32
Množenje decimalnih brojeva Množenje decimalnih brojeva napamet napamet

Množenje decimalnih brojeva napamet

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Množenje decimalnih brojeva napamet. U većini slučajeva decimalne ćemo brojeve množiti pismeno. Međutim, u nekim slučajevima do rezultata lako dolazimo napamet. Dobro je koristiti račun napamet tamo gdje se može, a gdje ne može, računat ćemo pismeno. U ovoj ćemo lekciji provježbati:. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Množenje decimalnih brojeva napamet

Množenje decimalnih brojevaMnoženje decimalnih brojeva

napametnapamet

Page 2: Množenje decimalnih brojeva napamet

U većini slučajeva decimalne ćemo brojeve U većini slučajeva decimalne ćemo brojeve

množiti pismeno.množiti pismeno.

Međutim, u nekim slučajevima do rezultata lakoMeđutim, u nekim slučajevima do rezultata lako

dolazimo napamet.dolazimo napamet.

Dobro je koristiti račun napamet tamo gdje se može,Dobro je koristiti račun napamet tamo gdje se može,

a gdje ne može, računat ćemo pismeno.a gdje ne može, računat ćemo pismeno.

Page 3: Množenje decimalnih brojeva napamet

U ovoj ćemo lekciji provježbati:U ovoj ćemo lekciji provježbati:

1. množenje znamenku po znamenku (npr. u 1. množenje znamenku po znamenku (npr. u

zadatku 3zadatku 3 ·· 1.2),1.2),

2. množenje znamenku po znamenku, sa 2. množenje znamenku po znamenku, sa

prijelazom (npr. 3prijelazom (npr. 3 ·· 1.7),1.7),

3. množenje brojeva koji imaju jednu značajnu 3. množenje brojeva koji imaju jednu značajnu

znamenku (npr. 0.07znamenku (npr. 0.07 ·· 0.008),0.008),

44. množenje s 0.5. množenje s 0.5 , ,

5. množenje s 1.5 , s 2.5 , s 3.5 itd. ,5. množenje s 1.5 , s 2.5 , s 3.5 itd. ,

6. množenje dekadskim jedinicama.6. množenje dekadskim jedinicama.

Krenimooooo...Krenimooooo...

Page 4: Množenje decimalnih brojeva napamet

a) 3 · 1.2 =

1. Izračunaj:

3.6

1.2 · 363.3 · 12 = 36

Pismeno:

Page 5: Množenje decimalnih brojeva napamet

a) 3 · 1.2 =

1. Izračunaj:

3.6

b) 5 · 1.01 = 5.05

5 · 101 = 505

Page 6: Množenje decimalnih brojeva napamet

a) 3 · 1.2 =

1. Izračunaj:

3.6

b) 5 · 1.01 = 5.05

c) 1.01 · 5 = 5.05

Page 7: Množenje decimalnih brojeva napamet

a) 3 · 1.2 =

1. Izračunaj:

3.6

b) 5 · 1.01 = 5.05

c) 1.01 · 5 = 5.05

d) 4 · 2.102 = 8.408

e) 3 · 1.32 = 3.96

(odmah reci rješenje)

Page 8: Množenje decimalnih brojeva napamet

2. Izračunaj:

a) 3 · 1.7 = 3.

21

15+

3 · 17 = 51

1 7 + 1 7 + 1 7 = 5 1. . . .

1.7 · 315.

Pismeno:

Page 9: Množenje decimalnih brojeva napamet

2. Izračunaj:

a) 3 · 1.7 = .15

b) 4 · 2.5 = 8 .010

2 5 + 2 5 + 2 5 + 2 5 = 1 0 0. . . .. 1 00

Page 10: Množenje decimalnih brojeva napamet

2. Izračunaj:

a) 3 · 1.7 = .15

b) 4 · 2.5 = 10

c) 5 · 1.8 = 5 .09

d) 7 · 3.6 =

(odmah reci rješenje)

21

e) 8 · 5.9 = 47.2

.225

Page 11: Množenje decimalnih brojeva napamet

3. Izračunaj:

a) 0.07 · 0.8 = 560.00.07 · 0.8

Pismeno:

3 decimale 3 decimale 650.0

Page 12: Množenje decimalnih brojeva napamet

3. Izračunaj:

a) 0.07 · 0.8 = 560.0

b) 0.2 · 0.4 = 80.0

c) 0.8 · 0.9 = 72.0

d) 0.06 · 0.03 = 1800.0

e) 0.1 · 0.01 = 100.0

f) 9 · 0.7 = 6 3.

g) 0.05 · 8 = 4.0 0

Page 13: Množenje decimalnih brojeva napamet

Množenje s 0.5

Page 14: Množenje decimalnih brojeva napamet

Prisjetimo se:

Što opisuje broj 0.5 ?Kako to kažemo običnim (svakodnevnim) jezikom?

0.5 = pola

Npr.

0.5 litara soka = pola litre soka

Zašto? Kako to objasniti?

0.5 = pet desetinki

= pet desetina

= 5 u odnosu na 10

( a 5 je pola od 10 )

=5

10=

12

( kratimo s 5 )

Page 15: Množenje decimalnih brojeva napamet

3 · 8 =

Uočimo:

8 + 8 + 8tri osmice = 24

2 · 8 = dvije osmice = 16

1 · 8 = jedna osmica = 8

0.5 · 8 = pola osmice = 4 0.5 · 804.0.5 = pola

0.5 · 6 = pola šestice = 3

0.5 · neki broj =

0.5 · 12 = 6

pola tog broja

Kako množiti (napamet) s 0.5 ?

Page 16: Množenje decimalnih brojeva napamet

3 · 8 =

Uočimo:

tri osmice = 24

2 · 8 = dvije osmice = 16

1 · 8 = jedna osmica = 8

0.5 · 8 = pola osmice = 4

0.5 = pola

0.5 · 6 = pola šestice = 3

0.5 · neki broj =

0.5 · 12 = 6

0.5 · 20 = 10

pola tog broja

0.5 · 14 = 7

0.5 · 80 = 40

0.5 · 1000 = 500

Kako ovo na drugi način

riješitinapamet?

Page 17: Množenje decimalnih brojeva napamet

Uočimo:

0.5 · 7 = pola broja 7 = 3 i pol = 3.5

5 61 2 3 4 7

3 i pol 3 i pol

3.5 3.5

Page 18: Množenje decimalnih brojeva napamet

Uočimo:

0.5 · 7 = pola broja 7 = 3 i pol = 3.5

Page 19: Množenje decimalnih brojeva napamet

Uočimo:

0.5 · 7 = pola broja 7 = 3 i pol = 3.5

0.5 · 3 = pola broja 3 = 1 i pol = 1.5

Page 20: Množenje decimalnih brojeva napamet

Uočimo:

0.5 · 7 = pola broja 7 = 3 i pol = 3.5

0.5 · 3 = pola broja 3 = 1 i pol = 1.5

0.5 · 5 = 2.5

0.5 · 17 = 8.5

0.5 · 30 = 15

(odmah reci rješenje)

Page 21: Množenje decimalnih brojeva napamet

Ako je

0.5 · neki broj = pola tog broja ,

tada je

1.5 · neki broj = ?1 i pol puta uzmemo taj broj .

1.5 · 6 =6 3

9

jedanputuzmem 6

pola puta uzmem 6,tj. pola od 6

1.5 =

+

1 i pol

Npr.

Pismeno: 1.5 · 609.

Page 22: Množenje decimalnih brojeva napamet

1.5 · 8 =8 412

1.5 · 14 =14 7

21+

+

1.5 · 7 =7 3.510.5

1.5 · 11 =11 5.5

16.5+

+

1.5 · 20 =(odmah reci rješenje)

30

1.5 · 13 = 19.5

Page 23: Množenje decimalnih brojeva napamet

2.5 · 6 =12 3

15

2 putauzmem 6

pola puta uzmem 6,tj. pola od 6

+

Page 24: Množenje decimalnih brojeva napamet

2.5 · 6 = 15

2.5 · 8 =16 4

20

2 putauzmem 8

pola puta uzmem 8,tj. pola od 8

+

Page 25: Množenje decimalnih brojeva napamet

2.5 · 6 = 15

2.5 · 8 = 20

2.5 · 12 = 30

3.5 · 12 = 42

4.5 · 8 = 36

9 · 3.5 =27 4.5+

31.5

(odmah reci rješenje)

Page 26: Množenje decimalnih brojeva napamet

4.92 · 10 = 49.2

0.07 · 1000 = 70

0.046 · 10 = 0.46

Page 27: Množenje decimalnih brojeva napamet

Prisjetimo se:

Na koje sve načine možemo riješiti ovaj zadatak:

0.5 · 8 = pola od 8 = 4

8 · 0.5 = 0 .04

8 · 0.5 = 8 puta po pola nečega = 4

Page 28: Množenje decimalnih brojeva napamet

Prisjetimo se:

Na koje sve načine možemo riješiti ovaj zadatak:

0.5 · 8 = pola od 8 = 4

8 · 0.5 = 4

8 · 0.5 = 8 puta po pola nečega = 4

0.5 · 804.

Page 29: Množenje decimalnih brojeva napamet

Je li bilo dosta?

Page 30: Množenje decimalnih brojeva napamet

K R A J

Page 31: Množenje decimalnih brojeva napamet

Autorica prezentacije:

Antonija HorvatekAntonija Horvatek

Izrada prezentacije: lipanj 2013.

Page 32: Množenje decimalnih brojeva napamet

Ovaj materijal možete koristiti u nastavi, tj. u radu s učenicima. U istu svrhu dozvoljeno je mijenjati ga i prilagoditi svojim potrebama. Za svako korištenje materijala koje nije rad s učenicima, npr. zaobjavljivanje materijala ili dijelova materijala u časopisima,udžbenicima, na CD-ima, na web stranicama, ..., za korištenje na predavanjima, radionicama i sl., potrebno je tražiti i dobiti dozvolu autorice, te vezano uz objavu materijala navesti ime autorice (ako dozvolu dobijete). Ukoliko na bilo koji način koristite moje materijale, bit će mi drago ako dobijem povratnu informaciju, Vaše primjedbe, komentare...

Antonija Horvatek

Matematika na [email protected]://www.antonija-horvatek.from.hr/