of 32 /32
7/21/2019 mkr-ispit http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 1/32 Колико различитих вредности напона може да се добије на излазу 8 -битног А/D конвертора? -256 Колико бита на излазу мора да има униполарни петоволтни А/Д конвертор ако је његова резолуција ~5mV?  -10 На којим адресама се налази ресет вектор код процесора из породице Моторола МС6800? -FFFE, FFFF Колико различитих вредности напона може да се добије на излазу 10 -битног  А/D конвертора? -1024 Осмобитни А/D конвертор ради у опсегу 0V до 5V. Напон од 0V се конвертује у вредност $0, а 5V у $FF. Колики је улазни напон  ако је очитана вредност $80? -2.5V За конвертор са слике на којим логичким нивоима морају бити линије ENABLE и BUSY да би била очитана исправна вредност после задате конверзије? -ENABLE=0, BUSY=1 Којим низом инструкција се пале све LED-диоде? -LDAA #$FF, STAA $B000 Који сигнал униполарног А/Д конвертора приказаног на слици означава да је конверзија завршена? -BUSY Којим низом инструкција се гасе све LED-диоде? -b. LDAA #$00, STAA $B000

mkr-ispit

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Neka izdvojena pitanja

Citation preview

Page 1: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 1/32

Колико различитих вредности напона може да се добије на излазу 8-битног А/D конвертора? 

-256

Колико бита на излазу мора да има униполарни петоволтни А/Д конвертор ако је његова резолуција ~5mV? 

-10

На којим адресама се налази ресет вектор код процесора из породице Моторола МС6800? 

-FFFE, FFFF

Колико различитих вредности напона може да се добије на излазу 10-битног А/D конвертора? 

-1024

Осмобитни А/D конвертор ради у опсегу 0V до 5V. Напон од 0V се конвертује у вредност $0, а 5V у $FF. Колики је улазни напон  ако је очитана вредност $80? 

-2.5V

За конвертор са слике на којим логичким нивоима морају бити линије ENABLE и BUSY да би била очитана исправна вредност после задате конверзије? 

-ENABLE=0, BUSY=1

Којим низом инструкција се пале све LED-диоде? 

-LDAA #$FF, STAA $B000

Који сигнал униполарног А/Д конвертора приказаног на слици означава да је конверзија завршена? 

-BUSY

Којим низом инструкција се гасе све LED-диоде? 

-b. LDAA #$00, STAA $B000

Page 2: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 2/32

Осмобитни А/D конвертор ради у опсегу 0V до 5V. Напон од 0V се конвертује у вредност $0, а 5V у $FF. Која вредност одговара улазном напону од 2,5V? 

-$80

Колико пута је потребно позвати следећи подпрограм ако је познато да један циклус микроконтролера траје 0,5 микросекунди а потребно је кашњење од 

 једне секунде ? 

LDX #!20000pet NOPNOPDEXBNE pet

-10

Колико бројача има програмибилни часовник МС6840? 

-3

Колико бита има бројач часовника МС6840? 

-16

Којом инстукцијом се може очитати садржај бројача часовника број 2 приказаног на шеми? Адресе регистара су дате у табели.  

-LDAA $B004

Колики адресни простор може да адресира ДМА контролер МС6844? 

-64K

Који број треба да буде у индекс регистру Х да би се процесор који ради са тактом од  1MHz задржао 0,5s у програмској петљи PETDEXNOPBNE PET

-62500

Page 3: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 3/32

Колико бита има адресни регистар ДМА контролера МС684? 

-16

Који канал DMA контролера има највећи приоритет у шеми приоритета која се стандардно користи? 

-0

У ком режиму рада ДМА контролер преноси блокове података? 

-Halt Burst

Kод директног приступа меморији ДМА контролер преузима контролу над: 

-адресном магистралом, магистралом података , линијaма за управљање меморије R/W 

Колико различитих вредности напона може да се добије на излазу 8-битног А/D конвертора? 

-256

Осмобитни А/D конвертор ради у опсегу 0V до 5V. Напон од 0V се конвертује у вредност $0, а 5V у $FF. Колики је улазни напон ако је  очитана вредност $40? 

-1.25V

Којом инструкцијом се у акумулатор А учитава стање прекидача са  шеме дате на слици? 

-LDAA $B001

*********************************************************

Page 4: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 4/32

У ком тренутку процесор поставља нову адресу на адресну магистралу код уписивања податка у меморију? 

-Када се појави растућа ивица AS сигнала 

За програм из табеле 

Одредити која је вредност програмског бројача у четвртом циклусу извршавања инструкције. 

-$EF03

При извршавању инструкције SUBA $0201 у четвртом циклусу извршавања инструкције садржај меморијске локације $0201 се смешта у регистар: 

-регистар податка 

Која вредност се налази у програмском бројачу на почетку извршавања инструкције STAA $0202? 

ЕF00 START B0 SUBA $0201ЕF01 02 EF02 01EF03 B7 STAA $0202EF04 02EF05 02

-$EF03

При извршавању инструкције STAA $0202 у ком такт циклусу се садржај акумулатора уписује у меморију? 

-У четвртом такт-циклусу 

Page 5: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 5/32

При извршавању инструкције SUBA $0201 у ком блоку се од садржаја акомулатора А се одузима садржај меморијске локације $0201? 

-Аритметичко логичкој јединици 

У четвртом такту извршавања инструкције STAA $0202 у ком тренутку се садржај акумулатора А поставља на магистралу података?  

-Када се појави растућа ивица Е сигнала 

У четвртом такту извршавања инструкције STAA $0202 у ком тренутку се бајт мање тежине адресе операнда смешта у спољашњи бафер?  

-Када се појави опадајућа ивица AS сигнала 

У ком тренутку процесор поставља R/W = 0 код уписивања податка у меморију? 

-Када се појави растућа ивица AS сигнала 

За програм из табеле 

Одредити која је вредност на магистрали података у првом циклусу извршавања инструкције када је АS сигнал на нивоу логичке јединице. 

- $00

У четвртом такту извршавања инструкције STAA $0202 у ком тренутку се податак смешта у селектовану меморијску локацију ($0202)? 

- Када се појави опадајућа ивица Е сигнала 

Page 6: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 6/32

При извршавању инструкције STAA $0202 у ком такт циклусу се учитава операциони код инструкције? 

- У првом такт-циклусу 

За програм из табеле 

Одредити која је вредност програмског бројача у првом циклусу извршавања инструкције када је сигнал PH2 на нивоу логичке 

 јединице. 

- $EF01

За програм из табеле 

Одредити која је вредност програмског бројача у трећем циклусу извршавања инструкције када је сигнал PH2 на нивоу логичке 

 јединице. 

- $EF03

Колико такт-циклуса траје извршавање инструкције STAA $0202? 

- 4 такт-циклуса 

Page 7: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 7/32

За програм из табеле 

Одредити која је вредност на магистрали података у првом циклусу извршавања инструкције када  је Е такт сигнал на нивоу логичке 

 јединице. 

- $В0 

Која адреса је на адресној магистрали при узимању операционог кода  инструкције SUBA $0201 у програму датом у табели? 

ЕF00 START B0 SUBA $0201 ЕF01 02 EF02 01EF03 B7 STAA $0202

- $ЕF00 

Колико бајтова у програмској меморији заузима инструкција SUBA $0201?

-3

У првом такту извршавања инструкције STAA $0202 у ком тренутку се нижи бајт адресе операнда смешта у спољашњи бафер? 

- Када се појави опадајућа ивица AS сигнала 

првом такту извршавања инструкције STAA $0202 у ком тренутку се инкрементира садржај програмског бројача? 

- Када се појави растућа ивица PH2 сигнала 

При извршавању инструкције STAA $0202 у ком такт циклусу се учитава нижи бајт адресе операнда? 

- У трећем такт-циклусу 

У ком циклусу се при извршавању инструкције SUBA $0201 узима нижи бајт адресе? 

- 3

Page 8: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 8/32

За програм из табеле 

Одредити која је вредност програмског бројача у четвртом циклусу извршавања инструкције. 

- $EF03

У ком циклусу и под утицајем ког контролног сигнала се на порт С избацује нижи бајт адресе операционог кода? 

- 1. циклус, AS сигнала 

У ком циклусу се при извршавању инструкције SUBA $0201 на адресну магистралу избацује адреса операнда? 

-4

При извршавању инструкције STAA $0202 у ком такт циклусу се учитава операциони код инструкције? 

- У првом такт-циклусу 

Ако на порт на адреси $1200 треба избацити податак $А5, којом 

инструкцијом се то остварује и у ком циклусу извршавања инструкције  је на магистрали података вредност $А5? 

- STAA $1200, 4. Циклус 

За програм из табеле 

Одредити која је вредност на магистрали података у четвртом циклусу извршавања инструкције када је Е сигнал на нивоу логичке јединице. 

- садржај меморијске локације $0201 

Page 9: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 9/32

Који сигнал и која ивица је задужена за инкрементирање програмског бројача? 

- Растућа ивица PH2 сигнала 

Која вредност се налази у програмском бројачу на почетку извршавања инструкције STAA $0202? 

ЕF00 START B0 SUBA $0201 ЕF01 02 EF02 01EF03 B7 STAA $0202EF04 02EF05 02

- $EF03

При извршавању инструкције STAA $0202 у ком тренутку садржај програмског бројача поставља на адресну магистралу? 

Када се појави растућа ивица AS сигнала 

При извршавању инструкције SUBA $0201 у ком циклусу и из ког 

регистра се на адресну магистралу избацује адреса операнда ($0201)?  

- 4. циклус, регистар адресе податка 

При извршавању инструкције STAA $0202 у ком такт циклусу се учитава нижи бајт адресе операнда? 

- У трећем такт-циклусу 

У четвртом такту извршавања инструкције STAA $0202 у ком тренутку се бајт мање тежине адресе операнда смешта у спољашњи бафер?  

- Када се појави опадајућа ивица AS сигнала 

У првом такту извршавања инструкције STAA $0202 у ком тренутку се селектује мемомиријска локација на којој се налази оп-код инструкције? 

- Када се појави растућа ивица Е сигнала 

У ком тренутку се обавља операција уписивања (податак се памти у  селетованој меморији) код уписивања податка у меморију? 

Када се појави опадајућа ивица Е сигнала 

Page 10: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 10/32

За програм из табеле 

Одредити која је вредност на адресној магистрали у другом циклусу извршавања инструкције. 

- $EF01

Колико је циклуса потребно да би се извршио низ инструкција SUBA $0201, STAA $0202?

-8

У првом такт циклусу извршавања неке инструкцију на адресну магистралу се  поставља садржај ког регистра? 

- PC

За програм из табеле 

Одредити која је вредност на магистрали података у четвртом циклусу извршавања инструкције када је АS сигнал на нивоу логичке јединице. 

- $01

При извршавању инструкције STAA $0202 у ком циклусу се врши смештање садржаја акомулатора А на меморијску локацију $0202 и на  ком логичком нивоу је R/W у том циклусу? 

-4. циклусу, R/W=0 

Page 11: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 11/32

Page 12: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 12/32

Да би микроконтролер 68НС11 радио у нормалном проширеном начину рада стање на улазима MODA и MODB у време ресета мора да буде: 

-MODA=1 MODB=1

На ком порту микроконтролера 68HC11 je екстерна магистрала података? 

-Порт С 

На ком нивоу су линије Е и АS код микроконтролера MC68HC11 када су доступне вредности адреса од А0 до А7? 

-E=0, AS=1

Која од магистарала са слике има улогу адресне магистрале (8-нижих адреса) ? 

-Порт С 

У ком тренутку се врши очитавање податка микроконтролера MC68HC11(податак се пребацује у акумулатор)? 

-5

Page 13: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 13/32

Који од сигнал са слике доводи до уклањања нижег бајта адресе са  порта С. 

-AS сигнал 

Када микроконтролер 68НС11 ради у нормалном проширеном начину рада порт С има улогу 

-Мултиплексиране адресне и линије података 

У ком тренутку обавља операција очитавања (упис податка у акумулатор) код микропроцесора MC68HC11? 

-5

Page 14: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 14/32

Који од сигнала са слике се користи за прекид када се детектује пад  напона напајања? 

-

XIRQ

У циклусу смештања акумулатора А на меморијске локације,након растуће ивице АS сигнала R/W линија: 

-Поставља на логичко 0 

При извршавању инструкције LDAA $1234 која ће вредност бити уписана у спољном 8-битном баферу: 

-$34

На силазној ивици Е-такт сигнала процесор 

-узима податке са магистрале података (порт С) 

-податке памти у неки од својих унутрашњих регистара 

Када је једном постављен начин рада микроконтролера, може се променити  једино након поновне промене на улазу: 

-RESET

При извршавању инструкције STAA $100, при ком сигналу и при којој његовој ивици ће садржај акумулатора А бити постављен на порт С? 

-Растућа ивица Е сигнала 

При извршавању инструкције LDAA $1234 која ће вредност бити на Порту В у време смештања садржаја акумулатора А на меморијску  локацију: 

- $12

На ком нивоу су линије Е и АS код микроконтролера MC68HC11 када су доступне вредности адреса од А0 до А7? 

- E=0, AS=1

Page 15: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 15/32

 У ком тренутку се памти нижи бајт адресе (нижи бајт адресе се уписује у леч) код микроконтролера MC68HC11? 

-3

Која од магистарала са слике има улогу адресне магистрале (8-виших адреса) ? 

-Порт В 

Када се појави растућа ивица Е сигнала 

-одабрана меморија и улазно/излазни модул биће селектовани 

Под контролом ког сигнала и на којoj ивицу се памти нижи бајт адресе? 

-задња ивица 

-АS сигнал 

Page 16: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 16/32

Који од сигнала са слике служи за дефинисање смера података  (очитавање/уписивање) ? 

-R/W

Који од сигнала са слике служи за упис података у леч (8 -битног бафера за држање адреса) ? 

-AS

Који од сигнала са слике се користи за асинхроно прекидање рада  процесора ради обављања неке временски критичне активности? 

-IRQ

Page 17: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 17/32

Порт С има 

-улогу и адресних линија а0-а7 и магистрала података 

Процесор извршава операцију уписивања (WRITE) када ради једну од следећих операција: 

-Преноси податке из интерног регистра процесора ка локацији RAM 

-Преноси податке из интерног регистра процесора ка излазном модулу 

У ком тренутку се обавља операција уписивања податка микропроцесора МС68НС11 у акумулатор? 

-5

Шта се дешава у тачки која је на слици означена:  

-Процесор узима податке са магистрале података (порт С) и памти их у неки  

од својих унутрашњих регистара 

Page 18: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 18/32

Када се појави опадајућа ивица Е сигнала 

-узима податке са магистрале података (порт С) 

Која од магистарала са слике има улогу усаглашавања  (синхронизације) рада процесора и других делова микрорачунара? 

-Управљачкa магистралa 

Када се појави растућа ивица AS сигнала 

-процесор одговара постављањем нове адресе (А0-А7) на порт С 

Порт Б преузима улогу 

-адресних линија А8-15

Под контролом ког сигнала и на коју ивицу се памте подаци? 

-Е, задња ивица 

Који од сигнала са слике служи за иницијализацију процесора? 

-RESET

Који сигнал се користи за селектовање улазно/излазних модула и на  ком је логичком нивоу када је модул селектован? 

- Е логичка 1 

Page 19: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 19/32

Који сигнал и којом ивицом се инкрементира вредност програмског бројача? 

- РН2 сигнал, растућа ивица 

При извршавању инструкције LDAA #$AA, при ком сигналу и при којој његовој ивици ће податак $АА бити уписан у акумулатор А? 

- Опадајућа ивица Е сигнала 

Операцију очитавања (READ) процесор извршава кад год ради једну од следећих операција: 

- Узима операциони кôд ( део инструкције) из програмске меморије 

- Узима податке из меморије или улазног/излазног блока за време фазе извршења инструкције 

- Узима адресу операнда (део инструкције) из програмске меморије 

Када микроконтролер 68НС11 ради у нормалном проширеном начину рада порт В има улогу: 

- Адресне линије вишег реда 

*********************************************************

Која врста адресирања је примењенa код инструкције ADDA $0A, X? 

-Индексно 

У колико бајтова је у меморији смештена адреса операнда у инструкцији LDAA $0E07?

-Два 

Садржај акумулатора А је А=$А9. Бит преноса је сетован. После извршавања инструкције ASRA садржај акумулатора А и бита преноса биће : 

-A=$D4; C= 1

Kоја инструкција ће поделити вредност акумулатора А са два, водећи рачуна о знаку вредности акумулатора у означеној аритметици? 

-ASRA

Шта ради инструкција ASLA? 

-Помера садржај акумулатора А у лево и на место најмањег бита (b0) убацује 0 

Колико бајтова у меморији заузима инструкција LDAA $0E07? 

-Три 

Која врста адресирања је примењенa код инструкције STAA $0A, X? 

-Индексно 

Page 20: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 20/32

Колико бајтова је потребно у меморији за смештање инструкције LDAA $0F, X?

-2

Kоји тип адресирања је примењен у инструкцији ASLA? 

-Имплицитно 

Која инструкција сетује битове b0 и b1 садржају акумулатора B? 

-ORAB #$03

Која инструкција даје исти резултат као инструкција COMA? 

-EORA #$FF

Који тип адресирања је примењен у инструкцији ANDA #$28? 

-Непосредно 

Шта ради инструкција ASR $F000? 

-Помера садржај меморијске локације $F000 у десно при чему највећи бит не мења вредност 

Колико бајтова у меморији заузима инструкција ORAA #$30? 

-2

Ако је вредност у акумулатору А $55 и у акумулатору B $АА, шта ће се  налазити у акумулаторима после извршења инструкција: ASLB, ROLA? 

-A=$AB, B=$54

Која инструкција инвертује битове b1, b2, b5 и b6? 

-EORA #$66

Колико бајтова у меморији заузима инструкција ASR $F000? 

-3

Колико бајтова у меморији заузима инструкција RORA ? 

-1

Која инструкција ресетује битове b1, b2, b6 и b7 у акумулатору B? 

-ANDB #$39

Колико врста адресирања подржава инструкција LDAA? 

-4

Која врста адресирања је примењенa код инструкције LDAA #$FF? 

- Непосредно 

Која врста адресирања је примењенa код инструкције STAA $0FF? 

- Директно 

Page 21: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 21/32

У колико бајтова је у меморији смештена адреса операнда у инструкцији LDAA $07?

- Један 

Где ће се наставити извршавње програма после низа инструкција: 

LDAA #$FF

LSRABCC NAS1BCS NAS2BRA NAS3

- NAS2

Шта ради инструкција RORA? 

- Ротира садржај акумулатора А у десно при чему се на место највећег бита  уписује вредност C флега 

Шта ради инструкција ORAA #$33? 

- Сетује битове b0,b1,b4 и b5 

Колико бајтова у меморији заузима инструкција EORA #$44? 

- 2

Где ће се наставити извршавње програма после низа инструкција: 

LDAA#$F0LSRABRANAS1BCCNAS2BCS NAS3

- NAS1

Садржај акумулатора А је А=$А9. Бит преноса је сетован. После извршавања инструкције ASLA садржај акумулатора А и бита преноса биће : 

- A=$52; C= 1

Колико бајтова у меморији заузима инструкција ASLA? 

-1

Шта ради инструкција EORA #$22? 

- Инвертује битове b1 и b5 

Која инструкција инвертује битове b1, b2 и b6?

- EORA #$46

Колико бајтова у меморији заузима инструкција ANDA #$28?

-2

Колико бајтова у меморији заузима инструкција ORAA #$30?

-2

Page 22: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 22/32

Како се може обрисати горњи нибл акумулатора А?

- ANDA #$0F

Који тип адресирања  је примењен у инструкцији EORA #$44?

- Непосредно 

Која инструкција ресетује битове b1 и b7 у акумулатору A?

- ANDA #$7D

Која врста адресирања  је примењенa код инструкције INX?

- Имплицитно 

Која инструкција сетује битове b4 и b5 садржају акумулатора А?

- ORAA #$30

Колико бајтова  је потребно у меморији за смештање инструкције LDAA $0F00?

- 3

Која врста адресирања  је примењена код инструкције LDAA $AA0F?

- Проширено 

Kоји тип адресирања  је примењен у инструкцији LSR $F000?

- Проширено 

Ако  је вредност у акумулатору А $A5 и у акумулатору B $А5, шта  ће се налазити у акумулаторима после извршења инструкција: АSRA, RORB?

-A=$D2, B=$D2

Садржај акумулатора А  је А=$А9. Бит преноса  је сетован. После извршавања инструкције ROLA садржај акумулатора А и бита преноса биће :

- A=$53; C= 1

Шта ради инструкција LSR $F000?

- Помера садржај меморијске локације $F000 у десно и на место највећег бита убацује 0

Kоји тип адресирања  је примењен у инструкцији RORA?

- Имплицитно 

Хоћемо да у индекс регистар X упишемо одређени податaк. Који од понуђених 

одговора  је исправан начин?

-LDX #$FF00 

Шта ради инструкција STAA $3,X ако индекс регистар X има вредност $F000?

- Вредност акумулатора А смешта на меморијску локацију $F003

Page 23: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 23/32

Из ког регистра се адреса операнда ставља на адресну магистралу при извршавању инструкције ADDA $0102?

- DAR

У ком циклусу у време извршавања инструкције SТАA $0202 се узима операциони код ?

- 1

Колико бајтова  је потребно у меморији за смештање инструкције LDAA #$0F?

-2

Која врста адресирања  је примењен код инструкције SUBB $AA?

- Директно 

Колико бајтова  је потребно у меморији за смештање инструкције LDAA $0F, X?

-2

У колико бајтова  је у меморији смештена адреса операнда у инструкцији LDAA $07?

-1

Која врста адресирања  је примењена код инструкције LDAA $AA0F?

- Проширено 

Која врста адресирања  је примењена код инструкције LDAA $0E07?

- Проширено 

Која врста адресирања  је примењена код инструкције LDAA $0E07?

- Проширено адресирање 

Која врста адресирања  је примењенa код инструкције STAA $0FF?

- Директно 

Која врста адресирања  је примењен код инструкције SUBB $AA?

- Директно 

Која врста адресирања  је примењена код инструкције STAA $0E07?

- Проширено адресирање 

Која врста адресирања  је примењена код инструкције LDAA $0F?

- Директно 

Која врста адресирања  је примењенa код инструкције LDAA #$FF?

- Непосредно 

Која врста адресирања  је примењена код инструкције LDAA #$0F?

- Непосредно 

Page 24: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 24/32

Која врста адресирања  је примењенa код инструкције ADDA $0A, X?

- Индексно 

Која врста адресирања  је примењенa код инструкције STAA $0F?

- Директно 

Колико бајтова  је потребно у меморији за смештање инструкције LDAA $0F?

- 2

Колико бајтова  је потребно у меморији за смештање инструкције LDAA #$0F?

-2

Колико бајтова у меморији заузима инструкција LDAA $0E07?

- Три 

Колико врста адресирања подржава инструкција LDAA?

-4

Која врста адресирања  је примењенa код инструкције STAA $0A, X?

- Индексно 

Која врста адресирања  је примењенa код инструкције STAA $AA0F?

- Проширено 

Која врста адресирања  је примењенa код инструкције INX?

- Имплицитно 

Која врста адресирања  је примењена код инструкције SUBB #$AA?

- Непосредно 

Колико бајтова у меморији заузима инструкција SUBB $FF?

- Два 

Која врста адресирања  је примењенa код инструкције LDAA $0F, X?

- Индексно 

Колико бајтова  је потребно у меморији за смештање инструкције LDAA $0F00?

-3

У инструкцији STAA $12,X користи се :

- Индексирано адресирање 

При извршавању инструкције LDAA $D35F, у који регистар се смешта адреса $D35F?

-DAR

Page 25: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 25/32

Колико бајтова меморије може да адресира процесор 68НС11 који има 16-битну адресну магистралу?

- 65536

На коју од спољашњих магистрала микроконтролера 68НС11 се поставља садржај програмског бројача?

- Адресну магистралу 

У инструкцији INCA користи се :

- Имплицитно адресирање 

Колико операција узимања треба да обави процесор MC68HC11 при извршавању инструкције додавања (ADDА) податка из меморијске локације $FF са акумулатором?

-3

Који регистар микропроцесора у сваком тренутку указује на следећу инструкцију која  ће бити преузета из меморије?

- Програмски бројач 

Меморија служи за 

- Складиштење пoдатака 

Регистар који адресира програмски део меморије означава се са:

-PC

Ако  је инструкцијска реч микропроцесора 8 бита, колики  је максималан број различитих инструкција које микропроцесор може да извршава?

-256

При узимању операционог кода R/W линија  је на нивоу логичке 

-1

Ако  је садржај меморијске локације $1234 $A5, а садржај акумулатора A $5A, какав  ће бити садржај акумулатора A након извршавања инструкције LDAA $1234?

-$A5

У инструкцији ADDA #$12 користи се :

- Непосредно адресирање 

Адреса 0000110000000000 хексадецимално изражена  је:

- 0C00

Излазна  јединица служи за 

- Пренoc података из интерне меморије или АЛУ ка спољашњем свету 

У инструкцији LDAA $13 користи се:

- Директно адресирање 

Page 26: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 26/32

Колико адресних линија има адресна магистрала микроконтролера MC68HC11?

-16

Ако  је садржај меморијске локације $1234 $A5, а садржај акумулатора A $5A, какав  ће бити садржај акумулатора А након извршавања инструкције STAA $1234?

- $5A

У инструкцији BNE NST користи се :

- Pелативно адресирање 

Магистрала података микрокпнтролера 68НС11 има 

- 8 линија 

У току извршавања инструкције у ком регистру се налази инструкциони код?

-IR

Ако микрорачунар има ОП-код од 4 бита, колико максимално различитих инструкција може да извршава?

-16

У инструкцији STAA $1234 користи се:

- Проширено адресирање 

Регистар који адресира део меморије за податке означава се са:

-DAR

У ком блоку са слике  ће бити смештен операциони код инструкције која се тренутно извршава?

- Регистар инструкција 

Број 9 у другом комплементу  је:

- 11110111

Page 27: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 27/32

 Из ког блока приказаног на слици се узима податак у току извршавања инструкције LDAA $1234?

- Меморија 

Колико локација у меморији заузима  једна тробајтна инструкција?

-3

Колико бита представља  једну децималну цифру када се користи BCD код?

-4

Инструкције које користе имплицитно адресирање су:

-Једнобајтне 

Која  је од спољашњих магистрала микроконтролера 68НС11 једносмерна?

- Адреcна магистрала 

Улазна  јединица служи за:

- Пренoc података из спољашњег света у интерну меморију или АЛУ 

Све електронске, механичке компоненте и уређаји за смештање података се називају 

- Хардвер 

Ако  је садржај програмског бројача $8000 после које инструкције  ће његов садржај бити $D35F?

-JMP $D35F

Page 28: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 28/32

Ако се извршава инструкција LDAA $1234, у ком блоку приказаном на слици  ће бити смештена адреса операнда $1234 у току извршавања инструкције?

- Регистар адресе података 

*********************************************************

Посматра се кодер са приоритетом са 4 улазна сигнала. Ako je C3=0, C2=1, C1=1, C0=1 iE=1, тада je:

-z1=1, z0=0

Које вредности треба довести на улазе A и B,да би вредност на излазубила  једнака 1?

-A=1, B=1

Посматраседемултиплексерса 4 излазнасигнала. Ako je s1=1, s0=1 i E=1, тада je:

-D3=I

Посматра се декодер са 4 излаза. Ako je s1=0, s0=1 i E=1, тада je:

- D1=1

Page 29: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 29/32

Page 30: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 30/32

На слици  је представљено повезивање уређаја А, В, С на заједничку магистралу података. На којим логичким нивоима морају да буду контролни улази ОЕ да би се на магистрали података били само податци са уређаја В?

- OEa=1; OEb=0; OEc=1

На слици  је представљено повезивање уређаја А, В, С на заједничку магистралу података. На којим логичким нивоима морају да буду контролни улази ОЕ и излази IE да би се податак из уређаја А уписао само у уређај С на опадајућу ивицу 

- OEa=0; OEb=1; OEc=1 IEa=1; IEb=1; IEc=0

На BCD улазу декодера са слике су постављени следећи логички нивои:D=1, С=0, В=1, А=0.

- Сви=1

Page 31: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 31/32

На слици  је представљен померачки регистар. Ако су стања битова S=0, X2=0, X1=0, X0=1, Y2=0, Y1=1, Y0=0. У ком стању  ће бити битови X и Y после померачког импулса?

- X2=0, X1=0, X0=0, Y2=1, Y1=0, Y0=1

Која комбинација битова мора бити постављена на бинарним улазима са слике да би стање на излазу било Q4=1, сви остали 0.

- С=1, В=0, А=0

Нека су вредности на улазима A=0, B=0 и C=1. Које вредности треба довести на линије ENх, да би на линији магистрале било 1?

-ENa=1, ENb=1, ENc=0

Који улазће бити активан,ако  је на бинарном излазном коду садржај $101?

- I5

Page 32: mkr-ispit

7/21/2019 mkr-ispit

http://slidepdf.com/reader/full/mkr-ispit 32/32