeći inozemni blogeri, studijska putovanja ...)

UNAPREĐENJE PROMOCIJE I KOMERCIJALIZACIJE OS

PLAN RADA 2012.- 2015. (VI)

Page 22: MODEL ORGANIZIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

Hvala na pažnji

Vaši komentari i pitanja

DODATNE INFORMACIJE I KONTAKTI:

www.otok-krk.org – kolumna „Svi smo mi iznajmljivači“

Informacije o narednim aktivnostima ćemo objavljivati i na: http://www.hgk.hr/category/sektor-centar/sektor-turizam

Nedo Pinezić, predsjednik Zajednice obiteljskog smještaja i turizama pri HGK, [email protected]; tel.mob.: 099 222 3331

Lidija Mišćin, viši stručni suradnik HGK Sektora za turizam i poslovni tajnik Zajednice obiteljskog smještaja i turizama pri HGK, [email protected]; tel. 01 4561 792Leila Krešić-Jurić, direktorica HGK Sektora za turizam, [email protected]; tel. 01 4561 570