Click here to load reader

Model Kemahiran Teras Bahasa parents... 3 6 Kertas 1: Penggunaan Bahasa & Kefahaman Jadual Pengkhususan Kertas Bahagian Jenis soalan Penerangan Markah Lisan BacaanLantang OE 1 petikan

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Model Kemahiran Teras Bahasa parents... 3 6 Kertas 1: Penggunaan Bahasa & Kefahaman Jadual...

 • Model Kemahiran Teras Bahasa

 • A Garden where Scholars Bloom

  3 Kertas Penilaian

  Peperiksaan

  Bahasa Melayu Asas

  Kertas Komponen Penilaian Markah Timbangan

  Kertas 1 Penggunaan Bahasa &

  Kefahaman 15 15%

  Kertas 2 Lisan 55 55%

  Kertas 3 Kefahaman Mendengar 30 30%

 • Jadual Pengkhususan

  Kertas 1 Bahagian Jenis soalan Jumlah soalan Markah

  Penggunaan Bahasa MCQ 5 5

  Kefahaman 1 Respons Bebas 2 4

  Rangsangan Grafik MCQ &

  Respons Bebas 3 6

  Kertas 1: Penggunaan Bahasa & Kefahaman

 • Jadual Pengkhususan

  Kertas Bahagian Jenis soalan Penerangan Markah

  Lisan

  Bacaan Lantang OE 1 petikan 15

  Perbualan OE 1 video 40

  Kertas 2 : Lisan

 • Jadual Pengkhususan

  Kertas Bahagian Jenis soalan Penerangan Markah

  Kefahaman

  Mendengar

  Kefahaman

  Mendengar MCQ 15 soalan 30

  Kertas 3 : Kefahaman Mendengar

 • Kertas 2 : Lisan

  Bacaan Lantang:

  Murid dikehendaki membaca dengan jelas, sebutan yang betul,

  kelancaran dan intonasi yang sesuai.

  Perbualan:

  Selepas murid menonton video pendek (~50saat), murid akan

  ditanya beberapa soalan berdasarkan video itu untuk merangsang

  perbualan.

  - Isi yang relevan

  - Kosa kata yang sesuai

  - Lancar, jelas dan yakin

 • Keprihatinan

  Dapatan

  Murid-murid generasi kini

  • celik IT • mempunyai sifat ingin tahu yang mendalam

  • berani menyuarakan pendapat

  • berani mencuba

 • Keprihatinan

  Dapatan

  Kelemahan am dalam Bahasa Melayu

  • cetek pengetahuan Kosa Kata • lebih cenderung menggunakan Bahasa Inggeris

 • Keprihatinan

  Dapatan

  Kelemahan Am dalam Bahasa Melayu

  • Penggunaan Kata yang kurang betul

  bersifat ‘pasar’ / harian / ‘pendek’

  taruk , kasi , amik , kat , takde , takpe, nak

 • Keprihatinan

  Dapatan

  Kelemahan Am dalam Bahasa Melayu

  • Struktur Ayat / Penggunaan Kata yang salah Barang itu saya yang punya.

  Barang itu kepunyaan saya.

  Kita kena senyap apabila Cikgu sedang ajar.

  Kami harus senyap semasa guru mengajar kami.

 • Keprihatinan

  Saranan

  • membaca bahan Bahasa Melayu yang baik

  - majalah pendidikan, buku cerita, akhbar

  - mengecam struktur / susunan ayat yang betul

  - mengenal pasti kosa kata yang baharu

 • Keprihatinan

  Saranan

  • rajin merujuk kamus

  - untuk mendapatkan maksud perkataan yang

  baharu / tidak difahami

  - mengenal pasti penggunaan perkataan dalam

  ayat

 • Sokongan Ibu Bapa

  • Gunakan Bahasa Melayu

  - Berbual-bual (Kemahiran mendengar dan bertutur)

  - Media sosial (Kemahiran membaca dan menulis)

  • Imbangi penggunaan Bahasa Ibunda dengan Bahasa

  Inggeris

  - Galakkan murid-murid meminjam dan membaca

  bahan bacaan

 • Sokongan Ibu Bapa

  Aplikasi MLCS

Search related